وکیل حقوقی خوب چه کسی است ؟ شخصی است که حوزه ی فعالیت خود را به دعاوی حقوقی اختصاص داده. و تجربیات کافی و تسلط لازم بر مجموعه قوانین و مقررات حقوقی اعم از قوانین ماهوی و شکلی و سایر قوانین مربوط به قراردادها را داشته باشد .

مشخصه های وکیل حقوقی خوب

امروزه با توجه به پیچیدگی روابط اجتماعی و فعالیت های اقتصادی و بانکی و همچنین رونق بازار کسب و کار ، کم تر کسی دیده می شود که ملزم به انجام تعهدی نباشد . به عبارت بهتر افراد به موجب قراردادهای تنظیمی ، تعهداتی را برای خود می پذیرند .

وکیل حقوقی امید شاه مرادی

تعریف قرارداد

هر توافقی که بین اشخاص بر مبنای برقراری روابط تجاری یا غیر تجاری ایجاد می شود ، قرارداد نام دارد .

بر این اساس قانون مدنی نیز عنوان نموده که عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نماید و مورد قبول آنها باشد .

بنابراین عقد متشکل از توافقات دو یا چند نفر است. و یک نفر به تنهایی نمی تواند منعقد کننده عقد باشد .

در بسیاری از موارد شاهد این بوده ایم که طرفین قرارداد یا عقد از ایفای تعهدات امتناع می کنند. یا مدعی به بطلان قرارداد ، وجود ایراد در مفاد قرارداد ، الزام طرف مقابل به ایفای تعهد و غیره هستند. و برای اثبات این مسائل به دادگاه مراجعه می کنند و بر این باورند که مطالعه چند مقاله یا کتاب حقوقی برای طرح دعوی و اخذ حق خود کافی است . امّا پس از طرح دعوی ، به دلیل عدم تسلط به قوانین و مقررات حقوقی با شکست مواجهه می شوند .

در صورتی که اخذ مشاوره با وکیل حقوقـی و یا دفاعیات یک وکیل حقوقی می توانست تا حد زیادی شانس قبولی دعوی را افزایش دهد و سرنوشت دعوی آنها را منقلب کند .

بنابراین توصیه می شود با استخدام وکیل حقوقی خوب از تضییع حقوق خود جلوگیری کنید. و بر این باور نباشید که اطلاعات ناچیز و کلی ، می تواند در جهت گرفتن حقوقتان موثر باشد .

آیا داشتن وکیل حقوقی در دعاوی الزامی است ؟

داشتن وکیل حقوقـی در دعاوی مدنی و حقوقی الزامی نیست . امّا دفاعیات موثر وکیل حقوقی می تواند شانس قبولی دعوای شما را افزایش دهد .

برای کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره حقوقی از وکیـل حقوقی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

امید شاه مرادی – مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری

وکیل جرایم‌ سیاسیvakilshahmoradi
وکیل قاچاق گمرکیhttps://vakilshahmoradi.com/
نکاتی در خصوص ضمانتhttps://vakilshahmoradi.com/
شرایط آزادی مشروطامید شاه مرادی
وکیل جرم افتراوکیل شاه مرادی
وکیل اعتراض ثالثhttps://vakilshahmoradi.com
نکاتی در خصوص اقاله قراردادvakilshahmoradi
وکیل رشوهvakilshahmoradi
طرق ختم رسیدگی و آثار آنvakilshahmoradi
وکیل قاچاق انسانhttps://vakilshahmoradi.com
مثتسنیات دینhttps://vakilshahmoradi.com
وکیل دیهhttps://vakilshahmoradi.com/
وکیل انتقال مال غیرhttps://vakilshahmoradi.com
شرایط ارث زن در عقد موقتhttps://vakilshahmoradi.com
مفهوم اصل استقلال امضاهاvakilshahmoradi
ویژگی های اسناد تجاریوکیل شاه مرادی
نکاتی در خصوص محکومیت های مالیvakilshahmoradi
الزام به پرداخت بدهی های ملکvakilshahmoradi
شرایط ارثhttps://vakilshahmoradi.com
مطالبه طلب از متوفیhttps://vakilshahmoradi.com
موجبات ارثhttps://vakilshahmoradi.com
تعریف اسناد تجاریhttps://vakilshahmoradi.com/
الزام به فک رهنhttps://vakilshahmoradi.com/