مجازات مشارکت و معاونت در قتل

مجازات مشارکت و معاونت در قتل : یکی از مهمترین جرائم علیه نفس و حیات انسان، جرم قتل است که در قانون به یکی از اشکال قتل عمد، قتل شبه عمد و قتل خطای محض تقسیم می شود. آن چیزی که باعث می گردد در باب قتل با مسئله مشارکت و معاونت مواجه شویم وقوع قتل عمد است. همه ما می دانیم که مجازات قتل عمد طبق قانون و شرع ، قصاص است اما اگر ولی دم رضایت دهند می توان به پرداخت دیه اشاره نمود که با توجه به جنسیت مقتول، متفاوت است بدین صورت که دیه زن، نصف دیه مرد است .

مسئله ای که در این مقاله مورد توجه ما قرار گرفته است بررسی مجازات مشارکت و معاونت در قتل می باشد. مشارکت در یک جرم با مسئله معاونت متفاوت است و این امر نیز باعث شده است تا میزان مجازات افراد نیز متفاوت باشد. در این مقاله ابتدا به بررسی جرم معاونت و مشارکت و بیان تفاوت آن ها می پردازیم و در نهایت میزان مجازات هر کدام از این جرائم را در خصوص ارتکاب قتل عمد بررسی خواهیم کرد .

مجازات مشارکت و معاونت در قتل

تفاوت مشارکت و معاونت در قتل

در وقوع یک قتل به صورت عمدی، وجود چند عنصر ضروری است. اول اینکه فردی باید در قالب مقتول وجود داشته باشد. دوم اینکه فردی به عنوان قاتل و با سوء نیت مبادرت به قتل فرد مقابل می نماید. در این شرایط و در صورتی که قاتل تنها یک نفر باشد می توان قاتل را مباشر جرم قلمداد کرد .

در جرم فوق می توان شاهد وجود عناصر دیگری بود که از جمله آن ها شریک جرم قتل و معاون جرم قتل است . مشارکت در قتل بدین صورت که چندین نفر مبادرت به قتل یک نفر می کنند خواه اینکه عمل همه آن ها برای قتل لازم باشد یا خیر. بدین صورت که مشارکت در قتل باید به صورت مستقیم صورت گیرد اما معاونت این گونه نیست .

در جرم معاونت ، مجرم سعی می کند از طریق تهدید ، تطمیع ، ترغیب و یا تهیه وسایل قتل ، وقوع این جرم را تسهیل نماید . البته افعالی همانند تهدید ، تطمیع یا ترغیب زمانی به عنوان معاونت در جرم شناخته می شوند که با توجه به عرف و یا شخصیت مجرم یا قاتل ، بتوان آن را دلیل محکمی برای وقوع قتل قلمداد نمود. مقدم بودن افعال فوق بر جرم قتل و همچنین نیت محکوم علیه نسبت به وقوع قتل نیز از جمله مهمترین شروط ممکن برای معاونت در قتل عمد است.

مجازات مشارکت در جرم قتل

مشارکت در قتل به معنای قاتل بودن است. حال ممکن است فعلی که یکی از افراد انجام داده است سبب مرگ نبوده و فعل یکی دیگر از افراد دلیل واقعی مرگ باشد. به عنوان مثال سه نفر با افعال مختلف سعی در زمین گیر کردن قربانی می کنند و در نهایت گرفتن جان قربانی توسط یکی از آن ها صورت می گیرد.

در خصوص مثال فوق می توان به این نمونه اشاره کرد که اگر یکی از طرفین به قربانی چند ضربه چاقو بزند و یکی از آن ها مقداری بنزین روی او ریخته و نفر سوم نیز با روشن کردن کبریت باعث سوختن مقتول شود همه آن ها به جرم مشارکت در قتل به قصاص محکوم می شوند چرا که فعل همه آن ها واجد عنصر مادی جرم قتل است.

اجرای حکم قصاص در خصوص افراد فوق کار راحتی نمی باشد چرا که اولیا دم باید دیه دو نفر را بپردازند تا حکم قصاص در خصوص آن ها اجرا شود. این در حالیست که در صورت بخشش از جانب اولیا دم، شرکای قتل موظف به پرداخت دیه مقتول هستند. در واقع هر کدام از آن ها موظف به پرداخت یک سوم از دیه مقتول می شود مگر اینکه اولیا دم برای پرداخت دیه به نحو دیگری دستور دهد.

مجازات معاونت در قتل

فردی که به عنوان معاون در قتل شناخته می شود اصولاً در صحنه جرم حضور ندارد اما با اعمال و افعالی که انجام داده است وقوع فعل مجرمانه را برای قاتل یا قاتلین راحت تر نموده است. مطابق قانون مجازات اسلامی، در جرائمی که مجازات قانونی آن ‌ها سلب حیات است همانند قتل عمد، مجازات معاون جرم، حبس تعزیری درجه‌ دو یا سه خواهد بود. حبس تعزیری درجه‌ دو عبارت است از حبس بین ١۵ تا ٢۵سال و حبس تعزیری درجه‌ سه عبارت است از حبس بین ۱۰ تا ١۵سال.

مجازات قتل فرزند توسط پدر !!!

مجازات قتل فرزند توسط پدر : قتل فرزند توسط پدر یکی از جرائم دل خراشی است که در چند سال اخیر و به دفعات شاهد وقوع آن ها در نقاط مختلف ایران بوده ایم . البته وقوع این جرم صرفاً به کشور ما یا دوره خاصی تعلق ندارد اما افزایش وسایل ارتباط جمعی باعث شده است تا اخبار مربوط به قتل فرزند توسط پدر به اطلاع همگان رسیده و به گونه ای احساسات عمومی را نیز برانگیزد .

یکی از چالش برانگیزترین مسائلی که در قانون مجازات اسلامی و با تبعیت از شرع به چشم می خورد مجازات فرزندکشی است؛ ما در این مقاله قصد ورود به انتقادات صورت گرفته علیه مجازات قتل فرزند توسط پدر را نداریم بلکه می خواهیم به اصل قضیه و مجازات دقیق پدر در این موارد بپردازیم ، پیشنهاد می دهیم در ادامه با توضیحات وکیل کیفری همراه باشید .

مجازات قتل فرزند توسط پدر

قتل فرزند توسط پدر

موارد مختلفی می توانند باعث شوند تا رابطه زیبای پدر و فرزندی به یک رابطه وحشتناک مبدل شود و فضای دل انگیز خانواده ای که می توانست مامن آرامش و امنیت باشد به یک فضای متشنج و هولناک تبدیل گردد. در دنیای قدیم وقوع برخی از مسائل همانند حفظ آبرو یا حذف فرزندی که فرمانبردار نبوده است علت اصلی قتل فرزند توسط پدر قلمداد می شد اما امروزه موارد دیگری از جمله مصرف داروهای روان گردان و اوضاع نابسامان اقتصادی به عنوان مهمترین علل وقوع این جرم است .

مجازات مشارکت پدر در قتل فرزند

قتل فرزند توسط پدر ممکن است به مشارکت باشد یا مباشرت. بدین صورت که اگر پدر با همکاری یک یا چند نفر دیگر مبادرت به قتل فرزند نماید مرتکب مشارکت در قتل شده است و اگر هم به تنهایی فرزند خود را به قتل برساند به عنوان مباشر جرم شناخته می شود.

در این شرایط قانون مجازات اسلامی مجازات قصاص را در صورت درخواست اولیا دم و علیه سایر شرکا می پذیرد اما پدر صرفاً به پرداخت دیه و حبس تعزیری به مدت سه تا پانزده سال محکوم می شود. نکته قابل ذکر این است که پدر از دیه پرداختی سهم نمی برد.

مجازات معاونت پدر در قتل فرزند

در مثال فوق ممکن است پدر شخصاً مبادرت به قتل فرزند نکرده باشد بدین صورت که شرایط را مهیا نماید تا فرد یا افراد دیگر، فرزند او را به قتل برسانند. در این شرایط به مجازات معاونت در قتل عمد محکوم می شود و از این حیث تفاوتی با معاونت در قتل افراد دیگر ندارد.

بنابراین مجازات پدر در خصوص آسیب هایی که به نفس یا عضو فرزند وارد می کند تفاوتی با سایرین ندارد و صرفاً در خصوص قصاص است که شرع مجازات او را تقلیل داده است. در این خصوص پدر به حبس تعزیری درجه دو یا درجه سه محکوم می گردد.

اگر مباشر قتل به علت گذشت شاکی خصوصی از قصاص نجات پیدا کند مجازات معاون جرم نیز به حبس تعزیری درجه پنج یا شش کاهش پیدا می کند. همچنین مجازات پدر در خصوص ضرب و جرح فرزند علاوه بر پرداخت دیه یا ارش، حبس تعزیری درجه شش می باشد .

نکاتی در خصوص قتل فرزند توسط پدر

مجازات قتل فرزند توسط پدر به مجازات قتل فرزند توسط مادر یا اجداد مادری یا سایر اعضای خانواده همانند خواهر یا برارد سرایت نمی کند بنابراین اگر مادر مرتکب فرزند کشی بشود یا سایر اعضای خانواده یکی دیگر از اعضا را به قتل برساند باید قصاص شده یا دیه پرداخت کند .

 • مجازات قتل فرزند توسط پدر در قانون مجازات اسلامی و در متون فقهی درج شده و قابل تغییر نیست.
 • پدر بعد از قتل فرزند نمی تواند از اموال او ارث ببرد.
 • اگر فرزند کشی نشانه ای از افساد فی الارض باشد مجازات محارب را به دنبال دارد.
 • هرچند قانونگذار به تبعیت از شرع مجازات قصاص را در خصوص مجازات قتل فرزند توسط پدر برداشته است اما سخت گیری بسیار زیادی در خصوص رسیدگی به این پرونده ها وجود دارد.
 • مجازات قتل فرزند توسط پدر صرفاً به پدر سرایت نمی کند بلکه مشمول اجداد پدری است .
 • مجازات قصاص در خصوص پدری که فرزند خوانده خود را به قتل رسانده است قابلیت اجرا دارد.
 • اگر قتل فرزند توسط پدر با مشارکت صورت گرفته باشد برای پایمال نشدن خون فرزند، پدر به عنوان قاتل موظف به پرداخت نصف خونبها می باشد و مبلغ خونبها به صورت کامل بین تمامی اشخاص شریک در قتل تقسیم شده و باید توسط یکایک آنان پرداخت شود.

مجازات قتل زن توسط شوهر

مجازات قتل زن توسط شوهر : یکی از اخبار دردناکی که هر از گاهی در نقاط مختلف جهان شنیده می شود قتل های خانوادگی است. هزاران دلیل مختلف وجود دارد تا یک قتل عمد در میان اعضای خانواده به وقوع بپیوندد. قتل فرزند توسط پدر، قتل خواهر توسط پدر و برادر، قتل والدین توسط فرزند و قتل زن توسط شوهر از متداول ترین قتل هایی به حساب می آیند که در سراسر جهان رخ می دهند.

در میان قتل های خانوادگی از قتل زن توسط شوهر به عنوان بیشترین آمار موجود نام می برند. این مسئله صرفاً به جوامع اسلامی مربوط نبوده و در بسیاری از کشورهای غیراسلامی نیز رخ می دهد. حال سوال این است که علت وقوع چنین جرمی و همچنین مجازات قتل زن توسط شوهر چیست؟ این مباحث را در ادامه بررسی می کنیم با توضیحات وکیل کیفری همراه باشید .

مجازات قتل زن توسط شوهر

علل قتل زن توسط شوهر

تاکنون دلایل مختلفی برای وقوع قتل زن توسط همسر بیان شده اند اما عمده ترین ادعاهای صورت گرفته عبارتند از:

 • خیانت زن به شوهر
 • انجام کارهایی برخلاف مصلحت خانواده
 • عدم اطلاعت و فرمانبرداری از مرد
 • مشکلات بارز اقتصادی و توقعات بالای زن
 • مشکلات روحی و روانی در مرد
 • عدم توانایی مرد برای پرداخت مهریه و عدم انگیزه برای ادامه زندگی مشترک
 • هیجانات ناشی از مواد مخدر، مشروبات الکلی و مواد مسکر

البته که در بسیاری از موارد زنان قربانی افکار متحجر مردان شده و به علت علائق متفاوت در زندگی، جان خود را به دنبال قتل توسط همسر از دست داده اند. این پدیده شوم که اغلب در کشورهای جهان سوم مشاهده می شود در حال افزایش بوده و شاید سال ها زمان ببرد تا مردم به درک متقابلی از حقوق زنان در نقاط محروم و دورافتاده برسند .

مجازات قتل زن توسط شوهر چیست؟

مجازات قصاص برای قتل عمد صرفاً در خصوص مجازات پدر در قتل فرزند حذف می گردد و در سایر موارد قتل ، مجازات آن اعدام است .

بنابراین اگر مردی زن خود را به قتل برساند و این قتل نیز طبق شواهد به عنوان قتل عمد شناخته شود مشمول قصاص یا پرداخت دیه است. اما قانون مجازات اسلامی به تبعیت از فقه تعیین نموده است که مرد در یک صورت از مجازات قصاص رهایی می یابد و حتی نیازی به پرداخت دیه ندارد.

