نوشته‌ها

مطالبه ی مابه التفاوت کسری مساحت پیش فروش

مطالبه ی مابه التفاوت کسری مساحت پیش فروش : مطالبه ی مابه التفاوت کسری مساحت پیش فروش : به طور معمول ساختمان باید مشخصات پیش بینی شده در نقشه را داشته باشد . با این حال در بسیاری موارد ساختمان در پایان کار متفاوت از نقشه و مساحت مورد تأیید طرفین و شهرداری می شود .در این صورت کسی که تفاوت بنا به ضرر اوست ؛ می تواند برای گرفتن مبلغ اختلافی طرح دعوی کند و تفاوت قیمت را بر پایه ی روز بنا و بر اساس نظر کارشناسی مطالبه کند .

مطالبه ی مابه التفاوت کسری مساحت پیش فروش

مابه التفاوت کسری مساحت در قرارداد پیش فروش بر حسب میزان کسری مساحت ، به دو روش قابل مطالبه است :

  1. بر اساس قیمت مندرج در قرارداد
  2. بر اساس قیمت روز بنا که معمولاً با گذشت زمان ، تفاوت قابل توجه ای با قیمت مندرج در قرارداد پیدا می کند .

چنان چه اختلاف و کسری مساحت ، کمتر یا مساوی با پنج درصد باشد ، پیش خریدار می تواند مابه التفاوت را فقط بر اساس نرخ مندرج در قرارداد ، مطالبه کند .

 

مطالبه ی مابه التفاوت کسری مساحت پیش فروش

مرجه صالح به رسیدگی

 

اگر چه بر اساس ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان ، حل کلیه اختلافات ناشی از تعبیر ، تفسیر و اجرای قراردادهای پیش فروش ساختمان بر عهده هیئت داوری است ولی در حال حاضر رسیدگی به اختلافات قراردادهای پیش فروش بر عهده ی دادگاه عمومی است .
دادگاه عمومی حقوقی پس از رسیدگی بر اساس نظر کارشناس ، رأی مبنی بر محکومیت پیش فروشنده به پرداخت مابه التفاوت کسری مساحت صادر می کند و پس از قطعیت ، اجراییه صادر می شود و محکوم له می تواند در صورت وجود اموال محکوم علیه را توقیف و محکوم به را از آن محل وصول و در غیر این صورت مطابق با ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، اقدام به جلب محکوم علیه نماید .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759