وکیل نشر اكاذيب + مجازات ها

پیگیری پرونده نشر اکاذیب با وکیل پایه یک دادگستری – امید شاه مرادی : بررسی انواع صورت های نشر اکاذیب و مجازات های قانونی این جرم .

رفتار فيزيكى در تحقق جرم نشر اکاذیب

مرتكب بدون توهين كردن و افترا ، به قصد بد بين كردن مردم نسبت به ديگرى يا براى تحريك مردم عليه ديگرى ، اقدام به انتشار مطلب يا مطالب دروغ عليه او مى كند. برای توضیحات بیشتر در ادامه با وکیل کیفری همراه باشید…

نكته مهم در تحقق جرم نشراكاذيب اين است كه ، مطالب منتشره بايد كذب و دروغ باشد .

 

این جرم منصرف به ارايه مطالب كذب و دروغ نيست. بلكه از هر طريقى اعم از نامه ، شكواييه ، مراسله ، عريضه ، گزارش ، توزيع اوراق و ديگر طرق مختلف محقق مى گردد. البته لازم به ذكر است كه اظهارات شفاهى از شمول جرم نشر اكاذيب خارج است . ذكر اين مهم ضرورى است كه واژه نشر اكاذيب به معناى انتشار متعدد از مطالب نادرست نيست. و صرف انتشار يك كذب هم در تحقق اين جرم كافى است .

نتيجه جرم نشر اكاذيب

جرم نشر اكاذيب از جمله جرايم مطلق است و صرف نظر از اينكه ضررى اعم از ضرر مادى يا معنوى بر بزه ديده وارد گردد. موجب تحقق اين جرم و تعقيب مرتكب مى گردد. البته لازم به ذكر است كه جرم نشر اكاذيب از جرايم قابل گذشت بوده و تنها با شكايت شاكى  توسط وکیل پایه یک دادگستری قابل پيگرى است .

نشر اکاذیب رايانه اى

این مورد هم مانند نشر اكاذيب سنتى داراى همان اجزاء تشكيل دهنده است. و تنها تفاوت آن در وسيله جرم يعنى استفاده از سامانه هاى رايانه اى يا مخابراتى براى انتشار اكاذيب است .

وکیل نشر اکاذیب

اما همچنان در نشر اكاذيب رايانه اى هم قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومى شرط لزوم در تحقق اين جرم است .

مطابق با ماده ١٨ قانون جرايم رايانه اى مصوب ١٣٨٨ : هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومى به وسيله سامانه رايانه اى يا مخابراتى ، اكاذيبى را منتشر نمايد. يا در دسترس ديگران قرار دهد. و يا با همان مقاصد اعمالى را بر خلاف حقيقت رأساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقى ، صريح يا تلويحى نسبت دهد. اعم از اينكه از طريق ياد شده به نحوى از انحاء ضرر مادى يا معنوى به ديگرى وارد شود يا نشود. افزون بر اعاده حيثيت به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاى نقدى يا هر دو مجازات با هم محكوم مى گردد.

وکیل توهین به مقدسات + مجازات های قانونی

توهین به مقدسات چه محازاتی دارد؟ وکیل شاه مرادی : توهین به مقدسات دینی در قانون تعزیرات و قوانین مطبوعاتی پیش بینی شده است .مثلاً در لایجه قانونی مطبوعات ، مصوب شورای عالی امنیت ، برای اهانت به دین اسلام یا سایر مذاهب رسمی کشور مجازات حبس از شش ماه تا دو سال مقرر شده است .

در ماده 26 قانون مطبوعات ، مجازات توهین به مقدسات را در صورتی که موجب ارتداد نشود. مطابق با نظر دادگاه و قانون تعزیرات مقرر نموده است .

وکیل توهین به مقدسات

توهین به مقدسـات در قانون مجازات اسلامی :

بر اساس ماده 513 قانون تعزیرات مصوب 1375 : هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین علیه السلام یا حضرت صدیقه طاهره علیه السلام اهانت نماید ، اگر مشمول حکم ساب النبی باشد ، اعدام می شود . در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود .

وکیل متخصص توهین به مقدسات

در ماده 513 قانون تعزیرات ، توهین به دوارده امام و حضرت فاطمه علیه السلام و هر یک از پیامبران شناخته شده الهی است و از این نظر تفاوتی بین پیامبران الوالعظم و بقیه پیامبران وجود ندارد . همچنین توهین به ذات باری تعالی و هر یک از مکان های مقدس و مساجد ، قرآن کریم ، کعبه ، مزار پیامبر و ائمه و شخصیت های قابل احترام در دیگر مذاهب مانند حضرت مریم و یا حضرت ابوالفضل ، علی اکبر و یا حضرت زینب ، مشمول عنوان توهین به مقدسات می باشد .

طرق اهانت

توهین به مقدسات می تواند از طریق هر نوع گفتار ، فعل ، اشاره و یا حتی کتابت صورت گیرد .

توهین به مقدسات

عنصر روانی در جرم توهین مقـدسات

عنصر روانی در جرم توهین ، عمد در توهین است که لازمه ی آن آگاهی مرتکب نسبت به موهن بودن رفتاراست .

مجازات توهین به مقـدسات

در ماده 513 دو مجازات مقرر شده است

 • مجازات اعدام برای ساب النبی
 • مجازات حبس از یک تا پنج سال

برای تعیین مجازات ساب النبی و شمول موارد تحت این عنوان باید به موازین فقهی مراجعه شود . به این معنا که هر گاه دشنام به پیامبر اکرم و یا هر یک از امامان معصوم یا حضرت فاطمه علیه السلام باشد ، دشنام دهنده به مجازات اعدام محکوم می شود و در موارد دیگر مشمول مجازات حبس می باشد .

برای کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل کیفری با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

وکیل قتل عمد و غیر عمد + پیگیری پرونده

وکیل قتل عمد ، شبه عمد و غیر عمد در تهران – امید شاه مرادی  : قتل واژه اى عربى و به معناى كشتن و كشتار است و مفهوم آن کشتن انسانی توسط انسانی دیگر است . به طور كلى جرايم عليه تماميت جسمانى اشخاص به سه دسته جنايت بر نفس ، جنايت بر عضو و جنايت بر منافع تقسيم مى شود .

