وکیل سفته + انجام شکایت و پیگیری پرونده

وکیل سفته , انجام کلیه امور حقوقی ، نوشتن لایحه ، دادخواست ، دفاعیه ، پیگیری شکایت با وکیل پایه یک دادگستری – امید شاه مرادی : سفته یکی از انواع اسناد تجاری می باشد که مورد استفاده اشخاص برای پرداخت دین در آینده قرار می گیرد .

با توجه به اینکه چک ، سند حال محسوب می گردد. یعنی وسیله پرداخت دین در همان روز است و وعده دار نمی باشد. چنانچه ثابت شود تاریخ صدور قبل از تاریخ درج شده در چک می باشد. مطابق بند ه ماده ۱۳ قانون صدور چک ، قابلیت تعقیب کیفری چک مذکور از بین رفته و تنها می توان از طریق مراجع حقوقی اقدام به وصول مبلغ چک نمود .

بنابراین با توجه به این توضیحات اهمیت و جایگاه “سفته ” به عنوان وسیله پرداخت دین در آینده بیش از پیش مشخص می گردد. لذا پیشنهاد می گردد در دعاوی مربوطه از همراهی و مشاوره تخصصی وکیل متخصص در امور تجاری و سفته بهره مند شوید .

تعریف سفته و تفاوت آن با برات

نام دیگر سفته ، “فته طلب ” می باشد . که با صدور آن ، صادر کننده متعهد می گردد. وجه مذکور در سند تجاری را در موعد تعیین شده یا عند المطالبه پرداخت نماید . سفته و برات دارای وجوه مشترک بسیاری هستند لیکن ۲ تفاوت عمده و اساسی بین این دو سند تجاری وجود دارد. که وجه تمایز این دو سند محسوب می گردد و به شرح ذیل است :

وکیل سفته

الف ) دستور پرداخت به ثالث در برات

اولین تفاوتی که سفته با برات دارد این است که ؛ صادر کننده سفته مستفاد از ماده ۳۰۷ قانون تجارت شخصاً عهده دار پرداخت مبلغ مندرج در سند می گردد. لیکن در برات ، صادر کننده با صدور سند تجاری در واقع اقدام به صدور دستور پرداخت به شخص ثالث در وجه طلبکار می نماید .

ب) صدور سند در وجه حامل

تفاوت عمده دوم مابین این دو سند تجاری این است که ، در برات امکان صدور سند در وجه حامل وجود ندارد و تنها می توان از طریق ظهر نویسی اقدام به ظهر نویسی سفید یا همان حامل نمود. ، اما در مورد فته طلب ، مطابق ماده ۳۰۷ قانون تجارت ، صادر کننده می تواند سفته را در وجه حامل صادر نماید .

مندرجات سفته

مستنبط از ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، مندرجات سفته به شرح ذیل می باشد :

 1. تاریخ صدور
 2. مبلغ سفته
 3. نام گیرنده وجه ( که می تواند در وجه حامل باشد.)
 4. تاریخ پرداخت : که می تواند به وعده مشخص باشد یا به رویت و هم چنین می تواند عند المطالبه باشد.
 5. مهر یا امضا صادر کننده : در ماده فوق الذکر فرقی میان مهر و امضا وجود ندارد. و هر دو از نظر قانون تجارت دارای یک ارزش می باشند

چنانچه صادر کننده هر کدام از موارد شش گانه فوق را رعایت ننماید ، سند صادر شده سفته تلقی نمی شود. و دارنده آن نمی تواند از امتیازات اسناد تجاری در مورد سند در دست خویش بهره مند گردد البته لازم به ذکر است که دارنده این دست از اسناد ، می توانند از طریق مقررات قانون مدنی در مورد وصول طلب خویش اقدام نمایند .

در پایان پیشنهاد می گردد چنانچه خوانندگان محترم این مقاله ، در زمینه سفته و نحوه وصول آن از طریق مراجع قانونی به راهنمایی و توضیحات بیش تری نیاز داشتند. از طریق راه های ارتباطی موجود در این وب سایت با نگارنده مطلب امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی مدنی و تجاری تماس حاصل نمایند .

محکومیت های مالی + نکات مهم

نکاتی در خصوص محکومیت های مالی با وکیل شاه مرادی : در این نوشتار سعی میکنیم نکات مربوط به محکومیت های مالی را به زبان ساده بیان کنیم تا فهم مطلب برای افراد غیر حقوقی نیز آسان باشد .

پس از تقدیم دادخواست توسط خواهان یا مدعی طلب و نهایتاً قطعیت حکم اجراییه صادر و بعد از انقضای موعد قانونی ( 10 روز ) پرونده اجرایی تشکیل می گردد . البته بعد از ابلاغ اجراییه محکوم علیه مکلف است ظرف مدت 10 روز مفاد اجراییه را به موقع اجرا بگذارد یا با محکوم له قراری برای اجرای حکم گذاشته و رئیس اجرای احکام را از قرار مزبور مطلع نماید. و یا مالی به دادگاه معرفی نماید که با فروش آن مفاد حکم را بتوان به موقع اجرا گذاشت .

تعریف محکومیت های مالی

مطابق قانون و مقررات فقهی در صورتیکه محکوم علیه یا بدهکار از پرداخت دین امتناع نماید. تا زمان اثبات اعسار ، حبس می گردد . البته قبل از صدور حکم جلب استعلاماتی از اداره ثبت اسناد و املاک کشور ، پلیس راهور و بانک مرکزی گرفته می شود. تا از محکوم علیه مالی کشف گردد و در صورت کشف مال با رعایت مستثنیات دین آن اموال به میزان محکوم به توقیف می گردد.

نکاتی در خصوص محکومیت های مالی

اما در صورتی که محکوم علیه اموال منقول یا غیر منقولی نداشته باشد. و همینطور اعسار ایشان ثابت نگردد تا پرداخت بدهی خود حبس می شود . این موضوع در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 بسیار محسوس است. و در آن به این مورد مهم که واحدهای اجرای احکام باید ابتدا اموال محکوم علیه ( مدیون ) را شناسایی و توقیف نمایند. و سپس در صورت لزوم ، محکوم علیه حبس شود تأکید بسیاری دارد .

برابر ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چنانچه دعوای اعسار رد شود. دادگاه در ضمن حکم به رد دعوی ، مدعی اعسار را به پرداخت خسارت وارد شده به خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می نماید . جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه میتوانید از وکیل پایه یک دادگستری مشاوره حقوقی دریافت نمایید.

بنابراین با توجه به ماده فوق برای مطالبه خسارت وارده نیازی به تقدیم دادخواست نیست و صرف درخواست کافی می باشد .
برابر ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. این اشخاص در صورتی که ودعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست نمایند .

قذف چیست؟ و چه مجازاتی در قانون دارد ؟

مجازات قذف :

قدف عبارت است از نسبت دادن زنا يا لواط به شخص ديگر هر چند كه مرده باشد .

قاذف و مقذوف :

قاذف كسى است كه مخاطب خود را مورد قذف قرار ميدهد و شخصى كه مورد قذف قرار ميگيرد مقذوف نام دارد .

شرایط تحقق جرم :

براي محقق شدن قذف لازم است كه قذف روشن و بدون ابهام صورت گيرد . البته بايد اذعان داشت كه قذف علاوه بر لفظ با نوشتن ولو به صورت الكترونيكى مانند قذف به صورت پيامک يا ايميل نيز قابل تحقق است . مشاوره با وکیل کیفری .

