وکیل الزام به فک رهن (3 حالت ممکن)

الزام به فک رهن با وکیل پایه یک دادگستری – امید شاه مرادی : ممکن است شخصی ملک خود را بابت بدهی و یا وامی که از بانک یا سایر اشخاص دریافت کرده است ، در رهن قرار داده باشد .

الزام به فک رهن :

 1. در مواردی که شخص وام گیرنده که اصطلاحاً به وی راهن گفت می شود. تمامی اقساط و بدهی خود را می پردازد. اما طلبکار  (بانک یا هر شخص دیگر ) ملک را فک رهن نمی کند. صاحب ملک می تواند ، دادخواست الزام به فک رهن طرح کند .
 2. حالت دیگر زمانی است که مالک ، ملک در رهن خود را با مبایعه نامه عادی به دیگری منتقل می کند. و متعهد می شود که تا زمان تنظیم سند رسمی ، ملک را از رهن خارج کند. ولی در موعد مقرر ، موفق به این کار نمی شود. در این مورد ، خریدار که از خارج نشدن ملک از رهن ، زیان میبیند می تواند طی دعوای الـزام به فک رهن برای احقاق حق خود اقدام کند .
 3. حالت سوم زمانی است که بر اساس یک قرارداد مشارکت در ساخت ، ملک در رهن بانک برده شده و سازنده متعهد شده باشد که نسبت به فک رهن ملک اقدام کند. در چنین مواردی نیز مالک و یا هر ذینفع دیگری می تواند با کمک وکیل ملکی علیه سازنده ، دادخواست الزام به فک رهن تقدیم کند .

الزام به فک رهن

طرفین دعوی :

در دعوای الزام به فک رهن خواهان شخصی است که خواستار فک رهن می باشد. خوانده عبارت از شخصی که قانوناً و یا بر اساس یک قرارداد ، متعهد به فک رهن شده است و نیز مالک رسمی ملک می باشد. اگر تعهد فک رهن بر عهده شخصی غیر از بانک مرتهن باشد .

اکثر محاکم معتقدند که نیازی به نام بردن از بانک به عنوان یکی از خواندگان نیست. و دادخواست صرفاً به طرفیت متعهد و مالک باید طرح شود. اما برخی مخالف با این نظر هستند و معتقدند باید نام مرتهن نیز به عنوان یکی از خواندگان مطرح شود .

 

نحوه اجرای رأی :

در صورتی که محکوم علیه ظرف ده روز پس از ابلاغ اجراییه از اجرای حکم خودداری کند . مطابق با ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی محکوم له می تواند از دادگاه ، توقیف اموال محکوم علیه و فروش آن اموال را تقاضا کند و از محل فروش اموال محکوم علیه ، فک رهن انجام می شود .

در صورتی که محکوم علیه اموالی نداشته باشد. محکوم له خود می تواند ، اقدام به پرداخت بدهی محکوم علیه به طلبکار به فک رهن کند و سپس بدون آنکه نیاز به حکم جدیدی از دادگاه باشد. از طریق اجرای احکام مدنی نسبت به توقیف اموال محکوم علیه و یا جلب وی جهت پرداخت مبالغ واریز شده ، بابت فک رهن اقدام کند. اگر محکوم له نزد خود مبلغی به عنوان ثمن داشته باشد که متعلق به محکوم علیه است. می تواند بدون نیاز به حکم جدید از مبلغ مذکور کسر کرده و هزینه های فک رهن را پرداخت کند .

 

مشاوره با ما :

برای کسب اطلاع بیشتر قبل از اقدام به طرح دادخواست و همچنین دفاع در دعوای الزام به فک رهن با مشاوره متخصص در این امر تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس : 09123939759

وکیل جرم افترا و توهین و پیگیری پرونده

بهترین وکیل متخصص جرم افترا و توهین + پیگیری پرونده : در لغت افترا به معنی دروغ یا خلاف واقعی را به کسی نسبت دادن است. در عالم حقوقی نیز معنایی مشابه دارد که در این مقاله سعی بر آن‌ شده تا به صورت کامل به خوانندگان گرامی ارائه گردد. لیکن از آنجا که جرم افترا با سخت گیری قانونگذار مواجه شده. فلذا بهتر است این امر توسط وکیل افترا انجام شود .