در حقوق ايران جنايت بر نفس ( قتل) بر اساس عنصر روانىِ ( انگيزه درونى ) قاتل به سه دسته قتل عمد ، شبه عمد و خطاى محض يا غير عمد تقسيم مى شود .

قتل عمد :

قتل عمد متشكل از دو عنصر معنوى يعنى عمد در فعلِ قاتل و قصد نتيجه ى قاتل از وقوع جنايت مى باشد .
فعل عمدى يا رفتار فيزيكىِ عمدى قاتل در قتل عمد عبارت است از انجام رفتار فيزيكى يا غير فيزيكىِ مجرمانه از سوى مرتكب با اراده و اختيار او بر انسان مورد نظر. و اما قصد در نتيجه كه قصد سلبِ حيات قربانى مورد نظر است .

انواع قصدِ نتيجه مطابق با قوانين جزايى ايران :

١- قصد مستقيم قتل :

هر گاه مرتكب قصد قتل يا جنايت بر اعضاء و منافع مجنى عليه را داشته باشد. صرف نظر از اينكه عمل او نوعاً موجب جنايت يا نظير آن بوده است يا خير ، داراى قصد مستقيم جنايت فرض خواهد شد . بنابراين بر اساس بند الف ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٩٢ ، هر گاه مرتكب با انجام كارى قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادى معين يا فرد يا افرادى غير معين ( مانند بمب گذارى در يك مكان عمومى ) از يك جمع را داشته باشد. و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن حاصل شود ، خواه كار ارتكابى نوعاً موجب وقوع آن جنايت يا نظير آن بشود ، خواه نشود ، جنايت واقع شده عمدى است .

مجازات قتل

٢- قصدِ تبعى مطلق ( كشنده بودن مطلق رفتار )

مطابق با بند ب ماده ٢٩٠ ، هر گاه مرتكب عمداً كارى انجام دهد كه نوعاً موجب جنايت واقع شده مى گردد. مرتكب داراى قصد قتل فرض مى گردد. هر چند قصد ارتكاب آن جنايت را نداشته باشد مشروط بر اينكه آگاه و متوجه باشد. كه آن كار نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مى شود . توضيحاً اينكه قانونگذار در اين بند اصل را بر علم مرتكب به نوعاً كشنده بودن رفتار ارتكابى دانسته و اثبات عدم علم يا جهل به اين امر با مرتكب است . بنابراين با عدم اثبات جهل به امر ارتكابى توسط مرتكب ، قتل از نوع عمد محسوب مى شود .

 

٣- قصد تبعى نسبى ( شرايط مجنى عليه )

در بند پ ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسلامى اين چنين آمده كه اگر مرتكب قصد ارتكاب جنايت واقع شده. يا نظير آن را نداشته و كارى را هم كه انجام داده نسبت به اشخاص متعارف نوعاً موجب جنايت يا نظير آن نمى شود. اما در خصوص مجنى عليه و شرايط خاص او مانند سن او يا بيمارى او ، نوعاً موجب جنايت گردد. جنايت عمدى محسوب مى شود مشروط بر آنكه مرتكب به وضعيت نامتعارف مجنى عليه يا وضعيت خاص مكانى يا زمانى آگاه باشد . بنابراين با توجه به قسمت پايانىِ اين بند ، قانونگذار اصل را بر عدم علم مرتكب قرار داده و اثبات وجود علم مرتكب بر عهده شاكى يا دادستان است .

 

مجازات قتل

مجازات قتل عمد در تمام حالات فوق الذكر اعم است از قصاص و همينطور حبس تعزيرى .
قصاص از جهت جنبه حق الناسى جرم و حق اولياى دم ، (مقصود از اولیای دم، ورثه‌ی شخص مقتول به جز زوج و زوجه است.) كه مى توانند از اين حق قصاص گذشت كنند. و يا اينكه با قاتل مصالحه كرده و ديه بگيرند و همچنين حبس تعزيرى ( ٣ تا ١٠ سال حبس ) كه به جهت جنبه عمومىِ جرم ، قاتل محكوم به اين مجازات مى گردد .مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری .

وکیل قتل تهران

قتل شبه عمد

قتل شبه عمد عبارت است از وجود قصد فعلىِ مرتكب نسبت به مجنى عليه كه نوعاً سبب جنايت نيست به انضمام عدم وجود قصد نتيجه و قصد جنايت بر مجنى عليه .به این معنا كه قاتل قصد ايراد فعل را دارد. اما قصد نتيجه وارد شده بر مجنى عليه را ندارد .

انواع قتل شبه عمد

 1. گاهى مرتكب نسبت به مجنى عليه قصد رفتارى را دارد كه اين رفتار كشنده نيست. و همچنين مرتكب قصد جنايت واقع شده را ندارد كه در اين صورت قتل شبه عمد است . ( مستنبط از ماده ٢٩١ قانون مجازات اسلامى )
 2. اگر جنايت ناشى از تقصير مرتكب باشد مشروط بر اينكه هيچ يك از شرايط مقرر در مورد قتل عمد كه فوقاً ذكر گرديد. را نداشته باشد مشمول عنوان قتل شبه عمد قرار مى گيرد . بنابراين هر گاه بر اثر بى احتياطى يا بى مبالاتى يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات ، قتلى واقع شود. به نحوى كه اگر آن مقررات رعايت مى شد حادثه اى اتفاق نمى افتاد ، عمل ارتكابى شبه عمد مى باشد .

 

مجازات قتل شبه عمد :

در قتل شبه عمد از آنجايى كه مرتكب عمدى در وقوع جنايت نداشته است قصاص منتفى است. و با توجه به ماده ٦١٦ قانون تعزيرات مصوب ١٣٧٧ ،تنها به پرداخت ديه محكوم مى گردد. و همچنين به حبس از يك تا سه سال محكوم مى گردد. مشاوره با وکیل کیفری .

 

قتل غير عمد يا خطاى محض

عنصر معنوى و روانىِ تشكيل دهنده قتل غير عمد عبارت است از عدم قصد فعل واقع شده نسبت به مجنى عليه بعلاوه عدم قصد جنايت بر مجنى عليه در واقع در قتل غير عمد مرتكب نه قصد جنايت بر ديگرى را دارد. و نه قصد ايراد فعل بر مجنى عليه را .

انواع قتل غير عمدى

 1. جنايت در حال خواب و بيهوشى و مانند آن .
 2. جـنايت توسط صغير و مجنون .
 3. جنايتى كه در آن مرتكب نه قصد جنايت بر مجنى عليه را داشته باشد. و نه قصد ايراد فعل واقع شده بر او را . مانند قتل بر اثر تصاف .

 

وکیل متخصص قتل در تهران

قتلِ خطاى محض يا قتل غير عمد همانند قتل شبه عمد مستوجب پرداخت دیه است. با این تفاوت که در شبه عمد دیه توسط خود مرتکب پرداخت می‌شود. اما در خطای محض، عاقله‌ی مرتکب، ملزم به پرداخت دیه هستند. عاقله عبارت است از بستگان و خویشان ذکورِ (مرد) نسبی قاتل به ترتیبِ طبقاتِ ارث. مثل پدر، پدر بزرگ، فرزند پسر، برادر، عمو، دایی و … .

 

مشاوره با ما :

جهت تعیین نوبت و اخذ مشاوره از وکیل کیفری با ما تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس : 09123939759

وکیل آدم ربایی و قوانین 1401

وکیل آدم ربایی  بهترین در تهران ، صفر تا 100 پرونده با امید شاه مرادی : آدم ربایی از جمله جرایمی است که از قدیم‌ الایام مجازات سنگینی برای مرتکب آن درنظر گرفته شده است. به طوری که در ماده ۱۴ مجمع القوانین حمورابی ، مجازات این عمل “اعدام ” بوده است. و بعد از آن هم در قانونگذار به جرم انگاری این بزه پرداخته است. و در نهایت امروزه بزه آدم ربایی مطابق ماده ۶۲۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ، پیش بینی شده است . پیشنهاد می گردد در مواجهه با چنین موردی از همراهی وکیل متخصص امور کیفری بهره مند گردید .

رفتار فیزیکی جرم آدم ربایی

رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم ربودن است ، همانطور که ربودن مال مستلزم نقل مکان کردن مال دیگری بدون رضایت وی می‌باشد. برای تحقق جرم آدم ربایی نیز برخلاف جرم “حبس کردن غیرقانونی” باید شخص دیگری بدون رضایت خودش ( چه به صورت پنهانی و چه به صورت علنی ) جا به جا شود. بنابراین اعمالی مانند بستن در اتاق به روی دیگری و یا همراه کردن شخصی با خود به میل و رضای شخص ، آدم ربایی محسوب نمی گردد .

وکیل آدم ربایی

البته صرف رضایت اولیه شخصی به سوار شدن در خودروی دیگری موجب عدم تحقق جرم آدم ربایی ، در صورتیکه راننده برخلاف میل شخص تغییر مسیر دهد. نمی گردد و در این صورت بزه آدم ربایی موضوع ماده ۶۲۱ محقق می گردد .

نکته قابل ذکر آن است که چنانچه شخصی با دادن ‌وعده هایی دیگری را به همراهی با خود ترغیب نماید و سپس به وعده های خویش عمل ننماید. آدم ربایی محقق نمی گردد برای مثال چنانچه پسری به دختری قول دهد که اگر با او به شهر دیگری برود با وی ازدواج خواهد کرد. و پس از رفتن به آن شهر به قول خویش عمل نکرده و با دختر ازدواج ننماید. نمی توان پسر را به عنوان مرتکب جرم آدم ربایی تعقیب نمود .

 

عدم لزوم مباشرت در جرم آدم ربایی

مباشرت در ارتکاب جرم آدم ربایی شرط نیست به همین علت نیز در ماده ۶۲۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی از عنوان ” توسط دیگری” برای وقوع جرم استفاده شده است. به عنوان مثال چنانچه شخصی زن بیهوشی را به وسیله تاکسی و توسط دیگری به محل دیگری ببرد. مرتکب بزه آدم ربایی شده است هرچند خودش داخل تاکسی نباشد .

نکاتی پیرامون بزه آدم ربایی

 1. جرم آدم ربایی یک جرم عمدی است و زمانی محقق می گردد. که مرتکب قصد ربودن انسان زنده ای را بر خلاف میل او داشته باشد. بنابرابن ، هرگاه شخصی از حضور دیگری در صندوق عقب خودروی خویش مطلع نباشد. و حرکت نماید یا انسان مرده ای را جا به جا نماید ، آدم ربایی محسوب نمی گردد .
 2. در سه حالت مجازات مرتکب جرم آدم ربایی تشدید می گردد :

الف) سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد. اعم از آنکه مرتکب آگاه به سن مجنی علیه باشد یا نباشد.

ب) استفاده از وسیله نقلیه در ارتکاب جرم : اعم از وسیله نقلیه زمینی ، دریایی یا هوایی و اعم از وسیله نقلیه موتوری یا غیر موتوری می باشد . لیکن شامل حیوانات به عنوان وسیله ربایش نمیگردد.

پ) ورود آسیب جسمی یا حیثیتی به مجنی علیه : آسیب باید در نتیجه آدم ربایی به قربانی وارد گردد. بنابراین چنانچه در زمانیکه شخصی ، دیگری را پس از ربودن به محلی در همان شهر محل سکونت قربانی منتقل نماید و زلزله ای رخ دهد. و در نتیجه آن آسیبی به مجنی علیه وارد شود، رباینده مسئول نمی باشد‌.

