وکیل طلاق , بهترین وکیل متخصص طلاق در تهران : بسیاری از افراد معتقدند ازدواج یکی از بهترین اتفاقات زندگی هر فرد است اما باید پذیرفت در مواردی این اتفاق میمون و مبارک و لذت بخش همیشگی نبوده و در انتها به طلاق می انجامد . در ابتدا مقدمه ای در خصوص طلاق بیان می گردد و در انتها ضرورت و اهمیت مراجعه به وکیل متخصص طلاق بررسی می شود .

علت جدایی و طلاق در گذشته با حال بسیار متفاوت می باشد ، به فرض مثال در گذشته اکثر طلاق ها به جهت اعتیاد و بد خلقی زن و مرد بود در حالی که امروزه دلایل طلاق و جدایی متفاوت و بیشتر شده است که در این خصوص  می توان به موضوعاتی مثل خیانت ، توقع بی جا ، مسائل مالی و … اشاره نمود . به هر ترتیب آنچه مشخص است این است که تمام این موارد منجر به سردی روابط ، ایجاد اختلاف و نهایتاً طلاق و جدایی می شوند و در واقع کشتی زندگی زناشویی به سر منزل مقصود نمی رسد ، پیشنهاد می شود قبل از هر تصمیم گیری در این زمینه از مشاوره حقوقی طلاق توسط وکیل متخصص خانواده استفاده نمایید .

وکیل طلاق

ازدواج یا نکاح همانند سایر عقود تحت شرایطی قابل انحلال و از بین رفتن می باشد که به آن اسباب انحلال نکاح گفته می شود مانند طلاق ، فسخ نکاح ، فوت یکی از زوجین یا بروز حوادثی و اتفاقاتی مانند خروج از اسلام در خصوص زوجین مسلمان یا تغییر جنسیت زوجین نیز از این دست عوامل و اسباب می باشند .

طلاق و انواع آن

طلاق از نظر لغوی به معنی جدایی رهایی ترک کردن و آزاد کردن است در واقع وقتی مردی همسرش را طلاق می دهد آن را ترک نموده و رها می سازد و از نظر حقوقی وقتی ازدواج یا نکاح طبق شرایط و تشریفاتی که در قانون مدنی ذکر شده منحل و از بین می‌رود و به آن طلاق می گویند .

طلاق به دو دسته رجعی و بائن  تقسیم می شود نوع طلاق با توجه به شرایط طرفین و دلایل وقوع طلاق توسط دادگاه رسیدگی کننده به دعوای طلاق مشخص می‌گردد و در رای دادگاه مقید می گردد که مثلاً طلاق خلع و   بائن است .

طلاق رجعی

طلاقی است که در مدت عده برای مرد حق رجوع وجود دارد یعنی مرد می تواند در بازه زمانی مشخصی دوباره به زندگی مشترک برگردد و زن مکلف به انجام وظایف زناشویی است و نمی‌تواند مانع رجوع مرد شود چون رجوع حق و جزء اختیارات مرد محسوب می‌شود و برای زن چنین حقی در نظر گرفته نشده است .
ضمن اینکه حق رجوع مرد حتی با قرارداد هم قابل اسقاط نیست .

طلاق بائن

برخلاف طلاق رجعی ، در طلاق بائن در مدت عده برای شوهر حق رجوع وجود ندارد یعنی وقتی صیغه طلاق جاری و در شناسنامه طرفین ثبت شد تا پایان مدت عده حق رجوع وجود ندارد .

طلاق توافقی

طلاق توافقی که عنوان این طلاق در قانون مدنی ذکر نشده لیکن در این نوع از جدایی همانطور که در مطلبی جداگانه در این سایت به طور کامل به آن پرداخت شده اصولاً مرد در دفتر اسناد رسمی به زن وکالت در طلاق می دهد و زن با این وکالت نامه به وکیل طلاق توافقی مراجعه و با واگذاری وکالت مرد اقدام به طلاق می نماید .

