نوشته‌ها

مشاور حقوقی جعل

مشاور حقوقی جعل : جعل از دسته جرائم غیر قابل گذشت و مطلق است که مجازات سنگینی هم در پی دارد ؛ لذا با توجه به آنکه رسیدگی به این دسته از پرونده ها بعلت تخصصی بودن جرم و دایره گسترده شمول جرم جعل بهتر است توسط مشاور حقوقی متخصص در جعل صورت گیرد .

در این مطلب نیز که توسط وکیل شاه مرادی مشاوره حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری تهیه شده است سعی بر آن شده تا با ارائه نکات مهم خوانندگان گرامی را از اهمیت موضوع آگاه نماید .

جعل چیست ؟

جعل به آن معناست که شخصی نوشته یا هرچیزی که در قانون ذکر شده را به قصد تقلب و جای اصل معرفی نمودن ؛ بسازد یا هرنوع تغییری در آن ایجاد نماید ، لذا جرم جعل تنها در مورد نوشته متصور است پس تحریف صدا ، اثر انگشت ، چسباندن عکس به کارت شناسایی شخص دیگر یا کشیدن نقاشی ؛ جعل محسوب نمی گردد .

عوامل تحقق جرم جعل

1- شباهت مورد مجعول با اصل

این شباهت به آن معناست که آنچه ساخته یا تغییر داده شده عرفاً شبیه اصل باشد و نیازی نیست الزاماً موجب به اشتباه افتادن شود برای مثال اگر شخصی امضایی منتسب به دیگری ذیل سندی بیاورد جعل محقق شده حتی در صورتیکه به امضا آن شخص شباهتی نداشته باشد .

مشاور حقوقی جعل

2- تحریف سند یا نوشته اصلی

بدان معنا که باید ذاتاً سند اصیلی وجود داشته باشد که تغییر در آن منجر به وقوع جرم جعل شود برای مثال چنانچه شخصی تاریخ تولد شناسنامه اصلی دیگری را عوض کند جعل محقق شده ولی چنانچه شناسنامه مجعولی برای شخصی بسازد و بعد از آن تاریخ تولد را عوض کند جعل مجدد صورت نگرفته است ؛ پس می توان گفت جعل بر روی سند مجعول متصور نیست .

3- قابلیت اضرار

برای تحقق جعل باید نوشته تحریف شده قابلیت ضرر زدن داشته باشد حتی در صورتی که این ضرر متوجه شخص فوت شده باشد البته باید قصد مرتکب از ضرر زدن به مجنی علیه ثابت گردد .

4- نوشته جعلی باید حاوی خلاف واقع در مورد تنظیم کننده یا تأیید کننده سند باشد

به این معنا که حتی در صورت صحت اطلاعات موجود درنوشته ؛ جعل محقق می گردد ؛ برای روشن شدن موضوع به این مثال توجه نمایید : فرض کنید شخصی به دیگری مبلغی را به عنوان قرض پرداخت نماید لیکن از وی رسیدی دریافت نکند ؛ و پس از مدتی که موفق به اخذ مبلغ نمی شود سندی مبنی بر اخذ رسید تنظیم می کند در این حالت هرچند که اطلاعات موجود در رسید صحیح است لیکن چون آن رسید توسط قرض گیرنده تهیه نشده ؛ جعل صورت گرفته است .

امکان جعل بر روی اوراق فتوکپی شده

در بسیاری از موارد اشخاص نگران عواقب احتمالی وجود کپی اسناد خود در دست دیگران هستند لذا برای زدودن ابهامات احتمالی باید متذکر شد که چنانچه تغییر بر روی اوراق کپی شده مصدق شده باشد ؛ جعل محقق می شود در غیر اینصورت جرم جعل واقع نشده است .

استفاده از سند مجعول

جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۲ جرم جدا از یکدیگر می باشند ، منظور از استفاده ، فایده عملی بردن از سند مجعول نیست بلکه صرف طلب فایده هم موجب تحقق جرم می گردد .

برای مثال اگر شخصی سند جعلی دایر بر بدهکار بودن دیگری به دادگاه ارائه دهد جرم استفاده از سند مجعول محقق شده حتی در صورتی که دادگاه متوجه مجعولیت سند نشود یا مرتکب اقدام به استرداد نماید .

استفاده از مشاور حقوقی جعل

در پایان باید متذکر شد که جرم جعل همانطور که در ابتدا نیز بیان شده جرمی است با دایره شمول بسیار گسترده و نکات پیرامون این جرم نیز فراتر از حوصله این مطلب می باشد که همین امر دانش بالای حقوقی در موضوع و تجربه کافی مشاور حقوقی در جعل را طلب می کند فلذا پیشنهاد می گردد در صورت لزوم از طریق راه های ارتباطی مذکور در این سایت با وکیل شاه مرادی مشاور حقوقی و وکیل متخصص در جعل تماس حاصل نمایید .