وکیل متخصص در امور آدر ربایی

در پایان چنانچه از مطالب آورده شده در این مقاله واضح است ، جرم آدم ربایی از دسته جرائم پیچیده با مجازات سنگین می باشد. و بهتر است در این موارد از طریق وکیل توانا و ماهر در امور کیفری اقدام گردد .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

شرایط اثبات شرب خمر و استفاده از دستگاه تست الکل

شرایط اثبات شرب خمر و استفاده از دستگاه تست الکل – وکیل شاه مرادی  : شرب خمر جزو مواردی است که برای اثبات آن یک بار اقرار کافی نیست و با دو بار اقرار اثبات می شود. شـرب خـمر به غیر از 2 بار اقرار یا شهادت 2 مرد مسلمان از طریق علم قاضی نیز قابل اثبات است. استفاده از دستگاه تست الکل از آنجا که موجب یقین قاضی نمی شود. نمی تواند برای صدور حکم کافی باشد.

اثبات شرب خمر

مجازات نوشیدن آبجو

خوردن آبجو یا فقاع نیز ، حتی اگر موجب مستی نشود. مستوجب 80 ضربه شلاق است.

سوپیشینه در اثر شـرب خـمـر

سوء پیشینه ثبت شده بعد از محکومیت در اثر شـرب خـمر دائم نیست. و بعد از 2 سال از پرونده فرد حذف می شود.

مجازات اعدام برای شرب خمر

مجازات شرب خمر برای بار اول تا سوم تفاوتی ندارد. اما برای بار چهارم طبق قاعده کلی قانون مجازات اسلامی برای مجازات های حدی، مستوجب مجازات اعدام است.

شرب خمر توسط چه افرادی مجازات ندارد؟

مجازات حد شـرب خمـر تنها بر مسلمانان اجرا می شود. مگر اینکه فرد غیر مسلمان در ملا عام اقدام به مصرف مسکرات نموده یا پس از مصرف آن در اماکن عمومی و معابر حاضر شود. همچنین شرب خمر برای اطفال و افراد زیر 18 سال فاقد جنبه کیفری است.

رانندگی در مستی

در صورت اثبات مستی، ماموران راهنمایی و رانندگی می توانند وسیله نقلیه را توقیف کنند. در این صورت گواهینامه فرد به مدت 6 ماه ضبط شده و ضمن صدور قبض جریمه نقدی، فرد برای رسیدگی به جرم شرب خمر به مراجع قضایی معرفی می شود.

تاثیر رانندگی در مستی در بیمه بدنه و شخص ثالث خودرو

طبق ماده 6 آیین نامه شماره 53 شورای عالی بیمه اگر خسارت، طبق گزارش مقامات ذی صلاح، در اثر مصرف مشروبات الکلی توسط راننده اتومبیل باشد. زیان های وارده به اتومبیل وی از طریق بیمه بدنه جبران نخواهد شد. همچنین طبق ماده 15 قانون بیمه شخص ثالث، در صورت رانندگی در حالت مستی، شرکت بیمه خسارات را به طور کامل به زیان دیده ثالث می پردازد، اما بعد از آن به مقصر حادثه رجوع کرده و وجوه پرداخت شده را بازیافت می نماید.

مرجع رسیدگی

جرائم مرتبط با شـرب خـمـر در تهران در دادسرای ارشاد (ناحیه 21) مورد رسیدگی قرار می گیرد.

نقش وکیل متخصص در جرایم شرب خمر

وکیل شرب خمر می تواند با استناد به قواعد قانونی و استدلالات مورد قبول، در یقین قاضی تردید ایجاد نموده. و از محکومیت فرد، اجرای مجازات حد (شلاق) و درج سوء پیشینه کیفری جلوگیری کند.

وکیل شرب خمر و مجازات مصرف مشروبات الکلی 1401

وکیل شرب خمر ، [ مصرف و خرید و فروش مشروبات الکلی ] – امید شاه مرادی : خوردن مایعات سکرآور و در نتیجه آن مست شدن از جمله سوء رفتار هایی است که از دیرباز در جامعه وجود داشته است، دین اسلام هر گونه مستی را حرام اعلام کرده و مجازات نیز برای این عمل در نظر گرفته است, قانونگذار ایران نیز به تبعیت از شرع شرب خمر را یک جرم حدی دانسته و در نتیجه همان مجازاتی که شارع مقدس در صدر اسلام برای این عمل در نظر گرفته است. به عنوان ضمانت اجرای قانونی جرم شرب خمر تعیین نموده است . با توجه به اینکه در جرائم حدی عذر و تخفیف خاصی در نظر گرفته نشده. بنابراین سخت گیری در این دسته از جرائم بیشتر است. لذا ورود وکیل پایه یک دادگستری آگاه به قوانین در این نوع از پرونده ها ی کیفری ضروری به نظر می‌رسد .

رفتار مرتکب در جرم شرب خمر

مطابق ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی این جرم از طریق خوردن یا نوشیدن هر ماده سکر آور محقق می گردد. میزان یا خالص بودن آن اهمیتی نداشته و از بار مسئولیت مرتکب کم نمی کند . لکن آنچه مصرف می‌شود باید قابلیت مست کنندگی داشته باشد حتی در صورتی که شخص مذکور را مست نکرده باشد. به عبارت دیگر ملاک تشخیص مست کنندگی نوعی و عرفی است و نه شخصی .

بهترین وکیل جرم شرب خمر

 

نکته قابل توجه اینکه در ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصرف مشروبات الکلی جرم انگاری شده است و نه صرف مستی. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که چنانچه شخص را در حین ارتکاب شرب خمر یافته باشند. یا از طرق قانونی دیگر مانند اقرار و شهادت جرم وی ثابت مشمول مجازات مقرر در این ماده می گردد. در غیر این صورت مجازاتی برای مستی در نظر گرفته نشده است. لذا می توان نتیجه گرفت که صرف مستی بدون ارتکاب جرم دیگری مانند رانندگی در حال مستی و …. قابل مجازات نمی باشد .

