تجمیع پلاک های ثبتی

سیر تا پیاز تجمیع پلاک های ثبتی با وکیل شاه مرادی : در مواردی که دو ملک با دو پلاک ثبتی متفاوت در کنار هم بوده. و پس از تجدید بنا به صورت یک ملک در آمده است. می توان از طریق اداره ثبت اسناد و املاک ، پلاک های ثبتی را با هم ادغام و یک پارچه کرد . که به این عمل اصطلاحاً تجمیع پلاک های ثبتی گفته می شود .

تجمیع پلاک های ثبتی در قرارداد های مشارکت در ساخت :

ممکن است در قرارداد های مشارکت در ساخت نیز سازنده اقدام به ساخت دو زمین یا ملک در مجاورت یکدیگر کند. و زمین مورد ساخت و ساز از به هم پیوستن دو یا چند پلاک ثبتی فراهم آمده باشد .

در این صورت برای گرفتن سند مالکیت برای واحد های ساخته شده ، باید پلاک های ثبتی با یکدیگر تجمیع شوند .

تجمیع پلاک های ثبتی

الزام به تجمیع املاک موضوع مشارکت :

پس از آنکه بنای موضوع قرارداد مشارکت ساخته و تکمیل شد ، تجمیع پلاک ها و دریافت اسناد مالکیت جدید بر اساس ساختمان ساخته شده. و با تقاضای مالکین همه پلاک ها انجام می شود . چنانچه یکی از این مالکین از چنین اقدامی سرباز بزند و سازنده نیز برای این کار وکالت نداشته باشد. سازنده می تواند از طریق دادگاه و با طرح دعوی ، مالک را به تجمیع املاک موضوع مشارکت الزام کند .

تجمیع پلاک های ثبتی

الزام مالک به تجمیع ملک به دلیل تعهدی است که مالک در قرارداد مشارکت کرده است . با این وجود حتی اگر مالک در ضمن قرارداد مشارکت ، متعهد به چنین عملی نشده باشد. باز هم می توان او را ملزم به تجمیع پلاک ثبتی کرد. زیرا به نظر میرسد که در هر قرارداد مشارکت در ساختی که بنا از تجمیع چند پلاک ثبتی حاصل شده است. تعهد ضمنی مالک به تجمیع پلاک ها وجود دارد .

طرفین دعوی الزام به تجمیع بنا :

در دعوی الزام به تجمـیع املاک موضوع مشارکت ، خواهان دعوی هر شخص ذی نفع اعم از مالک یکی از پلاک های ثبتی یا سازنده ملک موضوع مشارکت می باشد. خوانده دعوی هم مالکی است که از تجمیع پلاک های ثبتی و تعهد خود سر باز میزند .

با ارائه درخواست تجمیع توسط وکیل ملکی ، معاینه محل توسط کارشناسان انجام میشود و حدود تجمیع ثبت می شود . پس از آن با ابطال اسناد مالکیت اولیه ، سند مالکیت تجمیعی صادر و تسلیم می شود .

نحوه اجرای رأی

چنانچه پس از ابلاغ رأی و مهلت ده روزه ای که به جهت اجرای حکم به محکوم علیه داده می شود. محکوم علیه نسبت به تجمیع در اداره ثبت اسناد و املاک حاضر نشود. اداره ثبت با مجوز از طرف دادگاه اقدام به این کار میکند .

مشاوره حقوقی با وکیل شاه مرادی

جهت ارتباط با ما و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

مطالبه ی ارش ملک معیوب با وکیل

شرایط و نحوه مطالبه ی ارش ملک معیوب مفهوم ارش با وکیل شاه مرادی : ارش گرفتن از قواعد عمومی قرارداد ها است و مختص به بیع نیست. و در هر قرارداد معوض و تملیکی راه دارد مگر در عقد اجاره. ( در اجاره حق مطالبه ارش وجود ندارد. و مستأجر فقط می تواند قرارداد را فسخ کند ). مطالبه ی ارش ملک معیوب زمانی موضوعیت پیدا می کند که کالای مورد نظر در حین معامله معیوب بوده است. و خریدار به این عیب آگاه نباشد .

مابه التفاوت قیمت کالای سالم و معیوب را ارش می گویند .  در صورتی که شخصی کالایی را بخرد و آن کالا معیوب از کار در آید ، خریدار بین فسخ عقد و گرفتن ارش مخیر است .

تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می باشد. و دادگاه برای مشخص شدن قیمت دقیق ارش مبیع ، آن را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد .

مطالبه ی ارش ملک معیوب با وکیل

دادخواست مطالبه ی ارش ملک معیوب

مطالبه ی ارش ملک معیوب – مطالبه وجه بابت ارش ملک معیوب

چنان چه پس از انعقاد معامله معلوم شود که ملک در هنگام معامله معیوب بوده است و این عیب مخفی بوده و مشتری بر آن جاهل بوده است. مشتری می تواند یا قرارداد را فسخ کند و یا ارش بگیرد. اگر مشتری نخواهد قرارداد را فسخ کند. می تواند دادخواست مطـالبـه ی ا ر ش مـلک معـیوب را به دادگاه ارائه دهد. در دعوی مطالبه ارش ، مشتری که مبیع معیوب را دریافت کرده است. خواهان بوده و دعوی را به طرفیت فروشنده اقامه می کند .

در صورتی که مبلغ مورد مطالبه به میزان بیست میلیون تومان و یا کمتر باشد . خواهان باید دعوی خود را در شورای حل اختلاف مطرح کند و در غیر این صورت دادگاه به آن رسیدگی خواهد کرد .

پس از رسیدگی به دعوی مطـالبـه ارش ، مرجع صالح اقدام به صدور رأی می کند . بعد از قطعیت آن و ابلاغ اجراییه به خوانده ، پرونده به دادورز سپرده می شود. و محکوم له (خواهان ) می تواند با معرفی اموال محکوم علیه ( خوانده ) نسبت به اخذ محکوم به اقدام کند. در صورت عدم دسترسی به اموال محکوم علیه ، محکوم له می تواند به استناد ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی ، درخواست جلب محکوم علیه را بکند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست و یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

اخذ بیمه نامه ، موضوع ماده 9 قانون پیش فروش ساختمان

شرایط و نحوه اخذ بیمه نامه ، موضوع ماده 9 قانون پیش فروش ساختمان با وکیل شاه مرادی : در عملیات ساختمانی به طور طبیعی احتمال خطر وجود دارد . برای کاهش این خطرات ، مقررات و ضوابط ویژه ای برای ساخت و ساز ، پیش بینی شده است. مستند به ماده 9 قانون پیش فروش ساختمان ، پیش فروشنده در قبال خسارت ناشی از عیب بنا و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از ضوابط قانونی در برابر پیش خریدار و اشخاص ثالث ، مسئول است و باید مسئولیت خود را از این جهت بیمه کند .

نحوه اخذ بیمه نامه ، موضوع ماده 9 قانون پیش فروش ساختمان

چنان چه میزان خسارت وارده بیش از مبلغی باشد که از طریق بیمه پرداخت می شود. پیش فروشنده ضامن پرداخت مابه التفاوت خسارت وارده خواهد بود. در صورت استنکاف پیش فروشنده از بیمه کردنِ مسئولیت خود ، پیش خریدار می تواند از طریق دادگاه او را به این کار ملزم کند. نکته مهم این است که حتی اگر بیمه نامه ی مورد نظر گرفته نشود و از طریق دادگاه دعوی مذکور اقامه نشود. باز هم از مسئولیت پیش فروشنده نمی کاهد .

اخذ بیمه نامه پیش فروش ساختمان

مزیت داشتن بیمه نامه این فایده عملی را دارد. که در صورت بروز خسارت ، لازم نیست پیش خریدار برای جبران خسارت به پیش فروشنده مراجعه کند .

 

دعوی الزام به اخذ بیمه نامه

دعوی الزام به اخـذ بیـمه نامـه ، موضـوع مـاده 9 قـانون پـیش فـروش سـاختمـان از سوی پیش خریدار ، مطرح می شود .

خوانده دعوی پیش فروشنده و سازنده ملک است .

زمانی که رأی ، مبنی بر محکومیت پیش فروشنده به الزام به اخذ بیمه نامه. موضوع ماده 9 قانون پیش فروش ساختمان صادر شد. و قطعیت یافت ، اجراییه صادر می شود . در صورت استنکاف پیش فروشنده از انجام حکم دادگاه ، پیش خریدار می تواند خود نسبت به اخذ بیمه نامه اقدام کند. و هزینه های پرداختی را از پیش فروشنده مطالبه کند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست  یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس : 09123939759

غصب چیست؟ + نحوه شکایت از غاصب

غصب چیست و چگونه حقوق خود را از غاصب بگیریم؟ در ادامه با امید شاه – وکیل پایه یک دادگستری همراه باشید.

برای تحقق غصب اجتماع سه رکن ضرورت دارد .

 1. استیلاء
 2. موضوع غصب باید مال باشد
 3. عدوانی بودن تصرف

نکاتی در خصوص غصب

رکن یکم – استیلا

یعنی مسلّط شدن که معیار آن عرف است. در این خصوص باید توجه داشت که اگر در عمل ارتکابی رکن استیلا برقرار نباشد. موضوع مشمول عنوان غـصب نیست. به عبارت دیگر صرف ممانعت از حق غصب تلقی نمی شود.

بنابراین اگر شخصی مانع تصرف مالک در مالش شود بدون آنکه خود آن شخص بر مال مزبور تسلّط یابد در این صورت، عمل ارتکابی غصب تلقی نمی شود. گرچه شخص مزبور ممکن است حسب مورد برمبنای اتلاف یا تسبیب مسئول جبران خسارت باشد. برای مثال اگر شخصی با ریختن تیرآهن مقابل پارکینگ شخصی مانع ورود و خروج خودروها از آن پارکینگ شود. عمل او غصب تلقی نمی شود اما به دلیل ممانعت از حق یا مزاحمتی که ایجاد کرده باید خسارات وارد به مالک پارکینگ را جبران کند .

برای صدق عنوان غصب، استقلال ید لازم نیست. یعنی لازم نیست که غاصب به تنهایی استیلای عدوانی انجام دهد. یعنی ممکن است همچنان که مال در ید مالک است غاصب نیز در آن تصرف کند. مانند آنکه مالک در خانه اش تصرّف کند و شخص دیگر نیز اقدام به تصرف در آن خانه کند. در این صورت نیز غصـب رخ داده است.

رکن دوم – حق غیر

حقی که غصـب شده است ممکن است حق مالکیت بر عین اعم از منقول و غیرمنقول باشد یا حق مالکیت بر منافع یک مال باشد یا سایر حقوق مالی مانند حق انتفاع و حق ارتفاق باشد. در این خصوص باید توجه داشت که غصب فقط در حقوق مالی مصداق دارد تعرّض به حقوق غیرمالی مثلاً منع والدین از حضانت طفل، منع شخص از ازدواج، منع والدین یا بستگان از ملاقات با یک طفل یا منع شخصی از برقراری رابطهٔ مباشرت با همسرش غصب تلقی نمیشود.

بلکه در قالب عناوین مجرمانه مخصوص به خود مانند مادۀ ۵۴ ق.ح.خ قابل تعقیب کیفری است یا میتوان جبران خسارات معنوی را درخواست کرد. قطع غیرقانونی انشعاب برق و تلفن و گاز و نظایر آنها غصب نیست، هرچند که شخص مسئول جبران خسارت است.

