مشاوره حقوقی مهریه : به مجرد وقوع عقد ازدواج حقوقی و تکالیفی برای زن و مرد ایجاد می گردد ، یکی از حقوق مالی زوجه مهریه است هر چند در عقد دائم بر خلاف عقد موقت وجود و تعیین مهریه الزامی نبوده اما در عرف به ندرت می توان شخصی را پیدا کرد که بدون مهریه تن به ازدواج دهد .

معمولاً زوجین قبل از عقد مشاوره های لازم در خصوص حقوق مالی ناشی از ازدواج از جمله مهریه ، نفقه ، اجرت المثل و … را از وکیل خانواده دریافت نمی نمایند و ممکن است این امر به جهت عدم آگاهی کافی و لازم بعداً مشکلاتی برای آنها ایجاد نماید . در ذیل نکاتی در خصوص مهریه را شرح می دهیم .

مشاوره حقوقی مهریه

نکاتی در خصوص مهریه

  1. هر چیزی را نمی توان به عنوان مهریه تعیین نمود و مهریه می بایست مالیت داشته و همچنین معلوم و معین و قابل تملک باشد . بنابراین تعیین بخشی از اعضای بدن زوج از جمله یک دست و یک پا ، بال مگس و … که از برخی از افراد در جامعه شنیده می شود صحت نداشته و به جهت مالیت نداشتن و قابل تملک نبودن صحیح نمی باشد .
  2. مهریه نوعی الزام قانونی است که به شوهر تحمیل می گردد و زوجین هنگام انعقاد عقد یا پس از آن مقدار مهریه را تعیین می نمایند .
  3. به محض وقوع عقد زوجه مالک تمام مهریه می گردد و چنانچه مهریه او حال باشد می تواند تا زمانی که مهریه خود را دریافت نکرده تمکین ننماید و در مقابل روج نمی تواند پرداخت مهریه را مشروط به تمکین نماید در واقع زوج حق حبس ندارد .
  4. طلاق قبل از نزدیکی زن را مستحق نیمی از مهریه می نماید و اگر مرد بیش از نصف مهریه به زن پرداخت نموده باشد و قبل از نزدیکی طلاق صورت گیرد می تواند مازاد را دریافت نماید . این حکم ویژه طلاق بوده و با بند 3 تعارض ندارد . چنانچه زن همسر خود را از پرداخت تمام مهریه بری نموده باشد و طلاق قبل از نزدیکی صورت گیرد با توجه به اینکه مرد مالی پرداخت نکرده حقی نسبت به نیمی از مهر نخواهد داشت .

تعیین مهریه بیش از 110 عدد سکه

معمولاً افراد به اشتباه گمان می کنند بیش از 110 عدد سکه به عنوان مهریه به هیچ عنوان قابل وصول نیست ، لازم به ذکر چنانچه مرد متمکن باشد مهریه به هر میزانی که باشد ( حتی چند هزار سکه )  توسط وکیل مهریه قابل وصول است و در واقع تا میزان 110 عدد سکه اصل بر ملائت زوج است و نسبت به مازاد 110 عدد اصل بر اعسار است .

اثبات اعسار تا 110 عدد سکه به عهده زوج است و چنانچه زوج قادر به پرداخت این تعداد نباشد می بایست با تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه ، اعسار خود را ثابت نماید و پس از اثبات این موضوع مهریه همسر خود را به صورت اقساطی بپردازد ، اما نسبت به مازاد 110 عدد سکه زوجه باید ملائت زوج را ثابت نماید و چنانچه مالی از همسر خود سراغ داشته به دادگاه معرفی نماید تا با رعایت مستثنیات دین آن مال توقیف گردد .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

اقساط مهریه بر چه اساسی تعیین می گردد ؟

دادگاه با بررسی وضعیت زوج بر اساس درآمد ایشان پیش پرداخت و اقساط را تعیین می نماید.

کمترین پیش پرداخت مهریه چقدر است ؟

محدودیتی در این خصوص از نظر قانون وجود نداشته ، حتی ممکن است دادگاه بدون تعیین پیش قسط حکم به تقسیط دهد.

آیا به زنی که خیانت کرده مهریه تعلق می گیرد ؟

این موضوع ارتباطی به مهریه ندارد بنابراین مهریه به ایشان تعلق می گیرد