نوشته‌ها

تأیید انفساخ قرارداد

تأیید انفساخ قرارداد : تأیید انفساخ قرارداد :انفساخ به معنی انحلال قهری یا خود به خود در عقود است . به عبارت بهتر انحلالی که اراده طرفین در آن نقشی ندارد را انفساخ می گویند . مانند تلف مبیع قبل از قبض و یا فوت یا حجر یکی از طرفین در عقود جایز .

 

 

تأیید انفساخ قرارداد

 

به طور کلی انحلال قرارداد به سه صورت امکان پذیر است :

 

  • انحلال به تراضی که در اصطلاح اقاله و یا تفاسخ نامیده می شود . بدین گونه که همان اراده های موجد عقد ، عقد را با توافق یکدیگر منحل می کنند .
  • انحلال ارادی که با تصمیم یکی از طرفین انجام می شود و یک عمل حقوقی است و برخلاف اقاله که در شمار قراردادها ست ، ایقاع محسوب شده و نیازی به تراضی ندارد . انحلال ارادی را فسخ و اختیاری که طرف عقد لازم در فسخ آن دارد ، را خیار می گویند .
  • انحلال قهری که خود به خود انجام می شود و اراده طرفین در آن نقشی ندارد و در اصطلاح به آن انفساخ می گویند . مانند تلف مبیع قبل از قبض ( ماده 387 قانون مدنی ) و فوت یا حجر در عقود جایز ( ماده 954 قانون مدنی )

 

بنابر این این امکان وجود دارد که عقود و قراردادها پس از آن که به صورت صحیح تشکیل شدند ، در شرایطی بدون نیاز به اراده حقوقی جدید ، منحل شوند . برای این نوع از انحلال عقد ، واژه ی انفساخ به کار برده می شود .

 

انفساخ قرارداد به دو شکل قابل تصور است . ممکن است ، انفساخ به حکم قانون باشد یا در قرارداد ، شرط شود در صورت ایجاد شرایط خاصی ، مانند عدم انجام تعهد از سوی یکی از طرفین ، قرارداد منحل و منفسخ شود . لازم به ذکر است که شرط انفساخ صرفاً در قراردادی معتبر است که قابل انحلال باشد و انحلال آن نیز نیاز به تشریفات خاص نداشته باشد .

 

اگر چه پس از انفساخ عقد ، ضرورتی برای ارائه دادخواست حقوقی وجود ندارد و کسی که از انفساخ نفع می برد ، می تواند در صورت استناد طرف دیگر به قرارداد ، به عنوان دفاع ، به انفساخ استناد کند ؛ اما در برخی موارد ذی نفع به جهت تعیین تکلیف موضوع و یا ادعاهای احتمالی که ممکن است از سوی طرف دیگر قرارداد مطرح شود و یا برای استفاده ار آثار حقوقی انفساخ می تواند ، دادخواست تأیید انفساخ را تقدیم دادگاه کند .

 

تأیید انفساخ قرارداد و رأی صادر شده در مورد آن :

دادگاه تنها انفساخ را تأیید می کند و رأی دادگاه نیاز به صدور اجراییه ندارد .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759