مشاوره حقوقی مهریه : به مجرد وقوع عقد ازدواج حقوقی و تکالیفی برای زن و مرد ایجاد می گردد ، یکی از حقوق مالی زوجه مهریه است هر چند در عقد دائم بر خلاف عقد موقت وجود و تعیین مهریه الزامی نبوده اما در عرف به ندرت می توان شخصی را پیدا کرد که بدون مهریه تن به ازدواج دهد .

معمولاً زوجین قبل از عقد مشاوره های لازم در خصوص حقوق مالی ناشی از ازدواج از جمله مهریه ، نفقه ، اجرت المثل و … را از وکیل خانواده دریافت نمی نمایند و ممکن است این امر به جهت عدم آگاهی کافی و لازم بعداً مشکلاتی برای آنها ایجاد نماید . در ذیل نکاتی در خصوص مهریه را شرح می دهیم .

مشاوره حقوقی مهریه

نکاتی در خصوص مهریه

  1. هر چیزی را نمی توان به عنوان مهریه تعیین نمود و مهریه می بایست مالیت داشته و همچنین معلوم و معین و قابل تملک باشد . بنابراین تعیین بخشی از اعضای بدن زوج از جمله یک دست و یک پا ، بال مگس و … که از برخی از افراد در جامعه شنیده می شود صحت نداشته و به جهت مالیت نداشتن و قابل تملک نبودن صحیح نمی باشد .
  2. مهریه نوعی الزام قانونی است که به شوهر تحمیل می گردد و زوجین هنگام انعقاد عقد یا پس از آن مقدار مهریه را تعیین می نمایند .
  3. به محض وقوع عقد زوجه مالک تمام مهریه می گردد و چنانچه مهریه او حال باشد می تواند تا زمانی که مهریه خود را دریافت نکرده تمکین ننماید و در مقابل روج نمی تواند پرداخت مهریه را مشروط به تمکین نماید در واقع زوج حق حبس ندارد .
  4. طلاق قبل از نزدیکی زن را مستحق نیمی از مهریه می نماید و اگر مرد بیش از نصف مهریه به زن پرداخت نموده باشد و قبل از نزدیکی طلاق صورت گیرد می تواند مازاد را دریافت نماید . این حکم ویژه طلاق بوده و با بند 3 تعارض ندارد . چنانچه زن همسر خود را از پرداخت تمام مهریه بری نموده باشد و طلاق قبل از نزدیکی صورت گیرد با توجه به اینکه مرد مالی پرداخت نکرده حقی نسبت به نیمی از مهر نخواهد داشت .
بیشتر بخوانید در  مشاوره حقوقی طلاق

تعیین مهریه بیش از 110 عدد سکه

معمولاً افراد به اشتباه گمان می کنند بیش از 110 عدد سکه به عنوان مهریه به هیچ عنوان قابل وصول نیست ، لازم به ذکر چنانچه مرد متمکن باشد مهریه به هر میزانی که باشد ( حتی چند هزار سکه )  توسط وکیل مهریه قابل وصول است و در واقع تا میزان 110 عدد سکه اصل بر ملائت زوج است و نسبت به مازاد 110 عدد اصل بر اعسار است .

اثبات اعسار تا 110 عدد سکه به عهده زوج است و چنانچه زوج قادر به پرداخت این تعداد نباشد می بایست با تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه ، اعسار خود را ثابت نماید و پس از اثبات این موضوع مهریه همسر خود را به صورت اقساطی بپردازد ، اما نسبت به مازاد 110 عدد سکه زوجه باید ملائت زوج را ثابت نماید و چنانچه مالی از همسر خود سراغ داشته به دادگاه معرفی نماید تا با رعایت مستثنیات دین آن مال توقیف گردد .

بیشتر بخوانید در  وکیل طلاق

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

اقساط مهریه بر چه اساسی تعیین می گردد ؟

دادگاه با بررسی وضعیت زوج بر اساس درآمد ایشان پیش پرداخت و اقساط را تعیین می نماید.

کمترین پیش پرداخت مهریه چقدر است ؟

محدودیتی در این خصوص از نظر قانون وجود نداشته ، حتی ممکن است دادگاه بدون تعیین پیش قسط حکم به تقسیط دهد.

آیا به زنی که خیانت کرده مهریه تعلق می گیرد ؟

این موضوع ارتباطی به مهریه ندارد بنابراین مهریه به ایشان تعلق می گیرد