حق قسم و مضاجعت

حق قسم و مضاجعت : در فقه علاوه بر استمتاعی که به شوهر داده شده است دو گونه حق استمتاع هم برای زن قرار داده شده که عبارتند از حق قسم و حق مواقعه صاحب جواهر علت تشریع این حقوق را تقویت رابطه انس و مودت میان زن و شوهر ، رعایت عدالت میان همسران ، عدم ایذاء زن و معاشرت بر اساس معروف دانسته و همین را رمز اجرای آن در مورد زن و مرد حتی در زنان مجنون دانسته است در ادامه با توضیحات وکیل متخصص خانواده همراه باشید…

مفهوم مضاجعت

مضاجعت به معنای خوابیدن زن و شوهر در یک بستر است ، بدون اینکه لازم باشد مواقعه ای صورت گیرد . مضاجع جمع مضجع به معنای بستر و جای خواب بکار رفته و به مرد اجازه داده شده در صورت نشوز زن در بستر و هنگام مضاجعه از همسرش روی برگرداند .

حد مضاجعه در قسم

آیا در قسم لازم است مرد با همسر خود در یک رختخواب بخوابد یا این که فقط لازم است در منزلی که به زن اختصاص داده شده بیتوته کند ؟

حق قسم و مضاجعت

با اینکه لزوم خوابیدن در یک بستر در روایتی تصریح نشده است متأخرین مسئله مضاجعت را به اتفاق لازم دانسته اند . محقق ، علامه ، شهیدین از جمله این فقها هستند ؛ ظاهراً پیش از محقق این مسئله مورد توجه فقها قرار نداشته است .

مقدار مضاجعت و محدوده زمانی مضاجعت چقدر است ؟

در باره محدوده زمانی این حق زوجه نظریه مشهور این است که هر مرد وظیفه دارد هر چهار شب یک شب با همسر خود در بستر بخوابد و حق ندارد در این شب نزد همسر دیگر یا در هر مکان دیگری بخوابد . این حق مطلق بوده و به مجرد ازدواج شروع و هر چهار شب یکبار به طور منظم تکرار می شود .

رابطه جنسی سالم

از آنجا که به استناد بند 29 منشور حقوق و مسئولیت های زنان در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی حق تأمین و تخصیص و طهارت و سلامت در ارتباط جنسی با همسر قانونی از جمله حقوق مسلم بانوان شناخته شده و به موجب قسمت اخیر آن حق اعتراض قانونی وجود دارد و همچنین به استناد ماده 1103 قانون مدنی مبنی بر الزام زن و شوهر به حسن معاشرت با یکدیگر ( بر گرفته از آیه شریفه و عاشروهن بالمعروف ) و همچنین به موجب بند 30 منشور حقوق زنان مبنی بر حق حسن معاشرت و امنیت روانی در روابط همسر و حق اعتراض و طرح دعوا در مراجع قانونی در صورت سوء معاشرت همسر ، زوج ملزم است تا نسبت به ایجاد روابط زناشویی و حسن معاشرت در این رابطه اقدام نماید . ( اعم از اینکه در صورت عدم رضایت زوجه با وی رابطه زناشویی از دبر برقرار ننماید و همچنین هر 4 روز یا بار حق قسم وی را به جا آورد و از سوی دیگر در روابط جنسی با همسر بهداشت جنسی را رعایت نماید )

 

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

حق مواقعه چیست ؟

حق مواقعه چیست ؟ تعریف مواقعه : به عمل نزدیکی کردن گفته می شود ، به مقداری که در وجوب نزدیکی کردن ملاک است و نزدیکی از طرق دیگر کفایت کننده این نام نیست .

حق مواقعه حقی است برای زوجه که خداوند بر عهده زوج نهاده است و آن عدم جواز و حرمت ترک آمیزش با همسر خود به مدت بیش از چهار ماه است .

همه فقها ترک مواقعه بیش از چهار ماه بدون رضایت و اذن زوجه را حرام می دانند ، مستند اصلی آنها نیز روایت صفوان است دلیل دیگر آنها آیات 226 و 227 سوره بقره است .

نکات حق مواقعه

نکته دیگر در خصوص پذیرش حق مواقعه در خصوص زنانی است که تحمل چهار ماه برای آن ها دشوار است ، که صاحب عروه الوثقی حکم کرده است که بنا بر احتیاط بر زوج است که زودتر از چهار ماه با زوجه مواقعه کند و یا او را طلاق دهد تا مانع از راهش برداشته شود .

حق مواقعه

البته این نظر در فرضی داده شده است که زن در معصیت می افتد و در حرج است ، لذا در صورتی که کثرت شهوت به حدی است که برای زن حرجی است و زن نمی تواند خود را حفظ کند و به معصیت می افتد و یا کثرت شهوت باعث شود زن در حرج بیفتد ، هر چند بتواند خودش را حفظ کند و به حرام نیفتد ، باید مواقعه را به گونه ای انجام داد که زوجه در عسر و حرج قرار نگیرد .

دلایل درخواست طلاق

ضعف رابطه جنسی از سوی زوج ، بذل مقدار زیادی از مهریه ، مفارقت جسمانی طولانی و فرزند دار نشدن به مدت طولانی دلالت بر تحقق عسر و حرج زوجه دارد و می تواند مبنایی برای درخواست طلاق از طرف وی باشد .

 

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل جرایم اطفال و نوجوانان

وکیل جرایم اطفال و نوجوانان : افراد زیر ۱۸ سال تمام شمسی در غالب موارد مسئولیت کامل کیفری ندارند و به مجازاتی که در قانون برای آن جرم ارتکابی پیش بینی شده محکوم نمی شوند اما در مورد آنها اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می گردد . لیکن با توجه به آنکه این اقدامات تامینی و تربیتی تاثیر بسیار زیادی در آینده اطفال و نوجوانان دارد با آنکه برخورد قانونی با این دسته از مرتکبین لازم است اما باید به نحوی باشد تا بیشتر جنبه بازپروری به جامعه را داشته باشد تا آنکه طفل نوجوان را در معرض یادگیری جرائم بیشتر و چه بسا خطرناک تر قرار دهد .

این مهم خود نشانگر اهمیت حضور وکیل در زمینه دادرسی‌های اطفال و نوجوانان می باشد و همچنین که قانونگذار ایران نیز در اکثر موارد حضور وکیل را در دادگاه اطفال و نواجانان الزامی می داند ، در این مقاله سعی بر آن شده تا جای ممکن از روند رسیدگی و ضمانت اجراهای قانونی ارتکاب جرم توسط اطفال و نوجوانان آنان بیان و بررسی شود .

طفل و نوجوان به چه کسی گفته می شود ؟

مقصود ازطفل کسی است که به سن بلوغ نرسیده است یعنی دختران زیر ۹ سال قمری و پسران زیر ۱۵ سال قمری و منظور از از نوجوانان شخص بالغی است که به سن ۱۸ سال تمام شمسی نرسیده باشد و فرقی میان دختر و پسر بودن شخص وجود ندارد . در مورد نحوه مجازات اطفال و نوجوانان با توجه به سن و سایر شرایط مرتکب متفاوت است که در ذیل به مهم آن آن می پردازیم .

ملاک تعیین مجازات برای اطفال و نوجوانان

اطفال زیر ۹ سال تمام قمری چه دختر و چه پسر به هیچ عنوان مشمول مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی مذکور در قانون مجازات اسلامی نمی شوند لیکن در مورد اطفال و نوجوانان بالای ۹ سال باید گفت که چنانچه جرم ارتکابی آنان از جمله جرائم تعزیری باشد معیار سنی مد نظر برای ضمانت اجرای متناسب بر اساس سن شمسی مرتکب است ولی در جرائم حدی و جرائم مستوجب قصاص معیار سن قمری مرتکب می باشد .

وکیل جرایم اطفال و نوجوانان

تفاوت ضمانت اجرای دختران و پسران

اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان بزهکار تنها در یک مورد بر اساس آن که مرتکب دختر است یا پسر متفاوت می باشد که :

 1. جرائم ارتکابی حدی یا موجب قصاص باشد
 2. سن مرتکب بین ۹تا ۱۸ سال تمام قمری باشد .

