قرار دستور موقت در دعاوی خانوادگی

قرار دستور موقت در دعاوی خانوادگی : دادگاه ها می توانند پیش از صدور حکم قطعی مبادرت به صدور قرارهای تامینی نمایند. قرارها در دادگاه خانواده اصولاً با توجه به رعایت مصلحت طفل، وضعیت مالی طرفین و شرایط نامناسبی که طرفین در آن قرار گرفته اند صادر می شود. یکی از این موارد نیز که مورد توجه دادگاه ها قرار می گیرد. تا قبل از صدور حکم نهایی باعث ایجاد روابط قانونی و غیر بحرانی میان طرفین شود دستور موقت نام دارد. دستور موقت در قانون قدیم با دستور موقت در قانون جدید قدری متفاوت بود که در این مقاله به تشریح آن ها خواهیم پرداخت.

دستور موقت به چه معناست؟

وکیل دستور موقت : به نظر می رسد در وهله اول باید به تعریف این اصطلاح بپردازیم که اصلاً دستور موقت چیست. و در آیین دادرسی مدنی به چه معنایی می باشد. طبق قانون دستور موقت یا دادرسی فوری عبارت است از درخواست خواهان و مدعی در دادگاه برای اینکه مقام قضایی با صدور یک دستور پیش از قطعی شدن حکم از عملیاتی که ممکن است به ضرر او تمام شود جلوگیری کند. یا اعمالی را انجام دهد که اقدامات خوانده منجر به وقوع ضرر و خسارت برای خواهان نگردد. طبیعی است که آثار این دستور تا صدور حکم نسبت به اصل دعوا ادامه خواهد داشت.

دستور موقت در دادگاه خانواده

این مسئله در قانون حمایت از خانواده مطرح شده است و بدین صورت بیان می شود:

دادگاه خانواده می ‌تواند طبق این قانون پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر نماید.

قرار دستور موقت در دعاوی خانوادگی

در قانونی قدیم از واژه (از قبیل) در ماده فوق استفاده نشده بود و دستور موقت صرفاً شامل موارد مذکور در این ماده می شد. اما بعدها با اصلاح ماده قانونی، محصور بودن مواردی که مشمول دستور موقت قرار می گرفت افزایش یافت و جنبه حصری خود را از دست داد. بنابراین باید بگوییم که موضوع دستور موقت صرفاً محدود به حضانت طفل، نگهداری از او و نفقه زن نمی باشد. و شامل سایر موارد از جمله حق ملاقات با طفل نیز می شود.

مراحل دستور موقت

ویژگی های قرار دستور موقت در دعاوی خانوادگی در قانون حمایت از خانواده

قرار دستور موقت در دعاوی خانوادگی در صورت وجود شرایط خاص در تمام دعاوی قابلیت اجرایی دارد. با این حال ویژگی های آن در دعاوی خانوادگی با دعاوی مربوط به دادگاه های حقوقی متفاوت است. ویژگی های دستور موقت در قانون حمایت از خانواده به شرح ذیل می باشد:

 • موارد صدور دستور موقت در دادگاه خانواده حصری نیست و می تواند شامل هر مسئله ای باشد که توسط مقام قضایی مورد توجه قرار می گیرد. و باید سریعاً نسبت به آن تصمیم مقتضی اخذ گردد.
 • دستور موقت نیازمند سپردن تأمین نیست. چرا که در دعاوی مدنی، فردی که به نفع او دستور موقت صادر شده است. برای بهره مندی از آن باید تأمین مناسب بدهد. اما در دعاوی خانوادگی بخصوص در زمینه ملاقات با فرزندان یا نگهداری از آنان نمی توان از فرد تأمین خواست .
 • دستور موقت مقید به زمان است و بعد از شش ماه خود بخود منقضی می شود. بنابراین نیازی نیست تا نسبت به رفع آن درخواست داده شود. صدور حکم قطعی و انقضای مهلت شش ماهه باعث می شود تا اعتبار آن از بین برود.
 • هرچند اتمام مهلت شش ماهه باعث می شود تا اعتبار دستور موقت نیز اتمام گردد. با این حال امکان تمدید اعتبار آن در صورت پذیرش درخواست از جانب مقام قضایی وجود دارد.
 • دستور موقت بدون نیاز به تأیید رییس حوزه قضایی قابل اجراست و سریعاً باید اجرا گردد.

شرایط مهریه در طلاق توافقی 1401

وضعیت و شرایط مهریه در طلاق توافقی : زندگی مشترک در همه موارد به تداوم و پایداری منجر نمی شود. برخی مواقع طرفین احساس می کنند نمی توانند این زندگی را در کنار یکدیگر ادامه داده و به طلاق توافقی روی می آورند. همانطور که از نام آن پیداست هر دو طرف یعنی زن و شوهر به طلاق رضایت داده و می خواهند نکاح را منحل کنند. هرچند هیچ گونه نامی از طلاق توافقی در قوانین داخلی ایران وجود ندارد با این حال امروزه درصد بسیار زیادی از طلاق های صورت گرفته به همین روش هستند .

در این مقاله قصد نداریم به چگونگی و کم و کیف طلاق توافقی بپردازیم بلکه یکی از آثار آن را مورد توجه قرار داده ایم . مهریه یکی از آثار مالی طلاق است و به عنوان یکی از بارزترین حقوق زن در زندگی مشترک شناخته می شود. هرچند مهریه یکی از موارد در نکاح است و قرار نیست تا زمان درخواست طلاق، مطالبه آن به تعویق بیفتد با این حال عرف اجتماع به گونه ایست که اغلب در هنگام طلاق یا بروز مشکلات این حق را اعمال نموده و در واقع مهریه خود را به اجرا می گذارند . کلیات مربوط به مهریه در طلاق توافقی را در ادامه بیان کرده ایم.

شرایط مهریه در طلاق توافقی 1401

کلیات مربوط به مهریه در طلاق توافقی

در ابتدا باید نکات قابل توجهی را در خصوص مهریه ذکر کنیم ؛ بسیاری از افراد جامعه هیچ گونه اطلاعاتی در خصوص قوانین حاکم بر مهریه ندارند یا اینکه اطلاعات غلط و ناقصی دارند ، به همین علت در خصوص آن به اشتباه نظرات مختلفی را بیان می کنند. اول از همه اینکه مهریه در هیچ صورتی ساقط نمی شود مگر اینکه زن از دریافت و مطالبه آن صرف نظر کند. بنابراین حتی اگر زن محکوم به سنگسار و خیانت به همسر خود باشد باز هم می تواند مهریه را پیش از مرگ دریافت کند یا حق دریافت آن به ورثه او منتقل خواهد شد.

