علل موجه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری

علل موجه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری : شاید در نگاه اول تصور کنید که علل موجه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری یکسان هستند. حال آنکه این گونه نیست و تفاوت های مهمی میان آن ها وجود دارد. در ابتدا به تعریف علل موجه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری می پردازیم. و در نهایت به ذکر تفاوت بین عوامل رافع مسئولیت و علل موجهه جرم نیز خواهیم پرداخت. بنابراین پیشنهاد می دهیم با مطالعه این مقاله وکیل شاه مرادی را همراهی کنید.

علل موجه جرم به چه معناست؟

علل موجه جرم به دلایل و شرایطی گفته می شود که وقوع یک جرم را توجیه می کند, بنابراین به یک شخص خاص اختصاص ندارند و با توجه به موقعیت و شرایطی که ایجاد شده است وقوع جرم نیز کاملاً منطقی و توجیه پذیر است. در واقع باید بگوییم که عوامل موجهه جرم به كيفياتی می‌گويند. كه به موجب قانون، جرم ارتکابی را مباح می‌كنند و مسئولیت کیفری و حتی مسئولیت مدنی را هم حذف خواهند کرد.

علل موجه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری

اين عوامل به فعل مرتكب و نه به شخص او مرتبط است به همین دلیل شريك و معاون جرم هم معاف از مجازات خواهند بود. از جمله مهمترین مصداق علل موجهه جرم می توان به دفاع مشروع اشاره کرد. دفاع مشروع حتی می تواند از قصاص و اعدام افراد نیز جلوگیری کند. همچنین ضرورت عقلایی و اجرای قانون اهم نیز وقوع برخی جرائم را توجیه می کنند.

عوامل رافع مسئولیت کیفری به چه معناست؟

وکیل کیفری : علل رافع مسئولیت کیفری نیز باعث می شود تا مسئولیت کیفری برای مباشر جرم از بین برود البته برخلاف مورد قبل رافع مسئولیت معاون جرم یا شریک جرم نمی باشد مگر اینکه آن ها نیز به علل رافع مسئولیت، مشمول این قوانین باشند. این عوامل در مورد شخص مورد نظر بررسی می شوند. به عنوان مثال اکراه، اجبار، مستی یا دادن داروی بیهوشی و مواردی از این قبیل که باعث می شود اراده واقعی فرد از بین برود یا تحت کنترل شرایط دیگر قرار بگیرد. باعث می شود تا مسئولیت کیفری فرد از بین برود.

اینکه می گوییم عوامل رافع مسئولیت کیفری وابسته به شخص هستند. بدین دلیل است که از یک شخص به شخص دیگر متفاوت می باشند. به عنوان مثال اجبار و اکراه ممکن است روی یک فرد ضعیف بیشترین اثر را بگذارد حال آنکه یک فرد دیگر ممکن است با اظهارات و تهدیدات دیگری به هیچ وجه تحت فشار قرار نگیرد. بنابراین باید عوامل رافع مسئولیت را به صورت موردی در خصوص مجرم بررسی نمود.

تفاوت بین عوامل رافع مسئولیت و علل موجهه جرم

 1. علل رافع مسئولیت کیفری شخصی هستند یعنی وابسته به شخص می باشند. اما علل موجهه جرم موضوعی است و متوجه شخص نیست.
 2. عوامل رافع مسئولیت کیفری به توانائی و اهلیت خاص مرتکب مربوط می شود. بنابراین ریشه های درونی و شخصی دارد اما علل موجهه جرم یا علل مشروعیت جرم ناشی از عوامل خارجی است. و باعث حذف وصف مجرمانه عمل می شود.
 3. در عوامل رافع مسئولیت کیفری عنصر معنوی جرم محقق نشده است. همانند زمانی که فردی تحت تاثیر اجبار دیگری دست به اقدام مجرمانه می زند. اما عنصر معنوی در علل موجهه جرم تحقق یافته است با این حال ناشی از ضرورت یا اجبار قانون است.
 4. عوامل رافع مسئولیت کیفری یک موضوع عمومی و همگانی است. اما علل موجهه جرم نیاز به نص قانونی خاص و مشخص دارد .
 5. زمانی که یک جرم با شراکت چند نفر به وقوع می رسد علل رافع مسئولیت نسبت به هر یک از آن ها باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. چرا که ممکن است در عمل شامل همه شرکاء و معاونین جرم نگردد اما این مسئله در خصوص علل موجه جرم مصداق ندارد و رفع مسئولیت از مباشر باعث رفع مسئولیت از سایرین نیز می شود.
 6. علل رافع مسئولیت می تواند مسئولیت کیفری را از بین ببرد. اما مسئولیت مدنی را از بین نمی برد. بدین صورت که اگر جرمی توسط یک نفر دیوانه یا طفل صغیر به ارتکاب برسد. فاعل را نمی تواند تحت تعقیب کیفری قرار داد اما می توان از نظر مسئولیت مدنی او را محکوم نمود و مطالبه خسارت کرد. اما عوامل موجهه جرم، هم مسئولیت کیفری و هم مسئولیت مدنی را یکجا از بین می برد. بدین صورت که اگر شخصی در حالت دفاع مشروع موجب خسارت به دیگری می شود. نمی توان او را محکوم به پرداخت خسارت نمود.

قرار ترک تعقیب + نکات مهم حقوقی

قرار ترک تعقیب چیست ؟یکی از اصطلاحاتی که در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزایی به آن پرداخته می شود قـرار تـرک تعقیـب است. اینکه قرار ترک تعقیب به چه معناست و در چه شرایطی و چگونه صادر می شود و دارای چه نکاتی می باشد. مسائلی هستند که قصد داریم تا در این مقاله به بررسی آن ها بپردازیم . بنابراین با همراهی ما در این مقاله به پاسخ تمام این موارد خواهید رسید .

قرار ترک تعقیب به چه معناست؟

قرار ترک تعقیب به معنای متوقف ساختن عملیات تعقیب متهم و تحقیق کردن در خصوص جرم ارتکابی است. توافقاتی که در انتها منجر به درخواست صدور قـرار تـرک تعقـیب می شوند توسط شاکی و مشتکی عنه به عمل می آیند. در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قـرار ترک تـعقیب این چنین آمده است که:

در جرائمی که طبق قانون مجازات اسلامی به عنوان جرائم قابل گذشت شناخته می شوند شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب دهد. دراین صورت دادستان باید مبادرت به صدور قـرار تـرک تعقـیب نماید چرا که پرونده.

قرار ترک تعقیب

همچنان در مرحله مقدماتی است و از دادسرا به دادگاه ارسال نشده است.

علت صدور قـرار تـرک تعقیـب چیست؟

ورود افراد به دادگاه و انجام بازجویی و رسیدگی به پرونده های کیفری سابقه مطلوبی برای افراد جامعه قلمداد نمی شود. به همین دلیل بسیاری از افراد که در قالب مشتکی عنه یا متهم راهی دادسرا می شوند و همه چیز را به ضرر خود می دانند. یا جرم ارتکابی به راحتی قابل اثبات است. سعی می کنند در محیطی خارج از دادگاه با شاکی سازش کرده و موجبات رضایت او را فراهم کنند. بدین صورت که وعده جبران خسارت یا بازگشت وضع به حال سابق یا جبران صدمات روحی و معنوی و امثال آن ها را به شاکی می دهند. مشروط بر اینکه شاکی هم از شکایت خود صرف نظر کند.

قرار ترک تعقیب با گذشت شاکی خصوصی متفاوت است

نکته بسیار مهمی که در خصوص این مقوله مطرح می گردد. این است که قـرار تـرک تعـقیب با گذشت کردن از متهم متفاوت است. فردی که از یک فرد دیگر در قالب اتهامات کیفری شکایت می کند در صورت گذشت کردن دیگر نمی تواند پرونده را بار دیگر به جریان بیاندازد اما قرار منع تعقیب این اجازه را به فرد می دهد. تا یک سال پس از صدور این قرار و برای یک بار، بار دیگر پرونده را به جریان انداخته و رسیدگی به موضوع شکایت را از سر بگیرد. در واقع شاکی به متهم این فرصت را می دهد تا به دنبال جبران کردن ماوقع باشد و اگر جبران صورت نگیرد می تواند شکایت نامه خود را مجدداً به جریان بیاندازد.

صدور قرار ترک تعقیب مربوط به مرحله مقدماتی است

مرحله مقدماتی رسیدگی به پرونده های کیفری مربوط به زمانیست که پرونده هنوز به دادگاه ارسال نشده است. در واقع دادسرا همچنان در حال تکمیل پرونده است و سعی می کند. تا اطلاعات لازم و کافی را درون آن بگنجاند. اگر پرونده از حیطه وظایف دادسرا خارج و به دادگاه ارسال گردید دیگر امکان درخواست ترک تعقیب از جانب شاکی وجود ندارد. بنابراین صدور این قرار در حیطه وظایف دادستان است نه قاضی رسیدگی به پرونده در دادگاه کیفری صلاحیتدار!

البته در خصوص پرونده هایی که بدون ارجاع به دادسرا مستقیماً در دادگاه مطرح می شوند در برخی از موارد قاضی دادگاه می تواند مبادرت به صدور قرار ترک تعقیب نماید. در این شرایط نیز قرار ترک تعقیب شامل شرایط و نکاتی می شود. که در دادسرا صادر شده باشد. بنابراین قابل اعتراض نیست و شاکی می تواند تا یک سال از صدور قرار و برای یک بار نسبت به طرح دوباره شکایت خود اقدام نماید.

مجازات کیفری تصرف عدوانی

مجازات کیفری تصرف عدوانی : یکی از مسائلی که ممکن است در خصوص مالکیت اموال غیرمنقول رخ دهد مسئله تصرف عدوانی است. در این خصوص مسائل دیگری از جمله مجازات کیفری تصرف عدوانی و نحوه شکایت کیفری از تصرف عدوانی نیز مطرح می شود. در این مقاله تصمیم گرفته ایم تا جزییات مربوط به این مقوله را بررسی کنیم. پیشنهاد می دهیم با مطالعه این مقاله وکیل تصرف عدوانی را همراهی کنید.

تصرف عدوانی به چه معناست؟

تصرف به معنای استیلا بر یک مال است به نحوی که دیگران توانایی استفاده از آن را نداشته باشند. و عدوانی نیز به معنای نوعی قهر و دشمنی و استفاده از زور می باشد. منظور از تصرف عداوانی در علم حقوق، خارج شدن یک مال از تصرف مالک اصلی به وسیله قهر و غلبه متصرف عدوانی می باشد. در این خصوص می توان به مثال ذیل توجه کرد:

 • تصور کنید شما مالک یک زمین هستید و به علت مسائل خاصی از حوزه آن محدوده خارج شده اید. اما بعد از چند ماه به منطقه مورد نظر برگشته و متوجه می شوید یک فرد در آنجا کارگاه ساخت تیرچه احداث کرده است. و در حال استفاده از این زمین می باشد. زمانیکه شما نسبت به این کار اعتراض می کنید. متوجه می شوید که فرد نه تنها از عمل خود پشیمان نیست بلکه خود را مالک زمین می داند. و هیچ حقی برای شما قائل نمی باشد. در این شرایط تصرف عدوانی صورت گرفته است.

مجازات کیفری تصرف عدوانی

البته تصرف عدوانی صرفاً در خصوص اموال و املاکی که در مالکیت صاحب اصلی هستند رخ نمی دهد. بلکه املاک استیجاری نیز ممکن است تحت چنین شرایطی قرار بگیرند. در این خصوص به مثال ذیل دقت کنید:

 • تصور نمایید یک واحد آپارتمان را اجاره کرده اید. اما یک روز و بعد از بازگشت از سرکار متوجه می شوید که یک فرد دیگر در واحد مورد نظر سکونت نموده و شما را صاحب حق نمی داند. در تماس با موجر نیز متوجه می شوید که ایشان از این قضیه اطلاع ندارد و هیچ قراردادی هم میان آن ها در خصوص اجاره دادن ملک مربوطه منعقد نشده است. بنابراین در اینجا قضیه تصرف عدوانی ملک استیجاری مطرح می شود.

شکایت کیفری تصرف عدوانی و دادخواست حقوقی رفع تصرف عدوانی

امکان رسیدگی به این مسئله از طریق دو دادگاه حقوقی و کیفری امکان پذیر است. با این تفاوت که همه انواع تصرفات عدوانی قابلیت پیگیری از طریق مراجع حقوقی را دارند. اما صرفاً برخی از آن ها قابلیت پیگیری از طریق مراجع کیفری را خواهند داشت. شرایط شکایت یا درخواست رفع تصرف عدوانی طبق قانون بدین صورت است که باید ارکان ذیل در درخواست شما اثبات شوند:

 • تصرف شما باید سابق و مقدم بر متصرف عدوانی باشد.
 • تصـرف عدوانی بعد از تصرف قانونی شما رخ داده باشد و همچنان نیز ادامه داشته باشد.
 • تصرف خوانده (یا مشتکی عنه) برخلاف رضایت مالک یا مستاجر قانونی باشد.

حال برای اینکه بتوانید درخواست خود را از طریق مراجع کیفری پیگیری کنید شرایط ذیل نیاز است:

 • صرفاً مالک اصلی مال (و نه مستاجر) می توانند درخواست خود را در خصوص تصرف عدوانی از طریق مراجع کیفری پیگیری کنند.
 • مالکیت مدعی باید در این خصوص کاملاً اثبات شده باشد. و عدم قطعیت در این خصوص باعث عدم حقانیت فرد جهت شکایت در دادسرا می شود.
 • همچنین فرد باید در خصوص تصرف عدوانی دارای سوء نیت بوده و اگر به اشتباه دچار چنین مسئله ای شده یا اوضاع و احوال به نحوی باشد که او را تا حدی صاحب حق بداند و برای او سوء تفاهم ایجاد شده باشد قابل پیگیری و شکایت کیفری نخواهد بود.
 • نکته مهمی که باید در این خصوص به آن توجه کنید این است که اگر شما دعوی تصرف عدوانی را پس از طرح دعوی راجع به اصل مالکيت همان ملک تقديم کرده باشيد. قرار عدم استماع دعوی از سوی دادگاه صادر می‌شود.

مجازات تصرف عدوانی

درخواست رفع تصرف عدوانی یا شکایت از این عمل صرفاً در خصوص اموال غیرمنقول است. و در دادگاهی قابل رسیدگی می باشد که ملک مربوطه در حوزه آن دادگاه واقع شده است. اثر درخواست حقوقی در خصوص رفع تصرف عدوانی به رفع این نوع تصرف و رفع آثار آن و در صورت درخواست خواهان، دریافت اجرت المثل و مواردی از این قبیل می باشد. اما در شکایت کیفری مشمول مجازات است و طبق قانون یک ماه تا یک سال حبس را به دنبال دارد.

اثبات جنایت عمدی چگونه صورت می گیرد ؟

شرایط و نحوه اثبات جنایت عمدی : اثبات جنایت یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوق جزاست چرا که در صورت تایید همه روش های اثبات جنایت باز هم تا حدی شک و شبهه در خصوص صحت یا عدم صحت ادله وجود دارد؛ از طرف دیگر مجازات های تعیین شده برای این گروه از جرائم به شدت سنگین است و همین مسئله باعث می شود تا ماهها و حتی سال ها تحقیق لازم باشد تا به اثبات جنایت عمدی منجر گردد. هرچند چالش های موجود در خصوص اثبات جنایت عمد و غیرعمد بسیار زیاد و دست و پاگیر هستند با این حال روش های اثبات آن محدود به مواردی است که در ادامه بیان می کنیم.

اقرار ؛ اولین و بهترین شیوه اثبات جنایت است

وکیل کیفری : به جرات می توان گفت که اقرار بهترین شیوه اثبات جنایت است . ( از اقرار تحت عنوان شاه دلیل نیز نام برده می شود ) در همه شیوه ها و ادله اثبات جنایت میزان شک و شبهه قاضی نسبت به صحت رای صادر شده بسیار زیاد است اما میزان شک و شبهه دستگاه قضا برای جرائمی که از طریق اقرار اثبات می شوند بسیار محدود و در حد صفر می باشد. اقرار به معنای بیان حقیقتی است که به نوعی برخلاف مصلحت اقرار کننده می باشد. ( اخبار به حقی به نفع دیگری و به ضرر اقرار کننده یا مقر ) بنابراین اگر اطلاعاتی که فرد در اختیار قاضی یا بازپرس پرونده قرار می دهد برخلاف مصالح شخص نباشد نمی توان آن را اقرار نامید.

اثبات جنایت عمدی

شهادت یا بینه

افرادی که در صحنه وقوع جرم حضور داشته اند می توانند آنچه را که عیناً دیده اند در قالب شهادت بیان کنند. افرادی که شهادت می دهند نباید در گفته ها و بیانات خود دارای نفع شخصی باشند به همین علت در اغلب موارد شهادت دوستان و آشنایان به نفع یکی از طرفین دعوی قابل استماع نمی باشد یا به آن ترتیب اثر داده نمی شود. هرچند در برخی از مواقع که هیچ فرد دیگری در صحنه جرم حاضر نبوده است دادگاه اظهارات همان شخص را ضمیمه پرونده می کند البته از این اظهارات صرفاً برای پی بردن به حقیقت استفاده می نماید و کمتر انتظار می رود این اظهارات را در قالب شهادت که منجر به صدور حکم می شود بپذیرد.

