نوشته‌ها

جرم كلاهبردارى

جرم كلاهبردارى : در بسيارى موارد پيش آمده كه شاكى در شكايت مطروحه خود هر جرمى مانند صدور چك بلامحل و يا عدم پرداخت ديون را به عنوان كلاهبردارى قيد كرده و با اين عنوان طرح شكايت مي كند . در حالى كه صرف مالباخته بودن موجب تحقق جرم كلاهبردارى نيست و عنوان كلاهبردارى تعريف خاصِ خود را دارد . و بايد مجموع افعال مربوط به اين جرم با هم صورت گيرد تا جرم كلاهبردارى محقق گردد.

 

جرم كلاهبردارى

مفهوم کلاهبرداری :

مفهوم كلاهبردارى عبارت است از : بردن مال ديگرى از طريق توسلِ توأم با سوءنيت ، به وسايل یا عملیات متقلبانه .

بنا بر تعريف بيان شده ، جرم كلاهبردارى فقط با انجام دادن فعل مثبت صورت مي گيرد . بنابراين نمي توان ترك افعال را ولو با داشتن سوءنيت حتى اگر موجب اغفال و اضرار به ديگرى شود را در زمره ى جرم كلاهبردارى دانست . پس با اين تفاسير عدم ذكر عيوب كالا و يا مبيع از طرف فروشنده نمي تواند عنوان كلاهبردارى داشته باشد ، برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با بهترین وکیل کلاهبرداری غرب تهران تماس حاصل فرمایید.

عناصر متشکله جرم كلاهبردارى :

عنصر قانونی جرم کلاهبرداری

عنصر قانونی جرم کلاهبرداری ماده 1 و دو تبصره ی قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و عنصر قانونی کلاهبرداری خاص ، قوانین و مواد متفرقه ای هستند که توسط وکیل کیفری در جای خود به آنها اشاره خواهیم کرد .

عنصر مادی

در کلاهبرداری رفتار مجرمانه ی مرتکب باید به شکل فعل مثبت باشد .

شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم كلاهبردارى

شرایط لازم جهت تحقق جرم کلاهبرداری عبارت است از :

  • وسايلِ مورد استفاده براى اغفالِ بزه ديده بايد به صورت متقلبانه باشد.
  • شخصِ قربانى از طريق اين اعمال و وسايل متقلبانه اغفال شود و يا فريب بخورد . البته لازم به ذكر است كه اثبات توسل به وسايل متقلبانه بر عهده شاكى يا دادستان است .
  • توسل به عمليات متقلبانه مقدم بر اغفال و فريبِ قربانى باشد .
  • براى اغفال و فريب قربانى علاوه بر اينكه وسايلِ مورد استفاده بايد عرفاً و نوعاً متقلبانه باشد ، لازم است كه قربانى عملاً و شخصاً فريب خورده باشد . يعنى بين مانور هاي متقلبانه مرتكب و بزه ديده رابطه سببيت وجود داشته باشد و قربانى در نتيجه مانور و اعمال متقلبانه ى مرتكب فريب خورده و مال را به مرتكب داده باشد .
  • بزه ديده از متقلبانه بودن وسايله مرتكب آگاهى نداشته باشد .
  • انسان بودن قربانی : لازمه ی فريب خوردن قربانى ، انسان بودن او است . هر چند كه جرم كلاهبرداري رايانه اى و كلاهبرداري اشخاص حقوقى از طريق اغفالِ متصديان آن نيز قابل تصور است .
  • تعلق مال برده شده به دیگری : پس از محقق شدن تمام شرايطِ مذكور مالِ برده شده در نتيجه جرم كلاهبردارى بايد متعلق به غير باشد ، بنابراين اگر كسي حتى با توسل به عمليات متقلبانه و اغفال ديگرى مالِ متعلق به خود را از ديگرى پس بگيرد ، كلاهبردار نيست .مانند موجرى كه با توسل به عمليات متقلبانه عين مستاجره را از يد مستأجر خارج مى كند كه در اينجا عنوان كلاهبردارى منتفى است .

نتیجه حاصله در جرم کلاهبرداری

جرم كلاهبردارى از جمله جرايمى است كه نياز به تحقق نتيجه دارد . به این معنا كه براى محقق شدن آن بايد نتيجه حاصله كه بردن مال ديگرى است ، حاصل شود كه اين نتيجه مي تواند تحصيل وجوه ، تحصيل اموال ، تحصيل اسناد ، تحصيل حوالجات و قبوض و غیره باشد .

 

عنصر روانی در جرم کلاهبرداری :

عنصر روانی جرم کلاهبرداری از دو جزء سوءنیت عام و سوءنیت خاص تشکیل می شود . منظور از سوء نیت عام اراده آگاهانه فرد در ارتکاب عمل مجرمانه است . به عبارت بهتر کلاهبردار با علم به تقلبی بودن وسایل مورد استفاده ، در استفاده از آن عمد داشته است .
سوءنیت خاص : جزء دوم عنصر روانی کلاهبرداری سوءنیت خاص یعنی قصد بردن مال دیگری است .
در واقع مرتکب ، از توسل به عملیات و وسایل متقلبانه اهداف خاصی دارد .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل کیفری با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759