رکن سوم غصب – عدوان

یعنی استیلا بدون اجازه دارندهٔ حق و بدون تجویز قانون صورت گرفته باشد. بنابراین تصرفات مدیر فضولی از آنجا که تصرفات او با تجویز قانون صورت می گیرد. عدوانی نیست و در نتیجه ید او غاصبانه تلقی نمیشود.

غصب چیست

غصب حکمی و شبه غصب

مواردی وجود دارد که گرچه ظاهراً غصب رخ نداده است، اما در حقوق ما در حکم غصب دانسته شده اند. در چنین مواردی که میتوان آنها را غصب حکمی نامید تمام احکام غصب جاری است و مسئولیت های غاصب حکمفرما است. موارد غصب حکمی عبارت اند از:

1.اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی

به این معنا که ابتدای تصرفات شخصی در مال غیر با رضایت مالک مال بوده است. اما ادامۀ تصرّفات او بدون رضایت مالک مال است. برای مثال شخصی مال خود را به عنوان ودیعه یا عاریه به دیگری می سپارد و بعد از مطالبه مال توسط مودع یا معیر مُستودع یا مُستَعیر از ردّ مال امتناع میکند. یا مستاجر ملکی بعد از انقضای مدت اجاره و مطالبه مالک مبنی بر تخلیه ملک از تخلیه امتناع می کند. تصرفات ایشان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی و در حکم غصب است.

2.تصرف ناشی از ایفای ناروا

در ایفای ناروا دریافت کننده مال در حكم غاصب است چه عالم به عدم استحقاق خود باشد و چه جاهل.

3.تصرف در مال موضوع معامله فضولی

متعامل فضولی، چه عالم به فضولی بودن معامله باشد و چه جاهل بدان در حکم غاصب است. و در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، در برابر مالک مال تمام مسئولیت های غاصب را خواهد داشت.

4.تصرف در مال مقبوض به عقد فاسد

فرض کنید که عقد باطلی بین دو شخص منعقد شود و به واسطه آن عقد باطل، مالی بین طرفین مورد تحویل واقع شود. با توجه به اینکه عقود باطل هیچ اثر حقوقی بر جای نمی گذارند. تصرفاتی که طرف مقابل در مالی که به او تسلیم شده است به عمل می آورد قانونی نیست و غاصبانه است.

09127357077

چک تخلیه باید شامل چه مواردی باشد؟

نحوه نوشتن و نگارش چک تضمین تخلیه توسط مستاجر با وکیل شاه مرادی : از جمله مهمترین  عقود در جامعه عقد اجاره است که بین موجر و مستاجر منعقد می گردد. در بسیاری از این قرارداد ها چکی به عنوان تضمین اجاره بها یا تضمین تخلیه از مستاجر دریافت و در قرارداد نیز ذکر می گردد. اما متاسفانه اکثر مواقع موجرین از نحوه صحیح استفاده از این چک ها بی اطلاع هستند. و در نتیجه، اقدامات موجر منجر به بروز مشکلاتی برای خود وی می گردد. در این مقاله به نحوه صحیح استفاده از این قبیل چک ها میپردازیم. با وکیل امور ملکی همراه باشید…

شرایط استفاده از چک تخلیه ملک طبق متن قرارداد

در وهله اول باید قرارداد اجاره و متن چک به درستی بررسی گردد. تا مشخص شود در چه صورتی امکان استفاده از چک وجود دارد. آیا طبق مندرجات قرارداد در صورت عدم پرداخت هر یک از مبالغ اجاره بها امکان استفاده از چک وجود دارد؟ یا اینکه باید تمام اجاره بها ها پرداخته نشده باشد تا بتوان برای وصول چک اقدام نمود؟

برای یافتن پاسخ پرسش های فوق بهتر است از وکیل چک صیادی کمک بگیرید. تا گرفتار پیچیدگی های قانونی مربوطه نشوید.

چک تخلیه

ارسال اظهارنامه

پس از یافتن پاسخ های فوق، برای اثبات مطالبه خود نیاز به ارسال اظهارنامه دارید. در این اظهارنامه خطاب به مستاجر ضمن توضیح عدم ایفای تعهدات وی، مهلتی برای انجام تعهد می دهید. تا شاید وی اقدام به انجام تعهد مد نظر شما نماید. در صورتی که از مهلت داده شده بگذرد و مستاجر تعهد خود را انجام نداده و پاسخی نیز ندهد وارد مرحله بعدی یعنی مطالبه چک می شویم.

مطالبه وجه چک از بانک

مطابق ماده 3 قانون صدور چک هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد. بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد. بنابراین شما می توانید با مراجعه به بانک و در دست داشتن چک، اقدام به وصول چک نمایید. اما معمولا اینطور مواقع با حساب خالی مستاجر مواجه خواهید شد.پس مبلغ موجود در حساب را وصول نموده. و برای مابقی آن گواهی عدم پرداخت جهت مراجعه به دادگاه دریافت می نمایید.

باید توجه کنید که چک های مشروط (من جمله چک های بابت تضمین تخلیه یا پرداخت اجاره بها) مطابق بند ب ماده 23 قانون صدور چک، از طریق اجراییه ثبت قابل پیگیری نمی باشد. و برای وصول وجه ها باید به دادگاه مراجعه نمود.

مطالبه چک تخلیه از طریق دادگاه

در این مرحله می بایست با تقدیم دادخواست به دادگاه، تقاضای مطالبه وجه چک را نموده. و طرف مقابل شما باید اثبات نماید که شرط مربوط به چک را انجام داده است. در غیر این صورت محکوم به پرداخت وجه چک خواهد شد. علیرغم وجود توضیحات ذکر شده، اگر به درستی اقدامات فوق را انجام ندهید. ممکن است متهم به جرم خیانت در امانت گردید. لذا توصیه می گردد حتما در این خصوص با وکیل متخصص چک مشورت نمایید.

09127357077

وکیل ابطال اجراییه ثبت و توقیف عملیات اجرایی ثبتی

روش های توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه ثبت با وکیل شاه مرادی : اسناد لازم الاجرا و همچنین اسناد رسمی تعهد آور ؛ مانند چک ، سند ازدواج ، قرارداد تسهیلات بانکی که از مهم ترین اسناد لازم الاجرا هستند. و اسناد رهنی و سند رسمی تعهد پرداخت وجه ، که نمونه های اسناد رسمی تعهد آور هستند از طریق اجرای ثبت قابل وصول هستند .

چنان چه شخصی به عنوان ذی نفع ، چک یا سند رسمی طلبی را در اختیار داشته باشد. فرض بر مدیون یا متعهد بودن طرف مقابل ، سند خواهد بود و به ذی نفع این اجازه داده شده است. که بدون مراجعه به محاکم قضایی و طی کردن پروسه ی طولانی قضایی ، به مرجع تنظیم کننده سند یا اداره ثبت مربوطه مراجعه و با اخذ دستور اجرا ، صدور اجراییه را درخواست کند.

وکیل ابطال اجراییه ثبت در تهران

چنان چه دستور اجرا مخالف مفاد سند و یا خلاف قانون باشد ، متعهد یا شخص ثالثی که با صدور دستور اجرا متضرر می شود. می تواند به عملیات اجرایی اعتراض کند و درخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی را خواستار شود.

مثلاً ممکن است شخصی ملکی را با مبایعه نامه عادی خریداری کند و بعد از آن شخص ثالثی چک فروشنده را برگشت بزند. و از طریق اجرای ثبت ، اقدام به توقیف ملک فروخته شده کند. در چنین حالتی خریدار ملک به عنوان ذی نفع می تواند ، دادخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی را به استناد مبایعه نامه عادی تقدیم کند.

وکیل ابطال اجراییه ثبت

بنابراین در درخواست توقیف عملیات اجرایی بایستی دادخواست ابطال اجراییه نیز صادر شود و توقیف عملیات اجرایی به تنهایی قابل پذیرش نیست. اما دادخواست ابطال اجراییه به تنهایی قابل پذیرش است. و در صورتی که تقاضای ابطال اجراییه به تنهایی باشد. عملیات اجرایی متوقف نمی گردد.

وکیل امور ملکی : اگر ادعای معترض به عملیات اجرایی ثبت ، مستند به سند رسمی و یا حکم قطعی دادگاه باشد. اداره ی اجرای ثبت به اعتراض رسیدگی می کند. و در این خصوص تصمیم لازمه گرفته می شود و چنان چه مستند اعتراض به عملیات اجرایی ، سند عادی باشد. مرجع رسیدگی به این دعوا دادگاه عمومی است .

مرجع صالح به رسیدگی دادخواست توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه ثبت

مطابق با ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی مصوب 1322 ، مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی ، دادگاه صلاحیت دار محلی است. که در حوزه ی آن دستور اجرا داده شده است .

اجرای رأی

در مورد توقیف عملیات اجرایی با صدور دستور توقیف ، اجرای عملیات مورد اعتراض متوقف می شود. و پس از آن دادگاه به موضوع ابطال اجراییه رسیدگی می کند و چنان چه به نظر دادگاه ، ارکان عملیات اجرایی دچار خلل باشد. رأی بر ابطال آن صادر می کند. پس از قطعیت ، نسخه ای از رأی برای اداره ثبت یا دفتر خانه فرستاده می شود تا از آن رفع اثر شود .

تفاوت ابطال اجراییه های ثبت و دادگستری

ابطال اجراییه به طور خاص مربوط به اجرائیه های صادر شده از دوایر اجرائیات ثبت و در خصوص اسناد لازم الاجرا است. بعد از صدور اجراییه از سوی دادگاه باید از طرق فوق العاده اعتراض به رای مانند اعاده دادرسی، فرجام خواهی و اعتراض شخص ثالث اجرای رای را متوقف نمود.

در این خصوص مواردی نیز وجود دارند که با موارد فوق متفاوت است مثل اعتراض ثالث اجرایی (که در جای خود توضیح داده شده است.) و یا مواردی که منجر به اصلاح اجراییه میگردد. (بطور مثال محکوم به و یا آدرس به اشتباه درج شده است).

خوانده در دعوای ابـطال اجـراییه ثـبت

بعضا دیده شده که محاکم خوانده قرار دادن اداره اجرای ثبت را ضروری نمی دانند اما بهتر است که هم اداره اجرای ثبت و هم متقاضی اجرا را خوانده قرار دهیم.

مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال اجراییه ثبت

باید توجه کرد که در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد اما محاکم قضایی معمولا دعوای ابطال اجراییه را دعوی مالی دانسته و طرح آن را مستلزم پرداخت ۳.۵ درصد مال موضوع اجراییه به عنوان هزینه دادرسی در نظر می گیرند.

خواسته دعوی ابطـال اجرایـیه ثبـت

برای ابطال اجراییه باید در ستون خواسته توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه درج گردد. همچنین اگر تغییری در مال موضوع رخ داده، اعاده به وضع سابق نیز باید به عنوان خواسته ذکر گردد.

باید توجه داشت که ابطال عملیات اجرایی اصطلاح نادرستی است. ابطال متوجه خود اجراییه است. و برای عملیات اجرایی باید از واژه توقیف استفاده کنیم.

همچنین درج عنوان توقیف عملیات اجرایی به تنهایی موجب رد دادخواست خواهد شد. و توقیف عملیات اجرایی باید به همراه ابطال اجراییه مطرح شود.

09127357077

وکیل اثبات مالکیت + مدارک و روش های اثبات

وکیل اثبات مالکیت ملک و زمین در تهران : زمانی که سند رسمی یک ملک را در اختیار ندارید باید از روش های قانونی به عنوان راه های اثبات مالکیت استفاده نمایید. در بسیاری از موارد لازم است تا افراد بتوانند مالکیت خود را نسبت به یک مال به اثبات برسانند در غیر این صورت ممکن است حقوق خود را در خصوص مال مورد ادعا از دست بدهند.

اثبات مالکیت

روش های قانونی راه های اثبات مالکیتما در این مقاله توسط وکیل ملکی به شما کمک می کنیم تا بتوانید با راه های اثبات مالکیت آشنا شده و به صورت قانونی و اصولی از آن ها استفاده نمایید. مطلب مورد نظر را با تعریف مناسبی از مالکیت از دیدگاه علم حقوق آغاز می کنیم.

راه های اثبات مالکیت

مالکیت به چه معناست؟

مالکیت یک وصف است که رابطه انسان را در خصوص اموال منقول و غیرمنقول بیان می کند. مـالکیت همچنین حقی است که برای شخص به عنوان صاحب مال ایجاد می شود و به او اجازه تصرف در مال مورد نظر را می دهد.

اثبات مالکیت اراضی ملی

به عنوان مثال فردی که مالک یک خودرو است می تواند بدون اخذ اجازه از دیگری از آن مال استفاده نموده و رانندگی کند. فردی هم که صاحب یک واحد آپارتمان است در صورت عدم وجود موانع قانونی همانند قرارداد اجاره، می تواند در واحد مورد نظر سکونت کرده و از مزایای ملک خود بهره مند شود.

اثبات مالکیت ملک بدون سند

مالکیت وصفی است که اجازه خرید و فروش مال را به شخص می دهد. فردی که مالک است حق دارد در خصوص فروش مال مورد نظر یا نگهداری از آن تصمیم گیری کند اما دقت نمایید که همه این حقوق باید در چهارچوب قانون باشد به عنوان مثال هیچ فردی حق ندارد به بهانه مالکیت ملک طبقه دوم، مانع استفاده واحدهای بالایی از پله ها و پاگرد شود. بنابراین حقوق مربوط به مالکیت تا زمانی قابل احترام هستند که از چارچوب قانون خارج نشده و خللی در حقوق دیگران ایجاد نکند.

چرا به اثبات مالکیت نیاز داریم؟

اکنون که از مزیت های مالکیت و مالک شناخته شدن آگاهی پیدا کردید نوبت به این سوال می رسد که در چه شرایطی لازم است تا مالکیت شخص اثبات شود؟ پاسخ این سوال را باید مربوط به زمانی دانست که ملک مورد نظر یا مال منقول مانند طلا، پول، خودرو و … در تصرف دیگری قرار گرفته است و ما هم سند رسمی مالکیت نداریم. مرجع قضایی از ما می خواهد که از روش های اثبات مالکیت استفاده کنیم و ادعای خود را اثبات نماییم ، اما این روش ها کدامند؟ در ادامه به معرفی آن ها می پردازیم.

اقرار

اقرار زمانی قابل استماع است که به نفع طرف مقابل بیان گردد. بنابراین زمانی که متصرف اقرار می کند که مالک واقعی مال نیست و مالک اصلی فردی است که ادعای تصرف سابق را دارد دادگاه به اقرار او ترتیب اثر می دهد. بنابراین اظهارات شما در خصوص مالکیت مال صرفاً یک ادعاست و نیاز به اثبات دارد ، مگر اینکه توسط فرد مقابل تأیید شود .

اسناد معتبر

معتبرترین سندی که می توانید ارائه کنید همان سند رسمی مالکیت است البته اگر سند مالکیت داشته باشید اصولاً کار به دادگاه نمی کشد. به همین علت ممکن است مال مورد نظر را از طریق مبایعه نامه خریداری کرده باشید یا یک سند عادی دیگر در دست داشته باشید. در این خصوص اگر طرف مقابل نتواند سندی معتبرتر از سند شما ارائه کند دادگاه به سند شما ترتیب اثر خواهد داد. اسناد عادی نیز از دیدگاه قانون دارای اعتبار هستند اما اعتبار اسناد رسمی بسیار بیشتر و فراتر از اسناد عادی می باشد .

شهادت شهود

زمانی که هیچ یک از طرفین حاضر به اقرار کردن نباشد و سند عادی یا رسمی مالکیت را هم ارائه نکنند می توان به شهادت شهود مراجعه کرد. در این خصوص نیاز است تا دو مرد یا یک مرد و دو زن شهادت دهند. که مال مورد نظر در مالکیت شما قرار دارد. شهود مورد نظر باید از شرایط لازم برای شهادت برخوردار باشند.

اماره تصرف

اصولاً در دعاوی مختلفی که بر سر مالکیت یک مال پدید می آید و کار به دادگاه می کشد اماره تصرف است که منجر به صورت رای نهایی می شود. اماره تصرف به این معناست که هر کدام از طرفین که دارای شواهدی مبنی بر سبق تصرف نسبت به دیگری است به عنوان مالک شناخته می شود. این مسئله از طریق تحقیقات محلی و مواردی از این دست اثبات می گردد .

روش های اثبات مالکیت با وکیل

ایجاد سابقه ثبتی

در مرکز هر استان یک اداره کل ثبت اسناد و املاک تاسیس شده که به تعداد استان های کشور است. درشهرستان ها یک اداره ثبت زیر نظر اداره کل ثبت استان مربوطه انجام وظیفه می کند. در حال حاضر این اداره وابسته به قوه قضاییه است.

پس از استقرار اداره ثبت، تمام اشخاصی که مدعی مالکیت بر املاک و راضی آن منطقه هستند باید مدارک اثبات مالکیت خود را ارائه نمایند تا مالکیت آن ها به ثبت برسد و برای آن ها سند رسمی صادر شود‌.

مزایای سند رسمی نسبت به سند عادی

 1. نسبت به اسناد رسمی تنها ادعای‌ جعل مسموع است ولی نسبت به اسناد عادی ادعای انکار، تردید و جعل مسموع است.
 2. تاریخ اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی قابل استناد نیست.
 3. عموما لازم الاجرا هستند.
 4. مفقودی اسناد رسمی چندان اهمیتی ندارد چرا که سابقه آن ها موجود است.

اثبات مالکیت در اراضی دارای سابقه ثبتی

برای املاکی که سابقه ثبتی دارند نمی‌ توان دعوای اثبات مالکیت مطرح نمود و در غیر صورت دادخواست در معرض رد قرار می گیرد. در این موارد باید ثابت نمود که مال مورد نظر به ناقل صحیح (مانند مبایعه نامه معتبر) به شما منتقل شده. در مواردی نیز باید تقاضای ابطال سند مورد نظر را نمایید.

پس از اثبات صحت انتقال، باید تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی صورت گیرد زیرا مطابق مواد ۲۲، ۲۴، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، تنها کسی مالک شناخته می شود که سند رسمی به نام او باشد.

اثبات مالکیت در اراضی فاقد سابقه ثبتی

در اراضی فاقد‌ سابقه ثبتی می توان برای اثبات مالکیت اقدام کرد‌. در این صورت و در صورت ارائه ادله کافی، می توان مالکیت خود را به اثبات رساند.

مرجع صالح

مطابق آیین دادرسی مدنی، مرجع صالح در این دعاوی دادگاه محل وقوع ملک است.

قانون آیین دادرسی مدنی – ماده 12

دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در‌دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

مالی یا غیرمالی بودن دعوای اثبات مالکیت:

به زبان ساده، عموما دعاوی ای که با اثبات آن ها مالی به دارایی ما اضافه می شود، مالی هستند. بنابراین دعوای اثبات مالکیت مالی است.

فوت خوانده در دعوای اثبات مالکیت

در صورتی که شخص طرف دعوای شما فوت نموده باشد، شما می بایست تمام وراث وی را طرف دعوای خود قرار دهید و اگر فقط نام یکی از وراث از قلم بیفتد، دعوای شما رد خواهد شد.

اثبات مالکیت از طریق وصیتنامه

مطابق ماده ۱۴۰ قانون مدنی مالکیت از روش های زیر حاصل می گردد:

 1. احیای اراضی موات (آباد کردن اراضی)
 2. حیازت مباحات (تصرف کردن اموال بدون مالک مثل ماهی گیری از دریا)
 3. عقود و تعهدات (مثلا از طریق خرید و فروش)
 4. اخذ به شفعه
 5. ارث و وصیت

بعد از فوت مورث، وراث اقدام به اخذ گواهی انحصار وراثت نموده و دادگاه پس از احراز نسب آن ها سهم هر نفر را از اموال متوفی مشخص می نماید‌.

اگر شخصی نامش در وصیت نامه ذکر شده باشد، باید وصیتنامه و گواهی انحصار وراثت را به دادگاه ارائه نماید تا پس از بررسی اصالت وصیت نامه و شرایط قانونی آن، اقدام به مشخص نمودن سهم فرد مورد نظر نماید.

خوانده قرار دادن پیش فروشنده و مالک عرصه

بسیار شایع است که ملکی به صورت پیش فروش به فروش می رسد‌ و ممکن است پیش خریدار با پیش فروشنده دچار اختلاف گردند. در این موارد برای اثبات مالکیت پیش خریدار، باید بررسی شود که آیا عرضه و عیان هردو متعلق به ویش فروشنده بوده اند یا خیر‌‌. در صورت منفی بودن پاسخ این سوال، علاوه بر پیش فروشنده باید مالک عرصه (زمین) را نیز طرف دعوا قرار داد.

آیا طرح توامان دعوای خلع ید و اثبات مالکیت ممکن است؟

طرح دعوای توامان خلع ید و اثبات مالکیت در املاکی که دارای سابقه ثبتی هستند، ممکن نیست. اما در املاک فاقد سابقه ثبتی می توان دعوای خلع ید و اثبات مالکیت را به طور همزمان مطرح نمود‌.

09127357077

وکیل تخلیه ملک در 7 روز

5 مرحله شکایت دستور تخلیه ملک در تهران با وکیل پایه یک دادگستری – امید شاه مرادی + نحوه اقدامات قانونی : مراحل دستور تخلیه بر خلاف تصور بسیاری از مردم به هیچ وجه پر هزینه و زمان بر نیست. تنها ده روز کافی است تا در صورت اثبات پایان زمان تخلیه و عدم تمدید قرارداد اجاره ، دستور تخلیه ملک از جانب مرجع ذی صالح صادر شده و عملیات اجرایی نیز صورت گیرد، در این مقاله تصمیم گرفته ایم به بررسی تفاوت حکم تخلیه و دستور تخلیه پرداخته و سپس مراحل دستور تخلیه را از آغاز تا انتها بیان کنیم. پیشنهاد می کنیم برای آشنایی با مراحل دستور تخلیه با مطالعه این مقاله  وکیل ملکی را همراهی نمایید.

تفاوت دستور تخلیه و حکم تخلیه با وکیل

بسیاری از مردم دستور تخلیه را با حکم تخلیه اشتباه می گیرند. به همین علت زمانیکه با مستاجر خود به مشکل قانونی برخورد می کنند قید درخواست تخلیه را زده. و سعی می کنند شخصا این مسئله را حل و فصل کنند این درحالیست که دستور تخلیه و حکم تخلیه با یکدیگر متفاوت هستند.

مراحل دستور تخلیه ملک با وکیل

حکم تخلیه :

برای زمانی که مستاجر شما یکی از شروط مندرج در قرارداد را رعایت نمی کند. یا از دیدگاه قانون ضرورتی برای تخلیه فوری ملک احساس نمی شود. از دادخواست حکم تخلیه نام می برند که اصولاً زمان زیادی را به خود اختصاص می دهد. تا به مرحله صدور حکم برسد.

دستور تخلیه :

زمانیکه مدت اجاره نامه به اتمام رسیده است. و شما نیز قراداد مربوطه را تمدید نکرده اید. می توانید دستور تخلیه بدهید. در این شرایط صرفاً اجاره نامه چک می شود که آیا مدت اجاره پایان یافته است یا نه؟

در صورت اتمام اجاره نامه، پرونده دستور تخلیه تشکیل شده و به شعبات مورد نظر ارجاع داده می شود. تنها ده روز کافی است تا دستور تخلیه را دریافت کنید.

1- مرحله اول دادخواست دستور تخلیه است

برای اینکه درخواست خود را تکمیل کنید. باید به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک استیجاری مراجعه نمایید. در آنجا به بخش تشکیل پرونده رفته و بعد از ارائه مدارک لازم (کارت شناسایی، اجاره نامه و وکالت نامه در صورت انجام امور به صورت نمایندگی) پرونده شما چک می شود و به یکی از شعبات موجود در شورای حل اختلاف جهت رسیدگی ارجاع داده می شود.

2- مرحله دوم پرداخت ودیعه است

یکی از مهمترین مراحل دستور تخلیه، پرداخت ودیعه به صندوق دادگستری است تا بعد از اجرای دستور به مستاجر پرداخت گردد. البته از این مبلغ می توان به میزان اجرت المثل (اجاره روزهایی که مستاجر بدون قرارداد در ملک مربوطه بوده است) کسر نموده و به صاحب ملک تقدیم نمود.

3- مرحله سوم رسیدگی به پرونده است

در این مرحله نیازی به حضور مستاجر نیست و اصولاً از وی نیز برای ادای توضیحات دعوت به عمل نمی آید. بنابراین شعبه شورای حل اختلاف در همان روز اول و یا در یکی از روزهای آتی به پرونده شما رسیدگی کرده. و بعد از بررسی مشخصات آن از جمله اتمام تاریخ قرارداد، عدم تمدید آن و امضای دو شاهد در ذیل اجاره نامه نسبت به صدور دستور تخلیه اقدام می نماید. لازم است بدانید که در این زمینه تفاوتی میان اجاره نامه های رسمی و غیر رسمی نیست. و قراردادهای عادی نیز به شرط امضا توسط طرفین و دو شاهد کفایت می کند.

4- مرحله چهارم دریافت دستور تخلیه است

در این مرحله از مراحل دستور تخلیه باید دستور قید شده در برگه رسمی را از منشی شعبه دریافت کرده و آن را به همراه سایر مدارک خود به اجرای احکام ارسال نمایید. بیشترین میزان اتلاف وقت به این مرحله اختصاص دارد. ممکن است چند روز طول بکشد تا اجرای احکام پرونده شما را در دستور کار قرار دهد که شامل ارسال ابلاغیه برای مستاجر و یک زمان سه روزه (72 ساعت) برای تخلیه ملک است. این برگه از طریق کلانتری به محل زندگی مستاجر ارسال می گردد.

5- مرحله پنجم تخلیه ملک از طریق اجرائیات است

ممکن است پرونده در مرحله قبل به اتمام برسد و مستاجر نسبت به تخلیه ملک اقدام نماید. اما وی می تواند در این مدت به شورا مراجعه کرده. و با ذکر شرح حال خود درخواست وقت بیشتری داشته باشد. دراین شرایط اصولاً شورا نیز از صاحب ملک درخواست می کند. تا وقت بیشتری به مستاجر بدهد اما اگر مستاجر نتواند دلیل قانع کننده ای برای ماندگاری خود در ملک مربوطه ارائه دهد. اجرائیات وارد عمل شده و نسبت به تخلیه ملک اقدام می کنند.

وکیل تخلیه ملک در تهران

معنای لغوی و حقوقی تخلیه

تخلیه در لغت به معنای تهی ساختن، خالی کردن و اخراج است، در ادبیات حقوقی، تخلیه به معنای پایان یافتن تصرف می باشد. در مطالب قبلی درباره شرایط صدور حکم تخلیه و اعتراض به آن توضیحاتی را بیان کردیم. دراین مطلب نیز می خواهیم دستور تخلیه و تفاوت آن را با حکم تخلیه بررسی کنیم.

تفاوت موارد صدور دستور تخلیه و حکم تخلیه

صدور دستور تخلیه پس از انقضای مدت اجاره امکان پذیر است. اما حکم تخلیه در مواردی چون نیاز مالک یا اولاد وی به سکونت، نیاز به معاش، عدم پرداخت اجاره و یا تخلف مستاجر صادر می شود.

مدت زمان لازم برای اجرای دستور تخلیه

در صورتی که اجاره به موجب سند رسمی باشد با تقاضا از دوایر اجرای ثبت و در صورتی که سند اجاره عادی باشد. به دستور مقام قضایی تخلیه انجام می پذیرد. در هر دو حالت تخلیه ظرف مدت یک هفته صورت خواهد پذیرفت.

آیا حضور مستاجر جهت اجرای حکم تخلیه لازم است؟

خیر، دستور تخلیه حتی بدون حضور مستاجر نیز اجرا می شود و در چنین حالتی اثاثیه وی به نزدیکترین انبار عمومی منتقل می شود.

شرایط لازم برای صدور دستور تخلیه

مهم ترین شرط لازم برای صدور دستور تخلیه پایان مدت اجاره است. به علاوه اجاره نامه مذکور باید دارای شرایطی از قبیل امضای دو شاهد، تنظیم شدن در 2 نسخه و ذکر مدت قرارداد به طور دقیق باشد.

مرجع قضایی صدور دستور تخلیه

بنابر ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به دعوای تخلیه عین مستاجره به جز در موارد مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه با شورای حل اختلاف محل وقوع ملک است.

