نوشته‌ها

توهین به کارمندان

توهین به کارمندان : هدف از جرم انگاری توسط قانونگذار ، حمایت از کارکنان دولت می باشد . و نوع رابطه ی استخدامی آنها با دولت ( رسمی – قراردادی و غیره ) مهم نیست .

توهین به کارمندان

 

توهین به کارمندان تنها در مورد اشخاصی صادق است که در خدمت دولت هستند ؛ بنابراین کارکنان کمیته امداد امام خمینی دولت نمی باشند و توهین به آنها تنها از حیث توهین به اشخاص عادی قابل تعقیب است .

توهین به کارمندان در ماده 609 جرم انگاری شده است . بر این اساس : هر کس با توجه به سمت یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارت خانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها ، در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید ، به سه تا شش ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود .

 

با توجه به ماده 609 قانون تعزیرات مصوب 1375 ، توهین به کارمندان به صورت حصری معین شده است و اشخاص دیگر را در بر نمی گیرد . بنابراین نمی توان کارکنان دیگر به غیر از موارد مذکور در ماده 609 تحت شمول توهین به کارمندان دولت دانست .

 

شرایط تحقق جرم توهین به کارمندان :

برای تعقیب این جرم علاوه بر داشتن شرایط لازم جهت تحقق جرم توهین عادی که در مقاله مختص به خودش، راجع به آن توضیحات لازم را داده ایم ، شرایط اختصاصی جهت تحقق جرم توهین را دارا باشد :

 • آگاهی به شمت طرف مقابل :

  توهین کننده باید با آگاهی به مقام (کارمند بودن ) طرف مقابل به او اهانت کند .

 • توهین در حال انجام وظیفه یا به سبب آن صورت گرفته باشد :

  در حال انجام وظیفه بودن مأمور دولت و یا توهین کردن به سبب انجام وظیفه از سوی کارمندان ، از ارکان تشکیل دهنده جرم توهین به کارمندان می باشد .

 • توهین به کارمندانی باشد که متصدی اعمال حاکمیتی هستند :

  منظور از اعمال حاکمیتی ، اعمالی هستند که دولت از حیث برخورداری قدرت عمومی و برای اِعمال قدرت مذبور انجام می دهد . بنابراین چنانچه کارمند در حین انجام وظیفه ، مانند سایر اشخاص عادی باشد و عمل او شامل اِعمال قدرت حاکمیتی نباشد ، مشمول عنوان توهین به کارمندان نیست .

 • لزوم حضوری بودن یا علنی بودن توهین به کارمند دولت :

  این جرم زمانی قابل تعقیب است که اهانت نسبت به مأمور به صورت حضوری و در حین اجرای مأموریت صورت گرفته باشد . بنابر این در صورتی که مرتکب در غیاب مأمور اظهار توهین آمیزی کرده باشد و یا توهین به صورت غیر علنی باشد ، وصف مجرمانه برای توهین به کارمندان را نخواهد داشت .

 

مجازات توهین :

هر کس با توجه به شرایط ذکر شده در بالا ، مرتکب توهین به یکی از افراد مذکور در ماده 609 قانون تعزیرات شود ، به سه تا شش ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق و یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا یک میلیون ریال محکوم می شود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل کیفری با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759