وکیل ابطال اجراییه ثبت و توقیف عملیات اجرایی ثبتی

روش های توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه ثبت با وکیل شاه مرادی : اسناد لازم الاجرا و همچنین اسناد رسمی تعهد آور ؛ مانند چک ، سند ازدواج ، قرارداد تسهیلات بانکی که از مهم ترین اسناد لازم الاجرا هستند. و اسناد رهنی و سند رسمی تعهد پرداخت وجه ، که نمونه های اسناد رسمی تعهد آور هستند از طریق اجرای ثبت قابل وصول هستند .

چنان چه شخصی به عنوان ذی نفع ، چک یا سند رسمی طلبی را در اختیار داشته باشد. فرض بر مدیون یا متعهد بودن طرف مقابل ، سند خواهد بود و به ذی نفع این اجازه داده شده است. که بدون مراجعه به محاکم قضایی و طی کردن پروسه ی طولانی قضایی ، به مرجع تنظیم کننده سند یا اداره ثبت مربوطه مراجعه و با اخذ دستور اجرا ، صدور اجراییه را درخواست کند.

وکیل ابطال اجراییه ثبت در تهران

چنان چه دستور اجرا مخالف مفاد سند و یا خلاف قانون باشد ، متعهد یا شخص ثالثی که با صدور دستور اجرا متضرر می شود. می تواند به عملیات اجرایی اعتراض کند و درخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی را خواستار شود.

مثلاً ممکن است شخصی ملکی را با مبایعه نامه عادی خریداری کند و بعد از آن شخص ثالثی چک فروشنده را برگشت بزند. و از طریق اجرای ثبت ، اقدام به توقیف ملک فروخته شده کند. در چنین حالتی خریدار ملک به عنوان ذی نفع می تواند ، دادخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی را به استناد مبایعه نامه عادی تقدیم کند.

وکیل ابطال اجراییه ثبت

بنابراین در درخواست توقیف عملیات اجرایی بایستی دادخواست ابطال اجراییه نیز صادر شود و توقیف عملیات اجرایی به تنهایی قابل پذیرش نیست. اما دادخواست ابطال اجراییه به تنهایی قابل پذیرش است. و در صورتی که تقاضای ابطال اجراییه به تنهایی باشد. عملیات اجرایی متوقف نمی گردد.

وکیل امور ملکی : اگر ادعای معترض به عملیات اجرایی ثبت ، مستند به سند رسمی و یا حکم قطعی دادگاه باشد. اداره ی اجرای ثبت به اعتراض رسیدگی می کند. و در این خصوص تصمیم لازمه گرفته می شود و چنان چه مستند اعتراض به عملیات اجرایی ، سند عادی باشد. مرجع رسیدگی به این دعوا دادگاه عمومی است .

مرجع صالح به رسیدگی دادخواست توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه ثبت

مطابق با ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی مصوب 1322 ، مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی ، دادگاه صلاحیت دار محلی است. که در حوزه ی آن دستور اجرا داده شده است .

اجرای رأی

در مورد توقیف عملیات اجرایی با صدور دستور توقیف ، اجرای عملیات مورد اعتراض متوقف می شود. و پس از آن دادگاه به موضوع ابطال اجراییه رسیدگی می کند و چنان چه به نظر دادگاه ، ارکان عملیات اجرایی دچار خلل باشد. رأی بر ابطال آن صادر می کند. پس از قطعیت ، نسخه ای از رأی برای اداره ثبت یا دفتر خانه فرستاده می شود تا از آن رفع اثر شود .

تفاوت ابطال اجراییه های ثبت و دادگستری

ابطال اجراییه به طور خاص مربوط به اجرائیه های صادر شده از دوایر اجرائیات ثبت و در خصوص اسناد لازم الاجرا است. بعد از صدور اجراییه از سوی دادگاه باید از طرق فوق العاده اعتراض به رای مانند اعاده دادرسی، فرجام خواهی و اعتراض شخص ثالث اجرای رای را متوقف نمود.

در این خصوص مواردی نیز وجود دارند که با موارد فوق متفاوت است مثل اعتراض ثالث اجرایی (که در جای خود توضیح داده شده است.) و یا مواردی که منجر به اصلاح اجراییه میگردد. (بطور مثال محکوم به و یا آدرس به اشتباه درج شده است).

خوانده در دعوای ابـطال اجـراییه ثـبت

بعضا دیده شده که محاکم خوانده قرار دادن اداره اجرای ثبت را ضروری نمی دانند اما بهتر است که هم اداره اجرای ثبت و هم متقاضی اجرا را خوانده قرار دهیم.

مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال اجراییه ثبت

باید توجه کرد که در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد اما محاکم قضایی معمولا دعوای ابطال اجراییه را دعوی مالی دانسته و طرح آن را مستلزم پرداخت ۳.۵ درصد مال موضوع اجراییه به عنوان هزینه دادرسی در نظر می گیرند.

خواسته دعوی ابطـال اجرایـیه ثبـت

برای ابطال اجراییه باید در ستون خواسته توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه درج گردد. همچنین اگر تغییری در مال موضوع رخ داده، اعاده به وضع سابق نیز باید به عنوان خواسته ذکر گردد.

باید توجه داشت که ابطال عملیات اجرایی اصطلاح نادرستی است. ابطال متوجه خود اجراییه است. و برای عملیات اجرایی باید از واژه توقیف استفاده کنیم.

همچنین درج عنوان توقیف عملیات اجرایی به تنهایی موجب رد دادخواست خواهد شد. و توقیف عملیات اجرایی باید به همراه ابطال اجراییه مطرح شود.

09127357077

اثبات مالکیت ملک بدون سند + شرایط و مراحل

اثبات مالکیت ملک بدون سند با وکیل شاه مرادی : اگر ملکی در اداره ثبت اسناد و املاک به صورت رسمی ثبت نشده باشد. به طور طبیعی سند رسمی نیز ندارد . حال اگر در مورد مالکیت اینگونه املاک ، اختلافی به وجود آید و خریدار یا شخص دیگری که به هر نحوی ملک را تملک کرده ، بخواهد مالکیت خود را اثبات کند. لازم است دعوایی به خواسته ی اثبات مالکیت در دادگاه مطرح کند. و دادگاه با توجه به دلایل و مستندات خواهان ، نظیر تصرف ملک ، مبایعه نامه عادی و شهود در صورتی که مالکیت خواهان را احراز کند. حکم به اثبات مالکیت وی را صادر می کند .

اثبات مالکیت ملک بدون سند

اثبات مالکیت ملک بدون سند :

حکم اثبات مالکیت ، اعلامی است. به عبارت بهتر حکم اثبات مالکیت ، نیاز به صدور اجراییه با کمک وکیل ملکی ندارد. و پس از قطعیت حکم ، محکوم له مالک رسمی ملک بوده و می تواند از مزایای رأی استفاده کند .

آیا می توان نسبت به املاک ثبت شده دعوی اثبات مالکیت طرح نمود ؟

خواسته اثبات مالکیت نسبت به املاک ثبت شده قابل استماع نیست. چرا که طرح دعوای اثبات مالکیت ، نسبت به ملکی که سند رسمی دارد. بر خلاف قانون ثبت بوده و محاکم در این خصوص قرار عدم استماع دعوی صادر می کنند. بنابراین دعوی اثبات مالکیت زمانی مطرح می شود. که ملک مورد نظر به ثبت نرسیده باشد و مالک بخواهد به مالکیت خود رسمیت ببخشد .

اثبات مالکیت ملک بدون سند

چگونه می توان مالکیت را اثبات نمود ؟

برای اثبات مالکیت ، الزامی به وجود مبایعه نامه و قرارداد نیست. بلکه ممکن است به اشکال مختلف ، ملک منتقل شده باشد مثلاً ممکن است ملک از طریق ارث به مالک منتقل شده باشد. بنابراین مالکیت از طریق دیگری مانند تصرف در ملک یا شهادت شهود نیز قابل اثبات است .

دعوای اثبات مالکیت همراه با خلع ید:

در مورد ملک ثبت نشده ای که در تصرف شخص دیگری است. مدعی دعوی اثبات مالکیت می تواند ، دعوای اثبات مالکیت و خلع ید را به صورت هم زمان مطرح کند .

برای کسب اطلاع بیشتر قبل از اقدام به طرح دادخواست و همچنین دفاع در دعوای اثبات مالکیت با مشاوره متخصص در این امر تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس :09123939759

تعدیل اجاره بها + نحوه اقدام و شرایط آن

تعدیل اجاره بها در چه شرایطی و چگونه امکان پذیر است ؟ وکیل شاه مرادی : در قراردادهای اجاره املاک تجاری که قبل از سال 1376 بین موجر و مستأجر منعقد شده است, اگر مدت اجاره تمام شده باشد و از تاریخ استفاده ی مستأجر از عین مستأجره یا تاریخی که حکم قطعی بر تعدیل اجاره بها صادر شده است ، سه سال گذشته باشد. می توان دادخواست تعدیل اجاره بها را مطرح کرد. در ادامه با توضیحات وکیل مطالبه اجاره بها همراه باشید…

تعدیل اجاره بها

 دادخواست تعدیل اجاره بها :

 هر کدام از موجر یا مستأجر می تواند به استناد زیاد شدن یا کم شدن هزینه های زندگی. درخواست تعـدیـل ، نسبت به میزان اجـاره بهـا را بکند. در تعدیل اجاره بها لازم به تنظیم اجاره نامه جدید نیست .

اگر دادخواست از طرف موجر مطرح شده باشد. موجر می تواند ضمن دادخواست تـعدیـل اجـاره بهـا. مابه التفاوت اجـاره بـها را از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم نیز مطرح کند .

لازم به ذکر است که این دعوی فقط مخصوص محل های تجاری می باشد. و امکان تقدیم دادخواست تعدیـل اجـاره بهـا در خصوص محل های مسکونی وجود ندارد .

اطلاعات تکمیلی در این لینک

دادگاه پس از تشکیل جلسه ی رسیدگی و استماع اظهارات طرفین ، پرونده را برای تعیین اجاره به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد. کارشناس رسمی دادگستری پس از بررسی و ارزیابی ، نظریه ی خود را در خصوص میزان اجاره بها بر اساس نرخ عادله ، اعلام و در صورت قطعیت نظریه ی کارشناس ، دادگاه بر اساس این نظریه ، اقدام به صدور رأی  می کند .

حکمی که دادگاه می دهد ، چنان چه فقط تعدیل باشد. حکم اعلامی بوده و نیاربه صدور اجراییه ندارد. اما در صورتی که در خصوص مابه التفاوت نیز حکم صادر شده باشد. اجرای این قسمت از رأی نیاز به صدور اجراییه دارد .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

وکیل بطلان معامله فضولی

بطلان معامله به جهت فضولی بودن توسط وکیل پایه یک دادگستری – امید شاه مرادی : معامله فضولی عبارت است از اینکه شخصی ملکی را از غیر مالک یا شخصی که از مالک اذن در فروش نداشته ، خریداری کرده . اگر در معامله فضولی مالک اصلی قرارداد را تأیید و یا تنفیذ کند . قرارداد معتبر و اگر آن را رد کند ، قرارداد باطل است. بنابراین پس از اطلاع مالک از انعقاد چنین قراردادی در مورد ملک خود می تواند ابتدا از طریق اظهارنامه ی رسمی ، عدم رضایت خود را نسبت به قرارداد فروش ملک به طرفین قرارداد ، اعلام و سپس دادخواست تأیید بطلان معامله به جهت فضولی بودن را مطرح کند .

 

وکیل بطلان معامله فضولی

حالت دیگری که ممکن است دادخواست تأیید بطلان معامله فضولی داده شود. زمانی است که شخصی ، وکالت جهت فروش ملک داشته ؛ اما به هر دلیلی وکالت نامه باطل شده است. ولی با این حال وکیل اقدام به فروش ملک کرده است. در این فرض نیز وکیل به صورت فضولی ، اقدام به انعقاد قرارداد کرده است .

از نظر حقوقی معامله فضولی باطل نیست و غیر نافذ است. بنابراین در صورتی که مالک ملک ، معامله فضولی را قبول کند. معامله صحیح خواهد بود و چنانچه مالک معامله را قبول نکند و اقدام به رد آن کند ، معامله باطل محسوب می شود .