وکیل متخصص طلاق

متقاضی طلاق

طلاق به درخواست مرد :

در نظام حقوقی ایران اختیار طلاق با مرد است و از همین رو در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اشاره شده مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق نماید .

طلاق به درخواست زن :

هر چند علی الاصول طبق قانون ، طلاق به اراده مرد واقع می شود اما در مواردی ممکن است زن متقاضی طلاق باشد هرچند مرد راضی به طلاق دادن زن نباشد ؛ در عمل معمولاً درخواست طلاق از سوی زن سخت و دارای تشریفات طولانی است که نیاز به همراهی  وکیل متخصص در زمینه طلاق دارد .

موارد درخواست زن در طلاق

خودداری مرد از پرداخت نفقه :

برای اثبات این موضوع ابتدا زن باید دادخواست مطالبه نفقه به طرفیت همسرش تقدیم دادگاه نماید تا در صورت صدور حکم محکومیت مرد و عدم اجرای آن یا عدم توانایی مرد از پرداخت بتواند از حکم ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی استفاده کرده و درخواست طلاق نماید .

عسر و حرج :

عسر و حرج در لغت به معنای به سختی ، دشواری و ناچاری به کار رفته ، بنابراین هر عمل یا رفتاری که از ناحیه مرد موجب در تنگنا قرار گرفتن و تحمل مشقت و سختی برای زن باشد باعث می شود تا او بتواند با مراجعه به دادگاه خانواده و اثبات این امر در دادگاه از مرد طلاق بگیرد .

با توجه به حساسیت موضوع و اینکه اثبات موارد مشمول عسر و حرج از امور تخصصی به شمار می رود بهتر است هر اقدامی در این خصوص توسط وکیل طلاق صورت گیرد .

غیبت طولانی مرد :

مستفاد از قانون مدنی هرگاه مردی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن می تواند تقاضای طلاق نماید ، لیکن اثبات گذشت این چهار سال و تقاضای طلاق طبق این شرایط نیز امری تخصصی و دشوار است .

فرق طلاق با فسخ نکاح

مستنبط از ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی شوهر یا زوج هرگاه که بخواهد می‌تواند بدون اثبات دلیل خاصی زن خود را طلاق دهد ( البته با پرداخت حقوق مالی همسرش ) . بنابراین در طلاق از سوی مرد محدودیتی به جز پرداخت حقوق مالی زن از جمله مهریه و اجرت المثل ایام زوجیت و … وجود ندارد .

فسخ نکاح نیز به ظاهر همان نتیجه طلاق را در پی دارد یعنی جدایی و ترک کردن زندگی مشترک اما تفاوت‌ هایی با یکدیگر دارند مانند اینکه فسخ نکاح در موارد مشخصی صورت می‌گیرد مثل : وجود برخی عیوب در زن یا مرد که موجب فسخ یا انحلال نکاح می‌شود . استفاده از حق فسخ نکاح منوط به یک سری شرایط تخصصی  است که در صورت فقدان آنها نمی‌توان از این حق استفاده نمود .

آیا در صورت تقاضای طلاق از سوی زن مهریه از بین می رود؟

در برخی موارد زن با وجود اینکه متقاضی طلاق است اما مستحق دریافت تمام مهریه است

حق الوکاله وکیل در طلاق چقدر است ؟

بسته به نوع طلاق از سوی زن ، مرد یا توافقی بودن آن متفاوت است

سریع ترین نوع طلاق کدام است ؟

طلاق توافقی نسبت به سایر طلاق ها سریعتر انجام می شود و نیازمند صرف زمان کمتری است .

برخلاف طلاق برای انحلال نکاح نیاز به تشریفات خاصی نیست .

با توجه به توضیحات فوق الذکر درک ضرورت حضور وکیل طلاق مشخص می گردد که البته می توانید با سپردن این امر به وکیل متخصص خانواده به سهولت ودر اسرع وقت کسب مطلوب نمایید .

امید شاه مرادی وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی