وکیل کاهش سن  : در این مطلب که توسط امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تنظیم شده به شما کمک می کند تا در زمینه تغییر سن خود در شناسنامه اطلاعات کافی بدست آورید .

لیکن قبل از ورود به این بحث لازم است با مفاهیمی در این زمینه آشنا شوید که ذیلاً به طور مختصر این موارد به استحضار می رسد :

احوال شخصیه یا مشخصات سجلی چیست و در کجا ثبت می شود ؟

مشخصاتی از جمله نام ، نام خانوادگی ، تاریخ تولد ، نام پدر ، نام مادر ، محل تولد ، نام همسر یا همسران تاریخ وقوع نکاح ، در صورت طلاق تاریخ آن و مشخصات فرزنداندر صورت وجود که در اداره ثبت احوال ثبت می شود و رونوشت از آن در قالب شناسنامه و کارت ملی نزد فرد باقی می ماند .

وکیل کاهش سن و تغییر سن شناسنامه

در این رونوشتی که تحت عنوان شناسنامه و کارت ملی در دست شخص است آخرین وقایع معتبر ثبت می شود ؛ بنابراین چنانچه شناسنامه عوض شود اگر ازدواج و طلاق جدیدی صورت گرفته باشد ازدواج و طلاق پیشین دیگر در شناسنامه جدید نوشته نمی شود در حالی که در اسناد اصلی که در نزد اداره ثبت احوال حفظ و نگهداری می‌شود همه وقایع ثبت و نگهداری مشود (مستنبط از ماده ۳۳ قانون ثبت احوال)

به طور کلی در شناسنامه المثنی فقط آخرین طلاق که به قوت خود باقیست درج می شود .

تغییر در اسناد سجلی

همان طور که فوقاً ذکر شد با توجه به قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی امکان تغییر در این اسناد بسیار محدود و استثنایی است که نیاز به حضور و همراهی وکیل تغییر سن دارد برای تغییر سن شناسنامه به کمتر و یا بیشتر از سن درج شده ، مدعی تغییر سن باید دلایل کافی داشته باشد برای مثال بتواند ثابت نماید که شناسنامه منسوب به وی در اصل شناسنامه برادر و خواهرش است که قبل از به دنیا آمده و فوت شده است ، و پدر یا مادر آنها از شناسنامه آنها برای ایشان استفاده نموده اند و در واقع شناسنامه جدید دریافت ننموده اند .

اثبات این امر و همچنین دلایل دیگر نیاز به اشراف کامل به روند قانونی آن دارد و شما می توانید با همراهی وکیل تغییر سن احتمال پیروزی و رسیدن به این مهم را افزایش دهید .

مرجع صالح به رسیدگی تغییر سن

لازم به ذکر است که مرجع صالح برای رسیدگی به تغییر سن شناسنامه با توجه به تفاوت سن شناسنامه و سن واقعی فرد متفاوت است .

الف : کاهش سن کمتر از 5 سال

تغییر سند در صورتی که کمتر از ۵ سال باشد در صلاحیت دادگاه حقوقی محل سکونت به طرفیت اداره ثبت احوال می باشد و قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است .

در این مرحله قاضی ممکن است برای اثبات سن واقعی متقاضی را به پزشکی قانونی ارجاع دهد .

ب : کاهش سن بیشتر از ۵ سال

در این حالت باید به فرمانداری شهرستان محل صدور شناسنامه رجوع شود پرونده در کمیسیون تشخیص سن که مرکب از فرماندار یا بخشدار ، رئیس اداره ثبت احوال محل ، پزشک منتخب و مدیرعامل سازمان بهداری استان است مطرح و بررسی می‌شود .

سوال : آیا رای کمیسون قابل اعتراض است و در صورت مثبت بودن پاسخ مرجع اعتراض به این تصمیم و رای کجاست ؟
بله رای کمیسیون قابل اعتراض بوده و مرجع رسیدگی کننده دیوان عدالت اداری می باشد .

تخصصی بودن موضوع کاهش و تغییر سن

با توجه به مطالب مذکور متوجه شدیم که رسیدگی و روند قانونی تغییر سن شناسنامه یک روند بسیار تخصصی است بر این بنیاد فقط وکیلی می تواند این راه را به درستی طی نماید که دارای تبحر و تجربه کافی در این زمینه باشد .

چنانچه متقاضی کاهش سن یا هرگونه تغییر در شناسنامه خود می باشید می توانید با وکیل متخصص یا وکیل کاهش سن مشورت نموده و از ایشان مشاوره حقوقی لازم در این زمینه را دریافت نمایید .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

حق الوکاله وکیل در تغییر سن شناسنامه چقدر است ؟

بستگی به نوع تغییر و تعداد سال متفاوت است‌ .

مدت زمان لازم تا رسیدن به نتیجه چه مدتی است ؟

مدت زمان رسیدگی وابسته به مقام رسیدگی کننده است .

آیا با اقدام قانونی صد در صد سن کاهش داده می شود ؟

در همه مواقع به این شکل نیست