توقیف اموال کارفرما + شرایط و مراحل شکایت

چگونه اموال کارفرما را توقیف کنیم ؟ طبق قانون کار، کارفرما موظف است تمامی حقوق کارگر را بدون کم و کاست پرداخت نماید. این حقوق شامل مواردی از جمله حق السعی کارگر، سنوات، بیمه، اضافه کار و مواردی است که در قراداد کار مورد توافق طرفین قرار گرفته است. و در چهارچوب قانون و موازین شرعی می باشند. حال اگر کارفرما این حقوق را پرداخت نکند کارگر می تواند از او شکایت نماید. در این موارد ممکن است دادگاه کارفرما را ملزم نماید تا از طریق اعتبار موجود در یک حساب بانکی یا به صورت وجه نقد، دین خود را ادا کند. اما در برخی از موارد تعداد کارگرانی که قصد شکایت از کارفرما را دارند. بسیار زیاد بوده و اعتبار کافی برای پرداخت بدهی به همه کارگران وجود ندارد. در این شرایط است که توقیف اموال کارفرما به کمک کارگر شتافته و حقوق او را از کارفرمای متخلف می ستاند.

توقیف اموال کارفرما

کدام اموال کارفرما قابل توقیف هستند؟

همه اموال کارفرما اعم از منقول و غیرمنقول قابل توقیف می باشند. به استثنای مستثنیات دین! منظور از مستثنیات دین، اموالی است که کارفرما و خانواده او برای ادامه زندگی به آن نیاز دارند. به عنوان مثال هر انسانی نیاز دارد تا در یک خانه سکونت داشته باشد و آذوقه ای نیز برای رفع گرسنگی خود و خانواده اش فراهم نماید. همچنین نیاز دارد تا برخی از اسباب و لوازم کار او محفوظ بمانند تا بتواند امرار معاش کرده و درآمدی را به دست آورد. درواقع مستثنیات دین حداقل حقوقی است که برای ادامه زندگی کارفرما و خانواده او تعیین می شود و قابل توقیف نمی باشند. در این میان ماشین، طلا، جواهرات، مسکوکات، اعتبارات بانکی، زمین، مغازه و امثال آن ها قابل توقیف خواهند بود.

چگونگی توقیـف امـوال کـارفـرما

برای این کار باید معرفی اموال کارفرما صورت گیرد. در واقع فرد یا افرادی که از او شکایت کرده اند یا طلب دارند باید اموال او را معرفی نمایند تا دادگاه بتواند حکم توقیف آن ها را صادر نماید. البته اگر کارگران هیچ مالی از کارفرما در دست نداشته باشند. دادگاه می تواند به اداره ثبت اسناد و املاک نامه دهد. تا لیست اموالی که به اسم کارفرماست را تهیه کرده و در اختیار مرجع قضایی قرار دهد. در این خصوص طلبکاران (کارگران) می توانند در دو مرحله اموال کارفرما را توقیف کنند.

 1. مرحله اول مربوط به توقیف تامینی یا توقیف احتیاطی است. بدین صورت که هر کدام از کارگران می توانند از دادگاه درخواست کنند. برای جلوگیری از انتقال اموال توسط کارفرما، اموال وی توقیف شوند. چرا که پس از صدور حکم علیه کارفرما، او ده روز فرصت دارد تا نسبت به پرداخت بدهی اقدام نماید با این حال برخی از کارفرما ها به جای پرداخت بدهی سعی می کنند تا در مدت ده روز، اموال را به دیگری انتقال دهند و چیزی برای کارگران باقی نماند.
 2. مرحله دوم توقیف اجرایی است. بدین صورت که کارفرما اگر در مدت تعیین شده نسبت به پرداخت بدهی اقدام نکند. اموال او کاملاً توقیف شده و برای فروش در معرض مزایده قرار می گیرند. از محل فروش اموال مورد نظر نیز بدهی کارفرما پرداخت می شود.

نکاتی که باید در خصوص توقیف اموال کارفرما بدانید

 1. تعهداتی که نماینده کارفرما در برابر کارگران پذیرفته است و در حدود تعهدات مقرر میان کارفرما و نماینده بوده است. به عنوان تعهدات کارفرما شناخته می شوند و او ملزم به رعایت تعهدات و پرداخت حقوق ناشی از آن می باشد.
 2. اگر مال و اموال کارفرما پیش از توقیف تامینی یا اجرایی به دیگری منتقل شده باشد. و اثبات گردد که برای فرار از دین بوده است انتقال مال مورد نظر قابل ابطال خواهد بود. و بعد از انجام تشریفات قانونی مال را می توان توقیف نمود.
 3. خودروی کارفرما در صورتی که از اسباب کار و فعالیت شغلی او برای امرار معاش نباشد قابل توقیف است.
 4. تلفن همراه نیز در زمره اموال منقول می باشد و قابل توقیف خواهد بود.
 5. اگر کارفرما در شرف دریافت سهم الارث است. می توان قبل از انتقال سهم الارث به مجموعه دارایی او، این سهم را توقیف نمود.
 6. اگر عایدی حاصل از یک ملک یا مال برای پرداخت بدهی کارگران کفایت کند. می توان عایدی آن را در اختیار کارگران قرار داد . و از فروش ملک به نفع کارفرما جلوگیری به عمل آورد. البته بهره گیری از چنین نتیجه ای نیازمند استفاده از مهارت یک وکیل خبره است.

وکیل انحصار وراثت , حصر وراثت % در 10 روز % + مدارک

وکیل انحصار وراثت , حصر وراثت توسط وکیل پایه یک امید شاه مرادی – در سریع ترین زمان ممکن  : یکی از راههای اثبات رابطه خویشاوندی صدور گواهی انحصار وراثت است ، البته تنها اثر این گواهی، اثبات خویشاوندی نیست. لذا در این مطلب که توسط وکیل متخصص انحصار وراثت تهیه و تنظیم شده است سعی بر آن شده تا نکات کاربردی در این خصوص تقدیم شما عزیزان گردد .

وکیل انحصار وراثت

چه اشخاصی می توانند درخواست گواهی انحصار ورثه نمایند؟

مستفاد از ماده ۳۶۰ قانون امور حسبی اشخاص ذیل می توانند تقاضای گواهی رسمی انحصار وراثت نمایند.