افترا چیست

افترا یعنی شخصی بر خلاف واقع جرمی را منتسب به دیگری قلمداد نماید. چه به صورت شفاهی یا غیر شفاهی شرایط تحقق افترا عبارتند از :

1- نسبت دادن جرم

برای وقوع جرم الزاماً اعمالی که توسط قانونگذار جرم انگاری شده باید به شخص دیگر نسبت داده شود. بنابراین در صورتیکه اعمال‌ خلاف شرع یا عرف یا اموری که صرفا موجب محکومیت اداری و انتظامی هستند. به کسی نسبت داده شود عمل مذکور جرم افترا نمی باشد .

وکیل جرم افترا

2- ممکن بودن ارتکاب جرم از جانب شخص

به این معنا که باید جرم توسط شخص قابلیت ارتکاب داشته باشد. برای مثال نمی توان جرم رشوه را به غیر کارمند دولت منتسب نمود. چرا که وقوع این جرم صرفاً از طریق کارمندان دولت امکانپذیر است .

3- صریح بودن

نسبت دادن واژه هایی مثل بزهکار و مجرم که صراحتی بر انجام جرم خاصی ندارد باعث تحقق افترای قولی نمی شود .

4- ناتوانی افترا زننده از اثبات جرمی که به دیگری نسبت داده است

در غالب موارد در صورتیکه افترا زننده بتواند انتساب جرم را به طرف ثابت نماید افترا محقق نمی گردد. مگر در مواردی خاص از جمله جرائم منافی عفت که نشر آن موجب اشاعه فحشا باشد. حتی در صورت اثبات جرم نیز افترا زننده مطابق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محکوم می گردد .

انواع افترا

افترا به دو دسته افترای قولی و افترای عملی تقسیم می گردد که اختصراً به شرح ذیل است :

افترای قولی

مواردی است که شخصی شفاهاً یا کتباً وقوع جرم را به دیگری نسبت می دهد بدون آنکه اقدام دیگری نماید .

افترای عملی

به این معناست که شخص برای متهم نمودن دیگری آلات و ادواتی که موثر در مرتکب شناخته شدن باشد را بدون اطلاع آن فرد منتسب به وی قلمداد نماید ، برای تحقق جرم افترای عملی ۲ عنصر شرط است

اول : آگاه بودن مرتکب به آنکه بودن اشیا نزد کسی وی را متهم به جرم قلمداد می نماید

دوم : قصد و سوء نیت داشتن برای متهم کردن دیگری ( سونیت خاص ) به عنوان مثال چنانچه شخصی مواد مخدر همراه داشته باشد. در حین فرار مواد مخدر همراه خود را در منزل یا ماشین دیگری پرت کند. چون قصد متهم نمودن مالک را ندارد ، افترا محقق نمی شود .

تفاوت افترای قولی و عملی

در افترای قولی وقوع نتیجه ( مرتکب شناخته شدن ) شخص موضوعیت ندارد و اصطلاحاً این جرم مطلق است لیکن در افترای عملی همانطور که از حکم ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مشخص است جرم‌ زمانی محقق می گردد که عمل افترا زننده منجر به تعقیب شخص و در نتیجه آن صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت قطعی گردد ، بنابراین افترای عملی جرمی مقید به نتیجه است .

دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم افترا

در هر دو شق جرم‌ افترا دادگاه صالح ، دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم می باشد .
در پایان شایان ذکر است جهت اخذ اطلاعات بیشتر و سپردن وکالت خود به وکیل متخصص در امر افترا می توانید از طریق راه های ارتباطی موجود در این وب سایت با وکیل شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی تماس حاصل نمایید .

وکیل جرایم اطفال و نوجوانان

وکیل مخصوص جرایم اطفال و نوجوانان – امید شاه مرادی : افراد زیر ۱۸ سال تمام شمسی در غالب موارد مسئولیت کامل کیفری ندارند. و به مجازاتی که در قانون برای آن جرم ارتکابی پیش بینی شده محکوم نمی شوند. اما در مورد آنها اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می گردد. لیکن با توجه به آنکه این اقدامات تامینی و تربیتی تاثیر بسیار زیادی در آینده اطفال و نوجوانان دارد. با آنکه برخورد قانونی با این دسته از مرتکبین لازم است اما باید به نحوی باشد تا بیشتر جنبه بازپروری به جامعه را داشته باشد. تا آنکه طفل نوجوان را در معرض یادگیری جرائم بیشتر و چه بسا خطرناک تر قرار دهد .

این مهم خود نشانگر اهمیت حضور وکیل در زمینه دادرسی‌های اطفال و نوجوانان می باشد. و همچنین که قانونگذار ایران نیز در اکثر موارد حضور وکیل را در دادگاه اطفال و نواجانان الزامی می داند. در این مقاله سعی بر آن شده تا جای ممکن از روند رسیدگی و ضمانت اجراهای قانونی ارتکاب جرم توسط اطفال و نوجوانان آنان بیان و بررسی شود .

طفل و نوجوان به چه کسی گفته می شود ؟

مقصود ازطفل کسی است که به سن بلوغ نرسیده است یعنی دختران زیر ۹ سال قمری و پسران زیر ۱۵ سال قمری و منظور از از نوجوانان شخص بالغی است. که به سن ۱۸ سال تمام شمسی نرسیده باشد. و فرقی میان دختر و پسر بودن شخص وجود ندارد . در مورد نحوه مجازات اطفال و نوجوانان با توجه به سن و سایر شرایط مرتکب متفاوت است که در ذیل به مهم آن آن می پردازیم .

ملاک تعیین مجازات برای اطفال و نوجوانان

اطفال زیر ۹ سال تمام قمری چه دختر و چه پسر به هیچ عنوان مشمول مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی مذکور در قانون مجازات اسلامی نمی شوند. لیکن در مورد اطفال و نوجوانان بالای ۹ سال باید گفت که چنانچه جرم ارتکابی آنان از جمله جرائم تعزیری باشد معیار سنی مد نظر برای ضمانت اجرای متناسب بر اساس سن شمسی مرتکب است ولی در جرائم حدی و جرائم مستوجب قصاص معیار سن قمری مرتکب می باشد .

وکیل جرایم اطفال و نوجوانان

تفاوت ضمانت اجرای دختران و پسران

اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان بزهکار تنها در یک مورد بر اساس آن که مرتکب دختر است یا پسر متفاوت می باشد. که :

 1. جرائم ارتکابی حدی یا موجب قصاص باشد
 2. سن مرتکب بین ۹تا ۱۸ سال تمام قمری باشد .

چرا که دختران ۹ تا ۱۸ سال تمام قمری اگر مرتکب جرائم مشمول حد یا قصاص شوند. اصل بر آن است که به مجازات جرم ارتکابی مانند بزرگسالان محکوم شوند. مگر ماهیت جرم را درک نکرده یا در رشد و کمال عقلی ایشان شبهه وجود داشته باشد.

اما در همین جرائم چنانچه مرتکب پسر باشد شیوه برخورد با ایشان متفاوت است چرا که تا ۱۵ سال تمام قمری لزوماً به اقدامات تامینی و تربیتی مذکور در ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی محکوم می گردند. و از سن ۱۵ تا ۱۸ سال تمام قمری به مجازات جرم ارتکابی مانند بزرگسالان محکوم می شوند. مگر ماهیت جرم را درک نکرده باشند یا در رشد و کمال عقلی ایشان شبهه وجود داشته باشد .

دیه و ضمان مالی

در مورد دیه و دیگر ضمان های مالی بدین شکل است : در مورد ضمان مالی غیر از دیه خود طفل یا نوجوان ضامن پرداخت است. و خسارت از اموال ایشان داده می شود ، اما در مورد دیه دو حالت متصور است :

۱- مرتکب بالغ باشد

خود مرتکب مسئول پرداخت دیه می باشد. و دیه از محل اموال وی پرداخت می گردد .

۲- مرتکب نابالغ باشد

اگر میزان دیه کمتر از موضحه ( یعنی کمتر از ۵ درصد دیه کامل ) باشد. توسط مرتکب پرداخت می گردد اما چنانچه میزان دیه به اندازه موضحه یا بیشتر از آن باشد توسط عاقله پرداخت می گردد .

وکیل lمتخصص جرایم اطفال و نوجوانان

در پایان باید متذکر شویم که مبحث دادرسی های اطفال و نوجوانان از جمله موضوعات حائز اهمیت است که نیاز به حضور وکیل مجرب دارد. لذا شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی و کسب اطلاعات بیش تر از طریق راه های ارتباطی مذکور در این وب سایت با امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل نمایید .