اگر مردی بعد از قتل همسر خود ادعا کند که همسر خود را در حال زنا با مرد بیگانه دیده است در حالی که در تمکین وی بوده و ناشزه نباشد و شواهد نیز مهر تاییدی باشد بر ادعاهای مرد، مجازات قصاص و دیه از او ساقط می شود. شواهد مختلفی در این زمینه وجود دارد که از جمله آن ها می توان به وضعیت زن و مرد در حالت قتل و یا گزارشات پزشکی قانونی اشاره کرد.

نکته ای که در خصوص مجازات قتل زن توسط شوهر وجود دارد این است که مرد باید حتماً زن را بدون اکراه در حال زنا با مرد بیگانه ببیند و اگر آن دو در حال زنا نباشند (به عنوان مثال صرفا در حالت معاشقه یا هم آغوشی باشند) مرد نباید به قتل زن اقدام نماید در غیر این صورت مشمول مجازات قصاص و دیه می گردد. بنابراین مجازات قتل زن توسط شوهر باتوجه به وضعیت زن در زمان قتل متفاوت است .

مجازات قتل شوهر توسط زن

اکنون که مجازات قتل زن توسط شوهر را بررسی کرده ایم بد نیست تا به نقطه مقابل آن یعنی مجازات قتل شوهر توسط زن نیز بپردازیم . دقت کنید که استثنای وارده بر حکم فوق در خصوص این جرم اعمال نمی شود. بدین صورت که تفاوتی ندارد انگیزه زن از قتل مرده چه بوده است! در هر صورت مجازات قصاص و در صورت رضایت از جانب اولیا دم، دیه برای او در نظر گرفته می شود.

دقت کنید که زن در صورت قتل مرد موظف به پرداخت دیه کامل است اما اگر مجازات قتل زن توسط شوهر به پرداخت دیه منتهی گردد، مرد صرفاً نصف دیه کامل را پرداخت می کند. چرا که طبق قوانین اسلامی، دیه زن نصف دیه مرد است ، زن و مرد هر کدام که قاتل دیگری باشد از مقتول ارث نمی برد .

لازم به ذکر است که این قاعده صرفاً در خصوص زن و شوهر اجرا نمی شود بلکه طبق قانون قاتل نمی تواند از مقتول ارث ببرد حتی اگر رابطه آن ها نسبی باشد .

امید شاه مرادی – مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری

نکات مهم قرار بازداشت موقت

صفر تا 100 قرار بازداشت موقت : یکی از آراء صادره از دادگاه های کیفری، قرار بازداشت موقت نام دارد.این قرار  نتیجه همکاری نیروی انتظامی با دادگاه های کیفری است و به علت های محتلفی صادر می گردد . سوالات مختلفی در خصوص بازداشت موقت وجود دارد و این مسئله باعث شده است تا به تنظیم یک مقاله در این زمینه بپردازیم ، اگر می خواهید با جزییات آشنا شوید پیشنهاد می دهیم با مطالعه این مقاله وکیل شاه مرادی را همراهی کنید .

قرار بازداشت موقت به چه معناست؟

قرار بازداشت موقت یا توقیف احتیاطی عبارت است از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که توسط مقام صالح قضایی صادر می گردد . این قرار شدیدترین نوع قرارهای تأمینی در حقوق جزاست چرا که در قرارهایی همانند کفالت یا وثیقه اگر متهم قادر به معرفی کفیل یا سپردن وثیقه نباشد، بازداشت می‌شود ، در صورتی که در قرار بازداشت موقت، متهم با وجود امکان معرفی کفیل یا سپردن وثیقه باز هم زندانی می‌شود .

قرار بازداشت موقت

چه کسی قرار بازداشت موقت را صادر می کند؟

قرار بازداشت موقت باید از جانب یک مقام صالح صادر شده باشد در غیر این صورت قابل اعتراض است. قرار توسط بازپرس یا دادیار صادر می شود. در این شرایط پرونده باید ظرف 24 ساعت برای اظهار نظر دادستان در خصوص لزوم قرار بازداشـت موقت یا عدم لزوم آن ارسال شود .

دادستان می تواند به عنوان مقام بالاتر با قرار صادر شده مخالفت کند ، اگر دادستان با قرار بازداشـت موقت مخالفت نماید باید از نظر دادستان پیروی کرد و متهم آزاد شود. در این شرایط مقام صادر کننده باید قرار دیگری برای متهم صادر کند . در مقابل دادستان نیز مجوز دارد تا از باز پرس تقاضا کند قرار بازداشت متهم را صادر نماید .

ناگفته نماند که باز پرس می تواند با درخواست دادستان مبنی بر صدور قرار بازداشت موقت مخالفت کند. حل اختلاف بین دادستان و بازپرس در این زمینه با دادگاه عمومی و انقلاب محل خواهد بود . اگر میان دادیار و دادستان اختلاف نظری وجود نداشته باشد و قرار بازداشـت برای متهم صادر گردد، این قرار به متهم ابلاغ شده و او ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حق اعتراض به قرار را دارد .

درچه مواردی قرار بازداشت موقت صادر می گردد؟

توقیف احتیاطی متهم در برخی از موارد اختیاری است بدین معنا که مقام قضایی می تواند با استناد به دلایل قانونی و منطقی درخواست توقیف دهد اما در برخی از موارد الزامی است. در واقع مقام قضایی باید در موارد ذیل برای متهم قرار بازداشت موقت صادر نماید :

 • در جرائمی همانند قتل عمد، آدم ربایی، اسید پاشی و محاربه و افساد فی الارض.
 • در جرائمی که مجازات قانونی آن ها اعدام یا حبس دایم است.
 • در جرائم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر کدام از جرائم مذکور را داشته باشد .
 • در صورتی که آزادی متهم موجب فساد شود .
 • در تمام جرائمی که به موجب قوانین خاص تعیین شده باشند همانند تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد یا در بزه رشوه، هرگاه میزان رشوه از مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال بیشتر باشد .

نکاتی که باید در خصوص قرار بازداشت موقت بدانید

 • این قرار باید کاملاً منطقی باشد و مقام صالح نمی تواند بدون استناد به دلایل منطقی در راستای توقیف متهم گام بردارد .
 • مدت اعتراض برای متهم به قرار صادره ده روز است که خارج از نوبت صورت می گیرد.
 • مدت زمان قرار بازداشـت موقت نباید از حداقل زمان تعیین شده برای جرم مورد نظر بیشتر باشد .
 • متهمی که در بازداشت موقت به سر می برد می تواند در هر ماه از بازداشت خود درخواست تخفیف دهد .
 • اگر در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان هستند تا مدت چهار ماه و در سایر جرائم تا ۲ ماه، به علت صدور این قرار، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نگردد، مقامم صادر کننده قرار، مکلف است تا نسبت به فک یا تخفیف قرار اقدام نماید مگر موجبی برای فک یا تخفیف قرار وجود نداشته باشد.

راه های فسخ اجاره

روش ها و راه های فسخ اجاره : امروزه بسیاری از افراد به دلایل مختلف مبادرت به تنظیم قرارداد اجاره می کنند. گذشته از این که برخی از این قراردادها در قالب رهن و اجاره تنظیم می شوند یا برای ملک مسکونی یا تجاری هستند ، نیاز است تا با راه های فسخ اجاره آشنا شویم چرا که افراد اعم از موجر و مستاجر نیاز دارند در برخی از شرایط و طبق قانون مبادرت به فسخ قرارداد اجاره نمایند. به همین علت تصمیم گرفته ایم تا در این مقاله به بررسی راه های فسخ اجاره بپردازیم. با وکیل متخصص ملکی همراه باشید…

فسخ اجاره

فسخ اجاره چگونه است؟

فسخ بدین معناست که می خواهیم یک قرارداد صحیح که منطبق بر شرایط صحت قراردادهاست را منحل نماییم اما باتوجه به اینکه قرارداد مورد نظر منطبق بر اصول حقوقی و قانونی است و یک قرارداد لازم می باشد نمی توان بدون استناد به یکی از خیارات یا بدون جلب رضایت طرف مقابل نسبت به این امر اقدام کرد. در همین ابتدای مقاله با برخی از اصطلاحات تخصصی مواجه شده ایم که نیاز به تعریف و تشریح دارند. این موارد عبارتند از:

 • موجر

فردی که ملک تجاری یا مسکونی را اجاره می دهد.

 • شرایط صحت قراردادها

اگر طرفین معامله یا قرارداد در زمان انعقاد آن دارای قصد و رضایت باشند و موضوع معامله نیز مشخص باشد ، معامله نیز مشروعیت داشته و همچنین طرفین نیز شرایط قانونی برای امضای قرارداد را داشته باشند معامله صورت گرفته مبتنی بر شرایط صحت قراردادهاست و باید به آن عمل نمود.

 • قرارداد لازم

قراردادی است که صرفاً به درخواست یکی از طرفین منحل نمی شود و می بایست به مفاد آن عمل نمود .

 • خیار

خیار اسم مصدر از باب اختیار است و به معنای حقی است که برای یکی از طرفین معامله ایجاد می گردد که به موجب این حق می تواند معامله یا قرارداد را فسخ نماید .

چگونه می توان قرارداد اجاره را فسخ کرد؟

از جمله راه های انحلال و بر هم زدن اجاره رضایت طرفین نسبت به این موضوع است. بنابراین اگر موجر یا مستاجر به هر دلیلی درخواست نماید تا قرارداد را منحل کنند اگر طرف مقابل رضایت دهد می توان آن را اقاله نمود اما فسخ قرارداد همیشه کار راحتی نیست و برای نیل به آن باید به موارد قانونی استناد کرد. بنابراین اگر طرف مقابل شما نسبت به فسخ بی میل است باید یکی از موارد ذیل را اثبات کنید تا بتوانید قرارداد اجاره را فسخ نمایید.

خیار تخلف شرط

اگر یکی از طرفین معامله به تعهد یا تعهدات خود عمل نکند طرف دیگر می تواند با استناد به خیار تخلف شرط آن قرارداد را فسخ نماید.

خیار تعذر تسلیم

اگر صاحب ملک نتواند ملک استیجاری را برای استفاده مستاجر آماده کند مستاجر حق دارد با استناد به این خیار، قرارداد را فسخ کند.

خیار عیب

اگر در ملک استیجاری عیب خاصی وجود دارد که استفاده مستاجر از آن را با مشکل مواجه می سازد می توان با استناد به خیار عیب قرارداد را فسخ نمود. دقت کنید که این عیب باید توسط مستاجر ایجاد نشده باشد. طبق قانون عیبی که بعد از عقد و قبل از تحویل گرفتن عین مستأجره به وجود آید ، موجب خیار است. اگر عیب ایجاد شده در مدت اجاره باشد قرارداد نسبت به قبل از بروز عیب صحیح و نسبت به بعد از آن حق فسخ دارد.

خیار شرط

طبق این خیار یکی از طرفین یا شخص ثالث حق فسخ اجاره تا زمان معین را دارد. تفاوت این خیار با خیار تخلف شرط این است که در خیار تخلف شرط، تعهداتی بر عهده طرفین مقرر می گردد و حق فسخ در صورت عدم انجام تعهدات ایجاد می گردد اما خیار شرط حق فسخ را در ماهیت خود دارد و نیازی به اجرا یا عدم اجرای تعهد از جانب یکی از طرفین یا شخص ثالث ندارد.

خیار رویت

خیار رویت یکی از راه های فسخ اجاره توسط مستاجر است. اگر ملک استیجاری بعد از رویت توسط مستاجر دارای ویژگی های تعیین شده از جانب موجر نباشد می تواند منجر به فسخ اجاره گردد.

خیار تخلف وصف

این خیار نیز شباهت بسیار زیادی به خیار رویت دارد و یکی از راه های فسخ اجاره توسط مستاجر می باشد بدین شکل که چنانچه وصف خاصی در عین مستأجره ذکر شده باشد و بعداً مشخص گردد مورد اجاره فاقد آن وصف است برای مستأجر حق فسخ به وجود می آید .

دقت کنید که مواردی همانند عدم پرداخت اجاره بها و … نیز در زمره مواردی قرار دارد که منجر به فسخ قرارداد اجاره می شوند اما همه این موارد در قالب یکی از خیارات فوق قابل بررسی است. به عنوان مثال اگر مستاجر تعهد کند هر ماه در زمان مشخصی، مبلغ خاصی را به عنوان اجاره بها پرداخت کند و به آن عمل نکند به علت تخلف از شرط مقرر، حق فسخ معامله را برای موجر ایجاد خواهد کرد.

وکیل مالیاتی

وکیل امور مالی و مالیاتی : مالیات یکی از مهمترین ارکان اقتصاد در تمام جوامع است. این بخش از اقتصاد دارای قوانین بخصوصی می باشد و نمی توان انتظار داشت عامه اجتماع از قواعد و اصول حاکم بر آن آگاه باشند. وکیل مالیاتی فردی است که به علت دانش و تجربه بالا به تمامی قوانین و مقررات مالیاتی اشراف داشته و می تواند دفاع از پرونده های مالیاتی را نیز برعهده بگیرد.