قانون جدید مهریه 1401

در مرحله دوم باید به غیرقابل رجوع بودن بذل مهریه اشاره کرد. بنابراین اگر زوجه مهریه را بذل نماید ( ببخشد ) دیگر هرگز نمی تواند آن را ادعا کند مگر اینکه بخشش مهریه در قبال به دست آوردن حق خاصی باشد و مرد از انجام تعهد خود در آن زمینه سرباز بزند. نکته دیگر اینکه مطالبه مهریه متضمن پرداخت مبلغی به عنوان هزینه دادرسی است بنابراین اگر مهریه شما سنگین باشد به مراتب باید هزینه بیشتری را در اوایل دادرسی پرداخت کنید البته این هزینه را می توانید در نهایت و در قالب خسارات قانونی از مرد مطالبه کنید. این مورد مربوط به مطالبه مهریه از طریق دادگاه است ، اجرا گذاشتن مهریه از طریق اجرای ثبت هزینه زیادی ندارد .

در حال حاضر زن نمی تواند برای مطالبه مهریه ابتدائاً به دادگاه مراجعه نماید و در ابتدا باید مهریه خود را از طریق اجرای ثبت مطالبه نماید .

طلاق خلع و مبارات

جالب است بدانید که هرچند نمی توان به صورت دقیق و حساب شده، طلاق توافقی را در زمره طلاق خلع یا مبارات قرار داد اما طلاق توافقی به صورت کلی برگرفته از این نوع طلاق در قانون مدنی و متون فقه است. البته نباید از حرمت توافقات طرفین و قاعده حاکمیت اراده در ایجاد طلاق توافقی نیز چشم پوشی کرد. طبق تعاریف موجود می توان طلاق خلع و مبارات را به صورت ذیل تعریف نمود:

طلاق خلع :

در طلاق خلع، زوجه به علت کراهتی که از مرد دارد با پرداخت مالی به شوهر ، خود را مطلقه می کند اعم از اینکه این مال از میزان مهریه کمتر یا بیشتر یا معادل آن باشد. برخی از حقوقدانان اعتقاد دارند که بذل مهریه به معنای اعطای مال به مرد است و این حق را به زن می دهد تا در قالب طلاق توافقی از مرد جدا شود این درحالیست که اغلب آنان طلاق توافقی را از طلاق خلع جدا می دانند.

طلاق مبارات :

کراهت موجود میان زن و شوهر اگر دو طرفه باشد منجر به طلاق مبارات می شود. در این نوع طلاق نیز زن باید معادل مهر یا کمتر از آن را به همسر خود بپردازد تا وی را مطلقه کند. همانطور که مشخص است طلاق خلع و مبارات در برخی از ویژگی های اساسی با طلاق توافقی شباهت بسیار زیادی دارند اما در کل نمی توان آن ها را مترادف یکدیگر دانست.

توافق زوجین در خصوص مهریه

مهریه در طلاق توافقی مبتنی بر پایه توافقات طرفین است . در واقع طلاق توافقی بدان جهت به این عنوان خوانده می شود که توافق طرفین مبنای تمام آثار مالی و غیرمالی ازدواج را تشکیل می دهد. البته این توافقات باید در چهارچوب قانون صورت گیرند در غیر این صورت قابل استماع نبوده و دادگاه به آن ها ترتیب اثر نمی دهد. به عنوان مثال اگر طرفین بدین صورت به طلاق توافقی رضایت دهند که دیگر هیچ کدام از طرفین اجازه ازدواج مجدد نداشته باشد دادگاه به چنین شرطی ترتیب اثر نخواهد داد و آن را باطل می داند.

بذل مهریه یا پرداخت بخشی از مهریه هیچ گونه منافاتی با موارد مندرج در قوانین ایران ندارد بنابراین زوجین می توانند بدین صورت توافق کنند که مرد به طلاق رضایت بدهد و زن نیز مهریه را ببخشد. البته این توافق صرفاً به مسئله مهریه محدود نمی شود بنابراین زوجه می تواند برای جلب رضایت مرد در خصوص طلاق، از سایر حقوق مالی و غیرمالی خود همانند حق مطالبه نفقه گذشته ، حال و اام عده نیز صرف نظر کند. در خصوص مهریه در طلاق توافقی بهتر است با مشاور حقوقی و وکیل خانواده مشورت کنید .

مدارک طلاق توافقی در 1401

مدارک طلاق توافقی : یکی از بیشترین نوع طلاق در عصر حاضر، طلاق توافقی است. مدارک طلاق توافقی با مدارک طلاق از جانب زن یا مرد متفاوت بوده و این مسئله ضرورت تنظیم مقاله ای با عنوان مدارک طلاق توافقی را ایجاب می کند. در صورتی که قصد دارید به صورت توافقی از همسر خود جدا شوید. بهتر است مطالب مرتبط با این مبحث را مطالعه نمایید. تا در صورت نیاز از اطلاعات این مقاله استفاده نمایید. هر چند گرفتن وکیل طلاق توافقی ارجحیت دارد با این حال ممکن است بخواهید شخصاً در این زمینه اقدام نموده و پروسه پرونده را دنبال نمایید. برای اطلاع از مدارک طلاق توافقی با ادامه این مقاله ما را همراهی کنید.

مدارک شناسایی زوجین و قباله نکاح

اصلی ترین مدارکی که برای طلاق در هر نوعی که باشد نیاز است مدارک شناسایی طرفین و قباله نکاح است. ارائه کپی مدارک فوق نیز کفایت می کند اما اگر قباله نکاح را در اختیار ندارید یا آن را گم کرده اید. باید به دفترخانه ثبت نکاح رفته و درخواست روگرفت سند ازدواج یا گواهی ازدواج صورت گرفته در آن دفترخانه را بدهید، البته مدارک لازم برای طلاق توافقی به این موارد محدود نمی شود و شرایط خاص طلاق باعث شده است تا مدارک دیگری نیز مورد نیاز باشد.

مدارک طلاق توافقی

گواهی عدم انصراف از طلاق

طبق قانون جدید طلاق توافقی، طرفین به جای داوری باید به مشاوره مراجعه نمایند. این امر برای جلوگیری از اجرای زود هنگام تصمیم زوجین تعیین شده است و به مدت حداقل 5 جلسه و در بازه زمانی حداقل 45 روزه است . گذشته از این که تعداد جلسات با توجه به مصلحت طرفین ممکن است افزایش یا کاهش یابد. در نهایت باید به صدور یک گواهی عدم انصراف از طلاق منجر گردد.

اگر طرفین منصرف شوند که پرونده بسته می شود. اما اگر طرفین به درخواست خود اصرار ورزند گواهی عدم انصراف از طلاق برای آن ها صادر می شود. این گواهی مهمترین گواهی ممکن برای درخواست طلاق توافقی است. و پرونده شما بدون آن هرگز به دادگاه خانواده ارجاع داده نمی شود. بنابراین همان قدر که مهم است تا مدارک شناسایی و سند نکاحیه را ارائه کنید. دریافت گواهی عدم امکان سازش نیز ضرورت دارد.

هزینه طلاق توافقی

اعتبار گواهی عدم انصراف از طلاق

بعد از دریافت گواهی عدم انصراف از طلاق شما تنها سه ماه فرصت دارید تا نسبت به درخواست طلاق در دادگاه خانواده مبادرت نمایید در غیر این صورت گواهی صادر شده از درجه اعتبار خارج شده و شما در صورتی که بخواهید از هم جدا شوید باید یک بار دیگر درخواست طلاق توافقی بدهید. بنابراین مدارک طلاق توافقی علاوه بر مدارک شناسایی و قابله نکاح، گواهی عدم انصراف از طلاقی است که اعتبار آن به اتمام نرسیده و در واقع بیشتر از سه ماه از صدور آن نگذشته است.

گواهی سلامت پرده بکارت

در زمان طلاق یک گواهی دیگر نیز درخواست می شود. در صورتی که زوجه ادعا نماید باکره است یا زوج ادعا کند با زوجه رابطه جنسی نداشته است. دادگاه زوجه را به پزشکی قانونی ارجاع داده و درخواست می کند. تا گواهی سالم بودن یا نبودن بکارت را دریافت کند. این گواهی برای پاک شدن اسم همسر بعد از طلاق از شناسنامه و همچنین رجعی نبودن طلاق می باشد.

گواهی عدم بارداری

گواهی دیگر که در زمان طلاق مورد توجه دادگاه می باشد و یکی از مدارک لازم برای طلاق توافقی و سایر طلاق هاست گواهی عدم بارداری است. زوجه باید تست بارداری بدهد و نتیجه تست را به دادگاه یا دفتر خانه مجری صیغه طلاق ارائه نماید. مثبت بودن یا نبودن تست بارداری در نتیجه طلاق موثر نیست و صرفاً میزان عده را تا زمان وضع حمل به تأخیر می اندازد. بنابراین زوجینی که قرار است صاحب فرزند شوند می توانند از یکدیگر جدا شوند و این امر مانع طلاق توافقی نمی باشد.

وکالت نامه رسمی

ممکن است شما و یا طرف مقابلتان و یا هردو به وکیل طلاق مراجعه نمایید. در این شرایط دیگر نیازی به حضور شما در دادگاه یا دفترخانه جهت اجرای صیغه طلاق نیست و وکیل طلاق تمام کارها را انجام خواهد داد . در این صورت یک مدرک دیگر نیز برای طلاق توافقی نیاز است. که همان وکالت نامه میان شما و وکیل مربوطه می باشد. همه مدارک فوق به عنوان مدارک طلاق توافقی شناخته می شوند و اصولاً بدون یکی از این ها (نقص در پرونده) امکان صدور حکم طلاق وجود ندارد.

قانون جدید مهریه 1401

قانون جدید مهریه در سال 1401 : مهریه یکی از حقوق مالی زن در زندگی مشترک می باشد. و به محض عقد نکاح به عنوان یکی از حقوق زن در مالکیت او قرار می گیرد. بنابراین زن می تواند در همان ابتدای زندگی مشترک مهریه خود را مطالبه نماید. یا اینکه آن را در جریان زندگی مشترک و حتی در زمان طلاق مطالبه کند.

البته عرف جامعه بدین صورت است که اغلب زنان تا زمانی که از زندگی مشترک خود راضی هستند آن را مطالبه نمی کنند. و از آن به عنوان یک اهرم فشار برای طلاق و جدایی استفاده می کنند. از این موارد که بگذریم باید به این مسئله اشاره کنیم. که قانون جدید مهریه در راستای حبس زدایی تصویب شده است. و زوجین برای پرداخت و مطالبه آن باید از آن تبعیت کنند. با وکیل مهریه همراه باشید تا قواعد کلی مهریه و قانون جدید مهریه را شرح دهیم.

قانون جدید مهریه

مهریه در حقوق اسلامی

مهریه به عنوان صداق و کابین شناخته می شود و نوعی قدردانی مرد از زن است با این حال در عصر مدرن این گونه نیست. و از مهریه به عنوان پشتوانه مالی زن برای حفظ زندگی مشترک و همچنین حفظ حرمت زن از جانب مرد یاد می شود. در واقع زن با حق خود مبنی بر مهریه در کنار مرد که دارای حق الطلاق است.

زندگی مشترک را ادامه می دهد. با توجه به اینکه مهریه در همان بدو عقد نکاح در مالکیت زن قرار می گیرد به صورت بالقوه به عنوان اموال زن شناخته می شود. حتی در صورت فوت وی، قابل انتقال به وراث زوجه می باشد. این امر اهمیت مهریه را به وضوح نشان می دهد. اما مسئله ای که باید به آن دقت کنیم این است که اصولاً مهریه های امروزی به علت بالا بودن، دارای شرایط خاصی هستند که در این مقاله به آن ها خواهیم پرداخت.

محدود شدن مطالبه مهریه به 110 سکه

تا پیش از سال 1400 قانون جدیدی در خصوص محدود شدن مطالبه مهریه به 110 سکه تصویب شده است و گمانه زنی های زیادی را به دنبال داشت. اما باید بگوییم که اغلب مردم در این خصوص اشتباه فکر می کنند چرا که آن ها تصور نموده اند. دیگر مهریه بیش از 110 سکه قابل وصول نمی باشد. حال آنکه این گونه نیست و طبق این قانون، مرد اگر 110 سکه یا اقساط آن را پرداخت نکند. می توان برای او حکم جلب گرفت ، بیشتر از 110 سکه نیز به شرط دارا بودن زوج قابل مطالبه است .

پیشنهاد محدود شدن مطالبه مهریه از 110 به 14 سکه

وکیل خانواده : افزایش بی رویه قیمت سکه باعث گردید تا حتی قانون 110 سکه نیز تاثیر چندانی در راستای حبس زدایی نداشته باشد. به همین علت پیشنهاد دیگری در دست بررسی قرار گرفته است. تا میزان حداقل سکه هایی که به موجب آن حکم جلب و نهایتاً زندانی شدن زوج را در پی داشت به 14 سکه کاهش پیدا کند. با این حال مخالفت های زیادی با این طرح صورت گرفته است. اما به نظر می رسد در آینده ای نه چندان دور شاهد تصویب این قانون نیز باشیم. به هرحال به نظر می رسد در کنار قانون تعدیل مهریه باید منتظر قوانین جدیدتر همانند قانون فوق و محدود شدن مطالبه مهریه به 14 سکه نیز باشیم .

مطالبه مهریه از طریق مراجع حقوقی و ثبتی امکان پذیر است

در گذشته خانم ها می توانستند برای مطالبه مهریه به دادگاه یا اداره ثبت مراجعه کنند. اما امروزه این گونه نیست و در ابتدا باید از طریق دوایر اجرای ثبت ، مهریه مطالبه گردد و در صورت انصراف زوجه و بلاوصول ماندن مهریه ایشان می تواند از طریق دادگاه مهریه خود را مطالبه نماید .

بنابراین در حال حاضر و در ابتدای امر مطالبه مهریه از طریق دادگاه امکان پذیر نیست. و زوجه با مراجعه به دفتر رسمی ازدواجی که در آن عقد نموده درخواست اولیه را مطرح می نماید و پس از آن ، پیگیری از طریق اجرای ثبت خواهد بود .

چگونه وکالت بلاعزل در طلاق بگیریم؟

چگونه وکالت بلاعزل در طلاق بگیریم؟ یکی از چالش برانگیزترین مباحثی که در حقوق اسلامی و به تبع آن در نظام حقوقی ایران مشاهده می شود مسئله طلاق است. که به صورت ذاتی در اختیار مرد بوده و صرفاً می تواند به صورت وکالتی در اختیار زن قرار بگیرد. این مسئله با عنوان حق طلاق شناخته می شود. و قوانین ریز و درشت بسیار زیادی در خصوص آن وجود دارد که متاسفانه حتی بسیاری از زنان جامعه نیز از آن آگاهی ندارند.

متأسفانه امروزه بسیاری از خانم ها انگیزه ای برای ادامه زندگی مشترک ندارند و مشکلات زیادی را در روابط زناشویی تجربه می کنند. اما با چالش عدم حق طلاق مواجه شده و حتی در صورت داشتن وکالت در طلاق نیز قادر به اجرای این حق نمی باشند. به اجرا گذاشتن مهریه تنها راه حلی است که به ذهن این زنان می رسد تا بتوانند مرد را مجبور کنند تا به طلاق راضی شود. اما مطالبه مهریه نوعی اهرم فشار به حساب می آید و غالباً باعث از بین رفتن حرمت باقی مانده میان زوجین می گردد.

وکالت در طلاق یا حق الطلاق چیست؟

طلاق طبق نظام اسلامی حقی است که در اختیار مرد می باشد. حال زن می تواند در زمان عقد نکاح یا در خلال زندگی مشترک و در دفتر اسناد رسمی، وکالت در طلاق را دریافت کند. در واقع زمانیکه زن حق طلاق می گیرد به معنای از بین رفتن حق مرد مبنی بر طلاق نمی باشد. بلکه زن نوعی وکالت دریافت می کند تا هر زمان که خواست یا در صورت مشروط بودن وکالت در طلاق، طبق شرایط خاصی بتواند از جانب مرد درخواست طلاق دهد و خود را مطلقه کند. آنگونه که پیداست این حق به صورت قطعی در مالکیت زن قرار نمی گیرد.

وکالت بلاعزل در طلاق

حق طلاق اگر ضمن عقد لازم همانند عقد نکاح واگذار گردد از بار حقوقی بیشتری برخوردار است تا زمانی که در دفتر اسناد رسمی به همسر اعطا می شود. بنابراین بهترین کار ممکن این است که وکالت در طلاق را در زمان عقد نکاح به دست آورید البته به ندرت پیش می آید که مردان جامعه بدون هیچ دلیل خاصی حاضر به پذیرش این شرایط شوند. باتوجه به اینکه زن با داشتن حق طلاق امکان دارد باز هم نتواند طلاق بگیرد. این سوال مطرح می شود که چگونه وکالت بلاعزل در طلاق بگیریم؟

وکالت بلاعزل در طلاق

منظور از وکالت بلاعزل این است که زن تا زمان حضور در زندگی مشترک اجازه درخواست طلاق را داشته باشد و تحت هیچ شرایطی نتوان این حق را از او سلب نمود. امروزه یکی از شرایطی که باعث می شود تا زنان جامعه نتوانند حق طلاق را اجرا کنند وکالت معلق یا مشروط در این زمینه است. بدین صورت که در دفترخانه اسناد رسمی امضا نمایند که اگر مرد حق طلاق را به زن بدهد زن هم مهریه را بذل می کند. در این شرایط نوعی حق طلاق مشروط ایجاد می شود که مرد می تواند با پذیرش پرداخت مهریه به راحتی آن را بلا اثر نماید.

در زمان امضای این قرارداد واژه و عبارت بلاعزل بسیار حائز اهمیت است . بهتر است حق طلاق در یک برگه رسمی و با حضور دو شاهد عادل امضا گردد . از ضم وکیل هم استفاده نگردد چرا که استفاده شما از حق طلاق را به حالت معلق درمی آورد و ضامن دیگر این نوع وکالت نیز باید به طلاق شما رضایت دهد. بنابراین در ابتدا یک مشاوره حقوقی اصولی در این زمینه دریافت نمایید و سپس سند مربوطه را امضا نمایید. استفاده از واژه ها و اصطلاحات وکالت بلا عزل و تام بدون حق اختیار ضم وکیل در طلاق برای داشتن یک حق طلاق اصولی لازم می باشد.

طلاق از جانب زنی که دارای حق الطلاق بلاعزل است

زنانی که دارای حق طلاق هستند باید درخواست خود را در دفتر خدمات الکترونیک قضایی به جریان انداخته و حتی در جلسات مشاوره ای که در بهزیستی برگزار می شود شرکت کنند. در واقع تفاوتی ندارد شما حق طلاق دارید یا خیر! درهر صورت زنانی که درخواست طلاق می دهند نیاز به صدور حکم طلاق دارند. و این امر نیاز به دریافت گواهی عدم امکان سازش دارد. در این خصوص بهتر است .

با توجه به رویه و قانون موجود زنانی که حق طلاق داشته و قصد اعمال این حق را دارند الزاماً باید از جانب همسر خود وکیل خانواده اختیار نمایند. و بدون حضور وکیل انجام طلاق امکان پذیر نیست بنابراین ناگفته پیداست بهتر است به وکلای متخصص در طلاق مراجعه نمایند .

شرایط سلب حق حضانت از پدر و مادر

در چه صورتی حق حضانت از پدر و مادر سلب می شود ؟ اینکه سلب حق حضانت از پدر و مادر در چه مواردی روی می دهد یکی از مسائل مطرح شده در حوزه حقوق مدنی است. قانون گذار ایرانی توجه فراوانی به مصلحت طفل یا فرزندان طلاق نموده و با سلب حق حضانت از پدر و مادر در اکثر از موارد سعی نموده است تا در راستای حفظ مصلحت کودک گام بردارد. حال سوال این است که حق حضانت چیست و طبق قانون شامل کدام یک از والدین می شود؟

در نهایت نیز به این مسئله می پردازیم که چرا در برخی از موارد شاهد سلب حق حضانت از پدر و مادر هستیم و فرزندان را به یکی از نزدیکان و بستگان یا بهزیستی می سپارند؟ پیشنهاد می دهیم با مطالعه این مقاله وکیل شاه مرادی را همراهی کنید.

سلب حق حضانت از پدر و مادر

حق حضانت چیست؟

وکیل حضانت : حق حضانت به معنای سرپرستی کردن و نگهداری از فرزند است که اصولاً بر عهده پدر و مادر می باشد. حضانت به معنای تعلیم و تربیت و رشد جسمی و فیزیکی و توجه به رشد عاطفی کودک است . و تنها به معنای نگهداری از وی برای حفظ جان و رشد جسمی نمی شود. این حق در طول تاریخ بیشتر به نفع پدر بوده است اما امروزه شاهد تحولاتی در قانون مدنی هستیم که به خوبی حق حضانت را میان پدر و مادر تقسیم نموده است.

طبق قانون حق حضانت از فرزندان از بدو تولد تا هفت سالگی بر عهده مادر است. تفاوتی ندارد که فرزند مورد نظر دختر است یا پسر! بعد از هفت سالگی فرزند. این حق به پدر منتقل می شود. و تا زمان بلوغ فرزندان ادامه دارد. بنابراین پدر باید از سن هفت تا نه سالگی از دختر و از سن هفت سالگی تا 15 سالگی از پسر خود نگهداری نماید. تعیین محل زندگی بعد از سن بلوغ بر عهده فرزندان است. و آن ها می توانند در چهارچوب قانون مبادرت به تعیین یک محل مانند منزل پدر و مادربزرگ برای زندگی نمایند.

شایان ذکر است که حضانت تنها یک حق نیست بلکه در کتب حقوقی از آن به عنوان یک تعهد نیز یاد می شود. بنابراین طرفین علاوه بر اینکه حق حضانت فرزندان را طبق قانون در سنین مشخصی دارند. وظیفه سرپرستی و نگهداری از طفل مورد نظر را هم خواهند داشت. و نمی توانند از این وظیفه سرباز بزنند. مگر اینکه دادگاه آن ها را برای نگهداری از طفل مناسب نداند. در این شرایط سلب حق حضانت از پدر و مادر یا یکی از آن ها مطرح می شود.

موارد سلب حق حضانت از پدر و مادر

قانون گذار به صورت مشخص و حصری مبادرت به تعیین عواملی که باعث می شوند تا حق حضانت از پدر و مادر سلب شود نپرداخته است. بلکه این مسئله را مبتنی بر مصلحت طفل نموده و بیان می کند. اگر والدین دچار انحطاط اخلاقی شوند به گونه ای که صلاحیت تعلیم و تربیت طفل را نداشته باشند. یا کودک نزد آن ها در امنیت جانی و فیزیکی نباشد.  به نحوی که کودک را به شدت کتک بزنند و در مواردی از این قبیل با سلب حق حضانت فرزندان مواجه می شوند.

انحطاط اخلاقی می تواند شامل هر مسئله ای باشد که طبق عرف و عادت اجتماع به عنوان یک رفتار قبیح و غیر اخلاقی شناخته می شود. مثلاً والدین یا یکی از آن ها با افراد غریبه و نامحرم رابطه نامشروع برقرار نمایند . یا مبادرت به شرب خمر نمایند. همچنین کتک زدن و عدم امنیت کودک شامل کتک زدن های غیر متعارف است . و شرط استفاده از سلاح گرم یا سرد نیز در خصوص آن قید نشده است.

به صورت کلی می توان گفت هر مسئله ای که مصلحت طفل را تحت تاثیرات نامطلوب خود قرار دهد یک ادله محکم برای سلب حق حضانت از پدر و مادر می باشد. به عنوان مثال می توان به مسئله اعتیاد خانمان سوز اشاره کرد. یا پدر و مادری که اهل قمار هستند. افرادی که از وضعیت کودک آگاهند و همچنین طرف مقابل (زمانیکه کودک نزد یکی از والدین خود نگهداری می شود.) و دادستان توانایی طرح دادخواست در خصوص سلب حق حضانت را دارند.

ثبت طلاق ایرانیان خارج از کشور توسط وکیل

نحوه ثبت طلاق ایرانیان خارج از کشور با وکیل شاه مرادی :  اجرای قوانین مربوط به احوال شخصیه در خصوص مسلمانان از اهمیت زیادی برخوردار است به همین علت مسلمان و علی الخصوص ایرانیان در صورت مهاجرت به یک کشور دیگر برای انجام امور شخصی و خانوادگی خود تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران هستند.

با توجه به قانون مدنی تمام قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح، طلاق، اهلیت اشخاص، ارث و مانند آن ها در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود. ثبت طلاق ایرانیان خارج از کشور از جمله مسائل مرتبط با قوانین داخلی ایران می باشد که در این مقاله مورد توجه واقع شده است .

ثبت طلاق ایرانیان خارج از کشور توسط وکیل

طلاق ایرانیان خارج از کشور

در ابتدا باید نکاتی را در خصوص درخواست طلاق ایرانیان خارج از کشور بیان کنیم. طبق قانون مدنی هر گاه یکی از زوجین در ایران و دیگری در خارج از کشور سکونت داشته باشد. درخواست طلاق باید در دادگاه محل سکونت فردی که در ایران اقامت دارد مطرح شود. در این خصوص تفاوتی هم میان زن یا مرد وجود ندارد اما اگر زوجین در خارج از کشور اقامت دارند اعم از اینکه در یک کشور واحد یا دو کشور مجزا باشند. باید در دادگاه تهران درخواست طلاق دهند مگر اینکه در خصوص انتخاب یک دادگاه دیگر در یکی از شهرها یا مراکز استان های کشور توافق نمایند .

وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور

هرچند گرفتن وکیل طلاق برای ایرانیان خارج از کشور اجباری نمی باشد با این حال نمی توان ضرورت گرفتن وکیل برای این امر را انکار نمود. قطعاً بدون وکیل با مشکلات متعددی مواجه خواهید شد. و شاید هم در اواسط کار مجبور شوید تا یک وکیل حرفه ای استخدام نمایید.

وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور علاوه بر اینکه باید در امر وکالت در طلاق متبحر باشد. باید قوانین مربوط به اجرای طلاق ایرانیان خارج از کشور و ثبت طلاق آنان را نیز بداند. در این خصوص می توانید وکالت نامه را از طریق پست ارسال نمایید. یا آن را در سامانه میخک ثبت کرده و یا از طریق سفارت ایران در کشور محل اقامت اقدام به اعطای وکالت به وکیل خانواده منتخب خود نمایید .

پروسه طلاق ایرانیان خارج از کشور

پروسه طلاق به ترتیب شامل ثبت دادخواست طلاق ، شرکت در جلسات صلح و سازش، و شرکت در جلسه رسیدگی دادگاه ، شرکت در جلسه مشاوره و داوری ، مراجعه به دفاتر رسمی طلاق جهت اجرای صیغه طلاق و نگهداشتن عده توسط زوجه می باشد.

همه این موارد در خصوص طلاق ایرانیان خارج از کشور نیز اجرا می گردد. بنابراین با توجه به دشواری شرکت در جلسات صلح و سازش حتما از وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور کمک بگیرید تا نیازی به حضور شما در ایران نباشد .

مراجعه به مراجع خارج از کشور برای درخواست و ثبت طلاق

بهتر است بدانید که این کار در اغلب موارد نتیجه ای برای شما به دنبال ندارد. کمتر دادگاهی در جهان یافت می شود که قوانین کشورهای مسلمان از جمله ایران را برای طلاق اجرا نماید. اگر دادگاهی که به آن مراجعه کرده اید قوانین مربوط به اجرای طلاق و صیغه طلاق در ایران را رعایت کرده باشد طلاق شما مشکلی ندارد.

اما دقت کنید که اجرای خطبه طلاق باید توسط مراکزی صورت گرفته باشد که مورد تایید قوانین جمهوری اسلامی ایران است. باتوجه به مشکلات زیادی که در این زمینه وجود دارد بهتر است قوانین مربوط به طلاق را طبق مقررات موجود در قوانین ایران دنبال نمایید .

نحوه ثبت طلاق ایرانیان خارج از کشور

اکنون به سوال اصلی مقاله بازمی گردیم. نحوه ثبت طلاق ایرانیان خارج از کشور چگونه می باشد؟ برای این کار باید به کنسول گری ایران در کشور خارجه مراجعه نمایید و طلاق خود را ثبت نمایید. بر طبق قوانین داخلی ایران:

 • ثبت طلاق ایرانیان خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج صورت می گیرد. آن هم با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار که با پیشنهـاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌های خارج از کشور معرفی می‌شوند. نکته حائز اهمیت این است که ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.

بنابراین درخواست ثبت طلاق رجعی باید به درخواست زوجین با صرفاً به درخواست زوج صورت گیرد. اما در طلاق بائن زوجه نیز می‌تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار در کنسولگری های خارج از کشور ثبت نماید.

هزینه طلاق توافقی در سال 1400 چقدر است ؟

هزینه طلاق توافقی چقدر است ؟ قیمت وکیل و سایر هزینه ها برای طلاق توافقی چقدر است ؟ یکی از مسائلی که در زمان طلاق مطرح می شود. هزینه های مربوط به دادخواست طلاق ، پروسه رسیدگی به دادخواست و ثبت طلاق است. هزینه طلاق توافقی نیز با توجه به افزایش آمار این نوع از طلاق طی سال های اخیر مورد توجه واقع شده است. به همین علت تصمیم گرفته ایم تا در این مقاله به بررسی کلیات طلاق توافقی و هزینه طلاق توافقی برای هر کدام از طرفین ( یا جمعاً ) بپردازیم. هزینه طلاق توافقی در سال 1400 را در این مقاله توسط وکیل خانواده بررسی می کنیم.

هزینه طلاق توافقی در سال 1400

تعریف طلاق توافقی

در این نوع طلاق مسئله دادخواست طلاق از جانب مرد یا زن مطرح نیست. چرا که طرفین به طلاق رضایت داده و به نوعی هر دو آن ها خواهان طلاق هستند. طرفین در طلاق توافقی باید در خصوص همه مسائل از جمله حضانت فرزندان، مهریه، نفقه، اجرت المثل، تنصیف اموال، نحله و … به توافق برسند. آن ها حتی در خصوص پرداخت هزینه طلاق توافقی نیز به توافق رسیده و این مسئله را به صورت توافقی مرتفع می کنند. باتوجه به اینکه احتمال چالش در چنین طلاق هایی بسیار پایین است. اصولاً پروسه رسیدگی به پرونده نیز با سرعت بالایی دنبال می شود و این امر ضرورت آگاهی از هزینه ها را نمایان می سازد.

هزینه دادخواست طلاق توافقی

شما باید در وهله اول به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نمایید. این دفاتر به صورت خصوصی اداره می شوند و اولین مرحله ثبت دادخواست به شمار می روند. باتوجه به اینکه دادخواست طلاق توافقی یک دادخواست مالی محسوب نمی شود. و در زمره دعاوی غیرمالی است. بنابراین هزینه چندانی نداشته و طبق تعرفه جدید در سال 1400 مشمول پرداخت 180 الی 200 هزار تومان است. لازم به ذکر می باشد که این مبلغ برای دادخواست مطروحه است و یک بار پرداخت می شود. بنابراین نیازی نیست تا هر کدام از طرفین یک بار مبادرت به پرداخت هزینه و ثبت دادخواست طلاق نمایند.

هـزینه مشاوره و دریافت گواهی عدم امکان سازش

پیش از اینکه راهی دادگاه شوید باید در جلسات مشاوره شرکت کنید. شرکت در این جلسات اجباری است و البته هر چند جزء رسیدگی به پروسه پرونده در دادگاه به حساب نمی آید. اما اغلب مراکز مشاوره نیز در دادگاه ها و یا موسسات زیرنظر آن ها مستقر شده اند. هزینه شرکت در این جلسات نیز به صورت توافقی پرداخت می شود. و طبق تعرفه سال 1400، مبلغ 80 هزار تومان است. حداقل تعداد جلسات 5 جلسه می باشد اما در شرایط محدودی قابلیت کاهش یا افزایش را دارند. شرکت در این جلسات منجر به صدور گواهی عدم انصراف از طلاق می شود که برای صدور حکم طلاق ضروری می باشد .