 

دادخواست بطلان معامله به جهت فضولی بودن :

پس از آن که مالک ، معامله فضولی را رد نمود ، می تواند دادخواست تأیید بطلان قرارداد را تقدیم کند .

مالک الزامی ندارد که فوراً معامله را تنفیذ یا رد کند. در این صورت اگر خریدار از تأخیر اعلام نظر مالک ضرر ببیند ، می تواند معامله را فسخ کند و حق ندارد الزام مالک به تنفیذ یا بطلان را بخواهد .

 

دعوای بطلان معامله فضولی ملکی در دادگاه محل وقوع ملک قابل رسیدگی می باشد .

 

نحوه اجرای رأی

بعد از اینکه مالک معامله فضولی را رد کرد ، آن معامله باطل است. بنابراین مالک تنها تأیید و اعلام بطلان معامله را از دادگاه می خواهد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تأیید بطلان معامله فضولی ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

وکیل الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی 1401

الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی با وکیل متخصص – امید شاه مرادی : پس از اتمام عملیات ساخت ساختمان و صدورگواهی پایان کار. به منظور صدور سند تفکیکی برای هر واحد ، باید حدود و مشخصات واحد های ساخته شده و قسمت های مشترک ساختمان ، شناسایی شود. تا اداره ثبت بتواند بر اساس اطلاعات بدست آمده ، سند تفکیکی صادر کند . در ادامه با وکیل شاه مرادی همراه باشید..

 

وکیل الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

 

این اطلاعات در صورت جلسه ای به نام صورت مجلس تفکیکی درج می شود. که این صورت مجلس ، مقدمه ی تنظیم سند تفکیکی است. چنانچه فروشنده ملک نوساز به هر دلیل از گرفتن صورت مجلس تفکیکی و به تبع آن سند تفکیکی خودداری کند. خریدار می تواند بر مبنای مبایعه نامه ی تنظیم شده ، الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی را از وی بخواهد .

همین حالت در قرارداد مشارکت در ساخت و پیش فروش هم قابل تصور است. در همه ی این موارد نیز سازنده یا پیش فروشنده بر مبنای تعهدی که در تحویل و انتقال ملک داده است. ملزم به گرفتن صورت مجلس تفکیکی خواهد بود .

وکیل الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

اخذ صورت مجلس تفکیکی ، اولاً وظیفه ی مالک رسمی ملک است. اما ممکن است شخص دیگری نیز در قالب قراردادی که با خواهان منعقد کرده است. متعهد به گرفتن این صورت مجلس شده باشد. به این ترتیب ، علاوه بر مالک رسمی ، متعهد نیز طرف دعوی قرار می گیرد .

خوانده این دعوا ، مالک یا مالکین رسمی ملک هستند. و کسی که محکوم به اخذ صورت مجلس تفکیکی می شود. مالک رسمی است نه شخصی که تعهد به اخذ صورت مجلس تفکیکی داده است. خواهان دعوی هم هر شخصی که از صدور صورت مجلس نفع می برد می تواند باشد .

نحوه اجرای رأی

محکوم له می تواند با درخواستی ، تقاضای اجرای رأی صادر شده را بکند. و بعد از صدور اجراییه به محکوم علیه ، ابلاغ می شود. که صورت مجلس تفکیکی را اخذ کند. و در صورت خودداری محکوم علیه ، خواهان می تواند با هزینه خودش ، اقدام به گرفتن صورت مجلس تفکیکی کند. و هزینه های انجام شده را به اضافه ی خسارت ناشی از تأخیر انجام تعهد ، از محکوم علیه مطالبه کند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

وکیل مطالبه ی ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد

مطالبه ی ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد توسط وکیل متخصص امید شاه مرادی  : در قراردادهایی که در آن ، طرفین قرارداد نسبت به یکدیگر تعهداتی را بر عهده می گیرند. و برای انجام این تعهدات ، موعد و زمان مشخصی نیز تعیین می شود. ممکن است یکی از طرفین قرارداد نسبت به اجرای تعهدات خود تخلف کند. این تخلف ممکن است به صورت تأخیر در انجام تعهد و یا عدم انجام تعهد باشد. در ادامه با وکیل شاه مرادی همراه باشید.