قسامه یا سوگند

زمانیکه هیچ راه حل منطقی و عقلایی برای اثبات یک جرم (جنایت) باقی نمی ماند قاضی از طریق قسامه و رعایت کیفیت آن سعی می کند پرونده را به یک سمت منطقی سوق دهد تا بتواند حکم مورد نظر را صادر نماید. اگر فردی برای اثبات ادعای خود هیچ دلیل و مدرکی نداشته باشد و نتواند با استفاده از ادله فوق یعنی اقرار و شهادت، عدم مجرم بودن خود و مجرم بودن دیگری را اثبات کند می تواند با سوگند خود را از وضعیت موجود رها کند.

علم قاضی

برخلاف تصور عامه اجتماع علم قاضی از مهمترین روش های اثبات جنایت است. علم قاضی محصور بودن روش های اثبات جرم را در هم شکسته و در واقع آن را نامحدود می سازد. قاضی می تواند از همه اوضاع و احوالی که ایجاد شده است اعم از اوضاع و احوال صحنه جرم، بعد از آن، رفتارهای مشاهده شده در جلسات دادگاه و حتی بازداشتگاه برای اثبات یک امر استفاده نماید. در واقع همه اسناد و مدارکی که قاضی برای اثبات جرم از آن ها استفاده می کند در مجموعه علم قاضی قرار دارند.

صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک

صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک : اغلب مردم جامعه در زمان طرح دعوی، سر و کارشان با دادگاه کیفری دو است به همین علت اطلاعات چندانی از صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک ندارند. در این مقاله تصمیم گرفته ایم علاوه بر اینکه به معرفی دادگاه کیفری یک بپردازیم حدود صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک و نحوه تصمیم گیری در این دادگاه را مورد بررسی قرار دهیم. پیشنهاد می دهیم با مطالعه این مقاله ما را همراهی کنید.

معرفی دادگاه کیفری یک و ساختار آن

دادگاه کیفری یک به عنوان جایگزین دادگاه کیفری استان شناخته می شود. ساختار آن به این ترتیب است که از سه قاضی تشکیل می شود که یکی از آنها رئیس است و دو نفر دیگر مستشار هستند. دادگاه با حضور دو عضو نیز رسمیت پیدا می کند و نیازی نیست تا در جریان دادرسی همه اعضاء دادگاه حضور داشته باشند .

دادگاه کیفری یک

اگر رئیس در جلسه رسیدگی حضور نداشته باشد ریاست دادگاه کیفری یک بر عهده مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد. مقر دادگاه کیفری یک در مرکز استان است اما گاهی بنابر دلایل مختلف در شهرستان ها نیز تشکیل می شود. تشکیل دادگاه کیفری یک در شهرستان ها تحت نظر رئیس قوه قضاییه صورت می گیرد .

نحوه طرح شکایت کیفری

صلاحیت دادگاه کیفری یک

صلاحیت دادگاه کیفری یک بسیار محدود است اما جرائمی که در این دادگاه مورد رسیدگی واقع می شوند ازحساسیت بالایی برخوردار هستند و اصولاً به وضع مجازات های شدید منجر می گردند به همین علت نیاز است تا نهایت دقت در زمان رسیدگی و صدور حکم برای آن ها بکار گرفته شود. دادگاه کیفری یک صرفاً در خصوص مسائل ذیل صلاحیت رسیدگی دارد :

 • جرایمی که موجب مجازات سلب حیات یا اعدام می شوند.
 • جـرایمی که موجب سلب آزادی به صورت دائم یا همان حبس ابد می شوند.
 • جرایمی که موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن می شوند.
 • جـرایمی که موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر از آن یعنی درجه دو و یک می شوند.
 • جرایمی که در قوانین مدون به عنوان جرائم سیاسی و مطبوعاتی شناخته می شوند.

شیوه رسیدگی و صدور رای در دادگاه کیفری یک

شیوه رسیدگی و صدور رای در دادگاه کیفری یک به این صورت است که رای اکثریت اعضا (هیات سه نفره) ملاک رای است با این حال نیاز است تا نظر اقلیت باید در پرونده درج شود. این شیوه رای گیری (توجه به رای اکثریت و درج رای اقلیت) برای دقت نظر بیشتر و رعایت جنبه احتیاط در زمان صدور رای است.

نکاتی که باید در خصوص صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک بدانید

 • جرایم مشمول صلاحیت دادگـاه کـیفری یک که توسط افراد بالغ زیر 18 سال تمام شمسی ارتکاب یافته باشد. در دادگــاه کیـفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان رسیدگی می گردد. و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌ شود، بهره ‌مند خواهد شد.
 • قانونگذار صلاحیت عمومی را به دادگاه کـیفری داده است. بنابراین دادگاه کیفری یک، یک دادگاه اختصاصی نیست و به صورت عمومی به دادرسی می پردازد.
 • آرای دادگاه کیفری یک قابل اعتراض هستند. بنابراین در قالب فرجام ‌خواهی در دیوان عالی کشور می توان به آرای دادگـاه کـیفری یک اعتراض کرد.

امید شاه مرادی – مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری

مجازات سوء استفاده از عکس دیگران

سوء استفاده از عکس دیگران چه مجازاتی دارد ؟ از زمانی که دوربین عکاسی اختراع گردید و انسان ها توانستند تصویر خود را در قالب عکس خلق کنند امکان سوء استفاده از عکس افراد فراهم گردید. اما امروزه با گسترش تکنولوژی و افزایش ارتباطات در دنیای مجازی، نحوه سوء استفاده از عکس دیگران وارد دنیای جدیدی شده است. و به روش های مدرنی اجرا می شود اما نقطه اشتراک آن ها سوء استفاده از تصویری خاص و خصوصی می باشد که صاحب آن هیچ گونه رضایتی در خصوص استفاده از آن ندارد. در این مقاله علاوه بر تشریح این موضوع به نحوه شکایت کیفری از این افراد و سوء استفاده کنندگان از تصاویر دیگران و همچنین ذکر مجازات مقرر برای آن ها خواهیم پرداخت.

مصونیت افراد در قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران

هرچند قانونگذار به صورت دقیق و مشخص به بررسی این جرم نپرداخته است اما ضرورت محافظت از عکس افراد در برابر سوء استفاده دیگران را در مواد مختلف قانونی نظاره گر هستیم. مواد و اصولی که در این زمینه وضع شده اند عبارتند از:

اصل ۲۲ قانون اساسی ج ا ا:

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون می باشد، مگر در مواردی که قانون تجویز نموده است.

ماده ۹ منشور حقوق شهروندی:

حیثیت و اعتبار شهروندان ایرانی از هر گونه تعرض مصون است.

ماده ۳۵ منشور حقوق شهروندی:

حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری ‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی در فضای مجازی، حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی خود برخوردار باشند.

مجازات سوء استفاده از عکس دیگران

همچنین در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است که

تغییر یا تحریف فیلم یا صوت یا تصویر دیگری و انتشار آن با علم به وجود تغییر یا تحریف در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی به نحوی که موجب هتک حیثیت فرد گردد جرم محسوب می گردد، همچنین اگر فردی به وسیله سامانه‌ های رایانه‌ ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگران را بدون رضایت آنها منتشر نماید و در دسترس دیگران قرار دهد. به نحوی که موجب ضرر یا هتک حیثیت شود مرتکب فعل کیفری شده و تحت تعقیب قرار می گیرد.

مجازات استفاده از عکس دیگران چیست؟

هرچند قانون گذار اقدامات فوق را مجرمانه تلقی کرده است اما متاسفانه میزان استفاده شهروندان از عکس دیگران به عنوان عکس پروفایل یا پست های مختلف و … بسیار بالاست. اما متاسفانه در برخی از موارد این اقدامات به هتک حیثیت بعضی افراد منجر شده و زندگی آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد. در این شرایط امکان شکایت از فردی که مرتکب این اقدامات شده است وجود دارد. طبق قانون مجازات اسلامی برای سوء استفاده از عکس دیگران مجازات های ذیل در نظر گرفته شده است:

 • حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریـال تا چهل میلیون ریال یا هر دو.

 • نکته مهم اینکه چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

نحوه شکایت در سوء استفاده از عکس و تصاویر شخصی

اولین و بهترین راه ممکن برای مقابله با مجرم این است که به محض اطلاع از وقوع جرم به جای ایجاد جنجال و درگیری با فرد، سریعاً نسبت به شکایت از وی اقدام نمایید. چرا که در جرائم رایانه ای و جرائمی که در فضای مجازی رخ می دهند. احتمال پاک شدن شواهد بسیار زیاد است. در اینجا باید مدارک لازم برای اثبات این امر را ارائه نمایید و شما می توانید اقدامات صورت گرفته را در شبکه های اجتماعی و مواردی شبیه آن ضمیمه پرونده نمایید.

اگر امکان طرح شکایت با سرعت بسیار زیاد و بدون فوت وقت وجود ندارد. سعی کنید از طریق اسکرین شات گرفتن و راه های دیگر، شواهد مربوط به جرم را جمع آوری کنید. تا در صورت پاک کردن عکس ها و تصاویر باز هم بتوانید علیه فرد در دادگاه شکایت کیفری تنظیم نمایید. اگر مجرم را می شناسید می توانید در بخش متشاکی عنه نام او رادرج کنید. اما با توجه به اینکه امروزه ساخت پیج ها و اکانت های فیک به شدت افزایش یافته است. شاید نتوانید به صورت دقیق و با اطمینان کامل، فردی که می خواهید علیه او شکایت کنید را معرفی نمایید. پلیس فتا در این زمینه به شما کمک می کند تا ضمن شناسایی مجرم او را به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی در خصوص مجازات سوء استفاده از عکس دیگران برساند.

نکاتی در خصوص قرار تعلیق تعقیب + 11 شرط تعیلق

نکاتی در خصوص قرار تعلیق تعقیب : یکی از مسائل مهمی که در قانون آیین دادرسی کیفری و رسیدگی به یک فعل مجرمانه مطرح می گردد. صدور قرار تعلیق تعقیب در خصوص فردیست که تا به حال به عنوان متهم شناخته می شد. و اکنون به علتی از علل قانونی از تعقیب کیفری و انتظامی مبرا می گردد. اینکه قرار تعلیق تعقیب به چه معناست و توسط چه کسی و به چه علتی صادر می گردد و همچنین نحوه صدور قرار تعلیق تعقیب چیست مسائلی می باشند. که در این مقاله توسط وکیل کیفری تشریح خواهیم کرد.

قرار تعلیق تعقیب به چه معناست؟

تعلیق کردن به معنای بلاتکلیف گذاشتن یک قضیه برای رسیدگی به یک امر دیگر است. قرار نیز به معنای رای صادره از مقام صلاحیت دار می باشد که قاطع دعوی نیست اما در جریان رسیدگی به یک پرونده صادر می شود. و انواع مختلفی دارد. قرارها همگی دارای مدت زمان مشخص و شرایط متفاوتی هستند. تعقیب نیز به معنای دنبال کردن فرد یا مسئله ایست که در حال گریز است و امکان دستیابی در لحظه به آن وجود ندارد. همانطور که مشخص گردید قرار تعلیق تعقیب به معنای متوقف شدن تعقیب متهم تا یک زمان مشخص (و نه به صورت کلی و دائمی) می باشد.

قرار تعلیق تعقیب

لازم است بدانید که تعقیب ابتدایی متهم برای تکمیل پرونده ای که قرار است به دادگاه کیفری ارجاع داده شود بر عهده دادستان می باشد. دادستان می تواند شخصاً کار تعقیب متهم را انجام دهد. یا اینکه آن را به بازپرس محول نماید. لازم است بدانید که دادستان، رییس دادسراست و دادسرا نیز یک مرجع مقدماتی برای ورود پرونده های کیفری به دادگاه می باشد.

قرار منع تعقیب چیست؟

صدور قرار تعـلیق تعقـیب بر عهده کیست؟

این سوال در خصوص جرائمی با درجات مختلف دارای پاسخ های جداگانه است. بنابراین طبق قانون برای جرایم درجه ۷ و ۸ که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌ شوند. مقام صادرکننده قـرار تعلـیق تعقیب، قاضی دادگاه و مرجع اعتراض به آن نیز دادگاه تجدید نظر استان است. در جرایم تعزیری درجه ۶ نیز مقام صادرکننده قرار تعلیق تعقیـب شخص دادستان است. و مرجع صالح برای اعتراض به آن هم دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام اصلی را دارد.

شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب کدامند؟

طبق قانون شرایط ذیل برای صدور قرار تعلـیق تعقیب باید وجود داشته باشند. این شرایط عبارتند از:

 1. جرم صورت گرفته باید در زمره جرایم تعزیری درجه شش، هفت یا هشت باشد.
 2. اگر پرونده شاکی خصوصی دارد باید گذشت کرده یا خسارت وارده به او جبران شده باشد یا اینکه با جلب موافقت بزه‌ دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت زمان مشخصی داده شود.
 3. متهم باید فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد.

افعال تعلیق تعقیب

در این شرایط دادستان می‌ تواند پس از أخذ موافقت متهم و همچنین در صورت ضرورت با أخذ تأمین متناسب با فعل ارتکابی و مجازات احتمالی، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق نماید. البته دادستان یا مقام صادر کننده قرار فوق می تواند هر کدام از افعال ذیل را از متهم درخواست نماید تا نسبت به آن ها اهتمام ورزد در غیر این صورت قرار فوق لغو شده و رسیدگی به پرونده از سر گرفته می شود. این افعال عبارتند از:

 1. خدماتی که منجر به کاهش آثار نامطلوب فعل ارتکابی برای بزه دیده می شود.
 2. ترک اعتیاد حداکثر ظرف مدت شش ماه
 3. عدم اشتغال به برخی از شغل ها برای یک دوره یک ساله
 4. خودداری از رفت و آمد به یک مکان مشخص برای یک دوره یک ساله
 5. معرفی خود به موسسات و مکان هایی که دادستان مشخص می کند. برای یک دوره محدود که اغلب یک سال است.
 6. انجام کارهای عام المنفعه و امثال آن ها در یک دوره مشخص
 7. شرکت در کلاس های فرهنگی، آموزشی و …
 8. عدم اقدام به رانندگی تا یک مدت زمان مشخص
 9. عـدم حمل سلاح برای یک دوره معین حتی در صورتی که مجوز داشته باشد.
 10. عدم ملاقات با برخی از افراد بخصوص شرکا جرم و کسانی که احتمال ارتکاب جرم در میان آن ها زیاد است.
 11. ممنوعیت خروج از کشور برای یک دوره مشخص که توسط دادستان یا مقام قضایی تعیین می شود.

چگونگی صدور قـرار تعـلیق تعقـیب در آیین دادرسی کیفری

همانطور که مشخص گردید این قرار صرفاً قابلیت صدور در خصوص جرائم درجه شش، هفت و هشت را دارد. بنابراین اگر خارج از این محدوده صادر گردد فاقد اعتبار است. همچنین نیاز است تا همه شرایط لازم برای صدور قرار وجود داشته باشد. و اگر صرفاً یکی از این شرایط موجود نباشد قابلیت صدور نخواهد داشت. و حتی می توان نسبت به صدور آن اعتراض نمود. بنابراین همانطور که مشخص است این قرار از آن دسته قرارهاییست که قابلیت اعتراض دارد .

همچنین قرار تعلیق تعقیب باید توسط دادستان یا قاضی دادگاه صالح صورت گیرد. و اعتراض به آن نیز در مرجع صالح انجام شود در غیر این صورت فاقد اعتبار است. باتوجه به مطالبی که در مبحث قبل نگاشته شد معین گردید. که امکان لغو قرار تعـلیق تعقیب نیز به علت عدم سرپیچی از دستورات دادستان وجود دارد. این موارد به عنوان محدودیت های ناشی از قرار تعلیق تعقیب شناخته می شوند و باید توسط متهم به خوبی اجرا شوند .

شرایط صدور حکم جلب سیار + 4 نکته مهم

شرایط صدور حکم جلب سیار : دادگاه ها و مقامات قضایی در برخی از شرایط ناگزیر به صدور حکم جلب می شوند. این احکام به دو صورت صادر شده و قابل اجرا هستند. روش اول که متداول تر است صدور حکم جلب عادی نام دارد. اما دادگاه ها می توانند در برخی از موارد مبادرت به صدور حکم جلب سیار نمایند. حال سوال این است که تفاوت حکم جلب عادی و حکم جلب سیار چیست و چرا مقامات قضایی مبادرت به صدور حکم جلب سیار می کنند؟ در ادامه به بررسی این موارد خواهیم پرداخت.

تفاوت حکم جلب عادی و حکم جلب سیار چیست؟

در جلب عادی که همه روزه اتفاق می افتد دستور جلب یک شخص در یک آدرس مشخص به ضابطین قضایی ( کلانتری ها ) داده می شود, بنابراین کلانتری یا در ساده ترین حالت ممکن یک سرباز به همراه شاکی به آدرس مجلوب علیه رفته و فرد را جلب می کنند. درجلب سیار این گونه نیست و امکان جلب شخص در یک محدوده مشخص وجود دارد. در این روش مقام قضایی به چندین کلانتری اطلاع می دهد که در صورت مشاهده مجلوب علیه در نقاط استحفاظی او را جلب و تحویل مقامات قضایی دهند.

صدور حکم جلب سیار

علل جلب

جلب افراد به علل مختلفی رخ می دهد اما در حالت کلی می توان تمام موارد را در گزینه های ذیل خلاصه نمود:

 • در حالت اول قاضی زمانی حکم جلب را صادر می کند که حکم بدوی قطعی شده باشد و فرد از اجرای تعهدات موجود سرباز بزند. به عنوان مثال بدهکار باید بدهی خود را به طلبکار پرداخت کند اما از پرداخت آن خودداری می کند.
 • حالت دوم به زمانی قبل از قطعی شدن حکم بازمی گردد بدین معنا که یک پرونده در جریان بررسی قرار گرفته است و همچنان فردی به عنوان محکوم علیه معرفی نشده است. قاضی در این شرایط از برخی افراد برای ادای توضیحات دعوت می کند و اگر از حضور در دادگاه امتناع نمایند حکم جلب را صادر می کند.

نکته مهمی که باید در این زمینه مطرح می شود این است که علل صدور حکم جلب در جلب عادی و جلب سیار یکسان است.

نکاتی که باید در خصوص جلب سیار بدانید

جلب سیار دارای نکات خاصی است که باید رعایت گردد. این نکات همان شرایط صدور حکم جلب سیار به شمار می روند. و به شرح ذیل می باشند:

 • جلب سیار مشمول یک زمان خاص است. و اگر در زمان مقرر جلب نگردد نمی توان بعد از آن نسبت به جلب شخص اقدام نمود.
 • در برگه جلب سیار باید درج گردد که اجرای این حکم در محدوده کدام یک از کلانتری ها مجاز است. و خارج از محدوده مورد نظر نمی توان به آن ترتیب اثر داد.
 • جلب سیار باید نشان دهنده این امر باشد که مامور مورد نظر حق ورود به اماکن یا خانه ها را دارد. در غیر این صورت به معنای عدم امکان ورود به خانه ها و اماکن فوق برای جلب سیار می باشد.
 • صرفاً شاکی یا وکیل کیفری او می تواند برگه حکم جلب را به نیروی انتظامی تحویل دهد. و سایر افراد اجازه این کار را ندارند.

وکیل مصادره اموال در تهران

وکیل متخصص مصادره اموال منقول و غیر منقول : یکی از مجازات هایی که در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است مصادره اموال می باشد. مصادره اموال در علم حقوق با آن چیزی که مردم تصور می کنند. تفاوت هایی دارد که نباید به سادگی از کنار آن ها گذشت.

پیش از آنکه وارد مبحث اصلی مقاله شویم و جزییات مربوط به این مقوله را بررسی کنیم بهتر است به این نکته مهم اشاره کنیم که در صورت مواجهه با چنین مجازاتی باید هر چه سریع تر به یک وکیل متخصص مصادره اموال مراجعه نمایید تا در صورت امکان از تضییع حقوق شما جلوگیری کند چرا که عامه اجتماع از تجربیات وکلا در این زمینه آگاهی ندارند و قطعاً مراجعه به یک وکیل متخصص در امور کیفری می تواند با نتایج ارزشمندی همراه باشد .

وکیل مصادره اموال در تهران

مصادره اموال به چه معناست؟

مصادره در فرهنگ لغت به معنای ضبط کردن آمده است اما این نوع ضبط کردن در دنیای قضا و قضاوت با ضبط اموالی که ناشی از تأمین یا توقیف هستند متفاوت است چرا که اصولاً در مصادره اموال، مبدا به دست آوردن مال یک مبدا غیرقانونی و نامشروع به حساب می آید.

حال آنکه مبدا به دست آوردن اموالی که در توقیف هستند یا به عنوان تأمین معرفی شده اند مشروع است اما به علت عدم اجرای تعهدات قانونی، ضبط شده و به فروش می رسند تا از محل فروش آن ها، مطالبات قانونی افراد یا دولت پرداخت گردد. بنابراین مصادره در همه موارد شامل ضبط مال است اما ضبط مال در همه موارد به معنای مصادره نمی باشد .

مصادره در قوانین ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می کند :

دولت باید ثروت ‌های نامشروع و غیرقانونی از جمله ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین ‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را از افراد گرفته و به مالکین واقعی آن ها رد کند. طبق این اصل از قانون اساسی، در صورت معلوم نبودن مالک واقعی مال ، باید آن را به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و اثبات شرعی توسط دولت اجرا شود.

در قانون مجازات اسلامی نیز بدین صورت به مجازات مصادره اموال اشاره شده است:

مجرم موظف است تا مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نبود و از بین رفته باشد یا از دسترس او خارج شده باشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحب اصلی مال رد کند و از عهده‌ خسارات وارده نیز برآید.

این قانون علاوه بر اینکه در خصوص اشخاص حقیقی اجرا می گردد در خصوص سازمان ها، نهادها و اشخاص حقوقی نیز لازم الاجراست.

طبق همین قانون:

بازپرس یا دادستان پرونده باید در صورت صدور قرار منع، وضعیت اموال و اشیاء مورد نظر را پیگیری نموده و مشخص کنند که این وسایل و اشیایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته اند یا در حین ارتکاب جرم یا در اثر آن تهیه ‌شده‌اند به چه صورت تعیین تکلیف شوند.

طبق قانون اساسی کشور نیز:

جرائمی که مجازات آنها با مصادره اموال همراه است، در دادگاه ‌های انقلاب پیگیری می‌شوند. این پرونده ها برای تجدیدنظر به “دیوان عالی کشور” فرستاده می شوند. در سایر موارد نیز اگر حکم مصادره اموال صادر گردد با در نظر گرفتن موضوع آن در دادگاه ‌های عمومی پیگیری می‌شوند.

انواع مصادره در حقوق ایران

همانطور که در مبحث قبل هم اشاره کردیم در نتیجه مصادره ممکن است همه اموال مجرم یا بخشی از آن ضبط گردد. این عمل باعث می شود تا مصادره به دو نوع تقسیم شود که عبارتند از:

1. مصادره خاص

در این نوع از مصادره، همه اموال ضبط نمی شوند بلکه تنها مالی که از راه غیرقانونی و غیرمشروع به دست آمده است و وسایل مورد استفاده برای ارتکاب فعل مورد نظر مصادره می گردد. به عنوان مثال اگر مالی در نتیجه قمار به دست آمده باشد تنها همان مال به همراه وسایل قمار است که توسط اجراییات مصادره می گردد.

2. مصادره عام

اگر در نتیجه مصادره همه اموال فرد از مالکیت او خارج گردد مصادره عام نامیده می شود. در این خصوص می توان به مصادره اموال اختلاس گران یا قاچاق چیان ماهری اشاره کرد که تمام اموال خود را از این طریق به دست آورده اند. با توجه به اینکه نمی توان اموال مشروع و غیرمشروع آن ها را از یکدیگر تفکیک نمود همه اموال این افراد مصادره می گردد. البته لازم است بدانید که مستثنیات دین در هر صورت قابل مصادره نمی باشند.

تفاوتی ندارد که درگیر مصادره خاص شده اید یا مصادره عام در هر صورت باید به این نکته توجه نمایید که حکم مصادره قابل اعتراض است و بهترین کاری که باید انجام دهید مراجعه به وکیل متخصص مصادره اموال می باشد. وکیل متخصص مصادره اموال در بسیاری از موارد قادر است تخفیفات قابل توجهی را در خصوص اجرای حکم از دادگاه بگیرد.

هتک حرمت مال غیر + باید ها و نباید ها

هتک حرمت مال غیر : یکی از مشکلات و مسائلی که توسط برخی از شهروندان مطرح می شود مسئله هتک حرمت مال غیر می باشد. البته ما دعوای خاصی به عنوان هتک حرمت مال غیر نداریم اما برخی از دعاوی که به صورت حقوقی و کیفری قابل پیگیری هستند در مقوله هتک حرمت مال غیر قرار می گیرند. با ما همراه باشید تا جوانب مختلف این امر را بررسی کنیم.

هتک حرمت مال غیر به چه معناست؟

هتک حرمت به معنای از بین بردن عزت و احترام و دریدن پرده های حرمت می باشد و مال غیر نیز به معنای اموال دیگری است. زمانی که از اصطلاح هتک حرمت مال غیر نام می بریم در واقع به نادیده گرفتن حق دیگری در خصوص اموال و املاک خود اشاره کرده و این بدان معناست که فرد خاطی در حال انجام کار یا فعلی است که حق مالکیت و حق تصرف مالک را از بین می برد. در این خصوص می توان به تصرف عداونی، ممانعت و مزاحمت از حق و حتی تخریب محیط زیست اشاره نمود. در ادامه به تشریح نمونه ها و مصداق های هتک حرمت مال غیر خواهیم پرداخت ، با وکیل شاه مرادی همراه باشید..

هتک حرمت مال غیر

تصرف عدوانی چیست؟

تصرف عدوانی به معنای مالکیت بلا حق یک شخص نسبت به مال دیگری است که بر پایه یک حق قانونی مانند اجاره نمی باشد. برای طرح این دعوی در مراجع حقوقی یا کیفری باید شرایط ذیل اثبات گردد:

 • ادعای متصرف سابق مبنی بر مالکیت مقدم بر تصرف باشد.
 • ادعای متصرف کنونی مبنی بر مالکیت بعد از تصرف مالکیت مدعی باشد.
 • مالکیت شخص دوم برای مالکیت باید مبتنی بر زور و اجبار باشد و هیچ مدرکی در این خصوص ارائه ندهد.

بنابراین همین که سبق تصرف خوهان (مقدم بودن تصرف) و لحوق تصرف خوانده (موخر بودن تصرف) محرز شد و دلیلی بر مشروع بودن تصرف اخیر نیز ابراز نگردید، تصرف عدوانی محسوب است و دلیل دیگری بر اثبات عدوان لازم نیست.

ممانعت از حق به چه معناست؟

در برخی از املاک حقوق خاصی جاری است که اصولاً با عناوین حقوقی همانند حق انتفاع و حق ارتفاق شناخته می شوند. کسی که ممانعت از حق می کند نه قصد تصرف یک ملک را دارد نه ادعای آن را بلکه صرفاً مانع از بهره وری راحت و قانونی توسط دیگری از ملک خویش می گردد. به عنوان مثال راهروی ساختمان ها و پاگرد آپارتمان های مسکونی یا تجاری نوعی حق ارتفاق است و حق مستاجر برای استفاده از ملک برای سکونت نیز نوعی حق انتفاع می باشد.

حال تصور کنید همسایه طبق اول به همسایه طبقه دوم این اجاره را ندهد که از پارگردها برای رفتن به واحد خود استفاده نماید یا موجر بدون هیچ دلیل قانونی، قفل ساختمان را تغییر دهد و اجازه ندهد که مستاجر از ملک استیجاری استفاده نماید. در این شرایط ممانعت از حق ارتفاق و ممانعت از حق انتفاع رخ داده است .

مزاحمت از حق به چه معناست؟

مزاحمت از حق برای زمانی است که تصرف ایجاد نشده است اما فردی در برابر حق دیگری ایجاد اختلال کرده و در واقع مزاحمت هایی را در برابر حقوق دیگران ایجاد می کند ، مثل اینکه شخصی در مقابل ملک دیگری صدای ناهنجار ایجاد نماید ، در این شرایط فرد مزاحم نه ادعای مالکیت ملک را دارد و نه از حقوقی مانند انتفاق و ارتفاق جلوگیری کرده است بنابراین او را به عنوان مزاحم از حق دیگران می شناسند که گونه ای از هتک حرمت مال غیر می باشد. البته در بسیاری از موارد، مزاحمت از حق مقدمه ای برای تصرف عدوانی می باشد.