مطالب توسط shahmoradi

وکیل بغی و فساد فی الارض

وکیل بغی و فساد فی الارض  : در نظام حقوقی ایران دو جرم بغی و افساد فی الارض از جمله جرائمی مشمول مجازات حد هستند که قانونگذار نسبت به آنها سخت گیری زیادی داشته و برای مرتکبین این دست جرائم به سختی قائل به تخفیف یا هرگونه سهل گیری می شود ، بنابراین حتی وکالت […]

شرایط آزادی مشروط

شرایط آزادی مشروط : منظور از آزادی مشروط آن است که دادگاه فرد محکوم شده به حبس تعزیری که مدتی از مجازات وی باقی مانده را آزاد نماید تا اگر ظرف مدت معینی مرتکب جرم نشود واز دستورات دادگاه تخطی نکند. آزادی وی قطعی شده و مدت زمان باقی مانده از حبس ، اجرا نخواهد […]

نکاتی در خصوص قرار تامین کیفری

نکاتی در خصوص قرار تامین کیفری : قرارهای تامین کیفری می بایست بعد از تفهیم اتهام و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم و ارتکاب آن توسط متهم صادر شوند . در چنین شرایطی صدور قرار تامین کیفری به جهت تضمین قابلیت دسترسی به متهم یک تکلیف قانونی برای مرجع قضایی می باشد […]

وکیل جرایم اطفال و نوجوانان

وکیل جرایم اطفال و نوجوانان : افراد زیر ۱۸ سال تمام شمسی در غالب موارد مسئولیت کامل کیفری ندارند و به مجازاتی که در قانون برای آن جرم ارتکابی پیش بینی شده محکوم نمی شوند اما در مورد آنها اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می گردد . لیکن با توجه به آنکه این اقدامات تامینی […]

نکاتی پیرامون اسناد تجاری تا سال 1400

نکاتی پیرامون اسناد تجاری تا سال 1400 : برات ، سفته و چک اسناد تجاری در معنای خاص کلمه می باشند ، ویژگی های برات ، سفته و چک به گونه ای است که در مورد آنها به جای عنوان “اسناد تجاری” می توان از عنوان اسناد برواتی استفاده نمود چراکه قوانین مربوط به برات در […]

وکیل جرم افترا

وکیل متخصص جرم افترا : در لغت افترا به معنی دروغ یا خلاف واقعی را به کسی نسبت دادن است ، در عالم حقوقی نیز معنایی مشابه دارد که در این مقاله سعی بر آن‌ شده تا به صورت کامل به خوانندگان گرامی ارائه گردد لیکن از آنجا که جرم افترا با سخت گیری قانونگذار […]

وکیل اعتراض ثالث

وکیل اعتراض ثالث : علی القاعده آراء دادگاه ها نسبت به طرفین دعوا یا قائم مقام قانونی آنان قابلیت اجرا دارد در عین حال حکم دادگاه به عنوان دلیل حتی علیه شخص ثالث نیز قابل استناد و اجرا می باشد بنابراین در بسیاری از موارد دیده می شود که شخصی که در اصل دعوا دخالتی […]

وکیل سفته , بهترین وکیل متخصص سفته در تهران

وکیل سفته , بهترین وکیل متخصص سفته در تهران : سفته یکی از انواع اسناد تجاری می باشد که مورد استفاده اشخاص برای پرداخت دین در آینده قرار می گیرد . با توجه به اینکه چک ، سند حال محسوب می گردد یعنی وسیله پرداخت دین در همان روز است و وعده دار نمی باشد […]

وکیل استرداد جهیزیه

وکیل استرداد جهیزیه : جهیزیه به اموالی گفته می شود که بانوان در زمان ازدواج فراهم نموده و به منزل مشترک با همسرشان می برند ، در مورد ملکیت جهیزیه می‌توان گفت که مرد مالک اموالی که زن به عنوان جهیزیه با خود به منزل مشترک آورده نیست لیکن اذن تصرف در آن را دارد حال […]

وکیل تجدید نظر کیفری

وکیل تجدید نظر کیفری : مراجع رسیدگی نسبت به اعتراض به احکام قبل از قطعیت آنها در پرونده های کیفری بسته به نوع پرونده در دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور می باشد که به رسیدگی مجدد دادگاههای تجدید نظر استان تجدیدنظرخواهی از رای و به رسیدگی دیوان عالی کشور نسبت به آرا […]