مشاوره حقوقی تغییر جنسیت : تغییر جنسیت از آن جهت که جنس فرد از احوال شخصیه ی او محسوب می شود و در روابط خانوادگی وی مانند نکاح، حضانت و ولایت تأثیر گذار است باید در دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار گیرد ، که در اصطلاحات قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مورد توجه مقنن بوده و خود تحولی در پذیرش این واقعیت اجتماعی از سوی قانونگذار است . با توجه به اینکه مسائل مربوط به تغییر جنسیت از موارد جدید حقوقی است مشاوره حقوقی در این زمینه توسط وکیل تغییر جنسیت کمک شایانی به شما خواهد کرد .

در قوانین موضوعه ایران به تغییر جنسیت پرداخته نشده و اصول و قواعد حاکم بر تغییر جنسیت تبیین نگردیده است ولیکن با عنایت به اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر مراجعه به فتاوی فقهی معتبر در موارد سکوت قانون ، برخی از فتاوی در این راستا مفید فایده هستند .

مشاوره حقوقی تغییر جنسیت

سوالاتی در خصوص تغییر جنسیت :

برخی از افراد در ظاهر مذکر هستند ولی از جهات روحی و روانی ویژگی های جنس موثن را دارد و تمایلات جنسی زنانه در آنان به طور کامل وجود دارد و اگر مبادرت به تغییر جنسیت نکنند به فساد می افتند آیا معالجه آنان از طریق عمل جراحی جایز است ؟

عمل مذکور برای کشف و آشکار شدن واقعیت جنسی آنان اشکالی ندارد .

انجام عمل جراحی برای الحاق فرد خنثی به مرد یا زن چه حکمی دارد ؟

این کار فی نفسه اشکال ندارد . ( آیت الله خامنه ای )

آیا قبل از تغییر جنسیت باید مجوز گرفت ؟

قانونگذار در بند 18 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 رسیدگی به موضوع تغییر جنسیت را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است ، بنابراین پیش از اقدام به آن باید مجوز لازم از دادگاه اخذ گردد .

دادگاه صالح

امر تغییر جنسیت در صلاحیت دادگاه خانواده است ، اما بعد از تحقق تغییر جنسیت اموری از قبیل تغییر نام که از توابع این دعواست در صلاحیت دادگاه عمومی است چرا که صلاحیت دادگاه های خانواده استثنایی بوده و نیاز به تصریح دارد ، هر چند بهتر بود این قبیل دعاوی نیز در صلاحیت دادگاه خانواده قرار می گرفت .

دادگاه در مقام بررسی ضرورت تغییر جنسیت ، موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع و بر اساس نظریه پزشکی قانونی و سایر اوضاع و احوال ، و پس از تحقیق از شخص متقاضی تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید .

پیشنهاد می گردد قبل از هر گونه اقدام در خصوص تغییر جنسیت با وکلای متخصص و متبحر در این زمینه مشورت نموده و مشاوره حقوقی لازم در خصوص این موضوع را دریافت نمایید .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی