نوشته‌ها

بازداشت غير قانونى

بازداشت غير قانونى : یکی از اساسی ترین ارکان حقوق بشری ، برخورداری از حق آزادی است . بنابراین هر گونه محدودیت در آزادی اشخاص ممنوع بوده چرا که موجب تضییع دیگر حقوق می شود .  مشاوره با وکیل کیفری .

بنابراين کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت می‌بایست مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و ازاعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء‌استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.

بنابراين هرگونه تحدید خودسرانه آزادی و امنیت شخصی ممنوع بوده و سلب آزادی نیز استثنایی است که تنها به وسیله مرجع صالح قانونی و مستند به قانون و با رعایت احترام به اصل آزاد بودن افراد ، امکان پذیر می‌‌شود .

با اين توضيح كه قانونگذار براى سلب آزادىِ جسمىِ اشخاص يك چهارچوب كلى و احصاء شده اى را پيش بينى كرده است كه تعدى از اين چهار چوب منجر به وقوع جرم بازداشت غير قانونى مى گردد .

 

عنصر قانونی جرم  :

عنصر قانونى يا تعريف شده در قانون براى جرم بازداشت غير قانونى ماده ٥٨٣ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٧٥ است .
بازداشت غيـر قانونى بدين معناست كه شخصي اعم از مقامات دولتى يا انتظامى يا نيروهاى مسلح و يا غير اينها بدون اينكه حكمى از مقامات صلاحيتدار داشته باشد ، شخصى را توقيف يا حبس كند . البته جرم انگارى این جرم  غير از موارد احصاء شده در قانون براى توقيف و بازداشت اشخاص مى باشد .

بازداشت غير قانونى

عناصر مادى و فيزيكى در تحقق جرم :

  1. توقيف : در توقيف غير قانونى لزوماً فرد در مكان محصورى نگه داشته نمى شود بلكه حتى مثلاً فرد را در كنار خيابان نگه داشتن و به او اجازه رفت و آمد ندادن ، در شمول جرم بازداشت غير قانونى قرار مى گيرد .
  2. حبس : نگه داشتن فرد براى مدتى در مكان محصور و معين نيز مشمول عنوان بازداشت غير قانونى است .
  3. مخفى كردن : نگه داشتن فرد دور از نظر ديگران كه لزوماً در محل بسته و محصور نخواهد بود نيز مشمول بازداشت غير قانونى است مانند نگه داشت كودك در خانه بدون قفل كردن در خانه و بدون اطلاع والدين او .

نتيجه حاصله از جرم :

جرم بازداشت غير قانونى يكى از جرايم مقيد به نتيجه است و بايد منتهى به توقيف ، حبس يا مخفى كردن قربانى باشد .

 

میزان مجازات :

مجازات اين جرم يك سال تا سه سال حبس و يا جزاى نقدى مى باشد .

معاونت و همكارى در بازداشـت غير قانونى:

مطابق با ماده ٥٨٤ قانون مجازات اسلامى ، اشخاصى كه با علم و اطلاع براى ارتكاب جرم بازداشت غير قانونى ، مكانى را تهيه كنند به مجازات حبس از سه ماه تا يك سال يا جزاى نقدى محكوم مى گردند .

شرايط امكان تشديد مجازات در بازداشـت غير قانونى:

چنانچه مرتكب ، شخص توقيف شده يا محبوس شده يا مخفى شده را تهديد به قتل نمايد و يا به او شكنجه و آزار بدنى وارد كند علاوه بر اينكه قصاص مى شود يا به پرداخت ديه محكوم مى گردد ، به حبس از يك تا پنج سال و محروميت از خدمات دولتى نيز محكوم مى گردد.

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759