نوشته‌ها

بخشش مهريه و امكان رجوع از آن

بخشش مهريه و امكان رجوع از آن : بخشش مهريه و امكان رجوع از آن : در مواردى پيش آمده كه زوجه مهريه خود را در قالب یک سند رسمی و حتی یک دستنویس عادی به همسر خود می بخشد و پس از بذل و بخشیدن مهریه پشیمان می شود سوال اینجاست که در صورت پشیمانی زن آیا رجوع از بذل مهریه امکان پذیر است یا خیر ؟

 

بخشش مهريه و امكان رجوع از آن

در پاسخ به سوالِ بخشش مهريه و امكان رجوع از آن بايد قائل به تفكيك شد و براى مهر از نوع عين معين و مهر از نوع كلى فى ذمه پاسخ های متفاوتی داد .

امروزه معمولاً مهريه را در قالب تعدادى سكه و يا مبلغى وجه قرار مي دهند و البته گاهى هم مهريه در قالب عين معين مانند يك اتومبيل ، يك آپارتمان و امثال اين ها تعیین می گردد .
اگر مهريه به صورت تعدادى سكه يا مبلغ معينى پول باشد و هنوز مهریه زوجه پرداخت نشده باشد ، بخشش مهريه در قالب ابراء صورت مي گيرد و با ابراء دين ، ذمه زوج برى مي شود و مانند آن است كه زوجه مهريه خود را گرفته است . بنابراين رجوع از آن امكانپذير نيست .

بخشش مهريه و امكان رجوع از آن :

اگر زوج مهر را در مقام اداء دين به زوجه بدهد و پس از آن زوجه مهر را به زوج ببخشد ، در اينجا مهر از حالت كلى خارج شده و وجود خارجى پيدا مي كند بنابراين بخشش مهر با تحقق ديگر اركان هبه از جمله قبض و اقباص در قالب عقد هبه صورت مي گيرد و در اين صورت رجوع از آنچه كه زوجه بخشيده امكانپذير است .

بخشش مهريه و امكان رجوع از آن :

اگر مهريه به صورت عين معين باشد مانند يك ملك يا يك قطعه زمين يا يك اتومبيل و امثال اينها و پس از آنكه به ملكيت زن در آمد و زوجه آن را با وجود ساير شرايطِ تحقق هبه ( قبض و اقباص ) به زوج ببخشد ، باز هم رجوع امكانپذير است .

البته بايد اذعان داشت كه بعضي از حقوقدانان بخشش مهريه را در هر صورت در قالب هبه مي دانند ولو اينكه مهريه به زن تسليم نشده باشد و همچنان بر ذمه زوج باقى باشد و بر اين نظرند كه هبه بخشش مال اعم از دين يا عين مي باشد .

در پاسخ بايد اين چنين گفت كه حتى اگر بخشش مهريه اى كه به صورت دين بر ذمه زوج مى باشد را در قالب عقد هبه بدانيم ، باز هم با بخشش مهريه مالكيت ما فى ذمه براى زوج به وجود مى آيد و طبق ماده ٨٠٦ قانون مدنى هر گاه داين طلب خود را به مديون ببخشد حق رجوع ندارد .

چنان چه زوجه مهریه خود را در مقابل طلاق ببخشد ، مستنبط از ماده 1145 قانون مدنی ، حق رجوع به آن چه که بخشیده را دارد مگر آن که در حین طلاق یا به موجب عقد جداگانه ای حق رجوع را از خود سلب کرده باشد .

 

جهت کسب اطلاع بیشتر و بهره مندی از خدمات مشاوره ای ، با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759