نحوه مطالبه سرقفلی در 1401

مطالبه سرقفلی در تهران و شهرستان – امید شاه مرادی ، در کوتاه ترین زمان به تمام حق و حقوق خود برسید.. مال یا مبلغی که مستأجر در زمان انعقاد قرارداد اجاره به موجر داده و با پرداخت این مبلغ استحقاق دریافت معادل آن را در زمان تخلیه خواهد داشت . در ادامه با وکیل مطالبه سرقفلی همراه باشید..

قوانین مرتبط با سرقفلی

مطابق با ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 ، هر گاه مالک ، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار کند. می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت کند. هم چنین مستأجر می تواند در اثنای مدت اجاره برای واگذاری حق خود ، مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند. مگر آن که در ضمن عقد اجاره ، حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد .

تبصره 1 :

چنان چه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار کند. پس از پایان مدت اجاره ، مستأجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.

تبصره 2 :

در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی ، سرقفلی را به مستأجر منتقل کند. هنگام تخلیه ، مستأجر حق مطالبه ی سرقفلی را به قیمت عادله ی روز دارد .

مطالبه سرقفلی تهران

حق سرقفلی قطعی الصدور بوده و به محض پرداخت مبلغ یا مال از جانب مستأجر به موجر به وجود می آید. البته لازم به ذکر است که حق سرقفلی قابل اسقاط است .

دادخواست مطالبه سرقفلی

در قراردادهای اجاره ، موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 ، اگر مالک بر اساس حکم تخلیه ای که توسط دادگاه صادر می شود ، اقدام به تخلیه ی ملک کند. مستأجر در مواردی که مستحق دریافت حق سرقفلی است. می تواند هم زمان با دادخواست تخلیه از سوی موجر و یا پس از آن اقدام به مطالبه سرقفلی کند .

اگر مالک در پایان مدت قرارداد اجاره ، دادخواست تخلیه مطرح نکند. مستأجر می تواند ، بدواً دادخواست مطالبه ی سرقفلی را به دادگاه تقدیم کند. مقدمه این دادخواست آن است که مستأجر ملک را تخلیه کرده و به مالک تحویل دهد. و در صورت استنکاف مالک از تحویل گرفتن ملک ، آن را به دادگاه تحویل دهد .

نکته مهم در مطالبه سرقفلی آن است که اگر مستأجر ملک را به مستأجر دیگری اجاره دهد و از وی مبلغی تحت عنوان سرقفلی دریافت کند. مستأجر دوم در هنگام تخلیه ی ملک حق مطالبه ی سر قفلی از مالک را ندارد .

دادگاه پس از برگزاری جلسه رسیدگی با ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ، بهای سرقفلی را بر اساس قیمت عادله ی روز محاسبه کرده و موجر را به پرداخت سرقفلی محکوم می کند .

محاسبه ی مبلغ سرقفلی

اگر در قرارداد طرفین در مورد میزان سرقفلی توافق نکرده باشند. دادگاه میزان آن را بر اساس نظر کارشناس تعیین می کند. و چنان چه هر یک از طرفین نسبت به نظر کارشناس اعتراض داشته باشند. می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به نظریه ی کارشناسی اعتراض کنند.

پس از صدور رأی مبنی بر محکومیت مالک به پرداخت سرقفلی و قطعیت آن ، اجراییه صادر و به مالک ابلاغ می شود. اگر مالک ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه ، اقدام به پرداخت مبلغ سرقفلی نکند. مستأجر می تواند ، اقدام به توقیف اموال مالک و تأمین مبلغ سرقفلی از محل اموال توقیف شده کند. ملکی که قبلاً در تصرف مستأجر بوده است نیز قابل توقیف است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *