نوشته‌ها

مصرف مشروبات الکلی

مصرف مشروبات الکلی : مصرف مشروبات الکلی : شرب خمر همان شرابخوارىِ رايج بين عموم است كه به معناى نوشيدن هر مايعى است كه سُكر آور يا مست كننده باشد .

البته قانون گذار در ماده ٢٦٤ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٩٢ مصرف مسكر را محدود به نوشيدن ندانسته و اينگونه بيان ميدارد كه : مصرف مسكر از قبيل خوردن ، تزريق ، تدخين آن كم باشد يا زياد ، جامد باشد يا مايع ، مست كند يا نكند ، خالص باشد يا مخلوط به گونه اى كه آن را از مسكر بودن خارج نكند ، موجب حد است .

بنابراین شرب خمر و مصرف مشروبات الکلی ، شامل مصرف هر نوع نوشيدنىِ الكى ولو آب جو مى باشد .

مشاوره با وکیل کیفری : 09123939759

اثبات مصرف مشروبات الکلی :

مصرف مشروبات الکلی از سه طريق ثابت مى شود : اقرار ، شهادت ، علم قاضى .

 

تعریف اقرار :

اقرار به این معناست كه شخص به ارتكاب جرم از جانب خود خبر دهد . بنابراين در اقرار به شرب خمر و مصرف مشروبات الکلی ، مرتكب شخصاً مقر به ارتكاب شرب خمر شده است .

البته بايد اذعان داشت مطابق با ماده٢١٧ قانون مجازات اسلامى در جرايم موجب حد (مانند شرب خمر ) مرتكب در صورتى مشمول كيفر حد مى گردد كه علاوه بر داشتن علم و قصد و ديگر شرايط مسئوليت كيفرى به حرمت شرعى رفتار ارتكابى نيز آگاه باشد . همچنين اگر اقرار با تهديد و ارعاب و شكنجه گرفته شده باشد ، در ثبوت جرم او موثر نيست و حد شرب خمر بر او مجرى نيست .

 

شهادت :

شهادت در شرب خمر بدان معنا است كه دو شاهد مرد به وقوع جرم توسط مرتكب در نزد مقام قضايى شهادت دهند .

علم قاضى :

علم قاضى يعنى يقين حاصل از مستندات بيّن در امرى است كه نزد وى مطرح مى شود . بنابراين علم قاصى نيز ميتواند مثبِت شرب خمر توسط مرتكب باشد.

شرب خمر يا مصرف مسكر

 

مجازات شرب خمر و مصرف مشروبات الکلی :

مطابق با ماده ٢٦٥ قانون مجازات اسلامى : حد شرب خمر ، هشتاد ضربه شلاق است و در صورت اثبات شرب خمر قابل تخفيف نمى باشد . البته قانونگذار مصرف علنى شرب خمر در انظار و اماكن عمومى را جرمى مستقل از شرب خمر دانسته است . بنابراين هر كس علناً در انظار و اماكن عمومى و معابر تظاهر به شرب خمر كند علاوه بر كيفر مخصوص شرب خمر ( هشتاد ضربه شلاق ) به حبس از ده روز تا دو ماه و يا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مى گردد .

آيا غير مسلمان نيز محكوم به حد شرب خمر مى گردد ؟

اگر غير مسلمان به صورت علنى تظاهر به شرب خمر كند نيز محكوم به حد آن (هشتاد ضربه ) مى گردد . اما اگر غير مسلمان به صورت غير علنى شرب خمر كند ولى در انظار عموم و اماكن عمومى به صورت مست ظاهر شود ، محكوم به ارتكاب عمل حرام در اماكن عمومى مى گردد كه فوقاً مجازات آن ذكر گرديد .( حبس از ده روز تا دو ماه و يا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق ) .

مشاوره با وکیل کیفری :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره با ما تماس بگیرید .

تلفن تماس : 09123939759