بغی چیست؟ وکیل فساد فی الارض

وکیل بغی و فساد فی الارض و مجازات این جرم در قانون  : در نظام حقوقی ایران دو جرم بغی و افساد فی الارض از جمله جرائمی مشمول مجازات حد هستند که قانونگذار نسبت به آنها سخت گیری زیادی داشته و برای مرتکبین این دست جرائم به سختی قائل به تخفیف یا هرگونه سهل گیری می شود. بنابراین حتی وکالت در این دسته جرائم نیز نیاز به داشتن سطح بالایی از دانش حقوقی است. و به نظر می رسد تنها وکلایی در این زمینه موفق هستند که علاوه بر دانش ، تجربه لازم را هم داشته باشند. در ادامه با وکیل شاه مرادی همراه باشید .

بغی چیست

همانطور که از ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی می توان فهمید بغی به معنی گروهی است که علیه اساس نظام قیام مسلحانه نماید .

سه عنصر ضروری بغی

اول

گروه بودن ، بنابراین چنانچه این اقدام توسط یک نفر صورت گیرد شامل این ماده نمی گردد.

دوم

قیام علیه اساس نظام : اگر گروهی مسلحانه اقدام به اعمالی نمایند هرچند منجر به برهم خوردن نظم جامعه گردد. ولی قصد اعضای گروه از بین رفتن نظام جمهوری اسلامی ایران نباشد ، بغی محقق نشده.

وکیل بغی و فساد فی الارض

سوم

مسلحانه بودن ، یعنی چنانچه گروهی حتی با قصد از بین رفتن نظام اقدام نمایند ولی اعمالشان مسلحانه نباشد مصداق بغی را ندارد. در این شرط نیز ۲ حالت وجود دارد.

یک : استفاده از سلاح : که مجازات آن اعدام است.

دو : عدم استفاده از سلاح و درگیری مسلحانه که حبس تعزیری به دنبال دارد.

فساد فی الارض

در مورد این جرم باید گفت که جرم انگاری آن در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی صورت گرفته است. اما مصادیقی از آن در سایر قوانین نیز ( مانند قانون قاچاق کالا و ارز ) به چشم می خورد .

اخلال شدید در نظام عمومی کشور ، نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی اشخاص یا اموال خصوصی و عمومی و اشاعه فساد و فحشا موجب انتساب این جرم به مرتکب می شود. خواه این اعمال به صورت مباشرت باشد یا مشارکت

معاونت در افساد فی الارض

در مورد معاونت در افساد فی الارض باید گفت ۲ فرض وجود دارد :

فرض اول : که همان معاونت در فساد فی الارض است که مطابق بند الف ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مرتکب به حبس تعزیری درجه ۲ یا ۳ محکوم می شود. به عنوان مثال کسی دیگری را ترغیب نماید مرتکب کلاهبرداری شود. و در نتیجه مباشر به صورت گسترده مرتکب کلاهبرداری شود. به گونه ای که مصداق فساد فی الارض یابد .

فرض دوم : که در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. شخصی در انجام جرائمی که باعث اخلال شدید در نظام و در نتیجه آن فساد فی الارض می شود. معاونت نماید به عنوان مثال شخصی که دیگری را ترغیب نماید تا بطور گسترده اقدام به کلاهبرداری نماید. در این صورت معاون نیز ، مانند مباشر طبق ماده مذکور به اعدام محکوم می گردد .

مقید بودن افساد فی الارض

جرم افساد فی الارض یک جرم مقید به نتیجه است. توضیحاً آنکه اگر نتیجه که همان اخلال شدید در نظم عمومی کشور ناامنی به ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا اشاعه فحشا در حد وسیع نگردد. جرم فساد فی الارض ما هم محقق نمی ‌شود .

مصادیق خاص فساد فی الارض

این جرم چه در قانون مجازات اسلامی و چه در قوانین دیگر دارای مصادیقی می باشد. که ذیلاً به عنوان نمونه ۲ مورد آن بیان شده است :

 1. از جمله صورت خاص جرم افساد فی الارض می توان به ماده ۳۰ قانون قاچاق کالا و ارز اشاره کرد. که بیان داشته چنانچه ارتکاب جرم قاچاق کالا چه انفرادی و چه سازمان یافته به قصد مقابله با نظام یا با علم به موثر بودن آن علیه نظام صورت گیرد. و منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور شود مرتکب به مجازات فساد فی الارض محکوم می گردد .
 2. ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی که بیان داشته چنانچه اعمال مذکور در ماده فوق الذکر و قصد ضربه زدن با نظام یا با علم به موثر بودن این اعمال باشد، مرتکب به حد تعیین شده برای جرم فساد فی الارض که همان اعدام است محکوم می‌گردد .

 

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل مطالبه خسارت ایام بازداشت + نحوه اقدام

مطالبه خسارت ایام بازداشت با وکیل پایه یک دادگستری – امید شاه مرادی : از مهم ترین اهداف دستگاه قضایی ایران در تمام مراحل رسیدگی به‌ پرونده های مطروحه آن است که اشتباهی صورت نگیرد. چرا که عواقب اشتباهات قضایی به خصوص در مورد موضوعات کیفری گاهاً جبران ناپذیر است .

قانونگذار ایران نیز علاوه بر آن که در اصل ۱۷۱ قانون اساسی به بیان جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قضات پرداخته است. در موضوعات مختلف وضع قوانین خاص در این خصوص نموده است .

از جمله مهم ترین آثاری که اشتباه مرجع رسیدگی کننده به همراه دارد بازداشت شخص بی گناه است. که مطابق ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. لذا پیشنهاد می گردد اشخاص جهت مطالبه خسارت ایام بازداشت ، از همراهی وکیل پایه یک دادگستری بهره مند گردند.

چه کسانی مستحق مطالبه خسارت ایام بازداشت هستند؟

برای آنکه شخصی مستحق دریافت خسارت بازداشت شود چهار شرط اساسی وجود دارد ؛

شرط اول

ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً در مورد متهمان بی گناه بازداشت شده می باشد. بنابراین مشمول اشخاصی که در نتیجه اشتباه دستگاه قضاء محکوم و حبس شده‌اند ، نمی گردد .

وکیل مطالبه خسارت ایام بازداشت

شرط دوم

حق مطالبه خسارت به شخص بازداشت شده ای تعلق می گیرد که از بابت صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت آزاد شده باشد. بنابراین اگر عمل ارتکابی شخص جرم بوده باشد اما به جهات قانونی امکان تعقیب و مجازات مرتکب میسر نگردد. و در نتیجه منجر‌ به صدور قرار موقوفی تعقیب گردد. امکان مطالبه خسارت ایام بازداشت وجود ندارد .

شرط سوم

حکم برائت یا قرار منع تعقیب باید قطعی شده باشد .

شرط چهارم

تنها بازداشت شدگانی مستحق مطالبه این خسارت هستند که به عنوان متهم ، بازداشت شده باشند. بنابراین چنانچه اشخاصی که در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان شاهد یا مطلع جلب می شوند. نمی توانند مطابق ماده ۲۵۵ قانون مذکور ادعای مطالبه خسارت ناشی از بازداشت را نمایند .

نکاتی پیرامون مطالبه خسارت ایام بازداشت

 1. مهلت مذکور در ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری جهت مطالبه خسارت شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی بی گناهی می باشد .
 2. رسیدگی کمیسیون استانی به درخواست جبران خسارت ، منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی بازداشت کننده توسط دادگاه عالی انتظامی قضات موضوع ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات نبوده و وظیفه تشخیص و احراز اشتباه یا تقصیر قاضی به عهده کمیسیون گذاشته شده است. به عبارت دیگر ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری حکم ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات را تخصیص زده است .
 3. در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت ایام بازداشت ، دستگاه پرداخت کننده خسارت به منظور دفاع از حقوق بیت المال به رسیدگی دعوت می شود .
 4. مطابق ماده ۲۲ آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت در مواردی که رای کمیسیون به نفع درخواست کننده خسارت باشد. جهت اجرای حکم نیازی به صدور اجراییه نیست .

