نوشته‌ها

تخريب اموال ديگران

تخريب اموال ديگران : در بسيارى از موارد شاهد مشاجرات ميان افراد و در نتيجه ى آن ايراد خسارت به اموال يكديگر و همچنين گاهى اوقات شاهد ايراد خسارت برخی اشخاص به اموال عمومى بوده ايم . غافل از اينكه تخريبِ اموال ديگران جرم محسوب ميشود و مجازاتِ مربوط به خود را دارد .

تخريب اموال ديگران

با توجه به اينكه مالكيت افراد نسبت به اموال خود از نظر قانون محترم شمرده شده ، بنابراين هيچ كس حق تعرض به اين اموال را ندارد و وارد كردن خسارت بر اموال ديگران جرم است . با اين مقدمه به تفسير جرم تخريب اموال دیگران ميپردازيم كه تخريب اموال دیگران چيست و چگونه محقق مى شود و مجازات آن چيست ؟.

 

تعریف جرم تخریب

جرم تخريب عبارت است از نابود كردن يا ايراد خسارت عمدى به اموال غير و جرم تحريق عبارت است از آتش زدن عمدى اموال ديگران . در قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٧٥ مواد ٦٧٥ الى ٦٨٩ جرم تخريب و تحريق را جرم انگارى كرده است .

فعل و رفتار فیزیکی

فعل يا رفتار فيزيكى در تحقق جرم تخريب و تحريق اموال دیگران اعم است از نابود كردن به معناى از بين بردن كلى مال با آتش زدن يا خراب كردن كردن آن و همينطور ايراد خسارت به معناى صدمه زدن به مال بدون از بين بردن كلى مال است .

توضيحاً اينكه تخريب غالباً با فعل مثبت واقع مى شود اما گاهى با ترك كردن فعل به صورت عمدى نيز مى توان موجب تخريب اموال شد . مثل عدم مراقبت عمدى از مال متعلق به غير كه وظيفه مراقبت از آن بر عهده مرتكب بوده است .

 

تخريب اموال ديگران

شرایط لازم برای تحقق جرم تخریب اموال دیگران :

شرايط لازم براى تحقق جرم تخريب اموال دیگران عبارت است از اينكه : اولاً موضوع تخريب و تحريق بايد عرفاً و شرعاً ماليت داشته باشد . ثانياً مال بايد متعلق به غير باشد .

در جرم تخريب و تحريق اضرار به صاحب مال كافى است و حتماً نياز نيست كه مال از حيز انتفاع خارج شده باشد، البته لازم است كه رابطه سببيت بين فعل انجام شده و خسارت وارده اثبات گردد . بنابر اين با عدم ورود هيچ گونه خسارت ، تخريب و تحريق وارد نشده است .

همانگونه كه در تعريف جرم تخريب ذكر شد ، تخريب و تحريق زمانى محقق است كه علاوه بر شرايط مذكور عمد در انجام فعل وجود داشته باشد . در واقع مرتكب با سوءنيت فعل تخريب و تحريق اموال غير را انجام دهد .

 

آيا تخريب در اموال مشاع بين دو شريك نيز محقق مى شود يا خير ؟

در پاسخ بايد گفت كه ارتكاب تخريب و تحريق نسبت به مال مشترك در صورتيكه مقرون به قصد اضرار يا جلب منافع غير مجاز همراه با سوءنيت باشد ، قابل تعقيب است هر چند مالكيت اموال به طور اشاعه و اشتراك باشد .

برخى از مصادق جرم تخريب اموال دیگران :

  • تخريب اموال منقول يا غير منقول كه ميتواند با آتش زدن مطابق با ماده ٦٧٥ قانون تعزيرات يا غير آتش زدن مطابق با ماده ٦٧٦ قانون تعزيرات باشد و يا تخريب اموال منقول و غير منقول متعلق به غير مطابق با ماده ٦٧٧ قانون تعزيرات باشد كه در اين صورت به مجازات شش ماه تا سه سال حبس محكوم ميگردد.
  • كشتن حيوانى كه كشتن آن توسط دولت ممنوع شده اگر بدون ضرورت باشد و يا صيد و شكار حيوانات وحشى حفاظت شده بدون جواز و به طور غير قانونى نيز از مصاديق جرم تخريب است و مطابق با ماده ٦٨٠ قانون تعزيرات جرم است .
  • اتلاف اسناد نيز از مصادق جرم تخريب است البته در اين مورد بايد قائل به تفكيك شد ، اگر اسناد دولتى باشد ، تلف كردن يا سوزاندن آن مطلقا جرم محسوب مى شود . اما اگر سند غير دولتى باشد ، جرم تخريب و تحريق وقتى محقق است كه مقيد به ورود ضرر باشد .
  • تخريب اموال عمومى به هر طريقى باشد جرم است و منظور از اموال عمومى ، اموالى است كه مورد استفاده عموم است خواه ايجاد كننده آن دولت باشد خواه بخش خصوصى . با اين تفاسير تخريب علائم جاده اى نيز مصداق جرم تخريب اموال عمومى است .

 

مشاوره با ما

جهت کسب اطلاع بیشتر و مشاوره از وکیل کیفری با ما تماس حاصل فرمایید .

 

تلفن تماس : 09123939759