علاوه بر اين قذف در موارد زير نيز محقق ميگردد:

 1. اگر كسى به فرزند مشروع خود بگويد تو فرزند من نيستى ، نسبت به همسر خود قذف صورت گرفته است. همچنين اگر كسى به فرزند مشروع ديگرى بگويد تو فرزند پدرت نيستى ، نسبت به مادر وى قذف محسوب مى شود .
 2. اگر كسى به ديگرى بگويد تو با فلان زن يا فلان مرد زنا يا لواط كرده اى و رابطه نامشروع داشته ای فقط نسبت به مخاطب ، قذف صورت گرفته است . بنابر اين نسبت دادن زنا يا لواط به كسى موجب محكوميت به قذف فقط نسبت به همان شخصى است كه زنا يا لواط به او نسبت داده شده است .

 

 

حد قذف و مجازات قاذف

مجازات قذف در قانون

مجازات قذف ، هشتاد ضربه شلاق است كه براى محكوم كردن قاذف به اين مجازات لازم است كه مقذوف ، بالغ و عاقل و مسلمان و همچنين شخص معينى باشد .

با توجه به اينكه از نظر قانونگذار قذف جزء جرايم حق الناسى مى باشد. بنابراين اعمال مجازات براى آن منوط به شكايت شاكى است و بدون شكايت او نمى توان قاذف را تعقيب كرد. و همينطور رضايت شاكى در هر مرحله از تعقيب و رسيدگى و اجراى مجازات ، موجب توقف آن مى شود

مشاوره با وکیل شاه مرادی :

جهت اخذ مشاوره در امور کیفری و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

وکیل غرب تهران ، صادقیه ، آریا شهر ، جنت آباد

وکیل غرب تهران , بهترین وکیل در تهران : همانطور که می دانید در جامعه امروز به دلیل افزایش آمار دعاوی و شکایات و عدم آشنایی افراد به قوانین ، بیش از پیش نیاز به وکیل احساس می شود .

بدون شک انتخاب وکیلی که هم دارای تخصص و تجارب کافی باشد و هم از نظر بُعد مسافت ، نزدیک به منطقه سکونت موکل باشد. جهت سهولت در رفت و آمد به دفتر وکالت ،  برای موکل حائز اهمیت است .

بهترین وکیل غرب تهران

بهترین وکیل غرب تهران چه کسی است ؟

بهترین وکیل در تهران کسی است که بدون مطالعه پرونده و شنیدن اظهارات موکل ، اظهارنظر نمی کند. و وعده های پوچ و بی اساس به موکل خود نمی دهد و در صورتی که احتمال پیروزی در پرونده کم باشد. موضوع را با موکل در میان گذاشته و از قبول دعاوی که احتمال پیروزی در آن کم است اجتناب می کند .

بهترین وکیل در تهران

وکیل متخصص علاوه بر تخصص و تجربه ، سخنور خوبی است و دارای قدرت استدلال و استباط می باشد. و به علوم دیگر  از جمله روانشناسی و فقه آشنایی دارد .

اگر شما ساکن غرب تهران هستید و نیاز به مشاوره حقوقی و اخذ وکیل متخصص دارید. می توانید از تجربه و تخصص بهترین وکیل غرب تهران واقع در آریا شهر استفاده کنید .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری یکی از بهترین وکلای غرب تهران ، با داشتن تجربه کافی در دعاوی مختلف از جمله دعاوی چک ، کیفری ،حقوقی ، خانواده ، آرا مطلوبی را به نفع موکل خود اخذ نموده است .

مشاوره حقوقی در دفتر آقای امید شاه مرادی ، بهترین وکیل در تهران به صورت حضوری با گرفتن وقت قبلی صورت می گیرد. همچنین مشاوره حقوقی از طریق تلفن یا واتس اپ به صورت رایگان انجام می شود .

