نوشته‌ها

وکیل نزاع دسته جمعی

وکیل نزاع دسته جمعی : نزاع دسته جمعی به علل مختلف مابین اشخاص رخ می دهد ، برای پیشگیری از این اتفاق قانونگذار ایران در ماده ۶۱۵ قانون مجارات اسلامی بخش تعزیرات قائل به تشدید مجازات شده است ، با توضیحات ذیل این مطلب مشخص می گردد رسیدگی به پرونده های مربوط به نزاع دسته جمعی ، یک رسیدگی تخصصی بوده که نیاز به حضور وکیل کیفری در پرونده های این چنینی دارد .

تعداد اشخاص لازم برای تحقق جرم نزاع دسته جمعی

حضورحداقل سه نفر در نزاع شرط است تا بتوان عنوان دسته جمعی بودن را به نزاع ملحق دانست ،ضمن اینکه نیازی نیست اشخاص از قبل برای وقوع نزاع تبانی نمایند ، برخورداری یکی از اشخاص شرکت کننده در نزاع از عوامل موجهه جرم ( مثل دفاع مشروع ) مانع از مجازات سایر شرکت کنندگان نخواهد بود ، لیکن در صورتی که یکی از اشخاص به علت عوامل موجه جرم قابل تعقیب نباشد از تعداد کل شرکت کنندگان کسر خواهد شد ؛ لازم به ذکر است در این حالت اگر تعداد شرکت کنندگان از حد نصاب ( ۳ نفر ) کمتر شود عنوان نزاع دسته جمعی صدق پیدا نخواهد کرد .

لزوم درگیری از سوی دو طرف منازعه

درصورتیکه چند نفر ، یک یا چند نفر دیگر را مورد ضرب و جرح قرار دهند و مضروبان منفعل باشند و عکس العملی نشان ندهند یا صرفاً دفاع نمایند بزه نزاع دسته جمعی رخ نداده است ( مستفاد از رای وحدت رویه شماره ۵۴۹ دیوان عالی کشور )

صرف حضور در نزاع دسته جمعی شرط تحقق وقوع جرم

مجازات های مندرج در ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات شامل تمامی اشخاص حاضر در نزاع می باشند حتی در صورتی که ضارب یا قاتل شناخته شوند ، بنابراین برای شمول مجازات ماده مذکور نیازی نیست شرکت کننده در نزاع شخصاً و حتماً ضرب و جرحی وارد نماید ، بلکه صرف شرکت در نزاع منجر به استحقاق شخص به مجازات پیش بینی شده می شود .

وکیل نزاع دسته جمعی

برهم خوردن نظم عمومی در نتیجه وقوع جرم

بدین معنا که رفتار مرتکبان می بایستی علنی باشد تا عمل ارتکابی به این عنوان شناخته شود ، لذا چنانچه درمکان خصوصی مثل منزل شخصی نزاعی رخ دهد هر چند که از نظر تعداد شامل شرایط نزاع دسته جمعی باشد ، اما مشمول این عنوان نخواهد شد ؛ بنابراین نزاع دسته جمعی عملی است که قدرت برهم زدن نظم عمومی را دارد اگرچه در عمل منجر به آن نشود ( مستفاد از ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات )

نحوه پرداخت دیه توسط شرکت کنندگان

چنانچه ضاربان و میزان جرح وارد شده توسط آنان مشخص باشد ، هرکس به اندازه جرحی که وارد نموده مسئول پرداخت دیه خواهد بود ، در غیر این صورت و زمانی که ضارب مشخص نشود ، پرداخت دیه به صورت مساوی بین شرکت کنندگان تقسیم می شود .

شناخته شدن قاتل عمد در نزاع دسته جمعی

چنانچه در نزاع دسته جمعی یکی از اشخاص حاضر در منازعه مرتکب قتل عمدی گردد تنها مجازات قتل عمدی در مورد وی قابل اجرا می باشد .

در پایان با توجه به حساسیت موضوع پیشنهاد می گردد از ابتدای امر با حضور وکیل نزاع دسته جمعی طرح شکایت یا دفاع نمایید ، بر این بنیاد شما می توانید از طریق ارتباط با نگارنده این مطلب ( امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ) از راهنمایی لازم برخوردار گردید .