میزان و کیفیت اجرای مجازات جرم شـرب خمـر

میزان مجازات شرب خمر برای مرتکبین مسلمان ۸۰ ضربه شلاق است. و برای غیرمسلمانان چنانچه تظاهر به شرب خمر نمایند به این مجازات محکوم می گردند. در خصوص کیفیت اجرای حد شرب خمر باید متذکر شد که هنگامی اجرا می گردد که مرتکب از حالت مستی بیرون آمده و هوشیار باشد. زیرا هدف از مجازات تنبیه وی به جهت جلوگیری از تکرار جرم است. و این مقصود در حالت مستی و عدم هوشیاری حاصل نمی گردد. از دیگر شرایط اجرای حد به این موضوع نیز اشاره می گردد. که مرد در حالی مجازات می شود که ایستاده باشد. و زن در حالت نشسته مجازات می گردد نکته مهم دیگر اینکه ضربات تازیانه نباید به سر و صورت و عورت وارد شود .

سقوط حد شرب خمر

وکیل شرب خمر : چنانچه مرتکب قبل از اثبات جرم توبه کرده باشد حد ساقط می گردد. ولی در صورتی که توبه بعد از اثبات جرم باشد باعث سقوط حد نمی گردد. لکن قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو مرتکب را بنماید .

دریافت مشاوره از وکیل شمر خمر

آنچه در این مقاله در خصوص جرم شرب خمر آورده شده است. بسیار مختصر بوده و ذکر تمام ابعاد این جرم از حوصله خواننده خارج خواهد بود. لذا پیشنهاد می گردد در صورت لزوم به قسمت های دیگر این وب سایت مراجعه نموده و اطلاعات بیشتری در زمینه شرب خمر کسب نمایید یا از طریق راه های ارتباطی موجود در این وب سایت با نگارنده این مطلب ارتباط حاصل نمایید .

وکیل تهدید + پیگیری تخصصی جرم تهدید (6 نکته حقوقی)

وکیل تهدید – وکیل متخصص جرم تهدید – امید شاه مرادی : قانونگذار در ماده 668 و 669 و همچنین 618 قانون مجازات اسلامی – بخش تعزیرات به تهدید اشاره نموده است . که مواد 668 و 669 تهدید عام محسوب شده و ماده 618 قانون مذکور تهدید خاص را بیان کرده است .

وکیل تهدید و زورگویی در تهران

معمولاً در هنگام دعوا و درگیری و همچنین بروز اختلافات شدید ، افراد علاوه بر توهین اقدام به تهدید یکدیگر می نمایند .

با عنایت به اینکه قاضی می تواند برای مرتکب جرم تهدید حبس را به عنوان مجازات تعیین نماید . می توان گفت این جرم در زمره جرائم حساس قرار می گیرد. و حضور وکیل متخصص جرم تهدید در این مورد ضروری به نظر می رسد . بنابراین برای جلوگیری از اتفاقات جبران ناپذیر پیشنهاد می گردد. از ابتدای امر موضوع را با وکیل متخصص جرم تهدید در میان گذاشته و از مشاوره حقوقی ایشان بهره مند گردید .

وکیل تهدید تهران

تهدید باید به سمع طرف مقابل برسد – صریح بودن تهدید

علاوه بر اینکه تهدید باید صریح و واضح باشد ، می بایست به گوش طرف مقابل یا تهدید شونده نیز برسد. و برای ایشان ناخوشایند و زیان بار باشد و به موجب ماده 669 قانون مجازات اسلامی – بخش تعزیرات تهدید به قتل ، ضررهای مالی و شرفی و یا به افشای سری نسبت به شخص یا بستگان ایشان باشد .

غیر قابل اغماض بودن تهدید از نظر عرف

تهدید با توجه به قضاوت عرف نباید قابل اغماض و کوچک باشد. چرا که چنانچه تهدید از نظر عرف کوچک و قابل چشم پوشی باشد ، جرم تهدید محقق نخواهد شد. همانند اینکه مغازه داری مشتری خود را تهدید به گران فروشی نماید .

تأثیر عملی شدن و اجرای تهدید

عملی کردن موضوع تهدید مانع از اعمال مجازات جرم تهدید است. و برخی از محاکم به دلیل اجرا شدن مورد تهدید به صورت ایراد صدمه بدنی و ایراد ضرب و جرح ، موضوع تهدید را منتفی دانسته اند .
مثال : چنانچه در یک نزاع شخصی طرف مقابل را تهدید به ایراد ضرب و جرح نماید و بلافاصله اقدام به ضرب و جرح عمدی طرف مقابل نماید . موضوع تهدید منتفی بوده و آن شخص تحت عنوان ایراد ضرب و جرح عمدی مجازات خواهد شد .

نکاتی در خصوص جرم تهدید

 1. چنانچه تهدید با اعمال خشونت آمیز برای بردن مال دیگری باشد و این امر نیز رخ دهد یعنی منتهی به بردن مال دیگری گردد. ممکن است تحت عنوان سرقت مقرون به آزار تحت رسیدگی قرار گیرد .
 2. چنانچه مرتکب یا تهدید کننده ، هیچ تقاضا و درخواستی در قبال انجام عمل یا عدم انجام عمل خود نداشته باشد. باز هم تهدید محقق شده است .
 3. جرم تهدید صرفاً علیه اشخاص حقیقی قابل ارتکاب است. چرا که در ماده 669 قانون مجازات اسلامی – بخش تعزیرات عباراتی همچون : دیگری ، بستگان و ضرر شرفی به کار رفته است . ( البته نظر مخالف نیز در این خصوص نیز وجود دارد که تهدید علیه اشخاص حقوقی را نیز قابل ارتکاب می دانند و مستند ایشان ماده 558 قانون تجارت است . )
 4. جرم تهدید موضوع ماده 669 قانون مجازات اسلامی – بخش تعزیرات نیاز به تحقق نتیجه ندارد . بنابراین تهدید از جمله جرائم مطلق بوده و صرف تهدید کافی است. و نیاز به تحقق نتیجه خاصی ندارد .
 5. در تحقق بزه تهدید عواملی مثل سن ، جنس ، موقعیت شغلی و سایر شرایط تهدید شونده نیز موثر است .
 6. اگر تهدید با چاقو یا هر نوع سلاح دیگری صورت گیرد. موضوع مشمول ماده 617 قانون مجازات اسلامی – بخش تعزیرات خواهد بود .