جهت تعیین نوبت و یا اخذ مشاوره تلفنی با ما تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس : 09123939759

چگونه از پزشک متخلف شکایت کنیم ؟

چگونه از پزشک برای قصور پزشکی  شکایت کنیم ؟ ممکن است در مواردی پزشکان دچار اشتباهاتی شده و مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

 • اما چطور می توان از پزشک مقصر شکایت کرد ؟
 • روش های احقاق حق از پزشکان مقصر چیست ؟

در ادامه به بررسی روش های شکایت از پزشکان خواهیم پرداخت با وکیل کیفری همراه باشید..

چگونه از پزشک شکایت کنیم ؟

١- دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی

نخستین مکانی است که افراد می‌توانند برای رسیدگی به مشکلات و پرونده‌های قضایی خود در رابطه با قصور و تخلفات پزشکی در هر سطحی که باشد به آنجا مراجعه کنند و از این طریق دیه و خسارات وارده را مطالبه کنند و اگر پزشک، مرتکب قصور شده باشد، مجازات او را هم از دادگاه بخواهند.

چگونه از پزشک شکایت کنیم ؟

٢-مراجعه به شورای حل اختلاف

دومین راهکاری که قانون برای شکایت از پزشکان در نظر گرفته، مراجعه به شورای حل اختلاف (ویژه امور بهداشتی) است. که رسیدگی و حل و فصل اختلافات اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر و همچنین اختلافات جامعه پزشکی با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورتی که مبلغ مورد نظر تا ۲۰میلیون تومان بوده یا در صورتی که هر دو طرف در خصوص ارجاع پرونده به شورا، توافق داشته باشند، در صلاحیت آن است.

 

٣- شکایت از طریق سازمان نظام پزشکی

سومین مرجعی که در قوانین و مقررات برای این مساله به آن اشاره شده، سازمان نظام پزشکی است. که تخلفات اداری و انتظامی پزشکان را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و نتیجه آن برخورد انتظامی با پزشک خواهد بود. که طیف وسیعی از اقدامات از توبیخ کتبی تا لغو پروانه طبابت به شکل دایمی را در بر می‌گیرد.

در پاسخ به سوال چگونه از پزشک شکایت کنیم ؟ ، آنچه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده، نظریه پزشکی قانونی است و مبنای اکثر احکام صادره، نظریه کارشناسی این سازمان خواهد بود.

تفاوت سند رسمی و عادی در چیست ؟

چند تفاوت اصلی سند رسمی و عادی : مهمترین رکن در اسناد رسمی اعتبار و ارزش آنهاست . باید دید که همه اسناد چه عادی و چه رسمی از چه حیث اهمیت می یابند .

تفاوت سند رسمی و عادی

نسبت به سند رسمی اظهار انکار و تردید مسموع نیست و نسبت به سند رسمی می توان ادعای جعلیت نمود .

منظور از انکار و تردید چیست ؟

بر خلاف اعتقاد اکثر افراد ، انکار و تردید مترادف نبوده و با یکدیگر فرق دارند و کاربردهای مخصوص به خود را دارند . جایگاه انکار کجاست ؟ انکار در جایی رخ می دهد که سندی منتسب به خوانده در دادگاه ارائه می شود و خوانده منکر امضای آن سند می شود به فرض مثال خوانده می گوید این سند را من امضاء نکرده ام .

تفاوت سند رسمی و عادی

اگر سند ارائه شده منتسب به شخص خوانده نباشد تردید می کند. به فرض مثال در انتساب امضاء به مورث خود تردید می کند و می گوید این امضای مورث من نیست .

قانونگذار نیز در ماده 216 قانون آیین دادرسی مدنی تفاوت انکار و تردید را بیان نموده است .

همچنین قانونگذار در ماده 1292 قانون مدنی بیان داشته : در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارند. انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند. یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است .

فرق بین انکار و ادعای جعلیت چیست ؟

تفاوت بسیار مهم در بار اثبات دعوا ظاهر می شود به این معنی که اگر کسی سندی را انکار نماید. همانطور که در ماده 216 قانون آیین دادرسی مدنی آمده احکام منکر بر او مترتب می شود. یعنی بار اثبات دیگر بر دوش او ( منکر ) نیست بلکه بار اثبات بر گردن خواهان خواهد بود و اوست که باید ثابت نماید امضاء منتسب به خوانده است . در مورد تردید نیز وضع به همین ترتیب می باشد . اما در مورد ادعای جعلیت مدعی جعل باید ثابت نماید. که سند مجعول است بنابراین بار اثبات را باید مدعی به دوش بکشد .

قدرت اجرایی اسناد رسمی

در مبحث تفاوت سند رسمی و عادی ، باید بیان داشت : قدرت اجرایی در اسناد رسمی بسیار مهم است. تعهداتی که در یک سند رسمی درج می شود چنانچه به صورت حال ، منجز و قابل مطالبه باشد. یعنی مشروط و موجل نباشد متعهد له می تواند برای مطالبه طلب خودش به جای دادگاه از طریق صدور اجراییه با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت اجراییه ثبتی صادر کند .

پر واضح است که این یک امتیاز ویژه است . یعنی دیگر نیازی به سپری نمودن تشریقات طولانی و پر هزینه دادگاه نیست.  نمونه بارز این مطلب بحث مهریه زوجه است که در سند رسمی نکاح منعکس می شود .

راه معمول مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و تقدیم دادخواست و … تا انتها می باشد. اما راه کوتاه تر و کم هزینه تر مراجعه به دفترخانه تنظیم کننده سند ازدواج و درخواست صدور اجراییه ثبتی است. که با این اقدام جریان ثبت به کار می افتد . ( امید شاه مرادی )

مشاوره با ما :

جهت اخذ مشاوره با ما تماس بگیرید : تلفن تماس : 09123939759

الزام به ایفای تعهد احداث بنا

الزام به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا : هر گاه شخصی در قالب قراردادی ، مانند مشارکت در ساخت پیش فروش و یا پیمانکاری ساخت ، متعهد به ساخت و تکمیل ساختمانی بر اساس شرایط قراردادی شود.

در مواقعی که شخص متعهد ، طبق زمانبندی پیش بینی شده در قرارداد ، اقدام به ساخت آن و تکمیل آن نکند. شخص ذی نفع می تواند ، دادخواست الزام شخص متعهد به ایفای تعهد ، مبنی بر احداث بنا را طرح کند.

طرفین دعوی :

وکیل امور ملکی در تهران : در دعوای الزام به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا ، شخصی که به نفع او تعهد ساخت بنا داده شده باشد، اصطلاحاً متعهد له نامیده می شود و خواهان دعوا است و کسی که تعهد به ساخت بنا داده است، خوانده ی دعوی محسوب می شود .

الزام به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا

نحوه اجرای رأی

پس از صدور حکم قطعی و محکومیت محکوم علیه ، دادگاه خوانده را ملزم می کند که تعهد خود را انجام دهد و در صورت استنکاف محکوم علیه از انجام تعهد ، خواهان می تواند با هزینه خود ملک را تکمیل و هزینه ها را از خوانده مطالبه کند. چنانچه خواهان امکان احداث بنا را نداشت و اجرای حکم از طریق شخص ثالث نیز ممکن نبود. خواهان می تواند اقدام به فسخ قرارداد کند .  مشاوره با وکیل حقوقی .

آیا پیش خریدار می تواند با قبول تکمیل باقی قرارداد ، خواستار تنظیم سند رسمی شود ؟

در مبحث الزام به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا . برابر قانون پیش فروش ساختمان در صورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش خریدار ، چنانچه پیش فروشنده در مهلت پیش بینی شده در قرارداد ، موفق به تکمیل پروژه نشود. با تأیید مهندس ناظر ساختمان مبنی بر اینکه صرفاً اقدامات جزئی تا تکمیل پروژه باقی مانده است. یعنی کمتر از ده درصد پیشرفت فیزیکی مانده باشد. پیش خریدار می تواند با قبول تکمیل باقی قرارداد به دفتر اسناد رسمی مراجعه کند. و خواستار تنظیم سند رسمی به میزان قدراسهم خود بشود .

با این حال در عمل با توجه به آنکه اکثر قراردادهای پیش فروش به صورت رسمی تنظیم نمی شود. اقدام از طریق دفاتر اسناد رسمی امکان ندارد و پیش خریدار تنها می تواند از طریق دادگاه جهت احقاق حق خود ، اقدام کند .

مشاوره با ما :

تلفن تماس : 09123939759

5 تفاوت خیار عیب با تبری از عیوب

خیار عیب با تبری از عیوب چه تفاوت هایی باهم دارند ؟ یکی از مهمترین خیاراتی که در قانون مدنی و با پیروی از متون فقهی مورد اشاره واقع شده است “خیار عیب” نام دارد. خیار به معنای اختیاری است که یک فرد در یک معامله یا قرارداد دارد. تا بتواند با استناد به آن، معامله را فسخ نماید هر چند که طرف مقابل قرارداد به فسخ معامله راضی نباشد. خیار عیب نیز یکی از همان خیارات است و برخی از معاملات را به کل بر هم می زند. اما در برخی از موارد باعث دریافت ارش می شود بدون اینکه اصل معامله یا قرارداد آسیب ببیند.

تفاوت خیار عیب با تبری از عیوب

در مقابل خیار عیب به عنوان یک حق مالی در حقوق اسلامی با یک اصطلاح دیگر نیز مواجه هستیم که “تبری از عیوب” نام دارد. تبری از عیوب زمانی صورت می گیرد. که فروشنده در یک قرارداد خود را از مسئولیت تمام عیوب حتمی یا احتمالی که در موضوع معامله است می رهاند. و در واقع حق فسخ معامله به علت خیار عیب را از بین می برد. در این مقاله تصمیم گرفته ایم تا به صورت تفصیلی به تشریح این موضوع بپردازیم که تفاوت خیار عیب و تبری از عیوب چیست؟!

خیار عیب

در ابتدا به تعریف و بررسی خیار عیب در قراردادها می پردازیم. دریک معامله همانند عقد بیع دو شخص در مقام خریدار و فروشنده حضور دارند. در این میان هم یک موضوع با عنوان مبیع یا موضوع معامله مطرح است. و قیمتی که روی آن درج شده است و خریدار باید برای به دست آوردن کالا آن را پرداخت نماید. این مبلغ در فقه اسلامی با عنوان “ثمن” شناخته می شود. قیمت مورد نظر در فرض سلامت کالا تعیین می شود. مگر اینکه فروشنده این مسئله را تذکر دهد که این قیمت به علت معیوب بودن کالا، کمتر از مبلغ واقعی است.

البته صرفاً نمی توان به صحت و سلامت کالا چشم دوخت چرا که ثمن هم باید سالم باشد. و ارزش مادی آن دقیقاً مطابق با آن چیزی باشد که مورد توافق طرفین است. حال اگر ثمن یا مبیع معیوب باشند برای شخص مقابل حق فسخ معامله را ایجاد می کنند. این حق در قانون با عنوان خیار عیب شناخته می شود. البته در مبحثی همانند بیع، می توان به جای فسخ معامله از قواعد ارش نیز استفاده کرد یعنی مابه التفاوت کالا یا ثمن متناسب با جنس معیوب پرداخت گردد.

تبری از عیوب

تبـری به معنای دوری جستن است. تبری از عیوب یک شرط ضمن عقد است که ویژه بایع می باشد. در واقع بایع اظهار می کند. که خریدار باید تمام حواس خود را در زمان معامله بکار گیرد. و اگر بعدا متوجه نقصی در معامله شود دیگر مسئولیتی متوجه فروشنده نخواهد بود. یا اینکه از همان ابتدا عیوب را ذکر می کند و می گوید که مسئولیتی بابت این عیوب و نتایج آن ها بر عهده نمی گیرد.

تبری جستن از عیوب، در صورتی است که فروشنده از عیوب کالا تبری کرده باشد. یعنی عهده عیوب را از خود سلب کرده یا مالش را با تمام عیوب بفروشد که در صورت ظهور عیب دیگر مشتری حق رجوع به او را ندارد. اما اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد، مشتری تنها نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد. و اگر عیب دیگری در مبیع ایجاد شود می تواند با استناد به محدود بودن شرط تبری از عیوب خواستار فسخ یا دریافت ارش باشد.

خیار عیب و تبری از عیوب چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

 1. خـیار عیب در اغلب اوقات مربوط به خریدار است اما تبری از عیوب ویژه فروشنده می باشد.
 2. خیار عیب حق برهم زدن معامله است اما تبری از عیوب یکی از ابزارهای استحکام معامله می باشد. و از فسخ آن جلوگیری می کند.
 3. خیـار عیب حتی اگر در قرارداد نیز مورد اشاره واقع نشود با توجه به قواعد حقوقی قابل اجراست. اما عمل کردن به تـبری از عیـوب نیازمند اظهار آن در زمان عقد معامله و توافق طرفین در خصوص آن است.
 4. خیار عیب تنها مربوط به زمانی است که نقصان در معامله مشاهده شود. و اگر فرد سریعا برای استفاده از خیار عیب اقدام نکند حق او برای فسخ یا دریافت ارش از بین می رود اما تبری از عیوب ناظر بر آینده است. و برای همیشه در رابطه قراردادی مورد نظر اجرا می شود.
 5. بسیاری از مردم اسقاط خیار عیب را با تـبری از عـیوب یکی می دانند. حال آنکه تبری از عیوب تمام مسئولیت های ناشی از معیوب بودن کالا را از بین می برد. اما اسقاط خیار عیب از بین برنده خسارات ناشی از معیوب بودن کالا نیست.

سیر تا پیاز مزاحمت تلفنى

دریافت مشاوره حقوقی در رابطه با جرم مزاحمت تلفنی طرح دادخواست و لایحه نویسی ، مزاحمت تلفنی یکی از جرایمی است که توسط قانونگذار در سال 1375 جرم انگاری و برای آن مجازات پیش بینی شد . قانونگذار عنصر قانونى براى جرم مزاحمت تلفنى را در ماده ٦٤١ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٧٥ بيان كرده است. كه عبارت است از :

شکایت از مزاحمت تلفنى

هر گاه كسى به وسيله تلفن يا دستگاه هاى مخابراتىِ ديگر براى اشخاص مزاحمت نمايد. علاوه بر اجراى مقررات خاص شركت مخابرات ، مرتكب به حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم مى گردد .

انواع وسایل مخابراتی جهت تحقق جرم :

وسيله ارتكاب جرم مزاحمت تلفنى اعم است از تلفن هاى ثابت و همراه ، دستگاه فاكس ، تلكس ، پيجر ، رايانه ، بى سيم ، پيامك و ديگر وسايل ارتباطى مخابراتى . مشاوره با وکیل کیفری .

سوال اينجاست كه آيا تماس بدون صحبت كردن نيز مزاحمت تلفنى محسوب مى شود ؟!

جرم مزاحمت تلفنى لزوماً منوط به گفتن سخن و صحبت کردن نمی باشد . بنابراین صرف تلفن زدن ، حتى قطع كردن تلفن بدون صحبت كردن يا تماس و سكوت كردن در نيمه هاى شب نيز مزاحمت تلفنى محسوب مى شود .

جرم مزاحمت تلفنی

عنصر روانی در تحقق جرم :

جهت تحقق جرم مزاحمت تلفنی : مرتکب باید در ارتباط برقرار کردن با دیگری عامد باشد . به عبارت بهتر ، مرتکب باید قصد مزاحمت داشته باشد .

مجـازات مزاحمت تلفنی :

بر اساس ماده 641 قانون تعزیرات مصوب 1375 مجازات پیش بینی شده برای مرتکبین مزاحمت تلفنی ، حبس از یک ماه تا شش ماه می باشد . علاوه بر این ، ضمانت اجراى مخابراتى مزاحـمت تلفنى مطابق ماده ١٤ قانون شركت مخابرات در قالب قطع موقت يا دائمى خط تلفن بنا بر مرتبه تكرار مزاحــمت تلفنى می باشد . مطابق این ماده خط تلفن فرد مزاحم برای بار اول به مدت یک هفته ، برای مرتبه ی دوم به مدت سه ماه و برای بار سوم به طور دائم قطع می شود .

چنانچه ارتکاب جرم مزاحـمت تلفنی همراه با جرم دیگری مانند فحاشی یا توهین باشد. مرتکب به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود .

مشاوره با وکیل مزاحمت تلفنی :

تلفن تماس : 09123939759

وکیل افشاى اسرار و راز

دریافت مشاوره حقوقی از وکیل افشای اسرار در تهران + طرح شکایت : در حكومت جمهورى اسلامى ، فاش كردن اسرار افراد جرم انگارى شده است منتها قانونگذار مجازات اين جرم را محدود به اشخاصى دانسته كه به مناسبت شغل خود از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد مطلع مى گردند .

بر اين اساس منطبق با ماده ٦٤٨ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٧٥ ، اطباء و جراحان و ماماها و دارو فروشان و كليه كسانى كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مى شوند ، هر گاه در غير از موارد قانونى ، اسرار مردم را افشا كنند به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال و به جزاى نقدى محكوم مى گردد.

وکیل افشاى اسرار و راز

وکیل افشاى اسرار

مقرره فوق ناطر است بر كليه اشخاصى كه به مناسبت شغل و حرفه خود محرم اسرار مى باشند و یا به اسرار اشخاص دسترسی پیدا می کنند ، اعم از پزشكان ، وكلا ، سران دفاتر رسمى ، جراحان ، كارشناسان رسمى ، مترجمان رسمى ، ماماها ، ماموران مراجع مالياتى ، ماموران نيروى انتظامى ، داروفروشان ، قضات و ساير ماموران مشابه .

برای تحقق جرم به کمک وکیل پایه یک دادگستری ، مرتکب باید به واسطه شغل خویش به اطلاعات و اسرار قربانی دسترسی پیدا کرده باشد . بنابراین اگر پزشکی در یک مهمانی یا جلسه ای خصوصی از اسرار شخصی دیگران آگاهی پیدا کند و یا از بیماری شخصی مطلع شود و آن را افشا کند ، موضوع مشمول عنوان افشای اسرار نخواهد بود .

وکیل افشاى اسرار

مشاوره حقوقی افشاى اسرار

در جرم افشای اسرار تعداد افرار مطلع شده از اسرار دیگران مهم نیست . به عبارت بهتر حتى مطلع كردن يك فرد هم از اين اطلاعات محرمانه مشمول مجازات فوق است .

عنصر روانی در تحقق جرم :

لازمه ی تحقق جرم افشای اسرار ، عمد در ارتکاب جرم است . به عبارت بهتر ، مرتکب باید نسبت به افشای اسرار دیگری عامد باشد .

مجازات افشای اسرار :

بر اساس ماده 648 قانون تعزیرات مصوب 1375 ، مرتکبین به تحمل سه ماه و یک روز تا یکسال حبس یا جزای نقدی محکوم می شوند .

مشاوره با وکیل امید شاه مرادی :

جهت اخذ مشاوره با وکیل کیفری تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759