نوشته‌ها

موانع ارث

موانع ارث : موانع ارث عبارت است از اموری که بر خلاف وجود شرایط وراثت یعنی فوت مورث ، وجود وارث و وجود ترکه ، مانع از تحقق ارث می شود . برای اینکه وارث متوفی از ارث بردن محکوم شود ، لازم است که وجود مانع اثبات شود و در صورت شک در وجود مانع ، وارث از متوفی ارث خواهد برد . مشاوره با وکیل حقوقی .

موانع ارث عبارت است از :

  1. قتل
  2. کفر
  3. لعان
  4. ولادت از زنا

قتل

انگیزه شدید مادی و میل زیاد به امور مالی ممکن است موجب شود تا وارث اقدام به قتل مورث کند و با این هدف به اموال او دست یابد .

موانع ارث

قانون برای جلوگیری ار ارتکاب چنین جنایاتی ، قتل را از موانع ارث معرفی کرده است .

مطابق با ماده 880 قانون مدنی : قتل از موانع ارث است . بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث ممنوع می شود ، اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری .

لازم به توضیح است که هر چند حکمت وضع ماده 880 قانون مدنی ، جلوگیری از انگیزه برای ارتکاب جنایت بر مورث می باشد ، اما به این معنا نیست که هر گاه وارث بدون انگیزه برای دست یافتن به اموال مورث ، او را به صورت عمدی به قتل برساند ، از ارث محروم نمی شود . چرا که قانونگذار در ماده 880 قانون مدنی علت و انگیزه قتل را از موانع ارث ندانسته بلکه قتل عمد با هر انگیزه ای را از موانع ارث قرار داده است .

کفر

مطابق با ماده 881 مکرر قانون مدنی ، الحاقی مصوب 70/8/14 ، کافر از مسلم ارث نمی برد . اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند .

بنابراین شخصی که منکر وجود خدا و پیامبری حضرت محمد یا یکی از ضرورات دین می باشد کافر بوده و از مورث مسلمان ارث نمی برد .

لعان

لعان در لغت مصدر باب ملاعنه و به معنی لعن و اظهار بدخواهی دو نفر نسبت به یکدیگر است و در اصطلاح عبارت است از مباهله و اظهار لعن و نفرت به زوجین با اجرای صیغه مخصوصی که منشاء آن نسبت دادن زنای محسنه شوهر به همسر خود یا انکار کردن فرزند کسی است که شرعاً ملحق به اوست . به عبارت بهتر برای تحقق لعان مرد باید به زن خود نسبت زنا بدهد و ادعای مشاهده آن را بکند و چهاربار سوگند یاد کند که از راستگویان است و برای بار پنجم بگوید لعنت خدا بر من اگر او از راستگویان باشد .

چنانچه لعان برای نفی نسب باشد ، نسب را نفی کرده و دیگر میان آن پدر و فرزند رابطه پدر و پسری برقرار نبوده و پدر و پسر از یکدیگر ارث نخواهند برد و قاعده ارث بردن میان آن دو نفر و خویشان پدری برقرار نخواهد بود . لازم به توضیح است که وقوع لعان در گذشته بین زوجین سابقه داشته و در شرایط کنونی این اقدام حقوقی ، غیر معمول شده است .

ولادت از زنا

مشروع بودن نسب یکی از شروط وراثت است بنابراین ولادت ناشی از زنا مانع از ارث بردن می شود چرا که زنا مانع از تحقق نسب مشروع و قانونی و فقدان توارث بین زانی و فرزند ناشی از زنا بوده و یکی از نتایج آن منتفی بودن نسب است .

قانونگذار در قانون مدنی اشعار می دارد که : (( ولد الزنا از پد و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد ، لکن اگر حرمت رابطه ای که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد ، طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد و بالعکس .

سوال : آیا فرزند ناشی از لقاح مصنوعی ارث می برد ؟

طفل حاصل از لقاح مصنوعی بین زن و شوهر ، مشروع بوده و رابطه نسب و توارث بین طفل و ابوین او برقرار است اما طفل حاصل لقاح مصنوعی بین زن و مرد نامحرم در حکم زنا بوده و از موجبات ارث بردن نخواهد بود .

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره حقوقی از وکیل امید شاه مرادی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

رابطه نامشروع

رابطه نامشروع : واژه نامشروع به معناى حرام ، غير شرعى ، غيرقانونى ، ناروا و گناه آلود مى باشد و رابطه نامشروع به معناى پیوند و ارتباط بین دو تن که بدون مجوز شرعی و قانونی صورت گرفته و طبق شرع حرام است.

به چه رابطه اى نامشروع مى گويند؟

با توجه به تعريف فوق رابطه نامشروع رابطه اى است كه حداقل از دو نفر تشکیل شده باشد و آن رابطه اى است كه بین زن و مرد نامحرم خارج از حد مشخص شده صورت گرفته باشد . جرم روابط نامشروع يكى از جرايم عمومى است كه به درخواست مدعى العموم (دادستان ) نيز قابل پيگیری مى باشد .

به عبارت ديگر این جرم از آن دسته جرایمی است که نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد .

یعنی بدون اینکه شاکی خصوصی شکایت کند ، نیروی انتظامی یا دادستان می تواند ، رسیدگی به جرم را آغاز کند . البته نیروهای انتظامی زمانی می تواند دخالت کند که جرم مشهود و علنی باشد .

رابطه نامشروع

این نوع جرایم در دسته جرایم غیر قابل گذشت قرار دارند . و اگر با شکایت شاکی خصوصی آغاز شده باشند ، حتی در صورتی که شاکی رضایت بدهد ، رسیدگی به جرم متوقف نخواهد شد . زیرا این جرم از جرایمی است که علاوه بر اینکه مخالف شرع است ، موجب جریحه دار شدن وجدان عمومی و بر هم ریختن نظم نیز می شود .

لازم به تأكيد است كه رابطه نامشروع مشمول ارتباط غير قانونى جنس مخالف با يكديگر است و روابط غير اخلاقى و حرام با هم جنس را نمى توان مشمول روابط نامشروع دانست چرا كه رابطه با جنس موافق براى مرد مشمول عنوان لواط و تفخيذ است و براى جنس زن مشمول عنوان مساحقه خواهد شد كه هر كدام از جرايم مذكور مجازات حدى مخصوص به خود را دارد .

رابطه نامشروع در نظام كيفرى ايران

در نظام كيفرى ايران ، جرايم منافى عفت و نامشروع به دو دسته جرايم زنا و من دون زنا تقسيم مى شود . زنا به مفهوم جماع مرد با زنى كه علقه زوجيت بين آنها نبوده و از موارد وطى به شبهه نيز نباشد . به عبارت ديگر جماع با اندام تناسلى مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل و دُبُر زن را زنا مى گويند كه در صورت محقق شدن اين جرم اگر زانى ( مرد زنا كار ) و زانيه (زن زناكار ) هر دو داراى شرايط احصان باشد به حد رجم محكوم مى گردند .

شرايط احصان

احصان وضعيت مرد و زنى است كه داراى همسر دائمى و بالغ باشد و در حاليكه بالغ و عاقل بوده از طريق قُبُل با وى در حال بلوغ جماع كرده باشد و هر وقت بخواهد امكان جماع  از طريق قُبُل با وى را داشته باشد .

آنچه كه بيان شد مجازات زنا براى زن و مرد محصن و محصنه است . اما اگر هر يك يا هر دو طرف داراى شرايط احصان نباشند به يكصد ضربه شلاق حدى محكوم خواهند شد .

همانطور كه ذكر كرديم قانونگذار دايره روابط نامشروع را فراتر از زنا قرار داده است و هر رابطه خارج از حد و غير اخلاقى و نامتعارف بين دو جنس مخالف را مشمول عنوان رابطه نامشروع قرار داده است . و بر اين اساس در ماده ٦٣٧ قانون تعزيرات مصوب ١٣٧٧ اين چنين بيان نموده كه : هر گاه زن و مردى كه بين آنها علقه زوجيت نباشد ، مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافى عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند ، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزير مى شود .

ممكن است براى شما سوال پيش آيد كه آيا اشخاصى كه با اطلاع از خانواده خود با يكديگر در ارتباط هستند نيز مشمول جرم رابطه نامشروع مى شوند؟ در پاسخ بايد اينگونه بيان داشت كه روابط دختر و پسر در حد متعارف با اطلاع خانواده مشمول روابط نامشروع نخواهد بود .

نحوه اثبات روابط نامشروع

بهترين روش براى اثبات رابطه نامشروع ، اقرار مرتكب يا مرتكبين است همچنين شهادت شهود و وجود مدارك و شواهد ديگر مانند پرينت مكالمات و پيامها و تصاوير مى تواند موجب اثبات جرم رابطه نامشروع گردد.

مجازات رابطه نامشروع

مطابقاً با ماده ٦٣٧ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٧٧ مجازات رابطه نامشروع من دون زنا ٩٩ ضربه شلاق تعزيرى خواهد بود .

مشاوره کیفری

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل کیفری با ما تماس حاصل فرمایید .

تلفن تماس : 09123939759