ایفای ناروا چیست؟ + نکات مهم و کلیدی

ایفای ناروا چیست؟ یکی از اصطلاحات قانون مدنی که برگرفته از اصول فقه بوده و در دین اسلام نیز به آن اشاره شده است ایفای ناروا می باشد. اما همچنان بسیاری از مردم با کاربرد این اصطلاح آشنایی ندارند. و بعد از بحث و جدل در خصوص آن در زمان مراجعه به مشاوره حقوقی و وکلا به کم و کیف این مسئله پی می برند. امروز می خواهیم در این مقاله به بررسی این موضوع بپردازیم که ایفای ناروا به چه معناست و شرایط تحقق آن چیست؟

در ادامه نیز به بررسی جوانب مختلف این مسئله خواهیم پرداخت. با وکیل شاه مرادی همراه باشید..

ایفای ناروا به چه معناست؟

ایفا به معنای وفا کردن و عمل به یک تعهد است و ناروا نیز به معنای عدم انجام یک کار بدون تعهد یا سبب قانونی می باشد. بنابراین ایفای ناروا زمانی بکار می رود که شما یک عمل را در حق دیگری انجام داده اید با این تفکر که به او مدیون هستید. در حالی که هیچ دینی به ایشان نداشته اید .

ایفای ناروا چیست

مثلاً شما مبلغی را به دیگری پرداخت کرده اید. با این تصور که به این فرد بدهکار و مدیون هستید. اما بعداً متوجه می شوید که به فرد دیگری بدهکار بوده اید یا اصلاً بدهکار نبوده اید مثلاً شخص ثالث بدهی شما را بدون اطلاع شما پرداخت کرده باشد. و شما بدون اینکه در برابر شخص اول مدیون باشید. به ایفای دین در برابر او پرداخته اید.

شرایط تحقق ایفای ناروا چه می باشد؟

برای اینکه ایفای ناروا تحقق پیدا کند لازم است تا تمام شرایط ذیل در زمان ایفا وجود داشته باشد:

 • وفای به عهدی که توسط ایفا کننده تصور شده است .
 • ناروا بودن وفای صورت گرفته اعم از اینکه شرایط مدیون بودن از بین رفته باشد یا کلاً به وجود نیامده باشد .
 • وجود اشتباه ، تدلیس ، اکراه و مواردی که اسباب ایفای ناروا را فراهم می کند .

مصادیق ایفـای نـاروا کدامند؟

طبق موادی که در قانون مدنی بیان شده است. مصادیق ایفای ناروا به سه دسته تقسیم می شوند. که به شرح ذیل می باشند:

 • پرداخت دین به فردی غیر از دائن که اصولاً ناشی از اشتباه ، تدلیس یا اکراه است .
 • پرداخـت دین از سوی شخصی غیر از مدیون با این تفکر که مدیون است و اصولاً ناشی از اشتباه یا تدلیس می باشد .
 • پرداخت دین بدون وجود دین اعم از اینکه دین کلاً از بین رفته باشد. یا از ابتدا شکل نگرفته باشد که اصولاً همانند گزینه قبل ناشی از اشتباه و تدلیس است .

آثار ایفای ناروا چیست؟

در صورتی که ایفـای ناروا صورت گیرد آثاری را به دنبال دارد که در ادامه ذکر می شوند:

 • گیرنده مال موظف است آن را به پرداخت کننده استرداد نماید .
 • گیرنده‌ مالی که در نتیجه ایفای ناروا ، یک مال را به دست آورده است. علاوه بر این‌که باید خود مال را پس بدهد، ملزم به جبران منافع مال است. زیرا در مدتی که او مال بدون استحقاق نزد او بوده است. مالک از منافع آن مال محروم شده و باید اجرت المثل آن را دریافت نماید .
 • اگر گیرنده مال بدون اینکه از عدم استحقاق خود مطلع باشد این کار را انجام دهد الزامی به پرداخت اجرت المثل ندارد. اما اگر به عم استحقاق خود آگاه باشد و مال را بپذیرد باید حتماً اجرت المثل زمان تصرف را پرداخت کند .
 • معاملاتی که روی این مال صورت می گیرد غیرنافذ است. بنابراین پرداخت کننده مال می تواند آن معامله را تایید کند و بهای به دست آمده را دریافت نماید یا اینکه آن معامله را رد کرده و مال خود را صاحب گردد.
 • در مورد مسئولیت گیرنده‌ مال نسبت به اصل مال و منافع آن در صورتی که با آگاهی از عدم استحقاق خود صورت گرفته باشد. باید دانست که حتی درصورتی که مال در نتیجه‌ حوادث قهری مانند زلزله و یا سیل از بین برود باز هم در برابر پرداخت کننده مال مسئول جبران خسارت است .

مراحل اخذ دستور موقت

برای اخذ دستور موقت چه مراحلی را باید طی کرد ؟ دستور موقت یا دادرسی فوری نوعی دادرسی استثنایی است که صرفاً در موارد خاص انجام می‌ شود و به عنوان یک رویه عادی در دادگاه ها پذیرفته نشده است. اگر دادگاه بخواهد در برخی از موارد از راه دادرسی اختصاری یا همان دادرسی عادی عمل کند. ممکن است نه تنها به نتیجه مطلوبی نرسد بلکه خسارت جبران‌ ناپذیری هم متوجه خواهان گردد. به همین علت دستور موقت یا دادرسی فوری به رسمیت شناخته شده است. تا خواهان بتواند بدون تشریفات دادرسی درخواست رسیدگی به یک دادخواست عاجل را داشته باشد. در ادامه به بررسی این موضوع و بخصوص شرح مراحل اخذ دستور موقت خواهیم پرداخت , با وکیل شاه مرادی همراه باشید…