پس از دریافت گواهی عدم انصراف از طلاق ، دفاتر خدمات قضایی اقدام به ثبت دادخواست طلاق توافقی نموده. و پس از آن دعوا به دادگاه صالح و توسط معاون ارجاع به یکی از شعب آن دادگاه ارجاع و نهایتاً پس از تشکیل جلسه رسیدگی قاضی محترم پرونده مبادرت به صدور رای می نماید .

پس از قطعیت حکم و دریافت گواهی قطعیت حکم می بایست جهت اجرای صیغه طلاق به یکی از دفاتر طلاق مراجعه نمایید .

هـزینه ثبت طـلاق در دفترخانه

همه این مراحل سپری می شوند. تا به مرحله ثبت طلاق در دفترخانه برسد. در اینجا نیز باید هزینه ثبت طلاق را پرداخت کنید. که جمعاً و باتوجه به تعرفه تعیین شده در سال 1400 به میزان 850 هزار تومان الی یک میلیون و دویست هزار تومان تعیین شده است. البته متأسفانه در عمل شاهد اخذ مبلغ بیشتری در دفترخانه ها هستیم که اگر از وکیل طلاق توافقی بهره مند باشید. قطعاً با چنین مسئله ای مواجه نخواهید شد. گذشته از اینکه رسیدگی به پرونده نیز با سهولت و سرعت بالایی همراه خواهد بود.

هزینه گرفتن وکیل طلاق توافقی

یکی دیگر از هزینه هایی که اصولاً در طلاق توافقی مطرح می شود. هزینه وکیل یا تعرفه حق الوکاله است. طرفین می توانند به دو وکیل مجزا مراجعه کنند. و یا حتی برای کاهش هزینه ها یک نفر را به عنوان وکیل انتخاب کنند. هزینه گرفتن وکیل طلاق توافقی با توجه به نوع پرونده و تجربه مهارت وکیل متفاوت است. و نمی توان رقم مشخصی را به عنوان حق الوکاله بیان کرد. ( البته مبلغ دریافتی وکلا در سال 1400 بین 3 تا 5 میلیون تومان است. ) در این خصوص بهتر است یک جلسه به وکیل مورد نظر مراجعه کرده و در خصوص حق الوکاله صحبت کنید .

مراحل استرداد جهیزیه شامل چه مواردی است ؟

برای استرداد جهیزیه چه مراحلی را باید طی کنیم ؟ با توجه به اینکه لیست آن ( سیاهه ) را در اختیار دارید یا خیر می تواند بسیار راحت یا بسیار دشوار و پردردسر باشد. منظور ما از لیست جهیزیه، لیست اموالی است که از طریق زن یا خانواده وی در زمان ازدواج و تشکیل زندگی مشترک و در قالب نام و عنوان جهیزیه، وارد زندگی زوجین شده . و لیست آن ها به امضای طرفین و دو شاهد رسیده است.

همانطور که پیداست منظور ما از لیست جهیزیه، لیستی که بعد از درخواست استرداد تهیه می شود نمی باشد. البته اگر این لیست به موافقت زوج برسد باز هم شرایط استرداد جهیزیه را تسهیل می کند. اما در اغلب موارد شاهد وقوع تنش هایی میان زوجین در زمان استرداد جهیزیه هستیم. در این مقاله مراحل استرداد جهیزیه بدون سیاهه ( لیست اقلام ) و با سیاهه را تشریح می کنیم.

مراحل استرداد جهیزیه

مراحل استرداد جهیزیه بدون سیاهه

برای این کار پس از مراجعه به وکیل استرداد جهیزیه ، باید به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و درخواست استرداد جهیزیه بدهید. البته اصولاً این درخواست زمانی مطرح می شود که زوج به درخواست زن مبنی بر استرداد عرفی جهیزیه پاسخ منفی می دهد . و زن را ملزم می کند تا به مراجع قضایی مراجعه نماید.

اگر زن ادعا می کند برخی از اقلام متعلق به اوست و مرد انکار می کند با توجه به اینکه امور منفی قابلیت اثبات ندارد. این زن است که باید تعلق داشتن اموال یا برخی از آن ها را در قالب جهیزیه اثبات نماید. بنابراین همانطور که پیداست مراحل استرداد جهیزیه بدون سیاهه می تواند بسیار پردردسر و تنش برانگیز باشد.

مراحل استرداد جهیزیه با سیاهه

اگر در قباله نکاح و یا در یک سند رسمی یا عادی که به امضای طرفین و دو فرد دیگر رسیده است لیست اقلام و وسایلی که توسط زوجه در قالب جهیزیه به منزل زوج آورده شده است را داشته باشید. می توانید با دردسرهای کمتری مبادرت به استرداد جهیزیه نمایید. در این شرایط اگر زوج به اظهارنامه بی تفاوت بود می توانید به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید. و دادخواست خود را مبنی بر استرداد جهیزیه و ضمیمه کردن سیاهه تنظیم نمایید.

در این شرایط اگر زوج ادعایی خلاف لیست سیاهه دارد باید آن را اثبات نماید در غیر این صورت دادگاه حکم به استرداد جهیزیه را صادر می نماید. در وهله اول زوجه می تواند شخصاً برای استرداد جهیزیه اقدام نماید. اما اگر زوج مانع وی شد اجرائیات وارد عمل شده و در راستای استرداد جهیزیه و انتقال اقلام مذکور در حکم صادره مبادرت به اجرای حکم می کنند.

نکات مهم

 • شما صرفاً باید اقلامی را بردارید که در لیست جهیزیه ( سیاهه ) ذکر شده اند.
 • اگر برخی از اقلام جهیزیه از بین رفته اند یا با وسال دیگری تعویض شده اند. شما نمی توانید وسایل جدیدتر را به جای وسایل قدیمی که در لیست سیاهه درج شده اند بردارید.
 • زوجه هرگز نمی تواند اجرت المثل ایام تصرف را بابت جهیزیه از زوج درخواست نماید چرا که این وسایل کاملاً مشترک بوده و زن با قصد استفاده تبرعی آن ها را به منزل مرد انتقال داده است مگر اینکه میان آن ها به نحو دیگری توافق شده باشد.
 • سعی کنید انتقال وسایل و استرداد جهیزیه را در حضور دو شاهد یا مامورین کلانتری یا اجرائیات انجام دهید تا خود را از اتهامات احتمالی در آینده مبنی بر سرقت یا برداشتن برخی از وسایل منزل که در سیاهه ذکر نشده اند برهانید.
 • در صورتی که احتمال بروز حادثه ساختگی یا نابود شدن وسایل از جانب زوج را می دهید می توانید تأمین مناسب را در این زمینه از دادگاه و به تبع از همسر خود درخواست نمایید.
 • هزینه های مربوط به استرداد جهیزیه و انتقال آن ها به یک مکان دیگر باید توسط زوجه پرداخت گردد.