چرا که دختران ۹ تا ۱۸ سال تمام قمری اگر مرتکب جرائم مشمول حد یا قصاص شوند اصل بر آن است که به مجازات جرم ارتکابی مانند بزرگسالان محکوم شوند مگر ماهیت جرم را درک نکرده یا در رشد و کمال عقلی ایشان شبهه وجود داشته باشد ، اما در همین جرائم چنانچه مرتکب پسر باشد شیوه برخورد با ایشان متفاوت است چرا که تا ۱۵ سال تمام قمری لزوماً به اقدامات تامینی و تربیتی مذکور در ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی محکوم می گردند و از سن ۱۵ تا ۱۸ سال تمام قمری به مجازات جرم ارتکابی مانند بزرگسالان محکوم می شوند مگر ماهیت جرم را درک نکرده باشند یا در رشد و کمال عقلی ایشان شبهه وجود داشته باشد .

دیه و ضمان مالی

در مورد دیه و دیگر ضمان های مالی بدین شکل است : در مورد ضمان مالی غیر از دیه خود طفل یا نوجوان ضامن پرداخت است و خسارت از اموال ایشان داده می شود ، اما در مورد دیه دو حالت متصور است :

۱- مرتکب بالغ باشد

خود مرتکب مسئول پرداخت دیه می باشد و دیه از محل اموال وی پرداخت می گردد .

۲- مرتکب نابالغ باشد

اگر میزان دیه کمتر از موضحه ( یعنی کمتر از ۵ درصد دیه کامل ) باشد توسط مرتکب پرداخت می گردد اما چنانچه میزان دیه به اندازه موضحه یا بیشتر از آن باشد توسط عاقله پرداخت می گردد .

وکیل lمتخصص جرایم اطفال و نوجوانان

در پایان باید متذکر شویم که مبحث دادرسی های اطفال و نوجوانان از جمله موضوعات حائز اهمیت است که نیاز به حضور وکیل مجرب دارد لذا شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی و کسب اطلاعات بیش تر از طریق راه های ارتباطی مذکور در این وب سایت با امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل نمایید .

وکیل استرداد جهیزیه

وکیل استرداد جهیزیه : جهیزیه به اموالی گفته می شود که بانوان در زمان ازدواج فراهم نموده و به منزل مشترک با همسرشان می برند ، در مورد ملکیت جهیزیه می‌توان گفت که مرد مالک اموالی که زن به عنوان جهیزیه با خود به منزل مشترک آورده نیست لیکن اذن تصرف در آن را دارد حال با توجه به آنکه در مواردی امکان ادامه زندگی مشترک وجود ندارد.

زوجین ممکن است بر سر ملکیت و ادامه تصرف در جهیزیه و سایر وسایل زندگی دچار اختلاف شوند در این موارد بهتر آن است که زوجین قبل از هرگونه اقدام با وکیل متخصص خانواده و استرداد جهیزیه مشورت نمایند در این مقاله سعی بر آن شده است تا نکاتی در مورد استرداد جهیزیه و نحوه مطالبه آن به صورت جامع آورده شود .

امکان طرح شکایت کیفری از زوج بابت جهیزیه

در مورد امکان طرح شکایت کیفری از زوج بابت جهیزیه می توان گفت که دو طرح شکایت اصولاً در محاکم مطرح می شود که در هر دوی این شکایت ها زوجه اصولاً ناموفق خواهد بود این دو شکایت عبارت است از سرقت و خیانت در امانت که در ذیل توضیح کوتاهی در مورد هر دوی آن موارد آمده است :

سرقت

در موضوع سرقت باید گفت در صورتی که هنوز علقه زوجیت یا همان رابطه زوجیت ما بین زن و مرد به صورت قانونی وجود داشته باشد امکان طرح شکایت سرقت علیه مرد در مورد جهیزیه وجود ندارد چرا که اذن در تصرف اموال منتسب به جهیزیه توسط مرد وجود دارد ، موضوع سرقت جهیزیه فقط می تواند از ناحیه فردی غیر از همسر شاکیه مطرح شده و مصداق یابد لیکن ناگفته پیداست در صورتی که بعد از وقوع طلاق شکایت زن مبنی بر سرقت اموال توسط مرد مطرح گردد قابل پیگیری در مراجع کیفری بوده و امکان گرفتن حکم محکومیت بیشتر است .

خیانت در امانت

ظاهر در زندگی زناشویی ، استفاده مشترک از اموال است که نتیجه تبعی آن ، استعمال آن اموال و وسایل ، تلف شدن بواسطه استفاده و یا در مواردی مفقودی برخی از اقلام کوچک است . از این رو قطع نظر از آنکه زوج حسب مورد در استعمال و یا تلف یا مفقود کردن اموال زوجه که در قالب جهیزیه به منزل مشترک انتقال یافته ، فاقد سوء نیت تلقی می شود اصولاً بواسطه عدم تحقق عنصر سپردن ، مالی از ناحیه زوجه به زوج سپرده نشده است تا بر مبنای آن قراری دایر بر استرداد یا به مصرف معین رسیدن آنها نیز بین ایشان گذارده شود ، تحقق رکن مادی بزه خیانت در امانت نیز بواسطه عدم وجود رابطه امانی فی مابین زوجین ، سالبه به انتفاء موضوع است .

‍وکیل استرداد جهیزیه

همانطور که مشاهده می شود نمی‌توان در غالب موارد از طریق مراجع کیفری اقدام به استرداد جهیزیه نمود بهتر آن است که از طریق دادخواست حقوقی این اقدام صورت گیرد .

 

دادخواست حقوقی استرداد جهیزیه

در مورد این دادخواست که باید به دادگاه خانواده تسلیم و در آن مرجع رسیدگی گردد باید متذکر شد که اصولاً زن در مواردی موفق به استرداد جهیزیه ‌می گردد که سیاهه خرید خود یا فاکتورهای خرید وسایل را داشته باشد البته در صورتی که وکیل ماهری در زمینه استرداد جهیزیه اقدام به عمل نماید با توجه به دانش حقوقی و تجربه کافی وی در این زمینه می تواند اقدام به اخذ استرداد جهیزیه نماید .

وکیل متخصص استرداد جهیزیه

در پایان شما می توانید در صورت نیاز از طریق راه های ارتباطی مذکور در این وب سایت با نگارنده این مطلب امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در امور خانوادگی و استرداد جهیزیه مشورت نمایید .

وکیل استرداد هدایای نامزدی

وکیل استرداد هدایای نامزدی : دادن هدیه به هر شخصی نشان دهنده علاقه و عاطفه نسبت به آن شخص است در مورد نامزدی نیز که همان وعده ازدواج می باشد طرفین به علت عاطفه و علاقه به مناسبت های مختلفی اقدام به خرید هدایا برای نامزد خود یا خانواده وی می نمایند اما همانطور که در ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی به آن اشاره شده وعده ازدواج یا همان نامزدی ایجاد تعهد برای طرفین جهت نکاح نمی کند.

هر چند که تمام یا بخشی از مهریه در زمان نامزدی به زن پرداخت شود باز هم هیچ یک از طرفین نمی تواند طرف مقابل را منضم به نکاح نماید هرگونه شرط خلاف آن باطل است با این توضیح متوجه می شویم که ممکن است نامزدی به هم خورده و در این میان اموالی از نامزدها نزد یکدیگر وجود داشته باشد برای دریافت و استرداد این اموال نیاز به وکیل ماهر در امور خانوادگی و استرداد هدایای نامزدی می باشد .

هدایای مصرف شدنی و مصرف نشدنی

همانطور که گفته شد هدایای نامزدی قابل استرداد است ولی باید ما بین هدایای مصرف شدنی و غیر مصرف شدنی قائل به تفکیک شد هدایای مصرف شدنی مانند عطر قابل استرداد نخواهد بود و هدیه دهنده نیز حق مطالبه قیمت را ندارد مگر اینکه آن موجود باشد ولی در خصوص هدایای مصرف نشدنی مانند طلا استرداد در صورت بهم خوردن نامزدی امکانپذیر است و چنانچه استرداد هدایا را مطالبه نمایند هدیه گیرنده ملزم است که عین مال را رد نماید و در صورت تلف عین مثل یا قیمت آن را پرداخت نماید .

وکیل استرداد هدایای نامزدی
اثبات تقصیر در خصوص تلف هدایای دوران نامزدی بر عهده هدیه دهنده است هر چند که مال مصرف شدنی باشد و در این خصوص اصل عدم تقصیر است بنابراین تقصیر باید ثابت گردد .

استرداد هدایا از سایر بستگان نامزد

قانونگذار ایران در ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی تنها استرداد هدایا به نامزدها و پدر و مادر آنها را به رسمیت شناخته است لذا امکان استرداد هدایای اعطایی به سایر خویشاوندان هر یک از نامزدها تابع قواعد مربوط به هبه می باشد و از طریق این ماده قابل استرداد نیست .

