نوشته‌ها

الزام خریدار به تخلیه و استرداد ملک

الزام خریدار به تخلیه و استرداد ملک الزام خریدار به تخلیه و استرداد ملک : بر اساس ماده 362 قانون مدنی ، یکی از آثار بیع صحیح ، الزام بایع به تسلیم مبیع می باشد ؛ بنابراین فروشنده متعهد به تحویل ملک و خریدار نیز متعهد به پرداخت ثمن است . در صورتی که فروشنده تعهد خود را انجام دهد ولی به هر علتی قرارداد فسخ یا باطل شد ، خریدار متعهد است که ملک را به فروشنده مسترد کند . در صورت امتناع خریدار از این تکلیف قانونی ، فروشنده می تواند ، دادخواست الزام خریدار به استرداد ملک را به دادگاه تقدیم کند . در دعوی الزام خریدار به تخلیه و استرداد ملک ، خواهان فروشنده است که دعوی را به طرفیت خریدار اقامه می کند . لازم به ذکر است طرح دعوی استرداد ملک ، مستلزم اثبات فسخ و یا بطلان قرارداد است . بنابراین باید قبل و یا همزمان با دادخواست استرداد ملک ، خواسته ی تأیید فسخ و یا بطلان نیز تقدیم شود .

الزام خریدار به تخلیه و استرداد ملک

 

الزام خریدار به تخلیه و استرداد ملک

پس از آن که فروشنده از خریدار استرداد ملک را درخواست کرد ، اگر خریدار ملک را مسترد نکند ، در حکم غاصب است و هر نوع خسارتی به ملک وارد شود ، خریدار در مقابل آن مسئول است . ولو آنکه خریدار در بروز خسارت مقصر نباشد .

نحوه اجرای رأی

پس از رسیدگی به دعوی و صدور رأی قطعی ، اجراییه صادر می شود و پرونده پس از ابلاغ اجراییه به محکوم علیه ، به اجرای احکام ارسال می شود و دادورز اجرای احکام اقدام به تخلیه ی ملک و تحویل آن به مالک می کند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759