چگونه نفقه بگیریم؟ همراه با مراحل اقدام

چگونه نفقه بگیریم؟ اینکه چگونه نفقه بگیریم در ظاهر صرفاً یک سوال است اما اگر به بطن ماجرا وارد شویم متوجه خواهیم شد که به سوالات دیگری نیز تقسیم می شود که برای رسیدن به پاسخ نهایی باید به همه آن ها پاسخ داده شود. از جمله اینکه اصلاً نفقه چیست و در چه مواردی جنبه کیفری پیدا می کند؟ برای درخواست نفقه گذشته و یا شکایت از ترک انفاق کیفری باید به کجا مراجعه کنیم؟ ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه چیست و اینکه آیا مشمول حکم اعسار می شود یا خیر؟ پاسخ به این سوالات را در ادامه با وکیل متخصص نفقه :

نفقه چیست؟

نفقه به معنای هزینه های متعارف زندگی برای همسر و فرزندان است. البته در برخی از شرایط والدین فرد یا اجداد او و یا حتی نوه، نتیجه و ندیده نیز به عنوان واجب نفقه شناخته می شوند اما اصل ماجرا نفقه همسر است و در راستای آن نیز نفقه فرزندان مطرح می گردد. بنابراین وظیفه اصلی یک مرد پرداخت هزینه های متعارف زندگی زن و فرزندان است و بعد از آن می تواند در صورت تمکن مالی به وضعیت پدر و مادر یا سایر افراد واجب نفقه خود رسیدگی نماید.

چگونه نفقه بگیریم؟

رابطه نفقه و تمکین در زندگی زناشویی

آنچه که مردم تصور می کنند و می گویند نفقه در قبال انجام امور روزمره و کارهای خانه پرداخت می گردد کاملاً اشتباه است. زن برای انجام کارهای خانه در صورتی که تبرعی نباشد اجرت المثل دریافت می کند و اگر هم تبرعی باشد نحله دریافت خواهد کرد.

پس نفقه برای چیست و چه حقی باعث می شود تا زن سزاوار دریافت نفقه باشد؟

تمکین زن در برابر مرد اعم از تمکین عام (فرمانبرداری) و تمکین خاص (رابطه جنسی) مواردی هستند که زن را سزاوار دریافت نفقه می کنند.

تفاوت نفقه کیفری و نفقه حقوقی

چگونه نفقه بگیریم؟ یک زن با وجود شرایطی می تواند دادخواست نفقه بدهد یا در دادسرا علیه همسر خود شکواییه ترک انفاق کیفری را تنظیم نماید. اگر درخواست شما مربوط به گذشته است به عنوان مثال چنانچه همسر شما در ماه های قبل به مدت یک ماه شما را بدون دلیل و در عین تمکین از دریافت نفقه محروم نموده است. در این شرایط باید به دادگاه حقوقی مراجعه کنید و در آنجا دادخواست نفقه گذشته با ضمانت اجرای حقوقی را به جریان بیاندازید.

اگر همسر شما در حال حاضر از پرداخت نفقه خودداری می کند و در عین حال شما نیز در شرایط تمکین به سر می برید یا به حکم دادگاه یا شرع امکان تمکین وجود ندارد و در عین حال همچنان به عنوان همسر ایشان شناخته می شوید می توانید در دادگاه کیفری طرح دعوی کنید. دقت داشته باشید که شما حتی برای نفقه حال نیز می توانید در دادگاه حقوقی اقدام کنید .

مراحل درخواست نفقه

 • در مرحله اول بنابر نوع درخواست (اعم از دادخواست حقوقی یا شکواییه) به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید.
 • پس از مراجعه به دفتر خدمات قضایی دادخواست مطالبه نفقه یا شکواییه ترک انفاق مطرح می گردد .
 • زوج مکلف است در محاکم حاضر گردد
 • زن به هیچ وجه وظیفه ندارد اثبات کند که نفقه نگرفته است بلکه مرد در صورت ادعای خلاف عنوان دادخواست یا شکواییه باید اثبات نماید که نفقه زن را پرداخته است.
 • مرد در صورت عدم اثبات، محکوم به پرداخت نفقه می شود.
 • نفقه باتوجه به وضعیت زن اعم از شرایط خانوادگی، اجتماعی و شخصی وی محاسبه می شود.
 • دادگاه می تواند نفقه را از محل اموال مرد پرداخت کند و یا در صورت درخواست تأمین خواسته از جانب زن، وی را محکوم کند که از سایر دارایی همچون حقوق ماهیانه این مبلغ را پرداخت کند.
 • در صورت خودداری مرد از پرداخت نفقه ممکن است حتی با حکم حبس و زندان نیز مواجه گردد بخصوص اینکه عدم پرداخت نفقه از جانب مرد یکی از عوامل عسر و حرج است و به زن حق طلاق را می دهد.

درخواست اعسار در پرداخت نفقه

در پاسخ به سوال چگونه نفقه بگیریم ؟ ممکن است مرد بعد از محکومیت به پرداخت نفقه ادعا کند که توانایی مالی برای پرداخت این مبلغ را ندارد. در این شرایط باید دادخواست اعسار دهد. دادخواست اعسار در صورت پذیرش حتی از زندانی شدن مرد نیز جلوگیری می کند به همین علت است که ما همواره می گوییم بهتر است از وکلای متبحر در امور کیفری و حقوقی بهره مند شوید.

پذیرش دادخواست اعسار مطلق باعث می شود به شما فرصت کافی داده شود تا بعداً و در صورت توانایی مالی نسبت به پرداخت نفقه اقدام کنید اما در اغلب موارد دادخواست اعسار نسبی است که مورد پذیرش واقع می شود و در واقع محکومیت مالی شما را به صورت تقسیط در می آورند. بنابراین مرد در صورت محکومیت و در صورت پذیرش درخواست اعسار نسبی می تواند هر ماهه (یا به نحوی که دادگاه مقرر می کند) مبلغی را به عنوان نفقه حال و گذشته به حساب زن و فرزندان خود واریز نماید.