 

وکیل مطالبه ی ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد و قرارداد در تهران

چنانچه بر اثر تخلف متعهد به شخص متعهدله ضرر و زیانی وارد شود. متعهد له می تواند ، دادخواست مطالبه ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد را به دادگاه تقدیم کند. مثلاً در یک قرارداد مشارکت در ساخت ، سازنده تعهد می کند که بنای مورد نظر را در موعد معینی تکمیل کند. در چنین صورتی تخلف متعهد از تعهدات قراردادی ، ممکن است به طرف مقابل ، ضرر و زیان وارد کند. و متعهد له می تواند با تقدیم دادخواست ، ضرر و زیان وارد شده به خود را مطالبه کند .

وکیل مطالبه ی ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد

مطابق با ماده 226 قانون مدنی ، در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین ، طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت کند. مگر اینکه برای ایفای تعهد ، مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور ، منقضی شده باشد. و اگر برای ایفای تعهد ، مدتی مقرر نشده باشد. طرف وقتی می تواند ادعای خسارت کند. که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت کند که انجام تعهد را مطالبه کرده است .

با توجه به ماده 226 ، شروط مسئولیت قراردادی عبارت است از :

  1. وجود قرارداد صحیح بین خواهان و خوانده
  2. نقض یکی از تعهدات ناشی از سوی متعهد
  3. ورود خسارت به خواهان : یکی از شروط لازم برای طرح دعوای مربوطه ، ورود مستقیم ضرر و زیان وارد شده است. و در صورتی که تأخیر و یا عدم اجرای تعهد ، ضرری به متعهد له وارد نکند. امکان طرح دعوای مطالبه ضرر و زیان وجود ندارد .
  4. رابطه سببیت میان نقض تعهد قراردادی و ورود خسارت

 

در صورتی که در قرارداد ، خسارت مقطوعی برای تخلف از تعهدات ، پیش بینی شده باشد که اصطلاحاً به آن وجه التزام گفته می شود. سقف ضرر و زیان قابل مطالبه ، مبلغ وجه التزام است. و حتی اگر ضرر و زیان وارد شده بیشتر از مبلغ وجه التزام باشد. مستفاد از ماده 230قانون مدنی ، دادگاه نمی تواند متعهد را ملزم به پرداخت مبلغی کمتر یا بیشتر از وجه التزام کند .

 

محاسبه ضرر و زیان ناشی از عدم اجرای تعهد معمولاً توسط کارشناس رسمی صورت می گیرد. و دادگاه بر اساس نظر کارشناس تصمیم می گیرد .

شرایط و نحوه اجرای رأی

بعد از قطعیت رأی به نفع محکوم له و ابلاغ اجراییه به خوانده ، جهت مطالبه ضرر و زیان یا باید مالی را به اجرای احکام معرفی کرد. و یا از طریق استعلام ، اموال محکوم علیه را شناسایی و میزان خسارت را از اموال وصول کرد. و در غیر این صورت می توان مطابق با ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، درخواست جلب محکوم علیه را داد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مطالبه ی ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد. قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

 

نحوه مطالبه سرقفلی در 1401

مطالبه سرقفلی در تهران و شهرستان – امید شاه مرادی ، در کوتاه ترین زمان به تمام حق و حقوق خود برسید.. مال یا مبلغی که مستأجر در زمان انعقاد قرارداد اجاره به موجر داده و با پرداخت این مبلغ استحقاق دریافت معادل آن را در زمان تخلیه خواهد داشت . در ادامه با وکیل مطالبه سرقفلی همراه باشید..

قوانین مرتبط با سرقفلی

مطابق با ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 ، هر گاه مالک ، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار کند. می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت کند. هم چنین مستأجر می تواند در اثنای مدت اجاره برای واگذاری حق خود ، مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند. مگر آن که در ضمن عقد اجاره ، حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد .

تبصره 1 :

چنان چه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار کند. پس از پایان مدت اجاره ، مستأجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.

