وکیل بطلان معامله فضولی

بطلان معامله به جهت فضولی بودن توسط وکیل پایه یک دادگستری – امید شاه مرادی : معامله فضولی عبارت است از اینکه شخصی ملکی را از غیر مالک یا شخصی که از مالک اذن در فروش نداشته ، خریداری کرده . اگر در معامله فضولی مالک اصلی قرارداد را تأیید و یا تنفیذ کند . قرارداد معتبر و اگر آن را رد کند ، قرارداد باطل است. بنابراین پس از اطلاع مالک از انعقاد چنین قراردادی در مورد ملک خود می تواند ابتدا از طریق اظهارنامه ی رسمی ، عدم رضایت خود را نسبت به قرارداد فروش ملک به طرفین قرارداد ، اعلام و سپس دادخواست تأیید بطلان معامله به جهت فضولی بودن را مطرح کند .

 

وکیل بطلان معامله فضولی

حالت دیگری که ممکن است دادخواست تأیید بطلان معامله فضولی داده شود. زمانی است که شخصی ، وکالت جهت فروش ملک داشته ؛ اما به هر دلیلی وکالت نامه باطل شده است. ولی با این حال وکیل اقدام به فروش ملک کرده است. در این فرض نیز وکیل به صورت فضولی ، اقدام به انعقاد قرارداد کرده است .

از نظر حقوقی معامله فضولی باطل نیست و غیر نافذ است. بنابراین در صورتی که مالک ملک ، معامله فضولی را قبول کند. معامله صحیح خواهد بود و چنانچه مالک معامله را قبول نکند و اقدام به رد آن کند ، معامله باطل محسوب می شود .

 

دادخواست بطلان معامله به جهت فضولی بودن :

پس از آن که مالک ، معامله فضولی را رد نمود ، می تواند دادخواست تأیید بطلان قرارداد را تقدیم کند .

مالک الزامی ندارد که فوراً معامله را تنفیذ یا رد کند. در این صورت اگر خریدار از تأخیر اعلام نظر مالک ضرر ببیند ، می تواند معامله را فسخ کند و حق ندارد الزام مالک به تنفیذ یا بطلان را بخواهد .

 

دعوای بطلان معامله فضولی ملکی در دادگاه محل وقوع ملک قابل رسیدگی می باشد .

 

نحوه اجرای رأی

بعد از اینکه مالک معامله فضولی را رد کرد ، آن معامله باطل است. بنابراین مالک تنها تأیید و اعلام بطلان معامله را از دادگاه می خواهد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تأیید بطلان معامله فضولی ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

وکیل الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی 1401

الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی با وکیل متخصص – امید شاه مرادی : پس از اتمام عملیات ساخت ساختمان و صدورگواهی پایان کار. به منظور صدور سند تفکیکی برای هر واحد ، باید حدود و مشخصات واحد های ساخته شده و قسمت های مشترک ساختمان ، شناسایی شود. تا اداره ثبت بتواند بر اساس اطلاعات بدست آمده ، سند تفکیکی صادر کند . در ادامه با وکیل شاه مرادی همراه باشید..

 

وکیل الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

 

این اطلاعات در صورت جلسه ای به نام صورت مجلس تفکیکی درج می شود. که این صورت مجلس ، مقدمه ی تنظیم سند تفکیکی است. چنانچه فروشنده ملک نوساز به هر دلیل از گرفتن صورت مجلس تفکیکی و به تبع آن سند تفکیکی خودداری کند. خریدار می تواند بر مبنای مبایعه نامه ی تنظیم شده ، الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی را از وی بخواهد .

همین حالت در قرارداد مشارکت در ساخت و پیش فروش هم قابل تصور است. در همه ی این موارد نیز سازنده یا پیش فروشنده بر مبنای تعهدی که در تحویل و انتقال ملک داده است. ملزم به گرفتن صورت مجلس تفکیکی خواهد بود .

وکیل الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

اخذ صورت مجلس تفکیکی ، اولاً وظیفه ی مالک رسمی ملک است. اما ممکن است شخص دیگری نیز در قالب قراردادی که با خواهان منعقد کرده است. متعهد به گرفتن این صورت مجلس شده باشد. به این ترتیب ، علاوه بر مالک رسمی ، متعهد نیز طرف دعوی قرار می گیرد .

خوانده این دعوا ، مالک یا مالکین رسمی ملک هستند. و کسی که محکوم به اخذ صورت مجلس تفکیکی می شود. مالک رسمی است نه شخصی که تعهد به اخذ صورت مجلس تفکیکی داده است. خواهان دعوی هم هر شخصی که از صدور صورت مجلس نفع می برد می تواند باشد .

نحوه اجرای رأی

محکوم له می تواند با درخواستی ، تقاضای اجرای رأی صادر شده را بکند. و بعد از صدور اجراییه به محکوم علیه ، ابلاغ می شود. که صورت مجلس تفکیکی را اخذ کند. و در صورت خودداری محکوم علیه ، خواهان می تواند با هزینه خودش ، اقدام به گرفتن صورت مجلس تفکیکی کند. و هزینه های انجام شده را به اضافه ی خسارت ناشی از تأخیر انجام تعهد ، از محکوم علیه مطالبه کند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

وکیل مطالبه ی ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد

مطالبه ی ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد توسط وکیل متخصص امید شاه مرادی  : در قراردادهایی که در آن ، طرفین قرارداد نسبت به یکدیگر تعهداتی را بر عهده می گیرند. و برای انجام این تعهدات ، موعد و زمان مشخصی نیز تعیین می شود. ممکن است یکی از طرفین قرارداد نسبت به اجرای تعهدات خود تخلف کند. این تخلف ممکن است به صورت تأخیر در انجام تعهد و یا عدم انجام تعهد باشد. در ادامه با وکیل شاه مرادی همراه باشید.

 

وکیل مطالبه ی ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد و قرارداد در تهران

چنانچه بر اثر تخلف متعهد به شخص متعهدله ضرر و زیانی وارد شود. متعهد له می تواند ، دادخواست مطالبه ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد را به دادگاه تقدیم کند. مثلاً در یک قرارداد مشارکت در ساخت ، سازنده تعهد می کند که بنای مورد نظر را در موعد معینی تکمیل کند. در چنین صورتی تخلف متعهد از تعهدات قراردادی ، ممکن است به طرف مقابل ، ضرر و زیان وارد کند. و متعهد له می تواند با تقدیم دادخواست ، ضرر و زیان وارد شده به خود را مطالبه کند .

وکیل مطالبه ی ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد

مطابق با ماده 226 قانون مدنی ، در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین ، طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت کند. مگر اینکه برای ایفای تعهد ، مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور ، منقضی شده باشد. و اگر برای ایفای تعهد ، مدتی مقرر نشده باشد. طرف وقتی می تواند ادعای خسارت کند. که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت کند که انجام تعهد را مطالبه کرده است .

با توجه به ماده 226 ، شروط مسئولیت قراردادی عبارت است از :

 1. وجود قرارداد صحیح بین خواهان و خوانده
 2. نقض یکی از تعهدات ناشی از سوی متعهد
 3. ورود خسارت به خواهان : یکی از شروط لازم برای طرح دعوای مربوطه ، ورود مستقیم ضرر و زیان وارد شده است. و در صورتی که تأخیر و یا عدم اجرای تعهد ، ضرری به متعهد له وارد نکند. امکان طرح دعوای مطالبه ضرر و زیان وجود ندارد .
 4. رابطه سببیت میان نقض تعهد قراردادی و ورود خسارت

 

در صورتی که در قرارداد ، خسارت مقطوعی برای تخلف از تعهدات ، پیش بینی شده باشد که اصطلاحاً به آن وجه التزام گفته می شود. سقف ضرر و زیان قابل مطالبه ، مبلغ وجه التزام است. و حتی اگر ضرر و زیان وارد شده بیشتر از مبلغ وجه التزام باشد. مستفاد از ماده 230قانون مدنی ، دادگاه نمی تواند متعهد را ملزم به پرداخت مبلغی کمتر یا بیشتر از وجه التزام کند .

 

محاسبه ضرر و زیان ناشی از عدم اجرای تعهد معمولاً توسط کارشناس رسمی صورت می گیرد. و دادگاه بر اساس نظر کارشناس تصمیم می گیرد .

شرایط و نحوه اجرای رأی

بعد از قطعیت رأی به نفع محکوم له و ابلاغ اجراییه به خوانده ، جهت مطالبه ضرر و زیان یا باید مالی را به اجرای احکام معرفی کرد. و یا از طریق استعلام ، اموال محکوم علیه را شناسایی و میزان خسارت را از اموال وصول کرد. و در غیر این صورت می توان مطابق با ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، درخواست جلب محکوم علیه را داد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مطالبه ی ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد. قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

 

وکیل دستور تخلیه ملک در 10 روز

5 مرحله شکایت دستور تخلیه ملک با وکیل پایه یک دادگستری – امید شاه مرادی + نحوه اقدامات قانونی : مراحل دستور تخلیه بر خلاف تصور بسیاری از مردم به هیچ وجه پر هزینه و زمان بر نیست. تنها ده روز کافی است تا در صورت اثبات پایان زمان تخلیه و عدم تمدید قرارداد اجاره ، دستور تخلیه ملک از جانب مرجع ذی صالح صادر شده و عملیات اجرایی نیز صورت گیرد، در این مقاله تصمیم گرفته ایم به بررسی تفاوت حکم تخلیه و دستور تخلیه پرداخته و سپس مراحل دستور تخلیه را از آغاز تا انتها بیان کنیم. پیشنهاد می کنیم برای آشنایی با مراحل دستور تخلیه با مطالعه این مقاله  وکیل ملکی را همراهی نمایید.

تفاوت دستور تخلیه و حکم تخلیه با وکیل

بسیاری از مردم دستور تخلیه را با حکم تخلیه اشتباه می گیرند. به همین علت زمانیکه با مستاجر خود به مشکل قانونی برخورد می کنند قید درخواست تخلیه را زده. و سعی می کنند شخصا این مسئله را حل و فصل کنند این درحالیست که دستور تخلیه و حکم تخلیه با یکدیگر متفاوت هستند.

مراحل دستور تخلیه ملک با وکیل

حکم تخلیه :

برای زمانی که مستاجر شما یکی از شروط مندرج در قرارداد را رعایت نمی کند. یا از دیدگاه قانون ضرورتی برای تخلیه فوری ملک احساس نمی شود. از دادخواست حکم تخلیه نام می برند که اصولاً زمان زیادی را به خود اختصاص می دهد. تا به مرحله صدور حکم برسد.

دستور تخلیه :

زمانیکه مدت اجاره نامه به اتمام رسیده است. و شما نیز قراداد مربوطه را تمدید نکرده اید. می توانید دستور تخلیه بدهید. در این شرایط صرفاً اجاره نامه چک می شود که آیا مدت اجاره پایان یافته است یا نه؟

در صورت اتمام اجاره نامه، پرونده دستور تخلیه تشکیل شده و به شعبات مورد نظر ارجاع داده می شود. تنها ده روز کافی است تا دستور تخلیه را دریافت کنید.

1- مرحله اول دادخواست دستور تخلیه است

برای اینکه درخواست خود را تکمیل کنید. باید به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک استیجاری مراجعه نمایید. در آنجا به بخش تشکیل پرونده رفته و بعد از ارائه مدارک لازم (کارت شناسایی، اجاره نامه و وکالت نامه در صورت انجام امور به صورت نمایندگی) پرونده شما چک می شود و به یکی از شعبات موجود در شورای حل اختلاف جهت رسیدگی ارجاع داده می شود.

2- مرحله دوم پرداخت ودیعه است

یکی از مهمترین مراحل دستور تخلیه، پرداخت ودیعه به صندوق دادگستری است تا بعد از اجرای دستور به مستاجر پرداخت گردد. البته از این مبلغ می توان به میزان اجرت المثل (اجاره روزهایی که مستاجر بدون قرارداد در ملک مربوطه بوده است) کسر نموده و به صاحب ملک تقدیم نمود.

3- مرحله سوم رسیدگی به پرونده است

در این مرحله نیازی به حضور مستاجر نیست و اصولاً از وی نیز برای ادای توضیحات دعوت به عمل نمی آید. بنابراین شعبه شورای حل اختلاف در همان روز اول و یا در یکی از روزهای آتی به پرونده شما رسیدگی کرده. و بعد از بررسی مشخصات آن از جمله اتمام تاریخ قرارداد، عدم تمدید آن و امضای دو شاهد در ذیل اجاره نامه نسبت به صدور دستور تخلیه اقدام می نماید. لازم است بدانید که در این زمینه تفاوتی میان اجاره نامه های رسمی و غیر رسمی نیست. و قراردادهای عادی نیز به شرط امضا توسط طرفین و دو شاهد کفایت می کند.

4- مرحله چهارم دریافت دستور تخلیه است

در این مرحله از مراحل دستور تخلیه باید دستور قید شده در برگه رسمی را از منشی شعبه دریافت کرده و آن را به همراه سایر مدارک خود به اجرای احکام ارسال نمایید. بیشترین میزان اتلاف وقت به این مرحله اختصاص دارد. ممکن است چند روز طول بکشد تا اجرای احکام پرونده شما را در دستور کار قرار دهد که شامل ارسال ابلاغیه برای مستاجر و یک زمان سه روزه (72 ساعت) برای تخلیه ملک است. این برگه از طریق کلانتری به محل زندگی مستاجر ارسال می گردد.

5- مرحله پنجم تخلیه ملک از طریق اجرائیات است

ممکن است پرونده در مرحله قبل به اتمام برسد و مستاجر نسبت به تخلیه ملک اقدام نماید. اما وی می تواند در این مدت به شورا مراجعه کرده. و با ذکر شرح حال خود درخواست وقت بیشتری داشته باشد. دراین شرایط اصولاً شورا نیز از صاحب ملک درخواست می کند. تا وقت بیشتری به مستاجر بدهد اما اگر مستاجر نتواند دلیل قانع کننده ای برای ماندگاری خود در ملک مربوطه ارائه دهد. اجرائیات وارد عمل شده و نسبت به تخلیه ملک اقدام می کنند.

وکیل ابطال سند رهنی و روش های اقدام

ابطال سند رهنی چگونه صورت می گیرد ؟ وکیل شاه مرادی توضیح می دهد :ممکن است شخصی ملک دیگری را به عنوان مال خود در رهن شخص دیگری اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهد. و پس از اطلاع مالک از در رهن بودن ملک خود ، می تواند دادخواست ابطال سند رهنی را مطرح کند . در ادامه با وکیل امور ملکی همراه باشید..

 

وکیل ابطال سند رهنی

سند رهنی چیست ؟

سند رهنی یک سند رسمی بوده که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود. و به موجب آن راهن یا بدهکار ، ملک خود را به عنوان وثیقه ی بدهی خود در رهن مرتهن یا طلبکار قرار می دهد . در صورتی که سند رهنی به صورت قانونی تنظیم نشده باشد. شخص ذی نفع می تواند برای ابطال سند رهنی به دادگاه مراجعه کند . لازم به ذکر است. شخصی که سند رسمی ندارد و به موجب مبایعه نامه عادی ، ادعای مالکیت ملک را دارد. در دادگاه به عنوان مالک شناخته نمی شود و نمی تواند دادخواست ابطال سند رهنی را مطرح کند. بلکه باید قبل از تنظیم دادخواست ابطال سند رهنی و یا هم زمان با آن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند .

طرفین دعوی ابطال سند رهنی

در دعوی ابطال سند رهنی مالک ملک و یا کسی که در رهن بودن ملک موجب ضرر اوست. خواهان است و باید به طرفیت راهن و مرتهن طرح دعوی کند .

چنانچه رأی مبنی بر ابطال سند قطعی شد. مرجع قضایی برای ذی نفع گواهی قطعیت رأی صادر می کند . با ارائه آن به اداره ثبت اسناد و املاک و تقاضای ذی نفع ، رئیس ثبت موضوع را به متصدی دفتر املاک ارجاع می دهد. تا پس از احراز صحت مندرجات ابرازی مراتب ابطال سند رهنی را در ستون ملاخظات دفتر املاک مربوط توضیح دهد .

در پیش نویس سند مالکیت جدید ، علاوه بر قید مشخصات کامل ملک جدید ، جریان پرونده ثبتی و نحوه ابطال سند و شماره و تاریخ مستند ابطال درج می شود. و در مورد سند باطل شده ، اداره ی ثبت بخش نامه ای را خطاب به دفاتر اسناد رسمی ، مبنی بر ابطال سند رهنی ارسال می کند تا از فروش یا مزایده آن جلوگیری شود .

وکیل ابطال سند رسمی انتقال

ابطال سند رسمی انتقال با وکیل شاه مرادی :تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود. و پس از آنکه به امضای طرفین رسید. خلاصه ی معامله به اداره ی ثبت اسناد و املاک ، ارسال می شود تا در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک انتقال مالکیت ثبت شود .

 

وکیل ابطال سند رسمی انتقال

 

 

دعوی ابطال سند رسمی انتقال ، به اسباب مختلفی قابل طرح است . به عبارت دیگر ، موجبات ابطال سند رسمی انتقال ملک ، بسیار متعدد و متنوع است . از جمله این که : خواهان به نحوی مدعی بی اعتباری معامله ی موضوع سند باشد . عدم تحقق شرایط صحت قرارداد ، رایج ترین دلیل بی اعتباری معامله ی موضوع سند است . مثلاً عدم مالکیت فروشنده در زمان معامله ، جعل سند انتقال یا جعلی بودن اسناد انتقال قبلی ، عدم اهلیت یکی از طرفین در زمان انعقاد معامله و یا نبودن امضاء فروشنده یا خریدار در اسناد انتقال ، موجب مخدوش شدن سند می شود .

 

فسخ یا انفساخ معامله ، مبنای سند انتقال از دلایل دیگر دعوی ابطال سند است . ابطال عملیات اجرایی که سند مورد نظر در نتیجه آن صادر شده است. ابطال رأی هیأت موضوع ماده ی 147 قانون ثبت و بسیاری عوامل دیگر ، موجبات دیگری برای ابطال سند رسمی انتقال ملک هستند .

 

دعوی ابطال سند رسمی انتقال با وکیل

لازم به ذکر است که شمار قابل توجهی از محاکم ، دعوی ابطال سند رسمی انتقال اموال غیر منقول را به استناد مبایعه نامه یا اسناد عادی معارض مخالف با ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک می دانند و به صرف استناد به سند عادی ، حکم به ابطال سند صادر نمی کند .

موضوع اعتبار اسناد عادی انتقال در تعارض با سند رسمی از دیر باز مورد اختلاف محاکم بوده است. اما نظریه ی مورخ 95/8/4 شورای نگهبان که اشعار می دارد. اسناد عادی املاک در صورتی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی بر صحت آن وجود داشته باشد. معتبر است و به این اختلافات پایان داده است .

 

اصحاب دعوی ابطـال سنـد رسمـی انتقـال :

در دعوی ابطال سند رسمی انتقال توسط وکیل ملکی ، خواهان دعوی کسی است که مدعی بی اعتباری سند است . چنانچه خواهان خود یک طرف معامله بوده باشد. طرف دیگر معامله ، خوانده ی دعوا خواهد بود. اما اگر خواهان غیر از طرفین معامله باشد. دو طرف سند رسمی خواندگان دعوی هستند . چنانچه پس از ثبت سند مورد نظر ، انتقالات دیگری هم انجام شده باشد. ، دادخواست ابطال سند رسمی انتقال ، باید به طرفیت همه ی ایادی بعدی مطرح شود. و ابطال همه ی اسناد بعدی خواسته شود .

پس از طرع دعوی دادگاه حتماً باید نسبت به مالکیت ملک از اداره ثبت ، استعلام کند. و نمی توان به صرف اظهارات طرف یا طرفین ، حکمی صادر کند که احتمال مغایرت آن با ثبت رسمی وجود دارد .

 

دعوی ابطال سند رسمی انتقالی پس از تفکیک ملک :

چنانچه ملک موضوع دعوی ابطال سند انتقال ، تفکیک شده باشد. علاوه بر اسناد انتقالی بعدی باید ابطال صورت مجلس تفکیکی و تقسیم نامه نیز از دادگاه خواسته شود .

 

اجرای رأی ابطال سند رسمی انتقالی

پس از قطعیت رأی ،دادگاه برای ذی نفع ، گواهی قطعیت رأی صادر می کند . با ارائه ی حکم قطعی از مرجع قضایی به اداره ثبت اسناد و املاک و تقاضای ذی نفع ، رئیس اداره ثبت ، موضوع را برای بررسی و اقدام به دفتر املاک ارجاع می کند. و متصدی ثبت ، مراتب ابطال سند انتقال مالکیت اولیه را در ستون ملاحظات دفتر املاک مربوط ، توضیح می دهد .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره متخصص در این امر تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس : 09123939759

وکیل الزام موجر به پرداخت و استرداد ودیعه

قبول پرونده و پیگیری کامل با وکیل الزام موجر به پرداخت و استرداد ودیعه : پس از این که قرارداد اجاره منقضی شد ، موجر مکلف است مبلغ ودیعه ای را که مستأجر به وی داده است ، مسترد کند . چنان چه پس از پایان مدت اجاره و درخواست مستأجر برای استرداد مبلغ ودیعه ، موجر حاضر به بازگرداندن این مبلغ نباشد. مستأجر می تواند دادخواست الزام موجر به پرداخت و استرداد ودیعه کند . در ادامه با وکیل شاه مرادی همراه باشید..

وکیل الزام موجر به پرداخت و استرداد ودیعه با قوانین ملکی ایران

لازم به ذکر است که مستأجر باید قبل از این که دادخواست مطالبه ی ودیعه را تقدیم دادگاه کند. ملک را تخلیه کرده و مراتب تخلیه را از طریق شورای حل اختلاف تأمین دلیل کند . همچنین کلید ملک را تحویل شورای حل اختلاف محل ملک دهد و مراتب را از طریق اظهارنامه رسمی به موجر اعلام کند .

 

وکیل الزام موجر به پرداخت و استرداد ودیعه

دادخواست الـزام موجـر به پرداخـت ودیعـه

در دعوی الزام موجر به پرداخت و استرداد ودیعه ، مستأجر خواهان بوده و دعوی را به طرفیت موجر مطرح می کند .لازم به ذکر است که مستأجر می تواند ضمن دادخواست الزام موجر به پرداخت و استرداد ودیعه ، تقاضای محکومیت موجر به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان مطالبه و یا از زمان تقدیم دادخواست تا زمان پرداخت مبلغ ودیعه را نیز مطرح کند .

دادگاه پس از تشکیل جلسه ی رسیدگی و شنیدن اظهارات طرفین. در صورتی که دلیل موجهی از طرف موجر مبنی بر مسترد نکردن ودیعه ، ارایه نشود. دادگاه موجر را به پرداخت ودیعه محکوم می کند .

پس از محکوم شدن موجر به مبلغ ودیعه و قطعی شدن رأی ، مستأجر می تواند با توقیف اموال موجر ، محکوم به را وصول کند . در غیر این صورت حکم جلب وی صادر می شود و تا زمانی که مبلغ محکوم به را پرداخت نکند در حبس می ماند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی الزام به پرداخت ودیعه جهت اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

وکیل الزام به اخذ پایان کار ساختمان + شرایط

وکیل الزام به اخذ پایان کار ساختمان در تهران در کمترین زمان : گواهی پایان کار سندی است که پس از اتمام عملیات ساختمانی بر اساس تقاضای مالک ، توسط شهرداری با توجه به عدم خلاف در بنا و عدم بدهی ساختمان به شهرداری ، صادر می شود. و پایان عملیات ساختمانی و انطباق بنای ساخته شده با قوانین شهر سازی را تأیید می کند .

وکیل الزام به اخذ پایان کار ساختمان

شرایط اخذ پایان کار :

اخذ پایان کار توسط مالک رسمی ملک ، انجام می شود. اما در صورتی که ساختمان از طریق قرارداد مشارکت در ساخت ، بنا شده باشد. معمولاً سازنده با وکالت نامه کاری که از مالک گرفته ، تعهد به اخذ گواهی پایان کار می دهد . در مواردی که ملک فروخته شده باشد یا ملک موضوع مشارکت در ساخت ، فاقد پایان کار باشد. خواهان می تواند دعوی الزام به اخذ پایان کار را مطرح کند .

اگر شهرداری به دلایلی غیر موجه از صدور گواهی پایان کار امتناع ورزد ، خواهان می تواند دعوی الزام به صدور پایان کار به طرفیت شهرداری مطرح کند .

 

دعوی الزام به اخذ پایان کار

در دعوای الزام به اخذ پایان کار ، خواهان کسی است که از صدور پایان کار منتفع می شود. و خوانده شخصی است که صدور گواهی پایان کار بر عهده اوست. و از انجام این تعهد امتناع می کند که این شخص می تواند ، مالک ، فروشنده یا پیش فروشنده ملک یا سازنده ملک باشد . در صورتی که متعهد اخذ پایان کار شخصی غیر از مالک باشد. علاوه بر شخص متعهد ، مالک رسمی ملک را نیز باید جزء خواندگان قرار دهیم . در مواردی که موضوع دادخواست ، الزام شهرداری به صدور گواهی پایان کار است ، خوانده ی دعوا ، شهرداری مربوطه خواهد بود .

 

نحوه اجرای رأی

پس از قطعیت حکم ، خواهان می تواند با درخواستی ، تقاضای اجرای رأی صادره را بکند. و پس از صدور اجراییه به محکوم علیه ابلاغ می شود. تا ظرف مهلت ده روز گواهی پایان کار را بگیرد. و در صورت عدم تبعیت ، خواهان می تواند با مجوز مقام قضایی و با هزینه خود ، اقدام به اخذ پایان کار کند. و هزینه های پرداخت شده را از محکوم علی مطالبه کند. لازم به ذکر است که برای مطالبه هزینه های پرداخت شده نیازی به طرح دعوای جداگانه نیست و می توان مبالغ پرداختی را بر مبنای رأی و اجراییه صادر شده از محکوم علیه دریافت کرد .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص الزام به اخذ پایان کار ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

وکیل فروش ملک مشاع در تهران (رای تا اجرا)

وکیل فروش ملک مشاع با شرایط ویژه در تهران – امید شاه مرادی :  یکی از موارد مهم در زمینه پرونده های ملکی ، فروش ملک مشاع می باشد که در این بخش قصد داریم به بررسی آن بپردازیم. در ادامه با وکیل شاه مرادی همراه باشید…

با صدور گواهی عدم افراز ملک ، هر یک از مالکین مشاعی می توانند ، با مراجعه به دادگاه صالح ، درخواست فروش ملک مشاع را تقدیم کنند .

وکیل فروش ملک مشاع در تهران

رسیدگی به دعوی دستور فروش ملک مشاع

دادگاه پس از وصول درخواست دستور فروش ، بدون تعیین وقت رسیدگی ، اقدام به صدور دستور فروش مال مشاع و ارسال دادنامه صادر شده به اجرای احکام مدنی می کند .

در تقاضای دستور فروش ملک مشاع ، هر یک از شرکا که بخواهند ، مال مشاع را به فروش برسانند. به طرفیت تمامی شرکاء خود طرح درخواست می کند .

داشتن تخصص کافی در این زمینه بسیار مهم بوده و توصیه می شود حتما قبل از اقدام به وکیل متخصص مراجعه نمایید.

نحوه اجرای رأی

ماده ی 9 آیین نامه ی قانون افراز و فروش املاک مشاع در این باره اذعان داشته :

در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک ، دادگاه شهرستان بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکا ، دستور فروش آن را به دایره ی اجرای دادگاه خواهد داد . مدیر اجرا نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی ، مربوط به فروش اموال غیر منقول اقدام می کند .

اجرای احکام ضمن تشکیل پرونده اجرایی به قید قرعه ، کارشناس رسمی دادگستری جهت قیمت گذاری ملک ، مشخص می کند. و در صورتی که طرفین به قیمت تعیین شده از سوی کارشناس اعتراض نکردند ، آگهی برگزاری مزایده منتشر می کنند. در صورتی که ملک از طریق مزایده به فروش رسید . مبلغ حاصل از فروش ملک پس از کسر هزینه های اجرایی بین شرکا تقسیم می شود .

وکیل متخصص فروش ملک مشاع

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص افراز ملک، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی. و اخذ مشاوره از وکیل ملکی و شرایط فـروش ملـک مشـاع با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

وکیل مطالبه سرقفلی در تهران – 2023

بهترین وکیل مطالبه سرقفلی بر اساس آخرید تغییرات قانون در ایران – امید شاه مرادی ، در کمتری زمان ممکن : سرقفلی یک پدیده حقوقی عرفی است و به عبارت دیگر تأسیس نهاد سرقفلی در قانون به علت وجود این اصطلاح در عرف می باشد ، مبحث سرقفلی یکی از موضوعات کاملاً تخصصی در علم حقوق است. بنابراین پیشنهاد می گردد قبل از هر گونه اقدامی با وکیل متخصص ملکی در زمینه سرقفلی که اشراف کافی به قوانین مرتبط را نیز دارد مشورت نموده و در واقع مشاوره حقوقی لازم را از ایشان دریافت نموده و پس از ان در آن خصوص تصمیم گیری نمایید .

وکیل مطالبه سرقفلی در تهران

توقیف و مزایده سرقفلی

با توجه به اهمیت سرقفلی و ارزش اقتصادی آن که در بسیاری از موارد بخش قابل توجه سرمایه تجار و حتی اشخاص عادی و کسبه را تشکیل می دهد. حاکی از آن است که مالیت سرقفلی و اعتبار اشخاص در بازار ، ارتباط مستقیم دارد. به همین جهت برخی انتظار دارند که کسبه یا تجاری که از پرداخت دیون خویش عاجز شده اند از محل این سرمایه ، پرداخت دین نمایند .
توقیف سرقفلی دارای مخالفانی است که در جهت عقیده خویش استدلال می نمابند که ؛

 1. بعضی معتقدند که سرقفلی به نوعی سلطه و امتیاز قانونی است و در مالیت آن شک دارند. و نتیجه گرفتند که سرقفلی به تنهایی قابل مبادله نیست و مستاجر نمی تواند آن را جدا از منافع عین مستاجره منتقل نماید. و عوضی در مقابل آن دریافت نماید به همین جهت نمی توان آن را توقیف نمود .
 2. سرقفلی یک حق مالی است در حالیکه لازمه توقیف ، وجود مال است. و در تایید نظر خود به ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره می نمایند. و به همین جهت سرقفلی را قابل توقیف و فروش نمی دانند .
 3. حق سرقفلی یک حق غیر منجز است. و تا فراهم شدن شرایط وصول و تحقق آن ، یک حق معلق و غیر قطعی می باشد.

وکیل مطالبه سرقفلی

تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

وکیل مطالبه سرقفلی – در جمع بندی نظرات حقوقدانان و صاحب نظران به طور کلی دو عقیده در خصوص رابطه این دو نهاد وجود دارد. که به شرح ذیل می باشد :

عده ای از حقوقدانان معتقدند که سرقفلی و حق کسب و پیشه معنای واحدی دارند. و هیچ تفاوتی بین آن دو وجود ندارد حال آنکه اغلب حقوقدانان و فقها اعتقاد بر تفاوت این دو نهاد از یکدیگر دارند. غالب فقها بر این عقیده هستند که سرقفلی یک حق شرعی است. در حالی که حق کسب و پیشه یک امر غیر شرعی می باشد .

4 تفاوت اصلی

اهم تفاوت هایی که بین این دو اصطلاح وجود دارد عبارت است از :

 1. سرقفلی از ابتدای اجاره وجود دارد. این در صورتی است که حق کسب و پیشه به تدریج و در اثر فعالیت تجاری مستأجر به وجود می آید
 2. اسقاط حق کسب و پیشه در زمان انعقاد اجاره امکان ندارد. چرا که امکان اسقاط مالم یجب وجود ندارد. اما در مورد سرقفلی اسقاط آن در اجاره با ایرادی مواجه نمی گردد
 3. مبنای سرقفلی ، مبلغی است که در ابتدا مستاجر پرداخت نموده. لیکن حق کسب و پیشه بسته به حسن شهرت مستأجر مشخص می گردد .
 4. در تعیین میزان حق کسب و پیشه رونق کار مستاجر و تعداد مشتریان وی در نظر گرفته می شود. در حالیکه در تعیین سرقفلی به موقعیت ملک توجه می شود.