وکیل نشر اكاذيب + مجازات ها

پیگیری پرونده نشر اکاذیب با وکیل پایه یک دادگستری – امید شاه مرادی : بررسی انواع صورت های نشر اکاذیب و مجازات های قانونی این جرم .

رفتار فيزيكى در تحقق جرم نشر اکاذیب

مرتكب بدون توهين كردن و افترا ، به قصد بد بين كردن مردم نسبت به ديگرى يا براى تحريك مردم عليه ديگرى ، اقدام به انتشار مطلب يا مطالب دروغ عليه او مى كند. برای توضیحات بیشتر در ادامه با وکیل کیفری همراه باشید…

نكته مهم در تحقق جرم نشراكاذيب اين است كه ، مطالب منتشره بايد كذب و دروغ باشد .

 

این جرم منصرف به ارايه مطالب كذب و دروغ نيست. بلكه از هر طريقى اعم از نامه ، شكواييه ، مراسله ، عريضه ، گزارش ، توزيع اوراق و ديگر طرق مختلف محقق مى گردد. البته لازم به ذكر است كه اظهارات شفاهى از شمول جرم نشر اكاذيب خارج است . ذكر اين مهم ضرورى است كه واژه نشر اكاذيب به معناى انتشار متعدد از مطالب نادرست نيست. و صرف انتشار يك كذب هم در تحقق اين جرم كافى است .

نتيجه جرم نشر اكاذيب

جرم نشر اكاذيب از جمله جرايم مطلق است و صرف نظر از اينكه ضررى اعم از ضرر مادى يا معنوى بر بزه ديده وارد گردد. موجب تحقق اين جرم و تعقيب مرتكب مى گردد. البته لازم به ذكر است كه جرم نشر اكاذيب از جرايم قابل گذشت بوده و تنها با شكايت شاكى  توسط وکیل پایه یک دادگستری قابل پيگرى است .

نشر اکاذیب رايانه اى

این مورد هم مانند نشر اكاذيب سنتى داراى همان اجزاء تشكيل دهنده است. و تنها تفاوت آن در وسيله جرم يعنى استفاده از سامانه هاى رايانه اى يا مخابراتى براى انتشار اكاذيب است .

وکیل نشر اکاذیب

اما همچنان در نشر اكاذيب رايانه اى هم قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومى شرط لزوم در تحقق اين جرم است .

مطابق با ماده ١٨ قانون جرايم رايانه اى مصوب ١٣٨٨ : هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومى به وسيله سامانه رايانه اى يا مخابراتى ، اكاذيبى را منتشر نمايد. يا در دسترس ديگران قرار دهد. و يا با همان مقاصد اعمالى را بر خلاف حقيقت رأساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقى ، صريح يا تلويحى نسبت دهد. اعم از اينكه از طريق ياد شده به نحوى از انحاء ضرر مادى يا معنوى به ديگرى وارد شود يا نشود. افزون بر اعاده حيثيت به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاى نقدى يا هر دو مجازات با هم محكوم مى گردد.

وکیل توهین به مقدسات + مجازات های قانونی

توهین به مقدسات چه محازاتی دارد؟ وکیل شاه مرادی : توهین به مقدسات دینی در قانون تعزیرات و قوانین مطبوعاتی پیش بینی شده است .مثلاً در لایجه قانونی مطبوعات ، مصوب شورای عالی امنیت ، برای اهانت به دین اسلام یا سایر مذاهب رسمی کشور مجازات حبس از شش ماه تا دو سال مقرر شده است .

در ماده 26 قانون مطبوعات ، مجازات توهین به مقدسات را در صورتی که موجب ارتداد نشود. مطابق با نظر دادگاه و قانون تعزیرات مقرر نموده است .

وکیل توهین به مقدسات

توهین به مقدسـات در قانون مجازات اسلامی :

بر اساس ماده 513 قانون تعزیرات مصوب 1375 : هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین علیه السلام یا حضرت صدیقه طاهره علیه السلام اهانت نماید ، اگر مشمول حکم ساب النبی باشد ، اعدام می شود . در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود .

وکیل متخصص توهین به مقدسات

در ماده 513 قانون تعزیرات ، توهین به دوارده امام و حضرت فاطمه علیه السلام و هر یک از پیامبران شناخته شده الهی است و از این نظر تفاوتی بین پیامبران الوالعظم و بقیه پیامبران وجود ندارد . همچنین توهین به ذات باری تعالی و هر یک از مکان های مقدس و مساجد ، قرآن کریم ، کعبه ، مزار پیامبر و ائمه و شخصیت های قابل احترام در دیگر مذاهب مانند حضرت مریم و یا حضرت ابوالفضل ، علی اکبر و یا حضرت زینب ، مشمول عنوان توهین به مقدسات می باشد .

طرق اهانت

توهین به مقدسات می تواند از طریق هر نوع گفتار ، فعل ، اشاره و یا حتی کتابت صورت گیرد .

توهین به مقدسات

عنصر روانی در جرم توهین مقـدسات

عنصر روانی در جرم توهین ، عمد در توهین است که لازمه ی آن آگاهی مرتکب نسبت به موهن بودن رفتاراست .

مجازات توهین به مقـدسات

در ماده 513 دو مجازات مقرر شده است

 • مجازات اعدام برای ساب النبی
 • مجازات حبس از یک تا پنج سال

برای تعیین مجازات ساب النبی و شمول موارد تحت این عنوان باید به موازین فقهی مراجعه شود . به این معنا که هر گاه دشنام به پیامبر اکرم و یا هر یک از امامان معصوم یا حضرت فاطمه علیه السلام باشد ، دشنام دهنده به مجازات اعدام محکوم می شود و در موارد دیگر مشمول مجازات حبس می باشد .

برای کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل کیفری با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

وکیل قتل عمد و غیر عمد + پیگیری پرونده

وکیل قتل عمد ، شبه عمد و غیر عمد در تهران – امید شاه مرادی  : قتل واژه اى عربى و به معناى كشتن و كشتار است و مفهوم آن کشتن انسانی توسط انسانی دیگر است . به طور كلى جرايم عليه تماميت جسمانى اشخاص به سه دسته جنايت بر نفس ، جنايت بر عضو و جنايت بر منافع تقسيم مى شود .

در حقوق ايران جنايت بر نفس ( قتل) بر اساس عنصر روانىِ ( انگيزه درونى ) قاتل به سه دسته قتل عمد ، شبه عمد و خطاى محض يا غير عمد تقسيم مى شود .

قتل عمد :

قتل عمد متشكل از دو عنصر معنوى يعنى عمد در فعلِ قاتل و قصد نتيجه ى قاتل از وقوع جنايت مى باشد .
فعل عمدى يا رفتار فيزيكىِ عمدى قاتل در قتل عمد عبارت است از انجام رفتار فيزيكى يا غير فيزيكىِ مجرمانه از سوى مرتكب با اراده و اختيار او بر انسان مورد نظر. و اما قصد در نتيجه كه قصد سلبِ حيات قربانى مورد نظر است .

انواع قصدِ نتيجه مطابق با قوانين جزايى ايران :

١- قصد مستقيم قتل :

هر گاه مرتكب قصد قتل يا جنايت بر اعضاء و منافع مجنى عليه را داشته باشد. صرف نظر از اينكه عمل او نوعاً موجب جنايت يا نظير آن بوده است يا خير ، داراى قصد مستقيم جنايت فرض خواهد شد . بنابراين بر اساس بند الف ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٩٢ ، هر گاه مرتكب با انجام كارى قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادى معين يا فرد يا افرادى غير معين ( مانند بمب گذارى در يك مكان عمومى ) از يك جمع را داشته باشد. و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن حاصل شود ، خواه كار ارتكابى نوعاً موجب وقوع آن جنايت يا نظير آن بشود ، خواه نشود ، جنايت واقع شده عمدى است .

مجازات قتل

٢- قصدِ تبعى مطلق ( كشنده بودن مطلق رفتار )

مطابق با بند ب ماده ٢٩٠ ، هر گاه مرتكب عمداً كارى انجام دهد كه نوعاً موجب جنايت واقع شده مى گردد. مرتكب داراى قصد قتل فرض مى گردد. هر چند قصد ارتكاب آن جنايت را نداشته باشد مشروط بر اينكه آگاه و متوجه باشد. كه آن كار نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مى شود . توضيحاً اينكه قانونگذار در اين بند اصل را بر علم مرتكب به نوعاً كشنده بودن رفتار ارتكابى دانسته و اثبات عدم علم يا جهل به اين امر با مرتكب است . بنابراين با عدم اثبات جهل به امر ارتكابى توسط مرتكب ، قتل از نوع عمد محسوب مى شود .

 

٣- قصد تبعى نسبى ( شرايط مجنى عليه )

در بند پ ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسلامى اين چنين آمده كه اگر مرتكب قصد ارتكاب جنايت واقع شده. يا نظير آن را نداشته و كارى را هم كه انجام داده نسبت به اشخاص متعارف نوعاً موجب جنايت يا نظير آن نمى شود. اما در خصوص مجنى عليه و شرايط خاص او مانند سن او يا بيمارى او ، نوعاً موجب جنايت گردد. جنايت عمدى محسوب مى شود مشروط بر آنكه مرتكب به وضعيت نامتعارف مجنى عليه يا وضعيت خاص مكانى يا زمانى آگاه باشد . بنابراين با توجه به قسمت پايانىِ اين بند ، قانونگذار اصل را بر عدم علم مرتكب قرار داده و اثبات وجود علم مرتكب بر عهده شاكى يا دادستان است .

 

مجازات قتل

مجازات قتل عمد در تمام حالات فوق الذكر اعم است از قصاص و همينطور حبس تعزيرى .
قصاص از جهت جنبه حق الناسى جرم و حق اولياى دم ، (مقصود از اولیای دم، ورثه‌ی شخص مقتول به جز زوج و زوجه است.) كه مى توانند از اين حق قصاص گذشت كنند. و يا اينكه با قاتل مصالحه كرده و ديه بگيرند و همچنين حبس تعزيرى ( ٣ تا ١٠ سال حبس ) كه به جهت جنبه عمومىِ جرم ، قاتل محكوم به اين مجازات مى گردد .مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری .

وکیل قتل تهران

قتل شبه عمد

قتل شبه عمد عبارت است از وجود قصد فعلىِ مرتكب نسبت به مجنى عليه كه نوعاً سبب جنايت نيست به انضمام عدم وجود قصد نتيجه و قصد جنايت بر مجنى عليه .به این معنا كه قاتل قصد ايراد فعل را دارد. اما قصد نتيجه وارد شده بر مجنى عليه را ندارد .

انواع قتل شبه عمد

 1. گاهى مرتكب نسبت به مجنى عليه قصد رفتارى را دارد كه اين رفتار كشنده نيست. و همچنين مرتكب قصد جنايت واقع شده را ندارد كه در اين صورت قتل شبه عمد است . ( مستنبط از ماده ٢٩١ قانون مجازات اسلامى )
 2. اگر جنايت ناشى از تقصير مرتكب باشد مشروط بر اينكه هيچ يك از شرايط مقرر در مورد قتل عمد كه فوقاً ذكر گرديد. را نداشته باشد مشمول عنوان قتل شبه عمد قرار مى گيرد . بنابراين هر گاه بر اثر بى احتياطى يا بى مبالاتى يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات ، قتلى واقع شود. به نحوى كه اگر آن مقررات رعايت مى شد حادثه اى اتفاق نمى افتاد ، عمل ارتكابى شبه عمد مى باشد .

 

مجازات قتل شبه عمد :

در قتل شبه عمد از آنجايى كه مرتكب عمدى در وقوع جنايت نداشته است قصاص منتفى است. و با توجه به ماده ٦١٦ قانون تعزيرات مصوب ١٣٧٧ ،تنها به پرداخت ديه محكوم مى گردد. و همچنين به حبس از يك تا سه سال محكوم مى گردد. مشاوره با وکیل کیفری .

 

قتل غير عمد يا خطاى محض

عنصر معنوى و روانىِ تشكيل دهنده قتل غير عمد عبارت است از عدم قصد فعل واقع شده نسبت به مجنى عليه بعلاوه عدم قصد جنايت بر مجنى عليه در واقع در قتل غير عمد مرتكب نه قصد جنايت بر ديگرى را دارد. و نه قصد ايراد فعل بر مجنى عليه را .

انواع قتل غير عمدى

 1. جنايت در حال خواب و بيهوشى و مانند آن .
 2. جـنايت توسط صغير و مجنون .
 3. جنايتى كه در آن مرتكب نه قصد جنايت بر مجنى عليه را داشته باشد. و نه قصد ايراد فعل واقع شده بر او را . مانند قتل بر اثر تصاف .

 

وکیل متخصص قتل در تهران

قتلِ خطاى محض يا قتل غير عمد همانند قتل شبه عمد مستوجب پرداخت دیه است. با این تفاوت که در شبه عمد دیه توسط خود مرتکب پرداخت می‌شود. اما در خطای محض، عاقله‌ی مرتکب، ملزم به پرداخت دیه هستند. عاقله عبارت است از بستگان و خویشان ذکورِ (مرد) نسبی قاتل به ترتیبِ طبقاتِ ارث. مثل پدر، پدر بزرگ، فرزند پسر، برادر، عمو، دایی و … .

 

مشاوره با ما :

جهت تعیین نوبت و اخذ مشاوره از وکیل کیفری با ما تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس : 09123939759

وکیل مهریه ، مطالبه و دریافت 100% مهریه + 3 شرط لازم

مجازات شرب خمر و حمل آن + 3 نکته حقوقی

مجازات شرب خمر و حمل آن در قانون ایران : شرب خمر یکی از جرائم کیفری و حدود اسلامی است. که قابل گذشت نبوده و مجازات مقرر برای آن باید در خصوص فردی که اقدام به شرب خمر نموده است اجرا شود. در این مقاله در ابتدا به بررسی این موضوع می پردازیم که شرب خمر چیست و مجازات آن در شرع اسلام چه می باشد؟

سپس به بررسی مجازات حمل و نگهداری از مشروبات الکلی خواهیم پرداخت. با وکیل شاه مرادی همراه باشید.

شرب خمر به چه معناست؟

وکیل شرب خمر : بسیاری از مردم شرب خمر را صرفاً به معنای نوشیدن مایعات مست کننده و الکلی می دانند حال آنکه قانون مجازات اسلامی این مبحث را گسترش داده و امروز آن را بدین گونه تعریف می کند. “شرب خمر به معنای استعمال و نوشیدن هر نوع مایع یا ماده ایست که سکر آور بوده و قوه عقلانی انسان را تحت تاثیر قرار می دهد؛ اعم از اینکه به صورت تدخین باشد یا تزریق یا هر نوع استعمال دیگر و اعم از اینکه مایع باشد یا جامد و باعث مستی در فرد شده باشد یا خیر”

مجازات شرب خمر و حمل آن

مجازات شرب خمر چیست؟

مجازات شرب خمر در قانون مجازات اسلامی و شرع اسلام تعیین شده و قابل کاهش یا افزایش نیست، مجـازات تعیین شده برای این جرم 80 ضربه تازیانه است؛ 80 ضربه تازیانه در صورتی بر فرد اجرا می شود که جرم او توسط یکی از راه های قانونی یعنی اقرار، شهادت و علم قاضی به اثبات رسیده باشد. مصرف علنی و مشهود این ماده در ملاء عام علاوه بر 80 ضربه تازیانه، دو الی شش ماه زندان را نیز به دنبال دارد. و اگر با هدف مخالفت با شرع اسلامی صورت گیرد ممکن است مجازات محارب را نیز به دنبال داشته باشد .

تخفیف مجازات در شرب خمر

مجازات حمل و نگهداری از مشروبات الکلی

ممکن است افراد مبادرت به حمل یا نگهداری از مشروبات الکی نمایند. اما استفاده شخصی از آن ها اثبات نگردد. در این شرایط مجازات افراد تفاوت دارد.

مجازات حمل و نگهداری از مشروبات الکلی، شش ماه تا یک سال حبس تعزیری، تا 74 ضربه شلاق و جریمه نقدی، معادل پنج برابر ارزش عرفی کالا یا همان مشروباتی است که یافت شده اند. در صورت حمل و نگهداری شرب خمر در ماشین ، علاوه بر موارد بالا، موجب ضبط وسیله نقلیه یا پرداخت قیمت وسیله نقلیه، به عنوان جریمه، می گردد. نحوه شکایت از این جرم نیز از طریق تنظیم شکواییه در دادسرا صورت می گیرد.

اگر میزان حمل مشروبات الکلی بیش از بیست لیتر باشد. و در یک وسیله نقلیه از قبیل موتور و ماشین حمل گردد. دو حالت متصور است:

 1. حمل با اطلاع مالک وسیله نقلیه بوده است. که منجر به ضبط وسیله نقلیه به نفع دولت ضبط خواهد شد.

 2. حمل بدون اطلاع مالک وسیله نقلیه بوده است. که در این صورت مرتکب محکوم به پرداخت جریمه نقدی، معادل قیمت وسیله نقلیه، محکوم خواهد شد. که علاوه بر مجازاتی است که برای حمل و نگهداری مشروبات الکلی، گفته شد.

   

نکاتی که باید در خصوص مجازات حمل شرب خمر بدانید

 1. تمامی امور مربوط به مواد سکر آور یا مستی آور، از قبیل ساخت و تولید، حمل و نگهداری، خرید و فروش و سایر موارد نیز، در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است؛ “جرم دانسته شده است” و در همین قانون نیز برای آن مجازات تعیین شده است.
 2. مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی، یک مجازات غیر قابل تعلیق در قانون مجازات اسلامی است. یعنی قاضی، در هیچ شرایطی، مجاز به صدور قرار تعلیق مجازات نیست .
 3. مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی و یا همراه داشتن در ماشین، به سه دسته تقسیم می شود. که هر سه آن ها بر محکوم علیه، اعمال خواهد شد. (حبس، شلاق و جریمه نقدی)

مفهوم حقوقی انحلال قرارداد یا عقد

انحلال قرارداد یا عقد چیست ؟ انحلال در لغت به معنی تفکیک ، تجزیه و فروپاشی آمده است  انحـلال در اصطلاح نیز به معنی از بین رفتن عقد صحیح و و زوال عقدی که صحیحاً واقع شده آمده است . انـحلال در عقود به معنای از هم گسستن قرارداد و تعهدی است که طرفین عقد تا زمان انحلال ، ملتزم به اجرای آن بوده اند .

اسباب انحلال عقود

اسباب انحلال عقود در تقسیم بندی های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. که در ذیل برخی از آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در ادامه با وکیل شاه مرادی همراه باشید :

انحلال قرارداد یا عقد

انحلال عقود به طور کلی به 2 بخش تقسیم می شوند :

موجبات قانونی :

در این مورد اراده اشخاص به هیچ عنوان موجب انحلال قرارداد یا عقد نمی گردد. و در واقع قانونگذار اراده خود را به طور مستقیم بر اراده افراد حاکم نموده است. عقد به وجود آمده توسط اشخاص را منحل می نماید . ( ماده 387 قانون مدنی در خصوص تلف مبیع قبل از قبض و همچنین انحلال عقود جایز به موت و جنون اشخاص طرف قرارداد )

موجبات قراردادی

در این فرض موجبات انحلال توسط طرفین در قرارداد پیش بینی می گردد . به فرض مثال طرفین در شروط ضمن عقد توافق می نمایند تا اگر یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکرد . طرف دیگر بتواند عقد را منحل نماید .

اسباب انحلال از جهت میزان اراده اشخاص :

اسباب انحلال از جهت میزان اراده اشخاص را می توان به 3 دسته تقسیم بندی نمود :

اول – انحلال به اراده طرفین ( هر دو طرف قرارداد ) :

یعنی همان اراده هایی که عقد را به وجود آورده اند. عقد را از بین می برند و در واقع از ادامه قرارداد منصرف می گردند. که نتیجه آن از دست دادن خاصیت عقد خواهد بود. که در این حالت عوضین قرارداد یا تعهدات به جای اولیه خود باز خواهند گشت .
ماده 283 قانون مدنی این امر را تحت عنوان اقاله یا تفاسخ بیان نموده است .

دوم – انحلال به اراده یک طرف :

مورد دومی که موجب انحلال عقد یا قرارداد می گردد. انحلال به واسطه اراده و خواست یکی از طرفین قرارداد است که تحت عنوان فسخ از آن نام برده می شود. و در ماده 449 قانون مدنی نیز به این موضوع اشاره شده است .

سوم – انحلال بدون اراده طرفین :

در این حالت ، انحلال قرارداد نیازی به اراده طرفین ندارد. و به عبارتی می توان گفت طرفین قرارداد نقشی در از بین رفتن عقد ندارند. این امر در قانون مدنی تحت عنوان انفساخ نام برده شده است .

مستند قانونی این امر در ماده 387 قانون مدنی ( تلف مبیع قبل از قبض ) و ماده 497 قانون مدنی ( فوت مستأجری که مباشرت او در انتفاع از عین مستأجره شرط گردیده باشد )

امید شاه مرادی – مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری

تفاوت بطلان با ابطال از نظر حقوقی چیست ؟ 3 نکته کلیدی

تفاوت بطلان با ابطال چیست ؟ آیا ابطال با بطلان از منظر حقوقی با یکدیگر متفاوت هستند ؟

برای پاسخ به این سوال در ابتدا باید عبارات بطلان و ابطال را تعریف نمود. همچنین مفهوم لغوی و اصطلاحی آنها مورد بررسی قرار گیرد تا تفاوت آنها مشخص شود . در ادامه با وکیل شاه مرادی همراه باشید…

بطلان چیست ؟

بطلان در لغت به معنای فاسد شدن ، ضایع شدن و از کار افتادن است  به فاسد کردن چیزی یا ازاله آن بطلان گفته می شود. چه آن چیز حق باشد چه باطل .

معنای اصطلاحی بطلان با معنای لغوی آن تفاوت چندانی ندارد. از منظر اصطلاحی بطلان در مقابل صحت قرار می گیرد. که در معنای حقوقی به معنای بی اثری عمل حقوقی اطلاق می گردد .

تفاوت بطلان با ابطال از نظر حقوقی

برخی از اساتید علم حقوق بطلان را چنین تعریف کرده اند : بطلان وضعیت قراردادی است که در عالم خارج وجود و اثری ندارد .

استاد فرزانه حقوق مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان نیز بطلان را چنین تعریف نموده اند : بطلان حالتی است که در آن عقد وجود حقوقی پیدا نمی کند. خواه در نتیجه واقع نشدن تراضی یا بدون موضوع بودن آن و خواه به دلیل منع قانون از نفوذ تراضی نامشروع که در واقع این حالت ضمانت اجرای قواعدی است. که در قوانین برای انعقاد و اعتبار عقد مقرر شده است .

ابطال چیست ؟

معنی لغوی ابطال همانند معنی بطلان است و هر 2 کلمه از ریشه بطل به معنی انجام کار باطل است .
ابطال عملی است که به صورت صحیح واقع شده و بر خلاف بطلان آن عمل از ابتدا و از آغاز باطل نبوده است .

برخی از حقوقدانان ابطال را چنین تعریف نموده اند : ابطال به معنای از درجه اعتبار ساقط کردن ، نابود کردن ، از کار انداختن عمل یا واقعه حقوقی و هر چیزی که دارای ارزش حقوقی معنا شده باشد .

نکات مهم تفاوت بطلان با ابطال

 1. ابطال عمل حقوقی که در ابتدا صحیح بوده ، نیاز به حکم قانونی خاص دارد و لازم است که مجوز ابطال در هر مورد خاص توسط قانونگذار صادر شده باشد. چرا که به موجب اصل لزوم قراردادها نمی توان هر معامله ای را قابل ابطال دانست .
 2. مقام قضایی نمی تواند رأساً و بدون درخواست ذینفع اقدام به ابطال قرارداد نماید. بدیهی است برای صحت ابطال معاملات ، رای دادگاه ضروری است. به عبارت دیگر ، ثبوت این حق ( ابطال ) با اراده ذینفع حاصل می گردد. اما از آنجایی که ابطال معامله حق ذینفع است. می بایست این حق نزد مرجع قضایی اثبات و احراز گردد .
 3. رای دادگاه در خصوص ابطال قرارداد یا معاملات جنبه اعلامی دارد نه انشایی .

توضیحات بیشتر را می توانید در بخش مقایسه معاملات باطل با معاملات قابل ابطال بخوانید.

نکاتی در خصوص حمل خودرو به پارکینگ و بروز خسارت

خسارت هنگام حمل خودرو به پارکینگ یا خسارت به خودرو یا موتور سیکلت در پارکینگ

چنانچه هنگام حمل خودرو به سمت پارکینگ یا در پارکینگ خسارتی به خودرو یا محوله آن وارد شود چه کسی مسئول است ؟

به موجب ماده 13 قانون راهنمایی و رانندگی و تبصره یک آن در این صورت متصدی حمل یا مسئول پارکینگ ( نگهدارنده ) مسئول جبران خسارت خواهند بود .

حمل خودرو به پارکینگ و بروز خسارت

لازم به ذکر است برابر ماده فوق در صورت ضرورت انتقال وسیله نقلیه به پارکینگ ، وسیله نقلیه باید با وسایل مطمئنه و به نزدیکترین توقفگاه یا مقر انتظامی راهنمایی و رانندگی منتقل گردد .

اگر در قبض پارکینگ شرط عدم مسئولیت هنگام بروز خسارت درج شده باشد. آیا باز هم مسئول پارکینگ مسئول جبران خسارت خواهد بود یا در این شرایط از ایشان رفع مسئولیت می گردد ؟

در پاسخ به این سوال باید گفت این شرط فاقد وجاهت قانونی بوده. و با وجود این شرط باز هم ایشان در صورت بروز خسارت مسئول خواهد بود . در این شرایط برابر قانون ، پلیس راهنمایی از زیان دیده حمایت خواهد کرد .

البته لازم به ذکر است عمدتاً هنگام تحویل خودرو به پارکینگ وضع موجود خودرو در برگه های مخصوصی نوشته می شود. و به مالک تحویل می گردد که با این وضع اثبات خسارت تا حدودی سهل می گردد .

چنانچه قبل و حین حمل خودرو مالک حاضر گردد تکلیف چیست ؟ آیا با وجود حضور مالک باز هم خودرو به پارکینگ منتقل خواهد شد ؟

تبصره دو ماده 13 قانون راهنمایی و رانندگی به صراحت پاسخ این سوال را بیان نموده است. به موجب این ماده در تمام موارد چنانچه مالک تقاضای تحویل خودرو را نماید . ماموران مکلف هستند با صدور قبض جریمه ، خودرو را تحویل مالک نمایند. اعم از اینکه مالک قبل از حمل یا در حین حمل حاضر گردد .

مجدداً ذکر می گردد حتی اگر مالک در حین حمل خودرو نیز حاضر گردد و تقاضای تحویل خودرو را نماید مامورین ملکف هستند خودرو را تحویل ایشان نمایند .

پابند های الکرونیکی چیست و در چه مواردی اعمال می شود ؟

پابند های الکرونیکی چیست و در چه مواردی اعمال می شود؟ یکی از شیوه های کاهش آمار زندانیان و نظارت بر وضعیت محکومان این است. که از نظارت های الکترونیکی استفاده شود. پابندهای الکترونیکی در همین مجموعه قرار می گیرند. حال سوالی که مطرح می گردد این است که پابند الکترونیکی چیست و به چه کسانی تعلق می گیرد؟

قطعا همه محکومین به حبس نمی توانند با استفاده از این پابندها در محیطی خارج از زندان به سر ببرند چرا که نوعی آزادی قلمداد می شود. و نباید شامل حال کسانی شود که جرائم بسیار سنگین را مرتکب شده اند یا برای جامعه به شدت خطرناک می باشند. بنابراین در ادامه علاوه بر اینکه به تعریف پایندهای الکترونیکی می پردازیم به مواردی که می توان این پابندها را تجویز کرد اشاره خواهیم کرد.

پابند الکرونیکی زندان

پابند الکتریکی چیست؟

پابند الکترونیکی نوعی جی پی اس است که اگر فرد زندانی آن را تغییر دهد. یا آن را دستکاری کند، فورا مشخص شده و به او هشدار داده می شود. زیرا بوسیله مانیتورینگ کنترل می گردد. بنابراین زندانی باید از یک منطقه مشخص هم خارج نشود. چرا که سریعا به مقامات کنترل کننده اطلاع داده می شود چنانچه زندانی مقررات تعیین شده را رعایت نکند. و نسبت به هشدارها بی توجهی نماید. این مسئله سریعا به قاضی رسیدگی کننده به پرونده، اعلام می شود تا تصمیم مقتضی را اخذ نماید. ‌

فردی که متقاضی استفاده از پابند الکترونیکی است.  باید تقاضای خود را در فرم های مخصوصی بیان دارد و محدوده فعالیت خود را در خارج از زندان تعیین نماید. این مهم باعث می گردد تا برای گذران زندگی و امرار معاش خود دچار مشکل نگردد. درخواست و تقاضانامه محکوم علیه در ابتدا به مقامات زندان داده می شود. در صورت موافقت مقامات زندان، درخواست به قاضی اجرای احکام ارسال می شود. قاضی اجرای احکام نیز جهت اخذ تصمیم مقتضی، پرونده را نزد قاضی صادرکننده رای قطعی ارسال می کند. تا او پس از بررسی همه ضوابط و مقررات موجود و همچنین توجه به وضعیت زندانی، تصمیم گیری نماید.

پابند الکترونیکی در خصوص کدام دسته از زندانیان اجرا می شود؟

طبق قانون مجازات اسلامی در جرائم مستوجب قصاص و دیه حق استفاده از پابند الکترونیکی وجود ندارد. در جرائم تعزیری نیز صرفا محکومین به مجازات های درجه 5 الی 8 حق استفاده از این پابندها را دارند. در واقع حداکثر مجازات تعیین شده باید 5 سال باشد و حداکثر جزای نقدی تعیین شده نیز 18 میلیون تومان! درغیر این صورت امکان پذیرش درخواست زندانی برای استفاده از طرح پابند الکترونیکی مورد موافقت قرار نمی گیرد.

البته اجرای این طرح صرفا به شرایط فوق محدود نمی شود. بلکه باید شرایط دیگری نیز وجود داشته باشد تا زندانی حق استفاده از این پابندها را به دست آورد. از جمله اینکه اظهار ندامت و پشیمانی نماید و اخلاق و رفتار او حاکی از این باشد که دیگر مرتکب این اعمال نمی شود. همچنین باید در کشف جرم و شرکای جرم همکاری لازم را داشته باشد. سابقه کیفری موثر هم نداشته باشد.

علاوه بر موارد فوق لازم است تا ضرر و زیان وارده به شاکی خصوصی جبران گردد. یا موجبات رضایت و جبران خسارات وارده به او در آینده فراهم گردد. به عنوان مثال اگر زندانی در حال حاضر توانایی مالی برای جبران خسارت و پرداخت غرامت را ندارد. می تواند درخواست اعسار بدهد تا دادگاه در صورت پذیرش اعسار، بدهی و دین او را تقسیط نماید. و حتی در صورت پذیرش اعسار مطلق با عدم پرداخت آن در حال حاضر مشروط بر پرداخت آن در صورت کسب اعتبار مالی و امثال آن ها موافقت به عمل آورد. در هر صورت همه این شرایط باعث می شوند تا زندانی بتواند از شرایط استفاده از پابندهای الکترونیکی بهره مند شود.

