مطالب توسط کریمی

تصفیه ترکه و بدهی های میت

تصفیه ترکه و بدهی های میت + نکات کلیدی با وکیل شاه مرادی : پس از فوت ، تمام اموال متوفی در اختیار وراث قرار نمی گیرد. به عبارت بهتر ، اموال باقی مانده از متوفی به وارثان او نمی رسد. مگر پس از تصفیه بدهی ها ی متوفی . مشاوره با وکیل تقسیم ارث […]

4 مورد از موانع ارث

موانع ارث شامل چه مواردی می باشد؟ موانع ارث عبارت است از اموری که بر خلاف وجود شرایط وراثت یعنی فوت مورث ، وجود وارث و وجود ترکه ، مانع از تحقق ارث می شود. برای اینکه وارث متوفی از ارث بردن محکوم شود ، لازم است که وجود مانع اثبات شود. و در صورت […]

تجمیع پلاک های ثبتی

سیر تا پیاز تجمیع پلاک های ثبتی با وکیل شاه مرادی : در مواردی که دو ملک با دو پلاک ثبتی متفاوت در کنار هم بوده. و پس از تجدید بنا به صورت یک ملک در آمده است. می توان از طریق اداره ثبت اسناد و املاک ، پلاک های ثبتی را با هم ادغام […]

بخشش مهريه و امكان رجوع از آن + نکات مهم

بخشش مهريه و امكان رجوع از آن در مواردى پيش آمده كه زوجه مهريه خود را در قالب یک سند رسمی و حتی یک دستنویس عادی به همسر خود می بخشد و پس از بذل و بخشیدن مهریه پشیمان می شود. سوال اینجاست که در صورت پشیمانی زن آیا رجوع از بذل مهریه امکان پذیر […]

تعیین محل سکونت چگونه انجام می شود ؟

اختیار و وظایف مرد و زن در تعیین محل سکونت و حق مسکن : مستفاد از مواد 1114 و 1005 قانون مدنی ، تعیـین محـل سکونـت در اختیار مرد است. و زن باید در خانه ای که شوهر تعیـین می کند زندگی کند . مگر آنکه اختیار تعیـین محل سکونت به زن داده شده باشد […]

افترای عملی چیست ؟

افترای عملی بر خلاف افترای لفظی است . به این معنا که مرتکب به جای استفاده از سخن افترا آمیز یا استفاده از مطلب توهین آمیز علیه دیگری ، با استفاده از ادوات و اشیاء اتهام آور نزد قربانی ، او را در مظان اتهام قرار دهد . تأثیر منفی افتـرا عـمـلی بر روی آبرو […]

توهین به رهبری + مجازات ها و قوانین مربوطه

توهین به رهبری چه مجازاتی دارد ؟  : هر کس به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران یا مقام رهبری به هر نحوی توهین کند ، مرتکب جرم شده و به مجازات حبس محکوم می شود . توهـیـن به رهبـری فعلی و قبلی به موجب ماده 514 قانون تعزیرات مصوب 1375 جرم است. و مرجع رسیدگی کننده […]

تبلیغ علیه نظام چه مجازاتی دارد؟

تبلیغ علیه نظام در چه مواردی اتفاق می افتد و چه مجازاتی دارد ؟ تبلیغ علیه نظام یکی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است . این جرم  زمانی موضوعیت پیدا می کند که مرتکب اقدام به تبلـیغ علـیـه کلیّـت نظـام کند. و یا تبلیـغ علیـه گروه ها و سازمانهایی باشد که قصد براندازی […]

آیا مخالفت شوهر با کار کردن و شغل زن قانونی است ؟

مخالفت شوهر با شغل زن آیا مرد می تواند مانع کار کردن زن شود؟ مرد چگونه می توند مانع کار کردن همسر خود شود ؟در قانون مدنی در مورد مخالفت شوهر با شغل همسر خود بیان شده که : شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات […]

ولایت چیست و انواع آن در قانون

سیر تا پیاز انواع ولایت در قانون با وکیل شاه مرادی : ولایت قهری به معنی سرپرستی و برخورداری از قدرت تصمیم گیری برای طفل است. مستفاد از ماده 1180 قانون مدنی ، ولایت قهری طفل به عهده  پدر و جد پدری او است . کودک غیر رشید و مجنون هم در صورتی که عدم […]