سوالات مهم

 • منظور از ضرر نفس در ماده 669 قانون مجازات اسلامی چیست ؟

منظور ضرری است که متوجه جسم تهدید شونده باشد .

 • منظور از ضرر شرفی در ماده 669 قانون مجازات اسلامی چیست ؟

منظور ، ترساندن تهدید شونده به امری است که با انجام آن به آبرو ، حیثیت و شرف آن شخص یا بستگانش لطمه و صدمه وارد شود. مثل تهدید به افشای سوء پیشینه آن شخص یا بستگانش

 • چنانچه شخصی دیگری را تهدید به انتشار حکم محکومیت ایشان نماید ، آیا رفتار او تهدید محسوب می گردد ؟

بله ، انتشار حکم محکومیت بدون مجوز قانونی و به قصد اضرار به محکوم علیه توسط دیگری تهدید محسوب شده. و از مصادیق ماده 669 قانون مجازات اسلامی است .

 • آیا جرم تهدید قابل گذشت است ؟

بله جرم تهدید قابل گذشت است . بنابراین تعقیب جزایی مرتکب منوط به شکایت شاکی است .

امید شاه مرادی – مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری

قرار ترک تعقیب + 5 نکته مهم حقوقی

قرار ترک تعقیب چیست ؟ یکی از اصطلاحاتی که در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزایی به آن پرداخته می شود قـرار تـرک تعقیـب است. اینکه قرار ترک تعقیب به چه معناست. و در چه شرایطی و چگونه صادر می شود و دارای چه نکاتی می باشد. مسائلی هستند که قصد داریم تا در این مقاله به بررسی آن ها بپردازیم . بنابراین با همراهی ما در این مقاله به پاسخ تمام این موارد خواهید رسید .

قرار ترک تعقیب به چه معناست؟

قرار ترک تعقیب به معنای متوقف ساختن عملیات تعقیب متهم و تحقیق کردن در خصوص جرم ارتکابی است، توافقاتی که در انتها منجر به درخواست صدور قـرار تـرک تعقـیب می شوند توسط شاکی و مشتکی عنه به عمل می آیند؛ در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قـرار ترک تـعقیب این چنین آمده است که:

در جرائمی که طبق قانون مجازات اسلامی به عنوان جرائم قابل گذشت شناخته می شوند. شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب دهد. دراین صورت دادستان باید مبادرت به صدور قـرار تـرک تعقـیب نماید چرا که پرونده.

قرار ترک تعقیب

همچنان در مرحله مقدماتی است و از دادسرا به دادگاه ارسال نشده است.

علت صدور قـرار تـرک تعقیـب چیست؟

ورود افراد به دادگاه و انجام بازجویی و رسیدگی به پرونده های کیفری سابقه مطلوبی برای افراد جامعه قلمداد نمی شود. به همین دلیل بسیاری از افراد که در قالب مشتکی عنه یا متهم راهی دادسرا می شوند و همه چیز را به ضرر خود می دانند. یا جرم ارتکابی به راحتی قابل اثبات است. سعی می کنند در محیطی خارج از دادگاه با شاکی سازش کرده. و موجبات رضایت او را فراهم کنند. بدین صورت که وعده جبران خسارت یا بازگشت وضع به حال سابق یا جبران صدمات روحی و معنوی و امثال آن ها را به شاکی می دهند. مشروط بر اینکه شاکی هم از شکایت خود صرف نظر کند.

قرار ترک تعقیب با گذشت شاکی خصوصی متفاوت است

نکته بسیار مهمی که در خصوص این مقوله مطرح می گردد. این است که قـرار تـرک تعـقیب با گذشت کردن از متهم متفاوت است. فردی که از یک فرد دیگر در قالب اتهامات کیفری شکایت می کند در صورت گذشت کردن دیگر نمی تواند پرونده را بار دیگر به جریان بیاندازد اما قرار منع تعقیب این اجازه را به فرد می دهد. تا یک سال پس از صدور این قرار و برای یک بار، بار دیگر پرونده را به جریان انداخته و رسیدگی به موضوع شکایت را از سر بگیرد. در واقع شاکی به متهم این فرصت را می دهد تا به دنبال جبران کردن ماوقع باشد. و اگر جبران صورت نگیرد می تواند شکایت نامه خود را مجدداً به جریان بیاندازد.

صدور قرار ترک تعقیب مربوط به مرحله مقدماتی است

مرحله مقدماتی رسیدگی به پرونده های کیفری مربوط به زمانیست که پرونده هنوز به دادگاه ارسال نشده است. در واقع دادسرا همچنان در حال تکمیل پرونده است و سعی می کند. تا اطلاعات لازم و کافی را درون آن بگنجاند. اگر پرونده از حیطه وظایف دادسرا خارج و به دادگاه ارسال گردید. دیگر امکان درخواست ترک تعقیب از جانب شاکی وجود ندارد. بنابراین صدور این قرار در حیطه وظایف دادستان است نه قاضی رسیدگی به پرونده در دادگاه کیفری صلاحیتدار!

البته در خصوص پرونده هایی که بدون ارجاع به دادسرا مستقیماً در دادگاه مطرح می شوند در برخی از موارد قاضی دادگاه می تواند مبادرت به صدور قرار ترک تعقیب نماید. در این شرایط نیز قـرار تـرک تعـقیب شامل شرایط و نکاتی می شود. بنابراین قابل اعتراض نیست. و شاکی می تواند تا یک سال از صدور قرار و برای یک بار نسبت به طرح دوباره شکایت خود اقدام نماید.

نکاتی که باید در خصوص قـرار تـرک تعقـیب بدانید

 1. قرار ترک تعقیب قابل اعتراض نیست. در واقع زمانیکه دادستان مبادرت به صدور قرار ترک تعقیب می کند دیگر هیچ کدام از طرفین پرونده اعم از شاکی و مشتکی عنه حق اعتراض به این قرار را ندارند و باید اجرایی گردد.
 2. با صدور این قرار اگر متهم در بازداشت باشد آزاد می شود و اگر وثیقه گذاشته باشد از آن رفع اثر می گردد.
 3. اگر در راستای تأمین خواسته از متهم مالی توقیف شده باشد دستور رفع توقیف از آن مال صادر می گردد.
 4. قرار ترک تعقیب موجب قطع شدن مرور زمان نمی شود بنابراین باید به این نکته توجه داشته باشید که در صورت درخواست ترک تعقیب پرونده مورد نظر دچار مرور زمان نشود.
 5. بهتر است پیش از پذیرش ادعاهای متهم و درخواست قرار ترک تعقیب با یک مشاور حقوقی یا وکیل حرفه ای مشورت کنید.

 

اثبات جنایت عمدی چگونه صورت می گیرد ؟

شرایط و نحوه اثبات جنایت عمدی : اثبات جنایت یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوق جزاست. چرا که در صورت تایید همه روش های اثبات جنایت باز هم تا حدی شک و شبهه در خصوص صحت یا عدم صحت ادله وجود دارد. از طرف دیگر مجازات های تعیین شده برای این گروه از جرائم به شدت سنگین است. و همین مسئله باعث می شود. تا ماهها و حتی سال ها تحقیق لازم باشد تا به اثبات جنایت عمدی منجر گردد. هرچند چالش های موجود در خصوص اثبات جنایت عمد و غیرعمد بسیار زیاد و دست و پاگیر هستند. با این حال روش های اثبات آن محدود به مواردی است که در ادامه بیان می کنیم.

اقرار ؛ اولین و بهترین شیوه اثبات جنایت است

وکیل کیفری : به جرات می توان گفت که اقرار بهترین شیوه اثبات جنایت است . ( از اقرار تحت عنوان شاه دلیل نیز نام برده می شود ) در همه شیوه ها و ادله اثبات جنایت میزان شک و شبهه قاضی نسبت به صحت رای صادر شده بسیار زیاد است. اما میزان شک و شبهه دستگاه قضا برای جرائمی که از طریق اقرار اثبات می شوند بسیار محدود و در حد صفر می باشد. اقرار به معنای بیان حقیقتی است که به نوعی برخلاف مصلحت اقرار کننده می باشد. ( اخبار به حقی به نفع دیگری و به ضرر اقرار کننده یا مقر ) بنابراین اگر اطلاعاتی که فرد در اختیار قاضی یا بازپرس پرونده قرار می دهد. برخلاف مصالح شخص نباشد نمی توان آن را اقرار نامید.

اثبات جنایت عمدی

شهادت یا بینه

افرادی که در صحنه وقوع جرم حضور داشته اند می توانند آنچه را که عیناً دیده اند در قالب شهادت بیان کنند؛ افرادی که شهادت می دهند نباید در گفته ها و بیانات خود دارای نفع شخصی باشند. به همین علت در اغلب موارد شهادت دوستان و آشنایان به نفع یکی از طرفین دعوی قابل استماع نمی باشد. هرچند در برخی از مواقع که هیچ فرد دیگری در صحنه جرم حاضر نبوده است. دادگاه اظهارات همان شخص را ضمیمه پرونده می کند. البته از این اظهارات صرفاً برای پی بردن به حقیقت استفاده می نماید. و کمتر انتظار می رود این اظهارات را در قالب شهادت که منجر به صدور حکم می شود بپذیرد.

قسامه یا سوگند

زمانیکه هیچ راه حل منطقی و عقلایی برای اثبات یک جرم (جنایت) باقی نمی ماند قاضی از طریق قسامه و رعایت کیفیت آن سعی می کند. پرونده را به یک سمت منطقی سوق دهد تا بتواند حکم مورد نظر را صادر نماید. اگر فردی برای اثبات ادعای خود هیچ دلیل و مدرکی نداشته باشد. و نتواند با استفاده از ادله فوق یعنی اقرار و شهادت، عدم مجرم بودن خود و مجرم بودن دیگری را اثبات کند می تواند با سوگند خود را از وضعیت موجود رها کند.

علم قاضی

برخلاف تصور عامه اجتماع علم قاضی از مهمترین روش های اثبات جنایت است. علم قاضی محصور بودن روش های اثبات جرم را در هم شکسته و در واقع آن را نامحدود می سازد, قاضی می تواند از همه اوضاع و احوالی که ایجاد شده است؛ اعم از اوضاع و احوال صحنه جرم، بعد از آن، رفتارهای مشاهده شده در جلسات دادگاه و حتی بازداشتگاه برای اثبات یک امر استفاده نماید. در واقع همه اسناد و مدارکی که قاضی برای اثبات جرم از آن ها استفاده می کند در مجموعه علم قاضی قرار دارند.

لوث شدن به چه معناست؟

در امر قضا و قضاوت یک مقوله مهم با عنوان “لوث شدن” وجود دارد. این مقوله همان مبحث سخت و سنگینی است که در نتیجه چالش برانگیز بودن امر قضاوت ایجاد می شود. بدین صورت که اگر همه شواهد و قرائن علیه یک فرد باشند. اما فقط یک نقطه مبهم در این زمینه وجود داشته باشد. و تنها یک درصد احتمال عدم اتهام را از روی متهم بردارد. باعث لوث شدن پرونده می شود.

در این شرایط صدور حکم ممکن است با خطا همراه باشد و از آن جا که اصل بر بی گناه بودن متهم است. مگر اینکه اتهام او به صورت قطع بر یقین اثبات گردد دیگر قاضی اجازه صدور حکم را نخواهد داشت. اصولاً استفاده از قسامه نیز به عنوان یکی از مهمترین روش های اثبات یا نفی جنایت به همین علت صورت می گیرد. لوث شدن پرونده ها از مهمترین راه های دفاعی از کسانی است که توانایی دفاع از خود جهت تبرئه شدن را ندارند. بهتر است پیش از حضور در دادگاه و پاسخ دهی به سوالات مقام قضایی با یک وکیل کیفری در این زمینه مشورت کنید.

