بهترین وکیل تجدید نظر در امور حقوقی : در این مطلب که توسط امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری تنظیم و ارائه می‌شود به شرح و بررسی یکی از موضوعات مهم یعنی تجدید نظرخواهی می پردازیم .

هر چند برابر ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر قطعیت آراست اما در غالب موارد آرای دادگاه‌های بدوی قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد با توجه به اینکه آرای دادگاه های تجدید نظر قطعی و لازم الاجراست و جز در موارد استثنایی ( از طریق اعاده دادرسی و فرجام خواهی ) غیر قابل تغییر است ضرورت وجود وکیل متخصص در این امر یعنی وکیل تجدید نظر حقوقی بیش از پیش احساس می شود .

وکیل تجدید نظر حقوقی

پرونده و آرای قابل تجدید نظر

  • دعاوی مالی با خواسته یا بهای بیش از سیصد هزار تومان ؛ لازم به ذکر است دعوایی مالی محسوب می شود که خواسته ما در آن دعوا مال باشد و به طور مستقیم واجد آثار مالی باشد لازم به ذکر است در صورتی که حکم بر بی حقی صادر شود یا محکوم به کمتر از سیصد هزار تومان باشد باز هم دعوا قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی است .
  • کلیه دعاوی غیر مالی ؛ با این توضیح که تفاوتی میان دعوای غیر مالی ذاتی و اعتباری نیست .
  • در دادگاه حقوقی اگر در یک دادخواست چند خواسته درج شده باشد هر کدام به تنهایی باید قابل تجدید نظر باشند وگرنه در آن بخش که قابل تجدیدنظر نیست نیز رای قطعی است .
  • در دادگاه جزایی که به تبع رسیدگی به امری کیفری به دادخواست شاکی مبنی بر ضرر و زیان ناشی از جرم رسیدگی می‌کند رسیدگی و اقدام به صدور رای به صورت توأمان می‌شود اگر یکی از جنبه های مزبور چه کیفری چه حقوقی قابل تجدید نظر باشد جنبه دیگر را نیز به تبع آن قابل تجدیدنظر میداند ( مستفاد از ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری)
  • کلیه آرا صادره از شورای حل اختلاف

آراء قطعی و غیر قابل اعتراض

  • آرا مستند به اقرار در دادگاه
  • آرایی که مستند آن رای نظر یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به صورت کتبی رای ایشان را قاطع دعوا خود دانستند .
  • طرفین به صورت کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را سلب و ساقط نمایند .

مهلت و هزینه تجدیدنظرخواهی

مهلت تجدید نظر خواهی برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و نسبت به اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رای خواهد بود .

هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی دعاوی مالی چهار و نیم درصد محکوم به می باشد و در دعاوی غیرمالی بسته به نوع دعوا از ۴۰ هزار تومان تا ۱۸۰ هزار تومان می باشد .

اهمیت استفاده از وکیل تجدید نظر

باتوجه به اینکه اکثر افراد ، اطلاعات جامع و کامل در زمینه مسائل حقوقی ندارند و با در نظر گرفتن اهمیت مرحله تجدید نظرخواهی که به نوعی آخرین مرحله دادرسی به شمار می رود شایسته است کلیه اقدامات قضایی اعم از تقدیم دادخواست تجدید نظر ، نگارش لایحه ، شرکت در جلسه رسیدگی و … توسط وکیل تجدید نظر صورت گیرد .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

حق الوکاله وکیل در تجدید نظر چقدر است ؟

بسته به نوع پرونده متفاوت است .

مدت زمان رسیدگی تا صدور رای تجدید نظر چقدر است ؟

با توجه به شعبه رسیدگی کننده و موضوع پرونده متفاوت است .

مرجع صالح برای رسیدگی در تجدید نظر کجاست ؟

دادگاه تجدید نظر استان