دستور تخلیه یا حکم تخلیه، کدام یک مناسب تر است؟

فرآیند صدور دستور تخلیه با وکیل تخلیه کوتاه تر و ساده تر از صدور حکم تخلیه است. برخلاف حکم تخلیه، صدور دستور تخلیه بدون نیاز به تشکیل جلسه رسیدگی و شنیدن دفاعیات طرفین و تنها با درخواست از مرجع قضایی صورت می پذیرد. به علاوه اجرای این دستور نیازی به صدور اجراییه ندارد و بعد از اینکه مالک ودیعه را به حساب دادگستری واریز کرد، دستور تخلیه توسط ضابطین دادگستری اجرا می شود. بنابراین باید زمانی به سراغ حکم تحلیه رفت که امکان صدور دستور تخلیه به دلایلی چون وجود نداشتن امضای دو شاهد در اجاره نامه یا عدم انقضای مدت آن، وجود ندارد.

09127357077

اثبات مالکیت ملک بدون سند + شرایط و مراحل

اثبات مالکیت ملک بدون سند با وکیل شاه مرادی : اگر ملکی در اداره ثبت اسناد و املاک به صورت رسمی ثبت نشده باشد. به طور طبیعی سند رسمی نیز ندارد . حال اگر در مورد مالکیت اینگونه املاک ، اختلافی به وجود آید و خریدار یا شخص دیگری که به هر نحوی ملک را تملک کرده ، بخواهد مالکیت خود را اثبات کند. لازم است دعوایی به خواسته ی اثبات مالکیت در دادگاه مطرح کند. و دادگاه با توجه به دلایل و مستندات خواهان ، نظیر تصرف ملک ، مبایعه نامه عادی و شهود در صورتی که مالکیت خواهان را احراز کند. حکم به اثبات مالکیت وی را صادر می کند .

اثبات مالکیت ملک بدون سند

اثبات مالکیت ملک بدون سند :

حکم اثبات مالکیت ، اعلامی است. به عبارت بهتر حکم اثبات مالکیت ، نیاز به صدور اجراییه با کمک وکیل ملکی ندارد. و پس از قطعیت حکم ، محکوم له مالک رسمی ملک بوده و می تواند از مزایای رأی استفاده کند .

آیا می توان نسبت به املاک ثبت شده دعوی اثبات مالکیت طرح نمود ؟

خواسته اثبات مالکیت نسبت به املاک ثبت شده قابل استماع نیست. چرا که طرح دعوای اثبات مالکیت ، نسبت به ملکی که سند رسمی دارد. بر خلاف قانون ثبت بوده و محاکم در این خصوص قرار عدم استماع دعوی صادر می کنند. بنابراین دعوی اثبات مالکیت زمانی مطرح می شود. که ملک مورد نظر به ثبت نرسیده باشد و مالک بخواهد به مالکیت خود رسمیت ببخشد .

اثبات مالکیت ملک بدون سند

چگونه می توان مالکیت را اثبات نمود ؟

برای اثبات مالکیت ، الزامی به وجود مبایعه نامه و قرارداد نیست. بلکه ممکن است به اشکال مختلف ، ملک منتقل شده باشد مثلاً ممکن است ملک از طریق ارث به مالک منتقل شده باشد. بنابراین مالکیت از طریق دیگری مانند تصرف در ملک یا شهادت شهود نیز قابل اثبات است .

دعوای اثبات مالکیت همراه با خلع ید:

در مورد ملک ثبت نشده ای که در تصرف شخص دیگری است. مدعی دعوی اثبات مالکیت می تواند ، دعوای اثبات مالکیت و خلع ید را به صورت هم زمان مطرح کند .

برای کسب اطلاع بیشتر قبل از اقدام به طرح دادخواست و همچنین دفاع در دعوای اثبات مالکیت با مشاوره متخصص در این امر تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس :09123939759

تعدیل اجاره بها + نحوه اقدام و شرایط آن

تعدیل اجاره بها در چه شرایطی و چگونه امکان پذیر است ؟ وکیل شاه مرادی : در قراردادهای اجاره املاک تجاری که قبل از سال 1376 بین موجر و مستأجر منعقد شده است, اگر مدت اجاره تمام شده باشد و از تاریخ استفاده ی مستأجر از عین مستأجره یا تاریخی که حکم قطعی بر تعدیل اجاره بها صادر شده است ، سه سال گذشته باشد. می توان دادخواست تعدیل اجاره بها را مطرح کرد. در ادامه با توضیحات وکیل مطالبه اجاره بها همراه باشید…

تعدیل اجاره بها

 دادخواست تعدیل اجاره بها :

 هر کدام از موجر یا مستأجر می تواند به استناد زیاد شدن یا کم شدن هزینه های زندگی. درخواست تعـدیـل ، نسبت به میزان اجـاره بهـا را بکند. در تعدیل اجاره بها لازم به تنظیم اجاره نامه جدید نیست .

اگر دادخواست از طرف موجر مطرح شده باشد. موجر می تواند ضمن دادخواست تـعدیـل اجـاره بهـا. مابه التفاوت اجـاره بـها را از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم نیز مطرح کند .

لازم به ذکر است که این دعوی فقط مخصوص محل های تجاری می باشد. و امکان تقدیم دادخواست تعدیـل اجـاره بهـا در خصوص محل های مسکونی وجود ندارد .

اطلاعات تکمیلی در این لینک

دادگاه پس از تشکیل جلسه ی رسیدگی و استماع اظهارات طرفین ، پرونده را برای تعیین اجاره به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد. کارشناس رسمی دادگستری پس از بررسی و ارزیابی ، نظریه ی خود را در خصوص میزان اجاره بها بر اساس نرخ عادله ، اعلام و در صورت قطعیت نظریه ی کارشناس ، دادگاه بر اساس این نظریه ، اقدام به صدور رأی  می کند .

حکمی که دادگاه می دهد ، چنان چه فقط تعدیل باشد. حکم اعلامی بوده و نیاربه صدور اجراییه ندارد. اما در صورتی که در خصوص مابه التفاوت نیز حکم صادر شده باشد. اجرای این قسمت از رأی نیاز به صدور اجراییه دارد .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759