تهمت زدن به دیگران و مجازات آن در قانون

مجازات تهمت زدن به دیگران چیست ؟  تهمت زدن به دیگران نه تنها از دیدگاه قانون بلکه از دیدگاه فرهنگ و عرف حاکم بر جوامع مختلف نیز به شدت تقبیح شده است. مجازات تهمت زدن به دیگران در تمام نظام های حقوقی مورد توجه واقع شده و بخش قابل توجهی از تلاش قانون گذاران بر این مسئله معطوف شده است تا از ایجاد خدشه در آبرو و حیثیت دیگران جلوگیری به عمل آید. در این راستا قانون گذار ایرانی با درج قوانین مشخص برای مجازات تهمت و افترا به دیگران گام مهمی در راستای کاهش این گونه جرائم برداشته است. این مسئله را در ادامه تشریح می کنیم.

تهمت زدن به دیگران

انواع تهمت زدن به دیگران

وکیل کیفری : باتوجه به اینکه برخی از مفاهیم حقوقی شباهت بسیار زیادی به یکدیگر دارند بهتر است در ابتدا به تعریف دقیق تهمت زدن به دیگران بپردازیم. تهمت زدن شامل تمام اخبار و اطلاعات نادرستی است که از جانب یکی علیه دیگری ایراد می شود که از دیدگاه قانون، فعل مورد نظر یک عمل مجرمانه است بی آنکه گوینده توانایی اثبات آن ادعا را داشته باشد.

همچنین اگر فردی سعی نماید اوضاع و احوال دیگری را به نحوی نشان دهد که حاکی از انجام عمل مجرمانه باشد، به نحوی که برخی از اشیا سرقتی را در آنجا قرار دهد مرتکب تهمت زدن به دیگران شده است .

مجازات تهمت قولی

اگر فردی به واسطه گفتار و زبان مرتکب تهمت زدن به دیگران شود با توجه به اینکه چه قولی را بیان کرده است به دو مجازات مختلف محکوم می شود. نوع اول برای جرائمی است که مشمول حد نیستند. یعنی اگر فردی به دیگری تهمت قتل زده باشد بی آنکه بتواند آن را اثبات کند مرتکب تهمت قولی شده و مجازات آن طبق قانون یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و یا یکی از آن ها خواهد بود.

حال اگر تهمت قولی بدین صورت باشد که به دیگری ارتکاب یکی از جرائم مستوجب حد از جمله زنا، لواط یا شرب خمر نسبت داده شود در صورت عدم اثبات ادعا، تهمت زننده را به مجازات قذف محکوم می کنند که طبق متون فقهی، هشتاد ضربه شلاق است. البته قذف در صورت تکرار شدن برای بار چهارم به مجازات اعدام منتهی می شود مشروط بر اینکه در دفعات اول، دوم و سوم، مجازات هشتاد ضربه شلاق اعمال شده باشد.

مجازات تهمت فعلی

همانطور که در مباحث قبل بیان گردید نوعی از تهمت زدن وجود دارد که برای انجام آن نیاز است تا تهمت زننده به استفاده از برخی وسایل، آلات و ادوات روی آورد؛ به عنوان مثال یک وسیله سرقتی را در منزل یا انبار یا مغازه دیگری قرار داده و نیروهای انتظامی را از وجود آن وسیله در منزل شخص آگاه نماید. در اینجا تمام شرایط علیه صاحب ملک یا فردی است که ملک مورد نظر را در اختیار دارد (مثلا مستاجر) در این شرایط احتمال اثبات بی گناهی بسیار کاهش پیدا می کند بنابراین باید در صورت اثبات تهمت فعلی، مجازات سنگین تری در انتظار تهمت زننده باشد. مجازات تهمت زدن به دیگران بدین صورت سه ماه تا سه سال حبس یا یک الی 74 ضربه شلاق است.

شرایط وقوع تهمت زدن به دیگران

برای اینکه مجازات تهمت زدن به دیگران اجرایی گردد نیاز است تا این جرم در محضر دادگاه اثبات شده و سپس وارد مراحل اجرایی شود. حال لازم است تا برای وقوع تهمت زدن به دیگران شرایط ذیل نزد قاضی به اثبات برسد:

 • وجود قول یا فعلی که دیگری را محکوم به انجام عمل خلاف قانون می کند.
 • تهمت زننده باید سوء نیت داشته باشد؛ البته اصل بر سوء نیت داشتن است و اگر متهم ادعای عدم سوء نیت دارد باید آن را اثبات نماید.
 • متهم (تهمت زننده) نتواند فعل انتسابی را نسبت به شاکی اثبات نماید. بنابراین اگر وی بتواند اثبات کند که دیگری سرقت نموده یا با فرد دیگری رابطه نامشروع داشته است از مجازات تهمت به دیگران تبرئه می شود.
 • شاکی نباید اوضاع و احوالی را ایجاد نماید که مردم را به گمانه زنی و احتمال ارتکاب برخی از جرائم مشکوک نماید.
 • شرایط وقوع این جرم با نشر اکاذیب متفاوت است هرچند تهمت زدن به دیگران در صورتی که قابل اثبات نباشد نوعی نشر اکاذیب نیز به حساب می آید با این حال این دو جرم در قانون مجازات اسلامی از یکدیگر تفکیک شده اند.

صفر تا 100 مراحل گرفتن حکم تخلیه

مراحل گرفتن حکم تخلیه و نحوه اقدام :  از مهمترین مواردی که در میان موجرین مورد بحث قرار می گیرد مراحل گرفتن حکم تخلیه است؛ در اغلب موارد مشاهده می کنیم که بسیاری از موجرین (صاحبان املاک استیجاری) با تفاوت دستور تخلیه و حکم تخلیه آشنایی ندارند به همین علت مبادرت به تنظیم دادخواست های اشتباه می کنند که صرفاً باعث اطاله دادرسی می شود. به همین علت بهتر است پیش از تنظیم دادخواست به مشاور حقوقی مراجعه کرده و یا انجام امور را به یک وکیل ملکی حرفه ای بسپارید. در این مقاله به تفاوت حکم تخلیه و دستور تخلیه پرداخته و سپس مراحل گرفتن حکم تخلیه را بیان می کنیم.

صفر تا 100 مراحل گرفتن حکم تخلیه

حکم تخلیه چیست و چه تفاوتی با دستور تخلیه دارد؟

زمانیکه ملک خود را به دیگری اجاره می دهید می توانید تعهدات خاصی را در آن قید کرده و از مستاجر بخواهید تا این موارد را تا زمانی که از منفعت ملک استجاری بهره مند می شود رعایت نماید. حال اگر مستاجر نسبت به رعایت این تعهدات بی اعتنا باشد یا اقداماتی را انجام دهد که طبق قانون ممنوع است به عنوان مثال از ملک مورد نظر برای دایر کردن قمارخانه استفاده کند یا در آن مشغول کارهای خلاف قانون یا اعمال نامشروع شود چکار باید کرد؟ در این شرایط باید به دنبال حکم تخلیه بود!

در شرایط فوق نمی توانید دستور تخلیه را تقاضا نمایید چرا که لازم است تا درخواست شما در نوبت رسیدگی قرار گرفته و سپس توسط قاضی بررسی شود که آیا بیانات شما در خصوص مستاجر صحت دارد یا خیر؟ حال سوال دیگری که مطرح می شود این است که چه زمانی می توان درخواست دستور تخلیه داد؟ شما اگر اجاره نامه را به شورای حل اختلاف محلی ببرید و بگویید که مدت اجاره پایان یافته و تمدید هم نشده است اما مستاجر از تخلیه خودداری می کند می توانید دستور تخلیه را گرفته و طی ده روز، مستاجر را ملزم نمایید تا ملک را تخلیه کند. بنابراین سرعت در رسیدگی و اجرای حکم از مهمترین وجوه تمایز دستورات و احکام حقوقی هستند.

چگونه حکم تخلیه بگیریم؟

وکیل تخلیه ملک : در ابتدا باید مدارک شناسایی و اجاره نامه را مهیا کنید. سپس به دفتر خدمات الکترونیک قضایی رفته و دادخواست خود را مبنی بر صدور حکم تخلیه ارائه دهید. سپس به دادگاه یا شورای حل اختلاف ارجاع داده می شوید. در آنجا باید یکی از دلایل ذیل را اثبات کنید یا ادعا نمایید تا نوبت رسیدگی برای شما در نظر گرفته شود.

 • باید ثابت نمایید که مستاجر برخلاف تعهدات خود عمل نموده است.
 • باید ثابت نمایید که مستاجر شما برخلاف قوانین موجود در خصوص ملک استیجاری رفتار کرده است.
 • باید ثابت نمایید ملک شما نیاز به تعمیر اساسی دارد و مستاجر حاضر به تخلیه آن نیست.
 • باید ثابت کنید که مستاجر به مدت سه ماه از پرداخت اجاره بها خودداری کرده است.
 • باید ثابت کنید که مستاجر ملک استیجاری را به دیگری انتقال داده است.

در این صورت به یکی از شعبات حقوقی ارجاع داده می شود و طی ابلاغیه از مستاجر درخواست می شود تا برای ادای بیانات خود در دادگاه حاضر شود. اگر مستاجر نتواند خلاف ادعای موجر را اثبات نماید محکوم به تخلیه ملک می شود.

اعتراض به حکـم تخلـیه و اجرایی شدن آن

مستاجر می تواند به مدت بیست روز از زمان صدور حکم نسبت به آن اعتراض نماید. البته اعتراض وی باید مستند و با ارائه دلایل کافی باشد در غیر این صورت قابل استماع نخواهد بود و نتیجه ای جز رد تجدید نظر خواهی در پی نخواهد داشت .

اگر مستاجر نسبت به حکم صادره اعتراض نکند یا اعتراض وی پذیرفته نشود یا در صورت رسیدگی به اعتراض، حکم دادگاه بدوی صحیح اعلام گردد به مدت ده روز فرصت دارد تا ملک مورد نظر را تخلیه نماید در غیر این صورت اجرائیات وارد عمل شده و نسبت به تخلیه حکم مبادرت می کنند. لازم به ذکر است که برای اجرایی شدن حکم تخلیه باید پول پیش خانه به مستاجر پرداخت شده باشد یا در صندوق دادگستری تودیع شده باشد.

مراحل دستور تخلیه ملک با وکیل و نحوه اقدامات قانونی

مراحل دستور تخلیه ملک با وکیل نحوه اقدامات قانونی : مراحل دستور تخلیه بر خلاف تصور بسیاری از مردم به هیچ وجه پر هزینه و زمان بر نیست. تنها ده روز کافی است تا در صورت اثبات پایان زمان تخلیه و عدم تمدید قرارداد اجاره ، دستور تخلیه ملک از جانب مرجع ذی صالح صادر شده و عملیات اجرایی نیز صورت گیرد. در این مقاله تصمیم گرفته ایم به بررسی تفاوت حکم تخلیه و دستور تخلیه پرداخته و سپس مراحل دستور تخلیه را از آغاز تا انتها بیان کنیم. پیشنهاد می کنیم برای آشنایی با مراحل دستور تخلیه با مطالعه این مقاله  وکیل ملکی را همراهی نمایید.

تفاوت دستور تخلیه و حکم تخلیه

بسیاری از مردم دستور تخلیه را با حکم تخلیه اشتباه می گیرند به همین علت زمانیکه با مستاجر خود به مشکل قانونی برخورد می کنند قید درخواست تخلیه را زده و سعی می کنند شخصا این مسئله را حل و فصل کنند این درحالیست که دستور تخلیه و حکم تخلیه با یکدیگر متفاوت هستند.

مراحل دستور تخلیه ملک با وکیل

حکم تخلیه :

برای زمانی که مستاجر شما یکی از شروط مندرج در قرارداد را رعایت نمی کند یا از دیدگاه قانون ضرورتی برای تخلیه فوری ملک احساس نمی شود از دادخواست حکم تخلیه نام می برند که اصولاً زمان زیادی را به خود اختصاص می دهد تا به مرحله صدور حکم برسد.

دستور تخلیه :

زمانیکه مدت اجاره نامه به اتمام رسیده است و شما نیز قراداد مربوطه را تمدید نکرده اید می توانید دستور تخلیه بدهید. در این شرایط صرفاً اجاره نامه چک می شود که آیا مدت اجاره پایان یافته است یا نه؟

در صورت اتمام اجاره نامه، پرونده دستور تخلیه تشکیل شده و به شعبات مورد نظر ارجاع داده می شود. تنها ده روز کافی است تا دستور تخلیه را دریافت کنید.

مرحله اول دادخواست دستور تخلیه است

برای اینکه درخواست خود را تکمیل کنید باید به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک استیجاری مراجعه نمایید. در آنجا به بخش تشکیل پرونده رفته و بعد از ارائه مدارک لازم (کارت شناسایی، اجاره نامه و وکالت نامه در صورت انجام امور به صورت نمایندگی) پرونده شما چک می شود و به یکی از شعبات موجود در شورای حل اختلاف جهت رسیدگی ارجاع داده می شود.

مرحله دوم پرداخت ودیعه است

یکی از مهمترین مراحل دستور تخلیه، پرداخت ودیعه به صندوق دادگستری است تا بعد از اجرای دستور به مستاجر پرداخت گردد. البته از این مبلغ می توان به میزان اجرت المثل (اجاره روزهایی که مستاجر بدون قرارداد در ملک مربوطه بوده است) کسر نموده و به صاحب ملک تقدیم نمود.

مرحله سوم رسیدگی به پرونده است

در این مرحله نیازی به حضور مستاجر نیست و اصولاً از وی نیز برای ادای توضیحات دعوت به عمل نمی آید. بنابراین شعبه شورای حل اختلاف در همان روز اول و یا در یکی از روزهای آتی به پرونده شما رسیدگی کرده و بعد از بررسی مشخصات آن از جمله اتمام تاریخ قرارداد، عدم تمدید آن و امضای دو شاهد در ذیل اجاره نامه نسبت به صدور دستور تخلیه اقدام می نماید. لازم است بدانید که در این زمینه تفاوتی میان اجاره نامه های رسمی و غیر رسمی نیست و قراردادهای عادی نیز به شرط امضا توسط طرفین و دو شاهد کفایت می کند.

مرحله چهارم دریافت دستور تخلیه است

در این مرحله از مراحل دستور تخلیه باید دستور قید شده در برگه رسمی را از منشی شعبه دریافت کرده و آن را به همراه سایر مدارک خود به اجرای احکام ارسال نمایید. بیشترین میزان اتلاف وقت به این مرحله اختصاص دارد. ممکن است چند روز طول بکشد تا اجرای احکام پرونده شما را در دستور کار قرار دهد که شامل ارسال ابلاغیه برای مستاجر و یک زمان سه روزه (72 ساعت) برای تخلیه ملک است. این برگه از طریق کلانتری به محل زندگی مستاجر ارسال می گردد.

مرحله پنجم تخلیه ملک از طریق اجرائیات است

ممکن است پرونده در مرحله قبل به اتمام برسد و مستاجر نسبت به تخلیه ملک اقدام نماید اما وی می تواند در این مدت به شورا مراجعه کرده و با ذکر شرح حال خود درخواست وقت بیشتری داشته باشد. دراین شرایط اصولاً شورا نیز از صاحب ملک درخواست می کند تا وقت بیشتری به مستاجر بدهد اما اگر مستاجر نتواند دلیل قانع کننده ای برای ماندگاری خود در ملک مربوطه ارائه دهد اجرائیات وارد عمل شده و نسبت به تخلیه ملک اقدام می کنند.

چگونه سوء اثر چک برگشتی را پاک کنیم؟

چگونه سوء اثر چک برگشتی را پاک کنیم؟ رفع سوء اثر چک برگشتی با وکیل شاه مرادی : این امر برای کسانی که می خواهند از خدمات مالی و بانکی بهره مند شوند حائز اهمیت است. طبق قوانین جدید چک و همچنین با توجه به قوانین سامانه صیاد، خدمات بانکی برای کسانی که در لیست بدهکاران بانکی قرار گرفته اند صورت نمی گیرد. افرادی که حداقل دارای یک فقره چک بلامحل باشند نیز در لیست بدهکاران بانکی هستند.

حال سوال این است که چگونه سوء اثر چک برگشتی را پاک کنیم؟

افزایش موجودی در حساب مورد نظر

اولین و ابتدایی ترین اقدامی که باید انجام دهید تأمین کسری مبلغ است. بنابراین اعتبار حساب مورد نظر را افزایش دهید و در واقع کسری بودجه را تامین نمایید. بانک در این شرایط باید به دارنده چک اطلاع دهد که شرایط لازم برای پرداخت وجه چک فراهم شده است. اگر دارنده چک با لاشه چک برگشتی به بانک مراجعه نماید و وجه چک را دریافت کند بانک نیز می تواند بعد از دریافت لاشه چک نسبت به رفع سوء اثر از چک برگشتی اقدام نماید.

چگونه سوء اثر چک برگشتی را پاک کنیم؟

صدور چک جدید و دریافت لاشه چک برگشتی

وکیل چک برگشتی : ممکن است بانک به هر دلیلی نتواند دارنده چک را از افزایش موجودی مطلع کند. به عنوان مثال ممکن است فرد شماره تلفن خود را تغییر داده و حتی محل سکونت خود را نیز عوض کرده باشد؛ یا حتی ممکن است وی کلاً نخواهد به بانک مراجعه کند و قصد داشته باشد شما را بلاتکلیف بگذارد. در این شرایط با توجه به اینکه لاشه چک برگشتی در اختیار بانک قرار نگرفته است حتی با افزایش موجودی نیز رفع سوء اثر امکان پذیر نیست.

اصولاً در این شرایط شما می توانید به آدرس دارنده چک مراجعه کرده و یک چک جدید را به ایشان برای موعد مناسب تحویل دهید. ایشان می توانند استعلام وضعیت موجودی شما را از بانک بگیرند و باتوجه به اینکه شما قادر به برداشت از حساب خود نیستید بنابراین ممکن است بتوانید لاشه چک قدیمی را (در ازای چک جدیدتر) دریافت کرده و با تحویل دادن آن به بانک محال علیه، درخواست رفع سوء اثر بدهید.

رضایت محضری برای رفع سوء اثر از چک برگشتی

یکی از الزاماتی که در قانون جدید مشاهده می شود کسب رضایت محضری و کاملاً رسمی از فردی است که چک را برگشت زده و در واقع با عدم پرداخت وجه آن از جانب بانک مواجه شده است. البته رضایت محضری برای زمانی است که لاشه چک به هر دلیلی قابل ارائه به بانک نباشد. در این شرایط شما می توانید از دارنده چک درخواست کنید تا رضایت خود را نسبت به رفع سوء اثر از چک برگشتی به صورت رسمی امضا نموده و در اختیار شما قرار دهد. شما با ارائه این رضایت نامه به بانک میتوانید درخواست رفع سوء اثر بدهید.

مراجعه به دادگاه برای رفع سوء اثر از چک برگشتی

در خصوص موضوع فوق شرایط مختلفی متصور است. تصور کنید به هیچ وجه امکان دسترسی شما به لاشه چک وجود ندارد و دارنده چک نیز حاضر به ارائه رضایت نامه محضری نیست. در این شرایط شما می توانید مبلغ چک برگشتی را در یک حساب قرض الحسنه تودیع کرده و حسن نیت خود را برای پرداخت مبلغ آن به بانک، دارنده چک و دادگاه ثابت نمایید. در این شرایط می توانید به دادگاه مراجعه کرده و با ارائه دلایل معتبر، درخواست خود را مبنی بر رفع سوء اثر از چک برگشتی مطرح نمایید. اگر بانک با دلایل شما موافقت نماید دستور رفع سوء اثر را صادر کرده و بانک محال علیه نیز باید دستور را اجرا نماید.

نکاتی در خصوص رفع سوء اثر از چک برگشتی

 • در صورت عدم درخواست رفع سوء اثر پس از 3 سال از تاریخ صدور گواهی‌ عدم پرداخت آن، به ‌صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می‌شود.
 • چک برگشتی شما را از دریافت خدمات بانکی جدید محروم می سازد و نسبت به خدماتی که در گذشته دریافت کرده اید بی تاثیر است.
 • رفع سوء اثر یک مسئله حقوقی است و باید در دادگاه حقوقی مطرح شود.
 • به دنبال برگشت خوردن چک، شما حق افتتاح حساب در هیچ کدام از بانک های کشور، حق دریافت دسته چک جدید، حق بهره مندی از تسهیلات بانکی، مالی و ارزی را نخواهید داشت.
 • مسدود شدن حساب صرفاً به حساب مورد نظر در بانک محال علیه مربوط نمی شود و تمام حساب های شما در بانک ها و موسسات کشور را پوشش می دهد.

چگونه نفقه بگیریم؟ همراه با مراحل اقدام

چگونه نفقه بگیریم؟ اینکه چگونه نفقه بگیریم در ظاهر صرفاً یک سوال است اما اگر به بطن ماجرا وارد شویم متوجه خواهیم شد که به سوالات دیگری نیز تقسیم می شود که برای رسیدن به پاسخ نهایی باید به همه آن ها پاسخ داده شود. از جمله اینکه اصلاً نفقه چیست و در چه مواردی جنبه کیفری پیدا می کند؟ برای درخواست نفقه گذشته و یا شکایت از ترک انفاق کیفری باید به کجا مراجعه کنیم؟ ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه چیست و اینکه آیا مشمول حکم اعسار می شود یا خیر؟ پاسخ به این سوالات را در ادامه با وکیل متخصص نفقه :

نفقه چیست؟

نفقه به معنای هزینه های متعارف زندگی برای همسر و فرزندان است. البته در برخی از شرایط والدین فرد یا اجداد او و یا حتی نوه، نتیجه و ندیده نیز به عنوان واجب نفقه شناخته می شوند اما اصل ماجرا نفقه همسر است و در راستای آن نیز نفقه فرزندان مطرح می گردد. بنابراین وظیفه اصلی یک مرد پرداخت هزینه های متعارف زندگی زن و فرزندان است و بعد از آن می تواند در صورت تمکن مالی به وضعیت پدر و مادر یا سایر افراد واجب نفقه خود رسیدگی نماید.

چگونه نفقه بگیریم؟

رابطه نفقه و تمکین در زندگی زناشویی

آنچه که مردم تصور می کنند و می گویند نفقه در قبال انجام امور روزمره و کارهای خانه پرداخت می گردد کاملاً اشتباه است. زن برای انجام کارهای خانه در صورتی که تبرعی نباشد اجرت المثل دریافت می کند و اگر هم تبرعی باشد نحله دریافت خواهد کرد.

پس نفقه برای چیست و چه حقی باعث می شود تا زن سزاوار دریافت نفقه باشد؟

تمکین زن در برابر مرد اعم از تمکین عام (فرمانبرداری) و تمکین خاص (رابطه جنسی) مواردی هستند که زن را سزاوار دریافت نفقه می کنند.

تفاوت نفقه کیفری و نفقه حقوقی

چگونه نفقه بگیریم؟ یک زن با وجود شرایطی می تواند دادخواست نفقه بدهد یا در دادسرا علیه همسر خود شکواییه ترک انفاق کیفری را تنظیم نماید. اگر درخواست شما مربوط به گذشته است به عنوان مثال چنانچه همسر شما در ماه های قبل به مدت یک ماه شما را بدون دلیل و در عین تمکین از دریافت نفقه محروم نموده است. در این شرایط باید به دادگاه حقوقی مراجعه کنید و در آنجا دادخواست نفقه گذشته با ضمانت اجرای حقوقی را به جریان بیاندازید.

اگر همسر شما در حال حاضر از پرداخت نفقه خودداری می کند و در عین حال شما نیز در شرایط تمکین به سر می برید یا به حکم دادگاه یا شرع امکان تمکین وجود ندارد و در عین حال همچنان به عنوان همسر ایشان شناخته می شوید می توانید در دادگاه کیفری طرح دعوی کنید. دقت داشته باشید که شما حتی برای نفقه حال نیز می توانید در دادگاه حقوقی اقدام کنید .

مراحل درخواست نفقه

 • در مرحله اول بنابر نوع درخواست (اعم از دادخواست حقوقی یا شکواییه) به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید.
 • پس از مراجعه به دفتر خدمات قضایی دادخواست مطالبه نفقه یا شکواییه ترک انفاق مطرح می گردد .
 • زوج مکلف است در محاکم حاضر گردد
 • زن به هیچ وجه وظیفه ندارد اثبات کند که نفقه نگرفته است بلکه مرد در صورت ادعای خلاف عنوان دادخواست یا شکواییه باید اثبات نماید که نفقه زن را پرداخته است.
 • مرد در صورت عدم اثبات، محکوم به پرداخت نفقه می شود.
 • نفقه باتوجه به وضعیت زن اعم از شرایط خانوادگی، اجتماعی و شخصی وی محاسبه می شود.
 • دادگاه می تواند نفقه را از محل اموال مرد پرداخت کند و یا در صورت درخواست تأمین خواسته از جانب زن، وی را محکوم کند که از سایر دارایی همچون حقوق ماهیانه این مبلغ را پرداخت کند.
 • در صورت خودداری مرد از پرداخت نفقه ممکن است حتی با حکم حبس و زندان نیز مواجه گردد بخصوص اینکه عدم پرداخت نفقه از جانب مرد یکی از عوامل عسر و حرج است و به زن حق طلاق را می دهد.

درخواست اعسار در پرداخت نفقه

در پاسخ به سوال چگونه نفقه بگیریم ؟ ممکن است مرد بعد از محکومیت به پرداخت نفقه ادعا کند که توانایی مالی برای پرداخت این مبلغ را ندارد. در این شرایط باید دادخواست اعسار دهد. دادخواست اعسار در صورت پذیرش حتی از زندانی شدن مرد نیز جلوگیری می کند به همین علت است که ما همواره می گوییم بهتر است از وکلای متبحر در امور کیفری و حقوقی بهره مند شوید.

پذیرش دادخواست اعسار مطلق باعث می شود به شما فرصت کافی داده شود تا بعداً و در صورت توانایی مالی نسبت به پرداخت نفقه اقدام کنید اما در اغلب موارد دادخواست اعسار نسبی است که مورد پذیرش واقع می شود و در واقع محکومیت مالی شما را به صورت تقسیط در می آورند. بنابراین مرد در صورت محکومیت و در صورت پذیرش درخواست اعسار نسبی می تواند هر ماهه (یا به نحوی که دادگاه مقرر می کند) مبلغی را به عنوان نفقه حال و گذشته به حساب زن و فرزندان خود واریز نماید.

وکیل برای جرایم پزشکی + مراحل پیگیری پرونده

وکیل پزشکی و یا بهتر است بگوییم که وکیل جرایم پزشکی و دارویی، یکی از مهمترین شاخه های وکالت در امور کیفری به حساب می آید. متاسفانه اغلب مردم جامعه با این شاخه از علم حقوق و حرفه وکالت آشنایی نداشته و بسیاری از قصور و جرائم پزشکان و داروسازان به دنبال عدم آگاهی از قوانین موجود در این زمینه نادیده گرفته می شوند.

در این مقاله تصمیم گرفته ایم به بررسی جرائم و تخلفات پزشکان و داروسازان پرداخته و شما را با نحوه احقاق حق از طریق گرفتن وکیل پزشکی آشنا کنیم. در صورتی که به علت قصور پزشکی، اعمال مجرمانه یک پزشک، داروساز یا حتی نسخه پیچ داروخانه دچار یک مسئله جدی در سلامت خود یا یکی از اعضای خانواده شده اید.  پیشنهاد می دهیم با مطالعه این مقاله وکیل شاه مرادی را همراهی نمایید.

وکیل برای جرایم پزشکی

جرائم پزشکی و دارویی

شاید برای شما این سوال مطرح شود که چه فعلی از جانب پزشکان به عنوان یکی از جرائم پزشکی و دارویی شناخته می شود؟ این مسئله که آیین نامه ها و قوانین مربوطه میان جرائم پزشکی و تخلفات انتظامی تفاوت قائل شده اند قدری گیج کننده است. اما وکیل جرائم پزشکی و دارویی می تواند به خوبی مرز مشخصی را میان جرائم کیفری و تخلفات انتظامی ایجاد کرده و شما را برای طرح شکایت در مرجع ذی صلاح آگاه نماید.

وکیل برای جرایم پزشکی متخصص و کاربلد

هر کدام از افعال ذیل از طریق مراجع کیفری و اختصاصی قابل پیگیری هستند:

 • عدم حفظ اسرار بیمار و قرار دادن پرونده پزشکی در اختیار دیگران یا حتی حرف زدن و صحبت کردن غیر ضرور با سایرین در خصوص مسئله ای که بیمار را به سمت پزشک و درمان سوق داده است.
 • هرگونه تشخیص اشتباه بیماری که ناشی از سهل انگاری و عدم تخصص پزشک باشد.
 • فعالیت خارج از حوزه تخصص
 • فعالیت بدون اخذ پروانه پزشکی و یا ادامه فعالیت بعد از لغو پروانه پزشکی
 • انجام اقدامات پزشکی در مکان هایی که توسط قوانین مربوطه ممنوع شده اند.
 • تجویز داروی اشتباه اعم از اینکه به بروز مسئله جدی منجر گردد یا خیر
 • اخذ ویزیت برخلاف قوانین و تعرفه های تعیین شده در این زمینه
 • عدم توجه به وضعیت بیماران و بخصوص کسانی که تحت عمل جراحی قرار گرفته اند و نیاز به ویزیت های هفتگی یا ماهیانه دارند.
 • استفاده از دفترچه بیمه درمانی بیماران و مراجعه کنندگان برای دریافت دارو با هزینه کمتر به نفع برخی از شرکت های عرضه کننده دارو از طریق تجویز داروهای غیر ضروری
 • جداکردن غیرقانونی برگه های دفترچه بیماران برای تجویز داروهای خاص و فروش آن ها به صورت آزاد با مبلغ بیشتر

جرائم پزشکی و دارویی و همچنین تخلفات انتظامی پزشکان به هیچ وجه حصری نبوده و شامل تمام موارد و مسائلی است که قوانین موجود در این عرصه را زیرپا بگذارد.  با این حال موارد فوق در زمره متداول ترین تخلفات و جرائمی است که در این حوزه به وقوع می پیوندد.

فرم رضایت نامه بیمار و شکایت از پزشک متخلف

یکی از اصلی ترین و مهمترین مواردی که باعث شده است . تا افراد بعد از مواجهه با قصورات و تخلفات پزشکی برای احقاق حق و شکایت از پزشک مورد نظر اقدام نکنند .همین مسئله امضای رضایت نامه از بیمار یا اولیا اوست این درحالیست که فرم رضایت نامه بیمار به هیچ وجه به معنای رضایت دهی به جرائم و تخلفات پزشکی نبوده و تنها این اجازه را برای پزشک صادر می کند.  که در حوزه تخصص خود و همچنین با توجه به مسئله ای که سلامت بیمار را تحت تاثیر قرار داده است.  و با توجه به مسائل درمانی در راستای بهبود وضعیت بیمار تلاش کند.

وکیل متخصص امور پزشکی

در واقع این مسئله توسط قانون نیز مورد توجه واقع شده و پزشکان حق ندارند تا زمان رضایت بیمار یا کسی که حق امضای رضایت نامه را دارد. نسبت به انجام عملیات درمانی اقدام نمایند. بنابراین اگر به دنبال تخلفات و قصور پزشکی با یک مسئله جدی و یا حتی یک مسئله ساده در سلامت یا زیبایی خود مواجه شده اید . به وکیل متخصص کیفری مراجعه کرده و بعد از اثبات جرم یا تخلف پزشک مربوطه علاوه بر اینکه می توانید ادعای خسارت یا همان دریافت دیه را داشته باشید می توانید درخواست نمایید تا پزشک و کادر پزشکی او در راستای بهبود وضعیت فعلی شما اقدام نمایند .

مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات و جرائم پزشکی و دارویی

یکی از مهمترین مسائلی که توسط موکلین مطرح شده و وکیل پزشکی باید به آن جواب دهد. تعیین مرجع صالح برای طرح شکایت و رسیدگی به پرونده است. در این خصوص باید عنوان کرد که شکایت از پزشک شامل رسیدگی به جرایم پزشکی در دادسرای جرایم پزشکی و دادگاه کیفری دو و رسیدگی به تخلفات انتظامی پزشکان در دادسرای انتظامی و سازمان نظام پزشکی است. در این خصوص باید قاعده صالح بودن دادگاه محل وقوع جرم برای رسیدگی به جرائم پزشکی نیز مورد توجه واقع گردد.

قرار منع تعقیب چیست ؟ و چه ویژگی هایی دارد

قرار منع تعقیب چیست ؟ قرار منع تعقیب یا همان قرار منع پیگرد، یک اصطلاح کاملاً متداول و شناخته شده در حقوق کیفری است و تعریف آن نیز از معنای واژگان تشکیل دهنده این اصطلاح کاملاً مشخص است با این حال سوالاتی در خصوص آن مطرح می گردد که باید پاسخ داده شوند از جمله اینکه:

 • قرار منع تعقیب توسط چه مقامی صادر می شود؟
 • دلایل صدور قرار منع تعقیب چیست؟
 • مهلت اعتراض به قرار منع تعقیب چقدر است؟
 • آثار صدور قرار منع تعقیب چیست؟
 • قرار منع تعقیب چه تفاوتی با قرار ترک تعقیب و قرار موقوفی تعقیب دارد؟

قرار منع تعقیب توسط چه مقامی صادر می شود؟

وکیل کیفری متخصص : این قرار با توجه به مقام صادر کننده آن به دو نوع قرار منع تعقیب در مرحله تحقیق و قرار منع تعقیب در مرحله رسیدگی تقسیم می شود. قاضی تحقیق یا همان بازپرس مقامی است که می تواند. در دادسرا و در همان مراحل ابتدایی بررسی پرونده این قرار را صادر نماید و پرونده را مختومه اعلام کند. اگر پرونده در این مرحله با قرار منع پیگرد مواجه نشود احتمال صدور این قرار توسط قاضی دادگاه به شدت کاهش پیدا می کند.  با این حال همچنان احتمال صدور آن توسط قاضی رسیدگی کننده نیز وجود دارد.

قرار منع تعقیب چیست ؟

دلایل صدور قرار منع تعقیب چیست

در قانون دو نمونه به عنوان دلایل لازم برای صدور قرار منع تعقیب صادر شده است. این دو گزینه عبارتند از:

 • فعل ارتکابی یک فعل مجرمانه نباشد. (یا حداقل توسط قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری به عنوان یک فعل مجرمانه، جرم انگاری نشده باشد.)
 • ادله کافی برای صدور قرار مجرمانه وجود نداشته باشد. (هرچند اطمینان از وقوع یک جرم وجود داشته باشد. اما دلایل کافی برای اثبات مجرم بودن فردی که به عنوان متهم تحت تعقیب است به دست نیاید.)

موردی دیگری نیز در رویه قضایی به چشم می خورد که اصولاً توسط دادسراها با صدور این قرار مواجه می شود. البته در این شرایط بهتر است از سایر اصطلاحات استفاده کنند. اما متاسفانه در برخی از مواد شاهد صدور قرار منع تعقیب به علت عدم صلاحیت دادگاه کیفری و لزوم مراجعه به دادگاه حقوقی هستیم.

مهلت اعتراض به قـرار منـع تعـقیب چقـدر است؟

دادستان و فردی که شکایت نموده است می توانند به قرار منع پیگرد اعتراض کنند. دادستان در این زمینه محدودیتی ندارد و اصولاً همان زمان که نتیجه رسیدگی و صدور قرار به وی ابلاغ می شود. اعتراض خود را به بازپرس اعلام می کند. اما شاکی تنها ده روز فرصت دارد .

با ارائه مدارک و دلایل کافی و یا با استناد به اینکه دلایل وی مورد توجه قاضی قرار نگرفته است نسبت به صدور قرار منع پیگرد اعتراض نماید. اعتراض به صدور این قرار در دادگاه بدوی مورد رسیدگی واقع شده و در صورت تایید شدن توسط قاضی دادگاه بدوی، بازپرس و دادستان ملزم به تبعیت از نظر وی هستند.

آثار صدور قرار منع تعقیب چیست

در این شرایط قاضی دستور رفع تمام آثاری که ناشی از ورود اتهام به یک فرد بوده است را صادر می کند. تصور کنید که قرارهای تأمینی باعث شده باشند. تا یک فرد به علت شکایت در بازداشت به سر برد یا برای آزادی او محدودیت های خاصی قائل شده باشند؛ به عنوان مثال می توان به تعیین کفیل یا وثیقه اشاره کرد.

در صورت صدور قرار فوق تمامی این موارد رفع شده و فرد دیگر لزومی به اجرای قرارهای تأمینی نخواهد داشت. بنابراین از بازداشتگاه آزاد شده و یا قرارهای دیگر از جمله محدودیت های رفت و آمد، کفیل یا وثیقه نیز رفع می شوند.

تفاوت قـرار منـع تـعقیب با قرار ترک تعقیب و قرار موقوفی تعقب

قرار منع تعقیب از جانب دادگاه صادر کننده حکم یا دادسرا صادر می گردد. بنابراین شاکی هیچ گونه دخالتی در صدور آن ندارد. حال تصور کنید فردی یک جرم قابل گذشت را مرتکب شده است.

شاکی ممکن است در این موارد قرار ترک تعقیب را خواستار شود . و نخواهد پرونده را پیگیری کند. قرار موقوفی تعقیب نیز به شرایطی بستگی دارد که کلاً امکان تعقیب متهم را از بین می برند. در این خصوص می توان به فوت متهم اشاره نمود. همچنین می توان به شمول مرور زمان، فسخ مجازات قانونی توسط قانون گذار، توبه متهم، اعتبار امر مختومه و مواردی از این قبیل نیز اشاره نمود.

گرفتن مهریه بعد از مرگ همسر

گرفتن مهریه بعد از مرگ همسر : مهریه یکی از حقوق مالی زن در زندگی مشترک است که حتی بعد از فوت شوهر نیز قابل مطالبه می باشد. نحوه گرفتن مهریه بعد از مرگ همسر منطبق بر قوانین پرداخت دیون متوفی است که توسط وراث یا نماینده قانونی او صورت می گیرد.

وکیل مهریه : همانطور که می دانید زن یکی از وراث شوهر خود می باشد و در میان کسانی که در درجات و طبقات مختلف ارث قرار می گیرند تنها کسی است که از طریق رابطه سببی مشمول دریافت سهم الارث می گردد. گرفتن مهریه بعد از مرگ همسر کار دشواری نیست و تقریبا باید همان مراحلی را سپری کنید که برای دریافت مهریه در زمان زنده بودن شوهر نیاز است. این مبحث را در ادامه و با عنوان چگونگی گرفتن مهریه بعد از مرگ همسر بررسی می کنیم .

گرفتن مهریه بعد از مرگ همسر

پرداخت دیون متوفی

بعد از فوت یک فرد (اعم از زن یا مرد) حقوق و تعهدات وی به وراث منتقل می شود. حقوق و تعهدات متوفی به عنوان دارایی وی معرفی شده و برای تقسیم سهم الارث میان وراث نیاز است تا تصفیه گردد. درواقع دارایی به تمام اموال غیر نقدی، وجوه نقد، حقوق مادی، حقوق معنوی، بدهی ها، طلب های وعده دار و غیر وعده دار، تعهدات و تکالیف مادی یا معنوی یک فرد اطلاق می گردد و به دو دسته دارایی منفی و دارایی مثبت تقسیم می شوند.

دارایی مثبت همان اموال و حقوقی است که وراث انگیزه دریافت آن ها را دارند اما تقسیم سهم الارث زمانی امکان پذیر است که وراث یا نماینده قانونی متوفی نسبت به خارج کردن دارایی های منفی یا همان بدهی ها، طلب ها و تعهدات متوفی از تمام دارایی وی اقدام نمایند. در این میان یکی از تعهدات مرد (شوهر) در زندگی مشترک همان پرداخت مهریه است که اصولاً در دوره جدید تا زمان طلاق یا مرگ شوهر پرداخت نمی شود .

پرداخت مهریه زن از اموال متوفی

در مطالبه مهریه بعد از فوت شوهر ، زمانیکه وراث متوفی درخواست تسویه ترکه و دریافت گواهی انحصار وراثت می دهند شورای حل اختلاف از آن ها می خواهد به توافق یا طبق نظر دادگاه نسبت به پرداخت دیون و قروض متوفی اقدام کنند. در این خصوص زن باید شخصاً نسبت به درخواست مهریه مبادرت نماید؛ بنابراین اگر در این زمینه درخواستی نداشته باشد دادگاه نیز به آن ترتیب اثر نمی دهد .

اگر دیون متوفی زیاد باشند و مهریه نیز درخواست گردد به نحوی که پرداخت تمام دیون متوفی، طلب بستانکاران و مهریه زن امکان پذیر نباشد دادگاه به نسبت از اموال متوفی برای پرداخت دیون و قروض اقدام می کند. البته دادگاه می تواند شرایطی را فراهم نماید تا امکان پرداخت تمام دیون و قروض متوفی در آینده فراهم شود. به عنوان مثال مورث یک شرکت داشته است و این شرکت در صورت ادامه فعالیت می تواند تمام بدهی ها را پرداخت کند. در این شرایط دادگاه به جای فروش شرکت و پرداخت بخشی از طلب بستانکاران، تصمیم می گیرد تا از محل درآمد و منفعت این شرکت نسبت به تصفیه ترکه اقدام نماید.

نحوه دریافت مهریه بعد از مرگ همسر

زن می تواند برای دریافت مهریه بعد از مرگ همسر به دایره اجرای ثبت مراجعه نماید. این مرجع به میزان یک بیستم از مبلغ مهریه درخواستی را به عنوان هزینه دادرسی از زوجه درخواست می کند ( لازم به ذکر است این مبلغ پس از وصول مهریه دریافت می گردد ) اما اگر به دادگاه مراجعه کنید باید سه و نیم درصد از مبلغ درخواستی (ارزش مهریه) را به عنوان هزینه دادرسی پرداخت کنید. طبق قانون امروزه بانوان برای درخواست بخشی از مهریه باید به دادگاه و برای درخواست بخش دیگر به دایره اجرای ثبت مراجعه نمایند.

در این مرحله شما باید توسط وکیل خانواده دادخواست خود را مبنی بر مطالبه مهریه تقدیم نمایید. تمامی دیون فرد در زمان فوت او به دیون حال تبدیل می شوند. مطالبات شما نیز به عنوان مطالباتی که باید پیش از صدور گواهی انحصار وراثت تعیین تکلیف گردد در اختیار مرجع صالح قرار می گیرد. اگر اموال متوفی برای پرداخت مهریه شما کفایت نکند شما نمی توانید این مبلغ را از وراث وی درخواست کنید مگر اینکه آن ها سهم الارث خود را بدون توجه به مهریه شما تصاحب کرده و حاضر به پرداخت مهریه نباشند.

پرداخت مهریه زوجه باکره، زن دوم و زوجه موقت

در زمان فوت شوهر ممکن است یکی از شرایط فوق رخ دهد. همانطور که می دانید مهریه زوجه باکره در زمان طلاق به میزان نصف از مهریه درج شده در قباله نکاح است اما این قانون در خصوص فوت شوهر وجود ندارد و زن می تواند حتی در صورت باکرگی نسبت به دریافت کل مهریه اقدام نماید.

زوجه موقت نیز باید همانند زوجه دائم یا زوجه باکره برای دریافت مهریه ای که در قابله نکاح موقت یا همان صیغه نامه درج شده است اقدام کند با این حال اگر سند یا قباله نکاح به صورت رسمی تنظیم نشده باشد صرفاً از طریق دادگاه عمومی قابل پیگیری است. اگر میزان مهریه کمتر از 20 میلیون تومان است به شورای حل اختلاف مراجعه کنید. قانون ، شرایط و مقررات گرفتن مهریه بعد از مرگ همسر برای زوجه دوم نیز همانند زوجه اول می باشد.

مجازات حمل و جابجایی مواد مخدر در قانون

مجازات حمل و جابجایی مواد مخدر : جرائم مربوط به مواد مخدر بسیار متنوع و پیچیده هستند به همین علت قانون گذار جمهوری اسلامی ایران حمل و نگهداری مواد مخدر و سایر جرائم مرتبط با آن ها را از یکدیگر تفکیک نموده و مجازات خاصی را برای هر کدام از آن ها تعیین نموده است.

مجازات حمل مواد مخدر از حمل این مواد به صورت قاچاقی و بسیار گسترده تا حمل مقدار اندکی از آن با اهداف پایین تر از جمله استعمال یا فروش ماده مخدر را در بر می گیرد. مجازات حمل مواد مخدر و نگهداری از آن در ماده 5 قانون اصلاحی قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن در سال ۶۷ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان شده است که در ادامه به تشریح آن ها می پردازیم با وکیل مواد مخدر همراه باشید….

مجازات حمل و جابجایی مواد مخدر در قانون

مجـازات حمـل مـواد مخـدر سنتی

مواد مخدر سنتی به مواد مخدری گفته می شود که اصولاً به صورت کاملاً دستی و بدون آزمایشگاه های پیشرفته تولید می شوند. در این خصوص می توان به موادی همانند تریاک، چرس، بنگ، شیره، سوخته و تفاله تریاک اشاره کرد که به صورت کاملاً مشخص و دقیق در قانون فوق الذکر معرفی شده اند. مجازات حمل مواد مخدر سنتی به شرح ذیل است:

 • مجـازات حمل مـواد مخـدر سنتی از کمترین میزان ممکن تا ۵۰ گرم مشمول ۳ میلیون ریال جزای نقدی و ۵۰ ضربه شلاق است.
 • مجـازات حمـل و نگهداری مواد مخـدر سنتی بیش از ۵۰ تا ۵۰۰ گرم مشمول ۵ تا ۱۵ میلیون جزای نقدی و ده تا ۷۴ ضربه شلاق است.
 • مجازات حمل و نگهداری از موارد مخدر غیر صنعتی به میزان بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلو گرم مشمول ۱۵ میلیون تا ۶۰ میلیون ریال جزای نقدی و ۴۰ تا ۷۴ ضربه شلاق به همراه ۲ تا ۵ سال حبس است.
 • مجازات حمل و نگهداری کردن از مواد سنتی به میزان بیش از ۵ کیلوگرم تا ۲۰ کیلوگرم مشمول ۶۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق به همراه پنج تا ده سال حبس و مصادره اموال در صورت تکرار جرم و اعدام در صورت ارتکاب جرم برای بار سوم است.
 • مجـازات حمـل مـواد مخـدر سنتی به میزان بیش از ۲۰ کیلوگرم تا ۱۰۰ کیلوگرم مشمول مجازات مقرر در بند ۴ به همراه دو میلیون ریال جزای نقدی برای هر کیلو گرم و اعدام و مصادره اموال در صورت تکرار جرم است.
 • مجـازات حمـل مـواد مخـدر غیر صنعتی بیش از ۱۰۰ کیلوگرم علاوه بر مجازات شلاق، جریمه نقدی و مجازات های تعیین شده در بند ۴ و ۵ مشمول حبس ابد برای اولین بار ارتکاب نیز می گردد.

مجازات حمل مواد مخدر صنعتی

وکیل کیفری : تولید مواد مخدر صنعتی به دقت و هوش بسیار زیادی نیاز دارد. اصولاً این مواد را در آزمایشگاه های حرفه ای تولید می کنند و میزان اندکی از آن ها نیز با قیمت بسیار بالایی به فروش می رسد. در این خصوص می توان به موادی همانند هروئین، مورفین، کوکائین و … اشاره نمود. در قانون فوق الذکر مجازات حمل و نگهداری از مواد مخدر صنعتی به شرح ذیل بیان شده است:

 • مجـازات حمـل و نگهداری مواد مخـدر صنعتی از کمترین میزان ممکن تا ۵ گرم مشمول پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی و ۲۰ تا ۵۰ ضربه شلاق است.
 • مجازات حمل مواد مخدر صنعتی به میزان بیش از ۵ گرم تا ۱ گرم مشمول ۲ میلیون تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق است.
 • مجـازات حمل نمودن و نگهداری کردن از مواد مخـدر غیر سنتی به میزان بیش از یک گرم تا ۴ گرم مشمول ۸ میلیون تا ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی و دو تا پنج سال حبس به همراه سی تا هفتاد ضربه شلاق است.
 • مجازات حمل مواد مخدر صنعتی به میزان بیش از ۴ گرم تا پانزده گرم مشمول ۲۰ میلیون تا ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی و پنج تا هشت سال حبس به همراه ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق است.
 • مجـازات حمـل و نگهداری مواد مخـدر صنعتی به میزان بیش از ۱۵ گرم تا سی گرم از مشمول ۴۰ میلیون تا ۶۰ میلیون ریال جزای نقدی و ۱۰ تا ۱۵ سال حبس و سی تا ۷۴ ضربه شلاق است.
 • مجـازات حمل و نگهداری از مـواد مـخدر صنعتی و غیر سنتی به میزان بیش از ۳۰ گرم مشمول اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه‌ های تامین زندگی متعارف برای خانواده است.

صفر تا 100 مراحل انتقال سرقفلی

سیر تا پیاز مراحل انتقال سرقفلی : سرقفلی یکی از حقوق مورد بحث در قانون تجارت و قانون مدنی است که در رابطه با املاک استیجاری که جنبه تجاری دارند مطرح می شود. سوالات مختلفی در باب سرقفلی وجود دارد اما یکی از مهمترین مسائلی که در خصوص آن مطرح می گردد همین مسئله انتقال سرقفلی است که تصمیم گرفته ایم تا در این مقاله به شرح آن بپردازیم.

سرقفلی با مبلغی که به عنوان پول پیش در املاک استیجاری و مسکونی دریافت می گردد شباهت بسیار زیادی دارد اما تفاوت این دو باعث شده است تا اهمیت و ارزش والای سرقفلی در روابط تجاری مشخص شود. در ابتدا اهمیت سرقفلی را بیان خواهیم کرد و سپس به بررسی مراحل انتقال سرقفلی توسط وکیل متخصص ملکی خواهیم پرداخت .

صفر تا 100 مراحل انتقال سرقفلی

اهمیت سرقفلی در روابط تجاری

اهمیت سرقفلی را می توان در تفاوت آن با پول پیش منازل استیجاری درک نمود. تفاوت سرقفلی با پول پیش منازل استیجاری در این امر خلاصه می شود که مستاجر ملک مسکونی بعد از اتمام قرارداد صرفاً عین پول پرداخت شده در سال قبل را دریافت می کند این درحالیست که ممکن است در همان یک سال ارزش پول بسیار کاهش یافته باشد اما در سرقفلی این گونه نیست و مالک سرقفلی این پول را بعد از اتمام قرارداد اجاره، متناسب با ارزش پول در سال جاری دریافت خواهد کرد.

به همین علت است که ارزش سرقفلی در قانون مورد توجه واقع شده و بسیاری از افراد سعی می کنند علاوه بر اجاره کردن یک ملک تجاری، حق سرقفلی را نیز برای خود محفوظ دارند. حفظ ارزش این پول باعث می شود تا موجر نتواند به راحتی درخواست تخلیه ملک و عدم تمدید قرارداد را داشته باشد و از طرف دیگر، مستاجر یا همان صاحب حق سرقفلی نیز در صورت عدم تمدید قرارداد بتواند با مبلغ مورد نظر یک ملک تجاری با همان مشخصات را اجاره کند .

انواع مختلف انتقـال سرقفـلی

سرقفلی به عنوان یک حق محفوظ که به هیچ وجه قابل انتقال نیست شناخته نمی شود؛ حتی اگر در قرارداد اجاره امکان انتقال سرقفلی نیز درج نشده باشد باز هم به شیوه های قضایی و قهری قابلیت انتقال دارد. در این خصوص باید با انواع مختلف انتقال سرقفلی آشنا شوید.

انتقال اختیاری سرقفلی :

در این روش شما باید ضمن قرارداد اجاره و یا خارج از آن از موجر مجوز انتقال سرقفلی را دریافت کرده باشید. در این صورت شما می توانید حق مزبور را به دیگری منتقل کرده و حقوق مربوط به سرقفلی را از خود سلب نمایید. در این شرایط فرد ثالث به عنوان صاحب حق سرقفلی شناخته می شود و در خصوص قوانین مربوط به آن در برابر موجر قرار می گیرد.

انتقال قضایی سرقفلی :

ممکن است حق انتقال سرقفلی در قرارداد اجاره از مستاجر سلب شده باشد اما اگر قاضی دستور دهد امکان انتقال سرقفلی به دیگری نیز وجود دارد. در این خصوص می توان به انتقال حق سرقفلی در نتیجه محکومیت به پرداخت مهریه یا نفقه اشاره نمود. در مثال دیگر باید به عدم خرید حق سرقفلی توسط موجر اشاره نمود. در واقع اگر موجر از پرداخت مبلغ متعارف با نرخ روز به مستاجر خودداری نماید مستاجر نیز می تواند به دادگاه مراجعه کرده و حکم انتقال سرقفلی به دیگری را بدون رضایت موجر به دست آورد .

انتقال قهری سرقفلی :

در این روش فردی که صاحب سرقفلی است از دنیا می رود و حق سرقفلی به عنوان یکی از دارایی های وی به وراث منتقل می شود. موجر هم نمی تواند نسبت به این امر مخالفت نماید .

موارد مجاز برای انتقال سرقفلی

وکیل مطالبه سرقفلی : در برخی از موارد اصلاً لازم نیست به قرارداد مراجعه کنید و ببینید آیا حق انتقال سرقفلی را به دیگری را دارید یا خیر چرا که در موارد ذیل می توانید حتی بدون حق فروش سرقفلی نیز نسبت به این امر مبادرت نمایید؛ این موارد عبارتند از:

 • انتقال سرقفلی به شریک
 • انتقال سرقفلی به وراث درجه یک قبل از مرگ از جمله فرزند، پدر و مادر

مدارک لازم برای انتقـال سرقفـلی

در ابتدا باید ذکر کنیم که حتی اگر قرارداد اجاره شما با موجر و تعیین حق سرقفلی بر پایه یک قراداد عادی باشد باز هم باید مراحل انتقال سرقفلی به صورت کاملاً رسمی و در دفتر اسناد رسمی صورت گیرد حتی اگر انتقال سرقفلی در نتیجه حکم دادگاه باشد. در این خصوص باید دقت داشته باشید که فروش سرقفلی یا انتقال آن نیازمند مدارک ذیل است :

 • مدارک شناسایی و کارت ملی
 • اصل سند مالکیت انتقال مغازه (یا اصل اجاره نامه موضوع انتقال حق سرقفلی همان ملک)
 • استعلام از دفترخانه صادر کننده اجاره نامه استنادی که باید حاوی موضوع سرقفلی نیز باشد
 • اخذ استعلام از اداره ثبت محل وقوع ملک در صورتی که موضوع مورد نظر شما، انتقال ملکیت و سرقفلی است. اگر تنها انتقال سرقفلی مد نظرتان می باشد بدون انتقال ملک، دیگر نیازی به اخذ این استعلام نخواهد بود.
 • گواهی مفاصل حساب مالیاتی از اداره دارایی که باید به صورت کاملاً مشخص و تاریخ نزدیک به درخواست شما دریافت شده باشد.
 • اخذ گواهی مالیات مشاغل که از اداره مالیات درخواست می شود
 • مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی مبنی بر عدم بدهی و بلامانع بودن معامله یا همان انتقال سرقفلی که مورد نظر است
 • اخذ مفاصا حساب از اتحادیه صنف مربوطه (فعالیتی که در فروشگاه صورت گرفته است) در خصوص عدم بدهی به اتحادیه و اعلام عدم ممانعت در تنظیم سند
 • اخذ مفاصا حساب عوارض نوسازی از خدمات الکترونیک شهر که برای دریافت آن باید به شهرداری مراجعه کنید.
 • تنظیم اجاره نامه جدید بین مستاجر جدید با مالک و ابطال سند اجاره نامه قبلی که باید با حضور شهود و در دفتر خانه اسناد رسمی صورت گیرد و مشمول تمام قوانین حاکم بر ثبت اسناد باشد.
 • حکم دادگاه در صورتی که انتقال از نوع قضایی است.
 • گواهی شورای حل اختلاف در صورتی که انتقال به صورت قهری است.
 • اگر برای انجام این کار وکیل گرفته اید باید اصل وکالت نامه را ارائه نمایید.