قرار منع تعقیب چیست ؟ و چه ویژگی هایی دارد

قرار منع تعقیب چیست ؟ قرار منع تعقیب یا همان قرار منع پیگرد، یک اصطلاح کاملاً متداول و شناخته شده در حقوق کیفری است و تعریف آن نیز از معنای واژگان تشکیل دهنده این اصطلاح کاملاً مشخص است با این حال سوالاتی در خصوص آن مطرح می گردد که باید پاسخ داده شوند از جمله اینکه:

 • قرار منع تعقیب توسط چه مقامی صادر می شود؟
 • دلایل صدور قرار منع تعقیب چیست؟
 • مهلت اعتراض به قرار منع تعقیب چقدر است؟
 • آثار صدور قرار منع تعقیب چیست؟
 • قرار منع تعقیب چه تفاوتی با قرار ترک تعقیب و قرار موقوفی تعقیب دارد؟

قرار منع تعقیب توسط چه مقامی صادر می شود؟

وکیل کیفری متخصص : این قرار با توجه به مقام صادر کننده آن به دو نوع قرار منع تعقیب در مرحله تحقیق و قرار منع تعقیب در مرحله رسیدگی تقسیم می شود. قاضی تحقیق یا همان بازپرس مقامی است که می تواند. در دادسرا و در همان مراحل ابتدایی بررسی پرونده این قرار را صادر نماید و پرونده را مختومه اعلام کند. اگر پرونده در این مرحله با قرار منع پیگرد مواجه نشود احتمال صدور این قرار توسط قاضی دادگاه به شدت کاهش پیدا می کند.  با این حال همچنان احتمال صدور آن توسط قاضی رسیدگی کننده نیز وجود دارد.

قرار منع تعقیب چیست ؟

دلایل صدور قرار منع تعقیب چیست

در قانون دو نمونه به عنوان دلایل لازم برای صدور قرار منع تعقیب صادر شده است. این دو گزینه عبارتند از:

 • فعل ارتکابی یک فعل مجرمانه نباشد. (یا حداقل توسط قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری به عنوان یک فعل مجرمانه، جرم انگاری نشده باشد.)
 • ادله کافی برای صدور قرار مجرمانه وجود نداشته باشد. (هرچند اطمینان از وقوع یک جرم وجود داشته باشد. اما دلایل کافی برای اثبات مجرم بودن فردی که به عنوان متهم تحت تعقیب است به دست نیاید.)

موردی دیگری نیز در رویه قضایی به چشم می خورد که اصولاً توسط دادسراها با صدور این قرار مواجه می شود. البته در این شرایط بهتر است از سایر اصطلاحات استفاده کنند. اما متاسفانه در برخی از مواد شاهد صدور قرار منع تعقیب به علت عدم صلاحیت دادگاه کیفری و لزوم مراجعه به دادگاه حقوقی هستیم.

مهلت اعتراض به قـرار منـع تعـقیب چقـدر است؟

دادستان و فردی که شکایت نموده است می توانند به قرار منع پیگرد اعتراض کنند. دادستان در این زمینه محدودیتی ندارد و اصولاً همان زمان که نتیجه رسیدگی و صدور قرار به وی ابلاغ می شود. اعتراض خود را به بازپرس اعلام می کند. اما شاکی تنها ده روز فرصت دارد .

با ارائه مدارک و دلایل کافی و یا با استناد به اینکه دلایل وی مورد توجه قاضی قرار نگرفته است نسبت به صدور قرار منع پیگرد اعتراض نماید. اعتراض به صدور این قرار در دادگاه بدوی مورد رسیدگی واقع شده و در صورت تایید شدن توسط قاضی دادگاه بدوی، بازپرس و دادستان ملزم به تبعیت از نظر وی هستند.

آثار صدور قرار منع تعقیب چیست

در این شرایط قاضی دستور رفع تمام آثاری که ناشی از ورود اتهام به یک فرد بوده است را صادر می کند. تصور کنید که قرارهای تأمینی باعث شده باشند. تا یک فرد به علت شکایت در بازداشت به سر برد یا برای آزادی او محدودیت های خاصی قائل شده باشند؛ به عنوان مثال می توان به تعیین کفیل یا وثیقه اشاره کرد.

در صورت صدور قرار فوق تمامی این موارد رفع شده و فرد دیگر لزومی به اجرای قرارهای تأمینی نخواهد داشت. بنابراین از بازداشتگاه آزاد شده و یا قرارهای دیگر از جمله محدودیت های رفت و آمد، کفیل یا وثیقه نیز رفع می شوند.

تفاوت قـرار منـع تـعقیب با قرار ترک تعقیب و قرار موقوفی تعقب

قرار منع تعقیب از جانب دادگاه صادر کننده حکم یا دادسرا صادر می گردد. بنابراین شاکی هیچ گونه دخالتی در صدور آن ندارد. حال تصور کنید فردی یک جرم قابل گذشت را مرتکب شده است.

شاکی ممکن است در این موارد قرار ترک تعقیب را خواستار شود . و نخواهد پرونده را پیگیری کند. قرار موقوفی تعقیب نیز به شرایطی بستگی دارد که کلاً امکان تعقیب متهم را از بین می برند. در این خصوص می توان به فوت متهم اشاره نمود. همچنین می توان به شمول مرور زمان، فسخ مجازات قانونی توسط قانون گذار، توبه متهم، اعتبار امر مختومه و مواردی از این قبیل نیز اشاره نمود.

گرفتن مهریه بعد از مرگ همسر

گرفتن مهریه بعد از مرگ همسر : مهریه یکی از حقوق مالی زن در زندگی مشترک است که حتی بعد از فوت شوهر نیز قابل مطالبه می باشد. نحوه گرفتن مهریه بعد از مرگ همسر منطبق بر قوانین پرداخت دیون متوفی است که توسط وراث یا نماینده قانونی او صورت می گیرد.

وکیل مهریه : همانطور که می دانید زن یکی از وراث شوهر خود می باشد و در میان کسانی که در درجات و طبقات مختلف ارث قرار می گیرند تنها کسی است که از طریق رابطه سببی مشمول دریافت سهم الارث می گردد. گرفتن مهریه بعد از مرگ همسر کار دشواری نیست و تقریبا باید همان مراحلی را سپری کنید که برای دریافت مهریه در زمان زنده بودن شوهر نیاز است. این مبحث را در ادامه و با عنوان چگونگی گرفتن مهریه بعد از مرگ همسر بررسی می کنیم .

گرفتن مهریه بعد از مرگ همسر

پرداخت دیون متوفی

بعد از فوت یک فرد (اعم از زن یا مرد) حقوق و تعهدات وی به وراث منتقل می شود. حقوق و تعهدات متوفی به عنوان دارایی وی معرفی شده و برای تقسیم سهم الارث میان وراث نیاز است تا تصفیه گردد. درواقع دارایی به تمام اموال غیر نقدی، وجوه نقد، حقوق مادی، حقوق معنوی، بدهی ها، طلب های وعده دار و غیر وعده دار، تعهدات و تکالیف مادی یا معنوی یک فرد اطلاق می گردد و به دو دسته دارایی منفی و دارایی مثبت تقسیم می شوند.

دارایی مثبت همان اموال و حقوقی است که وراث انگیزه دریافت آن ها را دارند اما تقسیم سهم الارث زمانی امکان پذیر است که وراث یا نماینده قانونی متوفی نسبت به خارج کردن دارایی های منفی یا همان بدهی ها، طلب ها و تعهدات متوفی از تمام دارایی وی اقدام نمایند. در این میان یکی از تعهدات مرد (شوهر) در زندگی مشترک همان پرداخت مهریه است که اصولاً در دوره جدید تا زمان طلاق یا مرگ شوهر پرداخت نمی شود .

پرداخت مهریه زن از اموال متوفی

در مطالبه مهریه بعد از فوت شوهر ، زمانیکه وراث متوفی درخواست تسویه ترکه و دریافت گواهی انحصار وراثت می دهند شورای حل اختلاف از آن ها می خواهد به توافق یا طبق نظر دادگاه نسبت به پرداخت دیون و قروض متوفی اقدام کنند. در این خصوص زن باید شخصاً نسبت به درخواست مهریه مبادرت نماید؛ بنابراین اگر در این زمینه درخواستی نداشته باشد دادگاه نیز به آن ترتیب اثر نمی دهد .

اگر دیون متوفی زیاد باشند و مهریه نیز درخواست گردد به نحوی که پرداخت تمام دیون متوفی، طلب بستانکاران و مهریه زن امکان پذیر نباشد دادگاه به نسبت از اموال متوفی برای پرداخت دیون و قروض اقدام می کند. البته دادگاه می تواند شرایطی را فراهم نماید تا امکان پرداخت تمام دیون و قروض متوفی در آینده فراهم شود. به عنوان مثال مورث یک شرکت داشته است و این شرکت در صورت ادامه فعالیت می تواند تمام بدهی ها را پرداخت کند. در این شرایط دادگاه به جای فروش شرکت و پرداخت بخشی از طلب بستانکاران، تصمیم می گیرد تا از محل درآمد و منفعت این شرکت نسبت به تصفیه ترکه اقدام نماید.

نحوه دریافت مهریه بعد از مرگ همسر

زن می تواند برای دریافت مهریه بعد از مرگ همسر به دایره اجرای ثبت مراجعه نماید. این مرجع به میزان یک بیستم از مبلغ مهریه درخواستی را به عنوان هزینه دادرسی از زوجه درخواست می کند ( لازم به ذکر است این مبلغ پس از وصول مهریه دریافت می گردد ) اما اگر به دادگاه مراجعه کنید باید سه و نیم درصد از مبلغ درخواستی (ارزش مهریه) را به عنوان هزینه دادرسی پرداخت کنید. طبق قانون امروزه بانوان برای درخواست بخشی از مهریه باید به دادگاه و برای درخواست بخش دیگر به دایره اجرای ثبت مراجعه نمایند.

در این مرحله شما باید توسط وکیل خانواده دادخواست خود را مبنی بر مطالبه مهریه تقدیم نمایید. تمامی دیون فرد در زمان فوت او به دیون حال تبدیل می شوند. مطالبات شما نیز به عنوان مطالباتی که باید پیش از صدور گواهی انحصار وراثت تعیین تکلیف گردد در اختیار مرجع صالح قرار می گیرد. اگر اموال متوفی برای پرداخت مهریه شما کفایت نکند شما نمی توانید این مبلغ را از وراث وی درخواست کنید مگر اینکه آن ها سهم الارث خود را بدون توجه به مهریه شما تصاحب کرده و حاضر به پرداخت مهریه نباشند.

پرداخت مهریه زوجه باکره، زن دوم و زوجه موقت

در زمان فوت شوهر ممکن است یکی از شرایط فوق رخ دهد. همانطور که می دانید مهریه زوجه باکره در زمان طلاق به میزان نصف از مهریه درج شده در قباله نکاح است اما این قانون در خصوص فوت شوهر وجود ندارد و زن می تواند حتی در صورت باکرگی نسبت به دریافت کل مهریه اقدام نماید.

زوجه موقت نیز باید همانند زوجه دائم یا زوجه باکره برای دریافت مهریه ای که در قابله نکاح موقت یا همان صیغه نامه درج شده است اقدام کند با این حال اگر سند یا قباله نکاح به صورت رسمی تنظیم نشده باشد صرفاً از طریق دادگاه عمومی قابل پیگیری است. اگر میزان مهریه کمتر از 20 میلیون تومان است به شورای حل اختلاف مراجعه کنید. قانون ، شرایط و مقررات گرفتن مهریه بعد از مرگ همسر برای زوجه دوم نیز همانند زوجه اول می باشد.

مجازات حمل و جابجایی مواد مخدر در قانون

مجازات حمل و جابجایی مواد مخدر : جرائم مربوط به مواد مخدر بسیار متنوع و پیچیده هستند به همین علت قانون گذار جمهوری اسلامی ایران حمل و نگهداری مواد مخدر و سایر جرائم مرتبط با آن ها را از یکدیگر تفکیک نموده و مجازات خاصی را برای هر کدام از آن ها تعیین نموده است.

مجازات حمل مواد مخدر از حمل این مواد به صورت قاچاقی و بسیار گسترده تا حمل مقدار اندکی از آن با اهداف پایین تر از جمله استعمال یا فروش ماده مخدر را در بر می گیرد. مجازات حمل مواد مخدر و نگهداری از آن در ماده 5 قانون اصلاحی قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن در سال ۶۷ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان شده است که در ادامه به تشریح آن ها می پردازیم با وکیل مواد مخدر همراه باشید….

مجازات حمل و جابجایی مواد مخدر در قانون

مجـازات حمـل مـواد مخـدر سنتی

مواد مخدر سنتی به مواد مخدری گفته می شود که اصولاً به صورت کاملاً دستی و بدون آزمایشگاه های پیشرفته تولید می شوند. در این خصوص می توان به موادی همانند تریاک، چرس، بنگ، شیره، سوخته و تفاله تریاک اشاره کرد که به صورت کاملاً مشخص و دقیق در قانون فوق الذکر معرفی شده اند. مجازات حمل مواد مخدر سنتی به شرح ذیل است:

 • مجـازات حمل مـواد مخـدر سنتی از کمترین میزان ممکن تا ۵۰ گرم مشمول ۳ میلیون ریال جزای نقدی و ۵۰ ضربه شلاق است.
 • مجـازات حمـل و نگهداری مواد مخـدر سنتی بیش از ۵۰ تا ۵۰۰ گرم مشمول ۵ تا ۱۵ میلیون جزای نقدی و ده تا ۷۴ ضربه شلاق است.
 • مجازات حمل و نگهداری از موارد مخدر غیر صنعتی به میزان بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلو گرم مشمول ۱۵ میلیون تا ۶۰ میلیون ریال جزای نقدی و ۴۰ تا ۷۴ ضربه شلاق به همراه ۲ تا ۵ سال حبس است.
 • مجازات حمل و نگهداری کردن از مواد سنتی به میزان بیش از ۵ کیلوگرم تا ۲۰ کیلوگرم مشمول ۶۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق به همراه پنج تا ده سال حبس و مصادره اموال در صورت تکرار جرم و اعدام در صورت ارتکاب جرم برای بار سوم است.
 • مجـازات حمـل مـواد مخـدر سنتی به میزان بیش از ۲۰ کیلوگرم تا ۱۰۰ کیلوگرم مشمول مجازات مقرر در بند ۴ به همراه دو میلیون ریال جزای نقدی برای هر کیلو گرم و اعدام و مصادره اموال در صورت تکرار جرم است.
 • مجـازات حمـل مـواد مخـدر غیر صنعتی بیش از ۱۰۰ کیلوگرم علاوه بر مجازات شلاق، جریمه نقدی و مجازات های تعیین شده در بند ۴ و ۵ مشمول حبس ابد برای اولین بار ارتکاب نیز می گردد.

مجازات حمل مواد مخدر صنعتی

وکیل کیفری : تولید مواد مخدر صنعتی به دقت و هوش بسیار زیادی نیاز دارد. اصولاً این مواد را در آزمایشگاه های حرفه ای تولید می کنند و میزان اندکی از آن ها نیز با قیمت بسیار بالایی به فروش می رسد. در این خصوص می توان به موادی همانند هروئین، مورفین، کوکائین و … اشاره نمود. در قانون فوق الذکر مجازات حمل و نگهداری از مواد مخدر صنعتی به شرح ذیل بیان شده است:

 • مجـازات حمـل و نگهداری مواد مخـدر صنعتی از کمترین میزان ممکن تا ۵ گرم مشمول پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی و ۲۰ تا ۵۰ ضربه شلاق است.
 • مجازات حمل مواد مخدر صنعتی به میزان بیش از ۵ گرم تا ۱ گرم مشمول ۲ میلیون تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق است.
 • مجـازات حمل نمودن و نگهداری کردن از مواد مخـدر غیر سنتی به میزان بیش از یک گرم تا ۴ گرم مشمول ۸ میلیون تا ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی و دو تا پنج سال حبس به همراه سی تا هفتاد ضربه شلاق است.
 • مجازات حمل مواد مخدر صنعتی به میزان بیش از ۴ گرم تا پانزده گرم مشمول ۲۰ میلیون تا ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی و پنج تا هشت سال حبس به همراه ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق است.
 • مجـازات حمـل و نگهداری مواد مخـدر صنعتی به میزان بیش از ۱۵ گرم تا سی گرم از مشمول ۴۰ میلیون تا ۶۰ میلیون ریال جزای نقدی و ۱۰ تا ۱۵ سال حبس و سی تا ۷۴ ضربه شلاق است.
 • مجـازات حمل و نگهداری از مـواد مـخدر صنعتی و غیر سنتی به میزان بیش از ۳۰ گرم مشمول اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه‌ های تامین زندگی متعارف برای خانواده است.

صفر تا 100 مراحل انتقال سرقفلی

سیر تا پیاز مراحل انتقال سرقفلی : سرقفلی یکی از حقوق مورد بحث در قانون تجارت و قانون مدنی است که در رابطه با املاک استیجاری که جنبه تجاری دارند مطرح می شود. سوالات مختلفی در باب سرقفلی وجود دارد اما یکی از مهمترین مسائلی که در خصوص آن مطرح می گردد همین مسئله انتقال سرقفلی است که تصمیم گرفته ایم تا در این مقاله به شرح آن بپردازیم.

سرقفلی با مبلغی که به عنوان پول پیش در املاک استیجاری و مسکونی دریافت می گردد شباهت بسیار زیادی دارد اما تفاوت این دو باعث شده است تا اهمیت و ارزش والای سرقفلی در روابط تجاری مشخص شود. در ابتدا اهمیت سرقفلی را بیان خواهیم کرد و سپس به بررسی مراحل انتقال سرقفلی توسط وکیل متخصص ملکی خواهیم پرداخت .

صفر تا 100 مراحل انتقال سرقفلی

اهمیت سرقفلی در روابط تجاری

اهمیت سرقفلی را می توان در تفاوت آن با پول پیش منازل استیجاری درک نمود. تفاوت سرقفلی با پول پیش منازل استیجاری در این امر خلاصه می شود که مستاجر ملک مسکونی بعد از اتمام قرارداد صرفاً عین پول پرداخت شده در سال قبل را دریافت می کند این درحالیست که ممکن است در همان یک سال ارزش پول بسیار کاهش یافته باشد اما در سرقفلی این گونه نیست و مالک سرقفلی این پول را بعد از اتمام قرارداد اجاره، متناسب با ارزش پول در سال جاری دریافت خواهد کرد.

به همین علت است که ارزش سرقفلی در قانون مورد توجه واقع شده و بسیاری از افراد سعی می کنند علاوه بر اجاره کردن یک ملک تجاری، حق سرقفلی را نیز برای خود محفوظ دارند. حفظ ارزش این پول باعث می شود تا موجر نتواند به راحتی درخواست تخلیه ملک و عدم تمدید قرارداد را داشته باشد و از طرف دیگر، مستاجر یا همان صاحب حق سرقفلی نیز در صورت عدم تمدید قرارداد بتواند با مبلغ مورد نظر یک ملک تجاری با همان مشخصات را اجاره کند .

انواع مختلف انتقـال سرقفـلی

سرقفلی به عنوان یک حق محفوظ که به هیچ وجه قابل انتقال نیست شناخته نمی شود؛ حتی اگر در قرارداد اجاره امکان انتقال سرقفلی نیز درج نشده باشد باز هم به شیوه های قضایی و قهری قابلیت انتقال دارد. در این خصوص باید با انواع مختلف انتقال سرقفلی آشنا شوید.

انتقال اختیاری سرقفلی :

در این روش شما باید ضمن قرارداد اجاره و یا خارج از آن از موجر مجوز انتقال سرقفلی را دریافت کرده باشید. در این صورت شما می توانید حق مزبور را به دیگری منتقل کرده و حقوق مربوط به سرقفلی را از خود سلب نمایید. در این شرایط فرد ثالث به عنوان صاحب حق سرقفلی شناخته می شود و در خصوص قوانین مربوط به آن در برابر موجر قرار می گیرد.

انتقال قضایی سرقفلی :

ممکن است حق انتقال سرقفلی در قرارداد اجاره از مستاجر سلب شده باشد اما اگر قاضی دستور دهد امکان انتقال سرقفلی به دیگری نیز وجود دارد. در این خصوص می توان به انتقال حق سرقفلی در نتیجه محکومیت به پرداخت مهریه یا نفقه اشاره نمود. در مثال دیگر باید به عدم خرید حق سرقفلی توسط موجر اشاره نمود. در واقع اگر موجر از پرداخت مبلغ متعارف با نرخ روز به مستاجر خودداری نماید مستاجر نیز می تواند به دادگاه مراجعه کرده و حکم انتقال سرقفلی به دیگری را بدون رضایت موجر به دست آورد .

انتقال قهری سرقفلی :

در این روش فردی که صاحب سرقفلی است از دنیا می رود و حق سرقفلی به عنوان یکی از دارایی های وی به وراث منتقل می شود. موجر هم نمی تواند نسبت به این امر مخالفت نماید .

موارد مجاز برای انتقال سرقفلی

وکیل مطالبه سرقفلی : در برخی از موارد اصلاً لازم نیست به قرارداد مراجعه کنید و ببینید آیا حق انتقال سرقفلی را به دیگری را دارید یا خیر چرا که در موارد ذیل می توانید حتی بدون حق فروش سرقفلی نیز نسبت به این امر مبادرت نمایید؛ این موارد عبارتند از:

 • انتقال سرقفلی به شریک
 • انتقال سرقفلی به وراث درجه یک قبل از مرگ از جمله فرزند، پدر و مادر

مدارک لازم برای انتقـال سرقفـلی

در ابتدا باید ذکر کنیم که حتی اگر قرارداد اجاره شما با موجر و تعیین حق سرقفلی بر پایه یک قراداد عادی باشد باز هم باید مراحل انتقال سرقفلی به صورت کاملاً رسمی و در دفتر اسناد رسمی صورت گیرد حتی اگر انتقال سرقفلی در نتیجه حکم دادگاه باشد. در این خصوص باید دقت داشته باشید که فروش سرقفلی یا انتقال آن نیازمند مدارک ذیل است :

 • مدارک شناسایی و کارت ملی
 • اصل سند مالکیت انتقال مغازه (یا اصل اجاره نامه موضوع انتقال حق سرقفلی همان ملک)
 • استعلام از دفترخانه صادر کننده اجاره نامه استنادی که باید حاوی موضوع سرقفلی نیز باشد
 • اخذ استعلام از اداره ثبت محل وقوع ملک در صورتی که موضوع مورد نظر شما، انتقال ملکیت و سرقفلی است. اگر تنها انتقال سرقفلی مد نظرتان می باشد بدون انتقال ملک، دیگر نیازی به اخذ این استعلام نخواهد بود.
 • گواهی مفاصل حساب مالیاتی از اداره دارایی که باید به صورت کاملاً مشخص و تاریخ نزدیک به درخواست شما دریافت شده باشد.
 • اخذ گواهی مالیات مشاغل که از اداره مالیات درخواست می شود
 • مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی مبنی بر عدم بدهی و بلامانع بودن معامله یا همان انتقال سرقفلی که مورد نظر است
 • اخذ مفاصا حساب از اتحادیه صنف مربوطه (فعالیتی که در فروشگاه صورت گرفته است) در خصوص عدم بدهی به اتحادیه و اعلام عدم ممانعت در تنظیم سند
 • اخذ مفاصا حساب عوارض نوسازی از خدمات الکترونیک شهر که برای دریافت آن باید به شهرداری مراجعه کنید.
 • تنظیم اجاره نامه جدید بین مستاجر جدید با مالک و ابطال سند اجاره نامه قبلی که باید با حضور شهود و در دفتر خانه اسناد رسمی صورت گیرد و مشمول تمام قوانین حاکم بر ثبت اسناد باشد.
 • حکم دادگاه در صورتی که انتقال از نوع قضایی است.
 • گواهی شورای حل اختلاف در صورتی که انتقال به صورت قهری است.
 • اگر برای انجام این کار وکیل گرفته اید باید اصل وکالت نامه را ارائه نمایید.

اقدامات لازم بعد از فوت صاحب چک

اقدامات لازم بعد از فوت صاحب چک : از مهمترین سوالاتی که بعد از فوت یک فرد مطرح می گردد این است که تکلیف حقوق و تعهدات وی چه می شود؟ به عنوان مثال اگر فردی یک چک را از دیگری دریافت کرده باشد .

 • اما قبل از دریافت وجه آن فوت نماید آیا وراث وی می‌توانند نسبت به دریافت وجه چک اقدام کنند؟
 • اگر صادرکننده چک فوت کند تکلیف دارنده چک برای وصول وجه آن چه می شود؟
 • یا بهتر است تا سوال خود را اینگونه بپرسیم که اقدامات لازم بعد از فوت صاحب چک چیست؟

این مسئله را در ادامه ، توسط وکیل چک تشریح می کنیم .

انواع دارایی متوفی

زمانی که یک فرد فوت می کند دارایی‌های او به دو بخش دارایی مثبت و دارایی منفی تقسیم می شوند. دارایی مثبت به آن بخش از دارایی متوفی اطلاق می گردد که شامل اموال منقول و غیرمنقول، اعم از وجوه نقد، طلا، سکه، منسوجات، املاک، مستغلات و حقوق مادی و معنوی است؛ در این خصوص می‌توان به حق یک فرد در خصوص مراجعه به بانک و مطالبه وجه چکی که به نام او صادر شده است اشاره نمود. دارایی های دیگر نیز همانند زمین، باغ، خانه، مغازه، زیورآلات و … نیز مشخص و مشهود هستند و نیاز به تعریف ندارند.

اقدامات لازم بعد از فوت صاحب چک

دارای منفی نقطه مقابل این اموال بوده و به تمامی بدهی ها، قروض، دیون، تعهدات و تکالیفی اطلاق می گردد که متوفی در زمان حیات خود مکلف به پرداخت یا اجرای آنها بوده است؛ از چالش برانگیزترین مسائلی که در حوزه حقوق مدنی و امور حسبی مطرح می گردد همین بخش است و این که تکلیف دیون و تعهدات متوفی بعد از فوت چیست؟ به عنوان مثال می‌توان به مهریه زن اشاره نمود که یکی از تعهدات مالی مرد در قباله زوجه می باشد و بعد از فوت شوهر نیز قابل مطالبه است .

نحوه وصول وجه چک بعد از فوت صاحب چک

وراث متوفی باید در وهله اول به شورای حل اختلاف مراجعه کرده و درخواست مهر و موم ترکه، تصفیه ترکه و صدور گواهی انحصار وراثت نمایند. مرجع صالح در این زمینه مبادرت به انجام اقدامات فوق نموده و سعی می‌کند با خارج کردن دارایی‌های منفی از تمام اموال متوفی ترکه را تصفیه نموده و سهم الارث وراث را از اموالی که باقی مانده است پرداخت نماید.

در این خصوص یکی از وراث متوفی می تواند بعد از کسب اجازه از مرجع صالح، چک صادر شده به نام مورث را نزد بانک محال علیه برده و نسبت به نقد شدن وجه آن اقدام نماید. این مبلغ ممکن است برای پرداخت دیون، قروض و اجرای تعهدات و تکالیف متوفی به کار گرفته شود یا به عنوان اموال و دارایی های مثبت به نسبت قانونی میان وراث تقسیم گردد. در هر صورت نحوه تقسیم آن میان وراث و یا ارائه وجه آن به طلبکاران باید با مجوز قانونی و طبق مندرجات گواهی حصر وراثت باشد .

وصول وجه چک بعد از فوت صادر کننده آن

مهمتر از مورد قبلی می توان به زمانی اشاره کرد که فردی متعهد به پرداخت وجه چک بوده و قبل از پرداخت آن فوت نماید. بدین صورت که صادر کننده چک یک چک وعده دار یا بدون وعده را به طرفیت دیگری امضا کرده و پیش از پرداخت وجه آن از دنیا برود. در این شرایط اگر خبر فوت صادر کننده به بانک محال علیه برسد حساب های وی مسدود شده و دارنده چک نمی‌تواند نسبت به وصول وجه چک اقدام کند.

در این خصوص وی می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و به عنوان یکی از کسانی که اجازه درخواست صدور گواهی انحصار وراثت را دارد نسبت به این امر اقدام نموده و در زمان تصفیه ترکه، وجه چک را به نسبت اموال متوفی در مقایسه با طلب سایر طلبکاران دریافت نماید. نکته قابل توجه در این خصوص، تبدیل شدن تمام بدهی های مدت دار متوفی به حال می باشد بنابراین اگر متوفی که چک مدت دار را صادر کرده باشد به محض فوت وی این چک به یک دین حال تبدیل شده و دارنده چک می تواند نسبت به وصول وجه آن از طریق مراجع حقوقی اقدام نماید .