مراحل اخذ دستور موقت

دستور موقت به چه معناست؟

دستور موقت اقدامی است فرع بر دعوای اصلی است که از سوی دادگاه صالح برای توقیف مال، انجام عمل و یا خودداری از انجام عمل صورت می گیرد. اثر آن موقتی است و تا زمان صدور حکم یا رفع فوریت نیز ادامه دارد. قطعاً ذکر مثال در این زمینه کمک می کند تا بهتر با مفهوم دستور موقت آشنا شوید. اگر یک مادر حق حضانت طفل را داشته باشد و مانع ملاقات پدر با فرزند خود باشد. مرد نیز می تواند از دادگاه یک دستور موقت مبنی بر ملاقات طفل و دیدار با فرزند را بگیرد. بنابراین در کنار دعوی اصلی مطرح می شود و یک ارتباط نسبی با موضوع دارد. اما موضوع اصلی دعوی مطرح شده در دادگاه نمی باشد.

مقایسه دستور موقت با تأمین خواسته

همانطور که پیداست وکیل دستور موقت تا حدی شبیه به تأمین خواسته عمل می کند. اما ماهیت آن ها کاملاً بایکدیگر متفاوت است. تفاوت اصلی این موارد شامل گزینه های ذیل است :

 • در دستور موقت احراز فوریت ضرورت دارد اما تأمین خواسته چنین الزامی ندارد.
 • در دستور موقت قابلیت تجدیدنظر خواهی وجود دارد اما تأمین خواسته این گونه نیست.
 • تأمین خواسته در خصوص مسائل مالی مطرح می شود اما دستور موقت در خصوص مسایل غیرمالی نیز مطرح می گردد.

مزیت اخذ دستور موقت از دادگاه

دستور موقت یا همان دادرسی فوری، از جمله اقداماتی است که به منظور حفظ حقوق خواهان در قانون مورد رسمیت واقع شده است. تا با صدور و اجرای آن، اجرای حکم صادره در آینده با مشکلی مواجه نشود. و حقوق خواهان در ضمن دادرسی تضییع نگردد. چرا که حجم زیاد پرونده های دادگستری و اجباراً تطویل دادرسی، ممکن است باعث گردد تا خوانده دست به اقداماتی بزند و خواهان را از دسترسی به حقوق قانونی خود محروم نماید. در نتیجه برای اینکه ذینفع (خواهان) در زمان اجرای حکم صادره از دادگاه با مشکل عدم امکان اجرای حکم مواجه نگردد می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید .

شرایط صدور دستور موقت

شرط اصلی صدور دستور موقت درخواست ذینفع است و دادگاه نمی تواند راساً در این زمینه مبادرت به صدور رای نماید. دستور موقت مستلزم رعایت تشریفات مندرج در آیین دادرسی مدنی نیست. و به صرف درخواست ولو شفاهی امکان صدور قرار نیز وجود خواهد داشت. که در این صورت دادگاه باید مراتب را در صورت مجلس قید نموده و به امضای درخواست کننده برساند. شرط دیگر برای صدور دستور موقت این است تعیین تکلیف آن فوریت داشته باشد.

در مراحل اخذ دستور موقت ، اگر ذینفع بخواهد آن را در قالب یک دعوی جداگانه مطرح کند باید تشریفات آیین دادرسی مدنی در خصوص دادخواست مورد نظر را رعایت نماید. اما به نظر می رسد درخواست اخذ دستور موقت فرع بر دعوی اصلی یک راه حل منطقی تر و بهتر است. نکته مهمی که در خصوص اخذ دستور موقت وجود دارد این است که قابل اعتراض نیست. در واقع خوانده در درخواست دستور موقت نمی تواند نسبت به صدور آن اعتراض نماید. البته اگر دادگاه درخواست شما را مبنی بر صدور دستور موقت رد کند. باز هم امکان اعتراض وجود نخواهد داشت. و رسیدگی به پرونده بدون صدور دستور موقت ادامه پیدا می کند .

رفع اثر از دستور موقت

دستور موقت یک حکم قطعی نیست و در شرایطی که لازم است از آن رفع اثر می گردد. این شرایط عبارتند از:

 • در صورتی که درخواست کننده دستور موقت در دعوی اصلی محکوم به بی حقی شده یا قرار رد دعوی و عدم استماع صادر شود نسبت به دستور موقت نیز رفع اثر می شود.
 • اگر جهتی که موجب صدور دستور موقت شده است برطرف شود دستور موقت لغو می گردد.
 • اگر طرف دعوی یا خوانده دستور موقت بتواند تأمین متناسبی با موضوع دستور موقت ارائه دهد، در صورت صلاحدید دادگاه از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد اما دادگاه در این زمینه الزامی به پذیرش تأمین ندارد.
 • گزینه آخر اینکه اگر پیش از صدور قرار دستور موقت، دعوی اصلی اقامه نشده باشد، درخواست کننده حداکثر 20 روز از تاریخ صدور دستور موقت مهلت دارد. تا به دادگاه صالح مراجعه کرده و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاه صادرکننده دستور موقت تقدیم نماید. در غیر این صورت به درخواست طرف مقابل یا خوانده دستور موقت، از آن رفع اثر خواهد شد.

نکاتی در خصوص اقرار

نکاتی در خصوص اقرار با وکیل شاه مرادی : اقرار یکی از شیوه های اثبات دعوی در دعاوی حقوقی و کیفری است. ابتدایی ترین روش اثبات دعوا که در تمام کتب حقوقی مورد توجه قرار گرفته است. و مورد پذیرش تمام نظام های حقوقی است اقرار نام دارد. این روش از ادله اثبات دعوا یک پله بالاتر از سایر روش ها از جمله شهادت شهود، علم قاضی، تحقیقات محلی و … می باشد.