شرایط پذیرش تقاضای پابند الکترونیکی کدام است؟

صرف درخواست از جانب زندانیان فوق نمی تواند منجر به پذیرش این درخواست گردد. بلکه لازم است تا شرایط خاصی نیز ایجاد گردد که مقام قضایی با این درخواست موافقت نماید. به عنوان مثال باید ندامت و پشیمانی زندانی از جرم ارتکابی برای مقام قضایی اثبات گردد. و اینکه زندانی تلاش خود را برای جبران رفتارهای ناهنجار به کار گیرد. از جمله این موارد می توان به کشف جزییات جرم و سایر شرکای خود در صحنه ارتکاب جرم و معاونین جرم اشاره کرد.

جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی و غرامت تعیین شده برای جبران خسارت وارده یا جلب رضایت شاکی خصوصی نیز از دیگر مواردیست که به تایید تقاضای زندانی کمک می کند. البته اگر زندانی بنابر وضعیت مالی توانایی پرداخت غرامت را نداشته باشد. می تواند از شرایط و قوانین اعسار بهره مند شود. در این خصوص بهتر است از مهارت و تجربیات یک وکیل حرفه ای کمک بگیرید تا بتوانید رضایت مقام قضایی برای استفاده از پابند الکترونیکی را جلب نمایید.

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

قرار بایگانی موقت چیست و چگونه انجام می شود ؟ + 5 شرط اساسی

قرار بایگانی موقت با وکیل شاه مرادی : یکی از اصطلاحات جدیدی که در عرصه حقوق و قضاوت مشاهده می شود قرار بایگانی موقت می باشد. سوالی که مطرح می شود این است که قرار بایگانی موقت چیست و شرایط صدور آن چه می باشد؟ همچنین لازم است تا نحوه اعتراض به قرار بایگانی موقت را هم بدانید. چرا که قانون گذار به آن نیز اشاره کرده است. با وکیل شاه مرادی همراه باشید تا به بررسی جوانب مختلف این مسئله بپردازیم.

قرار بایگانی موقت چیست؟

قرار بایگانی موقت

برای اینکه یک تعریف دقیق از قـرار بایـگانی موقـت ارائه کنیم لازم است تا به قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه نماییم. طبق این قانون و ماده 80 که در سال 1392 تصویب شده است:

 • در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت (که در قانون مجازات اسلامی به آن ها اشاره شده است)، چنانچه شاکی وجود نداشته باش.د یا شاکی خصوصی نسبت به جرم ارتکابی گذشت کرده باشد, در صورت فقدان محکومیت موثر قضایی در پرونده متهم، مقام قضایی می تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماع و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است. و همچنین در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانون، می تواند فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید. و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. قرار بایگانی موقت ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ آن قابل اعتراض است.

شرایط صدور قـرار بایـگانی مـوقت چیست؟

ماده فوق علاوه بر اینکه یک چشم انداز واقعی از قـرار بایگـانی موقت را ارائه می دهد. به ذکر شرایط لازم برای صدور این قرار نیز اشاره می کند. با توجه به ماده فوق شرایط صدور قـرار بایگـانی موقت به شرح ذیل می باشند:

 1. جرم ارتکابی باید از نوع جرائم تعزیری درجه هفت یا هشت باشد.
 2. در خصوص جرائم مورد نظر باید شاکی خصوصی وجود نداشته باشد یا اینکه حداقل گذشت کرده باشد.
 3. متهم مورد نظر باید فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر باشد.
 4. در صورت ضرورت، متهم باید به طور کتبی به رعایت مقررات قانونی التزام داده باشد.
 5. وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوال موثر در ارتکاب جرم لحاظ شده باشد.

نکته ای که باید در این خصوص بدانید این است که صدور این قرار تنها توسط قاضی ممکن است. و دادستان و سایر قضات دادسرا اختیاری در این مورد ندارند. نکته دیگر قابل ذکر این است که مقام قضایی هیچ وظیفه ای در خصوص صادر کردن این قرار در صورت اثبات همه شرایط فوق ندارد.

اعتراض به قرار بایگانی پرونده چگونه است؟

در ماده 80 آیین دادرسی کیفری ذکر شده است که این قرار ظرف ده روز از ابلاغ قابل اعتراض می باشد. حال سوالی که مطرح می شود. این است که چه کسی می تواند نسبت به صدور قرار بایگانی موقت اعتراض کند. و برای اعتراض به صدور آن باید به کدام مرجع مراجعه نماید؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که شاکی خصوصی می تواند. با اعتراض به این مورد که گذشت نکرده است. و در واقع نباید قرار بایگانی موقت صادر گردد. شاکی خصوصی نیز باید برای اعتراض به صدور این قرار به دادگاه تجدیدنظر استان مراجعه نماید.