نکته : دریافت وجه چکی که دارنده یا صادر کننده آن فوت شده است توسط وراث یا نماینده قانونی متوفی صورت می گیرد و هر گونه تصرف یا تصاحب وجه آن پیش از دستور مرجع قضایی خلاف قانون می باشد. وصول وجه چک در این شرایط نیازمند درخواست گواهی حصر وراثت، تهیه لیست اموال متوفی، مهر و موم ترکه، تصفیه ترکه و مواردی از این قبیل می باشد بنابراین بهتر است انجام این اقدامات را به وکیل چک بسپارید.

پاک کردن سوء پیشینه کیفری + باید ها و نباید ها

پاک کردن سوء پیشینه کیفری : یکی از مجازات های تبعی که به دنبال وقوع جرم و جنایت و مجازات مجرم اعمال می شود محرومیت وی از برخی حقوق اجتماعی همانند حق اشتغال به شغل های دولتی، حق عضویت در میان کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، شورای شهر و روستا و مواردی از این قبیل می باشد.

این مسئله با عنوان سوء پیشنیه مطرح شده و رفع آن نیازمند گذشت مدت زمانی است که با توجه به نوع مجازات تعیین شده در قانون درج شده است. در این شرایط با پاک کردن سوء پیشنیه مواجه هستیم که در ادامه به صورت دقیق تر بررسی می گردد.

پاک کردن سوء پیشینه کیفری

مواردی که مشمول سوء پیشنیه هستند

 • مجازات های سالب حیات (اعدام) و حبس ابد.
 • مجازات های منتهی به نقص عضو و قصاص عضو در مواردی که دیه جنایت وارده بیش از نصف دیه قربانی باشد.
 • مجازات های منتهی به نفی بلد و همچنین حبس تا درجه چهارشنبه.
 • محکومیت به شلاق حدی و نه تعزیری همانند شلاق مربوط به زنا، مساحقه، شرب خمر، قذف و مانند آن ها.
 • مجازات منتهی به نقص عضو و قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارده کمتر از نصف دیه قربانی یا برابر با آن باشد.
 • محکومیت به حبس درجه پنج.

پاک شدن سوء پیشینه

برخی از افراد زمانی که اصطلاح پاک کردن سوء پیشنیه را می شنوند تصور می کنند خود آن ها باید اقداماتی را در ادارات و ارگان های دولتی انجام دهند تا مشمول رفع سوء پیشینه واقع شوند این درحالیست که پاک کردن سوء پیشنیه به معنای گذر زمان است. پاک کردن سوء پیشینه در جرائم فوق به صورت ذیل رخ می دهد:

 • برای مجازات های سالب حیات یا همان اعدام اگر به هر دلیلی اجرا نشود و همچنین در خصوص مجازات های مربوط به حبس ابد در صورتی که به آزاد شدن زندانی منتهی گردد به مدت هفت سال بعد از اتمام مجازات مقرر سوء پیشنیه کیفری لحاظ می شود. بنابراین فرد باید حتماً 7 سال را به صورت کامل پشت سر بگذارد تا گواهی عدم سوء پیشنیه کیفری را دریافت کند و حقوق اجتماعی را به دست آورد.
 • برای مجازات های منتهی به نقص عضو و قصاص عضو در مواردی که دیه مقرر از نصف دیه کامل انسان بیشتر باشد به مدت 5 سال زمان نیاز است تا سوء پیشنیه کیفری رفع شده و فرد مجدداً از حقوق اجتماعی خود بهره مند شود.
 • در مجازات نفی بلد و حبس به مدت چهار سال این زمان به مدت سه سال مقرر شده است.
 • در مجازات شلاق حدی این زمان به مدت دو سال است. همچنین در مجازات منتهی به نقص عضو و قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارده کمتر از نصف دیه قربانی یا برابر با آن باشد و در حبس درجه 5 نیز به مدت دو سال باید برای رفع سوء پیشنیه صبر کرد.

محرومیت های سوء سابقه کیفری

شاید برای شما سوال باشد که یک فرد در زمانی که منتظر است تا سوء سابقه کیفری وی حذف گردد از چه حقوقی محروم می شود. مطابق قانون حقوق ذیل در خصوص این افراد اجرا نمی گردد مگر اینکه گواهی رفع سوء پیشنیه کیفری را ارائه کنند.

 • الف- حق داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و همچنین شورای اسلامی شهر و روستا.
 • ب- حق عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات دولت و همچنین حق تصدی معاونت رئیس جمهور .
 • پ- حق تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و همچنین ریاست دیوان عدالت اداری.
 • ت- حق انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شورا ها، احزاب و جمعیت ها اعم از اینکه به موجب قانون باشد یا با رای مردم.
 • ث- حق عضویت در هیأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف در سطح تمام شهرها و مراکز استان ها.
 • ج- حق اشتغال به عنوان مدیر مسئول یا سر دبیر رسانه های گروهی همانند مجلات، روزنامه ها، شبکه های خبری صدا و سیما و مواردی از این قبیل.
 • چ- حق استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آن ها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری ها و موسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها.
 • ح- حق اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و یا تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و همچنین حق تصدی دفترخانه ازدواج و طلاق و دفتریاری.
 • خ- حق انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام.
 • د- حق انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی .
 • ذ- حق استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری.
 • ر- تأسیس ، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی ، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا موسسه آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی و علمی.

لازم به ذکر است که موارد مندرج در سه بند ابتدایی حتی بعد از رفع سوء سابقه کیفری نیز تداوم خواهند.

شرایط و نحوه گرفتن حکم تخلیه

چگونه حکم تخلیه بگیریم؟ گرفتن حکم تخلیه در برخی از موارد به ساده ترین شیوه ممکن امکان پذیر است اما در برخی دیگر از موارد با مسائل مختلف حقوقی گره خورده و یک وکیل متبحر ملکی نیاز است تا از حق و حقوق شما دفاع کند. در هر صورت اگر می خواهید درخواست تخلیه بدهید یا همان تخلیه ید را عنوان کنید بهتر از کلیات حاکم بر این مسئله اطلاع داشته باشید. وکیل متخصص امور ملکی در اینجا کلیات حاکم بر تخلیه ید در ملک مسکونی را برای شما تشریح کرده است ، با ما همراه باشید…

حکم تخلیه چیست؟

یکی از مسائل و عناوین حقوقی، تخلیه ید نام دارد. این موضوع که در اغلب موارد با مسائل دیگر از جمله خلع ید اشتباه گرفته می شود در نتیجه تصرف یک مستاجر (یا فردی که با استناد به یک قرارداد صحیح) بر ملک استیجاری (یا سایر اموال) مطرح می گردد. در واقع تصرف فرد باید خارج از زمان قرارداد یا خارج از شرایط آن باشد و این حق برای صاحب ملک ایجاد گردد که تصرف ملک و منافع آن را شخصاً در اختیار بگیرد.

حکم تخلیه

اینجاست که شخص می تواند با تنظیم یک دادخواست در خصوص تخلیه ید، تسلط کامل خود بر ملک مربوطه را خواستار شود. این دعوی غیر مالی است و هزینه مربوط به آن نیز چندان بالا نیست اما درخواست اجور معوقه که در برخی از موارد ادله استنادی موجر برای درخواست تخلیه است یک دعوی مالی بوده و باید به صورت جداگانه ارائه گردد.