تبصره 2 :

در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی ، سرقفلی را به مستأجر منتقل کند. هنگام تخلیه ، مستأجر حق مطالبه ی سرقفلی را به قیمت عادله ی روز دارد .

مطالبه سرقفلی تهران

حق سرقفلی قطعی الصدور بوده و به محض پرداخت مبلغ یا مال از جانب مستأجر به موجر به وجود می آید. البته لازم به ذکر است که حق سرقفلی قابل اسقاط است .

دادخواست مطالبه سرقفلی

در قراردادهای اجاره ، موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 ، اگر مالک بر اساس حکم تخلیه ای که توسط دادگاه صادر می شود ، اقدام به تخلیه ی ملک کند. مستأجر در مواردی که مستحق دریافت حق سرقفلی است. می تواند هم زمان با دادخواست تخلیه از سوی موجر و یا پس از آن اقدام به مطالبه سرقفلی کند .

اگر مالک در پایان مدت قرارداد اجاره ، دادخواست تخلیه مطرح نکند. مستأجر می تواند ، بدواً دادخواست مطالبه ی سرقفلی را به دادگاه تقدیم کند. مقدمه این دادخواست آن است که مستأجر ملک را تخلیه کرده و به مالک تحویل دهد. و در صورت استنکاف مالک از تحویل گرفتن ملک ، آن را به دادگاه تحویل دهد .

نکته مهم در مطالبه سرقفلی آن است که اگر مستأجر ملک را به مستأجر دیگری اجاره دهد و از وی مبلغی تحت عنوان سرقفلی دریافت کند. مستأجر دوم در هنگام تخلیه ی ملک حق مطالبه ی سر قفلی از مالک را ندارد .

دادگاه پس از برگزاری جلسه رسیدگی با ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ، بهای سرقفلی را بر اساس قیمت عادله ی روز محاسبه کرده و موجر را به پرداخت سرقفلی محکوم می کند .

محاسبه ی مبلغ سرقفلی

اگر در قرارداد طرفین در مورد میزان سرقفلی توافق نکرده باشند. دادگاه میزان آن را بر اساس نظر کارشناس تعیین می کند. و چنان چه هر یک از طرفین نسبت به نظر کارشناس اعتراض داشته باشند. می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به نظریه ی کارشناسی اعتراض کنند.

پس از صدور رأی مبنی بر محکومیت مالک به پرداخت سرقفلی و قطعیت آن ، اجراییه صادر و به مالک ابلاغ می شود. اگر مالک ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه ، اقدام به پرداخت مبلغ سرقفلی نکند. مستأجر می تواند ، اقدام به توقیف اموال مالک و تأمین مبلغ سرقفلی از محل اموال توقیف شده کند. ملکی که قبلاً در تصرف مستأجر بوده است نیز قابل توقیف است.

وکیل استرداد ثمن معامله

بهترین وکیل استرداد ثمن معامله در تهران – امید شاه مرادی : استرداد ثمن معامله دعوی استرداد ثمن ، زمانی موضوعیت پیدا می کند. که معامله به یکی از جهات ، فسخ یا اقاله شود و یا اینکه معامله از ابتدا باطل باشد.

در چنین حالتی خریدار می تواند اقدام به طرح دادخواست حقوقی استرداد ثمن معامله کند. همچنین ممکن است استرداد ثمن بر اساس ماده 387 قانون مدنی ( ضمان معاوضی ) با این موضوع که اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود. بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد. مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود ، عنوان گردد. بنابراین در چنین شرایطی با درخواست خریدار ، فروشنده ملزم به پس دادن ثمن می شود.

وکیل استرداد ثمن معامله

وکیل متخصص استرداد ثمن معامله

در دعوی استرداد ثمن خریدار خواهان است که به طرفیت فروشنده اقامه دعوی می کند. لازم به ذکر است که بهتر است دادخواست استرداد ثمن به همراه دادخواست تأیید فسخ و یا بطلان بیع مطرح شود. پس از رسیدگی و صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت خوانده ، خواهان باید درخواست صدور اجراییه کند .