زمانی که در یک پرونده با اقرار شخص مواجه می شویم دیگر نیازی به بررسی سایر ادله اثبات دعوی نمی باشد . به همین جهت است که اقرار را شاه دلیل می نامند . نکات مهمی در خصوص این روش از روش های اثبات دعوا وجود دارد که در ادامه به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.

نکاتی در خصوص اقرار

تعریف اقرار در لغت و کتب حقوقی

اقرار در لغت به معنای ابراز کردن، اظهارکردن، اذعان کردن آمده و مترادف با واژگانی همانند به زبان آوردن و آشکارگویی است. این واژه یک لغت عربی است و در اصطلاح حقوقی به معنای اعتراف کردن می باشد. اصطلاح عامیانه آن هم بدین معناست که یک فرد پرده از یک معمای کیفری یا مدنی برداشته و حقایقی را بیان می کند که باعث حل معما می گردد.

اقرار بدین نحو است که اصولا فرد مسائلی را به زبان می آورد که کاملا به ضرر خود اوست. این اقرار به صورت کتبی و شفاهی ارائه می گردد اما اقرار شفاهی نیز باید به صورت کتبی درآید و به آن اقرار نامه گفته می شود . در برخی از کتب نیز اقرار را اخبار به حقی به ضرر خود و به نفع دیگری تعریف نموده است .

شرایط صحت اقـرار در قانون

برای اینکه اقرار صحیح باشد باید شرایط خاصی از جانب اقرار کننده و همچنین نحوه اقرار رعایت شود. بنابراین شرایط صحت اقرار به دو دسته مجزا و مرتبط تقسیم می شود که شامل شرایط اقرار کننده و شرایط اقرار صورت گرفته توسط اقرار کننده است. این شرایط را در ادامه تشریح می کنیم.

شرایط اقرار کننده در قانون

برای اینکه اقرار قابل استماع باشد لازم است تا اقرار کننده دارای شرایط ذیل باشد:

 • عقل کامل! اگر اقرار کننده در زمان اقرار دارای جنون باشد نمی توان به اقرار او اعتبار حقوقی بخشید.
 • بلوغ؛ این سن در دختران 9 سال تمام و در پسران 15 سال است.
 • قصد واقعی و واضح مبنی بر مسئله ای که نسبت به آن اقرار صورت گرفته است.
 • اختیار اقرار کننده و عدم اجبار او در این زمینه

شرایط اقـرار در قانون

اقرار زمانی قانون و معتبر است که دارای شرایط ذیل باشد:

 • مبتنی بر یک امر واقعی باشد نه حدس و گمان.
 • باید جنبه اخباری و آگاه ساختن داشته باشد.
 • کاملاً صریح، روشن و شفاف باشد.
 • اقرار باید اطلاع از کار یا فعلی باشد که بیان آن به ضرر اقرار کننده تمام می شود.

در نکاتی در خصوص اقرار لازم است بدانید که سکوت به معنای اقرار نیست. همچنین نیازی نمی باشد که اقرار کننده به یک زبان خاص آن را بیان کند.

آثار اقرار در دعاوی حقوقی و کیفری

اقرار برخی از آثار حقوقی را به دنبال دارد که لازم است تا پیش از اقرار نسبت به آن ها مطلع باشید. از مهمترین آثار اقرار در دعاوی حقوقی و کیفری می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • اقرار مقرون به واقع قاطع دعواست و باعث صدور حکم قطعی در دعاوی مورد نظر می شود مستند این امر تبصره ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد .
 • اقرار در اغلب موارد باعث می شود دعوا قابل اعتراض نباشند اما این مسئله جنبه کلی نداشته و در برخی از دعاوی باز هم امکان اعتراض نسبت به دعوی وجود دارد.
 • هرچند در برخی از دعاوی که مقرون به اقرار است امکان اعتراض وجود دارد اما تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی از حکم دادگاه بدوی که حکم آن بر پایه اقرار صادر شده است قابل پذیرش نیست.
 • انکار پس از اقرار در امور حقوقی و مدنی پذیرفته شده نیست مگر اینکه مبتنی بر اشتباه و مواردی از این قبیل باشد.
 • انکار بعد از اقرار در امور کیفری قابل پذیرش است.

توقیف اموال و حساب افراد بدهکار

نحوه اقدام برای توقیف اموال و حساب افراد بدهکار با وکیل شاه مرادی : یکی از مهمترین مواردی که در مباحث حقوقی مطرح می شود نحوه شناسایی و توقیف اموال و حساب بدهکاران می باشد. توقیف حساب و اموال افراد بدهکار یک روند قانونی و مشخص دارد. که باید توسط ضابطین و مسئولین ذکر شده در قانون رعایت شود. در غیر این صورت مشمول مجازات و حتی انفصال از خدمت می شوند. با ایجاد مشکلات اقتصادی گسترده در سطح جامعه و همچنین افزایش آمار بدهکاران بانکی و غیربانکی افزایش مراجعه افراد به مشاوره حقوقی توقیف اموال و وکلای حرفه ای در این زمینه را نیز شاهد بوده ایم.

لازم است بدانید که تمامی محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول قوانین مندرج در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و توقیف اموال بدهکار یا مدیون خواهند بود. در این مقاله ضمن بررسی ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به نحوه توقیف حساب افراد بدهکار و همچنین نحوه توقیف اموال آن ها خواهیم پرداخت.

