طلاق به معنی جدا شدن زوجین از یکدیگر است که برابر قانون می بایست حکم در خصوص انجام این اقدام توسط دادگاه صادر و سپس طرفین با مراجعه به دفاتر ثبت طلاق ضمن جاری نمودن صیغه شرعی موجبات انجام طلاق را فراهم آورند .

نوشته‌ها

طلاق خلع و مبارات چیست ؟

تعریف طلاق خلع و مبارات : خلع طلاقی را گویند که شوهر در مقابل آن از همسرش که راضی به همسری آن مرد نیست عوضی دریافت کند ، و خلع یک قسم طلاق است و تمام شرایطی که در طلاق هست در آن نیز معتبر است به اضافه اینکه در خلع نارضایتی خصوص زن از از همسری شوهرش شرط است و اینکه گفتیم خصوص زن بدین جهت است که اگر مرد هم ناراضی باشد طلاقی که بین آن دو واقع می شود خلع نیست بلکه مبارات است و اما اگر نارضایتی و کراهت تنها از طرف مرد باشد طلاقی که می دهد نه خلع است و نه مبارات .

در طلاق خلع بنابر احتیاط شرط است اینکه کراهت زن از همسریش با مرد شدید باشد و صرف بی میلی کافی نیست بلکه این کراهت باید به حدی باشد که بیم آن رود که از نظر گفتار و کردار و غیره از طاقت خود بیرون گشته و گرفتار معصیت شود .

طلاق خلع و مبارات چیست ؟

طلاق خلع از ایقاعات است

همانطور که در مشاوره حقوقی طلاق نیز بیان داشتیم ، خلع از عقود نیست تا هم ایجاب بخواهد و هم قبول بلکه از ایقاعات است ولی ایقاعی است شبیه به عقود چون در خلع دو انشاء لازم است یکی انشاء زن برای بذل عوضی که در مقابل طلاق می پردازد و دیگری انشاء شوهر صیغه طلاق را در مقابل در مقابل چیزی که زن به او بذل کرده ، و این دو انشاء به دو نحو واقع می شود یکی اینکه انشاء بذل از طرف زن در مقابل طلاق مرد اول ذکر شود و سپس انشاء طلاق مرد و نحوه دوم اینکه مرد ابتداء کند به اجراء صیغه طلاق و در ضمن تصریح کند به ذکر عوض و سپس زن گفته او را قبول کند و سزاوار در احتیاط این است که به نحو اول جاری سازند .

فاصله متعارف میان انشاء زوجه و زوج

در صحت خلع این شرط معتبر است که بین دو انشاء یعنی انشاء بذل از طرف زوجه و و انشاء طلاق از ناحیه زوج فاصله ای که فوریت عرفی منافات داشته باشد نیفتد که اگر به این فوریت خلل وارد آید خلع باطل می شود و زوج مستحق عوض نخواهد بود.

طلاق خلع و طلاق مبارات بائن است

طلاق خلع بائن است یعنی در ایام عده رجوع در آن نیست لکن در این طلاق بائن با طلاق های بائن دیگر تفاوتی است و آن تفاوت این است که اگر زن در بذل خود رجوع کند البته مادامی که در عده است چنین حقی دارد یعنی می تواند بگوید من آن مالی را که راضی شدم بدهم نمی دهم آنوقت شوهر هم می تواند رجوع نموده و طلاق را باطل نماید در طلاق مبارات نیز به همین شکل است . برای اطلاعات بیشتر در این زمینه ، از مشاوره وکیل طلاق توافقی استفاده نمایید.

تفاوت طلاق خلع و مبارات چیست ؟

  1. مبارات مترتب بر کراهت هر دو طرف نسبت به دیگری است یعنی شوهر از زن کراهت دارد و زن از شوهر ، بر خلاف خلع که صرفاً زن از شوهر کراهت دارد .
  2. در مبارات معتبر است اینکه فداء بیشتر از مهر تعیین شده نباشد بلکه نزدیکر به احتیاط آنست که کمتر از آن باشد بر خلاف خلع که در آن این قید وجود ندارد و به هر مقداری که طرفین راضی باشند صحیح است .

وکیل خانواده – ( امید شاه مرادی )

مشاوره حقوقی طلاق

مشاوره حقوقی طلاق , بدون شک جدایی در نکاح دائم که در مکانیسم طلاق متجلی است هر چند تلخ و ناگوار می نمایاند اما گاهی لازم و ضروری به نظر می رسد و آن ضرورت جایی است که به واسطه سختی و مشقت در مصادیق مختلف امکان تداوم زندگی مشترک وجود نداشته و در عین حال ضروریست تقاضای طلاق و جریان رسیدگی بر مبنای قوانین و مقررات موجود که حافظ کیان خانواده بوده صورت پذیرد .

مشاوره حقوقی طلاق توسط وکیل خانواده

در نظام اصلی هر چیزی بر پایه نظم و در مقام عدل و داد در جای خود قرار دارد و در نتیجه لازم است هر امری در هر موقعیتی در ترازوی عدالت به میزان حق خویش سنجش شده تا عدالت استوار شود .

مشاوره حقوقی طلاق در ایران

در اثبات عسر و حرج برای زوجه در نظام حقوقی خانواده ایران به شرح ماده 1130 قانون مدنی و نیز قانون حمایت از خانواده در پی تقاضای او جهت قطع رابطه زناشویی لازم چنانچه امکان اثبات عسر و حرج وجود نداشته باشد یا حتی در بوته تردید قرار گیرد وجهی برای ورود دعوا باقی نمی ماند . به عبارت ساده تر در مورد طلاق به درخواست زوجه دادگاه سختگیری نموده و زوجه برای اخذ حکم طلاق می بایست عسر و حرج را اثبات نماید و مادامی که عسر و حرج برای دادگاه احراز و اثبات نگردد اقدام به انشای رای مبنی بر طلاق نخواهد نمود .

با عنایت به اینکه عسر و حرج از جمله عناوین مستمر بوده و استمرار و دوام عسر و حرج به فرض ثبوت و ایجاد آن جهت استحقاق انقطاع رابطه نکاحیه ضروری و امری عقلانی و بدیهی است . چرا که نفی عسر و حرج در قواعد فقهی مبنا ، به جهت نفی ضرر و بر اساس قاعده لاضرر استوار است .

با توجه به اینکه اثبات عسر و حرج به سادگی صورت نمی گیرد و محاکم در این خصوص سختگیری می نمایند ، چنانچه زن تنها راه را در طلاق ببیند و در واقع امکان ادامه زندگی مشترک برای ایشان میسر نباشد بهتر است قبل از تقدیم دادخواست طلاق از وکیل خانواده یا وکیل طلاق مشاوره حقوقی اخذ نموده و بدون مشورت با ایشان اقدامی ننماید .

معنی عسر و حرج چیست ؟

ترکیب دو کلمه عسر و حرج روی هم به معنی تنگی و فشار است اینکه گفته می شود عسر و حرج در دین نمی باشد به معنی آن است در دین اسلام سختی و تنگی وجود ندارد .

همچنین در فقه و حقوق منظور از قاعده ” نفی عسر و حرج ” آن است که هر گاه تکلیفی دشوار و مشقت بار باشد آن تکلیف ساقط می گردد . میزان سختی نیز باید به حدی باشد که عادتاً قابل تحمل نباشد .

عقل و شرع نیز بر این معنا گواهی می دهد که تکالیف انسانها باید در حد توانایی آنها باشد همچنانکه آیه هفت سوره طلاق به این معنا اشاره نموده است : خدا هیچکس را جز آنچه توانایی داده تکلیف نمی کند و خداوند به زودی بعد از هر سختی آسانی قرار دهد

وکیل امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

مشاوره حقوقی مهریه با وکیل پایه یک دادگستری

وکیل طلاق توافقی

وکیل طلاق توافقی , بهترین وکیل برای طلاق توافقی در غرب تهران – صادقیه ,  در دعاوی خانواده به خصوص دعاوی طلاق که امروزه شاهد افزایش آمار اینگونه دعاوی هستیم ، داشتن وکیل خانواده خوب و متبحّر در حصول نتیجه به نفع موکل قطعاً موثر است .

وکیل طلاق توافقی

بیشتر بخوانید : وکیل مهریه

بهترین وکیل طلاق توافقی در غرب تهران – صادقیه

بهترین وکیل طلاق توافقی کسی است که حوزه فعالیتش دعاوی خانواده می باشد و نه تنها به تمامی قوانین ماهوی در امور طلاق و خانواده مسلط است ، بلکه به کلیه قوانین شکلی از جمله قانون آیین دادرسی مدنی و آراء وحدت رویه و سایر قوانین مربوط مسلط باشد . و با استفاده به موقع از این قوانین و دفاع در جلسه رسیدگی ، موجب پیروزی موکل در دعوی و شکست طرف مقابل می شود .

رازداری یکی از ویژگی های وکیل حرفه ای

وکیل خانواده خوب ، کسی است که اسرار و اطلاعات موکل را نزد خود نگه داشته و این اطمینان را به موکل بدهد که در مقابل صداقت موکل هیچ جای نگرانی وجود ندارد .  و تمامی تعهداتی که به موجب وکالتنامه بین او و موکل مقرر شده را انجام دهد و اقدامات لازم را جهت گرفتن بهترین رأی به نفع موکل خود انجام دهد .

امروزه عدم آشنایی کافی به قوانین و مقررات در حوزه ی دعاوی خانواده نه تنها موجب طولانی شدن روند رسیدگی به دعوی می شود بلکه باعث می شود ، رأی دادگاه به ضرر موکل صادر شود . برای جلوگیری از صدور آرا نامطلوب که تنها دلیل صادر شدن آنها ، نا آشنایی افراد به قوانین و مقررات و عدم دفاع از حقوق خود می باشد ، باید از تخصص وکیل خوب طلاق توافقی متبحّر و کاربلد استفاده نمود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره رایگان از وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس بگیرید و یا به صورت حضوری از مشاره حقوقی ما بهره مند شوید . تلفن تماس : 09123939759

طلاق قبل از نزدیکی

طلاق قبل از نزدیکی : طلاق قبل از نزدیکی : منظور از نزدیکی دخول است خواه در قُبُل باشد یا در دُبُر ؛ زیرا اصل بر یکسانی احکام وطی در قُبُل و دُبُر است . ، به عبارت دیگر اطلاق واژه جماع هر دو را در بر می گیرد.

مطابق با ماده 1092 قانون مدنی هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند . توضیحاً اینکه حکم مندرج در مهریه ناظر به مهرالمسمی است .

طلاق قبل از نزدیکی

تعریف مهرالمسمی :

مهرالمسمی یکی از اقسام مهریه است . چنانجه زوجین در حین عقد با توافق خود ویا شخص ثالثی که از طرف آن ها انتخاب شده است ، مهریه را تعیین کنند به آن مهر المسمی می گویند .

شرایط مهرالمسمی :

 

  1. مهر المسمی باید مالیت داشته باشد یعنی دارای ارزش اقتصادی باشد .
  2. قابل تسلیم باشد یعنی بتوان آن را به زن تسلیم کرد و در اختیار زن قرار داد .
  3. قابل تملیک باشد یعنی بتوان آن را به ملکیت زن در آورد .
  4. مشروع باشد و دارای منفعت عقلایی باشد .
  5. معین و معلوم باشد یعنی دقیقاً مشخص شود که چه چیزی را به عنوان مهریه انتخاب کرده اند . همچنین مقدار و جنس و وصف آن معلوم باشد .

 

طلاق قبل از نزدیکی :

اگر مهر قبل از نزدیکی از مالکیت زن خارج شده و سپس به علتی دوباره به زن منتقل شده باشد ، شوهر مالک نصف مال خواهد شد و به مثل یا قیمت آن مال رجوع نمی شود زیرا مانع رجوع به عین با انتقال مجدد مهر به زن ، مرتفع شده است . هر گاه در زمان طلاق فقط نصف مشاع مهر در ملکیت زن باقی باشد ، پس از طلاق همین نصف باقی مانده متعلق به شوهر خواهد بود ، اعم از اینکه نصف دیگر به شوهر منتقل شده باشد یا ثالث ؛ زیرا با وجود امکان رجوع به عینِ مال ، دلیلی برای مطالبه مثل یا قیمت وجود ندارد .

چنانچه زن مهر خود را به شوهر بخشیده باشد و قبل از نزدیکی طلاق رخ دهد ، شوهر حقی بر زن نخواهد داشت چرا که تعلق شوهر به نیمی از مهر قبل از نزدیکی منصرف به موردی است که شوهر مهر را به زن پرداخته است اما اگر بخشش مهریه در مقابل عوضی بوده که زن دریافت کرده ، شوهر حق دارد نیمی از آنچه را که به عنوان عوض پراخت کرده ، مطالبه کند و در صورت تلف عوض ، شوهر حق رجوع به مثل یا قیمت نصف مشاع عوضِ پرداختی را دارد .

بخشش مهریه در مقابل طلاق قبل از نزدیکی :

هر گاه شوهر ، قبل از نزدیکی زن را در برابر بذل مهر ، طلاق خلع دهد ، پس از طلاق استحقاق گرفتن نیمی از مهر را ندارد زیرا قصد طرفین بر این است که زن در مقابل طلاق از مهر خود صرف نظر کند بدون اینکه شوهر بتواند نصف آن را بعداً مطالبه نماید .

هر گاه مهریه عین معین بوده و شوهر با توافق زوجه ، مال دیگری را به جای آن داده باشد ، در صورت طلاق قبل از نزدیکی ، شوهر مستحق مثل یا قیمت نصف مهریه می باشد ، نه نصف عوضی که زن دریافت کرده است.

 

جهت کسب اطلاع و قبل از اقدام به دادخواست و طرح دعوی یا دفاع در دعوی با مشاوره حقوقی متخصص در این زمینه تماس حاصل فرمایید . شماره تماس : 09123939759 – 02144386581