چنان چه اصل ثمن در دست محکوم علیه باشد ، اصل ثمن توقیف و مسترد می شود و اگر اصل ثمن موجود نباشد. به طرق مختلف از جمله معرفی اموال متعهد به قسمت اجرا ، اموال محکموم علیه توقیف و مبلغ ثمن از محل فروش آن به محکوم له پرداخت می شود. و در صورت عدم امکان توقیف با استناد به ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی ، می توان محکوم علیه را تا زمان پرداخت محکوم به یا اثبات اعسار ، حبس کرد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید. تلفن تماس : 09123939759

وکیل الزام به تحویل ملک (% فوری %)

وکیل الزام به تحویل ملک در تهران و در کمترین زمان ممکن : دادخواست الزام به تحویل ملک زمانی مطرح می شود که ملکی بر اساس یک عقد صحیح خریداری شده و عقد بیع هنوز منحل نشده و فروشنده از تحویل ملک ، خودداری کرده باشد . لازم به ذکر است ، چنان چه طرفین موعد و زمانی برای تسلیم ملک پیش بینی کرده باشند. خریدار نمی تواند تا قبل از اینکه موعد برسد ، دعوی الزام به تحویل ملک را مطرح کند. ماده 344 قانون مدنی بیان گر همین موضوع است .

شرایط و نحوه الزام به تحویل ملک

در این که آیا با استناد به سند عادی می توان دادخواست الزام به تحویل ملک داد ، بین دادگاه ها اختلاف نظر است. بیشتر دادگاه ها معتقدند ، فقط مالک رسمی ملک می تواند دادخواست الزام به تحویل ملک را مطرح کند. عده ای نیز معتقدند که می توان بر اساس سند عادی دادخواست سند عادی را مطرح کرد .

وکیل الزام به تحویل ملک

البته با توجه به نظریه فقهی که شورای نگهبان صادر کرده ، دادگاه ها نمی توانند اسناد عادی را که قراین و ادله ی قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد. به استناد مواد 22 ، 46 ، 47 ، 48 قانون ثبت ، بی اعتبار بدانند و به آن ترتیب اثر ندهند. لذا به نظر می رسد با توجه به این نظریه ، می توان به استناد بیع نامه ی عادی ، دادخواست الزام به تحویل ملک طرح کرد. در دعوی الزام به تحویل مبیع ، خریدار به طرفیت فروشنده اقدام به طرح دادخواست می کند.

 

دعوی الزام به تحویل ملک با وکیل

چنان چه دعوای الزام به تحویل ملک و الزام به تنظیم سند رسمی با هم مطرح شود. خواهان می تواند برای جلوگیری نقل و انتقالات احتمالی ملک ، ابتدا درخواست صدور دستور موقت مبنی بر نقل و انتقال ملک را بدهد .

پس از طرح دادخواست دادگاه وارد به رسیدگی می شود و با صدور رأی و قطعیت آن ، نوبت به اجراییه می رسد. و برای اجرای حکم و تحویل ملک ، اقدام می شود . چنانچه ملک در اختیار شخص ثالثی باشد و شخص ثالث هیچ گونه قرارداد معتبری که تصرف او در ملک را مجاز کند ، نداشته باشد. این تصرف در حکم غصب است و برای تخلیه و تحویل ملک نیاز به اقدام و یا دادخواست دیگری نیست و تخلیه ملک انجام می شود .

چنان چه متصرف مدعی حقی نسبت به ملک باشد به او یک هفته فرصت داده می شود تا به دادگاه رجوع کند و اگر ظرف پانزده روز از تارخ مهلت مذکور از دادگاه قراری مبنی بر تأخیر اجرای حکم به اجرای احکام صادر نشود ، عملیات اجرایی ادامه می یابد و پس از تخلیه ، ملک به خریدار تحویل داده می شود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی 1402

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی ، کمتر از 30 روز در تهران : دعوی الزام به تنظیم سند رسمی زمانی مطرح می شود که خریدار ملکی را به وسیله مبایعه نامه عادی خریداری نموده است. و فروشنده از انتقال ملک به صورت رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی ، استنکاف می نماید.

