قرار کارشناسی

نکاتی پیرامون قرار کارشناسی

نکاتی پیرامون قرار کارشناسی : کارشناسی از جمله وسایل اثبات دعوا است که یکی از طرفین تقاضای ارجاع موضوع به کارشناس را می نماید یا قاضی دادگاه راساً ضرورت ارجاع امر به کارشناس را تشخیص می دهد ، لازم به ذکر است که تنها در مواردی قرار کارشناسی صادر می‌شود که موضوع قرار یک امر تخصصی باشد .

به عنوان مثال در مواردی که یکی از طرفین دعوا ادعای جعلی بودن امضای ذیل سندی را بنماید موضوع جهت بررسی به کارشناس متخصص در زمینه خط شناسی ارجاع می گردد ، و کارشناس جهت کشف حقیقت اختیار استفاده از تمام وسائل مورد نیاز را دارد . آنچه از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی استنباط می گردد این است که در صورت تقاضای اصحاب دعوا قاضی دادگاه مختار است که این تقاضا را قبول نماید یا رد کند لکن دو ضمانت اجرا در صورت عدم ارجاع امر به کارشناس وجود دارد ؛ ضمانت اجرای اول اینکه یکی از جهات نقض رای در دیوان عالی کشور عدم ارجاع امر تخصصی به کارشناس می باشد ، ضمانت اجرای دوم اینکه رعایت نکردن معیارهای تشخیص فنی و تخصصی بودن موضوع جهت ارجاع امر به کارشناس برای قضات تخلف انتظامی به شمار می آید .

قرار کارشناسی

شرایط صدور قرار کارشناسی

۱_ موضوع قرار کارشناسی

باید یک امر فنی و تخصصی باشد به عنوان مثال چنانچه خواهان مدعی خسارت تأخیر در انجام تعهد توسط خوانده باشد کارشناس جهت تایید خسارت و میزان آن تعیین می ‌گردد .

۲_ تعداد و مشخصات کارشناس

تعداد کارشناسان در صورت تعدد باید فرد باشد ،کارشناسان از میان اشخاص دارای صلاحیت فنی و تخصصی در رشته مربوط انتخاب می گردند ، در صورتی که موضوع هیئت کارشناسان ارجاع داده شده باشد نظر اکثریت معتبر خواهد بود لکن بایستی نظر اقلیت نیز در صورت مجلس مربوطه قید گردد وگرنه نظر کارشناسان اعتبار خود را از دست خواهد داد. طرفین می توانند کارشناس را با تراضی کتبی انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند در غیر اینصورت دادگاه اقدام به انتخاب کارشناس به قید قرعه می نماید .

انجام کارشناسی

کارشناس پس از قبول امر ، بایستی درمحدوده موضوع قرار اقدام به تحقیقات لازم می نماید ، کارشناس صرفاً در حوزه ای اظهار نظر می نماید که دادگاه برای کارشناسی به وی ارجاع داده است و خارج از آن حق اظهار نظر و تحقیق ندارد و اگر برخلاف موضوع ارجاعی اقدام نماید ، دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد .

نکات مرتبط با اظهار نظر کارشناس

  1. اظهار نظر کارشناس بایستی در برگه مخصوص موصوف به برگه صورت مجلس انجام شود و ذیل برگه را امضاء نماید .
  2. نظر کارشناس باید مستدل و مستند باشد .
  3. کارشناس باید در موضوع ارجاعی اظهار نظر صریح نماید ، و نظر خود را مطابق بر واقعیت و بی طرفانه اظهار نماید و قاضی دادگاه را در کشف واقع همراهی و کمک نماید .
  4. کارشناس باید خلاصه تحقیقات و کاوش های خود را در صورت مجلس کارشناسی قید نماید .
  5. کارشناس بایستی در انتهای نظریه خویش به نتیجه گیری موضوعی بپردازد .
  6. چنانچه کارشناس با سوء نیت برخلاف واقع اظهار نظر نماید مطابق ماده ۳۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به مجازات جعل محکوم می گردد و چنانچه نظر کارشناس در رای دادگاه موثر باشد به حداکثر مجازات محکوم می شود .

امید شاه مرادی – مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری

مشاور حقوقی دستور موقت

مشاور حقوقی دستور موقت

مشاور حقوقی تخصصی در رابطه با دستور موقت : زندگی اجتماعی مستلزم رعایت الزاماتی است که سبب ساز ایجاد نظم اجتماعی می‌گردد ، نظم نیز گستره وسیعی دارد و شامل همه ارکان جامعه می‌شود از جمله مواردی که از نظم خاص و الزامی تبعیت می نماید نظم دادرسی است ؛ این نظم الزام آور و آمره است و تخطی از آن نیز دارای ضمانت اجرا است .

الزاماتی که می بایست از سوی طرفین و دادرس رعایت شود در غیر این صورت با ضمانت اجرای خاص خود حسب مورد مواجه خواهد شد . آنچه که همه امور را به یکدیگر مرتبط می سازد و یا ایجاد حق و تکلیف می نماید قانون است ، قانونی که حق را ایجاد نموده است تکلیف را نیز در کنار آن قرار داده و به عبارتی حق و تکلیف لازم و ملزوم یکدیگر هستند لذا متقاضی دستور موقت در شرایطی حق درخواست دارد و قانون از حیث وجود حق از او حمایت می نماید اما از حیث وجود تکلیف ، او الزاماتی را باید رعایت نماید و شرایطی را باید فراهم ‌کند که بتوان به درخواست وی اجابت نمود .