 1. وراث متوفی و در مورد محجورین نماینده ایشان
 2. اشخاص ذینفع غیر از وراث : طلبکاران ، موصی له و تمام اشخاصی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ترکه ( اموال ) متوفی منتفع می شوند .

آثار گواهی انحصار وراثت

الف ) مطالبه دین از مدیون با ارائه گواهی انحصار وراثت

به این معنا که کسی که مدیون یا متصرف مال متوفی می باشد. ملزم است با ارائه گواهی انحصار وراثت به کسانی که در گواهی مذکور به عنوان ذینفع معرفی شده اند ، طلب خود را مطالبه نماید .

ب) ثبت انتقال ملک متوفی به ورثه در دفتر املاک

مستنبط از ماده ۳۷۴ قانون امور حسبی در صورتی که ورثه بخواهند ملک غیر منقولی را که به نام متوفی ثبت شده به آنها منتقل و ثبت گردد. باید تصدیق انحصار وراثت یا رونوشت گواهی شده آن را به همراه تعیین سهام هریک از وراث به اداره ثبت تسلیم نمایند .

وکیل انحصار وراثت

تعیین تکلیف جنین در انحصار وراثت

از مفاد ماده ۳۶۶ قانون امور حسبی چنین استنباط می شود که : هرگاه در زمان فوت مورث جنینی وجود داشته باشد. که در صورت زنده متولد شدن از متوفی ارث می برد . تا زمان تولد وی امکان تقاضای انحصار وراثت وجود ندارد .

دادگاه صالح رسیدگی به انحصار وراثت

مرجع صلاحیت دار مطابق ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف رسیدگی به این موضوع و صدور گواهی لازمه به عهده شورای حل اختلاف می باشد. که محل آن در آخرین محل اقامت متوفی باشد .
نکته قابل ذکر اینکه در صورتیکه متوفی در خارج از کشور اقامت دائم داشته باشد. شورای حل اختلاف تهران صالح می باشد ، خواه متوفی مالی داشته یا نداشته باشد .

 

شرایط لازم برای درخواست انحصار وراثت

 1. درخواست کتبی به مرجع صالح
 2. نام ورثه و اقامتگاه آنها
 3. نام و مشخصات درخواست کننده

امکان اعتراض به گواهی انحصار وراثت و اشخاص دارای حق اعتراض

 1. در صورتیکه نام اشخاص ذینفع به هر علت در گواهی انحصار وراثت قید نشده باشد ؛ می توانند به گواهی صادره در دادگاه حقوقی صالح اعتراض نمایند . پروسه لازم برای این امر ؛ تخصصی می باشد فلذا پیشنهاد می گردد با حضور وکیل متخصص در این امر صورت گیرد .
 2. اشخاصی که طلبکار هستند یا به علل دیگر به طور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع اموال متوفی هستند.
 3. دادستان : دادستان در ۲ مورد صلاحیت اعتراض به صدور گواهی انحصار وراثت دارد.
 • اول : دادستان تشخیص دهد متوفی بلاوارث است و درخواست متوفی بی اساس می باشد .
 • دوم : در میان اشخاص ذینفع محجور یا غایب وجود داشته باشد و هنوز برایشان تعیین تکلیف نشده باشد .

وکیل انحصار وراثت

در پایان پیشنهاد می شود در امور تخصصی حقوقی از دانش و تجربه وکیل متخصص و ماهر در امر بهره مند گردید .

لذا به همین منظور شما میتوانید از طریق راه های ارتباطی معرفی شده در سایت با وکیل شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در امر انحصار وراثت تماس حاصل نمایید .

مشاوره حقوقی قرارداد کار

مشاوره حقوقی قرارداد کار : یکی از مهمترین رخدادهای زندگی یک شخص، پیدا کردن کار و فعالیت شغلی است. امروزه اغلب کارها به صورت آزاد درآمده اند و یک یا چند شخص برای افرادی در قالب کارفرما کار می کنند.

شاید وصف کارگر برای تمام کسانی که زیر نظر کارفرما مشغول فعالیت هستند. در لفظ عامیانه رایج نباشد اما همه آن ها مشمول قانون کار هستند. و به نوعی کارگر تلقی می شوند. یکی از مهمترین اقداماتی که قبل از آغاز به کار و تنظیم عقد قرارداد باید انجام دهید دریافت مشاوره حقوقی قرارداد کار است. این مبحث را در ادامه تشریح می کنیم.

کارگر کیست؟

طبق آن چه که از قانون کار به دست می آید کارگر فردی است که طبق یک عقد شفاهی یا کتبی، به صورت موقت یا غیرموقت برای فردی که کارفرما خطاب می شود. و در قبال دریافت حق السعی و به دستور و امر کارفرما، اقدام یا اقداماتی را در چهارچوب قانون و شرع انجام می دهد.

مشاوره حقوقی قرارداد کار

آن طور که مشخص است فعالیت شغلی یک کارگر باید دارای جنبه های ذیل باشد:

 • باید حتماً یک قرارداد کتبی یا شفاهی وجود داشته باشد . ( وجود توافق شفاهی یا کتبی )
 • حق السعی در قبال کاری پراخت شود که کارفرما از کارگر خواسته است تا آن را انجام دهد.
 • قرارداد کار ممکن است جنبه موقت یا دائم داشته باشد.
 • فعل مورد نظر کاملاً مشروع و قانونی باشد.
 • طرفین ممنوعیت قانونی و شرعی در تصرف اموال یا انجـام کـار مورد نظر نداشته باشند.

تفاوت قرارداد شفاهی و قرارداد کتبی

بسیاری از ما در وهله اول تصور می کنیم که تفاوت این دو صرفاً به مکتوب بودن یکی و غیرمکتوب بودن دیگری باز می گردد. اما این گونه نیست و این ویژگی ابتدایی ترین اختلاف قرارداد کتبی و غیرکتبی تلقی می شود. در قرارداد کتبی همه شرایط کار که توسط طرفین پذیرفته و امضا شده مشخص می باشد. و برای اثبات آن نیازی به حضور شاهد یا ادله اثبات دعوی نمی باشد اما در قرارداد شفاهی این گونه نیست. و اگر فردی مدعی حقی شد که طرف مقابل آن را انکار کرد باید به طرق قانونی آن را حل و فصل نمود.

وکیل قرارداد های پیمانکاری

نکته بسیار مهمی که اغلب کارگران از آن غافل هستند این است که خوشبختانه قانون گذار ما در اغلب موارد حق را به کارگر می دهد چرا که کارفرما را موظف می داند. تا برای استخدام کارگر حتماً قرارداد کار تنظیم نماید. و اگر چنین اقدامی را انجام ندهد باید تبعات آن را هم بپذیرد. به عنوان مثال اگر بین آن ها اختلاف حادث شود و امکان اثبات وجود نداشته باشد. تمام شرایط مربوطه طبق قانون کار اجرا می شود و فرض را بر این می گذارند که حداقل شرایط موجود در قانون کار برای قرارداد آن ها نیز پذیرفته شده است.

نمونه دیگر اینکه در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما در دایم یا موقت بودن قرارداد کار شفاهی، اگر کارفرما مدعی موقت بودن و دائم نبودن قرارداد کار باشد. وظیفه اوست که با اسناد قابل قبول در مراجع رسیدگی کننده به اختلافات کارگر و کارفرما، اثبات کند که قرارداد کار شفاهی به صورت موقت بوده است و کارگر هیچ وظیفه ای در این زمینه ندارد.

دریافت مشاوره حقوقی از وکیل

همچنین در تمامی قراردادهایی که به صورت شفاهی بین کارگر و کارفرما منعقد میشوند در حکم قراردادهای دایم بوده و کارگر به عنوان کارگر رسمی و دایم تلقی می گردد. همچنین در این قراردادها هیچ کدام از طرفین نمی توانند قرارداد کار را فسخ نمایند چرا که به عنوان عقد لازم شناخته می شوند تا حقوق هیچ یک از طرفین زایل نگردد .

قانون حداقل دستمزد کارگر

یک نکته مثبت در مشاوره حقوقی قرارداد کار وجود دارد. و آن این است که شما حتی اگر بپذیرید با حقوقی کمتر از حداقل حقوق مندرج در قانون کار برای یک شخص به عنوان کارفرما کار کنید و آن را هم امضا کنید. باز هم می توانید خلاف آن را درخواست کنید. در واقع اگر شما تاکنون با یک دستمزد بسیار کم که برخلاف قانون کار و حداقل دستمزد کارگر است. مشغول کار هستید می توانید حق و حقوق خود را در این زمینه احیا کنید.

همه این موارد و اطلاع از حقوقی که یک کارگر می تواند داشته باشد. بستگی به این دارد که اطلاعات حقوقی شخص چقدر است. متاسفانه امروزه بسیاری از کارفرمایان از مقوله عدم آگاهی سوء استفاده کرده و قراردادهای خود را با کارگران با دستمزدهای بسیار پایین و تعیین حداقل حقوق مقرر در خصوص بیمه، سنوات و … تنظیم می کنند. بنابراین بهتر است قرارداد مربوطه را زیر نظر مشاوره حقوقی قرارداد کار یا یک وکیل حرفه ای تنظیم نمایید که خللی در حقوق شما ایجاد نگردد.

وکیل چک صیادی + قوانین جدید 1401

وکیل چک صیادی مسلط به قوانین جدید و پیگیری پرونده :  قانون صدور چک در کشور ما دستخوش تغییرات متعددی شده است . در این گفتار قصد داریم برخی از مهمترین و کاربردی ترین قوانین صدور چک را بررسی نماییم .

طبق ماده ٣١٠ قانون تجارت

چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار نماید.

در حال حاضر طبق نظر اکثریت حقوقدانان ، چک باید بر عهده بانک صادر شود تا مشمول مقررات قانون صدور چک باشد و موسسات قرض الحسنه از شمول این قانون خارج می باشند .

وکیل چک صیادی تهران

ماده ١ قانون صدور چک انواع چک بیان کرده که عبارت اند از :

 1. چک عادی ( اشخاص عهده بانک ها صاد می کنند و دارنده چک ، تضمینی جز اعتبار صادر کننده چک ندارد )
 2. چک تایید شده (پرداخت وجه توسط بانک محال علیه تایید شده است )
 3. چک تضمین شده ( چکی است که بانک به درخواست مشتری بر عهده همان بانک صادر میشود و پرداخت وجه آن تضمین شده است )
 4. چک مسافرتی ( در حال حاضر به مفهوم اخص آن استفاده نمی شود )

وکیل متخصص چک های صیادی

از سال ١٤٠٠ که چک هاى صیادی وارد عرصه شدند در قوانین چک تغییرات مهمی صورت گرفت . یکی از مهمترین تغییرات صورت گرفته در خصوص ثبت چک در سامانه یکپارچه است و چک ثبت نشده مشمول قانون صدور چک نمی شود و حمایت های خاص قانون صدور چک را نخواهد داشت .

پس بهترین راه برای دارنده چک این است که از ثبت چک اطمینان حاصل نماید . البته اگر شما چک ثبت نشده در اختیار داشته باشید به این معنا نیست که نتوانید اقدامی انجام دهید . چک ثبت نشده بر علیه صادر کننده آن دلیل مدیونیت وی است اما برای وصول چک باید به دادگاه رجوع کرده و طرح دعوى نمایید . تغییر مهم دیگر در مورد نحوه صدور چک است که در حال حاضر صدور و ظهر نویسی چک در وجه حامل امکان پذیر نیست و حتماً باید در وجه شخص مشخص صدور یا ظهر نویسی شود و در سامانه به ثبت برسد .

راه هاى وصول چک صیادى

وکیل چک : اگر شما دارنده چک هستید و با خالى بودن حساب و یا عدم کفایت موجودی رو به رو شدید باید چه کارى انجام دهید؟

مرحله اول

صحیح ترین کار این است که شما مبلغ موجودی را دریافت نموده و ما بقی کسرى مبلغ چک را برگشت بزنید ، زیرا وصول مبلغ کمتر به مراتب راحت تر می باشد ، در گواهى عدم پرداخت که بانک به شما میدهد باید نکات زیر مشخص شود :

 1. مطابقت یا عدم مطابقت امضا صادر کننده چک با امضاى موجود در بانک
 2. کد رهگیری
 3. مهر شخص حقوقى بانک

چک در حکم سند لازم الاجرا است و با دریافت این گواهى راه هاى متعددی برای وصول وجه برای شما وجود دارد :

١-اقدام از طریق اجرائیه ثبت :

در صورتی که چک شما دارای شرایطى اجرائیه ثبتی باشد می توانید از طریق رجوع به اداره ثبت محل وقوع بانک محال علیه درخواست صدور اجرائیه علیه صادر کننده نموده و اصل مبلغ به اضافه ی هزینه های وکیل را از صادر کننده مطالبه نمایید .

٢-صدور دستور اجرائیه فورى از دادگاه :

این مورد از مورد قبل کم هزینه تر است و علاوه بر ضمانت اجرا هاى مورد قبل امکان جلب صادر کننده هم وجود دارد .

٣-شکایت کیفری :

اگر چک امکان شکایت کیفری داشته داشته باشد می توانید از این راه نیز اقدام نمایید .

٤-طرح دعوای حقوقى :

چک به عنوان سندی علیه صادر کننده و ظهر نویسان و ضامن ها دلیل محکمه پسندی است و امکان مراجعه به همه اشخاص فوق براى شما فراهم است . البته اگر تکالیف خود به عنوان دارنده چک را رعایت کرده باشید .

جهت کسب اطلاعات بیشتر از طریق راه های ارتباطی با وکیل شاه مرادی در تماس باشید .

موارد رد دادخواست (6 دلیل مهم)

دلایل و موارد رد دادخواست : روند دادرسی در دادگاه از طریق تنظیم دادخواست آغاز می شود. در واقع تا زمانیکه یک فرد اعم از شخص حقیقی یا حقوقی مبادرت به ارائه دادخواست نکند. دادگاه نیز وظیفه ای برای رسیدگی به مسائل وی ندارد. در این میان مسئله ای تحت عنوان موارد رد دادخواست وجود دارد. که باعث می شود تا خواهان با صدور قرار رد دادخواست مواجه گردد.

برخی از این موارد رد دادخواست مربوط به قبل از بررسی دادخواست در دادگاه و برخی دیگر مربوط به بعد از بررسی آن در جلسه دادگاه می باشد. این موارد را در ادامه بیان می کنیم.

موارد رد دادخواست

دلایل رد دادخواست توسط مدیر دفتر دادگاه کدام است؟

 1. نقص دادخواست
 2. عدم پرداخت هزینه نشر آگهی

مهمترین و اصلی ترین علت رد بسیاری از دادخواست ها پیش از ارسال به جلسه دادرسی نقص دادخواست است. اصولاً دادخواست هایی که توسط وکلای حرفه ای تنظیم می شوند به ندرت با چنین مسئله ای مواجه خواهند شد. اما دادخواست هایی که توسط اشخاص عادی جامعه تنظیم شده اند. در اغلب موارد ناقص بوده و نمی توانند مورد تایید دادگاه قرار بگیرند.

موارد مختلفی باعث می شود تا یک دادخواست به عنوان یک برگه ناقص و تکمیل نشده شناخته شود. عدم الصاق تمبر یا عدم پرداخت آن و همچنین عدم درج مشخصات ضروری اعم از مشخصات خوانده یا خواهان و عدم درج ادله ای که دادخواست مورد نظر را تا حدی به اثبات نزدیک می کند. منجر به صدور قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر دادگاه می گردد. نکته مهم این است که در برخی از موارد می توان نسبت به عدم مشخص بودن اقامتگاه خوانده گذشت نمود. اما اگر خواهان اطلاعات خود را به صورت دقیق و مشخص درج نکند منجر به رد دادخواست می شود.

عدم پرداخت هزینه نشر آگهی و ابلاغ آن بیشتر مربوط به گذشته است. چرا که امروزه اغلب کارها به صورت سیستمی درآمده است و به صورت الکترونیکی انجام می شوند. با این حال در برخی از بخش ها همچنان شاهد سنتی بودن این روند هستیم. و در نتیجه اگر خواهان ظرف مهلت مقرر قانونی از تاریخ ابلاغ اخطاریه در خصوص عدم پرداخت هزینه نشر آگهی در این زمینه اقدامی انجام ندهد مشمول رد دادخواست توسط مدیر دفتر دادگاه می گردد.

دلایل صدور قرار رد دادخواست توسط دادگاه کدام است؟

 1. عدم پرداخت تامین دعوی واهی
 2. عدم پرداخت هزینه نشر آگهی
 3. عـدم تأمین اتباع بیگانه
 4. عدم واخواهی در مهلت مقرر
 5. عدم تجدیدنظر خواهی در مهلت مقرر
 6. عـدم رعایت مقررات یا مهلت مربوط به فرجام خواهی

در همه دعاوی قرار نیست که خواهان پیروز میدان شود. به همین دلیل خوانده می تواند برای جلوگیری از تضییع حقوق خود تقاضای تأمین کند تا در صورت پیروزی در دعوی بتواند حقوق خود از جمله هزینه گرفتن وکیل و مانند آن ها را از خواهان دریافت نماید. اگر خواهان حاضر به پرداخت تأمین نباشد. قرار رد دادخواست صادر می گردد. این قانون در خصوص عدم تأمین از جانب اتباع بیگانه نیز اجرا می گردد.

اگر خواهان بعد از راه یابی به دادگاه حاضر به پرداخت هزینه های مربوط به نشر آگهی نگردد. طبق قوانین با او برخورد شده و دادخواست او رد می گردد .

مهلت واخواهی برای اتباع ایرانی که در ایران سکونت دارند بیست روز و برای کسانی که مقیم خارج هستند دو ماه است. اگر در این مدت نسبت به واخواهی اقدام نگردد. و در واقع خارج از این مهلت و بدون عذر موجه اعتراض ثبت گردد، قرار رد دادخواست صادر می گردد . عدم تجدیدنظرخواهی نیز با همین شرایط منجر به صدور قرار رد دادخواست می گردد و پذیرش بررسی مجدد دادخواست منوط به پذیرش عذر موجه شخص می باشد.

