موارد رد دادخواست (6 دلیل مهم)

دلایل و موارد رد دادخواست : روند دادرسی در دادگاه از طریق تنظیم دادخواست آغاز می شود. در واقع تا زمانیکه یک فرد اعم از شخص حقیقی یا حقوقی مبادرت به ارائه دادخواست نکند. دادگاه نیز وظیفه ای برای رسیدگی به مسائل وی ندارد. در این میان مسئله ای تحت عنوان موارد رد دادخواست وجود دارد. که باعث می شود تا خواهان با صدور قرار رد دادخواست مواجه گردد.

برخی از این موارد رد دادخواست مربوط به قبل از بررسی دادخواست در دادگاه و برخی دیگر مربوط به بعد از بررسی آن در جلسه دادگاه می باشد. این موارد را در ادامه بیان می کنیم.

موارد رد دادخواست

دلایل رد دادخواست توسط مدیر دفتر دادگاه کدام است؟

  1. نقص دادخواست
  2. عدم پرداخت هزینه نشر آگهی

مهمترین و اصلی ترین علت رد بسیاری از دادخواست ها پیش از ارسال به جلسه دادرسی نقص دادخواست است. اصولاً دادخواست هایی که توسط وکلای حرفه ای تنظیم می شوند به ندرت با چنین مسئله ای مواجه خواهند شد. اما دادخواست هایی که توسط اشخاص عادی جامعه تنظیم شده اند. در اغلب موارد ناقص بوده و نمی توانند مورد تایید دادگاه قرار بگیرند.

موارد مختلفی باعث می شود تا یک دادخواست به عنوان یک برگه ناقص و تکمیل نشده شناخته شود. عدم الصاق تمبر یا عدم پرداخت آن و همچنین عدم درج مشخصات ضروری اعم از مشخصات خوانده یا خواهان و عدم درج ادله ای که دادخواست مورد نظر را تا حدی به اثبات نزدیک می کند. منجر به صدور قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر دادگاه می گردد. نکته مهم این است که در برخی از موارد می توان نسبت به عدم مشخص بودن اقامتگاه خوانده گذشت نمود. اما اگر خواهان اطلاعات خود را به صورت دقیق و مشخص درج نکند منجر به رد دادخواست می شود.

عدم پرداخت هزینه نشر آگهی و ابلاغ آن بیشتر مربوط به گذشته است. چرا که امروزه اغلب کارها به صورت سیستمی درآمده است و به صورت الکترونیکی انجام می شوند. با این حال در برخی از بخش ها همچنان شاهد سنتی بودن این روند هستیم. و در نتیجه اگر خواهان ظرف مهلت مقرر قانونی از تاریخ ابلاغ اخطاریه در خصوص عدم پرداخت هزینه نشر آگهی در این زمینه اقدامی انجام ندهد مشمول رد دادخواست توسط مدیر دفتر دادگاه می گردد.

دلایل صدور قرار رد دادخواست توسط دادگاه کدام است؟

  1. عدم پرداخت تامین دعوی واهی
  2. عدم پرداخت هزینه نشر آگهی
  3. عـدم تأمین اتباع بیگانه
  4. عدم واخواهی در مهلت مقرر
  5. عدم تجدیدنظر خواهی در مهلت مقرر
  6. عـدم رعایت مقررات یا مهلت مربوط به فرجام خواهی

در همه دعاوی قرار نیست که خواهان پیروز میدان شود. به همین دلیل خوانده می تواند برای جلوگیری از تضییع حقوق خود تقاضای تأمین کند تا در صورت پیروزی در دعوی بتواند حقوق خود از جمله هزینه گرفتن وکیل و مانند آن ها را از خواهان دریافت نماید. اگر خواهان حاضر به پرداخت تأمین نباشد. قرار رد دادخواست صادر می گردد. این قانون در خصوص عدم تأمین از جانب اتباع بیگانه نیز اجرا می گردد.

اگر خواهان بعد از راه یابی به دادگاه حاضر به پرداخت هزینه های مربوط به نشر آگهی نگردد. طبق قوانین با او برخورد شده و دادخواست او رد می گردد .

مهلت واخواهی برای اتباع ایرانی که در ایران سکونت دارند بیست روز و برای کسانی که مقیم خارج هستند دو ماه است. اگر در این مدت نسبت به واخواهی اقدام نگردد. و در واقع خارج از این مهلت و بدون عذر موجه اعتراض ثبت گردد، قرار رد دادخواست صادر می گردد . عدم تجدیدنظرخواهی نیز با همین شرایط منجر به صدور قرار رد دادخواست می گردد و پذیرش بررسی مجدد دادخواست منوط به پذیرش عذر موجه شخص می باشد.

فرجام خواهی

فرجام خواهی دارای قواعد مشخصی است که در آیین دادرسی مدنی به آن ها اشاره شده است؛ علاوه بر این قواعد زمان مشخصی هم برای درخواست فرجام یا همان فرجام خواهی تعیین شده است. و نیاز است تا فرجام خواه در این زمینه با توجه به مهلت مقرر و قواعد موجود اقدام نماید. در غیر این صورت با رد دادخواست مواجه می شود. با توجه به حساس بودن امورات حقوقی بهتر است برای طرح دادخواست و سپری کردن پروسه دادگاه از یک وکیل حقوقی مجرب کمک بگیرید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *