وکیل خانواده , وکیل امید شاه مرادی ، وکیل متخصص امور خانواده در تهران : اکثر افرادی که به نوعی مبتلا به دعاوی خانواده می باشند و تسلط کافی بر قوانین و مقررات شکلی و ماهوی در زمینه دعاوی خانواده ندارند ، مایل به اخذ وکیل خانواده می باشند تا از حقوق آنها به نحو احسن دفاع نماید . بنابراین مقتضای عقل است که کار را به بهترین وکیل خانواده بسپارد .

وکیل خانواده

وکیل خانواده خوب :

 آنچه مسلم است ، هنر وکیل خوب تنها تسلط او به قوانین ماهوی نیست . چرا که در بسیاری از موارد تسلط کافی بر قوانین شکلی و دانستن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و دیگر قوانین مربوط ، موجب پیروزی در دعوی و شکست طرف مقابل می گردد .

بهترین وکیل خانواده چه کسی است ؟

بهترین وکیل خانواده کسی است که تمامی اسرار و اطلاعات موکل را نزد خود نگه داشته و این اطمینان را به موکل بدهد که در مقابل صداقت او هیچ جای نگرانی وجود ندارد .

آنچه مسلم است ، روند رسیدگی و مدت زمان سپری شدن دعاوی خانواده از مرحله ثبت دادخواست تا صدور حکم قطعی است که طی کردن این مراحل و مدت زمان آن از اختیار وکیل خارج است و تنها تضمین و تعهد یک وکیل خوب ، حسن انجام کار و پیگیری به موقع می باشد . لذا طولانی شدن رسیدگی به پرونده ، صبر  و شکیبایی موکل را می خواهد .

وکیل خانواده خوب و متبحّر کسی است که تمامی تعهداتی که به موجب وکالتنامه بین او و موکل مقرر شده را انجام داده و اقدامات لازم را در جهت احقاق حقوق موکل انجام دهد .

دعاوی زیر در دادگاه خانواده قابل طرح است که می توان برای آن ها وکیل متخصص در زمینه دعاوی خانواده اخذ نمود .

 • نامزدی – خسارت ناشی از بر هم زدن نامزدی
 • ازدواج ( نکاح ) دائم – موقت – اذن در ازدواج
 • ازدواج مجدد
 • اذن در ازدواج
 • شروط ضمن عقد
 • جهیزیه
 • مهریه
 • نفقه زوجه
 • نفقه اقارب
 • اجرت المثل ایام زوجیت
 • تمکین و نشوز
 • حضانت و ملاقات طفل
 • طلاق –رجوع در طلاق- فسخ نکاح- انفساخ نکاح- بذل مدت و انقضای آن
 • نَسَب
 • دعاوی مربوط به غایب مفقودالاثر
 • سرپرستی کودکان بی سرپرست
 • تغییر جنسیت
 • اهدای جنین

جهت اخذ مشاوره با وکیل خانواده با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759-

مقالات مرتبط با وکیل خانواده

مهریه و حق حبسhttps://vakilshahmoradi.com
وصول مهریه از طریق اجرای ثبتvakilshahmoradi
رابطه نامشروعvakilshahmoradi
وکیل نفقهhttps://vakilshahmoradi.com
حضانتhttps://vakilshahmoradi.com
وکیل حضانتhttps://vakilshahmoradi.com
وکیل طلاق توافقیhttps://vakilshahmoradi.com
تعیین محل سکونتhttps://vakilshahmoradi.com
نفقه اقاربhttps://vakilshahmoradi.com
ولایتhttps://vakilshahmoradi.com
نامزدیhttps://vakilshahmoradi.com
موانع نکاحhttps://vakilshahmoradi.com
فسخ نکاحhttps://vakilshahmoradi.com
مهريهhttps://vakilshahmoradi.com
عدّهhttps://vakilshahmoradi.com
شرایط صحت ازدواجhttps://vakilshahmoradi.com
مخالفت شوهر با شغل زنhttps://vakilshahmoradi.com
عدم تمکینhttps://vakilshahmoradi.com
موارد طلاق از طرف زنhttps://vakilshahmoradi.com
نفقهhttps://vakilshahmoradi.com
وکیل مهریهhttps://vakilshahmoradi.com
طلاقhttps://vakilshahmoradi.com
تغيير سن در شناسنامهhttps://vakilshahmoradi.com
طلاق قبل از نزدیکیhttps://vakilshahmoradi.com
زمان مالکیت زن بر مهرhttps://vakilshahmoradi.com
حق حبس زنhttps://vakilshahmoradi.com
تأیید رجوع از هبهhttps://vakilshahmoradi.com