فرجام خواهی

فرجام خواهی دارای قواعد مشخصی است که در آیین دادرسی مدنی به آن ها اشاره شده است؛ علاوه بر این قواعد زمان مشخصی هم برای درخواست فرجام یا همان فرجام خواهی تعیین شده است. و نیاز است تا فرجام خواه در این زمینه با توجه به مهلت مقرر و قواعد موجود اقدام نماید. در غیر این صورت با رد دادخواست مواجه می شود. با توجه به حساس بودن امورات حقوقی بهتر است برای طرح دادخواست و سپری کردن پروسه دادگاه از یک وکیل حقوقی مجرب کمک بگیرید.

4 تفاوت حکم تاسیسی و حکم اعلامی

تفاوت مهم حکم تاسیسی و حکم اعلامی  : احکام دادگاه ها به انواع مختلفی تقسیم می شوند. اما همه احکام را می توان به نوعی در مجموعه حکم تاسیسی و حکم اعلامی دسته بندی نمود. بدین معنا که یک حکم یا اعلامی است یا تاسیسی! حال سوالی که مطرح می شود این است که تفاوت حکم تاسیسی و حکم اعلامی چیست؟

در ابتدا باید برای روشن شدن موضوع به تعریف هرکدام از آن ها بپردازیم. و در قالب مثال این تعاریف را شفاف سازی کنیم. بنابراین به شما پیشنهاد می دهیم با مطالعه این مقاله وکیل شاه مرادی را همراهی کنید .

حکم اعلامی به چه معناست؟

همانطور که از عنوان موضوع بر می آید به حکمی که در حال اعلام کردن موضوعی است حکم اعلامی گفته می شود؛ یعنی موضوعی برای دادگاه اثبات شده است. و به دنبال آن مبادرت به اعلام حکم متناسب با موضوع پرونده می کند. و هیچ قاعده جدیدی را در این بین نمی سازد. این مورد را با ذکر یک مثال تشریح می کنیم.

4 تفاوت حکم تاسیسی و حکم اعلامی

مثال:

تصور کنید خواسته ای را مبنی بر تأیید فسخ به دادگاه ارائه کرده اید. خوانده نیز در جریان دادرسی شرکت می کند و ضمن قبولی شرایط به وجود آمده (تأیید اعلام فسخ از هر طریقی اعم از اظهارنامه و … ) اظهارات خواهان را تأیید می کند ، در اینجا دادگاه حکم به تأیید فسخ خواهد داد. این حکم یک حکم اعلامی است و مقام قضایی هیچ وضعیت جدیدی را ایجاد نمی کند.

حکم تاسیسی به چه معناست؟

در حکم تاسیسی بر خلاف حکم اعلامی، مقام قضایی علاوه بر بررسی موضوع پرونده و اعلام حقانیت آن مبادرت به ایجاد یک وضعیت جدید هم می کند. که وابسته به قانون است. به همین علت است که اغلب مردم جامعه ما با احکام اعلامی آشنایی دارند. اما آگاهی چندانی از احکام تاسیسی ندارند. در قالب یک مثال به شفاف سازی حکم تاسیسی می پردازیم.

مثال:

تصور کنید یک فرد تاجر ورشکسته شده است. برای اینکه یک فرد به عنوان ورشکسته شناخته شود باید حتماً حکم ورشکستگی او در دادگاه صادر شود. فردی که ورشکسته شده و توانایی پرداخت بدهی های خود را با توجه به میزان درآمد و مال و اموال خود ندارد و اعلام می شود که این شخص ورشکسته است.

حال دادگاه علاوه بر حکم فوق، حکم دیگری را هم صادر می کند. مبنی بر اینکه فرد ورشکسته حق ندارد در اموال خود تصرف نماید. و باید مدیر تسویه برای رسیدگی به امور مالی او تعیین شود. این حکم در عرف جامعه وجود نداشته است. و توسط قانون گذار تاسیس شده است. حکم فوق یک وضعیت جدید را ایجاد می کند. به همین علت به عنوان حکم تاسیسی شناخته می شود.

تفاوت حکم اعلامی و حکم تاسیسی چیست؟

اکنون با توجه به تعاریف بالا می توان تفاوت حکم اعلامی و حکم تاسیسی را به خوبی دریافت .
تفاوت این احکام به شرح ذیل هستند:

 1. حکم اعلامی به وجود آورنده یک وضعیت جدید نیست. و اعلام کننده یک وضعیت خاص در گذشته است. اما حکم تاسیسی یک وضعیت جدید را ایجاد می کند که تا پیش از آن وجود نداشته است.
 2. حکم اعلامی ناظر بر گذشته است. و حکم صادره را با توجه به دینی که در گذشته ایجاد شده است صادر می کند. اما حکم تاسیسی ناظر بر آینده است.
 3. اغلب احکام دادگاه ها در مجموعه احکام اعلامی قرار میگیرند اما بخش محدودی از آن ها دارای جنبه تاسیسی هستند.
 4. مراجعه به وکیل برای امور حقوقی و کیفری از اهمیت زیادی برخوردار است. اما در خصوص احکام تاسیسی از اهمیت بالاتری برخوردار می باشد. چرا که این امور کاملاً جنبه حقوقی دارند. و عامه اجتماع از آن ها اطلاعی ندارند. این درحالیست که اغلب مردم جامعه از نتیجه احکام اعلامی به خوبی آگاهی دارند .

ضمانت اجرای نداشتن دفتر تجاری

ضمانت اجرای نداشتن دفتر تجاری : یکی از مهمترین مباحثی که در حوزه تجارت وجود دارد داشتن دفاتر تجاری و امضای آن ها طبق قانون است. همه کسانی که طبق قانون تجارت به عنوان تاجر شناخته می شوند ملزم به داشتن دفاتر تجاری هستند. در ادامه به معرفی انواع دفاتر تجاری پرداخته و ضمانت اجرای نداشتن دفتر تجاری را طبق قانون بررسی می کنیم.

انواع دفاتر تجاری

ضمانت اجرای نداشتن دفتر تجاری

منظور از دفاتر تجاری دفاتر مخصوصی است که تجار باید تمام امور مربوط به فعالیت های اقتصادی و تجاری خود از جمله داد و ستد های خود را در آن درج نمایند. کلیه تجار به استثنا کسانی که به عنوان کسبه جزء شناخته می شوند قانوناً ملزم به نگهداری این دفاتر هستند. عنوان دفاتر تجاری عبارت است از:

 • روزنامه
 • کل
 • دارایی
 • کپیه

دفتر روزنامه چیست؟

دفتر روزنامه دفتری است که تاجر آن را به صورت روزانه تنظیم می کند. و در یک تاریخ منظم و به ترتیب کلیه اعمال تجارتی خود را در آن به ثبت می رساند. بنابراین دفاتر روزنامه از حیث تاریخ انجام معاملات کاملاً منظم و مرتب بوده و یک گزارش کاملا دقیق از فعالیت های روزانه تاجر است.

دفتر کل چیست؟

دفتر کل دفتری است که در آن انواع و اقسام معاملات تاجر از یکدیگر تفکیک شده. و هر نوع فعالیتی با توجه به ماهیت متفاوتی که دارد در صفحه مخصوص به خود ثبت می شود. تاجر وظیفه دارد تا هر هفته یک بار از روی دفتر روزنامه، دفتر کل را تتظیم کند.

دفتر دارایی چیست؟

دفتر دارایی به عنوان یکی از مهمترین دفاتر تجاری در عرصه تجارت عبارت از دفتری است. که تاجر باید هر سال، صورت جامعی از تمام دارایی‌ های منقول و غیرمنقول خود و همچنین دیون و مطالبات سال ‌های گذشته را به صورت تفکیک ‌شده و کامل و به ترتیب در آن ثبت و امضا کند. این دفتر باید تا 15 فروردین سال بعد تکمیل شود. از طریق همین دفتر می توان پی برد که شخص چه مقدار سود و ضرر کرده است و چه مالی به اموال او اضافه یا کم شده است. در صورتی که شخص مورد نظر یک شخص حقوقی باشد و شرکت آن فعالیت داشته باشد، باید دفاتر را تحویل دارایی دهد. در غیر این صورت مشمول جرائم مالیاتی خواهد شد.

دفتر کپیه چیست؟

دفتر کپیه دفتری است که شامل کلیه مراسلات مخابرات و صورت حساب های صادره و وارده تاجر می باشد. که باید آن ها را به ترتیب در این دفتر ثبت نماید. تاجر موظف است کلیه مراسلات و مخابرات و صورتحساب های وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوص ضبط نماید. می توان گفت دفتر کپیه نظام بایگانی تاجر است. دفتر کپیه به این صورت امروزه دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرد و تجار به جای آن از دفتر اندیکاتور یا نامه نما استفاده می کنند.

ضمانت اجرای عدم نگهداری از دفاتر تجاری چیست؟

در برخی از مواقع تاجر مبادرت به تنظیم دفاتر تجاری می کند. اما در نگهداری از آن ها اهمال کرده و مراقبت های لازم را به کار نمی برد. در اینجا دو نوع ضمانت اجرای مدنی و کیفری متصور است.

 • ضمانت اجرای کیفری: به مجازات ورشکستگی به تقصیر از 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم می‌شود.
 • ضمانت اجرای مدنی: شخص ثالث می‌تواند جبران خسارتی که به او وارد شده است را درخواست کند.

ضمانت اجرای نداشتن دفاتر تجاری چیست؟

در مقابل ضمانت اجرای نداشتن دفتر تجاری صرفاً جزای نقدی است. طبق قانون نداشتن دفتر تجاری يا عدم امضای دفتر به وسیله نماينده اداره ثبت، موجب ورشكستگی تاجر نمی ‌شود اما اگر تاجر، متوقف در تأديه ديون باشد. و دفاتر تجاری هم نداشته باشد يا دفاتر تجاری او به صورت مرتب تنظیم نشده باشد. در اين صورت با از يك طرف تاجر محتمل است به مجازات جرم ورشكسته به تقصير محكوم شود و از طرف ديگر به جزاي نقدي محكوم گردد.

امید شاه مرادی – مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری

تفاوت حکم و قرار در قانون ایران

حکم و قرار چه تفاوت هایی دارند ؟ امروزه دادگاه های حقوقی و کیفری برای رسیدگی به یک پرونده یا خاتمه آن، احکام یا قرارهایی را صادر می کنند. اما برای بسیاری از مراجعه کنندگان این سوال مطرح می شود که تفاوت حکم و قرار در چیست ؟ و چرا دادگاه ها در برخی از مواقع مبادرت به صدور حکم و در برخی از مواقع نیز مبادرت به صدور قرار می کنند؟ این سوالی است که در خلال این مقاله به آن پاسخ می دهیم.

حکم چیست؟

حکم از اهمیت وافری در سیستم قضایی و حقوقی برخوردار است. در واقع زمانی که دادگاه ها مبادرت به وضع قرار می کنند یا دستورات دیگری را صادر می نمایند. در حال بررسی یک پرونده هستند تا بتوانند در خصوص آن به یک حکم دست پیدا کنند. بنابراین اغلب قرارها در راستای اهدافی صادر می شوند که به صدور حکم منتهی گردند.

تفاوت حکم و قرار در قانون ایران

حکم را می توان به صورت ذیل تعریف کرد:

تصمیم دادگاه در صورتی که راجه به ماهیت و قاطع دعوا باشد و موجب فصل خصومت گردد. (هرچند برای یکی از طرفین دعوی ناخوشایند است.) یا منجر به صدور مجازت شود به عنوان حکم شناخته می شود. در واقع حکم به رایی گفته می شود که در امور حقوقی به رفع اختلاف و در امور کیفری به وضع مجازات یا تبرئه شخص منتهی می شود.

قرار چیست؟

اکنون که با حکم آشنا شده اید باید بدانید که هرکدام از آراء دادگاه ها که در قالب حکم صادر نشود نوعی قرار است. در واقع این تعریفی است که بسیاری از دکترین حقوق در خصوص قرار ارائه کرده اند و آن را شامل قرار مقدماتی، قرار قاطع و قرار شبه قاطع می دانند. این درحالیست که حکم صرفاً یک رای قاطع می باشد. البته بیشتر ما قرارها را با عناوین واقعی آن ها از جمله قرار بازداشت، قرار وثیقه، قرار کفالت و … می شناسیم.

اگر بخواهیم آن را به صورت دقیق تر تعریف کنیم باید بگوییم که قرار عبارت‌ است از نوعی تصمیم قضایی که از سوی مقامات قضایی در طول تحقیقات مقدماتی و در مقام انجام دادن تحقیق و در موارد استثنایی نیز در جریان محاکمه و رسیدگی به پرونده در دادگاه صادر می‌شود. و این تصمیم ممکن است ناظر به متهم، اشخاص ثالث یا در مورد اشیاء و اموال باشد. بنابراین می توان گفت قرار عبارت است از تصمیم دادگاه در امر ترافعی که کلاً یا بعضاً قاطع دعوی و خصومت نباشد.

تفاوت قرار و حکم در چه موارد و صفاتی است؟

اکنون به سوال اصلی مقاله باز می گردیم که تفاوت حکم و قرار در چیست؟ در وهله اول باید بگوییم که شباهت حکم و قرار در این است. که هر دوی آن ها در زیرمجموعه آراء دادگاه ها قرار می گیرند. ذکر ویژگی های این نوع از آراء دادگاه ها باعث می شود تا به تفاوت آن ها پی ببریم. این موارد عبارتند از:

 • حکم و قرار در امور ترافعی صادر می شوند اما حکم قاطع دعواست ولی قرار قاطع دعوا نیست.
 • حکم توان اثباتی دارد اما قرار توان اثباتی ندارد و صرفاً یک اهرم فشار یا تضمین کننده است.
 • حکـم راجع به ماهیت دعوا صادر می گردد اما قرارها نسبت به اشخاص و اموال آن ها صادر می شوند.
 • حکم موجب ایجاد اعتبار امر قضاوت شده می گردد. اما قرار این گونه نیست به جز قرار سقوط دعوا ( بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی )
 • در اغلب موارد می توان نسبت به احکام دادگاه ها، درخواست تجدیدنظر خواهی نمود. اما نمی توان نسبت به قرارها درخواست تجدیدنظر داشت مگر اینکه یک اعتراض ساده در خصوص آن ها صورت گیرد.
 • حکم نسبت به اشخاص و طرفین دعوی صادر می گردد. اما قرار می تواند نسبت به افرادی که خارج از دعوی هم قرار دارند صادر شود.
 • تاثیر حکم نسبت به آینده است و اگر در دادگاه های بالاتر نقض نشود همواره ادامه خواهد داشت. اما قرارها به صورت موقتی هستند و بعد از یک مدت مشخص، اعتبار خود را از دست می دهند.

امید شاه مرادی – مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری

وکیل متخصص شهرداری و امور مربوطه

وکیل متخصص شهرداری + انجام کلیه امور و دعاوی مربوط به شهرداری ها در تهران : حتماً برای شما هم پیش آمده است که برای احقاق حق یا شکایت از برخی آزار و اذیت ها به شهرداری مراجعه کرده باشید. در اینجا قطعاً حضور یک وکیل متخصص شهرداری به شدت می تواند در کسب نتیجه مطلوب به شما کمک کند. حتی اگر توانایی مالی برای گرفتن وکیل شهرداری را ندارید می توانید با دریافت مشاوره حقوقی از یک وکیل مجرب شهرداری یک مسیر صحیح و متنج به نتیجه را برای شکایت و احقاق حق انتخاب نمایید.

شهرداری وظایف متعددی را برعهده دارد. باید به این نکته هم دقت کنیم که وظایف این نهاد در اغلب موارد با تنش هایی میان شهروندان و شهرداری همراه می گردد اما نباید این مسئله را هم نادیده گرفت که در موارد خاصی می توان علیه این نهاد یا کارکنان آن به علت ارتکاب جرم یا تخلف شکایت کرد یا دادخواست حقوقی تنظیم نمود. این مسئله را ضمن تاکید بر گرفتن وکیل متخصص شهرداری بررسی می کنیم.

وکیل متخصص شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری

وکیل ماده 5 کمیسیون شهرداری

اعتراض و شکایت علیه شهرداری و کارکنان آن

کارکنان شهرداری موظف هستند در همه شرایط مراقب رفتار و اعمال خود در برابر مراجعه کنندگان باشند. به هر حال این نهاد یک نهاد پر تنش است و هر کسی نباید پذیرای اشتغال در این مجموعه باشد مگر اینکه از قدرت بالایی برای کظم غیظ و پاسخ صحیح و منطقی به مراجعه کنندگان برخوردار باشد. به همین علت نمی توان برخورد نامناسب کارکنان شهرداری با شهروندان را به علت پر تنش بودن این شغل توجیه کرد. بنابراین کارکنان شهرداری هرگز نمی توانند به دیگران توهین کنند یا رفتار نامناسب داشته باشند.

علاوه بر مورد فوق باید به مواردی اشاره کرد که باعث نارضایتی شهروندان شده و شهرداری با توجه به اختیارت متفاوتی که دارد می تواند به این نارضایتی ها پایان دهد.

به عنوان مثال ساخت و ساز مجاور و عدم رعایت حال همسایگان باعث شده است تا آرامش یک محله از بین برود یا اینکه وجود چاله در یک خیابان یا کوچه باعث وقوع خسارت، واژگون شدن خودروها و حتی ورود آسیب به کودکان شده است و شهرداری نیز در عین مطلع بودن از این قضیه به آن رسیدگی نمی کند. این مسئله نیز اهمال کاری قلمداد می شود و قابل اعتراض و شکایت خوهد بود.

مورد دیگر مربوط به زمانی است که گاهاً برخی از کارکنان شهرداری برای اجرای وظایف خود یا برای تضییع حقوق دیگری و منفعت رسانی به یک شخص دیگر رشوه دریافت می کنند یا هر مسئله کیفری دیگری که در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است را مرتکب می شوند. در این شرایط نیز عملکرد آن ها به علت ارتکاب فعلاً مجرمانه قابل پیگیری است.

مسئله دیگر که بسیاری از افراد را به شکایت علیه شهرداری وادار می کند عدم اجرای قوانین می باشد. در این خصوص می توان به عدم پرداخت بهای ملکی اشاره کرد که توسط شهرداری و برای اجرای طرح های تفصیلی تصاحب شده و ارزش ملک به صاحب اولیه آن پرداخت نشده است. همانطور که مشخص است شهرداری یکی از نهادهایی است که به وفور در معرض اتهام قرار می گیرد و شهروندن نیاز دارند برای دفاع از حقوق خود به وکیل متخصص شهرداری مراجعه کنند.

برای شکایت علیه شهرداری به کجا مراجعه کنیم؟

در حالت کلی دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به تخلفات و شکایاتی که علیه شهرداری مطرح شده اند معرفی شده است اما در برخی از موارد نیز نمی توان از طریق دیوان عدالت اداری احقاق حق کرد. طبق قانون نحوه شکایت از شهرداری یا تنظیم دادخواست حقوقی بنا بر نوع تخلف یا تقصیری که توسط کارکنان و مسئولین این نهاد رخ می دهد متفاوت می باشد و به تبع مرجع صالح برای رسیدگی به آن ها نیز با یکدیگر فرق می‌کند.

اگر شکایت از شهرداری ناشی از ارتکاب فعل مجرمانه توسط کارکنان این دستگاه باشد دادسرا و دادگاه عمومی کیفری محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است اما اگر شکایت از شهرداری ناشی از دعاوی مدنی و مناسبات مرتبط با حقوق خصوصی باشد، دادگاه عمومی حقوقی مرجع صالح به رسیدگی خواهد بود.

اگر از اقدامات و تصمیمات شهرداری متحمل خسارت شده اید یا به آن ها معترض هستید دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی خواهد بود. اغلب شکایاتی که علیه شهرداری مطرح می شود در همین مجموعه قرار می گیرند. تنظیم شکایت در دیوان عدالت اداری باید به صورت اینترنتی و غیر حضوری باشد. این مسئله نیاز شهروندن برای مراجعه به وکیل شهرداری را نمایان می سازد.

تفاوت عقد بیع و معاوضه

تفاوت عقد بیع و معاوضه : بیع و معاوضه از مهمترین معاملاتی هستند که در دنیای امروز صورت می گیرند. هر چند بسیاری از افراد تصور می کنند که هیچ تفاوتی میان بیع و معاوضه وجود ندارد. با این حال از دیدگاه علم حقوق این گونه نیست و بیع متفاوت با معاوضه می باشد. به همین علت تصمیم گرفته ایم تا در این مقاله به بررسی تفاوت هرکدام از آن ها با دیگری بپردازیم.

بیع به چه معناست؟

بیع به معنای خرید و فروش است که ماده 338 قانون مدنی نیز به تعریف آن پرداخته است . در واقع معنای واقعی بیع همان معاملاتی است که همه ما هر روزه تجربه می کنیم.

مدارک اثبات بیع

مبلغی را پرداخت کرده و یک جنس یا کالایی را خریداری می کنیم . این همان بیع است و دارای چهار رکن می باشد. بایع یا همان فروشنده ، مبیع یا همان موضوع معامله، ثمن یا همان مبلغی که در ازای خرید مبیع پرداخت می شود و مشتری که در نهایت به عنوان خریدار معرفی می شود. یا معامله را می پذیرد یا آن را رد کرده و از وقوع عقد بیع جلوگیری می کند .

تفاوت عقد بیع و معاوضه

معاوضه چیست؟

معاوضه شباهت زیادی به بیع دارد با این تفاوت که در آن دو کالا به جای مبیع و ثمن رد و بدل می شوند و عوض و معوض نام دارند. هر دو طرف معامله نیز به عنوان تعویض کننده شناخته می شوند اما یکی از آن ها به عنوان تعویض کننده اول معرفی می شود که صاحب معوض است. و دیگری در قالب تعویض کننده دوم شناخته می شود که صاحب عوض می باشد. در اینجا هر دو عوض و معوض دارای ماهیتی شبیه به مبیع هستند و در موردی که کالایی با پول مبادله می شود ، قاعده عرفی آن را بیع می داند نه معاوضه .
در واقع می توان گفت قصد مشترک طرفین عقد معیار تمییز معاوضه از بیع است .

تفاوت بیع و معاوضه در چه موارد و صفاتی می باشد؟

تفاوت های عقد بیع و معاوضه را در می توان در موارد ذیل خلاصه نمود:

 • عقد بیع با استفاده از خیار مجلس، خیار تاخیر در پرداخت ثمن و خیار حیوان قابل فسخ است اما معاوضه این گونه نیست و بدون رضایت طرف دیگر قابل فسخ نمی باشد.
 • یکی دیگر از اختلافات عقد بیع و معاوضه مربوط به حق شفعه است. حق شفعه از طریق عقد بیع ایجاد می شود و در معاوضه ایجاد نمی گردد.
 • می توان اختلاف در عوض معامله را به عنوان مهمترین اختلاف و تفاوت عقد بیع و معاوضه دانست. چرا که عوض معامله در عقد بیع عمدتاً همان ثمن یا وجه نقد است اما در معاوضه این گونه نیست و عوض معامله یک کالای دیگر می باشد.

نکاتی در خصوص خیارات وارد در بیع و حق شفعه

شاید در میان مطالب فوق با این سوالات مواجه شده باشید که منظور از خیار مجلس، خیار حیوان، خیار تاخیر ثمن و حق شفعه چیست؟ این عبارات را در بحث نهایی مقاله تشریح خواهیم کرد.

خیار مجلس

شما زمانی که در حال یک معامله هستید تا زمانی که از جمع مورد نظر و محل انعقاد معامله خارج نشده اید می توانید معامله را فسخ کنید.

خیار حیوان

اگر یک حیوان خریداری کرده اید می توانید تا سه روز بعد از معامله، حیوان را برگردانده و ثمن معامله دریافت کنید.

خیار تأخیر ثمن

اگر بهای مبیع یا کالای خریداری شده را به موقع پرداخت نکنید فروشنده حق دارد معامله را یک طرفه فسخ نموده و مبیع را از شما پس بگیرد .

حق شفعه

این حق در خصوص اموال غیرمنقول که دارای دو مالک به صورت شریکی است ایجاد می گردد. و بدین صورت است که اگر یکی از شرکا تصمیم به فروش سهم خود گرفت شریک دیگر برای خرید سهم آن شریک نسبت به سایر مردم ارجحیت دارد مگر اینکه قیمت متناسب با ارزش ملک را پرداخت نکند . ماده 808 قانون مدنی حق شفعه را تعریف نموده است .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی