نوشته‌ها

افشاى اسرار

افشاى اسرار : افشای اسرار مردم کاری خلاف با موازین اخلاقی است ولی جز در موارد خاص ، وصف مجرمانه ندارد . در حكومت جمهورى اسلامى ، فاش كردن اَسرار افراد جرم انگارى شده است منتها قانونگذار مجازات اين جرم را محدود به اشخاصى دانسته كه به مناسبت شغل خود از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد مطلع مى گردند .

 

افشاى اسرار

 

بر اين اساس منطبق با ماده ٦٤٨ قانون تعزیرات مصوب ١٣٧٥ ، اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و كليه كسانى كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مى شوند ، هر گاه در غير از موارد قانونى ، اسرار مردم را افشا كنند به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال و به جزاى نقدى محكوم مى گردد.

مقرره فوق ناطر است بر كليه اشخاصى كه به مناسبت شغل و حرفه خود محرم اسرار مى باشند ، اعم از پزشكان ، وكلا ، سران دفاتر رسمى ، جراحان ، كارشناسان رسمى ، مترجمان رسمى ، ماماها ، ماموران مراجع مالياتى ، ماموران نيروى انتظامى ، داروفروشان ، قضات و ساير ماموران مشابه . بنابراين حتى مطلع كردن يك فرد هم از اين اطلاعات محرمانه مشمول مجازات افشاى اسرار است .

لازم به توضیح است که این اشخاص باید به مناسبت شغل و حرفه ی خود به اسرار دیگران آگاه شده باشند ، مثلاً پزشکی که در مهمانی از بیماری خاص صاحب خانه یا یکی از افراد حاضر در جمع ، مطلع می شود و آن را افشا می کند و یا کسی که به موجب قانون ، اسرار دیگری را فاش می کند ، مشمول ماده 648 قانون تعزیرات نمی شود .

همان گونه که در فوق اشاره شد ، مطلع کردن حتی یک شخص نیز مشمول جرم افشای اسرار است ؛ بنابر این برای تحقق جرم ، ضرورتی ندارد که مرتکب به صورت گسترده اقدام به افشای اسرار کند .

عمد در افشاى اسرار :

در جرم افشای اسرار مرتکب باید نسبت به این امر عامد باشد . نه این که مثلاً در خواب یا مستی و یا هیپنوتیزم این کار را کرده باشد .

جرم افشاى اسرار جرم مطلق است :

جرم افشاى اسرار جرم مطلق است و اثبات ورود ضرر به کسی که اسرارش فاش شده است شرط تحقق آن نمی باشد .

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی با ما تماس حاصل کنید . تلفن تماس :09123939759