نوشته‌ها

الزام به تنظیم سند پیش فروش ملک

الزام به تنظیم سند پیش فروش ملک الزام به تنظیم سند پیش فروش ملک به موجب ماده 3 قانون پیش فروش ساختمان ، قرارداد پیش فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید از طریق تنطیم سند رسمی ، نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه ی آن به اداره ی ثبت محل صورت گیرد . هر چند که این الزام نص صریح قانون است و هدف از الزام آن جلوگیری از قراردادهای پیش فروش معارض است ؛ اما در حال حاضر به طور کلی در کشور اجرا نمی شود . چنانچه خریدار به موجب سند عادی اقدام به پیش فروش ساختمانی کرده باشد و بخواهد از الزام قانونی استفاده کند ، می بایست دعوی الزام به تنطیم سند رسمی پیش فروش ملک را مطرح کند .

 

الزام به تنظیم سند پیش فروش ملک

مدارک لازم جهت تنظیم سند رسمی پیش فروش :

بر اساس ماده 4 قانون پیش فروش ساختمان ، تنظیم قرارداد پیش فروش منوط به ارائه مدارک زیر است :

  1.  سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بنا یا قرارداد رسمی ، حاکی از اینکه مورد معامله در ازای سرمایه گذاری با حق فروش از طریق احداث بنا بر روی عرصه به پیش فروشنده اختصاص یافته است .
  2. پروانه ی ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد .
  3. بیمه نامه ی مربوط به مسئولیت موضوع ماده 9 قانون پیش فروش ساختمان
  4. تأییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان
  5. پاسخ استعلام از اداره ی ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک

لازم به ذکر است برای تنظیم سند پیش فروش نیازی به اخذ مفاصا حساب مالیات نیست .

چنانچه ملکی که با قرارداد عادی پیش فروش شده باشد ، پروانه ساختمانی و شناسنامه فنی نداشته باشد ، باید در ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند پیش فروش ملک ، الزام پیش فروشنده به اخذ این موارد نیز از دادگاه تقاضا شود .

سند پیش فروشی که الزام به تنظیم آن از دادگاه خواسته می شود ، در حقیقت قرارداد پیش فروش ملک است و با سند رسمی مالکیت تفاوت دارد .

دعوی الزام به تنظیم سند پیش فروش ملک

دعوی الزام به تنظیم سند پیش فروش ملک ، در مدت اجرای پروژه و ساخت بنا موضوعیت دارد و با اتمام عملیات ساختمانی ، نیازی به طرح این دعوی نیست و می بایست دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک مطرح شود . برای طرح این دعوی ، می بایست مدرکی مبنی بر انعقاد عقد پیش فروش مانند قرارداد پیش فروش به صورت عادی به دادگاه ارائه شود .

طرفین دعوی

دعوی الزام به تنظیم سند پیش فروش از سوی پیش خریدار و به طرفیت پیش فروشنده مطرح می شود .

نحوه اجرای رأی

پس از رسیدگی و قطعیت حکم مبنی بر محکومیت پیش فروشنده ، دادگاه با صدور اجراییه از پیش فروشنده می خواهد که سند رسمی پیش فروش را در دفتر خانه تنظیم کند و در صورت خودداری وی ، دادگاه با اعزام نماینده خود از طرف پیش فروشنده ، سند پیش فروش را امضا خواهد کرد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759