شرایط متقاضی دستور موقت

۱_ ذی نفع بودن

مشاور حقوقی دستور موقت : احراز این امر توسط دادگاه صورت می گیرد و نیازی به رسیدگی مستقل و ماهوی نیست بلکه دادرس پس از طرح درخواست وجود آن را در رسیدگی اداری یا شکلی احراز می نماید در صورت وجود ؛ دستور لازم را صادر می نماید اما در صورت عدم احراز نفع مستقیم برای متقاضی تقاضای وی را رد می کند و یا اینکه دستور رفع آن را صادر می کند .

مشاور حقوقی دستور موقت

۲_ زمان مطالبه دستور موقت

از لحاظ زمانی می‌توان سه حالت را تصور نمود ؛

حالت اول

قبل از طرح دعوای اصلی ، ذینفع می‌تواند از دادگاهی که صالح به رسیدگی است درخواست صدور دستور موقت را نماید .

حالت دوم

همزمان با طرح دعوای اصلی و به صورت خواسته تبعی در ضمن دادخواست اصلی تقدیم به دادگاه صالح می گردد .

حالت سوم

زمانی است که دعوای اصلی در جریان می باشد .

درخواست یا دادخواست دستور موقت

به جهت فوریت دادرسی و تعیین تکلیف خواسته در دستور موقت این اقتضاء وجود دارد که مقنن رعایت قواعد آمره دادرسی را ضروری نداند و لذا به صورت یک حق برای ذینفع شرایطی ایجاد گردد تا وی در انتخاب آزاد باشد به بیان دیگر ذینفع اختیار در تقدیم درخواست و یا دادخواست دارد . این اختیار می تواند حتی شامل درخواست به صورت شفاهی نیز باشد ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیز تأیید کننده این امر می باشد .

اصلاحات جدید قانون چک

پرسش و پاسخ هایی پیرامون اصلاحات جدید قانون چک

پرسش و پاسخ هایی پیرامون اصلاحات جدید قانون چک : با توجه به تغییرات گسترده ای که در اصلاح قانون صدور چک صورت گرفته است و این امر موجب ابهامات و سردرگمی در بسیاری از افراد شده است . در این مطلب که توسط وکیل شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری تهیه و تنظیم شده است به تعدادی از متداول ترین پرسش های مخاطبین این وب سایت پاسخ داده شده است .

۱_ سامانه صیاد چیست و از چه طریق امکان دسترسی به این سامانه ممکن است ؟

مطابق اصلاحیه سال ۱۳۹۷ قانون چک ، چک های صادره توسط اشخاص از تاریخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۰ بایستی در سامانه ای که توسط بانک مرکزی ایجاد شده به نام سامانه صیاد ثبت ، تأیید و منتقل گردد . دسترسی به این سامانه توسط وب سایت شاپرک با برنامه‌هایی به نام‌های : تاپ ، ۷۲۴ ، سکه ، ایوا و آپ امکان پذیر می باشد . لازم به ذکر است که دسترسی به این برنامه ها تنها از طریق تلفن همراهی که سیم کارت آن به نام شخص است ، ممکن می باشد .

اصلاحات جدید قانون چک

۲_ نحوه ثبت و تأیید چک در سامانه صیاد به چه شکل است ؟

مرحله اول ثبت چک

صادر کننده چک از طریق یکی از برنامه های مذکور در سوال قبل وارد سامانه صیاد شده و مندرجات چک شامل تاریخ سررسید ، مبلغ چک و اطلاعات هویتی ذی نفع را ثبت می نماید .

مرحله دوم تایید چک

ذینفع چک با مراجعه به یکی از برنامه های مذکور اطلاعات وارد شده توسط صادر کننده یا انتقال دهنده را تأیید یا رد می نماید در صورت تأیید ، چک در وضعیت ثبت نهایی قرار گرفته و در سررسید قابلیت وصول دارد و در صورت رد اطلاعات چک ذینفع بایستی فیزیک چک‌ را به صادر کننده یا انتقال دهنده آن عودت دهد .

۳_ نحوه انتقال چک در سامانه صیاد به چه شکل است ؟

با توجه به اینکه ثبت چک در سامانه صیاد توسط صادر کننده انجام می شود ، در صورت انتقال چک توسط ذینفع به شخص ثالث ، انتقال دهنده نیز بایستی از طریق یکی از برنامه های مربوط به سامانه مذکور با استفاده از شناسه صیادی چک اطلاعات انتقال گیرنده را ثبت نموده و ذینفع همانطور که پیش تر ذکر شد این اطلاعات و انتقال را تأیید یا رد نماید .

۴_ نحوه استعلام اعتبار صادرکننده چک به چه شکل است ؟

جهت استعلام اینکه صادر کننده ، چک برگشتی دارد یا خیر با استفاده از شناسه ۱۶ رقمی موسوم به شناسه صیادی چک از سه طریق می توان اقدام نمود ؛ اول : سامانه صیاد ، دوم : وب سایت بانک مرکزی و سوم : سامانه پیامکی ۷۱۱۱۷۱۱

۵_ آیا فیزیک چک جهت وصول آن باید ارائه شود؟

بله با وجود ثبت اطلاعات در سامانه صیاد برای وصول مبلغ مندرج در سررسید بایستی فیزیک چک ارائه گردد . لازم به ذکر است چنانچه چک در سامانه صیاد ثبت و تأیید نشده باشد ، درصورت عدم پرداخت در هنگام سررسید ، دیگر امکان بهره مند شدن ذی نفع از مزایای قانون چک وجود نداشته و صرفاً نقش یک حکم مدنی نشان دهنده طلب ذی نفع را دارد .