نوشته‌ها

تغییر نام کوچک

تغییر نام کوچک : وکیل تغییر نام کوچک : برخی از افراد از بدو تولد با نامی غیر از نام مندرج در شناسنامه مورد خطاب قرار می گیرند از این رو ممکن است با مشکلاتی رو به رو گردند ، بنابراین اقدام به تغییر نام کوچک خود از طریق وکیل تغییر نام می نمایند .

 

تغییر نام کوچک

 

برابر رای وحدت رویه شماره 2 هیئت عمومی دیوان عالی کشور تغییر نام های ممنوعه در صلاحیت اداره ثبت احوال می باشد .

 

مستفاد از ماده 995 قانون مدنی تغییر نام های غیر ممنوعه در صلاحیت محاکم یا به عبارتی دادگاه می باشد در این خصوص با عنایت به اینکه تقدیم دادخوست تحت عنوان تغییر نام کوچک نیازمند آشنایی با قانون ثبت احوال ، قوانین مرتبط ، برخی از آرای وحدت رویه ، رویه قضایی ، استناد و استدلال های محکمه پسند دارد پیشنهاد می گردد قبل از هر گونه اقدامی در این خصوص با وکیل تغییر نام مشورت نموده و سپس اقدام به تقدیم دادخواست تغییر نام کوچک نمایید .

 

تغییر نام کوچک :

قالَ رَسول الله (ص) : اِنَّ اَوَّلَ مایَنحَلُ اَحَدُكَم وَلَدهُ الاسِمُ الحَسَن
پیامبر اكرم (ص) فرمودند : اولین بخشش و عنایت شما به فرزندانتان ، انتخاب نام نیكو می باشد .

از ابتدای رابطه ی انسان با جهان ، نامگذاری برای موجودات و پدیده ها آغاز شد .نامها در تشکیل شخصیت انسان ها تأثیری انکار ناپذیر و به سزایی دارند.

نام نیكو در گرایش افراد به سمت نیکو کاری و همچنین انجام رفتار های مطلوب تأثیر بسزایی دارد . همانطور که نام نکوهیده و تحقیر آمیز می تواند منجر به گرایش اشخاص به سمت رفتار های نامطلوب و منفی ،انتقام ، انزوا و پرخاشگری شود .

دين اسلام افراد را به انتخاب نام پسندیده و خجسته و مناسب توصیه فرموده است . همچنین خداوند متعال در سوره حجرات از به کاربردن القاب ناپسند نهی فرموده و نام و عنوان ناپسند دادن را نتیجه سقوط اخلاقی و تباهی درونی دانسته است .

در عالم حقوق ، نامگذارى فرزندان يكى از تكاليف والدين محسوب مى شود كه گاهى افراد نسبت به نامى كه والدين براى او انتخاب كرده اند ناراضى بوده و تمايل براى تغيير نام کوچک خود دارد . سابقاً امکان تغییر نام کوچک  افراد در شناسنامه فقط در مراکز قضایی امکان‌پذیر بود اما طی چهار سال اخیر برای تسهیل امور اداره ثبت احوال هم به این کار ورود کرده‌ است .

مطابق با ماده ٢٠ قانون ثبت احوال انتخاب نام با اعلام کننده است ، برای نام گذاری یک نام ساده یا مرکب که عرفاً یک نام محسوب می شود انتخاب خواهد شد .

 1. انتخاب نامهائی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می‌گردد و همچنین عناوین و القاب و نامهای زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است .

 2. تشخیص نامهای ممنوع با شورایعالی ثبت احوال می باشد و این شورا نمونه های آن را تعیین و به سازمان اعلام میکند .

 3. انتخاب نام در مورد اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است .

 4. ذکر سیادت در اسناد سجلی ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان با دلائل شرعی ثابت گردد الزامی است ، مگر کسانیکه خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان شرعاً احراز شود .

چه كسانى مى توانند نام کوچک خود را تغيير دهند ؟

بموجب ماده ٢٠ قانون ثبت احوال و تبصره های آن انتخاب نامهای زیر ممنوع و دارندگان آنها می توانند با رعایت مقررات مربوطه نسبت به تغییر آن اقدام نمایند .