دادخواست تخلیه

برای تنظیم کردن دادخواست تخلیه باید به یک نکته توجه کنید. اگر مدت قرارداد اجاره به اتمام رسیده است می توانید درخواست صدور دستور تخلیه را بدهید که در این شرایط بدون حضور شما و طرف مقابل، دستور تخلیه صادر شده و در ظرف 72 ساعت نیز اجرایی می شود اما اگر می خواهید درخواست صدور حکم تخلیه را داشته باشید باید به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نمایید. دفتر خدمات قضایی پرونده شما را بنابر شرایط موجود به یکی از مراجع ذیل ارجاع می دهد :

– دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت :

اگر قرارداد اجاره را در دفتر اسناد رسمی امضا کرده باشید باید به همان دفترخانه مراجعه کرده و بعد از تحویل دادن مدارک مورد نظر و علی الخصوص قرارداد اجاره درخواست تخلیه را پیگیری کنید. دفتر اسناد رسمی نیز اجرای حکم را به دوایر اجرای ثبت اعلام می کنند.

– شورای حل اختلاف :

اگر قرارداد مربوطه از نوع قراردادهای عادی است و همه شرایط صحت قرارداد اجاره را داشته باشد (کتبی بودن، ذکر مدت و تاریخ دقیق، مبلغ اجاره و امضای دو شاهد) به شورای حل اختلاف فرستاده می شود. این مرجع متداول ترین مرجع رسیدگی به اختلافات مربوط به اجاره میان موجر و مستاجر است. البته این مرجع صرفاً به دعاوی موجر و مستاجر در املاک مسکونی می پردازد و نمی تواند به دعوی آن ها در خصوص املاک تجاری رسیدگی نماید.

-دادگاه عمومی محل ملک

اگر قرارداد اجاره میان طرفین وجود داشته اما فاقد یکی از شرایط مذکور در بند اخیر باشد به دادگاه عمومی محل وقوع ملک استیجاری فرستاده می شود تا تعیین تکلیف گردد.

موارد صدور حکم تخلیه

سوال اصلی این است که در چه شرایطی می توان درخواست تخلیه ملک داد؟ در اینجا با شرایط مختلفی مواجه هستیم که امکان صدور دستور تخلیه و صدور حکم تخلیه را فراهم می کنند. این موارد به قرار ذیل هستند:

 • حکم تخلیه به علت اتمام قرارداد اجاره : در صورتی که مدت قرارداد اجاره به اتمام رسیده باشد و تمدید نگردد اما مستاجر از تخلیه ملک سرباز زند. در این شرایط می تواند درخواست تخلیه فوری یا دستور تخلیه داد که در کمترین زمان ممکن قابل پیگیری است و در صورت منتهی شدن به نتیجه نیز ظرف 72 ساعت اجرا می گردد.
 • حکم تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها : در صورتی که مستاجر به مدت سه ماه از پرداخت مال الاجاره یا همان مبلغ اجاره خودداری کند. در اینجا می توانید به دادگاه حقوقی رفته و درخواست اجور معوقه را داشته باشید. ضمن این درخواست می توانید درخواست تخلیه ید نیز داشته باشید.
 • حکم تخلیه به علت تعدی و تفریط : در صورتی که مستاجر خلاف قانون یا مندرجات قرارداد اجاره از ملک مسکونی استفاده کند. در این شرایط نیز می توانید درخواست تخلیه ید را ارائه کنید.
 • مستاجر به ملک مسکونی خسارت وارد کند یا ملک مربوطه نیاز به تعمیر اساسی داشته باشد و این تعمیر نیازمند تخلیه باشد اما مستاجر از تخلیه ملک خودداری نماید باز هم امکان درخواست تخلیه ملک وجود دارد که منتهی به صدور حکم تخلیه می شود.
 • در برخی از موارد از انتقال منافع ملک استیجاری به عنوان یکی از شرایط درخواست تخلیه ید نام می برند. این مورد اگر توسط طرفین و در قرارداد اجاره رفع و رجوع نشده باشد می تواند مورد استنادی برای حکم دادگاه و درخواست تخلیه ید باشد.

دقت داشته باشید که شما زمانی می توانید این درخواست را داشته باشید که مبلغ رهن یا همان پول پیش ساختمان را در حساب دادگستری تودیع نموده باشید یا رسید پرداخت این مبلغ به مستاجر را به مدارک خود الصاق نمایید. در غیر این صورت به دادخواست شما رسیدگی نمی گردد.

راه های تبدیل حبس و خرید مجازات حبس یا زندان

راه های تبدیل حبس و خرید مجازات حبس یا زندان : از مهمترین چالش هایی که یک فرد بعد از محکومیت به جرائم عمد و غیرعمد با آن ها مواجه می شود مسئله حبس و زندانی شدن است به همین علت به دنبال راه های تبدیـل حبـس می گردد تا بتواند شرایط بهتری را برای تحمل مجازات ایجاد کند. راه های تبدیل حبس چندان متنوع نیستند اما قطعاً بر تحمل مجازات حبس و زندان ارجحیت دارند و به نوعی لطف در حق مجرم قلمداد می شود. این مسئله را در ادامه تشریح می کنیم ، با وکیل شاه مرادی همراه باشید…

تبدیل حبس

تبدیـل حبـس با تقلیل آن متفاوت است اما بسیاری از مردم این دو اصطلاح را به جای یکدیگر بکار می برند شاید هم علت آن کاهش اثرات نامطلوب حبس به دنبال تبدیل شدن آن باشد که باعث می گردد تا بسیاری از مردم جامعه، تبدیل حبس را با عنوان تقلیل مجازات نیز بشناسند .

راه های تبدیل حبس

در طول تاریخ هر گاه فردی به اتهام جرمی در محکمه عدالت به مجازات خاصی محکوم می گردید به تحمل همان مجازاتی که برای او مقرر شده بود محکوم شده و نمی توانست خلاف آن را انجام دهد. اما با گذشت زمان و پیشرفت جوامع و همچنین با توسعه علم روان شناسی، رفتار شناسی و جامعه شناسی، راه های دیگری در نظر گرفته شد که به کاهش رفتارهای پرخطر در جامعه منجر گردید. یکی از این موارد راه های تـبدیل حـبس به جزای نقدی و سایر مجازات ها بود .

نحوه تبـدیل حبـس

در این خصوص لازم است تا یک دوره مراقبتی سپری شود. البته در برخی از جرائم غیر سنگین و بخصوص جرائم غیر عمد دادگاه می تواند در همان وهله اول حکم به تبدیل مجازات داده و فرد را در صورت پرداخت جزای نقدی یا انجام سایر کارهایی که از جانب مقام قضایی تعیین می شود از زندانی شدن رها کند اما در موارد حادتر یک دوره مراقبتی در نظر گرفته می شود و فرد در صورت موفقیت در این مرحله می تواند درخواست تبدیـل حبـس را از مقام قضایی داشته باشد.

دوره مراقبت بدین صورت است که محکوم علیه در یک بازه زمانی مشخص باید از خود حسن رفتار نشان دهد و یا به یکی از هنرها و حرفه هایی که از جانب دادگاه مشخص شده است مسلط گردد به نحوی که بتواند برای جامعه مفید واقع شده و بتواند تاثیرات مطلوبی را بر جامعه داشته باشد. این دوره باتوجه به اینکه جرم ارتکابی از چه نوعی است و مجازات حبس نیز تا چه اندازه شدید می باشد بسیار متفاوت است .