باتوجه به اینکه تعداد اندکی از وکلای داخلی به عنوان وکیل مالیاتی فعالیت می کنند و بسیاری از صاحبان کسب و کارها نیز به کمّ و کیف فعالیت آن ها آشنایی ندارند تصمیم گرفته ایم در این مقاله به بررسی این موضوع بپردازیم که اصولا وکیل مالیاتی کیست و در چه زمینه ای فعالیت می کند. پیشنهاد می کنیم تا انتهای این مقاله ما را همراهی کنید.

وکیل مالیاتی

وکیل مالیاتی کیست؟

وکیل مالیاتی نیز همانند سایر وکلای دادگستری و قوه قضاییه، مجوز لازم برای پذیرش وکالت را دارد اما در زمینه دفاع از پرونده های مالیاتی به تبحر خاصی دست پیدا کرده و در طول فعالیت خود توانسته است رضایت موکلان را به بهترین نحو ممکن به دست آورد. افرادی که باید مالیات پرداخت کنند ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشند. در هر صورت امکان پذیرش وکالت این اشخاص توسط وکیل مالیاتی وجود دارد.

عملکرد وکیل مالیاتی چگونه است؟

شاید از خود بپرسید زمانیکه ملزم به پرداخت مالیات هستید چرا باید وکیل مالیاتی بگیرید؟ پاسخ این سوال کاملاً واضح است. قوانین موجود در زمینه اخذ مالیات بسیار منعطف هستند و تبصره های بسیاری مبنی بر امکان تخفیف در مالیات پرداختی نیز وجود دارد. حتی می توان با توسل به قوانین سایر عرصه ها همانند حقوق تجارت و حقوق مدنی مبادرت به کاهش شدید میزان مالیاتها نمود. در برخی از موارد امکان معافیت از پرداخت مالیات نیز وجود دارد.

وکیل متبحر در زمینه پرداخت مالیات می تواند شرایط مناسبی را برای کاهش میزان مالیات، معافیت از مالیات و یا تعویق در پرداخت مالیات و حتی امکان تقسیط مالیات فراهم نماید. در بیان اهمیت و لزوم استخدام وکیل برای مالیات همین کافی است که بدانیم بزرگ ترین و موفق ترین شرکت ها و تاجران جهان از یک یا چند وکیل مالیاتی برای بررسی پرونده های مربوطه کمک می گیرند.

قوانین مالیاتی و اجرای آن ها

همانطور که در مباحث قبل بیان کردیم افرادی که ملزم به پرداخت مالیات می شوند در دو دسته مجزا قرار می گیرند:

 1. اشخاص حقیقی
 2. اشخاص حقوقی

قوانین مالیاتی برخلاف تصور برخی از افراد صرفاً به یک یا چند سال بعد از شروع فعالیت مرتبط نمی باشد بلکه افراد باید از همان بدو شروع تجارت و کسب و کار از طرق مختلف امکان پرداخت مالیات و یا تعهد به پرداخت مالیات را فراهم کنند. این مسئله را در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی تشریح می کنیم.

پرداخت مالیات توسط اشخاص حقیقی

همانطور که می دانید منظور از اشخاص حقیقی، انسان های واقعی هستند. این افراد در قالب های مختلفی ملزم به پرداخت مالیات می شوند اما تجارت و کسب و کار مهمترین علل پرداخت مالیات توسط این افراد است که در قالب تاجر یا سرمایه دار شناخته می شوند. اشخاص حقیقی علاوه بر الزام به ثبت نام گواهی ارزش افزوده و تمدید آن در بازه های زمانی شش ماهه یا یک ساله، با توجه به قوانین مالیاتی ملزم به تکمیل اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال مالی و ارسال آن ظرف بازه زمانی از ابتدای فروردین تا نهایتاً پایان خرداد سال بعد هستند .

پرداخت مالیات توسط اشخاص حقوقی

منظور از اشخاص حقوقی شرکت ها و موسسات غیر تجاری هستند که از لحاظ حقوقی دارای شخصیت مستقلی می باشند و می توانند همانند اشخاص حقیقی دارای برخی حقوق و وظایف باشند. این اشخاص نیز به عنوان مودیان حقوقی شناخته شده و بر اساس قانون پس از تأسیس و ثبت در مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، موظف به انجام برخی تکالیف و وظایف در موعد مقرر هستند.

برخی از مهمترین وظایف و تکالیف اشخاص حقوقی عبارت است از:

 • تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی در مرحله ثبت و تأسیس
 • پلمپ دفاتر قانونی شرکت و تحریر آن مطابق با اصول و مقرارت تعیین شده در این زمینه
 • ثبت نام گواهی مالیات بر ارزش افزوده و تمدید آن در بازه های زمانی مختلف که در قوانین و آیین نامه های مربوطه درج شده اند.
 • تکمیل اظهارنامه مالیاتی به عنوان مهمترین اقدام شخص حقوقی در راستای پرداخت مالیات، عملکرد سال مالی و ارسال آن ظرف بازه زمانی ابتدای فروردین تا نهایتاً پایان تیر سال بعد.

انجام تمام این موارد می تواند توسط وکیل امور مالیاتی صورت گیرد. دقت کنید که وکیل مالیاتی صرفاً برای پذیرش پرونده های مربوط به پرداخت مالیات نیست و شما می توانید صرفاً برای دریافت یک مشاوره حقوقی اصولی در این زمینه به او مراجعه کنید. بنابراین فعالیت مورد نظر به عنوان مشاوره حقوقی مالیاتی شناخته می شود و تاثیر بسیار زیادی در افزایش آگاهی شما در خصوص قوانین مالیاتی خواهد داشت.

تصرف عدوانی اراضی دولتی

تصرف عدوانی اراضی دولتی : بسیاری از ما با اصطلاحاتی همانند زمین خواری آشنا هستیم اما در کنار این اصطلاح ، موارد دیگری از جمله کوه خواری و دریاخواری نیز وجود دارد اما بد نیست بدانید که اصلاً در قوانین موجود چنین اصطلاحاتی وجود ندارد و نمی توان با استفاده از این عناوین، فرد یا افرادی را متهم نمود. در قانون به اعمالی همانند زمین خواری، کوه خواری، دریاخواری و مواردی همانند آن، تصرف عدوانی اراضی دولتی اطلاق می شود. این مبحث را در ادامه توسط وکیل متخصص تصرف عدوانی تشریح خواهیم کرد ؛ با ما همراه باشید..