مطالبه خسارت ایام بازداشت از جهات مختلفی حائز اهمیت است. چرا که بایستی علاوه بر جبران خسارت اشخاص بی گناه ، مانع سودجویی بعضی اشخاص از بیت المال گردد. به همین علت نیز سخت گیری های فراوانی در این زمینه صورت گرفته است. لذا پیشنهاد می گردد در این زمینه از همراهی وکیل پایه یک دادگستری بهره مند گردید .

وکیل امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل ورود به عنف و پیامد های قانونی آن

ورود به عنف چیست و چه زمانی اتفاق می افتد ؟ مجازات های قانونی برای این جرم چیست؟ چگونه باید از حقوق خود در محاکم قضایی دفاع کنیم ؟ یکی از حقوقی که در قوانین ایران برای اشخاص در نظر گرفته شده است ، مصون بودن مسکن افراد از هر گونه تعرض می باشد؛ در اصل بیست و دوم قانون اساسی ایران به مصون بودن حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض اشاره شده است و برای افرادی که این اصل را زیر پا بگذارند در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است .

قوانین ایران در مورد ورود به عنف و نقض حریم خصوصی افراد :

قانونگذار در مواد580 – 691 و 694 قانون تعزیرات مصوب 1375 ، نقض حریم اشخاص را جرم انگاری کرده است .

در ماده 580 قانون تعزیرات راجع به ورود به عنف و نقض حریم منزل اشخاص توسط ماموران دولتی جرم انگاری شده. و ماده 694  مجازت این جرم را برای اشخاص عادی پیش بینی کرده است .

مطابق با ماده 694 قانون تعزیرات مصوب 1375 : هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد .

منظور از منزل : هر مكانى كه بطور موقت يا دائم به عنوان مالك يا مستأجر يا هر عنوان ديگرى براى سكونت برگزيده باشد. منزل محسوب ميشود و منظور از نقض حريم منزل ، ورود بدون اجازه شخص متصرف به منزل و حريم اوست . مشاوره با وکیل کیفری .

تحقق جرم ورود به عنف به منزل اشخاص :

شخصى كه حريم منزل ديگرى را نقض مى كند. براى ثبوت جرم او نياز به حضور يا عدم حضور متصرف يا صاحبخانه نيست. چرا كه صرف ورود بدون اجازه و بدون مجوز قانونى موجب تحقق جرم نقض حريم اشخاص مى شود .

بر این اساس اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره 7/402 اینچنین استناد کرده است. : با توجه به اینکه ورود اشخاص به منازل دیگران مستلزم کسب اجازه ورود به منزل می باشد. بنابراین کسی که در غیاب صاحب خانه وارد منزل دیگری شود و اذن ورود به منزل نیز نداشته باشد. این ورود به منزل از مصادیق عنف تلقی می گردد. و عمل مرتکب مشمول ماده 694 قانون مجازات اسلامی می باشد .

هتك حرمت منزل و مسكن اشخاص
ورود به خانه یا مسکن باید با عنف و تهدید صورت گرفته باشد. و مرتکب با به کار بردن الفاظ یا رفتار تهدید کننده وارد حریم خصوصی شخص شده باشد. البته با توجه به نظریه مشورتی مذکور اینگونه به نظر میرسد که ورود افراد بدون اذن و اجازه و به صورت غیر مجاز حتی بدون عنف و تهدید نیز قابل تعقیب و مجازات خواهد بود .

مجازات ورود به عنف :

بر اساس ماده 694 قانون تعزیرات، مجازات اشخاصی که به عنف و تهدید وارد حریم خصوصی دیگران می شوند شش ماه تا سه سال حبس می باشد .

ورود به عنف توسط ماموران دولتی :

در مورد ماموران و مستخدمين به موجب ماده ٥٨٠ قانون تعزيرات مصوب ١٣٧٥ ، اگر اين افراد يا كسى كه خدمت دولتى به او ارجاع شده باشد. بدون ترتيب و يا مجوز قانونى به منزل كسى بدون اجازه و رضاى صاحب منزل داخل شود. به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. و در مورد افراد عادى : مطابق با ماده ٦٩٤ قانون تعزيرات ، هر كس در منزل يا مسكن ديگرى به عنف يا تهديد وارد شود. به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. و اگر مرتكبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكى از آنها حامل سلاح باشد به حبس از يك تا شش سال محكوم مى شوند .

مشاوره با ما :

جهت اخذ مشاوره با ما تماس بگیرید . شماره تماس : 09123939759