راه های تبدیل حبس به جزای نقدی و غیرنقدی

در این خصوص راه های متفاوتی تعیین شده است که البته مهمترین آن ها همین تبدیل حبس به جزای نقدی است اما روش های دیگر برای جرائم سنگین تر بکار می روند. بنابراین اصولاً از تبدیل حبس به جزای نقدی در جرائم کم اهمیت استفاده می کنند. راه های تبدیل حبس به صورت ذیل است:

 1. تبدیل حبس به خدمات عمومی رایگان
 2. تبـدیل حـبس به جزای نقدی؛ این نوع تبـدیل حبـس با جزای نقدی روزانه که بعدا مطرح می شود متفاوت است. در این روش فرد باید در زمان تبدیل مجازات این مبلغ را به صورت کامل پرداخت کند. به عنوان مثال دادگاه بیان می دارد که فرد به سه ماه حبس محکوم شده است و تبدیل آن به مبلغ نه میلیون تومان وجه نقد امکان پذیر است.
 3. تبدیـل حبـس به جزای نقدی روزانه؛ در این روش فرد باید مبلغ مشخصی از درآمد ماهیانه خود را به حساب دادگستری واریز کند تا بتواند از شرایط تبدیـل حبـس بهره مند شود. در برخی از موارد نیز که فرد دارای شغل مشخصی نیست دادگاه وی را به کار گمارده و یک سوم یا یک چهارم از مبلغ مورد نظر را به عنوان مجازات مقرر از حقوق وی کسر می کند.
 4. محرومیت های اجتماعی! این روش یکی از مهمترین روش های تبدیل حبس به مجازات های غیر نقدی است. در این روش فرد طبق نظر دادگاه از برخی حقوق عادی و روزمره خود محروم می شود تا نظم جامعه حفظ شده و در عین حال بتواند محکوم علیه را نیز از حقوق انسانی مربوط به راه های تبـدیل حبـس بهره مند کند.

نحوه تبدیل حبس

در این خصوص به شدت جرم ارتکابی و نوع آن دقت می کنند. در جرائم عمدی اصولاً دادگاه یک حبس سه ماهه را برای محکوم علیه تعیین می کند اما بعد از آن تحت شرایط خاصی می توان از راه های تبدیل حبس استفاده کرد که به درخواست مجرم بستگی دارد. اگر جرم عمدی دارای مجازاتی کمتر از سه ماه باشد قاضی موظف به تبدیل مجازات است.

اگر مجازاتی برابر با سه ماه تا شش ماه داشته باشد قاضی در صورتی موظف به اعمال تبدیل مجازات است که فرد سابقه کیفری موثر نداشته باشد. اگر جرم عمدی باشد و مجازات آن بیش از شش ماه، قاضی می تواند حکم به تبدیل مجازات بدهد یا خیر.

در جرائم غیر عمد شرایط فرق می کند. اگر مجازات جرم عمدی کمتر از دو سال باشد قاضی باید نسبت به تبدیل مجازات اقدام نماید اما اگر بیشتر از دو سال باشد در این زمینه اختیار کامل داشته و می تواند حکم به تبدیل مجازات بدهد یا خیر!

شرایط ملاقات با فرزند بعد از طلاق

نحوه ملاقات با فرزند بعد از طلاق : در نتیجه طلاق و متارکه، مسائل مختلفی ایجاد می گردد که باید با توجه به قانون مدنی و قانون حمایت از حقوق خانواده حل و فصل شوند. ملاقات با فرزند بعد از طلاق یکی از بارزترین و مهمترین مسائل حقوقی است که همواره مورد بحث بوده و با تمام فراز و نشیب هایی که در زندگی طرفین ایجاد می کند با این حال قابلیت سلب و ممنوعیت را ندارد.

هر کدام از والدین که به علل قانونی، اجتماعی یا مصلحت طفل نتوانسته است حضانت فرزند خود را به دست آورد می تواند باتوجه به مضامین قانونی در این زمینه، حق ملاقات با فرزند خود را داشته باشد. این حق حتی برای مادر یا پدری که حق حضانت از فرزند به علت انحطاط اخلاقی از وی سلب شده است نیز محفوظ می باشد. این مسئله را در ادامه به صورت تفصیلی تر بیان خواهیم کرد. در ادامه با وکیل خانواده همراه باشید..

حق ملاقات با فرزندان بعد از طلاق

زمانی که از حق ملاقات با فرزندان بعد از طلاق صحبت می کنیم در واقع یک حق ذاتی و فطری مد نظر ماست که حتی توسط شخص (پدر یا مادی؛ فردی که حضانت فرزند به او تعلق نگرفته است) نیز قابل سلب نمی باشد. بنابراین هیچ کدام از طرفین نمی توانند به صورت مطلق، طرف مقابل را از حق ملاقات با فرزند خود محروم کنند.

شرایط ملاقات با فرزند بعد از طلاق

البته در عمل شاهد وقوع چنین مسائلی هستیم اما این مسئله قابلیت پیگرد قضایی دارد و در صورتی که پدر یا مادری که از دیدار با فرزند خود بعد از طلاق محروم شده است علیه همسر سابق خود در این زمینه شکایت کیفری مطرح نماید، دادگاه در صورت اثبات این امر وی را محکوم خواهد کرد. هرچند بسیاری از مادران و برخی از پدران که از حق ملاقات با فرزند بعد از طلاق محروم شده اند اصولاً به علت مصلحت خود یا فرزندشان از طرح شکایت کیفری خودداری می کنند.

زمان و مکان مـلاقات با فـرزند بـعد از طـلاق

در این خصوص با قانون مشخص و ثباتی مواجه نیستیم چرا که مصلحت طفل اقتضا می کند تا با توجه به شرایط وی و همچنین شرایط پدر و مادر، زمان و مکان خاصی برای ملاقات با وی تعیین گردد. اصولاً در اغلب موارد این مهم با توافق طرفین حل و فصل می شود اما اگر پدر و مادر فرزند نسبت به این موضوع به توافق نرسند دادگاه در این زمینه اقدام به تصمیم گیری می کند .

اصولاً دادگاه ها ترجیح می دهند یک الی دو بار در هفته را برای حق ملاقات با فرزند تعیین کنند. در این میان اواخر هفته و بخصوص روز های پنجشنبه و جمعه را برای این کار مناسب تر می دانند. البته دادگاه ها باید با توجه به وضعیت شغلی و اجتماعی طرفین نسبت به این موضوع رسیدگی نمایند. بنابراین اگر یکی از طرفین ادعا کند که روز آخر هفته به فلان دلیل مناسب نمی باشد دادگاه باید زمان دیگری را تعیین کند.

مکان دیدار با فرزند نیز باید توسط طرفین تعیین گردد و اگر در این زمینه به توافق نرسند دادگاه مبادرت به تعیین مکان ملاقات با فرزند خواهد پرداخت. اصولا دادگاه ها کلانتری ها را به عنوان محل مناسب ملاقات با فرزند تعیین می کنند اما کلانتری ها به علت عدم فضای مناسب جهت ملاقات با فرزند، مکان مناسبی را به طرفین معرفی می کنند. بنابراین همانگونه که مشخص است فردی که حق حضانت فرزند را ندارد نمی تواند طفل را در محلی همانند خانه خود ملاقات کند مگر اینکه سرپرست طفل در این خصوص رضایت به ملاقات فرزند در منزل دهد.