وکیل مزاحمت تلفنی + پیگیری پرونده 1401

وکیل مزاحمت تلفنی : با توجه به شیوع و گسترش دستگاه های مخابراتی ، از جمله تلفن‌ همراه قانونگذار در سال ۱۳۷۵ ایجاد مزاحمت به وسیله این دستگاه ها را در قالب ماده ۶۴۱ بخش تعزیرات قانون مذکور ، جرم انگاری نموده است .لازم به ذکر است امروزه با توجه به ایجاد و گسترش فضای مجازی ، ایجاد مزاحمت از این طریق نیز شایع شده است . حضور وکیل متخصص کیفری اشخاص را در رسیدن به حقوق تضییع شده خویش کمک شایانی می نماید .

منظور از مزاحمت چیست

ماده ۶۴۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی علاوه بر تلفن های ثابت و همراه ، شامل دستگاه نمابر (فاکس) ، تلکس ، پی جو (پیجر) ، بی سیم و رایانه متّصل به اینترنت نیز می گردد .

منظور از مزاحمت با توجه به توضیح فوق می تواند شامل تماس گرفتن و ایجاد مزاحمت از این طریق باشد. هم می تواند ازطریق

ارسال فاکس ، تلکس ، نامه الکترونیکی (ایمیل) ، پیامک و حتی گذاشتن پیام روی دستگاه پیام گیر تلفن دیگری ، صورت گیرد .
این نکته قابل ذکر است که ایجاد مزاحمت تلفنی موضوع ماده فوق الذکر حتی با صرف تماس گرفتن و سکوت کردن به خصوص اگر در ساعاتی مانند نیمه های شب باشد. جرم محقق گردیده و مرتکب قابل تعقیب در مراجع صالح می باشد .

وکیل مزاحمت تلفنی

عمدی بودن جرم مزاحمت تلفنی

منظور از عمدی بودن جرم مزاحمت تلفنی آن است که مرتکب عالماً و عامداً بخواهد که ایجاد مزاحمت برای مجنی علیه نماید. به عبارت دگیر چنانچه شخصی به تصور اینکه شماره تماسی متعلق به یک‌ اداره دولتی است که آن شخص از اداره مذکور با آن اداره با مشکل و اختلاف مواجه شده است ، می باشد . تماس گرفته وروی دستگاه پیام گیر ، پیام های انتقاد آمیزی بگذارد. لیکن در واقع شماره ای که مرتکب تماس گرفته متعلق به منزل مسکونی شخصی باشد ، جرم مذکور محقق نگردیده است. چرا که مرتکب قصد ارتکاب جرم در مورد آن شخص را نداشته است .

مجازات جرم مزاحمت تلفنی

برای میزان مجازات این جرم‌ بایستی ماده ۶۴۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی بررسی گردد. همچنین تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۶۴ مورد توجه قرار گیرد. که در ذیل به اختصار توضیحاتی در هر دو مورد آورده شده است .

ماده ۶۴۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی :

که طبق ماده اخیر الذکر مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم می گردد . نکات قابل ذکر در این ماده عبارت است از :

 1. جرم مذکور مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ، جرم تعزیری درجه ۷ محسوب می گردد

 2. رسیدگی به این جرم مستقیماً و بدون نیاز به صدور کیفر خواست در دادگاه صالح مطرح می گردد.

 3. مطابق ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی مرتکبین جرائم تعزیری درجه ۷ مشمول مجازات جایگزین حبس می گردند مگر شرایط ماده مذکور را نداشته باشند .

بنابراین قاضی محترم دادگاه چنانچه مرتکب فاقد سوابق مذکور در ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی نباشد موظف است مرتکب را به مجازات جایگزین حبس محکوم نماید .

تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران :

مطابق این ماده خط تلفن شخص مزاحم برای بار اول به مدت یک هفته ، برای مرتبه دوم به مدت سه ماه و در صورت تکرار برای بار سوم به طور دائم قطع می گردد .

لازم است متذکر شویم که چنانچه مزاحمت توام با ارتکاب جرائم دیگری از جمله توهین باشد. به پرونده در قالب تعدد معنوی رسیدگی می گردد .

محل وقوع جرم‌ مزاحمت تلفنی

از آنجا که محل وقوع جرم موثر در دادگاه صالح می باشد ، تعیین محل وقوع جرم دارای اهمیت بسزایی است . طبق رای وحدت رویه شماره ۷۲۱ دیوان عالی کشور محل وقوع بزه مزاحمت تلفنی ، محل وقوع نتیجه ( مزاحمت ) می باشد ، به عنوان مثال چنانچه مرتکب در تهران زندگی نماید لیکن مجنی علیه در اصفهان ساکن باشد ، محل وقوع جرم اصفهان می باشد .

در پایان پیشنهاد می گردد جهت کسب اطلاعات بیشتر با نگارنده این مطلب امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت تماس حاصل نمایید .

نکاتی در خصوص جرم مزاحمت تلفنی

 1. به عقیده برخی از حقوقدانان چنانچه مزاحمت همراه با ارتکاب جرایم دیگری همچون توهین باشد . مقررات تعدد معنوی مجری خواهد بود . با این وجود در برخی از آراء محاکم این امر از مصادیق تعدد مادی دانسته شده است .
 2. تحقق مزاحمت الزاماً منوط به گفتن سخنی نیست . بلکه صرف تماس و قطع کردن و یا تماس و سکوت به خصوص در ساعات نامتعارف همانند نیمه شب می تواند موجب تحقق جرم مزاحمت تلفنی گردد .
 3. در ماده 641 قانون مجازات اسلامی موضوع مزاحمت اشخاص حقیقی است. و علی الاصول ایجاد مزاحمت نسبت به اشخاص حقوقی قابل تصور نیست . البته چنانچه شخصی با اورژانس ، آتش نشانی و … تماس گرفته و با دادن اطلاعات نا درست و غلط موجب اختلال در آن نهادها گردد. قابل تعقیب در مراجع قانونی صالح خواهد بود .