بنابراین اگر معامله ای عادی مانند بیع ، هبه و صلح در خصوص یک ملک منعقد شود. تا زمانی که این معامله به صورت رسمی ثبت نشده است. در دادگاه و ادارات دولتی اعتبار ندارند . حال اگر چنین قراردادی به صورت عادی تنظیم شود. طرفی که مالکیت به وی منتقل شده است ، می تواند الزام مالک ملک را به تنظیم سند رسمی از دادگاه بخواهد .

اگر چه در برخی قراردادهای عادی ، زمان و موعد مشخصی برای تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه پیش بینی می شود. اما اگر چنین موعدی هم در قرارداد پیش بینی نشده باشد. با توجه به الزام قانونی به ثبت این معاملات ، می توان دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را تقدیم کرد .

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی تهران

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

وکیل امور ملکی : دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ، فرع بر صحت قراراداد است . بنابراین اگر خوانده و یا اشخاص ثالث در مقام دفاع ، اصل صحت و اعتبار قرارداد را مورد خدشه قرار دهند و یا مدعی انحلال آن شوند. ابتدا به این ادعا رسیدگی می شود و سپس در صورت احراز صحت قرارداد. حکم الزام به تنظیم سند رسمی صادر می شود .

اصحاب دعوای الزام به تنظیم سند

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ، خواهان خریدار ملک است و خوانده در وهله ی اول کسی است که مالکیت ملک را به خواهان از طریق قرارداد عادی منتقل کرده است . اما گاهی ممکن است فروشنده ، مالک رسمی ملک نباشد و در اداره ثبت اسناد ، مالک رسمی ، شخص دیگری باشد. در چنین حالتی باید علاوه بر فروشنده ، مالک رسمی هم به عنوان یکی از خواندگان ، طرف دعوا قرار داده شود. اما در نهایت حکم الزام به تنظیم سند رسمی علیه مالک رسمی ملک ، صادر خواهد شد و او محکوم به تنظیم سند رسمی خواهد شد .

چنان چه  کسی که در قرارداد متعهد به تنظیم سند رسمی شده است. شخصی غیر از مالک رسمی باشد ، این شخص صرفاً بابت وجه التزام و خسارت تأخیر در انجام تعهد ، محکوم خواهد شد .

نکته مهم

هر گاه مقدمات صدور سند ، مانند پایان کار و صورت مجلس تفکیکی در زمان تقدیم دادخواست آماده نباشد. بهتر است علاوه بر تنظیم سند ، الزام خوانده نسبت به تهیه مقدمات فوق نیز از دادگاه خواسته شود .

در صورتی که ملک در رهن باشد و قرارداد رهنی ، مربوط به قبل از فروش ملک باشد. ابتدا باید ملک از رهن خارج شود و سپس تنظیم سند صورت گیرد.بنابراین بهتر است ضمن دادخواست ، الزام فک رهن ملک نیز از دادگاه خواسته شود . البته باید اذعان نمود : برخی دادگاه ها ، ارایه همزمان خواسته الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی را نمی پذیرند و ابتدا نسبت به الزام به فک رهن رسیدگی و سپس در مورد الزام به تنفیذ سند حکم خواهند داد.

چنانچه ملک بعد از امضای مبایعه نامه توسط مالک رسمی در رهن قرار گرفته شده باشد . خریدار باید ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ، خواسته ی ابطال قرار داد رهنی و ابطال سند رهنی را نیز تقدیم کند .

دادگاه رسیدگی کننده ، قبل از آنکه وارد رسیدگی شود ، ابتدا اقدام به استعلام از اداره ثبت در خصوص آخرین وضعیت ثبتی ملک می کند و اگر مالک رسمی ملک به عنوان احد از خواندگان نباشد و یا ملک در قید بازداشت و رهن باشد ، وارد رسیدگی نمی شود و پرونده را مختومه می کند .

نحوه اجرای رأی با وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

پس از آنکه رأی الزام به تنظیم سند رسمی قطعی شد ، اجراییه صادر می شود. و دادگاه ابتدا به مالک رسمی ابلاغ می کند که ظرف ده روز پس از ابلاغ ، برای تنظیم سند رسمی در دفتر خانه حاضر شود و ملک را به نام محکوم له منتقل می کند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل الزام به تنظیم سند رسمی ، با امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759