ضمانت اجرای ملاقات با فرزند

همانطور که در مباحث ابتدایی ذکر کردیم حق ملاقات با فرزند یک حق ذاتی است و دست یافتن به حق نیز به هیچ وجه مشمول ارائه ضمانت اجرا نمی شود با این حال فردی که سعی کرده است از حق دیدار با فرزند خود بعد از طلاق سوء استفاده کند یا مثلاً فرزند خود را ربوده و در محل دیگری پنهان نماید یا مثلاً بخواهد او را از کشور خارج کند و یا اگر سرپرست طفل بخواهد مانع دیدار فرزند با پدر یا مادر خود شود و امثال این ها، دادگاه ممکن است از ترفندهای قانونی همانند تعیین ناظر یا گرفتن تعهد و تذکر به والدین استفاده کند و در موارد حادتر می تواند حق حضانت را به دیگری انتقال دهد .

نکاتی که هنگام خرید آپارتمان باید رعایت کنیم !!!

نکاتی که هنگام خرید آپارتمان باید رعایت کنیم چیست ؟ هنگام خرید آپارتمان چه نکاتی را باید رعایت کنیم ؟ با توجه به تورم و رشد بی سابقه قیمت املاک در تمام نقاط ایران خرید یک ملک اعم از مسکونی ، تجاری و یا زراعی ، همانند گذشته راحت نبوده و به سادگی امکان پذیر نیست ، بنابراین در هنگام خرید می بایست نکاتی را رعایت نماید و همچنین از برخی قوانین مرتبط آگاهی داشته باشید .

در خصوص مسائل و موارد حقوقی در قسمت های دیگر این وب سایت به طور کامل توضیحاتی خدمت شما عزیزان ارائه شده است ؛ دراین مبحث می خواهیم به موارد عرفی و در واقع مواردی که به قانون بی ارتباط می باشد بپردازیم ، با این وجود تأکید می گردد تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید تا هنگام خرید آپارتمان بهترین تصمیم را بگیرید .

نکاتی که هنگام خرید آپارتمان باید رعایت کنیم

توجه به مشاعات ساختمان

نظافت و روش نگهداری مشاعات بسیار مهم است ، تمیزی سنگ نماء ، پاگردها ، نظافت پارکینگ ، نبود کفش پشت درب واحدها و … بسیار مهم است و عدم تمیزی و در واقع کثیفی و نا مرتب بودن مشاعات نشان دهنده مشکلات فی مابین واحدها و عدم توافق آنهاست .

اکثراً هنگام بازدید از ملک ، از آسانسور ساختمان استفاده می نماییم به خصوص اینکه واحد مورد نظر در طبقات بالا باشد ؛ پیشنهاد می شود هنگام بازدید یک مرتبه از آسانسور استفاده شود . ( به فرض هنگام بالا رفتن از آسانسور استفاده شود و بازگشت حتماً از پله ها باشد ) چرا که در اینصورت از مواردی که در بالا توضیح داده شد مطلع می گردید .

همچنین توجه به نظافت خودروهای مستقر در پارکینگ نیز تا حدودی می تواند نشان دهنده وضعیت ساکنین باشد و همینطور اینکه توجه شود هر خودرو در محل خود مبادرت به پارک نموده باشد به عبارتی می توان گفت به رعایت نظم و انظباط ساکنین از این طریق توجه شود .

نبود واحدهای خالی در ساختمان

اگر در یک ساختمان آپارتمان های خالی زیادی به نسبت تعداد آنها باشد این می تواند یک مورد منفی به حساب آید ( البته ساختمان های نوساز از این قاعده مستثنی هستند ) چرا که در این صورت امنیت ساختمان نسبت به ساختمان های دیگر پایین تر خواهد بود و احتمال سرقت از منزل که در حال حاضر با افزایش چشمگیری مواجه است ، بالا خواهد رفت ، همچنین نگهداری مشاعات به مراتب دشوارتر خواهد بود و همینطور هزینه بیشتری بر واحدهای دارای سکنه تحمیل می گردد به دلیل اینکه در عمل عمدتاً واحدهای خالی از پرداخت هزینه های ساختمان امتناع می نمایند .

توجه به تابلوء اعلانات ساختمان

تابلوء اعلانات در ساختمان تا حدودی می تواند نشان دهنده شخصیت همسایگان باشد ، به فرض مثال چنانچه در تابلوء اعلانات ساختمان یادداشت های تهدید یا کنایه آمیزی باشد ؛ این موضوع نشانگر این است که این ساختمان برای زندگی مناسب نیست . همچنین معمولاً چنانچه همسایه ای شارژ ماهیانه خود را نپردازد در تابلوء اعلانات درج می گردد و همکاری ساکنین نیز تا حدودی از طریق دقت در این تابلو مشخص می گردد .

توجه به املاک مجاور و همسایه

هنگام خرید ملک دقت کنید در نزدیکی آپارتمان مد نظر مدرسه ، مسجد و ساختمان قدیمی نباشد چرا که مدرسه و مسجد ممکن است به جهت ایجاد سر و صدا موجبات نارضایتی شما را فراهم آورد ، ساختمان قدیمی نیز هر لحظه امکان دارد که تخریب و ساخته شود که در اینصورت علاوه بر آلودگی صوتی زیاد در ساعات اولیه روز ( چرا که کارگران ساختمانی از صبح علی الطلوع مشغول به کار می شوند ) مشکلات دیگری در پی خواهد داشت و همچنین در اوایل ساخت و ساز و در بامداد منتظر سر و صدای ناشی از گودبرداری و عبور و مرور کامیون ها باشید .

نکات دیگری که می توان به آنها اشاره نمود :

 • بازدید از واحد مورد نظر حتماً در روز صورت گیرد .
 • وجود سرایدار مقیم در ساختمان تا حد بسیار زیادی امنیت ساختمان را تضمین نموده و علاوه بر آن یک مزیت مهم است .
 • نبود دیوار مشترک : هنگام خرید دقت داشته باشید آپارتمان مورد نظر یا فاقد دیوار مشترک یا کمترین دیوار مشترک را داشته باشد و بهتر است دیوار مشترک در سالن پذیرایی باشد نه اینکه اتاق خواب ها .
 • همچنین وجود ستون در آپارتمان و واحد مورد نظر جزء موارد منفی به حساب می آید .
 • چنانچه آپارتمان مورد نظر قدیمی ساخت است به قدرالسهم آن توجه شود .
 • چنانچه در هر طبقه چند واحد وجود داشته باشد بهتر است درب های ورودی به یکدیگر نزدیک نباشند .
 • اگر سازنده ملک ، مقیم همان ساختمان باشد این می تواند نشان دهنده مرغوبیت آپارتمان باشد .
 • وجود جای پارک مناسب در کوچه نیز می تواند جزء امتیازات مثبت به حساب آید .

امیدوارم با رعایت نکاتی که در بالا توضیح داده شد ، خرید مناسبی داشته باشید .
در انتها متذکر می گردد هنگام انعقاد قرارداد از وکیل متخصص ملکی مشاوره لازم را اخذ نموده و حتی الامکان انعقاد قرارداد در حضور وکیل متخصص باشد .

امید شاه مرادی مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری