نوشته‌ها

اثبات مالکیت ملک بدون سند

اثبات مالکیت ملک بدون سند : اگر ملکی در اداره ثبت اسناد و املاک به صورت رسمی ثبت نشده باشد ، به طور طبیعی سند رسمی نیز ندارد . حال اگر در مورد مالکیت اینگونه املاک ، اختلافی به وجود آید و خریدار یا شخص دیگری که به هر نحوی ملک را تملک کرده ، بخواهد مالکیت خود را اثبات کند ، لازم است ، دعوایی به خواسته ی اثبات مالکیت در دادگاه مطرح کند و دادگاه با توجه به دلایل و مستندات خواهان ، نظیر تصرف ملک ، مبایعه نامه عادی و شهود در صورتی که مالکیت خواهان را احراز کند ، حکم به اثبات مالکیت وی را صادر می کند .

اثبات مالکیت ملک بدون سند :

حکم اثبات مالکیت ، اعلامی است ؛ به عبارت بهتر حکم اثبات مالکیت ، نیاز به صدور اجراییه با کمک وکیل ملکی ندارد و پس از قطعیت حکم ، محکوم له مالک رسمی ملک بوده و می تواند از مزایای رأی استفاده کند .

آیا می توان نسبت به املاک ثبت شده دعوی اثبات مالکیت طرح نمود ؟

خواسته اثبات مالکیت نسبت به املاک ثبت شده قابل استماع نیست ؛ چرا که طرح دعوای اثبات مالکیت ، نسبت به ملکی که سند رسمی دارد ، بر خلاف قانون ثبت بوده و محاکم در این خصوص قرار عدم استماع دعوی صادر می کنند ؛ بنابراین دعوی اثبات مالکیت زمانی مطرح می شود ، که ملک مورد نظر به ثبت نرسیده باشد و مالک بخواهد به مالکیت خود رسمیت ببخشد .

اثبات مالکیت ملک بدون سند

چگونه می توان مالکیت را اثبات نمود ؟

برای اثبات مالکیت ، الزامی به وجود مبایعه نامه و قرارداد نیست ؛ بلکه ممکن است به اشکال مختلف ، ملک منتقل شده باشد . مثلاً ممکن است ملک از طریق ارث به مالک منتقل شده باشد ؛ بنابراین مالکیت از طریق دیگری مانند تصرف در ملک یا شهادت شهود نیز قابل اثبات است .

دعوای اثبات مالکیت همراه با خلع ید:

در مورد ملک ثبت نشده ای که در تصرف شخص دیگری است ، مدعی دعوی اثبات مالکیت می تواند ، دعوای اثبات مالکیت و خلع ید را به صورت هم زمان مطرح کند .

برای کسب اطلاع بیشتر قبل از اقدام به طرح دادخواست و همچنین دفاع در دعوای اثبات مالکیت با مشاوره متخصص در این امر تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس :09123939759