فوت یکی از نامزد ها

بر هم خوردن نامزدی ممکن است به علت فوت یکی از نامزدها باشد در این خصوص ماده ۱۰۳۸ قانون مدنی مقرر داشته است که در صورت تلف شدن هدایا امکان قیمت یا مثل آن وجود نداشته باشد و تنها در صورت وجود مال ، رد مال ممکن باشد .
در خصوص قیمت هدایای تلف شده باید گفت که هدیه دهنده مستحق قیمت زمان مطالبه هدیه است نه بهای زمان هدیه یا بهای زمان بر هم خوردن نامزدی .

خسارت ناشی از بهم خوردن نامزدی

علاوه بر هدایا در صورتی که با بر هم خوردن نامزدی هر یک از طرفین دچار خسارت معنوی می شود می تواند با توجه به مواد 1 ، 2 ، 8 و 9 قانون مسئولیت مدنی درصورت لطمه دیدن آبرو و اعتبار یا عواطف خود بر اثر به هم خوردن غیر موجه نامزدی مطالبه خسارت معنوی نماید و همچنین در صورت خسارت بدنی یا مالی طرف خسارت دیده می‌تواند مطابق بند ۱ ماده ۴ قانون حمایت از خانواده دعوای خسارت ناشی از بر هم خوردن نامزدی را در دادگاه خانواده مطرح نماید .

وکیل استرداد هدایای نامزدی در تهران

در امور خانوادگی و دعاوی مربوط به آن بهتر است جهت احقاق حق و جلوگیری از ورود آسیب بیشتر هر گونه اقدام توسط یا زیر نظر وکیل متخصص امور خانواده صورت گیرد .

شما می توانید از طریق راه های ارتباطی این وب سایت با امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ارتباط برقرار نمایید .

وکیل قاچاق دارو

وکیل برای قاچاق دارو : به عقیده بسیاری از افراد و حقوقدانان قاچاق دارو پس از مواد مخدر و اسلحه ، وحشتناک ترین نوع قاچاق است . چرا که زیان آن تنها شامل زیان اقتصادی نیست ؛ بلکه سلامت و جان انسان ها را به خطر می اندازد . داروهای قاچاق به داروهایی اطلاق می گردد که به صورت غیر قانونی و بدون داشتن مجوز رسمی از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی وارد کشور شده و عرضه می گردد .

از دلایل عمده ای که اهمیت این موضوع را دو چندان می کند ، طیف گسترده و حجم زیاندیدگان این پدیده به خصوص در جایی است که مسئله مهم سلامت و امنیت غذایی مصرف کنندگان با مخاطره جدی مواجه بوده ؛ آسیب ها و خطرات بسیار گسترده و ویرانگر ناشی از ورود غیرقانونی کالاهای سلامت محور و به خطر افتادن موضوعات مهمی چون حق بر تأمین امنیت و سلامت مواد غذایی ، بهداشتی و دارویی مصرف کنندگان و خطرات گسترده جسمی و جانی ناشی از مصرف کالاهای سلامت که به صورت قاچاق وارد و عرضه می گردد و نیز وظیفه دولتها درخصوص لزوم تأمین تمهیدات لازم برای سلامت شهروندان ، قانونگذار را بر آن داشت با اختصاص ماده ٢٧ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این موضوع ، آشکارا قاچاق دارو را جرم انگاری و مرتکبین این نوع از قاچاق را مستحق تحمل مجازاتهای مربوط به قاچاق کالای ممنوع بداند به همین علت با توجه به ضمانت اجرای سختگیرانه این جرم و روند تخصصی پرونده داشتن وکیل قاچاق دارو ضروری می باشد .

وکیل قاچاق دارو

ضرورت برخورد قاطع با قاچاق داروهای تقلبی و فاقد اعتبار

از دلایل عمده اهمیت برخورد قاطع در قبال قاچاق داروهای تقلبی و فاقد اعتبار ، طیف گسترده و حجم زیاد زیاندیدگان این پدیده است ، از یک طرف این گونه کالاها بدون اعمال هرگونه کنترل کیفی روانه بازار مصرف می شوند و از طرف دیگر شرایط نامناسب حمل ، انبار و توزیع آنها ، نگرانی های جدی را به دنبال دارد . قاچاق با پنهان کاری همراه و همزاد است . داروهای قاچاق از جمله اقلامی هستند که هم به دلیل عرضه انواع تقلبی و جعلی و هم به خاطر شرایط نامناسب نگهداری و توزیع ، جان مصرف کنندگان را تهدید می کنند .

تخلف یا جرم بودن بزه قاچاق کالاهای سلامت( دارو)

ارتکاب بزه قاچاق کالاهای سلامت در موارد زیر جرم انگاری و در غیر آن تخلف محسوب شده است :

 1. ارتکاب قاچاق کالای سلامت به صورت سازمان یافته ؛
 2. شخص مرتکب قاچاقچی حرفه ای تلقی شود ؛ منظور شخصی است که بیش از سه بار مرتکب جرم قاچاق شود و ارزش کالای قاچاق در هر مرتبه بیش از ۱۰ میلیون ریال باشد .
 3. مواردی که مرتکب قاچاق کالای سلامت محور از کارکنان اشخاص حقوقی وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی و یا مأموران و کارکنان دستگاههای مسئول مبارزه با قاچاق باشند .
 4. در جایی که کالای سلامت محور ؛ مواد و فرآورده های دارویی ، فرآورده های زیستی ( بیولوژیک ) مکمل ها ، ملزومات و تجهیزات پزشکی باشد .
 5. در مواردی که کالاهای سلامت محور مواد و فرآورده های خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و… ظرف مدت ۱۰ روز موفق به دریافت مجوز مصرف انسانی نشود .

لازم به ذکر است مطابق ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجازات های مذکور مانع از پرداخت دیه و خسارت های وارده احتمالی نمی باشد .

همانطور که مورد نظر است قاچاق دارو ارتباط مستقیم با سلامت جامعه دارد و تنها وکیلی قادر به دفاع از این دسته از دعاوی است که علاوه بر دانش تجربه کافی نیز در این زمینه داشته باشد .

برای کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره حقوقی در این زمینه می توانید از طریق راه های ارتباطی مذکور در این سایت با وکیل شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس حاصل نمایید .

وکیل قاچاق

وکیل قاچاق , بهترین وکیل متخصص قاچاق در تهران : در تمام نظام های حقوقی دنیا از جمله ایران ، قوانین مربوط به قاچاق در ردیف قوانین سخت گیرانه است و تنها وکلایی می توانند در این پرونده ها پیروز شوند و در واقع احقاق حق نمایند که متخصص در این زمینه بوده و به قوانین و مقررات مربوطه ، آگاه بوده و دارای تجربه کافی نیز باشند و به عبارتی بتوان به آن شخص عنوان وکیل متخصص در زمینه قاچاق داد .

نهان فروشی یا قاچاق زمانی صورت می گیرد که شخص یا اشخاصی کالاهایی را که از سوی مرجع قانون گذاری کشور ورود ، خروج و معامله آنها ممنوع یا محدود شده . این ممنوعیت یا محدودیت ها را زیر پا بگذارند و به مرتکبین این عمل سوداگر یا قاچاقچی می گویند .

انواع قاچاق

می توان گفت قانونگذار ایران قاچاق را به ۴ دسته کلی : قاچاق انسان ، قاچاق مواد مخدر ، قاچاق کالا و ارز و قاچاق اسلحه تقسیم نموده البته هرکدام از این قوانین پوشش دهنده مسائل مربوطه دیگر نیز می شوند .

وکیل قاچاق

در این مقاله به طور اجمالی نکاتی در خصوص قاچاق نوشته شده است اما در قسمت های دیگر این وب سایت به طور مجزا هریک از مصادیق قاچاق از جمله قاچاق مشروبات الکلی ، ماهواره ، دارو ، ارز ، اسلحه ، پودرهای بدن سازی و پروتئینی و … تفصیلاً شرح داده شده است .

مجازات قاچاق چیست ؟

مجازات قاچاق بسته به نوع جرم متفاوت و از جریمه نقدی تا اتهام افساد فی الارض و در نتیجه آن اعدام خواهد بود .
به طور مثال یکی از خفیف ترین مجازات ها مربوط به قاچاق کالاهای مجاز بوده که برابر بند الف ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا می باشد .
یکی از شدید و سختگیرانه ترین مجازاتها در زمینه قاچاق ، مربوط به قاچاق انسان بوده و در صورتی که سن فرد قاچاق شده کمتر از 18 سال تمام باشد ممکن است موضوع از مصادیق محاربه و افساد فی الارض باشد ( مستنبط از تبصره یک ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان )

در مقاله های تخصصی مربوط به انواع مصادیق قاچاق در قسمت های دیگر این وب سایت ، مجازات های هر یک از این مصادیق و همچنین مواد قانونی مربوط به آنها به صورت مجزا بیان شده اند .

دادگاه صالح رسیدگی به قاچاق کجاست ؟

موضوع قاچاق در تعیین دادگاه یا سازمان رسیدگی کننده تأثیر گذار خواهد بود ؛ عمدتاً دادگاه انقلاب استان تهران صالح به رسیدگی است و در صورتی که شخص مرتکب خارج از تهران باشد نزدیکترین دادگاه انقلاب ، صالح به رسیدگی است ، ضمن اینکه در برخی موارد و در خصوص قاچاق کالا سازمان تعزیرات حکومتی به موضوع رسیدگی می نماید .

با عنایت به تخصصی بودن این موضوع تأکید می گردد در این خصوص از وکیل متخصص در زمینه قاچاق مشاوره حقوقی لازم دریافت نمایید و عندالزوم با انعقاد قرارداد امور حقوقی خود را به وکیل قاچاق بسپارید .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

شرط تنصیف دارایی در سند ازدواج چیست ؟

شرط تنصیف دارایی در سند ازدواج چیست ؟

یکی از شروط مهم ضمن عقد نکاح که برای حمایت از زن در قباله های نکاح ذکر شده و معمولاً شوهر آن را می پذیرد و ذیل آن را امضاء می کند شرط انتقال تا نصف دارایی موجود شوهر به زن در صورت اقدام شوهر به طلاق است .

تعهد شوهر به انتقال تا نصف دارایی مشروط به این است که اولاً طلاق به تقاضای زن نباشد و ثانیاً تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری و به اصطلاح حقوقی ناشی از نشوز زن نباشد ، با تحقق این شرایط ، شوهر باید تا نصف دارایی موجود خود را که در دوران ازدواج به دست آورده طبق نظر دادگاه به زن انتقال دهد ؛ بخش قابل انتقال ممکن است عین مال شوهر یا معادل ( مثل یا قیمت ) آن باشد .

ماهیت حقوقی شرط تنصیف

ممکن است تصور شود شرط تنصیف همان نظام اشتراک اموال موجود در حقوق فرانسه است ، به موجب مواد 1400 به بعد قانون مدنی فرانسه ، اشتراک اموال به دست آمده در دوره ازدواج ، یک رژیم قانونی پذیرفته شده است که زوجین می توانند بر خلاف آن توافق نمایند .

شرط تنصیف دارایی در سند ازدواج چیست ؟
یکی از ویژگی های حقوقی رژیم مالی در حقوق فرانسه ، اصل آزادی انتخاب رژیم مالی است ، به موجب این اصل به زن و شوهر اجازه داده می شود تا با در نظر گرفتن وضع خاص خودشان و با تصوری که از آینده خود و پایان ازدواج دارند قبل از انعقاد عقد نکاح ، با انعقاد قراردادی خودشان را تحت یک رژیم خاصی درآورند .

رژیم قانونی اشتراک اموال

در رژیم قانونی اشتراک اموال ، اموالی که زن و شوهر در دوران زناشویی تحصیل می کنند ، اموال مشترک آنها محسوب شده که پس از انحلال نکاح اصولاً بالمناصفه بین آنها تقسیم می شود .

رژیم مالی پذیرفته شده در حقوق ایران

بدون تردید رژیم مالی پذیرفته شده در حقوق ایران ، استقلال مالی زوجین می باشد که در فقه امامیه آمده است و در ماده 1118 قانون مدنی متبلور شده است ، شرط تنصیف دارایی با رژیم اشتراک اموال که یک نهاد حقوقی غربی است ، تفاوت آشکار دارد . با قبول این شرط ، هیچگونه مال مشترک بین زوجین ایجاد نمی شود و اصل استقلال و جدایی دارایی زوجین که در حقوق ایران پذیرفته شده است خدشه دار نمی گردد ؛ اموال شوهر متعلق به خود او و اموال زن نیز از آن او است .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل انحصار وراثت

وکیل انحصار وراثت , حصر وراثت توسط وکیل پایه یک : یکی از راههای اثبات رابطه خویشاوندی صدور گواهی انحصار وراثت است ، البته تنها اثر این گواهی، اثبات خویشاوندی نیست لذا در این مطلب که توسط وکیل متخصص انحصار وراثت تهیه و تنظیم شده است سعی بر آن شده تا نکات کاربردی در این خصوص تقدیم شما عزیزان گردد .

چه اشخاصی می توانند درخواست گواهی انحصار ورثه نمایند؟

مستفاد از ماده ۳۶۰ قانون امور حسبی اشخاص ذیل می توانند تقاضای گواهی رسمی انحصار وراثت نمایند

 1. وراث متوفی و در مورد محجورین نماینده ایشان
 2. اشخاص ذینفع غیر از وراث : طلبکاران ، موصی له و تمام اشخاصی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ترکه ( اموال ) متوفی منتفع می شوند .

آثار گواهی انحصار وراثت

الف ) مطالبه دین از مدیون با ارائه گواهی انحصار وراثت

به این معنا که کسی که مدیون یا متصرف مال متوفی می باشد ملزم است با ارائه گواهی انحصار وراثت به کسانی که در گواهی مذکور به عنوان ذینفع معرفی شده اند ، طلب خود را مطالبه نماید .

ب) ثبت انتقال ملک متوفی به ورثه در دفتر املاک

مستنبط از ماده ۳۷۴ قانون امور حسبی در صورتی که ورثه بخواهند ملک غیر منقولی را که به نام متوفی ثبت شده به آنها منتقل و ثبت گردد باید تصدیق انحصار وراثت یا رونوشت گواهی شده آن را به همراه تعیین سهام هریک از وراث به اداره ثبت تسلیم نمایند .

وکیل انحصار وراثت

تعیین تکلیف جنین در انحصار وراثت

از مفاد ماده ۳۶۶ قانون امور حسبی چنین استنباط می شود که : هرگاه در زمان فوت مورث جنینی وجود داشته باشد که در صورت زنده متولد شدن از متوفی ارث می برد ؛ تا زمان تولد وی امکان تقاضای انحصار وراثت وجود ندارد .

دادگاه صالح رسیدگی به انحصار وراثت

مرجع صلاحیت دار مطابق ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف رسیدگی به این موضوع و صدور گواهی لازمه به عهده شورای حل اختلاف می باشد که محل آن در آخرین محل اقامت متوفی باشد .
نکته قابل ذکر اینکه در صورتیکه متوفی در خارج از کشور اقامت دائم داشته باشد شورای حل اختلاف تهران صالح می باشد ، خواه متوفی مالی داشته یا نداشته باشد .

 

شرایط لازم برای درخواست انحصار وراثت

 1. درخواست کتبی به مرجع صالح
 2. نام ورثه و اقامتگاه آنها
 3. نام و مشخصات درخواست کننده

امکان اعتراض به گواهی انحصار وراثت و اشخاص دارای حق اعتراض

 1. در صورتیکه نام اشخاص ذینفع به هر علت در گواهی انحصار وراثت قید نشده باشد ؛ می توانند به گواهی صادره در دادگاه حقوقی صالح اعتراض نمایند . پروسه لازم برای این امر ؛ تخصصی می باشد فلذا پیشنهاد می گردد با حضور وکیل متخصص در این امر صورت گیرد .
 2. اشخاصی که طلبکار هستند یا به علل دیگر به طور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع اموال متوفی هستند3
 3. دادستان : دادستان در ۲ مورد صلاحیت اعتراض به صدور گواهی انحصار وراثت دارد

اول : دادستان تشخیص دهد متوفی بلاوارث است و درخواست متوفی بی اساس می باشد .
دوم : در میان اشخاص ذینفع محجور یا غایب وجود داشته باشد و هنوز برایشان تعیین تکلیف نشده باشد .

وکیل انحصار وراثت

در پایان پیشنهاد می شود در امور تخصصی حقوقی از دانش و تجربه وکیل متخصص و ماهر در امر بهره مند گردید .
لذا به همین منظور شما میتوانید از طریق راه های ارتباطی معرفی شده در سایت با وکیل شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در امر انحصار وراثت تماس حاصل نمایید .