نوشته‌ها

مطالبه ی اجور معوقه ی اجاره بها

مطالبه ی اجور معوقه ی اجاره بها : مطالبه ی اجور معوقه ی اجاره بها :یکی از وظایف مستأجر در مقابل موجر ، پرداخت مال الاجاره در تاریخ مقرر به موجر است . با انعقاد عقد اجاره ذمه ی مستأجر به مال الاجاره مشغول می شود . به عبارت دیگر هنگامی که قرارداد اجاره بین موجر ( مالک ) و مستأجر منعقد می شود ، موجر موظف است که ملک خود را در اختیار مستأجر بگذارد و مستأجر متعهد می شود که مبلغ معینی به ازای استفاده از ملک به عنوان اجاره بها به مالک بپردازد . اگر مستأجر به تعهد خود عمل نکند و اجاره بها را در موعد مقرر پرداخت نکند ، موجر می تواند ، دادخواست مطالبه ی اجور معوقه را مطرح کند .

 

مطالبه ی اجور معوقه ی اجاره بها

دعوی مطالبه ی اجور معوقه ی اجاره بها :

در دعوی مطالبه اجور معوقه ، موجری که اجاره بها را درخواست کرده است به طرفیت مستأجر اقامه دعوی می کند .

چنان چه مالک به دلیل عدم پرداخت اجاره بها ، دستور تخلیه ی ملک را گرفته باشد ، اجرای دستور تخلیه ، منوط به پرداخت ودیعه به مستأجر و یا واریز به حساب اجرای احکام مدنی است و موجر نمی تواند ، اجاره های معوقه را از ودیعه کسر کند . در چنین حالتی موجر می بایست مبلغ اجاره های معوقه را به حساب دادگستری واریز کرده و دادخواست مطالبه ی اجور معوقه را به دادگاه تقدیم کرده و گواهی آن را به اجرای احکام ارائه کند . اجرای احکام شورای حل اختلاف از ارائه ی مبلغ ودیعه به مستأجر در هنگام تخلیه خودداری می کند و پس از صدور حکم قطعی و صدور اجراییه ، مبلغ محکومیت به موجر پرداخت خواهد شد .

 

اجرای رأی مطالبه ی اجور معوقه

زمانی که رأی مبنی بر محکومیت مستأجر به پرداخت مطالبه ی اجور معوقه صادر شد و قطعیت یافت ، اجراییه صادر می شود و می توان با معرفی اموال مستأجر یا استعلام از مراجع مربوطه ، اموالی را که شناسایی شده و جزو مستثنیات دین نمی باشد ، توقیف تا در قبال فروش آن ها مبلغ مورد نظر را به دست آورند . اگر اموالی از مستأجر به دست نیامد ، می تواند مستأجر را تا زمان پرداخت اجاره ی معوقه مطابق بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، جلب کند . اگر مبلغی به عنوان ودیعه نزد موجر باشد ، می تواند مبلغ اجور معوقه را از محل ودیعه تأمین کند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759