توقیف اموال و حساب افراد بدهکار

شناسایی حساب و اموال افراد بدهکار

وکیل توقیف اموال : ماده 19 قانون فوق به صورت دقیق و حساب شده به این مسئله پرداخته است. و مهمترین مقوله ای که در مبحث توقیف اموال بدهکاران وجود دارد. (یعنی شناسایی اموال و حساب های بانکی) را مشخص می کند. طبق این قانون روش های ذیل برای شناسایی حساب بانکی افراد بدهکار و در صورت نیاز شناسایی اموال منقول و غیر منقول این افراد تعیین شده است. این روش ها عبارتند از:

 • در وهله اول مرجع صادر کننده رای باید به تقاضای طلبکار به بانک مرکزی دستور دهد. که فهرست کلیه حسابهای محکوم‌علیه (بدهکار) در بانکها و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم نماید.
 • در وهله دوم به تقاضای طلبکار و دستور مرجع قضایی صادر کننده رای، ادارات ثبت محلی، شهرداری ها و ارگان های مرتبط باید براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک‌ ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم‌علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند.
 • لازم است بدانید که طلبکار می تواند با تأمین خواسته قبل از صدور رای دادگاه درخواست توقیف اموال فوق را بدهد.

مجازات عدم معرفی اموال از جانب مدیران و مسئولین ذی ربط

طبق قانون تمام مدیران و مسئولین فعال در سازمان های فوق باید نسبت به معرفی اموال منقول یا غیرمنقول و همچنین نسبت به معرفی حساب های بانکی مدیون در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری اقدام نمایند. در غیر این صورت به انفصال درجه شش‌ از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود.

عدم امکان توقیف مستثنیات دین

در مقوله توقیف اموال و حساب افراد بدهکار به مبحث مستثنیات دین نیز باید توجه کرد. در واقع برخی از وسایل و اسباب کار و زندگی و بخصوص لوازمی که در اختیار خانواده فرد قرار دارند قابل توقیف نمی باشند. بنابراین نمی توان نسبت به اموال ذیل درخواست توقیف داد:

 • منزل مسکونی، اسباب و اثاثیه و آذوقه ای که عرفاً در شأن بدهکار و خانواده او شناخته می شود.
 • وسایل و اسبابی که برای ادامه کار و کسب درآمد توسط بدهکار نیاز هستند. اعم از وسایلی فنی و مکانیکی یا خودروهایی که برای مشاغل آزاد بکار می روند. یا کتب و سیستم های کامپیوتری که برای انجام تحقیقات عملی و … نیاز هستند.
 • تلفن همراه، رهن منزل و مبلغ اجاره ای که برای پرداخت اجاره در منازل استیجاری که عرفاً در شأن شخص است قابل توقیف نمی باشند.

رای وحدت رویه چیست ؟ + نکات طلایی !!

رای وحدت رویه چیست ؟ یکی از مواردی که در زمان صدور رای در دادگاه ها مورد توجه قرار می گیرد رای وحـدت رویه نام دارد. رای وحـدت رویه ماهیتی شبه قانون دارد و همانند قوانین مندرج در کتابچه ها که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب می شوند قدرت اجرایی دارند. بنابراین قضات دادگاه ها در مواردی که ظاهر و مفاد مواد قانونی، نمی توانند در حل اختلاف میان طرفین کارساز واقع شوند به رای وحـدت رویه روی می آورند. در ادامه این مقاله به صورت تخصصی تر به بررسی این موضوع می پردازیم.

رای وحدت رویه چیست ؟

رای وحدت رویه توسط چه نهادی اتخاذ می شود؟

صدور رای وحـدت رویه توسط هیات دیوان عالی کشور صورت می گیرد. دیوان عالی کشور بالاترین مرجع قضایی کشور است که وظایف مختلفی را برعهده دارد. وظایف این مرجع عالی عبارتند از:

 • هیئت عمومی شعب حقوقی به احکام اصراری دادگاه‌های تالی در موارد حقوقی رسیدگی می‌کند.
 • هیئت عمومی شعب کیفری به احکام اصراری دادگاه‌های تالی کیفری در خصوص مسائل جزائی رسیدگی می‌کند.
 • هیئت عمومی وحدت رویه دیوانعالی کشور نیز به منظور ایجاد وحدت رویه نسبت به آرا و احکام معارض صادره از شعب دیوانعالی کشور و احکام متناقض دادگاه‌های تالی با حضور رئیس دیوان، روسا و مستشاران کلیه شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل می‌شود. رای صادره از سوی این هیئت برای کلیه مراجع قضائی کشور لازم الاتباع است و به اصطلاح حقوقی رای وحدت رویه نامیده می شود.

چه کسانی می توانند درخواست رای وحـدت رویه بدهند؟

طبق قانون رای وحـدت رویه به درخواست دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست شده و پس از بررسی در هیات عمومی وحدت رویه دیوانعالی کشور با همین عنوان صادر می‌گردد. بنابراین قضات دادگاه های بدوی و تجدیدنظر صلاحیت درخواست صدور رای وحـدت رویه را ندارند.

تفاسیر متعدد و بعضاً متفاوتی که قضات دادگاه ها از مواد قانونی به عمل می آوردند و باعث می شود تا اختلافاتی در این زمینه صورت گیرد زمینه ساز صدور رای وحـدت رویه می باشد اما در هر صورت درخواست این رای باید از جانب رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور صورت گیرد.

نکات طلایی رای وحـدت رویه

 • قبل از اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص صدور رای وحـدت رویه باید دادستان کل کشور یا نماینده او در خصوص این مسئله اظهار نظر کنند.
 • رای وحدت رویه براساس نظر اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر خواهد شد و لازم الاتباع است.
 • آرای وحـدت رویه دیوان عالی کشور فقط به موجب قانون یا رای وحـدت رویه جدیدی که صادر شود قابل تغییر می باشند و تا آن زمان از قدرت اجرایی شبه قانون برخوردار هستند.
 • رای وحـدت رویه و رای اصراری با یکدیگر متفاوت هستند. رای وحـدت رویه باید توسط دادگاه ها همانند قانون مورد توجه قرار گیرد اما رای اصراری این گونه نیست و قاضی دادگاه می تواند بنابر دلایل قانونی، برخلاف آراء اصراری مبادرت به صدور حکم نماید.
 • رای صادره برای بعد از آن قدرت اجرایی دارد و نسبت به آراء قطعی بی اثر است.