 1. نامهائی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می گردد .مانند : ” عبدالات ، عبدالعزی ”
  ( لات و عزی نام دو بت در مکه معظمه دوران قبل از اسلام است )
 2.  اسامی مرکبی که عرفاً یک نام محسوب نمی شوند ( اسامی مرکب ناموزون )
  مانند : ” سعید بهزاد ، شهره فاطمه ، حسین معروف به کامبیز و ….”
 3. عناوین – اعم از عناوین لشکری و یا کشوری و یا ترکیبی از اسم و عنوان .مانند : ” سروان ، سرتیپ ، دکتر ، شهردار و یا سروان محمد و و شهردار علی “
 4. القاب – اعم از ساده و مرکب . مانند : ” ملک الدوله ، خان ، یا شوکت الملک ، حاجیه سلطان و سلطانعلی “
 5. اسامی زننده و مستهجن – زننده و مستهجن آندسته از نامهائی است که بر حسب زمان ، مکان یا مورد بدلایل و جهات زیر برای دارنده آن زننده و مستهجن باشد و مراتب به تأیید شورایعالی برسد .
 6. نامهائیکه معرف صفات مذموم و مغایر با ارزشهای والای انسانی است .
  مانند : گرگ ، قوچی و ….”
 7. نامهائیکه با عرف و فرهنگ غالب و مقدسات مذهبی مردم مغایر باشد .
  مانند ” لات ، خونریز ، چنگیز و … “
 8. نامهائیکه موجبات اشاعه و ترویج فرهنگ بیگانه گردد .
  مانند : ” وانوشکا ، ژاکاردو ، شاهدوست و …. “
 9. نامهائیکه موجب تحقیر اشخاص بوده و یا معنای لغوی آن در جامعه قابل پذیرش نباشد .
  مانند : ” صد تومانی ، گت آقا ، کنیز ، گدا و … “
 10.  اسامی نامتناسب با جنس .
  مانند : ” ماشاءاله برای اناث و یا انتخاب نام اشرف و یا اکرم برای افراد ذکور”
 11. حذف کلمات زائد و غیر ضروری در نام اشخاص .
  مانند : ” قلی ، غلام ، گرگ ، ذولف و قوچ “
 12.  تصحیح اشتباهات املائی در نام اشخاص که بدلیل عدم آشنائی مامور با لهجه ها و الفاظ و معانی محلی و یا ناشی از تلفظ اظهار کننده پیش آمده .
  مانند : ” زهراب به سهراب و یا منیجه به منیژه و یا … “
 13.  هم نام بودن فرزند با پدر و یا مادر در یک خانواده .
 14. هم نام بودن برادران و یا خواهران در یک خانواده .
 15.  تغییر نامها از صورت عربی به شکل فارسی از قبیل رحمن به رحمان ، اسمعیل به اسماعیل ، اسحق به اسحاق و …
 16.  تغییر نام کسانیکه با تأیید مراجع ذیصلاح به دین مبین اسلام مشرف می شوند .
 17.  تغییر نام کسانیکه نام آنها اسامی ایام هفته باشد .
 18.  تغییر نام کسانیکه تغییر جنسیت داده و دادگاه صالحه حکم به تغییر نوع جنس در اسناد سجلی و شناسنامه آنان صادر نموده است .

پیشوند ” عبد ” خاص اسامی و صفات ذات پروردگار است و در سایر موارد متقاضی می تواند تقاضای حذف آنرا بنماید .

 

همان گونه كه در فوق اشاره شد تغيير نام فقط در مواردى ممكن است كه در قانون ذكر گرديده .آنچه كه مشخص است با توجه به ماده ٢٠ قانون ثبت احوال، برای تغییر نام های نامناسب مشکلی وجود ندارد .

تغییر نام مناسب به نامى ديگر چگونه امكانپذير است ؟

 1. براى تغيير نام غیرمذهبی به غیرمذهبی دیگر این کار با مراجعه به فراوانی پنچ سال اخیر قابل انجام است
 2. برای تغییر نام مذهبی به مذهبی باز هم با مراجعه به فراوانی پنچ سال اخیر که هر کدام بیشتر باشد قابل انجام است .

 

چه كسانى براى تغيير نام مى توانند اقدام كنند ؟!

هر یک از اشخاص زیر با رعایت موارد نامهای قابل تغییر می توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به درخواست تغییر نام اقدام نمایند .

 • اشخاص ١٨ سال به بالا .
 • افراد کمتر از ١٨ سال که دارای حکم رشد باشند .
 • پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از ١٨ سال.
 •  سرپرست قانونی ( قیم ، امین ، وصی ) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد .

چنان چه شخصی هیچ یک از شرایط مذکور در فوق را نداشته و بخواهد نام کوچک خود را تغییر دهد باید از طریق دادگاه ، دعوی تغییر نام کوچک را اقامه نماید .

جهت دریافت مشاوره حقوقی تغییر نام یا تنظیم دادخواست در این خصوص تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس  : 09123939759