رضایت مجنی علیه در امور کیفری

رضایت مجنی علیه در امور کیفری : رضایت در لغت به معنی خشنودی و اجازه و رخصت آمده است و رضایت مجنی علیه یعنی تمایل قلبی و موافقت مجنی علیه به اینکه تعرضی برخلاف قانون علیه حقوق و آزادی های او انجام گیرد ، سوال این است که آیا مجنی علیه با طیب نفس به وقوع جرم علیه خود تن دهد و همه آثار آن را بپذیرد آیا تقصیر مرتکب که ماذون به این عمل بوده مرتفع می گردد یا خیر به عبارت دیگر آیا رضایت مجنی علیه سبب مشروعیت رفتار مرتکب و مانع از تعقیب او در مراجع قضایی می گردد ؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت اگر مجازات برای دفاع از منافع خصوصی افراد تاسیس و تشریح شده بود شاید پاسخ این سوال مثبت می بود ، لیکن همچنان که در تعریف جرم آمده است جرم رفتاری مخل نظم اجتماعی است و غرض از تاسیس مجازات بیش از هرچیز حفظ نظم و دفاع از منافع عمومی جامعه است بنابراین چون متضرر اصلی از وقوع جرم جامعه است و حق مجازات از حقوق عمومی است.

رضایت مجنی علیه در امور کیفری

رضایت مجنی علیه رافع تقصیر مرتکب نیست و نمی توان آن را دلیل اباحه عمل و مانع از اجرای مجازات به شمار آورد . در موارد استثنایی که رضایت مجنی علیه سبب معافیت از مجازات می گردد ، تقصیر مرتکب نه به اعتبار اثر زائل کننده عامل مذکور ، بلکه به اعتبار جهات دیگر معافیت از مجازات رفع می گردد که در هر حال دارای آثار حقوقی مشابه است .

تاثیر رضایت مجنی علیه در ماهیت جرائم گوناگون

قانون جزا از قوانین آمره محسوب و مربوط به نظم عمومی است و اراده مجنی‌علیه قادر نیست خللی در اجرای آن پدید آورد بنابراین رضایت مجنی علیه به ارتکاب هر رفتاری که به حیات ، سلامت و تمامیت جسمانی او آسیبی وارد آورد مانند قتل و ضرب و جرح بی اثر است در اسلام عدم تاثیر رضایت در ماهیت رفتاری که متوجه حیات مجنی علیه است بر این پایه استوار است که نفس انسان ودیعه ای است که از جانب پروردگار متعال در وجود او نهاده شده است و اصولاً انسان مالک نفس خویش نیست تا بتواند آن را از خود سلب نماید که به طریق اولی این اختیار را به دیگری تفویض نماید ، به همین دلیل قتل نفس بنا به درخواست و اعلام رضایت مقتول جرم به شمار می‌رود همچنین که قتل‌های موسوم به ” مرگ آرام ” که به درخواست بیمار و برای رهایی از درد و رنج جانکاه وی صورت می گیرد در اغلب نظام های کیفری از جمله کشور ایران قتل عمد به شمار می رود .

تاثیر رضایت مجنی علیه در جرائم علیه اموال : در این دسته از جرائم که بیش از سایر جرائم رضایت مجنی علیه به‌ ظاهر موثر در تقصیر و مسئولیت مرتکب است ساختار جرم به لحاظ عناصر تشکیل دهنده آن متفاوت و تاثیر رضایت بر ماهیت جرم استثنا است . به عنوان مثال در سرقت سبب عدم تحقق جرم می گردد لیکن در کلاهبرداری رضایت مجنی علیه تأثیری در ماهیت جرم ندارد .

شرایط تأثیر رضایت

در تمام مواردی که رضایت مجنی علیه شرط عدم تحقق جرم است و تقصیری بر عهده مرتکب ثابت نیست ، رضایت او باید جامع شروط ذیل باشد :

نخست :

رضایت مجنی علیه باید پیش از ارتکاب جرم یا مقارن آن ابراز گردد و رضایت پس از وقوع جرم موجب عدم تحقق جرم نبوده و تاثیری در ماهیت آن ندارد هر چند که این رضایت در جرائم قابل گذشت سبب موقوفی تعقیب یا اجرای حکم و در جرائم غیر قابل گذشت از جهات تخفیف محسوب می گردد .

دوم :

رضایت مجنی علیه بایستی عاری از عیب و آزادانه ابراز گردد به عبارت دیگر رضایت ناشی از اکراه ، فریب و … بی اثر خواهد بود

سوم :

رضایت دهنده باید عاقل ، بالغ و دارای اهلیت باشد، بنابراین رضایت مجنون، صغیر و مست فاقد اثر می باشد ‌.
در نهایت شایان ذکر است خوانندگان گرامی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با نگارنده این مطلب از طریق راه های ارتباطی موجود در این وب سایت تماس حاصل نمایند .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

میانجیگری کیفری

میانجیگری کیفری :قانونگذار ایران در ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری با الهام گرفتن از آموزه های عدالت ترمیمی و به منظور سازش طرفین و خارج ساختن پرونده های کم اهمیت کیفری از فرآیند قضایی ، میانجیگری را پیش بینی نموده است . قراردادن نهادی تحت عنوان میانجگری باعث می شود تا در بسیاری از موارد با استفاده از این امکان اختلافات مابین طرفین در نهادی خارج از دادگاه حل و فصل شود .

شرایط میانجیگری چیست ؟

 1. طبق تصریح ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری میانجیگری در جرائم تعزیری که مجازات آن قابل تعلیق باشد یعنی شرایط صدور قرار تعلیق مجازات در مورد آن جرم وجود داشته باشد
 2. جرائم تعزیری مشمول درجات ۶ تا ۸ باشد بنابراین در جرایم تعزیری درجه یک تا پنج امکان ارجاع به میانجیگری حتی با توافق طرفین وجود ندارد .
 3. صلح و سازش ناشی از میانجیگری می تواند در امور مالی یا غیر مالی صورت پذیرد
 4. سن طرفین در میانجیگری حائز اهمیت است ، مطابق ماده ۲۷ آیین نامه میانجیگری در امور کیفری : توافق در امور مالی اشخاص زیر ۱۸ سال و هرگونه توافق اعم از مالی و غیر مالی اشخاص نابالغ در فرآیند میانجیگری منوط به تایید ولی سرپرست وی می باشد و در صورت امتناع ولی یا سرپرست یا عدم دسترسی به او مراتب برای تعیین تکلیف به مقام قضایی مربوطه اعلام می گردد .

میانجیگری کیفری

نکاتی در مورد میانجیگری

 1. مستفاد از ماده ۳ آیین نامه میانجیگری در امور کیفری ، ارجاع به میانجیگری در مواردی که دستگاه های دولتی شاکی یا مشتکی عنه هستند با رعایت قوانین بلا مانع می باشد .
 2. میانجی گری مرضی الطرفین : به مواردی اطلاق می گردد که طرفین اختلاف شخصی را به عنوان میانجیگر انتخاب نمایند ، در صورت موافقت شخص منتخب و تایید مقام قضایی پس از احراز صلاحیت ، میانجیگری با وی خواهد بود .
 3. شرایط لازم برای داشتن صلاحیت میانجیگری عبارتند از : الف) وثاقت ب) تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای میانجیگری ها در مورد اتباع ایرانی پ) فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری ت) حداقل ۲۵ سال تمام شمسی .
 4. کارکنان شاغل در قوه قضاییه اعم از قضایی و اداری و همچنین ضابطان دادگستری نمی‌توانند میانجیگر مرضی الطرفین و یا متقاضی ایجاد موسسه میانجیگری یا شاغل در این موسسات شوند .
 5. مطابق ماده ۲۸ آیین نامه میانجیگری در امور کیفری میانجیگر موظف است ظرف مهلت سه ماه از تاریخ ارجاع امر اقدام و نتیجه را به مقام ارجاع کننده گزارش نمایند و در صورت ضرورت تمدید آن ، مقام قضایی می تواند به طور مستقل یا حسب درخواست میانجیگر یا طرفین اختلاف اقدام به تمدید آن حداکثر به مدت سه ماه دیگر نماید .

میانجیگری از آن دسته نهاد های نوپا در حقوق کیفری ایران می باشد لذا از اهمیت فراوانی نیز برخوردار است بنابراین ، میتوان گفت که انتخاب یک وکیل کیفری توانا به عنوان میانیجگر مرضی الطرفین باعث می گردد تا طرفین اختلاف سریعتر به نتیجه مطلوب خود برسند همچنین باعث کاهش حجم پرونده های دادگاه می گردد .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل قاچاق گمرکی

وکیل قاچاق گمرکی : قاچاق گمرکی می‌تواند از طرق :

 1. ورود موقت
 2. خارج کردن وسایل نقلیه یا کالایی که به عنوان ورود موقت وارد کشور شده است
 3. بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون انجام تشریفات قانونی
 4. ترانزیت خارجی
 5. واگذاری کالای ورودی با معافیت حقوق ورودی
 6. اظهار خلاف راجع به کمیت و کیفیت کالای صادراتی صورت گیرد .

در این مقاله سعی بر آن شده تا با بررسی برخی از موضوعات مربوط به قاچاق گمرکی ، اهمیت حضور و مداخله وکیل متخصص قاچاق و ماهر در زمینه گمرکی مشخص گردد .

کالای ترانزیتی خارجی چیست ؟

کالای ترانزیتی خارجی صرفاً کالای عبوری از خاک ایران است . ترانزیت خارجی در ارتباط با قراردادهای بین المللی ایران با کشورهای خارجی و درآمد ارزی کشور است . نداشتن تسهیلات و امنیت در ترانزیت خارجی لطمه به درآمد ارزی و اجرای قراردادهای بین المللی است .

وکیل قاچاق گمرکی

مواردی که در کالاهای ترانزیتی ، قاچاق محسوب می‌شود به شرح ذیل است :

 • تعویض کالای ترانزیت یا کم کردن از میزان آن است
 • شکستن پلمپ ترانزیت که مامور گمرک بر درب ورودی آن پس از طناب کشی یا سیم کشی می زند اخلال در امنیت کالای ترانزیت است .

با توجه به مراتب فوق عمل ترانزیت خارجی کالا بسیار حساس است و برخورد با آن بایستی با ظرافت خاصی انجام گیرد حال اگر در بحث تعویض کالای ترانزیت کالای جایگزین شده که می خواهد از مرز خارج شود کالای ایرانی باشد قاچاق صادرات هم به قاچاق ترانزیت اضافه می گردد و چنانچه اشیای عتیقه جزء این کالاها قرار گیرد ، تعدد جرم نیز مطرح است .

ورود موقت

ورود موقت ، کالایی که موقتاً وارد کشور شده و ظرف مهلت تعیین شده باید از کشور خارج گردد و اغلب شامل وسایل نقلیه از انواع سواری یا باری می شود . وسایل نقلیه سواری معمولاً دارای دفترچه های بین المللی کار نه دو پاساژ هستند که به وسیله نقلیه سواری توریست ها اختصاص دارد و بر اساس قرارداد کمیسیون گمرکی مربوط به ورود موقت وسایل نقلیه جاده‌ای منعقد در نیویورک به تاریخ ۱۹۵۴ در مهلت مقرر بایستی خارج شود و چنانچه خارج نشود و اتومبیل در ایران به فروش برسد قاچاق محسوب می شود ، همچنین خارج نشدن وسایل نقلیه در مهلت مقرر نیز قاچاق محسوب می گردد ، مگر با وجود عذر موجه که تا سه ماه این مهلت تمدید می گردد .

خروج موقت

خروج موقت در مورد وسایل نقلیه است که ایرانیان با اتومبیل خود به خارج از کشور سفر می کنند و بایستی با همان وسیله نقلیه برگردند یا کالای صنفی شامل ماشین آلات و قطعات برای تعمیر یا تکمیل به خارج برود بایستی ظرف مهلت مقرر برگردد ، همچنین کالای مرجوعی هم کالای خارجی است که باید از ایران به خارج اعاده شود ، حال چنانچه کالای کابوتاژی یا خروج موقت از کشور خارج و دوباره به کشور برگردانده نشود این عمل قاچاق خواهد بود .

شایان ذکر است موضوعات مرتبط با جرائم گمرکی و علی الخصوص قاچاق گمرکی بسیار گسترده می باشد که بیان تمام نکات مربوطه از حوصله این مقاله خارج است لذا پیشنهاد می گردد با توجه به حساسیت موضوع در صورت مواجهه با چنین مواردی از همراهی و مشاوره وکیل متخصص در امر قاچاق بهره مند گردید .

 

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ابراء چیست ؟

ابراء چیست ؟ یکی از اسباب سقوط تعهدات قراردادی و غیر قراردادی ابراء می باشد ، ابراء یک عمل حقوقی است که به صورت ایقاع یعنی یک طرفه واقع می گردد و تنها به اراده ابراء کننده بستگی دارد . پیشنهاد می گردد در تمامی اعمال و اقداماتی که دارای آثار حقوقی می باشند از دانش حقوقی و تجربه وکیل پایه یک دادگستری در زمینه مربوطه بهره‌ مند شوید .

ابراء عمل حقوقی یک طرفه است

همانطور که گفته شد ابراء یک عمل حقوقی از نوع ایقاع است که موجب سقوط حق دینی ابراء کننده می شود ابراء ایقاع تبعی است و اعتبار آن تابع وجود دین می باشد به همین دلیل ابراء قبل از ایجاد دین یا پس از سقوط دین به دلایل دیگر باطل می باشد البته قابل ذکر است که ابرا از دینی که سبب آن ایجاد شده است صحیح می باشد برای مثال چنانچه زنی نفقه شش ماهه آینده خود را ابرا نماید چون سبب این دین که همان رابطه زوجیت است وجود دارد ابرا صحیح می باشد .

موضوع ابراء

موضوع ابرا مال کلی مثل دریافت پول می باشد لذا چنانچه در موردی موضوع تعهد برای مثال تسلیم مال معین باشد ابراء در این موارد به معنای اذن در تصرف است و تعهد زمانی ساقط می شود که متعهد له از حق مالکیت خود اعراض نماید یا آن مال را به متعهد منتقل نماید .

ابراء چیست ؟

فرق ابراء با بخشش طلب چیست ؟

بخشش طلب به مدیون از اقسام هبه است نه ابراء و اثر آن جابجایی حق است و نه اسقاط آن ، این تفکیک دارای چند فایده به شرح ذیل است :

 1. تحقق بخشش طلب بر خلاف ابراء منوط به قبول مدیون است چرا که هبه عقد و ابراء ایقاع است .
 2. چنانچه چند نفر به صورت تضامنی مدیون دینی باشند اگر طلبکار دین را حتی نسبت به یکی از مدیونین ابراء نماید دین به طور کلی ساقط می گردد لیکن چنانچه پرداخت دین را نسبت به یکی از مدیونین ( به جز مسئول نهایی ) ببخشد به عبارت دیگر هبه نماید ، آن شخص قائم مقام طلبکار محسوب شده و می تواند به سایر مسئولین پرداخت دین مراجعه نماید .
 3. ابراء قابل رجوع نیست یعنی ابراء کننده راهی برای بازگشت طلبش ندارد ولی در بخشش طلب ، چون هبه محسوب می شود تحت شرایطی امکان رجوع وجود دارد .

شرط عوض در ابراء

ابراء به دو شکل معوض و غیر معوض صورت می گیرد ، در ابراء غیرمعوض ابراء کننده در مقابل ابراء خود چیزی از مدیون دریافت نمی کند اما در ابراء معوض در قبال ابراء خود عوض دریافت می کند ، این شرط عوض صحیح است و ماهیت ابراء را عوض نمی کند ولی به دلیل آنکه برای مدیون دارای آثار و مسئولیت است شرط نیاز به قبول دارد . لازم به ذکر است چنانچه شرط به گونه ای باشد که جنبه اصلی پیدا کند ، آنچه رخ می دهد تبدیل تعهد است ونه ابرا .

علم به میزان دین

در ابراء نیازی نیست ابراء کننده از میزان دقیق دین اطلاع داشته باشد بنابراین اصطلاحاً می گویند علم اجمالی به موضوع کافی است چرا که هدف از ابرا ، ارفاق و احسان است .

خوانندگان گرامی می توانند جهت اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه ابراء ، هبه ، تبدیل تعهد و … با نگارنده این مطلب امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل نمایند .

نکاتی در خصوص ضمانت

نکاتی در خصوص ضمانت  : ضمانت در قانون مدنی و تجارت مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است ، امروزه با توجه به شرایط موجود ، ضمانت تجاری در روابط حقوقی اشخاص مورد استفاده قرار می گیرد که با توجه به بار حقوقی و تاثیر بسیار زیاد آن در زندگی اشخاص لازم است قبل از هرگونه اقدام ، از مشاوره تخصصی وکلای با تجربه در این زمینه بهره مند گردید . حال با توجه به مقدمه مذکور به شرح نکاتی پیرامون ضمانت و انواع آن می پردازیم .

انواع ضمانت

انواع ضمانت صرف نظر از مدنی و تجاری بودن آن با شرح ذیل است :

1. ضمان نقل ذمه به ذمه

در این نوع از ضمان که در قانون مدنی به آن اشاره شده ، که البته اصل و قاعده در حقوق ایران این نوع از ضمان می باشد ، در این نوع از ضمانت ، ذمه مدیون اصلی بری شده و ذمه ضامن به جای او در برابر دائن ( طلبکار ) مشغول می گردد .

2. ضمان ضم ذمه به ذمه یا ضمان تضامنی عرضی

در این نوع از ضمان ، ذمه مدیون اصلی ( مضمون عنه ) و ذمه ضامن هر دو با هم در برابر مضمون له ( طلب کار ) مشغول می گردد این نوع از ضمانت در قانون ایران مستفاده از ماده ۶۹۸ قانون مدنی و ۴۰۳ قانون تجارت خلاف قاعده دانسته شده است و استثناء محسوب شده که مانند هر استثناء دیگری نیاز به تصریح دارد که این تصریح در مواردی توسط قانونگذار پیش بینی شده و در سایر موارد توسط طرفین صورت می گیرد .

3. ضمان وثیقه ای یا ضامن تضامنی طولی

ضمانتی است که به موجب آن مستفاد از ماده ۴۰۲ قانون تجارت ذمه ضامن ، وثیقه ذمه مضمون عنه ( مدیون اصلی ) می شود . بدین صورت که مضمون له ( طلبکار ) در بدو امر برای وصول طلب خود ابتدا به مدیون اصلی رجوع نماید و چنانچه از طریق مضمون عنه به نتیجه مطلوب خویش نرسد به ضامن که مدیون تبعی محسوب می گردد مراجعه نماید .

نکاتی در خصوص ضمانت

ترجیح ضمان تضامنی عرضی

همانطور که گفته شد در حقوق ایران ، اصل بر ضمان نقل ذمه است اما زمانی که ضمان به صورت تضامنی یا همان ضم ذمه باشد ، ارجح آن است که این ضمانت از نوع ضمانت عرضی باشد و چنانچه ضمانت طولی موضوع ماده ۴۰۲ قانون تجارت مد نظر طرفین باشد نیاز به تصریح دارد .

نحوه تشخیص نوع ضمان تضامنی

نحوه رجوع مضمون له به ضامن‌ و مضمون عنه در ضمانت تضامنی ابتدا تابع قرارداد فی ما بین طرفین است ( منظور ضامن و مضمون له است ) اگر توافق خصوصی بین طرفین وجود نداشته باشد مطابق ماده ۴۰۳ قانون تجارت ، مضمون له می تواند به تشخیص خود به هر یک از ضامن و مضمون عنه مجتمعاً یا به هر یک از آن ها منفرداً رجوع نماید ( ضمانت تضامنی عرضی )

 

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

حق قسم و مضاجعت

حق قسم و مضاجعت : در فقه علاوه بر استمتاعی که به شوهر داده شده است دو گونه حق استمتاع هم برای زن قرار داده شده که عبارتند از حق قسم و حق مواقعه صاحب جواهر علت تشریع این حقوق را تقویت رابطه انس و مودت میان زن و شوهر ، رعایت عدالت میان همسران ، عدم ایذاء زن و معاشرت بر اساس معروف دانسته و همین را رمز اجرای آن در مورد زن و مرد حتی در زنان مجنون دانسته است در ادامه با توضیحات وکیل متخصص خانواده همراه باشید…

مفهوم مضاجعت

مضاجعت به معنای خوابیدن زن و شوهر در یک بستر است ، بدون اینکه لازم باشد مواقعه ای صورت گیرد . مضاجع جمع مضجع به معنای بستر و جای خواب بکار رفته و به مرد اجازه داده شده در صورت نشوز زن در بستر و هنگام مضاجعه از همسرش روی برگرداند .

حد مضاجعه در قسم

آیا در قسم لازم است مرد با همسر خود در یک رختخواب بخوابد یا این که فقط لازم است در منزلی که به زن اختصاص داده شده بیتوته کند ؟

حق قسم و مضاجعت

با اینکه لزوم خوابیدن در یک بستر در روایتی تصریح نشده است متأخرین مسئله مضاجعت را به اتفاق لازم دانسته اند . محقق ، علامه ، شهیدین از جمله این فقها هستند ؛ ظاهراً پیش از محقق این مسئله مورد توجه فقها قرار نداشته است .

مقدار مضاجعت و محدوده زمانی مضاجعت چقدر است ؟

در باره محدوده زمانی این حق زوجه نظریه مشهور این است که هر مرد وظیفه دارد هر چهار شب یک شب با همسر خود در بستر بخوابد و حق ندارد در این شب نزد همسر دیگر یا در هر مکان دیگری بخوابد . این حق مطلق بوده و به مجرد ازدواج شروع و هر چهار شب یکبار به طور منظم تکرار می شود .

رابطه جنسی سالم

از آنجا که به استناد بند 29 منشور حقوق و مسئولیت های زنان در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی حق تأمین و تخصیص و طهارت و سلامت در ارتباط جنسی با همسر قانونی از جمله حقوق مسلم بانوان شناخته شده و به موجب قسمت اخیر آن حق اعتراض قانونی وجود دارد و همچنین به استناد ماده 1103 قانون مدنی مبنی بر الزام زن و شوهر به حسن معاشرت با یکدیگر ( بر گرفته از آیه شریفه و عاشروهن بالمعروف ) و همچنین به موجب بند 30 منشور حقوق زنان مبنی بر حق حسن معاشرت و امنیت روانی در روابط همسر و حق اعتراض و طرح دعوا در مراجع قانونی در صورت سوء معاشرت همسر ، زوج ملزم است تا نسبت به ایجاد روابط زناشویی و حسن معاشرت در این رابطه اقدام نماید . ( اعم از اینکه در صورت عدم رضایت زوجه با وی رابطه زناشویی از دبر برقرار ننماید و همچنین هر 4 روز یا بار حق قسم وی را به جا آورد و از سوی دیگر در روابط جنسی با همسر بهداشت جنسی را رعایت نماید )

 

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

حق مواقعه چیست ؟

حق مواقعه چیست ؟ تعریف مواقعه : به عمل نزدیکی کردن گفته می شود ، به مقداری که در وجوب نزدیکی کردن ملاک است و نزدیکی از طرق دیگر کفایت کننده این نام نیست .

حق مواقعه حقی است برای زوجه که خداوند بر عهده زوج نهاده است و آن عدم جواز و حرمت ترک آمیزش با همسر خود به مدت بیش از چهار ماه است .

همه فقها ترک مواقعه بیش از چهار ماه بدون رضایت و اذن زوجه را حرام می دانند ، مستند اصلی آنها نیز روایت صفوان است دلیل دیگر آنها آیات 226 و 227 سوره بقره است .

نکات حق مواقعه

نکته دیگر در خصوص پذیرش حق مواقعه در خصوص زنانی است که تحمل چهار ماه برای آن ها دشوار است ، که صاحب عروه الوثقی حکم کرده است که بنا بر احتیاط بر زوج است که زودتر از چهار ماه با زوجه مواقعه کند و یا او را طلاق دهد تا مانع از راهش برداشته شود .

حق مواقعه

البته این نظر در فرضی داده شده است که زن در معصیت می افتد و در حرج است ، لذا در صورتی که کثرت شهوت به حدی است که برای زن حرجی است و زن نمی تواند خود را حفظ کند و به معصیت می افتد و یا کثرت شهوت باعث شود زن در حرج بیفتد ، هر چند بتواند خودش را حفظ کند و به حرام نیفتد ، باید مواقعه را به گونه ای انجام داد که زوجه در عسر و حرج قرار نگیرد .

دلایل درخواست طلاق

ضعف رابطه جنسی از سوی زوج ، بذل مقدار زیادی از مهریه ، مفارقت جسمانی طولانی و فرزند دار نشدن به مدت طولانی دلالت بر تحقق عسر و حرج زوجه دارد و می تواند مبنایی برای درخواست طلاق از طرف وی باشد .

 

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل بغی و فساد فی الارض

وکیل بغی و فساد فی الارض  : در نظام حقوقی ایران دو جرم بغی و افساد فی الارض از جمله جرائمی مشمول مجازات حد هستند که قانونگذار نسبت به آنها سخت گیری زیادی داشته و برای مرتکبین این دست جرائم به سختی قائل به تخفیف یا هرگونه سهل گیری می شود ، بنابراین حتی وکالت در این دسته جرائم نیز نیاز به داشتن سطح بالایی از دانش حقوقی است و به نظر می رسد تنها وکلایی در این زمینه موفق هستند که علاوه بر دانش ، تجربه لازم را هم داشته باشند ، در ادامه با وکیل شاه مرادی همراه باشید .

بغی چیست

همانطور که از ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی می توان فهمید بغی به معنی گروهی است که علیه اساس نظام قیام مسلحانه نماید .

سه عنصر ضروری بغی

اول

گروه بودن ، بنابراین چنانچه این اقدام توسط یک نفر صورت گیرد شامل این ماده نمی گردد

دوم

قیام علیه اساس نظام : اگر گروهی مسلحانه اقدام به اعمالی نمایند هرچند منجر به برهم خوردن نظم جامعه گردد ولی قصد اعضای گروه از بین رفتن نظام جمهوری اسلامی ایران نباشد ، بغی محقق نشده

وکیل بغی و فساد فی الارض

سوم

مسلحانه بودن ، یعنی چنانچه گروهی حتی با قصد از بین رفتن نظام اقدام نمایند ولی اعمالشان مسلحانه نباشد مصداق بغی را ندارد در این شرط نیز ۲ حالت وجود دارد یک : استفاده از سلاح : که مجازات آن اعدام است دو : عدم استفاده از سلاح و درگیری مسلحانه که حبس تعزیری به دنبال دارد

فساد فی الارض

در مورد این جرم باید گفت که جرم انگاری آن در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی صورت گرفته است اما مصادیقی از آن در سایر قوانین نیز ( مانند قانون قاچاق کالا و ارز ) به چشم می خورد .
اخلال شدید در نظام عمومی کشور ، نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی اشخاص یا اموال خصوصی و عمومی و اشاعه فساد و فحشا موجب انتساب این جرم به مرتکب می شود ، خواه این اعمال به صورت مباشرت باشد یا مشارکت

معاونت در افساد فی الارض

در مورد معاونت در افساد فی الارض باید گفت ۲ فرض وجود دارد :

فرض اول : که همان معاونت در فساد فی الارض است که مطابق بند الف ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مرتکب به حبس تعزیری درجه ۲ یا ۳ محکوم می شود به عنوان مثال کسی دیگری را ترغیب نماید مرتکب کلاهبرداری شود و در نتیجه مباشر به صورت گسترده مرتکب کلاهبرداری شود به گونه ای که مصداق فساد فی الارض یابد .

فرض دوم : که در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است شخصی در انجام جرائمی که باعث اخلال شدید در نظام و در نتیجه آن فساد فی الارض می شود ، معاونت نماید به عنوان مثال شخصی که دیگری را ترغیب نماید تا بطور گسترده اقدام به کلاهبرداری نماید در این صورت معاون نیز ، مانند مباشر طبق ماده مذکور به اعدام محکوم می گردد .

مقید بودن افساد فی الارض

جرم افساد فی الارض یک جرم مقید به نتیجه است توضیحاً آنکه اگر نتیجه که همان اخلال شدید در نظم عمومی کشور ناامنی به ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا اشاعه فحشا در حد وسیع نگردد جرم فساد فی الارض ما هم محقق نمی ‌شود .

مصادیق خاص فساد فی الارض

این جرم چه در قانون مجازات اسلامی و چه در قوانین دیگر دارای مصادیقی می باشد که ذیلاً به عنوان نمونه ۲ مورد آن بیان شده است :

 1. از جمله صورت خاص جرم افساد فی الارض می توان به ماده ۳۰ قانون قاچاق کالا و ارز اشاره کرد که بیان داشته چنانچه ارتکاب جرم قاچاق کالا چه انفرادی و چه سازمان یافته به قصد مقابله با نظام یا با علم به موثر بودن آن علیه نظام صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور شود مرتکب به مجازات فساد فی الارض محکوم می گردد .
 2. ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی که بیان داشته چنانچه اعمال مذکور در ماده فوق الذکر و قصد ضربه زدن با نظام یا با علم به موثر بودن این اعمال باشد مرتکب به حد تعیین شده برای جرم فساد فی الارض که همان اعدام است محکوم می‌گردد .

 

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

شرایط آزادی مشروط

شرایط آزادی مشروط : منظور از آزادی مشروط آن است که دادگاه فرد محکوم شده به حبس تعزیری که مدتی از مجازات وی باقی مانده را آزاد نماید تا اگر ظرف مدت معینی مرتکب جرم نشود واز دستورات دادگاه تخطی نکند. آزادی وی قطعی شده و مدت زمان باقی مانده از حبس ، اجرا نخواهد شد لیکن بدیهی است چنانچه در مدت زمان آزادی مشروط ، مرتکب جرم‌ شود ، علاوه بر مجازات جرم جدید ، مدت باقی مانده از حبس جرم قبلی نیز درباره وی اجرا می گردد .

به عنوان مثال چنانچه شخصی محکوم به پنج سال حبس تعزیری شود و دادگاه مدت زمان دو سال را برای آزادی مشروط تعیین نماید ، اگر در این مدت ۲ سال ، مرتکب جرمی شود علاوه بر مجازات جرم جدید به باقی مانده مدت محکومیت سابق نیز محکوم می گردد .

حبس های قابل آزادی مشروط

آزادی مشروط تنها در حبس های تعزیری جاری می گردد و فرقی در درجه حبس تعزیری وجود ندارد و با رعایت ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی آزادی مشروط اعمال می گردد .

شرایط آزادی مشروط

برای محاسبه شرط مدت زمان مذکور در ماده اخیرالذکر ، مجازات قضایی ملاک است نه مجازات قانونی جرم برای مثال اگر مجازات قانونی جرمی ۳ تا ۱۵ سال حبس باشد و قاضی ، مرتکب را به ۴ سال حبس محکوم نماید ، ملاک آزادی مشروط گذشتن یک سوم از ۴ سال حبس است لازم به ذکر است چنانچه مجازات شخصی به دلیل عفو تقلیل یابد برای محاسبه مدت زمان تعیین شده در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی ، مجازات تقلیل یافته ملاک است .

نکته قابل ذکر آنکه تعدد و تکرار جرم مانع استفاده از آزادی مشروط نیست .

امکان استفاده از آزادی مشروط در حبس ابد تعزیری

چنانچه مجازات حبس ابد ، در اثر عفو به مجازات مدت دار تبدیل گردد دادگاه می تواند مقررات آزادی مشروط را اعمال نماید ، در غیر این صورت استفاده از آزادی مشروط برای محکومین به حبس ابد ممکن نخواهد بود ( مستفاد از رای وحدت رویه ۷۶۴ )

موارد ممنوعیت استفاده از آزادی مشروط

 1. در موارد ذیل محکومین حتی در صورت دارا بودن سایر شرایط ، امکان استفاده از آزادی مشروط را ندارند :
 2. تبعید و اقامت اجباری
 3. بازداشت بدل از جزای نقدی
 4. شخصی که طبق ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی به دلیل عدم رعایت مفاد مجازات تکمیلی به حبس محکوم شده است
 5. جرائم مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر چنانچه مجازات جرم ارتکابی بیش از ۵ سال حبس باشد و مرتکب به حداقل مجازات قانونی محکوم گردد امکان استفاده از آزادی مشروط وجود ندارد

اگر در‌مدت زمان آزادی مشروط ، محکوم‌ مرتکب جرم‌ تعزیری دیگری شود در صورت وجود سایر شرایط دادگاه بر اساس مقررات مربوط به تکرار جرم ، حکم خواهد داد ، برخلاف تعویق صدور حکم که دادگاه در صورت ارتکاب جرم جدید در بازه زمانی مدت تعویق ، بر اساس مقررات مربوط به تعدد جرم حکم صادر می نماید

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

نکاتی در خصوص قرار تامین کیفری

نکاتی در خصوص قرار تامین کیفری : قرارهای تامین کیفری می بایست بعد از تفهیم اتهام و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم و ارتکاب آن توسط متهم صادر شوند . در چنین شرایطی صدور قرار تامین کیفری به جهت تضمین قابلیت دسترسی به متهم یک تکلیف قانونی برای مرجع قضایی می باشد و عدم صدور آن از تخلفات وی خواهد بود.

در عین حال چنانچه بازجویی اولیه مشخص گردد جرمی واقع نشده یا در صورت وقوع متهم مرتکب آن نیست و یا به دلایل دیگر متهم قابل تعقیب نیست صدور قرار تامین کیفری موضوعیت ندارد و در این صورت می بایست تا جمع آوری دلایل و قرائن کافی وی بلاقید آزاد گردد . با توجه به آنکه قرار تامین مناسب برای متهم امری حیاتی و سرنوشت ساز می باشد لذا پیشنهاد می گردد در تمام مراحل رسیدگی کیفری از مشاوره و همراهی وکیل متخصص کیفری بهره مند شوید .

مرجع صادر کننده قرار تامین کیفری

مطابق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر صلاحیت بازپرس در صدور قرارهای تأمین و نظارت قضایی می‌باشد لیکن ۲ استثنا وجود دارد :

مورد اول :

در مواردی که مطابق قانون تحقیقات و صدور کیفر خواست در دادسرا صورت نمی گیرد و اصطلاحاً پرونده مستقیماً در دادگاه صالح مطرح می گردد صدور قرار تأمین مناسب توسط قاضی رسیدگی کننده در دادگاه صالح صورت می گیرد .

نکاتی در خصوص قرار تامین کیفری

دومین مورد :

در مواقعی است که دادستان قرار صادره توسط بازپرس را مناسب تشخیص ندهد در این صورت مطابق ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور کیفر خواست باشد تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس تقاضا می نماید و چنانچه پرونده در دادگاه مطرح باشد یا کیفرخواست صادر شده باشد دادستان می ‌تواند تخفیف یا تشدید را از قاضی صادر کننده رسیدگی کننده درخواست نماید . لازم به ذکر است که متهم نیز می تواند تخفیف قرار تأمین را از دادگاه رسیدگی کننده درخواست نماید .

انواع قرار های تأمین کیفری

در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار های تأمین کیفری بیان شده است که بازپرس جهت دسترسی به متهم و حضور به موقع او و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و همچنین تضمین حقوق بزه دیده و جبران خسارت در صورتی که دلایل کافی مبنی بر وقوع جرم توسط متهم وجود داشته باشد پس از تفهیم اتهام به متهم یکی از قرارهای تامین ذیل را صادر می نماید :

 1. التزام به حضور با قول شرف
 2. التزام به حضور با تعیین وجه التزام
 3. التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف
 4. التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
 5. التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی انتظامی با تعیین وجه التزام
 6. التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام ، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوطه
 7. التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
 8. اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله
 9. اخذ وثیقه اعم از وجه نقد ، ضمانت نامه بانکی ، مال منقول یا غیرمنقول
 10. بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

باید متذکر شویم که تعیین هر یک از موارد ده گانه فوق می بایست متناسب با جرم ارتکابی صورت گیرد چرا که لازمه اجرای عدالت کیفری آن است که هم متهم حقوق اش از طریق تعیین مناسب رعایت شود هم به گونه ای باشد که حقوق بزه دیده از جرم را تضمین نماید ، به همین منظور نیز قانونگذار در پاره‌ای از موارد تأمین مناسب را مشخص نموده است .

وکیل متخصص قرار تامین کیفری

قرارهای تأمین کیفری موضوعی با گستره وسیع است که شرح آن در یک مقاله میسر نبوده و پیشنهاد می گردد ضمن مطالعه مقالات مرتبط موجود در این وب سایت در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره حقوقی در زمینه قرارهای تأمین و نحوه صدور آن با نگارنده این مقاله امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در امور کیفری از طریق راه های ارتباطی مذکور در وب سایت تماس حاصل نمایید .