تصرف عدوانی اراضی دولتی و ملی چیست؟

تعریف تصرف عدوانی اراضی دولتی برگرفته از تعریف کلی تصرف عدوانی است با این وصف که منظور از تصرف عدوانی در حالت کلی، تصرف غیرقانونی و ناحق اراضی متعلق به اشخاص حقیقی می باشد که در مالکیت خصوصی یا مشاع افراد است اما اگر فعل ارتکابی در خصوص اراضی ملی و متعلق به دولت صورت گرفته باشد به عنوان تصرف عدوانی اراضی دولتی و ملی شناخته می شود.

تصرف عدوانی اراضی دولتی

اراضی ملی و دولتی کدامند؟

زمین هایی که بدون هیچ گونه دخالتی از سوی انسان ها، شکل طبیعی و ابتدایی خود را حفظ کرده اند، در زمره زمین های ملی و دولتی به حساب می آیند. این زمین ها در مالکیت دولت هستند و منظور از ملی بودن بدین معناست که همه مردم باید از آن ها بهره ببرند. بنابراین هیچ فردی حق ندارد یک زمین دولتی و ملی را برای استفاده شخصی خود بکار ببرد به نحوی که حقوق دیگران را ضایع کند یا مانع استفاده دیگران گردد.

اراضی ملی که در بیرون از مناطق شهری واقع شده باشند همانند مراتع و جنگل ها به اداره منابع طبیعی تعلق دارد و آن هایی که در فضای داخل شهری واقع شده اند همانند پارک ها و فضای سبز، وابسته به سازمان مسکن و شهرسازی می باشند.
طبق قوانین موجود اگر قبل از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها، زمینی احیا شده باشد در شمار اراضی ملی قرار نمی گیرد و مالکیت افراد بر آن کاملاً قانونی است. این را هم اضافه کنیم که اگر زمینی بعد از شناسایی و تشخیص و طی مراحل قانونی جزء زمین های ملی قرار گیرد، بر اساس قانون آگهی می شود تا دیگران نسبت به آن ادعای حق و مالکیت نداشته باشند.

مجازات تصرف عدوانی اراضی ملی

هرچند به نظر می رسد قانون گذار باید شدت عمل بیشتری برای افراد در صورت تصرف عدوانی اراضی دولتی قائل باشد اما در عمل مشاهده می کنیم میزان مجازات تعیین شده برای این افراد بسیار کمتر از چیزی است که انسان تصور می کند. مجازات متصرفان غیرقانونی اراضی دولتی به صورت ذیل است:

 • یک ماه تا یک سال حبس تعزیری
 • بازگرداندن وضع زمین به حالت سابق (تخریب بنا و قطع درختان)

البته یک مسئله مهم در خصوص مجازات تصرف عداونی اراضی دولتی وجود دارد و آن هم احتمال ارتکاب به سایر جرائم در کنار این جرم است که باعث می شود مجرمین به مجازاتی فراتر از مجازات فوق محکوم شوند. در واقع اغلب کسانی که مبادرت به تصرف عدوانی اراضی دولتی می کنند برای قانونی جلوه دادن اقدامات خود، مبادرت به کلاهبرداری و یا جعل سند نموده و در کنار این ها ممکن است به پرداخت رشوه و استفاده از سند مجعول نیز متهم شوند. بنابراین می توان دریافت که اتهام نهایی بسیار فراتر از مواردی است که بیان کرده ایم.

نحوه شکایت از جرم زمین خواری

بسیاری از مردم در صورت مشاهده جرم زمین خواری صرفاً به ادعای تأسف اکتفا نموده و از کنار تجاوزات غیرقانونی اشخاص رد می شوند اما بهتر است باچگونگی شکایت از زمین خواران آشنا شوید. افرادی که متوجه جرم زمین خواری شده اند و یا به دنبال زمین خواری افراد دیگر متحمل خساراتی شده اند می توانند به دادسرا یا کلانتری محل مراجعه کرده و شکواییه خود را در قالب رفع تصرف عدوانی اراضی ملی تنظیم نمایند.

نکاتی در خصوص جرم زمین خواری

 • جرم زمین خواری را می توان در خصوص تصرف غیرقانونی زمین های دولتی، جنگل ها، مراتع، حریم رودخانه ها، دریاها، کوه ها و … مطرح نمود با این حال عنوان شکواییه باید به صورت رفع تصرف عدوانی اراضی دولتی باشد.
 • تصرف عدوانی اراضی ملی جرمی مستمر قلمداد می شود و تا زمان رفع آثار، ادامه دارد.
 • رسیدگی به جرم زمین خواری خارج از نوبت رسیدگی می شود.
 • مقام قضایی می تواند تا زمان صدور حکم، دستور توقف عملیات متجاوز یا متهم را صادر نماید.
 • اگر تعداد متهمین پرونده بیش از سه نفر باشند و در عین حال امارات مختلف حاکی از وقوع زمین خواری باشد قاضی می تواند درخواست بازداشت موقت آن ها را صادر نماید.

مراحل خلع ید

مرحله به مرحله خلع ید  با وکیل شاه مرادی : یکی از مهمترین سوالاتی که در عرصه قضاوت مطرح می شود مراحل خلع ید و شیوه صحیح خارج نمودن مال از تصرف یک غاصب یا همان متصرف غیرقانونی است. این مقوله صرفاً در خصوص اموال غیرمنقول همانند زمین، ویلا و آپارتمان مطرح می شود و شامل اموال منقول همانند اتومبیل، جواهرات، پول نقد و … نمی شود.

خلع ید، تخلیه ید، رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق موضوعات مهمی هستند که در حقوق مدنی و بعضاً در حقوق کیفری مورد توجه واقع می شوند. شباهت بسیار زیادی که میان موضوعات فوق وجود دارد بسیاری از افراد را ملزم می کند تا برای تنظیم یک دادخواست صحیح به مشاورین حقوقی و وکلای متبحر ملکی در این زمینه مراجعه کنند.

گذشته از مسائل فوق و اینکه چه تفاوتی میان این عناوین وجود دارد ، قصد داریم در ادامه این مقاله به بررسی مراحل خلع ید بپردازیم. اگر شما نیز چنین دادخواستی را در دادگاه حقوقی محل وقوع مال غیرمنقول مطرح کرده اید می توانید با مطالعه این مقاله به مسائل اجرایی و چگونگی خلع ید اشراف پیدا کنید. پیشنهاد می کنیم با مطالعه این مقاله ما را همراهی نمایید.

مراحل خلع ید

خلع ید از تنظیم دادخواست تا صدور حکم

اگر ملک شما به صورت غیرقانونی در تصرف دیگری قرار گرفته است تحت شرایطی می توانید دعوی خلع ید را مطرح کنید. این شرایط عبارتند از:

 • شما مالک برحق مال باشید.
 • تصرف غاصب مبتنی بر یک قرارداد مقدم بر تصرف غیرقانونی همانند اجاره نباشد. حتی اگر مبتنی بر قرارداد اجاره باشد و مدت قرارداد نیز منقضی شده باشد نمی توانید از طریق دادخواست خلع ید برای بازپس گرفتن ملک اقدام کنید.
 • شما باید بتوانید مالکیت خود را بر مال مورد نظر از طریق سند رسمی اثبات کنید.

ممکن است شما مالک منافع یک مال باشید. به عنوان مثال مستاجر یک آپارتمان هستید اما دیگری بدون رضایت شما این آپارتمان را تصرف کرده است. در این شرایط شما می توانید به عنوان مالک منافع ساختمان درخواست خلع ید بدهید.

اگر شرایط فوق مهیا باشد می توانید سریعاً برای درخواست خلع ید اقدام کنید. اگر شما سند مالکیت ندارید باید به همراه ارائه دادخواست خلع ید، دادخواست اثبات مالکیت نیز بدهید. اگر نتوانید مالکیت خود را بر مال مورد نظر اثبات کنید باتوجه به این ماده قانونی که متصرف صاحب مالی است که در تصرف دارد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، وی می تواند تصرف خود را بر مال مورد نظر ادامه دهد.

در مراحل نهایی قاضی باید حکم خود را صادر کند. اگر شما توانسته باشید مالکیت رسمی خود را بر آن مال اثبات کنید مالک بلامنازع خواهید بود و حکم خلع ید را نیز دریافت می کنید. در این شرایط خوانده 10 روز فرصت دارد که ملک را به شما تحویل داده و آثار تصرف را از بین ببرد در غیر این صورت مامورین اجرا وارد عمل شده و ملک را از او پس می گیرند.

نکاتی که باید در خصوص مراحل خلع ید بدانید

 • برخلاف آنچه که در ظاهر به نظر می رسد مراحل خلع ید طولانی بوده و بسیار چالش برانگیز است. بنابراین شایسته است در این خصوص از وکلای متخصص در زمینه خلع ید کمک بگیرید.
 • در بیان مراحل خلع ید صرفاً به بررسی دادخواست در مرحله بدوی پرداختیم اما این مقوله نیز همانند سایر مباحث حقوق مشمول تجدیدنظرخواهی و فرجام نیز می گردد.
 • مراحل خلع ید صرفا به خارج نمودن ملک از تصرف متصرف منتهی نمی شود بلکه در صورت درخواست مالک باید ملک مورد نظر به حالت سابق برگردد. به عنوان مثال اگر متصرف در زمین دیگری بنایی را احداث نموده باشد ، در صورت تقاضای خواهان، قلع بنا نیز صورت می گیرد.
 • یکی از مهمترین حقوق مالک در این زمان درخواست اجرت المثل ایام تصرف است. البته این امر نیز همانند مسئله اخیر کاملاً ارادی بوده و مالک می تواند از آن صرف نظر کند.
 • حق مالک بر خلع ید ساقط نمی شود حتی در صورت فوت او! بنابراین این حق نیز همانند سایر حقوق قابلیت انتقال از طریق ارث را دارد.
 • نکته نهایی که البته از اهمیت بسیار زیادی نیز برخوردار است غیرمالی بودن دادخواست خلع ید می باشد. بنابراین شما در زمان مطرح نمودن این دادخواست ملزم به پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مالی نخواهید بود.

در انتها مشاوره حقوقی و مراجعه به وکیل خلع ید ، پیشنهاد ما به شما برای کسب نتیجه بهتر است .

حق شفعه در ملک مشاع

حق شفعه چیست و در ملک مشاع چه شرایطی دارد ؟ اگر بخواهید به مواد مندرج در قانون مدنی یا کتب حقوقی در باب حق شفعه مراجعه کنید قطعاً با کلمات و اصطلاحاتی مواجه می شوید که برای عامه اجتماع و کسانی که دانشجوی رشته حقوق یا فقه و حقوق نبوده اند بسیار گنگ و نامفهوم است. حتی _شفعه_ نیز یک واژه عربی است و برخی از افراد تا زمان مراجعه به وکیل متخصص یا مشاوره حقوقی تقسیم ملک از چنین حقی با چنین عنوانی مطلع نیستند.

در خصوص این مبحث که به صورت کاملاً تخصصی در کتب حقوقی درج شده است باید به وکیل ملکی خبره یا مشاور حقوقی مراجعه کنید. ما نیز تصمیم گرفته ایم در این مقاله با زبانی ساده تر به بررسی حق شفعه در ملک مشاع بپردازیم ، فلذا پیشنهاد می کنیم تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید .

 

ملک مشاع و حق شفعه

ملک مشاع به زمین یا ساختمانی گفته می شود که مالکیت آن به صورت مشترک میان دو یا چند نفر باشد . بدین صورت که سهم هر کدام از حیث ارزش و قیمت مشخص است اما از حیث جغرافیا مشخص نیست . بدین معنا که مالکین ملک در جزء جزء آن ملک سهیم هستند .

حق شفعه در ملک مشاع

هرچند یک مالک می تواند در حدود قوانین در ملک خود تصرف کند اما در ملک مشاعی باید این مهم را مورد توجه قرار داد که تصرف در مال و سهم خود نباید به تصرف در حق سایرین منجر گردد . یکی از حقوق فرد بر مال خود، حق بیع یا فروش ملک است اما با توجه به اینکه در ملک مشاع ، مالکیت به صورت واحد نیست حق شفعه برای شریک دیگر ایجاد می شود. این مسئله را در ادامه بیان می کنیم .

حق شفعه چیست؟

در مثال فوق اگر مالکین ملک دو نفر باشند ( و نه بیشتر ) برای فردی که قصد فروش ملک را ندارد حق شفعه ایجاد می گردد بدین صورت که خرید سهم شریک توسط وی بر دیگران ارجحیت می یابد. این حق در حقوق مدنی با عنوان حق شفعه شناخته می شود.
نکاتی در خصوص حق شفعه وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرند. این نکات عبارتند از:

 • حق شفعه در خصوص زمین به وجود می آید بنابراین اگر ساختمان یا درختان یک باغ بدون زمین در معرض فروش قرار گیرند مشمول حق شفعه واقع نمی شوند.
 • اگر تعداد مالکین در ملک مشاع از دو نفر بیشتر باشد حق شفعه برای هیچ کدام از آن ها ایجاد نمی گردد.
 • شریکی که قصد خرید سهم شریک دیگر را دارد باید مبلغی را پرداخت کند که خریدار حاضر به پرداخت آن بوده است.
 • حق شفعه صرفا در خصوص بیع (فروش) است و در صورتی که شریک اول بخواهد سهم خود را به دیگری ببخشد یا هدیه دهد یا امثال آن ها، حق شفعه ایجاد نمی گردد.
 • حق شفعه در صورت فوت شریک به ارث می رسد اما هرکدام از شرکا نمی توانند آن را به میزان سهم خود در ملک مشاعی اجرا کنند بلکه باید آن را با توافق جمعی انجام دهند.
 • حق شفعه فوری است و شریک ملک مشاعی باید فوراً آن را اعمال کند در غیر این صورت نمی تواند از حقوق مقرر در این زمینه بهره ببرد .

 

حق شفعه در موارد مختلف

حق شفعه مصادیق اندکی دارد اما در اغلب موارد و بخصوص در زمینه قیمت ملک دچار چالش می شود. در مبحث نهایی به صورت خلاصه حق شفعه را در موارد مختلف تشریح می کنیم :

حق شفعه در زمین کشاورزی

زمین کشاورزی اگر دارای دو مالک به صورت مشاع باشد هرچند تساوی در سهم وجود نداشته باشد مشمول حق شفعه می شود. حق شفعه زمانی اجرا می گردد که هر دو مالک در جزء جزء زمین شریک باشند ، فرد نمی تواند به اختیار و بدون رضایت شریک دیگر بخشی از زمین را جدا کرده و آن را بفروشد بلکه در صورت فروش سهم، شخص ثالث نیز در جزء جزء زمین و به میزان سهم خریداری شده شریک می گردد .

شفعه در آپارتمان

اگر آپارتمان مورد نظر بر روی زمین به صورت مشترک ساخته شده باشد و مالک آپارتمان دارای شراکت یا مالکیت اختصاصی بر روی زمین نباشد نمی تواند از حق شفعه استفاده کند .

حق شفعه در مزایده

باتوجه به اینکه مزایده نیز به نوعی عقد بیع محسوب می شود بنابراین می توان حق شفعه را نیز در خصوص مزایده وارد دانست مشروط بر اینکه شرایط حق شفعه برای شریک ملک ایجاد شده است.

اخذ پایان کار ساختمانی

اخذ پایان کار ساختمانی در صورتی که ساختمان را طبق اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی ساخته باشید کار بسیار راحتی است در غیر این صورت مشمول پرداخت جریمه یا قلع بنا ( تخریب ساختمان ) می شوید. به این موارد باید دردسرهای کمیسیون ماده 100 شهرداری برای بررسی تخلفات و کمیسیون تجدیدنظر همین ماده را هم اضافه کرد .

اصولاً تعداد بسیار زیادی از ساختمان ها مشمول پرداخت جریمه های جزیی به علت تخلفات ناچیز می شوند اما چالش اصلی زمانی است که میزان جریمه بالا باشد یا حکم صادره از کمیسیون ماده 100 شهرداری به سمت قلع بنا یا همان تخریب ساختمان معطوف گردد ، این مبحث را در ادامه بررسی می کنیم ؛ اگر می خواهید مجوز پایان کار ساختمان خود را بگیرید پیشنهاد می دهیم با مطالعه این مقاله وکیل ملکی را همراهی کنید .

تشکیل پرونده برای اخذ پایان کار ساختمان

اکنون که کار ساخت و ساز ساختمان به پایان رسیده است باید پرونده ای برای کسب گواهی پایان کار ساختمان در شهرداری تشکیل دهید. برای تشکیل این پرونده به فرم درخواست پایان کار ساختمان نیاز دارید. این فرم را تکمیل کرده و به پرونده الصاق کنید.

اخذ پایان کار ساختمانی

اگر ساخت و ساز صورت گرفته برای نوسازی باشد باید عوارض نوسازی را پرداخت کرده و رسید آن را نیز همراه داشته باشد ، این رسید نیز در پرونده قرار می گیرد تا مورد بررسی واقع شود . سند مالکیت رسمی، درخواست نامه به شهردار برای اخذ دستور و همچنین ثبت شماره به همراه درج تاریخ در دبیرخانه و تعیین زمان برای بازدید کارشناس دفتر فنی هم سایر مدارکی است که باید ضمیمه پرونده شوند .

کمیسیون ماده 100 و گواهی پایان کار ساختمان

اگر ساختمان خود را طبق تمام اصول موجود ساخته اید قطعا بدون نیاز به تشکیل کمیسیون و تنها با چند جلسه پیگیری می توانید گواهی پایان کار ساختمان را دریافت کنید در غیر این صورت باید در مقابل کمیسیون ماده 100 پاسخگو باشید . ساخت و سازهای بدون تخلف و خلافی به قسمت محاسبات فرستاده می شوند که این قسمت شامل ارائه رسید عوارض ، گزارش ناظر در مرحله اتمام و برگ اتمام بناست. برگ اتمام بنا شامل پیش‌نویس پایان کار ساختمان و تأیید رئیس بازرسی می شود.

کمتر کسی از مالکین ساختمان ها در زمان درخواست گواهی پایان کار ساختمان، بدون نیاز به تشکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری می تواند مجوز مورد نظر را دریافت کند چرا که وجود تخلفات جزیی نیز می تواند باعث شود تا این کمیسیون تشکیل شده و به بررسی پرونده بپردازند.

کمیسیون فوق به احتمال بسیار زیاد شما را موظف به پرداخت جریمه می کند. اگر شما از پرداخت جریمه سرباز بزنید کمیسیون تجدیدنظر تشکیل شده و در صورتی که با پرداخت جریمه موافقت نکنید حکم به تخریب بنا صادر می گردد . البته ممکن است حتی کمیسیون بدوی نیز حکم به تخریب بدهد ، این حکم که در موارد نادری صادر می شود مربوط به ساختمان هایی است که اصول بسیار مهم و اساسی ساخت و ساز در آن ها رعایت نشده باشد و قابل اصلاح نیز نخواهند بود .

مهلت اخذ پایان کار ساختمانی

در قانون مهلت خاصی برای گرفتن پایان کار ساختمانی ذکر نشده است بنابراین زمان شما نامحدود است و می توانید تا زمانی که قادر به رفع مشکلات موجود و ایجاد اصلاحات لازم نشده اید از گرفتن گواهی پایان کار ساختمان خودداری کنید. دقت کنید که بازرس و کارشناس فنی باید در زمان اتمام کار ساختمان از آن بازدید کند. در این شرایط اگر شواهدی مبنی بر استفاده از ساختمان در شرایط غیراستاندارد وجود داشته باشد مشمول جریمه می گردد. لازم به ذکر است که خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران می توانند از تخفیف هفتاد درصدی برای اخذ پایان کار ساختمان بهره مند شوند .