نوشته‌ها

مخالفت شوهر با شغل زن

مخالفت شوهر با شغل زن : مخالفت شوهر با شغل زن : آیا مرد می تواند مانع کار کردن زن شود؟ مرد چگونه می توند مانع کار کردن همسر خود شود ؟در قانون مدنی در مورد مخالفت شوهر با شغل همسر خود بیان شده که : شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد ، منع کند .

 

مخالفت شوهر با شغل زن

 

مخالفت شوهر با شغل زن :

مرد باید ثابت کند که شغل زن خلاف مصالح یا حیثیت خانوادگی است . البته در خصوص مشاغل ذاتاً نامشروع ، نیازی به اثبات از طرف مرد نیست .

در خصوص پذیرش سمت قیمومت از جانب زن ، شوهر برای مخالفت خود نیازی به ارائه دلیل ندارد . چنانچه زن پیش از نکاح به حرفه مذکور اشتغال داشته و شوهر نیز به آن رضایت ضمنی داشته ، شوهر باز هم می تواند پس از عقد با وجود شرایط موجود مانع از اشتغال زن شود .

مخالفت شوهر با شغل زن :

زن تنها در صورتی از کار خود منع می شود که شغل وی منافی مصلحت خانواده و حیثیت وی باشد .

آیا مخالفت مرد در شغل زن تأثیری در معاملات زن دارد ؟

مخالفت مرد در خصوص قراردادهایی که زن در مورد اموال خود ، منعقد کرده است تأثیری نخواهد داشت . زیرا زن در امور مالی خود استقلال داشته و منع وی از اشتغال از سوی شوهر ، تأثیری در صحت معاملات وی ندارد .

در صورتی که زن حکم دادگاه را اجرا نکند ، دادگاه می تواند به درخواست مرد ، جهت الزام زن به رها کردن شغل ، برای هر روز تأخیر در اجرای حکم ،جریمه تعیین کند تا به مرد پرداخت شود .

 

آیا کارفرما می تواند قرار داد کار را خاتمه یافته تلقی کند ؟

کارفرما نمی تواند به صرف مخالفت شوهر ، پیش از صدور حکم قطعی دادگاه مبنی بر منع زن به اشتغال ، قرارداد را خاتمه یافته تلقی نماید چرا که طبق ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ، منع زن از اشتغال منوط به تأیید دادگاه است .

آیا زن هم می تواند مرد را از اشتغال منع کند ؟

زن هم می تواند با رعایت شرایط ماده 1117 ، شوهر را از اشتغال به کار منع کند ، مشروط بر اینکه اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره حقوقی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

تأیید رجوع از هبه

تأیید رجوع از هبه : تأیید رجوع از هبه : تعریف هبه : مطابق با ماده ی 795 قانون مدنی هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می کند ، تملیک کننده واهب ، طرف دیگر را متّهب ، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می گویند .

 

تأیید رجوع از هبه

زمانی که عقد هبه بین طرفین ( واهب و متهب ) منعقد می شود و ملک در اختیار متهب قرار می گیرد ، اگر عین موهوبه یعنی همان ملک ،

موجود باشد ، واهب یا شخصی که هبه کرده است ، می تواند از آن رجوع کند .

بیشتر بخوانید : … وکیل مهریه

در موارد زیر واهب نمی تواند از هبه رجوع کند :

  1. در صورتی که متهّب پدر و مادر و یا اولاد واهب باشد .
  2. در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد .
  3. در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود .
  4. در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود .
  5. در صورت فوت هر یک از واهب یا متهب
  6. در صورتی که مالی به عنوان صدقه بخشیده شود

بیشتر بخوانید : وکیل طلاق توافقی

 

دادخواست تأیید رجوع از هبه :

بعد از رجوع واهب از هبه ، می تواند برای تثبیت آن دادخواست تأیید رجوع از هبه را مطرح کند ولی بهتر است از طریق اظهارنامه رسمی انجام گیرد .

در دعوای تأیید رجوع از هبه ، واهب که ملک خود را هدیه کرده است ، و حالا پشیمان شده ، خواهان دعوی است و متهب خوانده می باشد . از وقتی که واهب از هبه ی خود رجوع کند ، رجوع از هبه محقق شده است و واهب تنها برای تأیید و اعلام آن دادخواست می دهد . بنابراین رأی دادگاه در تأیید رجوع از هبه جنبه ی اعلامی داشته و نیاز به صدور اجراییه ندارد .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل خانواده با ما تماس بگیرید . تلفن تماس :09123939759