مجازات فرار از صحنه تصادف

مجازات فرار از صحنه تصادف : تصادفات رانندگی یکی از حوادث ناگواری است که در برخی از موارد به خسارات جانی و نقص عضو نیز منجر می گردد. با این حال اغلب تصادفاتی که همه روزه در سطح جاده ها، خیابان ها و سایر معابر عمومی رخ می دهد با خسارات مالی همراه هستند.

در برخی از موارد شاهد فرار راننده از صحنه تصادف هستیم. حال سوالی که مطرح می گردد این است که مجازات فرار از صحنه تصادف چیست و چه عواملی باعث تشدید مجازات فرار از صحنه تصادف می شوند؟ با وکیل شاه مرادی همراه باشید تا مسائل مختلفی که در این زمینه پیش می آید را بررسی کنیم.

مجازات فرار از صحنه تصادف

فرار از صحنه تصادف

تمامی فرارهای صورت گرفته از صحنه تصادف را نمی توان مشمول عواقب کیفری دانست. در این خصوص باید تصادفات را به دو دسته مجزا تقسیم کنیم؛ تصادفات جرحی و تصادفات غیرجرحی! زمانیکه هیچ گونه جراحتی به فرد یا افراد دیگر در زمان تصادف وارد نشده است و صرفاً خسارت مالی ایجاد شده است فرار از صحنه تصادف آثار کیفری ندارد اما در مواردی که تصادف جرحی روی داده است به هیچ وجه نباید از صحنه تصادف فرار کرد چرا که مشمول عواقب کیفری می شود.

مجازات تصادفات رانندگی

در ابتدا باید به بررسی این مسئله بپردازیم که اگر بی احتیاطی راننده باعث بروز تصادف گردد چه مجازاتی را به دنبال دارد؟ طبق قانون اگر تصادف رانندگی باعث ضعف دائمی یا نقصان منافع یا یکی از اعضا شود یا منجر به وضع حمل زودتر از تاریخ مقرر گردد منجر به تحمل حبس از یک ماه تا سه مال می شود و دیه نیز باید پرداخت گردد.

اگر تصادف رانندگی سبب صدمه لاعلاج باشد مجازات مرتکب آن حبس از ٢ ماه تا ١ سال می‌باشد و در صورت مطالبه از طرف مصدوم نیز ملزم به پرداخت دیه خواهد بود.‌ اگر تصادف رانندگی منجر به کشته شدن دیگری شود مجازات در نظر گرفته شده برای راننده مقصر ۶ ماه تا ٣ سال حبس می‌باشد.

عوامل تشدید مجازات تصادفات رانندگی

 1. مست بودن
 2. فقدان گواهینامه
 3. عبور از معابر ممنوع
 4. داشتن سرعت غیرمجاز
 5. رانندگی با علم به علم به نقص فنی خودرو
 6. فرار از صحنه تصادف و کمک نکردن به مصدومان حادثه

همانطور که مشاهده می کنید فرار از صحنه تصادف یک جرم مستقل و مجزا نیست و از عوامل تشدید مجازات برشمرده می شود.

مجازات فرار از صحنه تصادفات رانندگی چیست؟

اکنون به سوال اصلی مقاله بر می گردیم که مجازات فرار از صحنه تصادفات رانندگی چیست؟ طبق قانون اگر تصادفات رانندگی به یکی از موارد فوق (اعم از قتل غیرعمدی، نقص عضو، وضع حمل زودتر از موعد و …) منجر گردد. چنانچه راننده از کمک به مصدومین تصادف خودداری کرده و صحنه تصادف را ترک نماید. به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مقرر برای این جرم محکوم شده و تخفیفی نیز برای وی در نظر گرفته نخواهد شد. این درحالیست که هرگونه کمک و استمداد در این زمینه به عنوان یکی از عوامل مخففه جرم و مجازات مقرر در پرونده فرد ثبت می شود.

نکات تکمیلی در صورت مواجهه با تصادف و فرار راننده مقصر از صحنه تصادف

 • در ابتدا مشخصات خودرو فراری را ثبت و ضبط کرده و سریعا با 110 تماس بگیرید.
 • در صورت وجود مصدومیت با 115 تماس گرفته و درخواست امداد نمایید.
 • خودرو مقصر در هر نقطه از کشور مشاهده شود توقیف می شود.
 • اگر راننده مقصر پیدا نشد صندوق خسارات بدنی موظف است تا هزینه های درمانی و دیه شخص را پرداخت کند.
 • راننده مقصر تنها در صورتی می تواند خودروی خود را از محل حادثه تکان دهد که برای امداد یا یک کار قانونی دیگر همانند باز شدن مسیر عبور سایر خودروها باشد.

مجازات رانندگی بدون گواهینامه در قانون ایران

مجازات رانندگی بدون گواهینامه در قانون 1400 : رانندگی کردن مستلزم داشتن اطلاعات لازم در خصوص نحوه رانندگی در خیابان ها، کوچه ها، جاده ها و همچنین مستلزم داشتن اطلاعات لازم در خصوص قطعات خودرو و احتمال وقوع نقص فنی و مواردی از این قبیل می باشد. رعایت حق تقدم، رعایت حق عابر پیاده و مواردی از این قبیل نیز باید در زمان رانندگی رعایت گردد. احتیاط فراوان لازمه رانندگی است و اگر مورد توجه فرد قرار نگیرد با ایجاد حوادث ناگوار برای راننده، سرنشینان، خودروها و عابرین پیاده همراه است. همه این موارد نیازمند شرکت در کلاس های آیین نامه و آزمون شهری می باشد که در نهایت به اخذ گواهینامه منجر می گردد. در واقع آنچه مسلم و بدیهی این است که شخص پس از دریافت گواینامه رانندگی مجاز به انجام این کار ( رانندگی ) خواهد بود . در ادامه با توضیحات وکیل شاه مرادی همراه باشید..

مجازات رانندگی بدون گواهینامه

مجازات رانندگی بدون گواهینامه چیست؟

مقدمه این مقاله به خوبی اهمیت اخذ گواهینامه را برای ما روشن می سازد حال سوال این است که اگر فردی مبادرت به رانندگی نماید و گواهینامه نداشته باشد مجازات او چیست؟

این عمل مشمول دو نوع مجازات کیفری و جریمه مربوط به پلیس راهور می باشد. اما آنچه که در این مقاله مد نظر ماست مجازات مقرر بر آن از دیدگاه قانون مجازات اسلامی است.

طبق این قانون:

هر کس بدون گواهینامه رسمی و قانونی مبادرت به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است. بنماید و ‌همچنین هر کس که به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع شده است اما به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس‌ تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم می شود. و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، در صورتی که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی نماید وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضایی معرفی می گردد. در واقع باید بگوییم که اعمال مجازات مربوط به تخلفات رانندگی توسط پلیس راهور زودتر از مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی صورت می گیرد. نکته دیگر اینکه امکان تبدیل حبس تعزیری مقرر در ماده فوق به جریمه نقدی وجود دارد.

مجازات رانندگی بدون تمدید گواهینامه

همانطور که می دانید رانندگی بدون گواهینامه با رانندگی بدون گواهینامه تمدید شده یکی نیستند. درواقع فردی که گواهینامه خود را تمدید نکرده است. قبلاً مبانی لازم برای رانندگی را آموخته است. اما در زمان مناسب مبادرت به تمدید آن طبق قانون نکرده است. تمدید نکردن گواهینامه رانندگی به معنای نداشتن گواهینامه نیست. بنابراین رسیدگی قضایی ندارد و صرفاً مشمول جریمه از جانب پلیس راهنمایی و رانندگی ( راهور ) خواهد بود.

مجازات رانندگی با گواهینامه غیرمرتبط

امروزه برای انواع مختلفی از وسایل نقلیه همانند موتورسیکلت، کمباین، تراکتور، لیفتراک و … گواهینامه های خاصی در نظر گرفته شده است. و افراد برای استفاده از چنین وسایلی باید گواهینامه های مذکور را دریافت کنند. رانندگی با گواهینامه غیرمرتبط در حکم رانندگی بدون گواهینامه است. و مشمول مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

جبران خسارت تصادف راننده بدون تصادف

اگر به ثالث خسارت بدنی وارد شود و راننده مقصر هم گواهینامه نداشته باشد دیه شخص ثالث از ناحیه صندوق خسارات بدنی قابل پرداخت است و صندوق مزبور می تواند برای بازپرداخت وجه پرداختی به راننده مقصر رجوع کند.

باید بدانید که به عنوان یک قاعده کلی به راننده مقصر و مسبب حادثه رانندگی بدون گواهینامه چیزی تعلق نمی گیرد. حتی اگر بیمه شده باش.د اما اگر طرف مقابل گواهینامه نداشته و مقصر وقوع حادثه هم نبوده است. و به وی خسارت بدنی وارد شده است بیمه موظف است. خسارات وی را بپردازد . اگر راننده مقصر بیمه نداشته باشد صندوق خسارات بدنی دیه اشخاص ثالث را پرداخت می کند. حتی اگر شخص ثالث مشغول رانندگی بوده و مقصر حادثه نباشد.

نکات تکمیلی در خصوص رانندگی بدون گواهینامه

 • رانندگی بدون رعایت الزامات موجود و در کمال بی احتیاطی اگر منجر به قتل غیرعمدی شود. فرد به ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم می شود. حال اگر راننده علاوه بر اینکه بی احتیاطی کرده است. فاقد گواهینامه باشد حبس مذکور به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور افزایش خواهد یافت. بنابراین آنچه گاهاً در بین افراد غیر حقوقی شنیده می شود. که چنانچه شخص بدون گواهینامه منجر به قتل فردی گردد. قتل عمد محسوب می شود اشتباه است .
 • اگر بی احتیاطی در رانندگی منجر به قتل نشود. اما باعث سقط جنین گردد یا باعث از بین رفتن یکی از حواس انسان شود یا اینکه باعث از بین رفتن یکی از اعضا یا نقص عضو شود. ۲ ماه تا یک سال حبس را به دنبال دارد. اگر این حوادث همراه با فقدان گواهینامه راننده مقصر باشد. حبس مذکور به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور افزایش خواهد یافت.
 • اگر بی احتیاطی منجر به تصادف گردد. و باعث وضع حمل زودتر از موعد گردد مجازات یک ماه الی سه ماه حبس را به دنبال دارد. اما اگر این حادثه با فقدان گواهینامه همراه باشد مجازات مقرر به بیش از دو سوم حداکثر مجازات افزایش خواهد یافت.

نکته ای که در موارد فوق مشاهده می شود این است. که بی احتیاطی و عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی جرم است. و اگر این موارد با ایجاد حادثه همراه باشند و فرد مقصر هم گواهینامه نداشته باشد. مجازات مقرر به بیش از دو سوم حداکثر مجازات افزایش خواهد یافت.

وضعیت حقوقی قراردادها و معاملات

وضعیت حقوقی قراردادها و معاملات : به طور کلی وضعیت حقوقی قراردادها از 3 حالت خارج نیست که عبارتند از : صحیح ، باطل و غیر نافذ ، حکم وضعی قراردادها به موجب قانون تعیین می گردد .

حال در ذیل 3 حالت فوق را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم .

وضعیت حقوقی قراردادها و معاملات

قرارداد صحیح

قانونگذار در ماده 190 قانون مدنی شرایط اساسی صحت معامله را بیان نموده و صحت هر قراردادی را منوط به وجود چهار شرط مندرج در این ماده نموده است بنابراین چنانچه معامله ای این شروط را نداشته باشد باطل خواهد بود .

لازم به ذکر است وجود این 4 شرط برای صحت تمام عقود کافی نیست ، وجود 4 شرط مندرج در ماده 190 قانون مدنی برای هر عقدی لازم بوده ولی ممکن است کافی نباشد ، بنابراین شرایط اختصاصی هر عقدی نیز باید هنگام تنظیم آن رعایت گردد به عنوان مثال برابر ماده 778 قانون مدنی در صورتی که در عقد رهن شرط شود که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد عقد باطل است و یا مطابق ماده 348 قانون مدنی بیع چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن را ندارد باطل است ( همانند عقای در آسمان ) یا در عقود عینی که تسلیم و قبض شرط صحت آنهاست .

قرارداد باطل

وضعیت حقوقی قراردادها و معاملات باطل نقطه مقابل عقد صحیح است . و همانطور که پیش تر نیز گفته شد چنانچه عقدی شرایط اساسی صحت معامله ( ماده 190 قانون مدنی ) را نداشته باشد ، باطل است . مثالی که در معامله باطل می توان زد بیع فاسد است و به تعبیر قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد .

معامله و قرارداد غیر نافذ

برخی از حقوقدانان معامله غیر نافذ را معامله ی صحیحی که هنوز کامل نیست می دانند . وضعیت معامله غیر نافذ قابل تغییر است و ممکن است این عقد باطل گردد . بنابراین عبارت عقد ناقص می تواند عبارت مناسبی باشد .

مثالی مبتلا به این معاملات عقود فضولی هستند ، و تا زمانی که مالک معامله را تنفیذ ننموده باشد آثار حقوقی بر آن بار نمی شود .

امید شاه مرادی – مشاور حقوقی وکیل پایه یک دادگستری

تأثیر توبه در حدود

تأثیر توبه در حدود : یکی از مواردی که در قانون مجازات اسلامی و کتب حقوقی مورد بحث واقع شده است تأثیر توبه در حدود می باشد هرچند همچنان مرز مشخصی برای تعیین دقیق محدوده قبول یا رد توبه وجود ندارد. و بارها نیز شاهد اجرای احکام صادره در خصوص محکومان کیفری اعم از جرائم حد یا تعزیری بوده ایم با این حال نمی توان تأثیر توبه در حدود و حتی جرائم تعزیری را انکار نمود. در این مقاله به بررسی تأثیر توبه در کاهش یا لغو مجازات حدود پرداخته و زوایای مختلف این مسئله را بررسی می کنیم.

تأثیر توبه در حدود

جایگاه توبه در قانون مجازات اسلامی

مواد 114 الی 118 قانون مجازات اسلامی جدید به صورت واضح و ماده 119 نیز به صورت غیر مستقیم تأثیر توبه بر مجازات حد و تعزیر را مورد توجه قرار داده اند. تا پیش از این مجازات حد از مجازات هایی قلمداد می شد. که امکان هیچ گونه تخفیف، تشدید ، لغو یا برائت را نداشت. اما افزایش مطالعات فقهی و توجه به برخی از روایت های دینی از جمله برائت فردی که مرتکب لواط شده بود . که توسط امیر المومنین و به علت ابراز ندامت پیش از قطعیت حکم از اجرای مجازات حد تبرئه گردید. شاهد تأثیر توبه در حدود و درج آن در قانون مجازات اسلامی بودیم.

در چه مواردی توبه پذیرفته نمی شود؟

مواردی که در ادامه بیان می کنیم مشمول قواعد پذیرش توبه نبوده و احکام کیفری در خصوص آن ها اجرا می شود. این موارد را در ادامه بیان کرده ایم؛

 • توبه در تکرار جرائم تعزیری پذیرفته نیست.
 • توبه نمی تواند باعث برائت از جنبه خصوصی جرم شود درواقع حق الناس را پوشش نمی دهد و صرفاً نوعی درخواست برائت از پروردگار می باشد.
 • در بحث معافیت مجازات، تعویق صدور حکم، تعلیق مجازات یا تخفیف آن مطرح نمی گردد.
 • درمورد جرائم اطفال و نوجوانان نمی توان احکام توبه را جاری نمود.
 • درجرائم امنیتی به ندرت می توان توبه را پذیرفت اما در برخی از حدود همانند قذف، هرگز نمی توان قواعد توبه را اجرا نمود.

تأثیر اقرار در پذیرش توبه

به جرئت می توان گفت که بهترین حالت ممکن برای پذیرش توبه، اقرار متهم پیش از اثبات جرم و یا حتی پیش از گزارش جرم است که در نمونه اخیر به صورت قطعی به برائت متهم از مجازات حد منجر می گردد. حدود اسلامی کاملاً مشخص هستند و طیف محدودی از جرائم مندرج در قانون مجازات اسلامی را تشکیل می دهند. شرایط خاصی هم که برای اثبات جرائم مستوجب حد بیان شده است به قدری دقیق و پیچیده هستند که آمار جرائم حدی را به شدت کاهش می دهد.

در مقابل می توان به تأثیر توبه نیز اشاره نمود که باعث کاهش مجازات های اعمال شده بر مجرمان حدی می گردد. در این خصوص مشخص شده است که اگر جرم مستوجب حد به وسیله شهادت شهود اثبات شود. و تا قبل از اثبات نیز اثراتی از ندامت و پشیمانی در مجرم مشاهده نشود. نمی توان به وسیله توبه مبادرت به لغو مجازات یا کاهش آن نمود با این حال اقرار به جرم مستوجب حد می تواند در برخی از موارد باعث برائت و در برخی دیگر از شرایط به کاهش مجازات حد منجر گردد.

تأثیر توبه در کاهش مجازات

همنطور که در اثنای مقاله بیان کردیم توبه در برخی از موارد باعث برائت و در برخی دیگر از موارد نیز باعث کاهش مجازات می شود. یکی از این موارد زمانی است که با عفو مجرم در زنای با عنف موافقت می شود. و در عین حال به کاهش مجازات منجر می شود. در این شرایط محکوم علیه به حبس تعزیری بیش از 6 ماه تا دو سال یا شلاق تعزیری از 31 الی 99 ضربه محکوم خواهد شد.

لازم است بدانید که توبه باعث سقوط قصاص، دیه، حذف قذف و حد محاربه نمی شود. اما طبق قانون اگر محارب پیش از دستگیری خود را به نیروهای امنیتی تحویل داده و به جرم خود اقرار نماید. می تواند با ابراز پشیمانی و ندامت و توبه از مجازات حد محارب معاف شود. البته این را هم بیان کنیم که دادستان می تواند با پذیرش توبه از جانب مقام قضایی مخالفت نماید. و در این زمینه درخواست تجدیدنظر کند. بنابراین بهتر است برای افزایش تأثیر توبه و حرکت صحیح در جریان پرونده از یک وکیل متخصص مشاوره حقوقی دریافت نمایید .

آموزش نحوه شکایت در دیوان عدالت اداری

چگونه شکایت خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کنیم؟ ممکن است به علت برخی از شرایط و جهات حقوقی نیاز به شکایت در دیوان عدالت اداری داشته باشید.

شکـایت در دیـوان عـدالت اداری با نحوه شکایت در دادگاه های عمومی متفاوت است و به صورت الکترونیکی و با ثبت نام در سامانه ساجد صورت می گیرد. تمامی قوانین مربوط به نحوه شکایـت در دیـوان عدالـت اداری در قانون دیوان عدالت اداری ذکر شده اند. با وکیل شاه مرادی همراه باشید تا کلیات حاکم بر شکایت در دیوان عدالت اداری را فرا بگیرید.

نحوه شکایت در دیوان عدالت اداری

آدرس دیوان عدالت اداری بر روی نقشه

موارد طرح شکایـت در دیـوان عـدالت اداری

پیش از هر چیزی باید به این سوال پاسخ داده شود که در چه شرایطی می توان مبادرت به طرح شکـایت در دیـوان عـدالت اداری نمود. این موارد بر طبق قانون فوق عبارتند از:

 • رسـیدگـی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی (وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی، تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها) و همچنین تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور و امور راجع به وظایف آن ها.

 • رسیدگـی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما و همچنین آراء کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

 • رسـیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در پاراگراف های فوق و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از مسئولین کشوری و لشکری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

 • رسیـدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی در خصوص آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی، شهرداری ها، موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات ذکر شده به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.

نحوه شکایت در دیوان عدالت اداری

شکایت در دیوان عدالت اداری بر خلاف گذشته دیگر به صورت حضوری یا پست سفارشی امکان پذیر نیست بلکه باید در سامانه ساجد دیوان عدالت اداری به نشانی sajed.divan-edalat.ir ثبت نام و سپس شکایت خود را ثبت کنید.

برای ثبت شکـایت در دیـوان عـدالت اداری لازم است متقاضی در سامانه ثنا ثبت نام انجام داده و احراز هویت نموده باشد. سپس با استفاده از رمز عبور سامانه ثنا ، فرایند ثبت نام در سامانه ساجد دیوان عدالت اداری به صورت مرحله ای انجام می شود. رسیدگی به شکایت بعد از پرداخت هزینه مورد نظر صورت می گیرد. پرداخت هزینه نیز در همین سامانه امکان پذیر است.

امکان ثبت شکایت توسط ثالث، ورود ثالث یا اعتراض ثالث و همچنین اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری نیز وجود دارد.

مراحل شکایت در دیوان عدالت اداری

 1. در مرورگر کامپیوتر خود عبارت ثبت شکایت دیوان عدالت اداری را جستجو کنید و بر روی اولین سایت موجود در صفحه اول گوگل وارد شوید.
 2. با درج نام کاربری و رمز عبور، ثبت نام در سامانه را آغاز کنید.
 3. برای تکمیل ثبت نام باید اطلاعات لازم را در سامانه مورد نظر وارد نمایید. برای هر کدام از اطلاعات یک فیلد مشخص وجود دارد.
 4. پس از تکمیل فرم ثبت نام باید مجددا به سامانه ساجد به نشانی sajed.divan-edalat.ir وارد شده و نام کاربری ( کد ملی ) و رمز عبور دریافت شده را به همراه حاصل جمع اعداد در کادر مورد نظر وارد نمایید. شما هم اکنون می توانید اطلاعات لازم و خدمات دیوان عدالت اداری را در کادرهای رنگی مشاهده کنید.
 5. گزینه ثبت درخواست را با توجه به ماده مورد نظر انتخاب کنید به عنوان مثال باید گزینه مناسب با اعاده دادرسی یا اعتراض ثالث و … را انتخاب نمایید تا فرم مربوطه را دریافت کنید. این فرم را تکمیل کرده و نوبت رسیدگی دریافت نمایید.
 6. همه اطلاعات را ذخیره کنید تا برای اطلاع از روند رسیدگی به درخواست خود از آن ها استفاده نمایید.
 7. باتوجه به تخصصی بودن امور در دیوان عدالت اداری بهتر است برای این موضوع از وکیل حرفه ای کمک بگیرید.